Anda di halaman 1dari 3

NAMA :

TARIKH :

KELAS :

TOPIK

BAB 5 : UDARA DI SEKELILING KITA

SUBTOPIK

5.8 Mengkaji hasil pembakaran arang dan lilin

DEKSRIPTOR

B5D6 : Menjelaskan oksigen diperlukan untuk pembakaran

EVIDENS

B5D6E1 : Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran, menyenaraikan hasil


pembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui eksperimen.

PERNYATAAN

1) Apakah gas yang diperlukan untuk pembakaran ?

MASALAH

2) Apakah hasil pembakaran bagi arang dan lilin?


3) Apakah maksud pembakaran secara operasi ?

HIPOTESIS

PEMBOLEH
UBAH

Pembolehubah dimanipulasikan : __________________________________________


Pembolehubah bergerak balas : __________________________________________
Pembolehubah dimalarkan

: __________________________________________

RADAS

Penunu Bunsen, penutup balang gas, sudu balang gas

BAHAN

Arang, air kapur, kertas kobalt klorida kontang, lilin

ARAHAN

1. Isikan sedikit air kapur ke dalam sebuah balang gas.


2. Letakkan seketul arang ke dalam sudu balang gas dan panaskan sehingga

terbakar.
3. Pindahkan arang yang menyala itu ke dalam balang gas yang mengandungi air
kapur dengan cepat.
4. Perhatikan sebarang perubahan yang berlaku ke atas air kapur apabila arang
habis dibakar.
5. Uji titisan cecair yang terbentuk di permukaan dalam balang gas dengan
menggunakan kertas kobalt klorida kontang.
6. Rekodkan pemerhatian anda.
7. Ulang langkah 1 hingga 6 dengan menggunakan lilin sebagai ganti arang.
CARA KERJA
1. ___________________________________________________________
______________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
______________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
______________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
______________________________________________________________
5. __________________________________________________________
______________________________________________________________
6. __________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. __________________________________________________________
PEMERHATIA
N DAN

BAHAN

UJIAN
Nyalaan

KEPUTUSAN

Keadaan balang

Kertas kobalt

gas

klorida
kontang

Arang

Lilin

Air kapur

INFERENS

DEFINISI
SECARA
OPERASI
KESIMPULAN

Nyatakan inferens anda ?