Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran

Bahasa Malaysia Tahun 2 Bestari Kebudayaan - Makanan Kita 7.30 8.30 pagi 1.4.4 / Literasi 3.2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; i. Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan betul. ii. Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul secara bertatasusila. iii. Literasi; Menyebut dan memadankan frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan gambar. 1. Menuturkan ayat-ayat permintaan yang telah didengar daripada dialog. 2. Main peranan sebagai penjual dan pembeli. (Keusahawanan) 3. Berbincang tentang cara yang betul membina ayat permintaan berdasarkan situasi dan menuturkannya semula. 4. Menulis ayat permintaan berdasarkan gambar, slaid powerpoint atau situasi pada komputer, papan tulis atau lembaran kerja. Aktiviti Literasi 1. Menyebut frasa menunjukkan permintaan dengan bimbingan guru. 2. Memadankan frasa menunjukkan permintaan dengan gambar yang sesuai. Nilai Murni berbudi bahasa, jujur Keusahawanan sikap dan pemikiran keusahawanan TMK belajar melalui TMK Radio/komputer, slaid powerpoint gambar-gambar tunggal, kad gambar, lembaran kerja Murid menuturkan ayat-ayat permintaan berdasarkan gambar situasi atau slaid powerpoint yang dipaparkan. 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Aktiviti

EMK

Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi

Kemas kini 3 Jun 2011-UBM&KM