P. 1
Fail Meja Guru Mata Pelajaran

Fail Meja Guru Mata Pelajaran

|Views: 63|Likes:
Dipublikasikan oleh Mohd Sabri Mansor

More info:

Published by: Mohd Sabri Mansor on Apr 27, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2012

pdf

text

original

1.

0 OBJEKTIF JABATAN / PEJABAT
Menjelang tahun 2014 SMK (L) Bukit Bintang akan mencapai : 1. Tahap kepimpinan sekolah yang mantap dan berkesan dengan mewujudkan iklim sekolah yang kondusif. 2. Membudayakan pengurusan P & P yang berkualiti dengan pencapaian akademik: a. PMR 90.0% b. SPM 95.0% c. STPM 100% 3. Memantapkan pengurusan HEM ke arah pembangunan sahsiah murid dengan memperkukuh perlakuan positif murid. 4. Memantapkan pengurusan kokurikulum sekolah ke arah penglibatan, penyertaan dan pencapaian murid yang lebih menyeluruh dan memberangsangkan. 5. Mentadbirurus kewangan secara telus, berintegriti, sistematik dan mengikut peraturan-peraturan kewangan yang berkuatkuasa. 6. Memastikan persekitaran sekolah sentiasa ceria, bersih dan kondusif melalui perkongsian pintar dengan kominiti, PIBG dan Lembaga Pengelola Sekolah.

2.0 OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT
1. 2. 3. 4. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran. Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti. Memastikan target mata pelajaran bagi setiap peperiksaan tercapai. Menanam nilai-nilai murni di kalangan pelajar.

-1-

5.0 SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN 1. 2. 3. Menyediakan rancangan pelajaran untuk tempoh setahun / harian bagi mata pelajaran yang diajar dalam Buku Rekod Mengajar. Menjalankan proses Pengajaran dan Pembelajaran yang efektif untuk memastikan pelajar-pelajar dapat memahami pelajaran yang diajar. Memeriksa buku latihan pelajar masing-masing dan memulangkan dengan segera selepas semakan / pemeriksaan untuk tugas selanjutnya. Pastikan pelajar membuat kerja pembetulan sebelum latihan selanjutnya. Menggubal soalan peperiksaan prestasi. Memeriksa skrip jawapan pelajar. Memeriksa kerja kursus pelajar. Menghantar buku latihan / nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia untuk semakan atau pemeriksaan apabila dikehendaki. Memastikan keselamatan pelajar semasa menjalankan pengajaran di makmal, bengkel atau semasa membuat kerja-kerja luar bilik darjah. Menggunakan alat-alat bantuan mengajar dengan sistematik dan meluas. Guru hendaklah memastikan keselamatan alat-alat bantu mengajar dan membantu Guru Pengawas Pusat Sumber dalam menjaga keselamatan dan kebersihan dan kekemasan alat-alat serta bilik sumber. Menghadiri kursus-kursus tertentu yang dikelolakan oleh pihak Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

-2-

5.0 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN JAWATAN : GURU MATA PELAJARAN Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua – mengeluarkan arahan. 2. Penolong Kanan I – memastikan arahan dijalankan. Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan - Ketua Panitia. - Guru Mata Pelajaran - Ketua Bidang / Ketua Panitia.

1.1. Menyediakan rancangan pelajaran. 1.2. Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif. 1.3. Memeriksa buku latihan pelajar. 1.4. Menggubal soalan peperiksaan prestasi. 1.5. Memeriksa skrip jawapan pelajar. 1.6. Memeriksa kerja kursus pelajar. 1.7. Menghantar buku latihan/nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia. 1.8. Memastikan keselamatan pelajar semasa di makmal, bengkel dan kerja luar bilik darjah. 1.9. Menggunakan BBM dalam Pengajaran dan Pembelajaran. 1.10. Menghadiri kursus yang berkaitan.

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

- Guru Tingkatan / Penyelaras Tingkatan. - Ketua Bidang.

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

- Ketua Bidang / Ketua Panitia. - Pembantu Makmal.

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

- Ketua Bidang / Ketua Panitia.

Arahan Pengetua

- Pegawai yang berkenaan.

