Anda di halaman 1dari 4

AMALAN GURU PENYAYANG

TUJUAN GURU PENYAYANG

Pelaksanaan Guru Penyayang adalah bertujuan agar guru mengamal dan membudayakan sikap kasih sayang di sekolah.

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

AMALAN GURU PENYAYANG

1.

KONSEP GURU PENYAYANG Penyayang membawa maksud perbuatan atau perlakuan menyayangi, mengasihi, dan bersifat belas kasihan serta menghormati orang lain. Ini bermakna Guru Penyayang adalah seorang yang memiliki sifat kepedulian terhadap setiap perkara yang berkaitan dengan muridnya dengan cara mengamalkan nilai kasih sayang, bersikap mesra, mengambil berat, berbudi bahasa, saling menghormati, sentiasa ceria, prihatin dan sabar.

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

AMALAN GURU PENYAYANG

KONSEP GURU PENYAYANG 2. Guru penyayang menjiwai bahawa murid mereka merupakan aset penting yang perlu diberi perhatian, dijaga, dibimbing, dihargai kewujudannya dan disayangi setiap masa. Membudayakan amalan penyayang merupakan sifat profesional guru dalam perhubungannya dengan murid, ibu bapa, komuniti dan masyarakat.

3.

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

AMALAN GURU PENYAYANG

OBJEKTIF GURU PENYAYANG Menjiwai amalan penyayang adalah budaya guru. Menginsafi bahawa kehadiran murid merupakan rahmat kepada sekolah. Menyedari bahawa setiap murid adalah aset kepada sekolah. Menghargai sumbangan murid, ibu bapa, komuniti dan masyarakat kepada sekolah.

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Anda mungkin juga menyukai