Anda di halaman 1dari 6

Arahan : Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D.

Pilih satu jawapan yang paling tepat.


Dania meminati bidang tarian dan nyanyian. 1 Antara berikut, pilih aktiviti kokurikulum yang boleh membantu Dania mengembangkan potensi diri yang dimilikinya? A Kadet Polis B Kadet Bomba C Kelab Kebudayaan D Persatuan Bulan Sabit Merah Apakah sumbangan Dato Mokhtar Dahari kepada negara? A Menonjolkan kebolehan dan disiplin yang tinggi B Membantu Selangor memenangi 10 kali kejuaraan Piala Malaysia C Berkebolehan melakukan tendangan kencang sehingga digelar Super Mokh D Dipilih sebagai ketua pasukan bola sepak negeri Selangor kerana kebolehannya Berikut merupakan kebolehan yang berkaitan dengan potensi intelek, kecuali A mengarang B menghitung C menyanyi D membaca 4 Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan yang tidak wajar? A Menolong guru membawa buku ke bilik guru B Memberikan jawapan kepada rakan semasa peperiksaan sedang berjalan C Menasihati rakan yang terlibat dalam gejala buli D Membuat kerja sekolah semasa guru tiada di dalam kelas 6 5 Antara berikut, yang manakah menunjukkan tandatanda konflik wujud dalam persahabatan? I Hubungan menjadi renggang II Bersikap negatif terhadap rakan III Wujudnya perdamaian IV Perhubungan sudah tidak semesra dulu A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Kita hendaklah menjauhkan diri daripada berkawan dengan orang yang I tidak mengenang budi II suka mengambil kesempatan di atas kekurangan orang lain III sentiasa berfikiran negatif IV tahu mengambil hati orang lain A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Nordin telah menyahut cabaran rakan-rakan di luar sekolahnya untuk mencuba dadah bagi meredakan masalah keluarga yang dihadapinya. Tindakan Nordin ini menunjukkan dia A pantang dicabar B boleh membuat keputusan yang cepat C tidak boleh membuat pertimbangan yang baik D membuat keputusan tanpa mengikut emosi Individu yang tidak bersikap asertif mempunyai ciriciri berikut, kecuali A tidak menjaga maruah diri B bersikap pasif dan pesimis C berfikir secara logik dan matang D terjebak dalam gejala sosial Pengambilan makanan seimbang penting untuk I mengelakkan serangan penyakit II menambahkan selera makan

III IV A B

pembesaran saiz badan dan berat seseorang menjamin kualiti hidup yang sihat I, II dan III C I, III dan IV I, II dan IV D II, III dan IV

10 Bagaimanakah caranya untuk menghargai ibu bapa? I Belajar bersungguh-sungguh II Sentiasa mendengar nasihat dan larangan mereka III Mengucapkan kata-kata perangsang IV Mengingati tarikh-tarikh penting dalam hidup mereka A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 11 Kita disuruh berfikir terlebih dahulu sebelum mengambil sesuatu tindakan supaya I dihormati oleh orang lain II tindakan yang bakal diambil tidak merugikan diri sendiri dan orang lain III tindakan yang diambil boleh dicontohi oleh orang lain IV menjadi terkenal dengan tindakan yang kita ambil A I dan II C I, II dan III B II dan III D Semua di atas 12 Ikatan kekeluargaan yang erat boleh digambarkan melalui peribahasa A bagai bulan dipagar bintang B bagai katak di bawah tempurung C bagai isi dengan kuku D bagai sirih pulang ke gangang Samantha bercita-cita ingin menjadi arkitek 13 Antara berikut, yang manakah merupakan potensi diri yang bersesuaian dengan cita-cita Samantha? I Mempunyai pengetahuan dalam bidang lukisan dan Matematik II Mempunyai minat dalam seni lukis III Mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat IV Memiliki daya imaginasi yang tinggi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

14 Antara berikut, yang manakah benar tentang peraturan sekolah? I Peraturan sekolah diwujudkan untuk menarik perhatian masyarakat II Peraturan sekolah diwujudkan untuk mendisiplinkan pelajar III Peraturan sekolah diwujudkan untuk membentuk budaya sekolah IV Peraturan sekolah diwujudkan untuk membebankan pelajar A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 15 Semangat berpasukan bermaksud A pemain bermain bersungguh-sungguh untuk kemenangan pasukan B pemain tidak mengasari pemain pihak lawan C pemain bermain dengan corak permainan yang baik D pemain bermain dengan gembira 16 Antara berikut, yang manakah menunjukkan sikap pelajar yang bangga akan sekolah? I Mematuhi peraturan sekolah II Memberi sokongan kepada semua aktiviti sekolah III Belajar bersungguh-sungguh IV Terlibat dengan gejala buli A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 17 Pilih sikap positif pelajar yang mampu meningkatkan imej sekolah. I Bersikap jujur dengan memulangkan dompet yang ditemui II Menjayakan kempen ponteng sifar III Belajar bersungguh-sungguh sehingga sekolah mendapat Anugerah Sekolah Contoh IV Melibatkan diri dengan gejala sosial A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

