Anda di halaman 1dari 17

ETE 105 PENCAHAYAAN

MODUL KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

TEKNOLOGI ELEKTRIK

ETE 105 PENCAHAYAAN

NAMA : SAIFUL ANUAR B. MOHAMAD (KKBU) NAMA : MOHD HASRUL B. HAMZAH (KKBU)

SFL&HSRL/KKBU/2005

Biodata Penulis Modul ETE 105 Pencahayaan

ETE 105 PENCAHAYAAN

ii

Nama Alamat

: Saiful Anuar B. Mohamad : Kolej Komuniti Bayan Baru d/a S.M.T Tunku Abdul Rahman Putra 11400, Jalan Ibettson, Pulau Pinang. : 012-5705881 : epul_kkbu@yahoo.com : Dip Kejuruteraan Elektrik : Pensyarah Teknik (Teknologi Elektrik)

Telefon E-mail
3

Kelulusan Jawatan

Nama Alamat

: Mohd Hasrul B. Hamzah : Kolej Komuniti Bayan Baru d/a S.M.T Tunku Abdul Rahman Putra 11400, Jalan Ibettson, Pulau Pinang. :012-5173353 : hsrl_kkbu@yahoo.com : Dip Kejuruteraan Elektrik : Pensyarah Teknik (Teknologi Elektrik)

Telefon E-mail Kelulusan Jawatan

Biodata Editor ETE 105 Pencahayaan


Nama Alamat Telefon : En. Zulkifli B. Abdullah. : Kolej Komuniti Chendroh Perak : 017-4013393

Kelulusan : Sijil Politeknik (Elektronik & Perhubungan) Sijil Perguruan Asas ( Kej. Elektrik) Diploma Perguruan Khas ( Kej. Elektrik) Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan ( Kej. Elektrik) Jawatan

PENCAHAYAAN : Pensyarah Teknik

SFL&HSRL/KKBU/2005

ETE 105 PENCAHAYAAN

iii

Grid kurikulum modul ini berdasarkan kepada kurikulum yang sedang dijalankan di Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia. TOPIK PENCAHAYAAN JENIS-JENIS LAMPU PEMASANGAN LITAR PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN 1 2 4 6 UNIT 3 5

UNIT 1 :

ISTILAH PENCAHAYAAN
1.0 Pengenalan A. Maksud cahaya B Keamatan Berkilau C. Fluks Berkilau D. Pencahayaaan E. Kecerahan F. Silau

UNIT 2 :

JENIS-JENIS LAMPU 2.0 2.1 2.2 Pengenalan Lampu Pijar Lampu Nyahcas

UNIT 3 :

JENIS-JENIS LAMPU 3.1 3.2 Prinsip kendalian lampu pijar dan nyahcas Spesifikasi pemilihan lampu serta kegunaannya.

UNIT 4 :

PEMASANGAN LITAR

SFL&HSRL/KKBU/2005

ETE 105 PENCAHAYAAN

iv

4.0
4.1

Pengenalan

Penyurihan dan lakaran litar-litar lampu

UNIT 5 :

PEMASANGAN LITAR
5.1 5.2 Pendawaian dan pemasangan litar lampu. Peraturan IEE / STG

UNIT 6 :

PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN 6.0 6.1 6.2 Pengenalan Penyelenggaraan Berkala Kerosakkan dan baikpulih lampu

SFL&HSRL/KKBU/2005

ETE 105 PENCAHAYAAN

PENYATAAN TUJUAN
Modul ini disediakan untuk kegunaan pelajar-pelajar semester 1 yang mengikuti kursus Sijil di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Kolej Komuniti, Kementerian mengenai jenis-jenis lampu yang biasa digunakkan dalam premis pengguna domestic, komersial dan industri ; pemasangan dan pengujian lampu nyahcas tekanan rendah dan tekanan tinggi termasuk lampu neon serta mematuhi peraturaan IEE / STG.

