Anda di halaman 1dari 1

KERJA CUTI SEKOLAH BAHASA MELAYU TINGKATAN 4

KARANGAN B (100 markah)

Tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

Ibu bapa sentiasa mengharapkan anak anak mereka menjadi insan yang berguna. Bincangkan usaha usaha yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan harapan mereka itu tercapai.

Isi karangan mestilah 6 perenggan Karangan yang lengkap mestilah 8 perenggan Sila masukkan kosa kata menarik, peribahasa dan kata kata hikmat yang sesuai Selamat menulis.