Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 2 Tahun Masa Hari Bidang Tajuk Standard Kandungan : : : : : : 2 Mahir 9.00 a.

m 9.30 a.m. Khamis Nombor dan Operasi Darab Murid dibimbing untuk : 4.1 Standard Pembelajaran : Menulis ayat matematik bagi operasi darab

Murid berupaya untuk : i. Menulis ayat matematik tambah berulang :

(a) Dua-dua (b) Lima-lima (c) Sepuluh-sepuluh (d) Empat-empat

Masa Fasa

30 minit Aktiviti Komunikasi

1. Persediaan ( 5 minit )

a. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan gula-gula yang diletakkan oleh kawan mereka di atas meja. Kumpulan dua-dua

i. Berapakah bilangan gula-gula semuanya ? ii. Ada berapa biji gula-gula dalam satu kumpulan ?

Catatan : b. Guru meminta seorang murid keluar untuk menyatakan bilangan gula-gula yang diletakkan atas meja. Galakkan murid membilang

Fasa Aktiviti 1

Aktiviti

Komunikasi

a. Murid dipanggil untuk mengambil pundi kacang yang berwarna merah,kuning,hijau dan biru didalam bekas .

i. Terdapat berapa warna pundi kacang ? ii. Ada berapa pundi kacang dalam satu jenis warna? iii. Ada berapa kumpulan ? iv. Ada berapakah jumlah pundi kacang semuanya

b. Minta murid membilang jumlah pundi kacang yang ada mengikut jenis warna. c. Murid menyatakan jumlah pundi kacang yang ada secara empat-empat. d. Murid mengira jumlah keseluruhan pundi. 4 + 4 + 4 + 4 = 16 Aktiviti 2 : Murid menyatakan bilangan kumpulan lima-dua yang ditunjukkan pada kad gambar i. Terdapat berapa objek merah dalam satu kumpulan ? ii. Ada berapa objek atau ahli dalam dua kumpulan? iii. Kenapa kita tambah bilangan objek tersebut.

2. Imaginasi ( 10 minit ) Penjanaan Idea dan Sintesis Idea

e. Murid mengira jumlah secara lisan dengan dibimbing oleh guru. 5+5 f. = 10

Catatan : Penekanan tentang bilangan objek yang ditambah berulang ulang dan dibilang lima-lima.

Murid menyatakan bilangan kumpulan limadua yang ditunjukkan pada kad gambar

Fasa 3. Perkembangan ( 8 minit ) Penambahbaikkan

Aktiviti a. Gunakan garis nombor untuk menunjukkan penambahan

Komunikasi

i. Perhatikan kad gambar yang kawan kamu pegang. ii. Ada berapa ahli/objek yang kamu lihat . iii. Ada berapa kali 2 dalam kad gambar yang ditunjukkan?

b. Murid membilang dan menulis ayat matematik berdasarkan kad gambar yang ditunjukkan 4 kali 2 2 + 2+ 2 + 2 = 8 c. Guru menggunakan istilah kali kepada murid yang membawa maksud tambah berulang-ulang.

4. Tindakan ( 4 minit ) Pelaksanaan a. Murid dipanggil secara rawak untuk menulis jumlah objek yang dibilang dipapan putih. Contoh

= 15

Boleh guna bahan maujud lain.

Fasa

Aktiviti

Komunikasi

Pentaksiran ( 3 minit )

Lembarankerja 1 ( Lampiran A )

Nilai :

Rajin dan bekerjasama

Lampiran A

LEMBARAN KERJA 1

Nama : ________________________ Kelas : ______________________ Isi petak kosong dengan jawapan yang betul. 1.

4
2.

9
2

3.

16