Pengajian Tinggi, Malaysia.. Ianya bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar

PRA-SYARAT KEMAHIRAN DAN PENGETAHUAN


Semua pelajar Kursus Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan Dan Perkhidmatan) semester 1.

OBJEKIF AM MODUL Di akhir modul ini, pelajar-pelajar akan dapat : Mengenalpasti jenis-jenis lampu elektrik Menerangkan prinsip kendalian lampu pijar dan nyahcas Memilih kesesuaian lampu mengikut spesifikasi kegunaannya. Meyurih dan melakarkan litar-litar lampu akhir Mendawai dan memasang litar lampu Mematuhi peraturan IEE / STG yang berkaitan Menjalankan penyelenggaraan berkala Menggunakan alat untuk mengenalpasti kerosakan lampu. Membaik pulih lampu dan menguji lari.

SFL&HSRL/KKBU/2005

ETE 105 PENCAHAYAAN

vi

PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL

1.
2.

Modul ini dibahagikan kepada 6 Unit. Setiap unit disediakan dalam jilid yang sama. Mukasurat dinomborkan berdasarkan kepada KOD SUBJEK, UNIT dan HALAMAN.

ETE 105/UNIT 1/ 5 Subjek Unit 1 Halaman 5

3. 4.

Pada permulaan unit, objektif am dan khusus dinyatakan. Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut :-

OBJEKTIF Bahagian ini mengandungi objektif am dan khusus setiap pembelajaran.

INPUT Input mengandungi maklumat yang akan anda pelajari.

AKTIVITI Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara aktif untuk menguji kefahaman anda. Anda perlu ikuti dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan. MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan dikemukakan dalam aktiviti.

FAKTA KUNCI Isi-isi / ringkasan penting yang berkait rapat dengan input

SFL&HSRL/KKBU/2005

ETE 105 PENCAHAYAAN

vii
PENILAIAN KENDIRI Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam setiap unit.

MAKLUMBALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan dalam penilaian kendiri

5. 6.

Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan. Anda boleh meneruskan unit selanjutnya setelah berjaya melalui unit sebelumnya dan yakin dengan pencapaian anda.

PERALATAN DAN SUMBER YANG PERLU DIGUNAKAN BERSAMA MODUL :


1. 2. 3. 4. Lampu Jernih Lampu Kabus Lampu Wap Raksa Lampu Wap Sodium Lampu Pendarflour (Tunggal dan Berkembar) Lampu Halogen Lampu Neon Pena Penguji

5.
6. 7. 8.

SFL&HSRL/KKBU/2005

ETE 105 PENCAHAYAAN

viii

RUJUKAN
T.G Francis, 1982. Kerja Pemasangan Elektrik edisi Metrik. Kuala Lumpur, Longman. Abd. Samad Hanif,2000 Prinsip Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. C Duncan & E G Stocks, 2001 cetakan kedua, Pemasangan Litar Elektrik. Kuala Lumpur, Golden Book Center Sdn. Bhd.

Abd. Samad Hanif, 2004 edisi kedua, Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik . Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

SFL&HSRL/KKBU/2005

ETE 105 PENCAHAYAAN

ix

PANDUAN PENGGUNAAN DAN PENAMBAHBAIKAN MODUL DALAM P&P


Pengenalan Pelaksanaan modul akan membawa perubahan dari segi peranan pensyarah dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P).

Konsep penggunaan modul dalam proses p&p adalah seperti berikut:

I. Modul adalah alat bantuan mengajar (ABM) dalam bentuk nota yang berstruktur dan dinamik dan masih terdapat kelemahan. Oleh itu ianya perlu penambahbaikan dari masa ke semasa.

II. Modul adalah sebagai ABM yang dibekalkan dengan input, aktiviti dan penilaian kendiri yang direka bentuk dan dirangka untuk membantu pelajar dalam proses P&P.

