GEOGRAFI 23

PRAKTIS PETA…M/S…1

MODUL DAN KERTAS KONSEP PEMBINAAN BAHAN PROGRAM TEKNIK MENANGANI TOPIK-TOPIK SUKAR

PRAKTIS PETA PMR

ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR
DAN

MAJLIS CEMERLANG NEGERI JOHOR

Disediakan Oleh: ENCIK NOOR KHAIRRI BIN PUNGUT TUAN HAJI ASIMAT BIN SARNAWI PUAN KHADIJAH BINTI AHMAD

ISI KANDUNGAN

GEOGRAFI 23

PRAKTIS PETA…M/S…2

BIL. TAJUK 1. Isi Kandungan Tema 1: Bentuk Muka Bumi 2. Malaysia Umum 3. Tanah Tinggi dan Banjaran Gunung 4. Kawasan Dataran/Delta dan Tanah Pamah Utama 5. Sungai dan Tasik di Malaysia 6. Perbandingan Bentuk Muka Bumi dengan Negara Lain Tema 2: Pergerakan Bumi Dalam Sistem Suria Serta Pengaruhnya Terhadap Cuaca Dan Iklim 7. Tiupan angin di Malaysia 8. Taburan Hujan di Malaysia 9. Kesan Putaran dan Peredaran Bumi 10. Membandingkan Iklim dan Kehidupan Penduduk dengan Negara-negara Lain Tema 3: Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar 11. Taburan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi 12. Taman Negara dan Perlindungan Hidupan Liar 13. Membandingkan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar Negara Lain 14. Gambarajah Ciri-ciri Tumbuhan Semulajadi Tema 4: Dinamik Penduduk 15. Taburan Penduduk Negara Malaysia 16. Perubahan Penduduk 17. Migrasi 18. Hubungan Kependudukan dengan Sumber Tema 5: Petempatan dan Perkembangannya 19. Petempatan Awal Dunia 20. Petempatan Awal di Malaysia 21. Petempatan Luar Bandar dan Pola Petempatan 22. Pebandaran di Malaysia 23. Perbandingan Kesan Perbandaran di Bangkok dan Tokyo Tema 6: Pengangkutan dan Perhubungan 24. Pengangkutan di Malaysia 25. Pengangkutan Kereta Api Awal di Malaysia 26. Pengangkutan Kereta Api di Malaysia 27. Pengangkutan Air di Malaysia 28. Pengangkutan di Negara Kanada 29. Perkembangan Sistem Perhubungan

MUKA SURAT

GEOGRAFI 23 BIL. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. TAJUK Tema 7: Sumber Taburan Deposit Sumber di Malaysia Taburan Hutan di Malaysia Loji Penapisan Petroleum dan Gas Asli di Malaysia Stesen Jana Kuasa Tenaga Hidroelektrik dan Terma Sumber Tenaga di Negara Lain Contoh Sumber Tanih di Negara Malaysia Tema 8: Kegiatan Ekonomi Utama Kawasan Pelancongan Utama di Malaysia Kawasan Penanaman Padi di Malaysia Penanaman Kelapa Sawit Penanaman Getah Tanaman-tanaman Lain di Malaysia Kepentingan Kegiatan Ekonomi Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar Fenomena Alam Kesan dari Kegiatan Ekonomi

PRAKTIS PETA…M/S…3 MUKA SURAT

GEOGRAFI TINGKATAN 1: TEMA 1:BENTUK MUKA BUMI

GEOGRAFI 23

PRAKTIS PETA…M/S…4

PETA 1 1 2 3 4 11 10

TEMA: MALAYSIA UMUN

LAUT 1 SELAT 1 5 6 7 8 LAUT 2 SELAT 2 12 9 13

Namakan laut, selat dan nama negeri dan ibu negara Malaysia yang terdapat di dalam peta. BIL. 1 2 BIL. 1 2 BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PERKARA LAUT 1 LAUT 2 PERKARA SELAT 1 SELAT 2 PERKARA NEGERI 1 NEGERI 2 NEGERI 3 NEGERI 4 NEGERI 5 NEGERI 6 NEGERI 7 NEGERI 8 NEGERI 9 NEGERI 10 NEGERI 11 NEGERI 12 NEGERI 13 (IBU NEGARA MALAYSIA) NAMA NAMA NAMA

