P. 1
Fail Meja Guru Mata Pelajaran

Fail Meja Guru Mata Pelajaran

|Views: 63|Likes:
Dipublikasikan oleh Mohd Sabri Mansor

More info:

Published by: Mohd Sabri Mansor on Apr 27, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2012

pdf

text

original

1.

0 OBJEKTIF JABATAN / PEJABAT
Menjelang tahun 2014 SMK (L) Bukit Bintang akan mencapai : 1. Tahap kepimpinan sekolah yang mantap dan berkesan dengan mewujudkan iklim sekolah yang kondusif. 2. Membudayakan pengurusan P & P yang berkualiti dengan pencapaian akademik: a. PMR 90.0% b. SPM 95.0% c. STPM 100% 3. Memantapkan pengurusan HEM ke arah pembangunan sahsiah murid dengan memperkukuh perlakuan positif murid. 4. Memantapkan pengurusan kokurikulum sekolah ke arah penglibatan, penyertaan dan pencapaian murid yang lebih menyeluruh dan memberangsangkan. 5. Mentadbirurus kewangan secara telus, berintegriti, sistematik dan mengikut peraturan-peraturan kewangan yang berkuatkuasa. 6. Memastikan persekitaran sekolah sentiasa ceria, bersih dan kondusif melalui perkongsian pintar dengan kominiti, PIBG dan Lembaga Pengelola Sekolah.

2.0 OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT
1. 2. 3. 4. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran. Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti. Memastikan target mata pelajaran bagi setiap peperiksaan tercapai. Menanam nilai-nilai murni di kalangan pelajar.

-1-

5.0 SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN 1. 2. 3. Menyediakan rancangan pelajaran untuk tempoh setahun / harian bagi mata pelajaran yang diajar dalam Buku Rekod Mengajar. Menjalankan proses Pengajaran dan Pembelajaran yang efektif untuk memastikan pelajar-pelajar dapat memahami pelajaran yang diajar. Memeriksa buku latihan pelajar masing-masing dan memulangkan dengan segera selepas semakan / pemeriksaan untuk tugas selanjutnya. Pastikan pelajar membuat kerja pembetulan sebelum latihan selanjutnya. Menggubal soalan peperiksaan prestasi. Memeriksa skrip jawapan pelajar. Memeriksa kerja kursus pelajar. Menghantar buku latihan / nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia untuk semakan atau pemeriksaan apabila dikehendaki. Memastikan keselamatan pelajar semasa menjalankan pengajaran di makmal, bengkel atau semasa membuat kerja-kerja luar bilik darjah. Menggunakan alat-alat bantuan mengajar dengan sistematik dan meluas. Guru hendaklah memastikan keselamatan alat-alat bantu mengajar dan membantu Guru Pengawas Pusat Sumber dalam menjaga keselamatan dan kebersihan dan kekemasan alat-alat serta bilik sumber. Menghadiri kursus-kursus tertentu yang dikelolakan oleh pihak Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

-2-

5.0 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN JAWATAN : GURU MATA PELAJARAN Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua – mengeluarkan arahan. 2. Penolong Kanan I – memastikan arahan dijalankan. Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan - Ketua Panitia. - Guru Mata Pelajaran - Ketua Bidang / Ketua Panitia.

1.1. Menyediakan rancangan pelajaran. 1.2. Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif. 1.3. Memeriksa buku latihan pelajar. 1.4. Menggubal soalan peperiksaan prestasi. 1.5. Memeriksa skrip jawapan pelajar. 1.6. Memeriksa kerja kursus pelajar. 1.7. Menghantar buku latihan/nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia. 1.8. Memastikan keselamatan pelajar semasa di makmal, bengkel dan kerja luar bilik darjah. 1.9. Menggunakan BBM dalam Pengajaran dan Pembelajaran. 1.10. Menghadiri kursus yang berkaitan.

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

- Guru Tingkatan / Penyelaras Tingkatan. - Ketua Bidang.

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

- Ketua Bidang / Ketua Panitia. - Pembantu Makmal.

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

- Ketua Bidang / Ketua Panitia.

Arahan Pengetua

- Pegawai yang berkenaan.

