Anda di halaman 1dari 1

MENTERI PELAJARAN

TIMBALAN MENTERI I

TIMBALAN MENTERI II

KETUA SETIAUSAHA PTD TURUS III PTD TURUS III

KETUA SETIAUSAHA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA PTD TURUS III PPPS TURUS III TIMBALAN KETUA KETUA SETIAUSAHA SETIAUSAHA PTD TURUS III (PEMBANGUNAN) PTD UTAMA A TIMBALAN KETUA KETUA SETIAUSAHA SETIAUSAHA PTD TURUS III (PENGURUSAN) PTD UTAMA A

KETUA SETIAUSAHA PENGARAH DEWAN BAHASA & PTD TURUS III PUSTAKA UTAMA B (TERBUKA)

SETIAUSAHA BAHAGIAN KETUA SETIAUSAHA PEMBANGUNAN PTD TURUS III PTD UTAMA B

SETIAUSAHA BAHAGIAN KETUA SETIAUSAHA PENGURUSAN PTD TURUS III SUMBER MANUSIA PTD UTAMA C

PENGARAH BAHAGIAN KETUA SETIAUSAHA MATRIKULASI PTD TURUS III UTAMA C (TERBUKA)

TKPPM KETUA SETIAUSAHA (DASAR PEMBANGUNAN PTD TURUS III PENDIDIKAN) PPPS UTAMA A

TKPPM KETUA SETIAUSAHA (OPERASI PENDIDIKAN) PTD TURUS III PPPS UTAMA A

KETUA TKPPM SETIAUSAHA PTD TURUS III (PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN) PPPS UTAMA A

REKTOR KETUA SETIAUSAHA INSTITUT PENDIDIKAN PTD TURUS III GURU MALAYSIA (IPG) INDUK PPPS UTAMA A

KETUA SETIAUSAHA EKSEKUTIF MAJLIS PEPERIKSAAN PTD TURUS III MALAYSIA PPPS UTAMA C

SETIAUSAHA BAHAGIAN KETUA SETIAUSAHA KEWANGAN PTD TURUS III PTD UTAMA C

SETIAUSAHA BAHAGIAN KETUA SETIAUSAHA PEMBANGUNAN PTD TURUS III DAN PENILAIAN KOMPETENSI PTD UTAMA C

SETIAUSAHA BAHAGIAN KETUA SETIAUSAHA DASAR DAN HUBUNGAN PTD TURUS III ANTARABANGSA PTD UTAMA C

PENGARAH KETUA SETIAUSAHA PERANCANGAN PTD TURUS III DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN PPPS UTAMA B

PENGARAH KETUA SETIAUSAHA PENGURUSAN PTD TURUS III SEKOLAH HARIAN PPPS UTAMA B

KETUA SETIAUSAHA PENGARAH PTD TURUS IIIGURU PENDIDIKAN PPPS UTAMA B

PENGARAH URUSAN KETUA SETIAUSAHA INSTITUT TERJEMAHAN PTD TURUS III NEGARA MALAYSIA UTAMA C (TERBUKA)

SETIAUSAHA BAHAGIAN KETUA SETIAUSAHA PEROLEHAN & PTD TURUS III PENGURUSAN ASET PTD UTAMA C

SETIAUSAHA BAHAGIAN KETUA SETIAUSAHA PSIKOLOGI III PTD TURUSDAN KAUNSELING UTAMA C (TERBUKA)

SETIAUSAHA BAHAGIAN KETUA SETIAUSAHA AUDIT DALAM PTD TURUS III JA W 54

PENGARAH KETUA SETIAUSAHA LEMBAGA PEPERIKSAAN PTD TURUS III MALAYSIA PPPS UTAMA B

PENGARAH KETUA SETIAUSAHA PENDIDIKAN PTD TURUS IIIISLAM PPPS UTAMA B

PENGARAH KETUA SETIAUSAHA INSTITUT AMINUDIN BAKI PTD TURUS III PPPS UTAMA B

KETUA SETIAUSAHA AKAUNTAN BAHAGIAN III PTD TURUS AKAUN AKT KHAS C

SETIAUSAHA BAHAGIAN KETUA SETIAUSAHA PENGURUSAN PTD TURUS III MAKLUMAT PTM KHAS C

SETIAUSAHA BAHAGIAN KETUA SETIAUSAHA AUDIT SEKOLAH PTD TURUS III JA W 54

PENGARAH KETUA SETIAUSAHA PEMBANGUNAN PTD TURUS III KURIKULUM PPPS UTAMA B

PENGARAH KETUA SETIAUSAHA PENDIDIKAN PTD TURUS IIITEKNIK DAN VOKASIONAL PPPS UTAMA B

KETUA NAZIR SETIAUSAHA JEMAAH NAZIR DAN PTD TURUS III JAMINAN KUALITI PPPS UTAMA B

SETIAUSAHA BAHAGIAN KETUA SETIAUSAHA TAJAAN PTD TURUS III PTD M 54

PENASIHAT KETUA SETIAUSAHA UNDANG-UNDANG PTD TURUS III PU L 52

PENGARAH KETUA SETIAUSAHA TEKNOLOGI PTD TURUS III PENDIDIKAN PPPS UTAMA C

KETUA SETIAUSAHA PENGARAH PTD TURUS III PENDIDIKAN KHAS PPPS UTAMA C

SETIAUSAHA BAHAGIAN KETUA SETIAUSAHA KHIDMAT PENGURUSAN PTD TURUS III PTD M 54

KETUA UNIT KOMUNIKASI KORPORAT 54 (TERBUKA)

PENGARAH KETUA SETIAUSAHA BUKU TEKS PTD TURUS III PPPS UTAMA C

PENGARAH KETUA SETIAUSAHA PENGURUSAN PTD TURUS III SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER PPPS UTAMA C

PENGARAH KETUA SETIAUSAHA MAJLIS BUKU PTD TURUS III KEBANGSAAN MALAYSIA PPPS DG 52

KETUA SETIAUSAHA PENGARAH PTD TURUS III SUKAN PPPS UTAMA C

UNIT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PTD M 54

PENGARAH KETUA SETIAUSAHA SENI DAN PTD TURUS III KOKURIKULUM PPPS UTAMA C

PENGARAH KETUA SETIAUSAHA PELAJARAN SWASTA PTD TURUS III PPPS DG 54