3. gunung-gunung dan gua yang terdapat di dalam peta. 4. Berapakah ketinggiannya? ___________________________ Di banjaran manakah terletaknnya gunung tertinggi di Semenanjung Malaysia? ___________________________ 2.GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…5 PETA 2 TANAH TINGGI DAN BANJARAN GUNUNG 1 2 3 7 4 5 6 9 14 G1 G2 16 18 17 15 10 11 12 13 8 Namakan banjaran. Berapakah ketinggiannya? ___________________________ Di banjaran manakah terletaknnya gunung tertinggi di Malaysia? ___________________________ Namakan gunung tertinggi di Semenanjung Malaysia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PERKARA Banjaran 1 Banjaran 2 Banjaran 3 Banjaran 4 Banjaran 5 Banjaran 6 Banjaran 7 Banjaran 8 Banjaran 9 Banjaran 10 Banjaran 11 Banjaran 12 Banjaran 13 Banjaran 14 Banjaran 15 Banjaran 16 Banjaran 17 Banjaran 18 G1 G2 NAMA BIL. 1. BIL. AKTIVITI Namakan gunung tertinggi di Malaysia. .

GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…6 PETA 3 KAWASAN DATARAN/DELTA DAN TANAH PAMAH UTAMA D1 1 D7 D6 D2 D3 D5 D11 D12 D13 D14 D10 D9 D8 2 2 D4 Namakan dataran-dataran/delta utama yang terdapat di dalam peta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PETUNJUK D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 NAMA DATARAN/DELTA . BIL.

SENARAIKAN KEPENTINGAN KAWASAN DATARAN DAN DELTA GEOGRAFI 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PRAKTIS PETA…M/S…7 PETA 4 SUNGAI DAN TASIK DI MALAYSIA Namakan sungai dan tasik yang terdapat di dalam peta. 1 2 3 4 PETUNJUK S1 S2 S3 S4 NAMA SUNGAI . BIL.BIL.

1. 2. 4. NAMAKAN NEGARA K1: KEPENTINGANNYA AKTIVITI LAIN . GEOGRAFI 23 5 6 7 8 9 BIL.BIL. 5. 3. BIL 1. PETA 5 PERBANDINGAN BENTUK MUKA BUMI NEGARA LAIN K1 K2 K3 K4 Perbandingan Bentuk Muka Bumi Negara Lain dengan Malaysia. Berapakah kepanjangnya? ________________________ Apakah kepentingan sungai? 1. 8. Berapakah kepanjangnya? ___________________________ Namakan sungai terpanjang di Sabah. 7. 9. 6. 1 2 3 S5 S6 S7 S8 S9 PETUNJUK T1 T2 T3 NAMA TASIK AKTIVITI Namakan sungai terpanjang di Malaysia. 3. 2. Berapakah PRAKTIS PETA…M/S…8 kepanjangnya? ___________________________ Namakan sungai terpanjang di Semananjung Malaysia. 10. 4.

PETA 6 TIUPAN ANGIN DI MALAYSIA Namakan angin yang bertiup mengikut arah anak panah seperti di dalam peta.GEOGRAFI 23 2. 1 PERKARA JENIS ANGIN MASA BERTIUP KAWASAN MENERIMA HUJAN . K2: PRAKTIS PETA…M/S…9 3. K3: 4. K4: TEMA 2: PERGERAKAN BUMI DALAM SISTEM SURIA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP CUACA DAN IKLIM. BIL.

