Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran Kelas Bilangan Murid Tarikh Masa Tema Tajuk

: Bahasa Melayu : 4 Maju : 21 orang : 19 April 2012 : 8.50-9.50 pagi : Sentiasa Berhemat Kita Selamat : Awas, Banjir!

Fokus Utama : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul Fokus Sampingan : 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. Aras 1 i. Mengemukakan alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : 1. Membaca dialog berdasarkan situasi banjir dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Menyenaraikan tiga sebab dan akibat bagi mangsa banjir yang tidak mahu berpindah dengan tepat. 3. Membina lima ayat menggunakan perkataan yang diberikan dengan tepat. Kemahiran bahasa: Membaca, bertutur, mendengar dan menulis Sistem Bahasa : Sebutan dan intonasi. Penanda wacana Pengisian kurikulum : Ilmu : Geografi Nilai : Utamakan keselamatan, berhati-hati Kemahiran Bernilai Tambah (KBT): 1. Kemahiran belajar cara belajar - mendengar, bertutur dan menulis. 2. Kemahiran berfikir membuat klasifikasi/kategori Pengetahuan sedia ada : Murid pernah mendengar atau membaca berita berkenaan dengan banjir dan bencana alam yang lain. Bahan bantu mengajar : Komputer riba, botol undian, baju hujan dan baju basah, buku teks, buku latihan, tali, penyepit baju.

Langkah/masa Isi pelajaran Set Induksi (5 minit) Nyanyian lagu kanakkanak Tik tik tik hujan Soalan guru: 1. Apakah yang akan berlaku sekiranya hujan tidak berhenti selama dua tiga hari? 2. Adakah kamu mempunyai pengalaman banjir?

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1) Guru meminta murid menyanyikan lagu tik tik tik hujan bersama-sama. 2) Secara rawak, murid diminta untuk menjawab soalan guru. 3) Guru membimbing jawapan murid dan menayangkan video ringkas mangsa banjir serta mengaitkan aktiviti dengan tajuk pelajaran hari ini 1) Secara rawak, murid dipilih untuk membaca dialog keadaan mangsa banjir yang mahu berpindah dan yang degil untuk berpindah. 2) Murid diminta untuk menggunakan gaya bahasa dan intonasi yang sesuai semasa membaca dialog. 3) Guru memberi edaran dialog kepada murid dan diminta untuk membaca dialog secara perlahan. 4) Murid diminta untuk menyatakan situasi (isi penting) yang berlaku berdasarkan lakonan dan petikan dialog. 4) Guru membimbing murid sepanjang aktiviti dijalankan.

Catatan BBM: Video Tik tik tik hujan, Video mangsa banjir, Ilmu : Georgrafi KBT : BCB Verbal linguistik (nyanyian lagu)

Langkah 1 (15 Minit)

Murid membaca dialog berdasarkan keadaan mangsa banjir yang tidak mahu berpindah dan yang mahu berpindah. Watak : -Mangsa tidak mahu pindah -Mangsa yang mahu pindah -Pegawai bomba dan penyelamat.

BBM: Baju hujan, baju banjir, dialog, gambar. KBT : BCB - Kemahiran bertutur dan mendengar Sistem bahasa: - Sebutan dan intonasi Nilai: Utamakan keselamatan

Penilaian : Guru membetulkan intonasi dan sebutan murid.

Langkah 2 (20 minit)

Aktiviti kumpulan : Menyatakan sebab dan akibat bagi mangsa banjir yang tidak mahu Sebab Akibat

1) Guru mengedarkan kad manila dan pen marker untuk setiap kumpulan. 2) Murid diarah untuk berbincang tentang sebab dan akibat bagi mangsa banjir yang tidak mahu berpindah. 3) Guru meminta murid menampalkan hasil perbincangan mereka dihadapan kelas 4) Murid diminta 2

BBM: Lembaran kerja, buku latihan, pengurusan grafik (jadual sebab dan akibat), powerpoint KBT: 1. BCB Kemahiran menulis 2. Kemahiran Berfikir-membuat

Penilaian : Guru membimbing murid

membentangkan hasil perbincangan mereka dihadapan kelas. 5) Guru membimbing jawapan murid dan meminta murid menyalin jadual pembentangan. 1) Guru meminta murid mencari perkataan dibawah kerusi masingmasing. 2) Murid diminta untuk membaca dan menyusun perkataan membentuk ayat yang betul. 3) Guru meminta kumpulan menyusun perkataan di hadapan. 4) Murid diminta klik butang semak dan betulkan susunan ayat sekiranya salah. 5) Guru membimbing murid sepanjang akitiviti dijalankan. 6) terangkn penanda wacana.

inferen

Langkah 3 (15 minit)

Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul. 1. Oleh sebab angin kencang, banyak rumah di kampung itu musnah. 2. Ketika itu laut bergelora. Namun begitu, mereka tetap mnadi di laut yang bergelora itu. 3. Selepas ini, mangsa kejadian tesebut akan dipindahkan ke tempat yang selamat. Penilaian: Guru membimbing jawapan murid

BBM: Kad perkataan, powerpoint, lembaran kerja, Sistem bahasa : Penanda wacana Nilai : Berhati-hati KBT: BCB - kemahiran menulis

Penutup (5 minit)

-Rumusan isi pelajaran dan nilai -nyanyian lagu Tik Tik Tik Hujan

1) Wakil murid diminta merumuskan apa yang telah diperolehinya. 2) Guru merumuskan isi pelajaran dan nilai yang dipelajari pada hari ini. 3) Murid bersama-sama menyanyikan lagu Tik tik tik hujan.

BBM: Gambar, Lagu Tik Tik Tik Hujan Nilai: Utamakan keselamatan,