III. Pensyarah boleh menggunakan kreativiti sendiri untuk merancang penggunaan modul dalam P&P mengikut kesesuaian topik, kebolehan pelajar dan peruntukan masa.

IV. Pensyarah tidak dibenarkan membaca terus isi kandungan modul kepada pelajar semasa sesi kuliah. Sesi kuliah adalah untuk memberi

SFL&HSRL/KKBU/2005

ETE 105 PENCAHAYAAN

penerangan, perbincangan dan menjalankan aktiviti lain untuk mengukuhkan kefahaman pelajar.

V. Peranan pensyarah sudah berubah menjadi seorang fasilitator. Pelajar perlu diberitahu bahawa mereka bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran mereka. Pensyarah akan memberi galakan dan panduan untuk melaksanakan aktiviti yang terdapat dalam modul serta menyelesaikan masalah yang timbul dalam P&P.

VI. Semasa menggunakan modul, interaksi antara pelajar perlu digalakkan melalui kerja kumpulan, perbincangan dan lain-lain.

VII. Pelajar digalakkan menjadikan penilaian kendiri sebagai asas untuk menentukan tahap pencapaian mereka. Pastikan kemajuan yang dicapai mendapat perakuan daripada pensyarah modul.

SENARIO PENGGUNAAN MODUL DALAM P&P


Secara amnya terdapat beberapa kaedah menggunakan modul dalam proses P&P. Pensyarah boleh memilih kaedah yang sesuai dengan mengambilkira keupayaan pelajar serta masa yang diperuntukkan. Sebahagian daripada kaedah ini dipersembahkan melalui empat senario pembelajaran berikut.

Walau bagaimanapun pensyarah boleh mencari kaedah-kaedah lain selain dari yang dinyatakan mengikut kreativiti masing-masing.

SFL&HSRL/KKBU/2005

ETE 105 PENCAHAYAAN

xi

Sebagai persediaan awal sebelum kuliah seterusnya. Pastikan semua pelajar mempunyai salinan modul, anda hanya perlu memberikan arahan seperti ini.

Minggu depan saya mahu anda semua membaca dan memahami UNIT 3. Kita akan bincang dalam kelas mengenai perkara-perkara penting mengenai topik dalam unit tersebut.

Dalam situasi seperti ini, pelajar dapat mengetahui tajuk yang akan dibincangkan pada kuliah berikutnya dan sudah boleh membuat persediaan awal.

SFL&HSRL/KKBU/2005

ETE 105 PENCAHAYAAN

xii

Pensyarah boleh menggunakan isi modul sepenuhnya jika isi kandungan pada unit itu mencukupi atau memperkayakan lagi P&P dengan bahan tambahan sendiri.

Dalam senario ini pensyarah menyampaikan pengajaran dengan menggunakan modul yang disediakan dan setiap pelajar mestilah mempunyai salinan sendiri. Pensyarah mengajar dengan tidak menggunakan nota sendiri.

Contoh situasi dalam kelas Semester 1, Kursus Sijil Teknologi Elektrik Pada hari ini kita akan belajar topik yang bertajuk JENIS-JENIS LAMPU. Tajuk ini dijelaskan dalam UNIT 3, modul ETE 105. Sila buka unit berkenaan. Dalam masa 2 jam ini, ikuti modul ini sepenuhnya dan buat semua aktiviti yang disediakan. Jika ada masalah, kita bincang bersama. Tetapi yang pentingnya anda perlu usaha sendiri terlebih dahulu. Pecahkan kepada lima kumpulan dan belajar secara berkumpulan

SFL&HSRL/KKBU/2005

ETE 105 PENCAHAYAAN

xiii

Pelajar belajar dalam kumpulan di mana seorang ketua dilantik untuk menjadi pengerusi perbincangan atau mengajar rakan-rakannya. Seorang ahli dilantik sebagai kaki sibuk (devils advocate) yang bertanyakan soalan. Ahli yang lain membantu jika ketua kumpulan tidak mempunyai jawapan.

