l PELAN STRATEGIK BIDANG : UNIT HAL EHWAL MURID LOKASI : LUAR BANDAR

Isu Peratus ponteng Semakin Meningkat

Matlamat Memastikan Ponteng Sifar

Objektif Mengurangkan masalah disiplin

KPI Kehadiran 100 % 2010 95 %

Sasaran 2011 96 %

2012 100 %

Terdapat beberapa buah pusat hiburan seperti Sibercafe dikawasan felda. W3-Terdapat masalah disiplin di kalangan murid S4 .Pengawal keselamatan sentiasa bertugas mengikut jadual PELUANG O1-YDP PIBG sering memantau kehadiran murid pada waktu Pagi O2-Lebih 95% murid-murid dihantar sendiri oleh ibu bapa/penjaga mereka untuk hadir ke sekolah O3. T2.Ibu bapa perihatin terhadap perkembangan anak-anak.ANALISIS SWOT KEKUATAN S1 – Kedudukan sekolah terletak di tengah kawasan Felda S2 – GPK HEM peka dengan kehadiran murid S3 – eKehadiran diisi dan dihantar setiap hari KELEMAHAN W1-Murid tidak hadir tanpa kenyataan W2-Sebilangan guru kurang peka terhadap masalah kehadiran murid. ANCAMAN T1.Pengaruh rakan sebaya T3 – Pengaruh kawan luar (tidak bersekolah) .

Kelemahan(W) W1-Murid tidak hadir tanpa kenyataan. W2 + O1 2. W3-Terdapat masalah disiplin di kalangan murid.ANALISIS TOWS Kekuatan(S) Dalaman S1-Kedudukan Sekolah terletak di Kawasan felda.Lebih 95% murid-murid dihantar sendiri oleh ibu bapa/penjaga mereka untuk hadir ke sekolah O3-Ibu bapa prihatin terhadap perkembangan anak-anak. S2-GPK HEM peka dengan kehadiran murid. Ancaman (T) T1. W2-Sebilangan guru kurang peka masalah kehadiran murid. Strategi SO S1 + O2 Meningkatkan % kehadiran murid dengan kerjasama ibu bapa dan guru.Terdapat beberapa buah pusat hiburan seperti Sibercafe dikawasan felda. O2. Luaran Peluang (O) O1-YDP PIBG sering memantau kehadiran murid pada waktu pagi. T2-Pengaruh Rakan sebaya T3-Pengaruh kawan luar ( tidak bersekolah) Strategi ST W3 + T2 S3 + T3 Memastikan eKehadiran dijalankan dan berkesan Strategi WT Meningkatkan disiplin murid dan peraturan sekolah dipatuhi . W1 + O3 Strategi WO 1. S3-eKehadiran diisi dan dipantau setiap hari. Meningkatkan kerjasama ibu bapa dan Guru. Memastikan penjaga diberi makluman melalui surat dan telefon. S4-Pengawal keselamatan sentiasa bertugas mengikut jadual.

Meningkatkan kerjasama ibu bapa dan guru Memastikan penjaga diberi makluman melalui surat dan telefon Memastikan eKehadiran dijalankan dengan berkesan Meningkatkan disiplin murid dan peraturan sekolah dipatuhi .Senarai Strategi yang telah dijana melalui TOWS / COWS matriks 1. Objektif Jangka Panjang : Sifar Ponteng 2. Bil 1 2 3 4 5 Kod Strategik Strategi SO S1 + O2 Strategi WO W1 + O3 Strategi WO W2 + O1 Strategi SO S3 + T3 Strategik W3 + T3 Strategi Meningkatkan peratus kehadiran murid dengan kerjasama ibu bapa dan guru. Objektif Jangka Pendek : Penurunan Peratus Ponteng 5 % setahun.

9. Rekod Keberkesanan pelaksanaan yang lepas. Andaian hasil yang dijangkakan/impaknya untuk mencapai objektif. Kemudahan infrastruktur dan peralatan. 5. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 3. 4. JUMLAH SKOR KEPUTUSAN STRATEGI 1 S1 + O2 STRATEGI 2 W1 + O3 STRATEGI STRATEGI 3 4 W2 + O1 S3 + T3 STRATEGI 5 W3 + T2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 42 1 4 3 5 5 4 4 5 4 4 38 2 4 4 5 5 3 3 5 3 4 36 3 4 1 5 5 4 3 5 3 4 34 4 3 3 5 5 3 3 5 3 3 33 5 .misi dan visi 7. Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat. matlamat/isu. Tahap kesukaran Proses kerja 2. 8. Akur/kepatuhan dengan mandat/arahan.Penilaian Strategik Terbaik KRITERIA PEMILIHAN 1. Andaian keupayaan mengatasi halangan 6. Kesesuaian dengan persekitaran terkini.