1 Lorekkan peta di atas mengikut jumlah hujan.GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…10 2 3 PETA 7 TABURAN HUJAN DI MALAYSIA H11 K11 BIL.3000 mm 5 2000 – 2500 mm 6 1500-2000 mm . 2 PETUNJUK JUMLAH HUJAN Melebihi 4000 mm 3500 – 4000 mm 3 3000 – 3500 mm 4 2500 .

GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…11 BIL. 1 Nama Kawasan Menerima Hujan Melebihi 3500 mm (Kawasan Paling Lembab) H1 BIL. 1 Nama Kawasan Menerima Hujan Kurang 2000mm KESAN (Kawasan Paling Kering) K1 CARTA DAN RAJAH 1 KESAN PUTARAN DAN PEREDARAN BUMI .

.GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…12 PETA 8 MEMBANDINGKAN IKLIM DAN KEHIDUPAN PENDUDUK DI MALAYSIA DENGAN NEGARA-NEGARA LAIN A1 A2 A3 A4 Perbandingan iklim negara lain dengan negara Malaysia.

BIL 1. A2: 3.GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…13 Namakan kawasan yang bertanda di dalam peta. A3: 4. . PETA 9 TABURAN TUMBUH-TUMBUHAN SEMLAJADI Lorekan kawasan peta di atas mengikut jenis hutan. NAMAKAN NEGARA A1: CIRI IKLIM & HUJAN KEGIATAN EKONOMI 2. A4: TEMA 3: TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR.

GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…14 BIL. . 1 2 PETUNJUK JENIS HUTAN HUTAN HUJAN TROPIKA HUTAN GUNUNG 3 HUTAN PAYA AIR TAWAR 4 HUTAN BAKAU 5 HUTAN PANTAI 6 KAWASAN DIMAJUKAN PETA 10 TAMAN NEGARA DAN PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR T1 P1 P2 P3 T2 P4 T3 P5 T5 2 T4 P6 T6 T7 T9 T8 P7 T10 Namakan tamaan negara dan kawasan hidupan liar yang terdapat di atas peta.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BIL.GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…15 BIL. 1 2 3 4 5 6 7 P1: P2: P3: P4: P5: P6: P7: KAWASAN T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 NAMA KAWASAN NAMA HUTAN SIMPAN JENIS HAIWAN YANG DILINDUNGI PETA 11 MEMBANDINGKAN TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR MALAYSIA DENGAN NEGARA LAIN A1 A2 A3 A5 A4 .

GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…16 Tandakan kawasan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar yang terdapat di dalam peta. NAMAKAN NEGARA A1: CIRI TUMBUHAN S. A5 GAMBARAJAH CIRI-CIRI TUMBUHAN SEMULA JADI. A4: 5. JADI JENIS HAIWAN 2. Baca pernyataan di bawah dengan teliti. . BIL 1. A2: 3. Padankan pernyataan dengan gambarajah yang betul. A3: 4.

.GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…17 TINGKATAN 2: TEMA 4: DINAMIK PENDUDUK PETA 1 TABURAN PENDUDUK NEGARA MALAYSIA 3 Lorekan peta di atas berdasarkan kepada kepadatan penduduk tahun 2000.

GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…18 BIL. 1 PETUNJUK PENDUDUK PERKILOMETER PERSEGI Padat (lebih 200 orang) KAWASAN UTAMA 2 Sederhana (50 – 200 orang) 3 Jarang (10 – 49 orang) 4 Sangat Jarang (kuarang 10 orang) PETA MINDA PERUBAHAN PENDUDUK .

GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…19 PETA 2 MIGRASI .

GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…20 PETA 3 HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DENGAN SUMBER .

GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…21 TEMA 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA PETA 4 PETEMPATAN AWAL DUNIA P5 P1 P2 P3 P4 .

BIL. 1 2 3 4 5 PERKARA P1 P2 P3 P4 P5 BIL. K1 1 K2 1 K5 1 K4 1 K5 1 K3 .GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…22 Namakan kawasan petempatan awal utama dunia yang terdapat di dalam peta. NAMA MENGAPAKAH KAWASAN TERSEBUT DIPILIH MENJADI PETEMPATAN AWAL PENDUDUK? 1 2 3 4 5 PETA 5 PETEMPATAN AWAL DI MALAYSIA.

