Anda di halaman 1dari 21

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL JOHN KRUMBOLTZ

OLEH:

PROFESOR MADYA DR. SIDEK MOHD NOAH JABATAN PENDIDIKAN KAUNSELOR & PSIKOLOGI KAUNSELING FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 UPM SERDANG SELANGOR, MALAYSIA TEL.: +603-89468118, +603-89468167 (OFFICE) 012-2126312 (HP) FAX: +603-89435386 E-MAIL: smn@educ.upm.edu.my smnoah@hotmail.com

TEORI-TEORI KERJAYA
TEORI PEMILIHAN KERJAYA @ TEORI PENDEKATAN STRUKTUR TEORI PERKEMBANGAN KERJAYA @ TEORI PENDEKATAN PROSES TEORI MEMBUAT KEPUTUSAN KERJAYA

TEORI PEMILIHAN KERJAYA


TEORI TRET DAN FAKTOR TEORI TIPOLOGI HOLLAND TEORI PEMILAHAN KERJAYA ANNE ROE TEORI PSIKOANALITIK BORDIN

TEORI PERKEMBANGAN KERJAYA


TEORI PERKEMBANGAN KERJAYA GINZBERG TEORI PERKEMBANGAN KERJAYA SUPER

TEORI MEMBUAT KEPUTUSAN KERJAYA


TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL JOHN KRUMBOLTZ TEORI TIEDEMAN DAN OHARA TEORI GELATT TEORI HILTON TEORI HERHENSON

LATAR BELAKANG TEORI


DIPERKENALKAN OLEH JOHN KRUMBOLTZ DAN RAKAN-RAKANNYA SEBUAH TEORI MEMBUAT KEPUTUSAN KERJAYA TEORI INI ADALAH HASIL UBAHSUAI DAN PERKEMBANGAN TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL YANG DIPERKENALKAN OLEH ALBERT BANDURA (1977) TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL MENGENAI TINGKAH LAKU ADALAH BERASASKN KEPADA TEORI PENGUKUHAN DAN BEHAVIURISME KLASIK

TUJUAN TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL DIPERKEMBANGKAN


ADALAH UNTUK MENJAWAB BEBERAPA SOALAN
1.

2.

3.

MENGAPA INDIVIDU MEMILIH PROGRAM PENGAJIAN DAN PEKERJAAN YANG TERTENTU DALAM KEHIDUPANNYA? MENGAPA INDIVIDU MENGUBAH PROGRAM PENGAJIAN ATAU PEKERJAAN PADA SUATU MASA YANG TERTENTU DALAM KEHIDUPANNYA? MENGAPA INDIVIDU MEMILIH BEBERAPA AKTIVITI PEKERJAAN YANG BERLAINAN PADA SUATU MASA YANG TERTENTU DI DALAM KEHIDUPANNYA?

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KERJAYA


PEMBAWAAN GENETIK DAN KEBOLEHAN ISTIMEWA MELIPUTI BANGSA, JANTINA, PARAS RUPA DAN CIRI-CIRI LAIN TERMASUKLAH KECACATAN YANG TIDAK BOLEH DIPULIHKAN KEADAAN DAN PERISTIWA PERSEKITARAN MELIPUTI KEADAAN SOSIAL, KEBUDAYAAN, POLITIK, KUASA EKONOMI DAN KUASA SEMULAJADI SEPERTI BENCANA ALAM DAN KEDUDUKAN SUMBER ASLI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KERJAYA SAMBUNGAN


PENGALAMAN PEMBELAJARAN TERMASUKLAH PERKEMBANGAN KECENDERUNGAN KERJAYA, KEMAHIRAN-KEMAHIRAN DAN PEMILIHAN KERJAYA TERTENTU ADALAH DIPENGARUHI OLEH PENGALAMAN PEMBELAJARAN INDIVIDU DI MASA LALU

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KERJAYA SAMBUNGAN


KEMAHIRAN PENDEKATAN TUGAS IAITU INTERAKSI ANTARA PENGALAMAN PEMBELAJARAN, CIRI-CIRI GENETIK, KEBOLEHAN ISTIMEWA DAN FAKTOR PERSEKITARAN MEMPENGARUHI KEPUTUSAN DALAM KEMAHIRAN PENDEKATAN TUGAS YANG AKHIRNYA AKAN MEMPENGARUHI HASIL AKHIR