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

-3-

1 PROSES KERJA MENYEDIAKAN RANCANGAN PENGAJARAN JAWATAN PROSES KERJA Mendapatkan Buku Rekod Mengajar dari Pejabat. Menyerahkan ke Pejabat setiap hujung minggu.7.0 AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN 7. Melengkapkan buku Rekod Mengajar berdasarkan rancangan tahunan dan harian. Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran daripada Ketua Panitia. Guru Mata Pelajaran -4- . Mengambil semula Buku Rekod Mengajar yang telah disemak dan ditandatangani oleh Pengetua.

0 CARTA ALIRAN CARTA ALIRAN Mula Mendapatkan buku rekod mengajar. Mengambil semula Tamat -5- . Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran Melengkapkan buku rekod Menyerahkan ke Pejabat.8.

7. Guru Mata Pelajaran Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran pembelajaran. Membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah. Menerapkan nilai-nilai murni. Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep. Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung. Menyemak kehadiran pelajar dan menanda dalam Borang Pemantauan Kelas.2. Masuk kelas mengikut jadual. Ucap selamat dan doa. PROSES KERJA MENJALANKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWATAN PROSES KERJA Menulis rancangan pengajaran harian. Memastikan kelas dalam keadaaan bersih. Induksi set. -6- . Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran berkesan atau tidak. Pelajar Ucapan terima kasih kepada guru.

CARTA ALIRAN Mula Menulis rancangan pengajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Pelajar ucap selamat dan doa Memastikan kelas bersih dan teratur Arahkan pelajar bersih dan susun kelas Tidak Ya Guru menyemak kehadiran pelajar Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung Bimbingan individu atau kumpulan Tidak Ya Latihan dan pengukuhan Menerapkan nilai murni Membuat rumusan pengajaran dan pembelajaran Tindak ikut selanjutnya Objektif pengajaran tercapai? Bersih dan teratur? Ucapan terima kasih kepada guru Tamat -7- .

3. Guru Mata Pelajaran Menyemak buku latihan pelajar. -8- . Mengembalikan buku latihan kepada pelajar. PROSES KERJA MEMERIKSA BUKU LATIHAN PELAJAR JAWATAN PROSES KERJA Memberi latihan kepada pelajar mengikut tajuk Mengumpul buku latihan pelajar.7.

CARTA ALIRAN Mula Memberi latihan Mengumpul buku latihan Menyemak Tidak Penilaian Pembetulan Mengembalikan buku latihan pelajar Tamat -9- .

Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyakkan. Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar dalam kelas. Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah. PROSES KERJA MENGGUBAL SOALAN PEPERIKSAAN PRESTASI JAWATAN PROSES KERJA Menyediakan soalan mengikut format dan topik yang ditetapkan. Guru Mata Pelajaran Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak. .10 - .4. Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang. Meletakkan soalan di Bilik Peperiksaan pada hari peperiksaan berlangsung.7.

11 - . Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah. Meletakkan soalan di Bilik Peperiksaan pada hari peperiksaan berlangsung. Tamat . Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar. Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak.CARTA ALIRAN Mula Menyediakan soalan mengikut format dan topik Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyak.

5. Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar. . Menyerahkan markah kepada guru tingkatan. Guru Mata Pelajaran Menyerahkan skrip jawapan yang telah disemak kepada pelajar.12 - . Menanda skrip jawapan pelajar.7. Membuat tindakan susulan. PROSES KERJA MEMERIKSA SKRIP JAWAPAN PELAJAR JAWATAN PROSES KERJA Mengambil skrip jawapan dari tempat dikhaskan / Ketua Panitia.

Menanda skrip jawapan pelajar.CARTA ALIRAN Mula Mengambil skrip jawapan. Menyerahkan markah kepada guru tingkatan.13 - . Menyerahkan skrip jawapan kepada pelajar. Pemulihan Tamat . Kelemahan Mengenal pasti kelemahan / kekuatan pelajar.

Mengumpul hasil kerja kursus dari pelajar mengikut jadual. Memindahkan markah dan borang markah individu kepada borang kelompok.6. .7. Menyediakan contoh hasil kerja kursus untuk penyetaraan. PROSES KERJA KURSUS PELAJAR JAWATAN PROSES KERJA Memberi taklimat kepada pelajar dan mengedarkan jadual serta tajuk kerja kursus / tugasan.14 - . Guru Mata Pelajaran Menyemak hasil kerja kursus dan memberi markah berasaskan skema yang diberi dan menandatanganinya.

Mengumpul hasil kerja kursus.CARTA ALIRAN Mula Memberi taklimat kepada pelajar. Memindahkan markah dan borang markah individu pada borang kelompok. Tamat .15 - . Menyediakan contoh hasil kerja kursus. Menyemak hasil kerja kursus.

Mengumpul semua buku latihan pelajar.16 - . PROSES KERJA MENGHANTAR BUKU LATIHAN / NOTA KEPADA KETUA BIDANG / KETUA PANITIA JAWATAN PROSES KERJA Memberi latihan kepada pelajar mengikut bilangan latihan yang ditetapkan. Menyerahkannya kepada penyemak ( Ketua Bidang / Ketua Panitia ). Memilih sepuluh buah buku latihan berdasarkan yang lemah.7. Guru Mata Pelajaran . dan terbaik dari kelas masing-masing.7. sederhana. Menyemak dan membuat pengesahan.

Tamat . Menyerahkan kepada penyemak. Menyemak dan membuat pengesahan.17 - . Memilih sepuluh buah buku latihan. Mengumpul semua buku latihan pelajar.CARTA ALIRAN Mula Memberi latihan kepada pelajar.

Guru Mata Pelajaran Mengarahkan pelajar membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan.8. Mengarahkan pelajar keluar secara beratur. Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan sahaja.18 - . BENGKEL DAN KERJA LUAR BILIK DARJAH JAWATAN PROSES KERJA Mengarahkan pelajar berbaris di luar makmal / bengkel. Mengarahkan pelajar mengembalikan semula peralatan ke tempat asal. Mengarahkan pelajar mengambil dan menggunakan peralatan yang berkaitan sahaja.7. . MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR SEMASA DI MAKMAL.

CARTA ALIRAN Mula Mengarahkan pelajar berbaris di luar makmal / bengkel. Mengarahkan pelajar membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan. Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan. Mengarahkan pelajar mengembalikan semula peralatan ke tempat asal. Tamat . Mengarahkan pelajar mengambil / menggunakan peralatan yang berkaitan.19 - .

PROSES KERJA MENGGUNAKAN BBM DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWATAN PROSES KERJA Mengambil / membuat BBM dalam proses P&P (menyesuaikan dengan tajuk). Guru Mata Pelajaran Menggunakan BBM yang bersesuaian dengan tajuk. Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan.20 - .9. .7.

Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan.CARTA ALIRAN Mula Mengambil / menyediakan BBM.21 - . Tamat . Menggunakan BBM dalam proses P & P.

Melapor / mengadakan kursus dalaman kepada guru-guru lain.22 - . Guru Mata Pelajaran Menghadiri kursus mengikut tarikh yang ditetapkan. .10 PROSES KERJA MENGHADIRI KURSUS YANG BERKAITAN JAWATAN PROSES KERJA Mendapatkan surat arahan dari Pengetua.7.

Menghadiri kursus mengikut tarikh. Tamat . Melapor / manik curai kepada Pengetua / GPK / GKMP Mengadakan Kursus Dalaman.CARTA ALIRAN Mula Mendapatkan surat arahan. Mengedarkan bahan.23 - .

Memastikan kelas dalam keadaaan bersih. Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung. 4 5 Menyerahkan ke Pejabat setiap hujung minggu.24 TANDA ( / ) CATATAN . Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep.0 SENARAI SEMAK 9. 3 Melengkapkan buku Rekod Mengajar berdasarkan rancangan tahunan dan harian. Ucapan terima kasih kepada guru. Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran berkesan atau tidak. Menerapkan nilai-nilai murni.3 BIL SENARAI SEMAK MEMERIKSA BUKU LATIHAN PELAJAR TINDAKAN . Membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah.1 SENARAI SEMAK MENYEDIAKAN RANCANGAN PENGAJARAN TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Mendapatkan Buku Rekod Mengajar dari Pejabat 2 Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran daripada Ketua Panitia. Induksi set. 9. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar yang telah disemak dan ditandatangani oleh Pengetua.2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SENARAI SEMAK MENJALANKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TANDA ( / ) CATATAN TINDAKAN Menulis rancangan pengajaran harian. Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran pembelajaran. Masuk kelas mengikut jadual Ucap selamat dan doa. 10 11 12 13 9. Menyemak kehadiran pelajar dan menanda dalam Borang Pemantauan Kelas.9.

Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyakkan. Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak. 2 3 4 Menanda skrip jawapan pelajar. Menyerahkan markah kepada guru tingkatan. Meletakkan soalan di Bilik Peperiksaan pada hari peperiksaan berlangsung. Mengembalikan buku latihan kepada pelajar. 2 3 4 5 6 7 Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang. Menyemak buku latihan pelajar. 9.4 SENARAI SEMAK MENGGUBAL SOALAN PEPERIKSAAN PRESTASI TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Menyediakan soalan mengikut format dan topik yang ditetapkan.1 2 3 4 Memberi latihan kepada pelajar mengikut tajuk Mengumpul buku latihan pelajar.25 - . Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar dalam kelas.5 SENARAI SEMAK MEMERIKSA SKRIP JAWAPAN PELAJAR TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Mengambil skrip jawapan dari tempat dikhaskan / Ketua Panitia. 9. Menyerahkan skrip jawapan yang telah disemak kepada pelajar. Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah. .

Menyediakan contoh hasil kerja kursus untuk penyetaraan. 2 3 4 Mengumpul semua buku latihan pelajar. Memindahkan markah dan borang markah individu kepada borang kelompok. 2 3 Mengumpul hasil kerja kursus dari pelajar mengikut jadual.26 - 5 . Menyemak hasil kerja kursus dan memberi markah berasaskan skema yang diberi dan menandatanganinya. Menyemak dan membuat pengesahan.6 SENARAI SEMAK KERJA KURSUS PELAJAR TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Memberi taklimat kepada pelajar dan mengedarkan jadual serta tajuk kerja kursus / tugasan. sederhana. 9. Memilih sepuluh buah buku latihan berdasarkan yang lemah.5 6 Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar. Membuat tindakan susulan.7 SENARAI SEMAK MENGHANTAR BUKU LATIHAN / NOTA KEPADA KETUA BIDANG / KETUA PANITIA TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Memberi latihan kepada pelajar mengikut bilangan latihan yang ditetapkan. 4 5 9. dan terbaik dari kelas masing-masing. Menyerahkannya kepada penyemak ( Ketua Bidang .

9. Mengarahkan pelajar keluar secara beratur. Mengarahkan pelajar mengembalikan semula peralatan ke tempat asal./ Ketua Panitia ). BENGKEL DAN KERJA LUAR BILIK DARJAH TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Mengarahkan pelajar berbaris di luar makmal / bengkel. Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan.8 SENARAI SEMAK MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR SEMASA DI MAKMAL. Mengarahkan pelajar membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan.10 SENARAI SEMAK MENGHADIRI KURSUS YANG BERKAITAN TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Mendapatkan surat arahan dari Pengetua. 9. 9. Mengarahkan pelajar mengambil dan menggunakan peralatan yang berkaitan sahaja. 2 3 4 5 6 Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan sahaja.9 SENARAI SEMAK MENGGUNAKAN BBM DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Mengambil / membuat BBM dalam proses P&P (menyesuaikan dengan tajuk). 2 3 Menggunakan BBM yang bersesuaian dengan tajuk.27 - . .

13. Melapor / mengadakan kursus dalaman kepada guru-guru lain. 3 Melengkapkan buku Rekod Mengajar berdasarkan rancangan tahunan dan harian.28 - . Mengambil semula Buku Rekod Mengajar yang telah disemak dan ditandatangani oleh Pengetua. MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT . 4 5 Menyerahkan ke Pejabat setiap hujung minggu.0 NORMA KERJA 13.2 3 Menghadiri kursus mengikut tarikh yang ditetapkan.1 NORMA KERJA MENYEDIAKAN RANCANGAN PENGAJARAN BIL 1 2 JENIS KERJA Mendapatkan Buku Rekod Mengajar dari Pejabat Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran daripada Ketua Panitia.

Induksi set.3 NORMA KERJA MEMERIKSA BUKU LATIHAN PELAJAR BIL 1 2 3 4 JENIS KERJA Memberi latihan kepada pelajar mengikut tajuk Mengumpul buku latihan pelajar. Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep.13. Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran 10 11 12 13 berkesan atau tidak. . Ucapan terima kasih kepada guru. Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran pembelajaran. Membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah. 13.4 NORMA KERJA MENGGUBAL SOALAN PEPERIKSAAN PRESTASI BIL 1 JENIS KERJA Menyediakan soalan mengikut format dan topik yang ditetapkan.29 MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT . Menerapkan nilai-nilai murni. Menyemak buku latihan pelajar. Mengembalikan buku latihan kepada pelajar.2 NORMA KERJA MENJALANKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JENIS KERJA Menulis rancangan pengajaran harian. Memastikan kelas dalam keadaaan bersih Menyemak kehadiran pelajar dan menanda dalam Borang Pemantauan Kelas. Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung. MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT 13. Masuk kelas mengikut jadual Ucap selamat dan doa.

Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah Meletakkan soalan di Bilik Peperiksaan pada hari peperiksaan berlangsung. 13.30 MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT 4 . Membuat tindakan susulan. Menyemak hasil kerja kursus dan memberi markah berasaskan skema yang diberi dan menandatanganinya. Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyakkan. Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar.2 3 4 5 6 7 Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang. MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT 13. Menyediakan contoh hasil kerja kursus untuk penyetaraan. . Menyerahkan markah kepada guru tingkatan.5 NORMA KERJA MEMERIKSA SKRIP JAWAPAN PELAJAR BIL 1 2 3 4 5 6 JENIS KERJA Mengambil skrip jawapan dari tempat dikhaskan / Ketua Panitia. Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar dalam kelas. Menyerahkan skrip jawapan yang telah disemak kepada pelajar. Mengumpul hasil kerja kursus dari pelajar mengikut jadual. Menanda skrip jawapan pelajar.6 NORMA KERJA KURSUS PELAJAR BIL 1 2 3 JENIS KERJA Memberi taklimat kepada pelajar dan mengedarkan jadual serta tajuk kerja kursus / tugasan.

Memilih sepuluh buah buku latihan berdasarkan yang lemah. dan terbaik dari kelas masingmasing.5 Memindahkan markah dan borang markah individu kepada borang kelompok. MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT 5 13.7 NORMA KERJA MENGHANTAR BUKU LATIHAN / NOTA KEPADA KETUA BIDANG / KETUA PANITIA BIL 1 2 3 4 JENIS KERJA Memberi latihan kepada pelajar mengikut bilangan latihan yang ditetapkan. Mengarahkan pelajar mengambil dan menggunakan peralatan yang berkaitan sahaja. Menyemak dan membuat pengesahan. Mengumpul semua buku latihan pelajar. Menyerahkannya kepada penyemak ( Ketua Bidang / Ketua Panitia ). Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan sahaja. sederhana. BENGKEL DAN KERJA LUAR BILIK DARJAH BIL 1 2 3 4 5 JENIS KERJA Mengarahkan pelajar berbaris di luar makmal / bengkel. Mengarahkan pelajar membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan. 13.8 NORMA KERJA MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR SEMASA DI MAKMAL. . Mengarahkan pelajar mengembalikan semula peralatan ke tempat asal.31 MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT .

13. MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT 13. Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan. Menggunakan BBM yang bersesuaian dengan tajuk.32 - . .9 NORMA KERJA MENGGUNAKAN BBM DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIL 1 2 3 JENIS KERJA Mengambil / membuat BBM dalam proses P&P (menyesuaikan dengan tajuk). Melapor / mengadakan kursus dalaman kepada guruguru lain. Menghadiri kursus mengikut tarikh yang ditetapkan.10 BERKAITAN BIL 1 2 3 NORMA KERJA MENGHADIRI KURSUS YANG JENIS KERJA MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT Mendapatkan surat arahan dari Pengetua.6 Mengarahkan pelajar keluar secara beratur.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->