Anda di halaman 1dari 50

TUGASAN INDIVIDU DISEDIAKAN OLEH : AFIFI ISKANDAR B. MOHAMAD L20112006750 DISEDIAKAN UNTUK : TUAN HJ. DR ADB KADIR B.

ARIFFIN

Sebelum menunaikan Solat, apakah yang perlu dilakukan jika tiada air atau sakit yang tidak boleh terkena air?......

BERSUCI

IBADAH TAHUN 5

TAYAMMUM
Tarif Sebab Rukun Sunat Syarat Batal
http://www.vbaitullah.or.id

Klik pada menu yang anda pilih untuk seterusnya

Hikmah

Nasyid

Soalan

Tarif Tayammum
Menyapu debu kemuka dan dua tangan sebagai ganti kepada wudhuk atau mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu.

Disyariatkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wataala:


Maksudnya: Dan jika kamu berjunub (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib; dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam musafir, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwudhu dan mandi), maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah debu yang bersih. (Surah Al-Maidah, 5:6)

Klik pada gambar

Sebab-sebab yang mengharuskan tayammum 1.Ketiadaan air 2.Tidak boleh menggunakan air kerana sakit. 3.Ada air tetapi digunakan untuk keperluan makan dan minum sahaja.

Klik pada huruf yang berwarna hijau

Sakit yang tidak boleh terkena air pada anggota wudhuk

Tiada air

Ada air tetapi hanya mencukupi untuk digunakan sebagai keperluan Makan dan minum Sahaja.

Tatacara Tayammum (Rukun)

1.Niat 2.Memindahkan debu tanah 3.Menyapu debu tanah kemuka 4.Menyapu debu tanah kedua belah tangan 5.Tertib
Klik pada huruf yang berwarna hijau

Lafaz niat tayammum

Meletakkan tapak tangan pada debu tanah

Memindahkan debu tanah

Menyapu debu kemuka

Menyapu debu kedua belah tangan

Klik pada gambar

Sunat Tayammum
1. Membaca( ) ketika menepuk debu tanah. 2. Menyapu muka dengan debu tanah dari atas ke bawah. 3. Mendahulukan sapu tangan kanan dari yang kiri. 4. Menyedikitkan debu seperti menepuk dengan tepi tapak tangan. 5. Menjarangkan anak jari supaya debu tidak lekat banyak. 6. Menyelati anak-anak jari dengan debu. 7. Tidak mengangkat tangan dari anggota tayammum sebelum selesai menyapunya. 8. Mengadap ke arah qiblat. 9. Menanggalkan cincin ketika bertayammum. 10. Membaca doa seperti doa selepas wudhuk.

Perkara-perkara yang membatalkan tayammum 1.Melakukan perkara yang membatalkan wudhuk 2.Ada air sebelum solat. 3.Sembuh daripada penyakit

Klik pada huruf yang berwarna hijau

Syarat-syarat tayammum
1.Menggunakan debu/tanah. 2.Debu/tanah yang suci 3.Bukan debu/tanah yang mustamal. 4.Debu/tanah yang tidak bercampur dengan benda lain. 5.Bertayammum setelah masuk waktu. 6.Bertayammum hanya untuk sekali solat sahaja

Keluar sesuatu dari Qubul dan dubur sama ada suci atau najis, kering atau basah, seperti kentut, membuang air kecil atau besar, haid dan sebagainya, kecuali air mani.

Bersentuhan kulit Diantara lelaki dengan perempuan bukan muhrim

Tidur yang tidak tetap punggung ke lantai

Hilang akal dengan di sebabkan Mabuk, pitam, gila dan sebagainya

Menyentuh qubul dan halaqah dubur dengan tapak tangan tanpa berlapik.

Keluar dari Agama Islam , iaitu menganut agama lain (murtad).

Ada air

Sihat
Sakit yang tidak boleh terkena air

Hikmah / kebaikan bertayammum 1.Sebagai keringanan kepada orang yang uzur. 2.Memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan air. 3.Menunjukkan pentingnya ibadah solat. 4.Menjaga kebersihan. 5.Istiqamah dalam ibadah.

MARI KITA JAWAB SOALAN

Tahap 1

Tahap 2

Pilih jawapan A , B, C atau D. Jawap semua soalan Semoga berjaya

1. Lafaz niat tayammum ialah


A A. B B. C C. D D.

( ( ( ( )

) ) )

Klik pada (A/B/C/D)

2. Alat yang digunakan untuk bertayammum ialah


A A. B B. C C. D D.

Kulit kayu Debu/tanah yang suci Air yang suci Daun kering

Klik pada (A/B/C/D)

3. Diantara berikut, manakah perkara yang membatalkan tayammum. A B C D Ada air untuk minum sahaja Pengsan atau pitam Bertayammum setelah masuk waktu Bertayammum menggunakan debu/tanah yang suci

Klik pada (A/B/C/D)

4. Ahmad bertayammum kerana hendak menunaikan solat, tibatiba air hujan turun dengan lebatnya. A B C D Dia terus menunaikan solat Dia segera menadah air hujan tersebut untuk berwudhuk. Dia tidak mengambil wudhuk Tayammumnya tidak batal

Klik pada (A/B/C/D)

5. Berikut adalah hikmah bertayammum, kecuali A B C D Sebagai keringanan kepada orang yang uzur. Menunjukkan pentingnya ibadah solat. Sentiasa kotor Menjaga kebersihan.

Klik pada (A/B/C/D)

Klik pada gambar

TAHNIAH!.........

SEMOGA DAPAT MENGAPLIKASIKANNYA SUATU HARI NANTI APABILA DIPERLUKAN.

ANDA TELAH MENGIKUTI PELAJARAN INI DENGAN BAIK

SITI ZAITUN BINTI HAMZAH (KETUA) PPG/20570/11 MOHD FARID BIN HAMZAH PPG/20555/11 RABIATUL ADAWIYYAH BINTI RAZAK PPG/20732/11 JAMILAH BINTI MAT AKHIR PPG/20485/11 AMRI BIN DOHAT PPG/20275/11 PPG USM SEMESTER 1/2011

1. Nota Rujukan Pendidikan Islam Tahap 2 : Edisi Khas 2. Panduan Ibadah Hj Muhammad bin Jusoh. 1. http://www.vbaitullah.or.id 1. Info islam | www.al.azim.com 2. Ziadul Mutaallim Ibnu Akil. 3. CD Panduan Fardhu Ain

Adakah anda pasti ingin menamatkan sesi pembelajaran ini.

Ya

Tidak