Semasa aktiviti, setiap ahli mencuba secara sendirian. Jika jawapan tidak diperolehi, mereka berbincang dalam kumpulan. Jika tidak dapat diselesaikan barulah dikemukakan kepada pensyarah. Tugas pensyarah ialah memastikan perbincangan secara kumpulan

dilaksanakan. Sekali-sekali masuk dalam mana-mana kumpulan dan bertanya soalan untuk meninjau keupayaan pelajar.

SFL&HSRL/KKBU/2005

ETE 105 PENCAHAYAAN

xiv

Pensyarah mengajar seperti biasa menggunakan notanya sendiri tanpa berpandukan kepada modul. Walau bagaimanapun, setiap pelajar sudah ada salinan mereka sendiri. Di akhir kuliah, pensyarah berkata kepada pelajar.

Pelajar sekalian, apa yang saya sampaikan pada hari ini terdapat dalam UNIT 5 modul kita. Jika anda tidak faham sepenuhnya apa yang saya sampaikan tadi, balik nanti ikuti unit berkenaan hingga tamat. Minggu depan kita adakan ujian untuk menilai anda!

SFL&HSRL/KKBU/2005

ETE 105 PENCAHAYAAN

xv

Dalam kes ini, modul dijadikan sebagai ABM tambahan untuk pengkayaan dari apa yang disampaikan oleh pensyarah. Pelajar mempunyai dua set maklumat serta banyak contoh penyelesaian. Isi kuliah dan isi kandungan modul saling membantu kefahaman pelajar.

Modul hanya menjadi bahan pembelajaran kendiri oleh pelajar. Pensyarah tidak menggunakan langsung modul tetapi menggunakan bahan sendiri sepenuhnya. Pelajar menjadikan modul sebagai bahan pengkayaan kepada isi kuliah yang disampaikan oleh pensyarahnya.

SFL&HSRL/KKBU/2005

ETE 105 PENCAHAYAAN

xvi

SOAL SELIDIK MODUL OLEH PELAJAR


Tajuk Modul : _________________________ Kod Modul : _____________

Nama Pelajar : _______________________ Kursus

No. Pendaftaran: ____________

: ____________________________________

Nama Penulis Modul : ______________________________ Sila gunakan skala berikut untuk penilaian anda.

4 3 2 1

Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju

Arahan : Tandakan pada ruangan skor yang dipilih. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ELEMEN PENILAIAN A. FORMAT Susun atur muka surat adalah menarik. Saiz font yang digunakan adalah senang untuk dibaca. Saiz dan jenis gambar serta carta yang digunakan sesuai dengan input. Carta dan gambar senang dibaca dan difahami. Jadual yang digunakan tersusun dengan teratur dan mudah difahami. Teks input disusun dengan cara yang mudah difahami. Semua ayat berbentuk arahan dipamerkan dengan jelas. B. ISI KANDUNGAN Saya faham semua objektif dengan jelas. Saya faham pada idea yang disampaikan. Cara persembahan idea adalah menarik. Semua arahan yang diberikan mudah difahami. Saya boleh melaksanakan semua arahan yang diberikan dalam unit ini. Soalan dalam aktiviti adalah mudah dijawab. Saya boleh menjawab soalan-soalan dalam penilaian kendiri. Maklum balas boleh membantu mengenalpasti kesilapan saya. Ayat-ayat yang digunakan mudah difahami. Gaya penulisan menarik. Saya boleh mengikuti unit ini dengan mudah. 1 SKALA 2 3

SFL&HSRL/KKBU/2005

ETE 105 PENCAHAYAAN

xvii

19 20

Unit ini memudahkan saya mempelajari & memahami topik ini. Penggunaan modul ini menarik minat saya.

SFL&HSRL/KKBU/2005