Anda di halaman 1dari 1

MAKALAH I. Halaman judul, abstrak, daftar isi II. Pendahuluan III. Tinjauan Pustaka IV. Pembahasan V.

Kesimpulan dan Saran VI. Daftar Pustaka VII. Lampiran a. Judul + Kerangka Karangan b. CV Penulis