IV Helmi berasa bangga akan kejayaannya dalam pertandingan syarahan walaupun dia seorang yang cacat anggota. A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 22 Antara berikut, cadangan menu yang manakah sesuai disediakan untuk sarapan pagi? A Nasi, sup ayam, sayur B Susu, roti jagung, buah betik C Nasi, kari ayam, sayur bayam D Teh, kuih seri muka 23 Adik Razif telah merosakkan gitar kesayangan Razif secara tidak sengaja. Apakah tindakan yang patut diambil oleh Razif ? A Memarahi adiknya dengan kasar B Memaksa adiknya membelikannya gitar baru C Memaafkan adiknya dengan hati yang ikhlas D Menjauhkan diri daripada adiknya 24 Rakan anda ingin berbual-bual dengan anda ketika guru sedang mengajar. Apakah tindakan anda? A Melayani rakan anda B Memberitahu kepada guru tingkatan C Memarahi rakan dengan suara yang kuat D Menasihati rakan supaya tidak membuat bising 25 Setiap anggota keluarga haruslah berpandangan terbuka dan bersikap A toleransi B dengki-mendengki C materialistik D mementingkan diri sendiri 26 Antara berikut, yang manakah merupakan sumbangan yang boleh diberikan oleh pelajar dalam menjayakan aktiviti sukan di sekolah? I Menyertai acara sukan II Memasang khemah para tetamu III Memasang bendera di tepi padang IV Mengganggu murid lain menjalankan tugas A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

18 Berdasarkan piramid makanan di atas, pilih jenisjenis makanan yang betul.

19 Aktiviti yang manakah tidak memerlukan penglibatan pelajar? A Sukan tahunan sekolah B Gotong-royong membersihkan kawasan sekitar sekolah C Mesyuarat guru D Sambutan hari kantin 20 Berikut merupakan peraturan-peraturan sekolah yang harus dipatuhi oleh seorang pelajar, kecuali A beratur ketika membeli makanan di kantin B tiba di sekolah sebelum loceng berbunyi C keluar dari kelas tanpa meminta kebenaran daripada guru D tidak membuat bising ketika berada di perpustakaan 21 Pilih individu yang mempunyai identiti diri yang positif. I Walaupun gagal dalam mata pelajaran Matematik namun Firdaus berusaha memperbaiki prestasinya dengan membuat banyak latihan. II Kamarul memarahi Ramesh kerana sering menasihatinya supaya belajar bersungguhsungguh. III Zailan meningkatkan potensi dirinya dalam bidang lukisan dengan sering menyertai pertandingan melukis.

27 Fasya telah membeli sebuah buku cerita. Semasa Fasya tiada di rumah adiknya telah menumpahkan air di atas buku itu secara tidak sengaja. Sekiranya anda Fasya, apakah tindakan yang anda akan ambil? A Menasihati adik supaya lebih berhati-hati B Memarahi dan memukul adik C Memaksa adik menggantikan buku tersebut dengan buku yang baru D Mendiamkan diri dan tidak bercakap dengan adik dalam tempoh tertentu 28 Ranjit mengambil keputusan untuk lari dari rumah apabila menghadapi konflik dengan keluarganya. Tindakan Ranjit ini menunjukkan dia A bersikap matang dan bijak B mampu membuat keputusan yang tepat C mampu membuat pertimbangan yang baik D membuat keputusan dengan mengikut emosi 29 Kita haruslah minum sekurang-kurangnya A 2 gelas air sehari B 4 gelas air sehari C 6 gelas air sehari D 8 gelas air sehari 30 Antara berikut, manakah sikap yang dimiliki oleh Dato Mokhtar Dahari sehingga beliau mampu mencapai kejayaan dalam bidang sukan bola sepak? A Tiada kesungguhan B Mudah berputus asa C Disiplin yang tinggi D Tidak bertanggungjawab

Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai.

(a) Keluarga yang ___________ merupakan keluarga yang sejahtera dan harmoni. (b) Anak-anak boleh berbincang dengan ibu bapa mereka asalkan tidak melanggar _____________. (c) Makanan yang ____________ penting untuk kesihatan dan kesejahteraan keluarga. (d) Setiap anggota keluarga perlu bersikap positif bersesuaian dengan ___________ masyarakat. (e) Setiap ahli keluarga perlu berkerjasama demi memastikan ____________ keluarga. (f) Setiap ahli keluarga perlu ______________ hubungan yang mesra dan akrab sesama ahli keluarga. (g) Kita perlu ___________ ibu bapa kerana mereka telah banyak ___________ untuk membesar dan mendidik kita. (h) Anak-anak yang mendapat __________ yang sempurna daripada ibu bapa akan menjaga __________ diri dan keluarga. (i) Kasih sayang terhadap keluarga perlu ____________ sejak dari kecil lagi agar menjadi amalan apabila dewasa kelak. (j) Kita perlu ____________ terhadap perasaan anggota keluarga yang lain. (12 markah)

2 Nyatakan contoh kegiatan yang boleh dipraktikkan di sekolah berdasarkan budaya sekolah yang berikut.

(8 markah)