Anda di halaman 1dari 3

SABR BABA m Ulu sultanm HU : ubat 12, 2008, 11:02 Arzulayp sana geldim Ol mbarek yzn grdm Eiine

ne bam koydum SABRI BABA m Ulu sultanm HU Mutfanda kaynar a Odur erenlerin ba BAHA BABA nn evlad SABRI BABA m Ulu sultanm HU Kubbeleri yazldr Kandilleri dizilidir Anda Allah bulur SABRI BABA m Ulu sultanm HU Ba ucunda durur tac Erenler ona duac Ona varan olur hac SABRI BABA m Ulu sultanm HU Ak atna bindim geldim Benekli tandan getim Be parmaktan suyun itim SABRI BABA m Ulu sultanm HU evre yan safi sofu Onun dervileri srer sefay Ceddi Muhammet Mustafa inde yatr kendisi SABRI BABA m Ulu sultanm HU Ortasnda kara donlu KABEM Etrafnda haclar ASLAN durmaz alar Dertlere derman SABRI BABA m HU Ulu sultanm HU

Gnl tahtma Sultan olan Yar : ubat 18, 2008, 11:18 Alay alay geldim kapna Gnl tahtma sultan olan Yar Hastaym dtm tapna Ak derdine Lokman olan Yar Aldn bana oldum bir gl Sensiz cennet olursa girmezim Ben senden gayriye gnl vermezim Sensin gnlmde mihman olan Yar Nice meth edeyim asln bilmem nedensin Hasl cihanda sevdiim sensin Bir ey nasip etmi herkese Huda Sensin ben aka ihsan olunan Yar Aslan sensiz gz yal edersin Yakp ierini kebab edersin Byle hergn harap edersin Beni benden alan Yar

Bizi mmi diyerek itme yezit Ders verir mektep-i irfanmz var Bizim halimize sahiptir vakit Birlie ikrar imanmz var

Muhammet Mustafa kblegahmz Bab hakikattr doru yolumuz efaat kanmz dil penahmz Ser verir enbiya Sultanmz var

Aliyel Mrteza ah Velayet Anda erer bize feyzi hidayet Vasiyi Peygamber varisi hazret Tarik-i ah- merdanmz var

Ref ettik deden gaflet abn Ol demde atlar hikmet babn

Okuttular bize ak ledn Marifette Yezdanmz var

ASLAN BABA ehli beyte edip tevalla Ervah- yezide kldk tebarra ah Hseyin uruna edip can feda Ta hazrlanm gerdanmz var.

Ak ehli olan verdii ikrar unutmaz Yarin elinden ald badeyi unutmaz Cemalini grdm ezelden Pir-i mgann Bir kere gren bir daha pirini unutmaz Yol sadkyz sadklarz girdik gideriz Bahaeddin Sultan n verdii peyman unutmaz Destegirim sensin benim lem yez elinden Ol kudret elini tutan bir daha unutmaz Hastadr gnlm yarin yzn grmek iin SABRI BABA tuttuu damar unutmaz.