l PELAN STRATEGIK BIDANG : UNIT HAL EHWAL MURID LOKASI : LUAR BANDAR

Isu Peratus ponteng Semakin Meningkat

Matlamat Memastikan Ponteng Sifar

Objektif Mengurangkan masalah disiplin

KPI Kehadiran 100 % 2010 95 %

Sasaran 2011 96 %

2012 100 %

ANALISIS SWOT KEKUATAN S1 – Kedudukan sekolah terletak di tengah kawasan Felda S2 – GPK HEM peka dengan kehadiran murid S3 – eKehadiran diisi dan dihantar setiap hari KELEMAHAN W1-Murid tidak hadir tanpa kenyataan W2-Sebilangan guru kurang peka terhadap masalah kehadiran murid. ANCAMAN T1. T2.Pengaruh rakan sebaya T3 – Pengaruh kawan luar (tidak bersekolah) .Terdapat beberapa buah pusat hiburan seperti Sibercafe dikawasan felda. W3-Terdapat masalah disiplin di kalangan murid S4 .Pengawal keselamatan sentiasa bertugas mengikut jadual PELUANG O1-YDP PIBG sering memantau kehadiran murid pada waktu Pagi O2-Lebih 95% murid-murid dihantar sendiri oleh ibu bapa/penjaga mereka untuk hadir ke sekolah O3.Ibu bapa perihatin terhadap perkembangan anak-anak.

O2. W2-Sebilangan guru kurang peka masalah kehadiran murid. Strategi SO S1 + O2 Meningkatkan % kehadiran murid dengan kerjasama ibu bapa dan guru. Luaran Peluang (O) O1-YDP PIBG sering memantau kehadiran murid pada waktu pagi. Ancaman (T) T1. Meningkatkan kerjasama ibu bapa dan Guru. S4-Pengawal keselamatan sentiasa bertugas mengikut jadual.ANALISIS TOWS Kekuatan(S) Dalaman S1-Kedudukan Sekolah terletak di Kawasan felda. Memastikan penjaga diberi makluman melalui surat dan telefon. T2-Pengaruh Rakan sebaya T3-Pengaruh kawan luar ( tidak bersekolah) Strategi ST W3 + T2 S3 + T3 Memastikan eKehadiran dijalankan dan berkesan Strategi WT Meningkatkan disiplin murid dan peraturan sekolah dipatuhi . S2-GPK HEM peka dengan kehadiran murid. W2 + O1 2.Lebih 95% murid-murid dihantar sendiri oleh ibu bapa/penjaga mereka untuk hadir ke sekolah O3-Ibu bapa prihatin terhadap perkembangan anak-anak. W3-Terdapat masalah disiplin di kalangan murid. W1 + O3 Strategi WO 1. Kelemahan(W) W1-Murid tidak hadir tanpa kenyataan.Terdapat beberapa buah pusat hiburan seperti Sibercafe dikawasan felda. S3-eKehadiran diisi dan dipantau setiap hari.

Bil 1 2 3 4 5 Kod Strategik Strategi SO S1 + O2 Strategi WO W1 + O3 Strategi WO W2 + O1 Strategi SO S3 + T3 Strategik W3 + T3 Strategi Meningkatkan peratus kehadiran murid dengan kerjasama ibu bapa dan guru. Objektif Jangka Pendek : Penurunan Peratus Ponteng 5 % setahun. Objektif Jangka Panjang : Sifar Ponteng 2.Senarai Strategi yang telah dijana melalui TOWS / COWS matriks 1. Meningkatkan kerjasama ibu bapa dan guru Memastikan penjaga diberi makluman melalui surat dan telefon Memastikan eKehadiran dijalankan dengan berkesan Meningkatkan disiplin murid dan peraturan sekolah dipatuhi .

Penilaian Strategik Terbaik KRITERIA PEMILIHAN 1. Tahap kesukaran Proses kerja 2.misi dan visi 7. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 3. 5. Akur/kepatuhan dengan mandat/arahan. matlamat/isu. 4. 9. JUMLAH SKOR KEPUTUSAN STRATEGI 1 S1 + O2 STRATEGI 2 W1 + O3 STRATEGI STRATEGI 3 4 W2 + O1 S3 + T3 STRATEGI 5 W3 + T2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 42 1 4 3 5 5 4 4 5 4 4 38 2 4 4 5 5 3 3 5 3 4 36 3 4 1 5 5 4 3 5 3 4 34 4 3 3 5 5 3 3 5 3 3 33 5 . Kesesuaian dengan persekitaran terkini. Andaian hasil yang dijangkakan/impaknya untuk mencapai objektif. Rekod Keberkesanan pelaksanaan yang lepas. Kemudahan infrastruktur dan peralatan. Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat. Andaian keupayaan mengatasi halangan 6. 8.

