CONTOH MODUL RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 2

)
Mata Pelajaran Kelas Bidang : Dunia Seni Visual : 2 : 1 Menggambar Masa Tema dan Tajuk : : 11.15a.m.-12.15 p.m. Objek Buatan ManusiaGosokan Standard Pembelajaran : 1.1 Persepsi Estetik 1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2 Aplikasi Seni 1.3 Ekpresi 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2

Objektif Pembelajaran

:

. Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. Memilih dan memanipulasi permukaan berjalianan . 2. Mengaplikasikan proses dan teknik gosokan. 3. Menggunakan bahasa seni visual.

Aktiviti P&P

:

1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang gosokan. (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar dengan teknik gosokan. (EK4) 3. Murid menghasilkan gambar menggunakan teknik gosokan. (EK1) (EK2) (EK 3) 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5)

EMK Bahan Bantu Belajar

: :

Kreativiti, Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.Contoh : gambar gosokan, pelbagai jenis permukaan berjalinan 2.Alat –gunting , pinggan, mangkuk dan sebagainya yang permukaan berjalinan Bahan-kertas lukisan, pensel warna dan pensel

Penilaian P&P

:

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar gosokan menggunakan teknik gosokan berdasarkan empat standard pembelajaran.

Refleksi

:

20 /22murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 2 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas semasa sesi pembelajaran.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.