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

-3-

1 PROSES KERJA MENYEDIAKAN RANCANGAN PENGAJARAN JAWATAN PROSES KERJA Mendapatkan Buku Rekod Mengajar dari Pejabat. Guru Mata Pelajaran -4- . Mengambil semula Buku Rekod Mengajar yang telah disemak dan ditandatangani oleh Pengetua. Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran daripada Ketua Panitia. Menyerahkan ke Pejabat setiap hujung minggu. Melengkapkan buku Rekod Mengajar berdasarkan rancangan tahunan dan harian.0 AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN 7.7.

8. Mengambil semula Tamat -5- . Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran Melengkapkan buku rekod Menyerahkan ke Pejabat.0 CARTA ALIRAN CARTA ALIRAN Mula Mendapatkan buku rekod mengajar.

Induksi set. Masuk kelas mengikut jadual. Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran berkesan atau tidak. Ucap selamat dan doa. Menyemak kehadiran pelajar dan menanda dalam Borang Pemantauan Kelas. Menerapkan nilai-nilai murni.7. -6- . Guru Mata Pelajaran Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran pembelajaran. Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep. Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung. PROSES KERJA MENJALANKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWATAN PROSES KERJA Menulis rancangan pengajaran harian. Memastikan kelas dalam keadaaan bersih. Membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah.2. Pelajar Ucapan terima kasih kepada guru.

CARTA ALIRAN Mula Menulis rancangan pengajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Pelajar ucap selamat dan doa Memastikan kelas bersih dan teratur Arahkan pelajar bersih dan susun kelas Tidak Ya Guru menyemak kehadiran pelajar Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung Bimbingan individu atau kumpulan Tidak Ya Latihan dan pengukuhan Menerapkan nilai murni Membuat rumusan pengajaran dan pembelajaran Tindak ikut selanjutnya Objektif pengajaran tercapai? Bersih dan teratur? Ucapan terima kasih kepada guru Tamat -7- .

Mengembalikan buku latihan kepada pelajar. Guru Mata Pelajaran Menyemak buku latihan pelajar.3. PROSES KERJA MEMERIKSA BUKU LATIHAN PELAJAR JAWATAN PROSES KERJA Memberi latihan kepada pelajar mengikut tajuk Mengumpul buku latihan pelajar.7. -8- .

CARTA ALIRAN Mula Memberi latihan Mengumpul buku latihan Menyemak Tidak Penilaian Pembetulan Mengembalikan buku latihan pelajar Tamat -9- .

.4. Guru Mata Pelajaran Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak. Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang.10 - . PROSES KERJA MENGGUBAL SOALAN PEPERIKSAAN PRESTASI JAWATAN PROSES KERJA Menyediakan soalan mengikut format dan topik yang ditetapkan.7. Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyakkan. Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah. Meletakkan soalan di Bilik Peperiksaan pada hari peperiksaan berlangsung. Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar dalam kelas.

Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar. Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah. Meletakkan soalan di Bilik Peperiksaan pada hari peperiksaan berlangsung.CARTA ALIRAN Mula Menyediakan soalan mengikut format dan topik Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyak. Tamat .11 - . Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak.

Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar. Membuat tindakan susulan.5.12 - . Guru Mata Pelajaran Menyerahkan skrip jawapan yang telah disemak kepada pelajar. Menanda skrip jawapan pelajar.7. . PROSES KERJA MEMERIKSA SKRIP JAWAPAN PELAJAR JAWATAN PROSES KERJA Mengambil skrip jawapan dari tempat dikhaskan / Ketua Panitia. Menyerahkan markah kepada guru tingkatan.

Kelemahan Mengenal pasti kelemahan / kekuatan pelajar. Menanda skrip jawapan pelajar. Menyerahkan markah kepada guru tingkatan.13 - . Menyerahkan skrip jawapan kepada pelajar. Pemulihan Tamat .CARTA ALIRAN Mula Mengambil skrip jawapan.