PENERANGAN TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL


TEORI INI MENGANDAIKAN BAHAWA PERSONALITI DAN TINGKAH LAKU YANG INDIVIDU PEROLEH PADA ASASNYA ADALAH HASIL DARIPADA PENGALAMAN PEMBELAJARAN YANG UNIK DAN BUKAN DISEBABKAN OLEH PENGALAMAN SEMULAJADI ATAU PROSES-PROSES PSIKIK

PENERANGAN TEORI SAMBUNGAN


PENGALAMAN PEMBELAJARAN MEMPUNYAI PERTALIAN DENGAN ANALISIS KOGNITIF YANG BERKAITAN DENGAN PERISTIWA-PERISTIWA YANG DIKUKUHKAN SAMA ADA SECARA POSITIF ATAU NEGATIF

PENERANGAN TEORI SAMBUNGAN


PENGALAMAN PEMBELAJARAN INI AKHIRNYA AKAN MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KECENDERUNGAN KERJAYA DAN KEMAHIRAN-KEMAHIRAN SERTA PEMILIHAN KERJAYA INDIVIDU

PENILAIAN TEORI
TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL OLEH JOHN KRUMBOLTZ TIDAK BEGITU BANYAK MENDAPAT SAMBUTAN BERBANDING DENGAN TEORI TIPOLOGI HOLLAND DAN TEORI PERKEMBANGAN KERJAYA SUPER

PENILAIAN TEORI SAMBUNGAN


WALAUPUN GAGASAN-GAGASAN TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL TELAH DIDEFINISIKAN DENGAN JELAS DAN HUBUNGAN ANTARA GAGASAN TELAH DITENTUKAN SECARA TELITI, NAMUN TEORI INI TIDAK ATAU KURANG BERPENGARUH DALAM BIDANG BIMBINGAN DAN KAUNSELING KERJAYA

PENILAIAN TEORI SAMBUNGAN


TEORI INI ADALAH SEBUAH TEORI YANG PARSIMONIES. TEORI INI TELAH MEMBERIKAN ASAS KEPADA KAUNSELOR UNTUK MENGENALPASTI KESUKARAN DALAM PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN KERJAYA TEORI INI JUGA TELAH MENGINTERGRASIKAN GAGASAN EKONOMI DAN SOSIAL KE DALAM TEORINYA YANG MENJADIKAN TEORI INI SEBUAH TEORI YANG BEGITU UNIK

PENILAIAN TEORI SAMBUNGAN


AHLI-AHLI DAN PARA PENGIKUT TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL JUGA TELAH MENGHASILKAN RATUSAN KAJIAN YANG BERHUBUNG DENGAN BERBAGAI-BAGAI FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN KERJAYA SAYANGNYA TIDAK BANYAK YANG DAPAT DIBUKTIKAN BERHUBUNG DENGAN TEORI INI DARI KAJIAN-KAJIAN YANG TELAH DIJALANKAN

PENILAIAN TEORI SAMBUNGAN


TEORI INI ADALAH SEBUAH TEORI YANG BAIK DAN MASA DEPAN TEORI INI BANYAK BERGANTUNG KEPADA KAJIAN-KAJIAN LANJUTAN YANG AKAN DIBUAT DAN PENGHASILAN ALAT UKURAN YANG DAPAT MENGUKUR GAGASAN-GAGASAN YANG TERKANDUNG DI DALAM TEORI

PENILAIAN TEORI SAMBUNGAN


SEKIRANYA KAJIAN DAPAT MEMBUKTIKAN APLIKASI TEORI INI DALAM MENERANGKAN ASPEKASPEK PERKEMBANGAN KERJAYA DAN MAMPU MENANGANI MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN KERJAYA, BESAR KEMUNGKINAN TEORI INI AKAN TERUS BERKEMBANG DAN DITERIMA RAMAI

PENILAIAN TEORI SAMBUNGAN


PENGHASILAN ALAT-ALAT UKURAN YANG DAPAT MENGUKUR GAGASANGAGASAN PENTING DALAM TEORI INI AKAN MENJADIKAN TEORI INI LEBIH PRAKTIKAL. JIKA INI DAPAT DILAKUKAN DENGAN BAIK, MASA DEPAN TEORI INI ADALAH LEBIH CERAH

Anda mungkin juga menyukai