1 PETUNJUK K1 NAMA KAWASAN PETEMPATAN AWAL MENGAPA KAWASAN INI DIPILIH SEBAGAI PETEMPATAN AWAL DI MALAYSIA 2 K2 3 K3 4 K4 5 K5 PETA MINDA DAN GAMBARAJAH PETEMPATAN LUAR BANDAR DAN POLA PETEMPATAN. . BIL.GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…23 Namakan kawasan petempatan awal di Malaysia yang terdapat di dalam peta.

GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…24 PETA 6 PERBANDARAN DI MALAYSIA .

nyatakan bandar-bandar yang mengalami proses perbandaran di negara Malaysia dengan betul NYATAKAN KESAN PERBANDARAN DI MALAYSIA KESAN POSITIF KESAN NEGATIF PETA 7 PERBANDINGAN KESAN PERBANDARAN DI BANGKOK DAN TOKYO .GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…25 Berdasarkan peta di atas.

. Jepun. senaraikan kesan perbandaran yang berlaku di bandar Bangkok.GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…26 BENUA ASIA Berdasrkan peta di bawah. TEMA 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN PETA 8 PENGANGKUTAN KERETA API DI MALAYSIA. Thailand dan Tokyo.

.GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…27 PETA 9 PENGANGKUTAN KERETA API DI MALAYSIA.

. 1 PETUNJUK P1-K1 NAMA JALAN KERETA API AWAL DI ATAS PETA APAKAH KEPENTINGAN PENGANGKUTAN KERETA API AWAL DI MALAYSIA 2 K2 3 P2-K3 4 P3 5 K4 – P4 PETA 10 PENGANGKUTAN KERETA API DI MALAYSIA.GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…28 BIL.

namakan terminal kereta api yang terdapat di dalam peta. BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 SENARAIKAN KEPENTINGAN JALAN KERETA API DI MALAYSIA .GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…29 Berdasarkan peta di atas.

GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…30 PETA 11 PENGANGKUTAN AIR DI MALAYSIA Berdasarkan peta di atas dan namakan pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di atas peta. .

GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…31 BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 SENARAIKAN KEPENTINGAN PENGANGKUTAN AIR DI MALAYSIA PETA 12 PENGANGKUTAN DI NEGARA KANADA .

PETA 13 PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN S1 S3 S4 S2 K5 1 .GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…32 Berdasarkan peta di atas. senaraikan ciri-ciri pengangkutan negara Kanada dengan betul.

BIL.GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…33 Berdasarkanan peta di atas senaraikan stesen satelit bumi di Malaysia. 1 PETUNJUK S1 STESEN SATELIT BUMI APAKAH KEPENTINGAN STESEN SATELIT BUMI DI MALAYSIA 2 S2 3 S3 4 S4 TINGKATAN 3: TEMA 7: SUMBER PETA 1 TABURAN DEPOSIT SUMBER DI MALAYSIA K K K B E E E E E K BB B B B EK K K T BB .

BIL. 1 2 3 4 K 5 6 B 7 E 8 T 9 PETUNJUK JENIS MINERAL KAWASAN UTAMA KEPENTINGAN PETA 2 TABURAN HUTAN DI MALAYSIA .GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…34 . Namakan jenis mineral yang terdapat di dalam peta.

BIL.GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…35 Lorekkan peta di atas mengikut jenis hutan. 1 PETUNJUK JENIS HUTAN DAN CIRI-CIRINYA KEPENTINGAN 2 3 4 5 6 PETA 3 LOJI PENAPISAN PETROLEUM DAN GAS ASLI DI MALAYSIA. P1 1 G1 P2 1 P3 P4 G2 K5 1 .

