Anda di halaman 1dari 2

RUBRIK PROJEK SAINS TAJUK: ELEKTRIK BAHAGIAN A : KEMAHIRAN PROSES SAINS 5 4 3 2 1 Menyatakan masalah Masalah yang dikaji Masalah

yang dikaji Masalah dan hipotesis Masalah yang dikaji Masalah dan hipotesis dan hipotesis dan hipotesis dan hipotesis yang dikaji dan hipotesis yang dikaji tidak dinyatakan dengan dinyatakan dengan dinyatakan. dinyatakan dengan dinyatakan. jelas dan tepat jelas. tidak jelas. Mereka bentuk Prosedur yang Prosedur yang Prosedur yang Prosedur yang Prosedur yang penyiasatan/Bahanterperinci, dinyatakan bersesuaian dan jelas. dinyatakan tidak jelas. dinyatakan tidak bahan/prosedur bersesuaian, jelas dan bersesuaian dan jelas. Kebanyakan Hanya sedikit jelas.Bahan/peralatan dinyatakan secara Kebanyakan bahan/peralatan bahan/peralatan tidak disenaraikan dan tersusun. Semua bahan/peralatan disenaraikan dan disenaraikan dan langkah-langkah bahan/peralatan disenaraikan dan langkah-langkah langkah-langkah keselamatan tidak disenaraikan dan langkah-langkah keselamatan tidak keselamatan tidak dinyatakan. langkah-langkah keselamatan dinyatakan. dinyatakan. keselamatan dinyatakan. dinyatakan. Mengawal pemboleh Semua pemboleh ubah Semua pemboleh ubah Semua pemboleh ubah Terdapat sebahagian Semua pemboleh ubah ubah dikenal pasti, dikenal pasti, dikenal pasti. pemboleh ubah yang tidak dapat dikenal pemilihan pemboleh pemilihan pemboleh tidak dapat dikenal pasti ubah yang dimalarkan ubah yang dimalarkan pasti tepat dan diterangkan. tepat. BAHAGIAN B:LAPORAN Format laporan Tajuk, nama murid Tajuk, nama murid Tajuk, nama murid Tajuk, nama murid Maklumat yang tidak bertulis/Kekemasan dan kelas dinyatakan dan kelas dinyatakan dan kelas dinyatakan dan kelas dinyatakan lengkap di muka di muka depan. di muka depan. di muka depan. di muka depan. depan. Tujuan, Tujuan, peralatan, Tujuan, peralatan, Tujuan, peralatan, Tujuan, peralatan, peralatan, prosedur semua prosedur dan sebahagian prosedur sebahagian prosedur sebahagian prosedur atau keputusan di keputusan di dan keputusan di dan keputusan di dan keputusan di tiada. Terdapat banyak

Persembahan laporan secara lisan

taip/ditulis dengan kemas dan format yang betul. Tiada kesalahan ejaan. Setiap ahli kumpulan terlibat dan bercakap dengan kuat dan jelas. Menggunakan bahasa yang bersesuain dan menunjukkan kefahaman yang baik tentang hasil kerjanya.

taip/ditulis dengan kemas. Terdapat sedikit kesalahan ejaan. Setiap ahli kumpulan terlibat dan bercakap dengan kuat dan jelas. Menggunakan bahasa yang bersesuain dan menunjukkan kefahaman tentang hasil kerjanya.

taip/ditulis dalam kesalahan ejaan. format yang salah. Terdapat banyak kesalahan ejaan. Sebahagian ahli Sebahagian ahli Hanya seorang ahli kumpulan terlibat dan kumpulan terlibat dan kumpulan terlibat dan bercakap dengan jelas. bercakap dengan jelas. bercakap dengan jelas. Menggunakan bahasa Menggunakan bahasa Menggunakan bahasa yang bersesuain dan yang kurang yang tidak bersesuain menunjukkan bersesuain dan kurang dan tidak kefahaman tentang menunjukkan menunjukkan hasil kerjanya secara kefahaman tentang kefahaman tentang sederhana. hasil kerjanya. hasil kerjanya.

dinyatakan. Terdapat kesalahan ejaan yang sederhana.

BAHAGIAN C: KERJA DI DALAM KUMPULAN Kerjasama di antara Semua ahli dapat Semua ahli dapat ahli bekerjasama dengan bekerjasama dengan baik dan menghormati dan menghormati pendapat satu sama pendapat satu sama lain. Semua ahli lain. Semua ahli menjalankan tugas menjalankan tugas masing-masing masing-masing. dengan baik. Pengurusan masa Dapat menyiapkan tugasan dalam tempoh masa yang diberikan dengan cemerlang.

Hanya sebahagian ahli Hanya sebahagian ahli Semua ahli tidak dapat dapat bekerjasama dapat bekerjasama. bekerjasama dengan dengan dan Kebanyakan ahli tidak baik dan hanya menghormati menjalankan tugas terdapat seoarng pendapat satu sama masing-masing. sahaja ahli yang lain. Hanya menjalankan semua sebahagian ahli tugas. menjalankan tugas masing-masing. Dapat menyiapkan Dapat menyiapkan Dapat menyiapkan Terlalu banyak aspek tugasan dalam tempoh tugasan dalam tempoh tugasan dalam tempoh tugasan yang tidak masa yang diberikan masa yang diberikan. masa yang diberikan dapat disiapkan dalam dengan baik. tetapi kurang lengkap. masa yang diberikan.