Talian Kasih 4 Tahun RM50 100 % 4.PELAN TAKTIKAL Bil 1 Program Kempen Jom ke sekolah Tanggungjawab GPK HEM Panitia PSV GPK HEM PIBG GPK HEM Guru Kelas GPK HEM Guru Data Tempoh 4 Tahun Kos/Sumber RM300 Out-put Peningkatan peratus kehadiran murid Peningkatan kerjasama guru dan ibu bapa Semua ibu bapa dapat menerima maklumat Kehadiran dapat dikemaskini setiap hari dan dapat mengatasi masalah ketidakhadiran murid Masalah disiplin dapat dikurangkan KPI 100 % Pelan Kontingesi Poster PSV 2 Gotong-royong Perdana 4 Tahun RM500 95 % Mesyuarat AJK PIBG Surat / SMS 3. Program Motivasi / Ceramah Polis GPK HEM Kaunselor 4 Tahun RM250 100 % Perhimpunan . eKehadiran Pertandingan antara kelas 4 Tahun RM50/bulan Hari Anugerah 100 % 5.

Guru Kelas Semua Murid dan guru GB.PELAN OPERASI ( STRATEGI 1) Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 Kempen Jom ke Sekolah Menggalakkan murid datang / rajin ke sekolah Memberi kesedaran kepada murid betapa pentingnya untuk hadir ke sekolah. Guru Bertugas. Peruntukan kos 1.1. Guru Bertugas. Lantik AJK dan agihan tugas. 1. Guru Kelas GPK HEM.4. GB.3. guru dan ibu bapa Mempromosi program Mengadakan program Menilai dan Post Mortem GPK HEM . Ucapan Guru Besar 1. GB.2. Guru Kelas Awal Tahun ( sekali ) Persediaan sekolah dibuka Sehari Selepas setiap aktiviti GPK HEM mengambil alih tugas jika GB tiada GPK HEM mengambil alih tugas jika GB tiada GPK HEM mengambil alih tugas jika GB tiada AJK . Menentukan tarikh program TANGGUNGJAWAB Guru Besar GPK HEM TEMPOH 4 kali setahun STATUS/PELAN KONTINGENSI GPK HEM mengambil alih tugas jika GB tiada 2 3 4 5 Taklimat kepada semua murid. GPK HEM. 3 bulan ( Januari – Mac ) Semua Murid PROSES KERJA Mesyuarat J/Kuasa 1.

Guru Bertugas. AJK PIBG. Guru Kelas. Taklimat kepada ibu bapa Mengadakan program/ Pelaksanaan Program Menilai dan Post Mortem 4 5 6 sekali sekali sekali . AJK Program. Guru Bertugas. poster.surat pemberitahuan kepada ibu bapa. semua murid. GPK HEM. TEMPOH sekali sekali sekali STATUS/PELAN KONTINGENSI GPK HEM mengambil alih tugas jika GB tiada GPK HEM mengambil alih tugas jika GB tiada NYDP PIBG mengambil alih tugas jika YDP PIBG tiada NYDP PIBG mengambil alih tugas jika YDP PIBG tiada - 2 3 Taklimat kepada murid Mempromosi program. Semua guru. Guru Kelas GPK HEM. ibu bapa .semua murid GB.PELAN OPERASI ( STRATEGI 2) Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 Gotong Royong Perdana Mewujudkan kerjasama erat berterusan antara warga sekolah dengan ibu bapa Kerjasama antara guru dan ibu bapa dapat dipertingkatkan 6 bulan Semua Warga sekolah dan ibu bapa PROSES KERJA Mesyuarat J/Kuasa Taklimat kepada guru kelas TANGGUNGJAWAB Guru Besar GPK HEM PIBG GPK HEM . semua AJK YDP PIBG GB. GB.