1 2 3 4 PETUNJUK P1 P2 P3 P4 KAWASAN LOJI PENAPISAN PETROLEUM KEPENTINGAN SUMBER PETROLEUM BIL 1 2 PETUNJUK G1 G2 KAWASAN LOJI PENAPISAN GAS ASLI KEPENTINGAN SUMBER GAS ASLI PETA 4 STESEN JANA KUASA TENAGA HIDROELEKTRIK DAN TERMA. H1 T1 H2 1 H3 1 H4 1 1 H5 1 T2 1 H6 T4 T3 T4 H8 1 H7 H10 H9 . BIL.GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…36 Namakan kawasan loji penapisan petroleum dan gas asli yang terdapat di dalam peta.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BIL.GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…37 Namakan stesen jana kuasa hidroelektri dan tenaga terma seperti yang terdapat di dalam peta di atas. 1 2 3 4 PETUNJUK H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 PETUNJUK T1 T2 T3 T4 STESEN JANA KUASA TERMA APAKAH KEPENTINGAN STESEN JANA KUASA TERMA STESEN JANA KUASA HIDROELEKTRIK APAKAH KEPENTINGAN JANA KUASA HIDROELEKTRIK DI MALAYSIA PETA 5 SUMBER TENAGA DI NEGARA LAIN T1 T2 T3 T5 T4 T6 . BIL.

GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…38 Namakan kawasan sumber tenaga di negara-negara lain yang terdapat di dalam peta. 1 2 3 4 5 6 PETUNJUK T1 T2 T3 T4 T5 T6 NAMA NEGARA JENIS SUMBER TENAGA KEPENTINGAN PETA 6 CONTOH SUMBER TANIH DI NEGARA MALAYSIA . BIL.

GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…39 TEMA 8: KEGIATAN EKONOMI UTAMA PETA 7 P1 1 P3 KAWASAN PELANCONGAN UTAMA DI MALAYSIA. P2 P12 P11 P10 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P13 P14 P15 P16 1 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PETUNJUK P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 NAMA KAWASAN PELANCONGAN JENIS PELANCONGAN KEPENTINGAN AKTIVITI PELANCONGAN PETA 8 KAWASAN PENANAMAN PADI DI MALAYSIA . BIL.GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…40 Namakan kawasan petempatan awal di Malaysia yang terdapat di dalam peta.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAMA KAWASAN CIRI-CIRI TANAMAN PADI KEPENTINGAN TANAMAN PADI PETA 9 PENANAMAN KELAPA SAWIT . BIL.GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…41 Namakan taburan kawasan tanaman padi yang terdapat di dalam peta.

NAMA KAWASAN PENANAMAN KELAPA SAWIT FAKTOR YANG MENGGALAKKAN PENANAMAN KELAPA SAWIT APAKAH KEPENTINGAN PENANAMAN KELAPA SAWIT DI MALAYSIA PETA 10 PENANAMAN GETAH . BIL.GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…42 Lorekan peta di atas untuk menunjukkan kawasan penanaman Kelapa Sawit.

BIL. .GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…43 Lorekan peta di atas untuk menunjukkan kawasan penanaman Getah. NAMA KAWASAN PENANAMAN GETAH FAKTOR YANG MENGGALAKKAN PENANAMAN GETAH APAKAH KEPENTINGAN PENANAMAN GETAH DI MALAYSIA PETA 11 TANAMAN LAIN DI MALAYSIA.

.GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…44 Namakan jenis tanaman yang terdapat di dalam peta di atas. CARTA 1 SENARAIKAN KEPENTINGAN KEGIATAN EKONOMI DI BAWAH INI DENGAN BETUL.

GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…45 KESAN TERHADAP ALAM SEKITAR GAMBARAJAH KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR. Berdasarkan kegiatan di bawah. . nyatakan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.

GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…46 GAMBARAJAH FENOMENA ALAM KESAN DARI KEGIATAN EKONOMI. .

GEOGRAFI 23 PRAKTIS PETA…M/S…47 PRAKTIS PETA TAMAT .