PELAN TAKTIKAL Bil 1 Program Kempen Jom ke sekolah Tanggungjawab GPK HEM Panitia PSV GPK HEM PIBG GPK HEM Guru Kelas GPK HEM Guru Data Tempoh 4 Tahun Kos/Sumber RM300 Out-put Peningkatan peratus kehadiran murid Peningkatan kerjasama guru dan ibu bapa Semua ibu bapa dapat menerima maklumat Kehadiran dapat dikemaskini setiap hari dan dapat mengatasi masalah ketidakhadiran murid Masalah disiplin dapat dikurangkan KPI 100 % Pelan Kontingesi Poster PSV 2 Gotong-royong Perdana 4 Tahun RM500 95 % Mesyuarat AJK PIBG Surat / SMS 3. Program Motivasi / Ceramah Polis GPK HEM Kaunselor 4 Tahun RM250 100 % Perhimpunan . eKehadiran Pertandingan antara kelas 4 Tahun RM50/bulan Hari Anugerah 100 % 5. Talian Kasih 4 Tahun RM50 100 % 4.

Guru Kelas Semua Murid dan guru GB. GB. Menentukan tarikh program TANGGUNGJAWAB Guru Besar GPK HEM TEMPOH 4 kali setahun STATUS/PELAN KONTINGENSI GPK HEM mengambil alih tugas jika GB tiada 2 3 4 5 Taklimat kepada semua murid. Guru Bertugas. Guru Kelas Awal Tahun ( sekali ) Persediaan sekolah dibuka Sehari Selepas setiap aktiviti GPK HEM mengambil alih tugas jika GB tiada GPK HEM mengambil alih tugas jika GB tiada GPK HEM mengambil alih tugas jika GB tiada AJK . Peruntukan kos 1. 1. Guru Kelas GPK HEM. Guru Bertugas. 3 bulan ( Januari – Mac ) Semua Murid PROSES KERJA Mesyuarat J/Kuasa 1. GPK HEM.4.PELAN OPERASI ( STRATEGI 1) Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 Kempen Jom ke Sekolah Menggalakkan murid datang / rajin ke sekolah Memberi kesedaran kepada murid betapa pentingnya untuk hadir ke sekolah. Lantik AJK dan agihan tugas. Ucapan Guru Besar 1.1.2. guru dan ibu bapa Mempromosi program Mengadakan program Menilai dan Post Mortem GPK HEM .3. GB.

AJK PIBG. TEMPOH sekali sekali sekali STATUS/PELAN KONTINGENSI GPK HEM mengambil alih tugas jika GB tiada GPK HEM mengambil alih tugas jika GB tiada NYDP PIBG mengambil alih tugas jika YDP PIBG tiada NYDP PIBG mengambil alih tugas jika YDP PIBG tiada - 2 3 Taklimat kepada murid Mempromosi program.surat pemberitahuan kepada ibu bapa. semua murid.semua murid GB. Taklimat kepada ibu bapa Mengadakan program/ Pelaksanaan Program Menilai dan Post Mortem 4 5 6 sekali sekali sekali . Guru Bertugas. GPK HEM. Guru Kelas. GB. Semua guru. Guru Kelas GPK HEM. AJK Program. ibu bapa . Guru Bertugas.PELAN OPERASI ( STRATEGI 2) Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 Gotong Royong Perdana Mewujudkan kerjasama erat berterusan antara warga sekolah dengan ibu bapa Kerjasama antara guru dan ibu bapa dapat dipertingkatkan 6 bulan Semua Warga sekolah dan ibu bapa PROSES KERJA Mesyuarat J/Kuasa Taklimat kepada guru kelas TANGGUNGJAWAB Guru Besar GPK HEM PIBG GPK HEM . poster. semua AJK YDP PIBG GB.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful