Anda di halaman 1dari 2

Mempelopori teori Pelaziman Operan

Menggunakan pendekatan Induktif

Terdiri drpd 2 konsep utama iaitu PENEGUHAN & HUKUMAN

Lebih menekankan lisan daripada tulisan

TEORI BEHAVIORIS (BURRHUS F. SKINNER)

Tingkah laku wujud dengan adanya rangsangan dan gerak balas (stimulus respon)

Bahasa dikuasi melalui proses pengulangan sehingga menjadi kebiasaan

Melakukan kajian terhadap tikus dan burung merpati Hasil drpd kajian yang dilaksanakan menunjukkan bahawa proses pembentukan telah berlaku scr perlhn2 dan beransur2

Individu berkongsi dan saling membina pengetahuan baru

beranggapan bahawa pembelajaran dapat berlaku melalui bermain,penyampaian secara formal dan bekerjasama dg pelajar yang lebih berpengalaman

Memperkenalkan Zon Perkembangan Terdekat (ZPD) ATAU Zon Perkembangan Proximal.

Menurutnya perkembangan konsep kanak-kanak berkembang secara sistematik,logikal serta rasional dgn bantuan verbal orang lain

Teknik Scaffolding diperkenalkan untuk membantu pelajar menguasai isi pelajaran yang berada dalam ZPD

Asas kepada teori ini ialah teori perkembangan kognitif

TEORI KONSTRUKTIVISME (VYGOTSKY)

Implikasi: Seseorang pelajar yang berkolaborasi dengan rakan sebaya atau orang dewasa yang lebih berkeupayaan, akhirnya akan dapat menyelesaikan masalah yang susah

Anda mungkin juga menyukai