.7. Memindahkan markah dan borang markah individu kepada borang kelompok. Guru Mata Pelajaran Menyemak hasil kerja kursus dan memberi markah berasaskan skema yang diberi dan menandatanganinya.6. PROSES KERJA KURSUS PELAJAR JAWATAN PROSES KERJA Memberi taklimat kepada pelajar dan mengedarkan jadual serta tajuk kerja kursus / tugasan. Mengumpul hasil kerja kursus dari pelajar mengikut jadual. Menyediakan contoh hasil kerja kursus untuk penyetaraan.14 - .

Menyemak hasil kerja kursus. Mengumpul hasil kerja kursus.CARTA ALIRAN Mula Memberi taklimat kepada pelajar. Tamat . Memindahkan markah dan borang markah individu pada borang kelompok. Menyediakan contoh hasil kerja kursus.15 - .

Mengumpul semua buku latihan pelajar.7. dan terbaik dari kelas masing-masing. Menyerahkannya kepada penyemak ( Ketua Bidang / Ketua Panitia ). Guru Mata Pelajaran .7. Menyemak dan membuat pengesahan. PROSES KERJA MENGHANTAR BUKU LATIHAN / NOTA KEPADA KETUA BIDANG / KETUA PANITIA JAWATAN PROSES KERJA Memberi latihan kepada pelajar mengikut bilangan latihan yang ditetapkan. sederhana. Memilih sepuluh buah buku latihan berdasarkan yang lemah.16 - .

17 - . Menyemak dan membuat pengesahan.CARTA ALIRAN Mula Memberi latihan kepada pelajar. Tamat . Mengumpul semua buku latihan pelajar. Memilih sepuluh buah buku latihan. Menyerahkan kepada penyemak.

7. Mengarahkan pelajar mengambil dan menggunakan peralatan yang berkaitan sahaja.18 - . Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan sahaja. MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR SEMASA DI MAKMAL.8. Mengarahkan pelajar mengembalikan semula peralatan ke tempat asal. Mengarahkan pelajar keluar secara beratur. Guru Mata Pelajaran Mengarahkan pelajar membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan. . BENGKEL DAN KERJA LUAR BILIK DARJAH JAWATAN PROSES KERJA Mengarahkan pelajar berbaris di luar makmal / bengkel.

CARTA ALIRAN Mula Mengarahkan pelajar berbaris di luar makmal / bengkel.19 - . Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan. Mengarahkan pelajar membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan. Mengarahkan pelajar mengembalikan semula peralatan ke tempat asal. Tamat . Mengarahkan pelajar mengambil / menggunakan peralatan yang berkaitan.

Guru Mata Pelajaran Menggunakan BBM yang bersesuaian dengan tajuk. .20 - .9. PROSES KERJA MENGGUNAKAN BBM DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWATAN PROSES KERJA Mengambil / membuat BBM dalam proses P&P (menyesuaikan dengan tajuk). Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan.7.

Menggunakan BBM dalam proses P & P.21 - .CARTA ALIRAN Mula Mengambil / menyediakan BBM. Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan. Tamat .

Guru Mata Pelajaran Menghadiri kursus mengikut tarikh yang ditetapkan.7. Melapor / mengadakan kursus dalaman kepada guru-guru lain. .10 PROSES KERJA MENGHADIRI KURSUS YANG BERKAITAN JAWATAN PROSES KERJA Mendapatkan surat arahan dari Pengetua.22 - .

23 - . Melapor / manik curai kepada Pengetua / GPK / GKMP Mengadakan Kursus Dalaman.CARTA ALIRAN Mula Mendapatkan surat arahan. Menghadiri kursus mengikut tarikh. Tamat . Mengedarkan bahan.

Induksi set.0 SENARAI SEMAK 9. Ucapan terima kasih kepada guru. Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran berkesan atau tidak.2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SENARAI SEMAK MENJALANKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TANDA ( / ) CATATAN TINDAKAN Menulis rancangan pengajaran harian. 4 5 Menyerahkan ke Pejabat setiap hujung minggu. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar yang telah disemak dan ditandatangani oleh Pengetua.24 TANDA ( / ) CATATAN . Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung. 3 Melengkapkan buku Rekod Mengajar berdasarkan rancangan tahunan dan harian.3 BIL SENARAI SEMAK MEMERIKSA BUKU LATIHAN PELAJAR TINDAKAN . Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep.9. Memastikan kelas dalam keadaaan bersih. 9. Menyemak kehadiran pelajar dan menanda dalam Borang Pemantauan Kelas. Menerapkan nilai-nilai murni. Masuk kelas mengikut jadual Ucap selamat dan doa. 10 11 12 13 9. Membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah.1 SENARAI SEMAK MENYEDIAKAN RANCANGAN PENGAJARAN TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Mendapatkan Buku Rekod Mengajar dari Pejabat 2 Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran daripada Ketua Panitia. Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran pembelajaran.

9. Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyakkan. 2 3 4 Menanda skrip jawapan pelajar. Menyerahkan markah kepada guru tingkatan.5 SENARAI SEMAK MEMERIKSA SKRIP JAWAPAN PELAJAR TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Mengambil skrip jawapan dari tempat dikhaskan / Ketua Panitia. . Mengembalikan buku latihan kepada pelajar. Meletakkan soalan di Bilik Peperiksaan pada hari peperiksaan berlangsung. 2 3 4 5 6 7 Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang. Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak.25 - . Menyerahkan skrip jawapan yang telah disemak kepada pelajar. Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah.1 2 3 4 Memberi latihan kepada pelajar mengikut tajuk Mengumpul buku latihan pelajar. 9. Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar dalam kelas.4 SENARAI SEMAK MENGGUBAL SOALAN PEPERIKSAAN PRESTASI TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Menyediakan soalan mengikut format dan topik yang ditetapkan. Menyemak buku latihan pelajar.

7 SENARAI SEMAK MENGHANTAR BUKU LATIHAN / NOTA KEPADA KETUA BIDANG / KETUA PANITIA TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Memberi latihan kepada pelajar mengikut bilangan latihan yang ditetapkan.5 6 Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar.6 SENARAI SEMAK KERJA KURSUS PELAJAR TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Memberi taklimat kepada pelajar dan mengedarkan jadual serta tajuk kerja kursus / tugasan. Memilih sepuluh buah buku latihan berdasarkan yang lemah. 4 5 9. Menyerahkannya kepada penyemak ( Ketua Bidang . 2 3 4 Mengumpul semua buku latihan pelajar.26 - 5 . Memindahkan markah dan borang markah individu kepada borang kelompok. Membuat tindakan susulan. Menyemak hasil kerja kursus dan memberi markah berasaskan skema yang diberi dan menandatanganinya. 9. sederhana. 2 3 Mengumpul hasil kerja kursus dari pelajar mengikut jadual. dan terbaik dari kelas masing-masing. Menyemak dan membuat pengesahan. Menyediakan contoh hasil kerja kursus untuk penyetaraan.

27 - . BENGKEL DAN KERJA LUAR BILIK DARJAH TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Mengarahkan pelajar berbaris di luar makmal / bengkel. Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan. Mengarahkan pelajar mengembalikan semula peralatan ke tempat asal. 9.8 SENARAI SEMAK MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR SEMASA DI MAKMAL. .9 SENARAI SEMAK MENGGUNAKAN BBM DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Mengambil / membuat BBM dalam proses P&P (menyesuaikan dengan tajuk). 9. Mengarahkan pelajar mengambil dan menggunakan peralatan yang berkaitan sahaja./ Ketua Panitia ). 2 3 4 5 6 Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan sahaja. Mengarahkan pelajar membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan.10 SENARAI SEMAK MENGHADIRI KURSUS YANG BERKAITAN TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Mendapatkan surat arahan dari Pengetua. 9. Mengarahkan pelajar keluar secara beratur. 2 3 Menggunakan BBM yang bersesuaian dengan tajuk.

1 NORMA KERJA MENYEDIAKAN RANCANGAN PENGAJARAN BIL 1 2 JENIS KERJA Mendapatkan Buku Rekod Mengajar dari Pejabat Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran daripada Ketua Panitia.0 NORMA KERJA 13. 13.28 - . MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT . 3 Melengkapkan buku Rekod Mengajar berdasarkan rancangan tahunan dan harian. 4 5 Menyerahkan ke Pejabat setiap hujung minggu. Melapor / mengadakan kursus dalaman kepada guru-guru lain. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar yang telah disemak dan ditandatangani oleh Pengetua.2 3 Menghadiri kursus mengikut tarikh yang ditetapkan.

Membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah. Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran pembelajaran.2 NORMA KERJA MENJALANKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JENIS KERJA Menulis rancangan pengajaran harian. Memastikan kelas dalam keadaaan bersih Menyemak kehadiran pelajar dan menanda dalam Borang Pemantauan Kelas. Masuk kelas mengikut jadual Ucap selamat dan doa. Menyemak buku latihan pelajar. 13. Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran 10 11 12 13 berkesan atau tidak. Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep.3 NORMA KERJA MEMERIKSA BUKU LATIHAN PELAJAR BIL 1 2 3 4 JENIS KERJA Memberi latihan kepada pelajar mengikut tajuk Mengumpul buku latihan pelajar. MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT 13. . Menerapkan nilai-nilai murni. Induksi set.13. Mengembalikan buku latihan kepada pelajar.4 NORMA KERJA MENGGUBAL SOALAN PEPERIKSAAN PRESTASI BIL 1 JENIS KERJA Menyediakan soalan mengikut format dan topik yang ditetapkan. Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung.29 MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT . Ucapan terima kasih kepada guru.

Menyerahkan skrip jawapan yang telah disemak kepada pelajar. Mengumpul hasil kerja kursus dari pelajar mengikut jadual.2 3 4 5 6 7 Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang. Menyerahkan markah kepada guru tingkatan. Membuat tindakan susulan. Menyediakan contoh hasil kerja kursus untuk penyetaraan. Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar dalam kelas. Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah Meletakkan soalan di Bilik Peperiksaan pada hari peperiksaan berlangsung. Menanda skrip jawapan pelajar. Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar. 13. MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT 13.5 NORMA KERJA MEMERIKSA SKRIP JAWAPAN PELAJAR BIL 1 2 3 4 5 6 JENIS KERJA Mengambil skrip jawapan dari tempat dikhaskan / Ketua Panitia.6 NORMA KERJA KURSUS PELAJAR BIL 1 2 3 JENIS KERJA Memberi taklimat kepada pelajar dan mengedarkan jadual serta tajuk kerja kursus / tugasan. Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyakkan. . Menyemak hasil kerja kursus dan memberi markah berasaskan skema yang diberi dan menandatanganinya.30 MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT 4 .

Mengarahkan pelajar mengembalikan semula peralatan ke tempat asal. Mengarahkan pelajar mengambil dan menggunakan peralatan yang berkaitan sahaja. MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT 5 13. 13. Menyerahkannya kepada penyemak ( Ketua Bidang / Ketua Panitia ). Memilih sepuluh buah buku latihan berdasarkan yang lemah. dan terbaik dari kelas masingmasing.8 NORMA KERJA MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR SEMASA DI MAKMAL. BENGKEL DAN KERJA LUAR BILIK DARJAH BIL 1 2 3 4 5 JENIS KERJA Mengarahkan pelajar berbaris di luar makmal / bengkel.7 NORMA KERJA MENGHANTAR BUKU LATIHAN / NOTA KEPADA KETUA BIDANG / KETUA PANITIA BIL 1 2 3 4 JENIS KERJA Memberi latihan kepada pelajar mengikut bilangan latihan yang ditetapkan. Menyemak dan membuat pengesahan. Mengumpul semua buku latihan pelajar.31 MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT . . sederhana. Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan sahaja. Mengarahkan pelajar membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan.5 Memindahkan markah dan borang markah individu kepada borang kelompok.

9 NORMA KERJA MENGGUNAKAN BBM DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIL 1 2 3 JENIS KERJA Mengambil / membuat BBM dalam proses P&P (menyesuaikan dengan tajuk). . Menghadiri kursus mengikut tarikh yang ditetapkan.6 Mengarahkan pelajar keluar secara beratur. Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan. Menggunakan BBM yang bersesuaian dengan tajuk.10 BERKAITAN BIL 1 2 3 NORMA KERJA MENGHADIRI KURSUS YANG JENIS KERJA MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT Mendapatkan surat arahan dari Pengetua. MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT 13. Melapor / mengadakan kursus dalaman kepada guruguru lain. 13.32 - .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->