Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU
KEJOHANAN

BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH

SEKOLAH

SK PASIR KUBU

RO1

KATEGORI BAWAH 12
MAKLUMAT PESERTA

1

Nama Penuh Ahli

MAZATUL SYAZANA BT AHMAD FUAD
_________________________________________________

2

Jantina

3

No KP / No S.Kelahiran

4

Tarikh Lahir

5

Alamat Rumah

PEREMPUAN
_________________________________________________
AQ 91119
_________________________________________________
16/4/2000
_________________________________________________
F 40, KG PASIR KUBU,
_________________________________________________
36800, KG GAJAH, PERAK
_________________________________________________

Sediakan 2 keping gambar
Terbaru ukuran paspot

_________________________________________________

6

Telefon Rumah

05-6313704
_________________________________________________

7

No Daftar Sekolah

_________________________________________________

8

Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah

(1 keping lekatkan di sini)

966

02.01.2007
__________________________________

AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA
Saya ________________________________________________ No. KP __________________________
adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar
terbaru adalah betul. Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain
(nama permainan/sukan)
BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan
bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang, peraturan-peraturan, pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai
pertandingan ini. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut.
Tanda tangan:

________________________________________

Tarikh: ______________________________

AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN
Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________
No. KP _600328-08-5503_
mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar.
Nama Sekolah

_SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_

Tel. Sekolah __05-6312540__

______________________________
Tanda Tangan

______________________
Tarikh
Cop Rasmi

AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD
Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan
Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar.
PENGURUS PASUKAN

SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN

T.Tangan

....................................................................................

T.Tangan ............................................................................................

Nama

SITI ZALEHA BT ALAWI

Nama

No. KP

820301-03-5236

Cop Rasmi

Tarikh

....................................................................................

Tarikh

...........................................................................................

..........................................................................................

....................... KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar............................................................................... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini................................................... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T................ _________________________________________________ 36800........Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NORAZLINA BT ABDULLAH _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S.......... Tarikh .................... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh .... ........................................Tangan ................................................. KG GAJAH................. peraturan-peraturan........................Tangan .......................2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No....... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut................... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No............. T.. Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang.01.................. Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar.... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel. ... KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul..Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AS 98375 _________________________________________________ 7/10/2000 _________________________________________________ F 49........ KG PASIR KUBU......... Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No...... PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 952 02.....

.....Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NOR FIDATULAKEMA BT HAMIDAN _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S................... Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar..................................................... KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul.... KG PASIR GARAM.............................................................Tangan ........01.......... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel.....Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AQ 23134 _________________________________________________ 24/5/2000 _________________________________________________ F 14. .. Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No....... KG GAJAH............................................... KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar..... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T................... Tarikh ......Tangan ....... T.................... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini................... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No...................... ...2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang. PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah 05-6312916 _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 953 02.......... peraturan-peraturan........................ Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut........................................................................ KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ................. _________________________________________________ 36800............

.. KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul............... _________________________________________________ 36800...................... KG PASIR KUBU....................................................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NURHAZIMAH BT ALI _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S.......... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T....................................Tangan ........................... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini............ Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel............Tangan ..........2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No.................... T.. Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang.................. Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No............................................. Tarikh ..Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AS 98409 _________________________________________________ 22/10/2000 _________________________________________________ F 45... ..... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ...........................01............. peraturan-peraturan............ Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No..... PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 955 02..................... KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar.... .............. KG GAJAH.......... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut..................................... Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar..........................

.............. ............................... KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar....... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No................. KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ........ pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini... peraturan-peraturan.......................................2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No... _________________________________________________ 36800.... KG PASIR KUBU................01...........................Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AS 98351 _________________________________________________ 25/9/2000 _________________________________________________ F 25..................................... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang............. PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T...... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel..... .............Tangan ............. Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No............. T......Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NUR HIDAYAH BT BAHAGIA _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S..................................................... Tarikh ........ Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar.....Tangan ..................................... PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 956 02.......................... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut........... KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul....................................... KG GAJAH........

. PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T............. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut...............Tangan ................ KG PASIR GARAM..................................................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NURAFAZIERA DANIA BT RAMLI _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S............. PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah 05-6313750 _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 954 02..............2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No...................... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini... Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar............................ KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul.......................Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AP 87678 _________________________________________________ 13/2/2000 _________________________________________________ No 003............. peraturan-peraturan..... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No.. Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel.......................... ... KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar........................................... T..................... _________________________________________________ 36800............... Tarikh ..................... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang............... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh .................................. KG GAJAH......... .................... Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No.............................01...Tangan .....

01.. PERAK............ T....................................... Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar............................Tangan ........................ .... _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah 05-6312515 _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 958 02........ KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul...Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AQ 27642 _________________________________________________ 18/3/2000 _________________________________________________ F 24.... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang.... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No....... .......... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini........... Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No.................. PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T................... _________________________________________________ 36800............ KG GAJAH................................................................................................2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No....... KG PASIR KUBU.....................Tangan . KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh .................................................. Tarikh ....................................... peraturan-peraturan......... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel...........Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli SITI RASHIDAH BT MEOR NOOR ABIDI _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S....... KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar..... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut............

............. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut..........................2008 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No...................... KG PASIR KUBU............................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NURHAYATI BT SALIM _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S....... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ................................................................. PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 963 02................. Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK KUBU dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang.... Tarikh .. T...............................................Tangan . Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel...... Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar..............................01.......Tangan ............................ peraturan-peraturan...................................................... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini................ _________________________________________________ 36800.. Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No.... ........ KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar...........Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AU 84405 _________________________________________________ 14/4/2001 _________________________________________________ F 23.... KG GAJAH..... ... Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No............................................. PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T... KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul....

....... Tarikh ..................................... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini.......................... KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul..................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NOOR ZULAIKHA BT RAHIM _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S............................... T. Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang...... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No......01................ KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar................... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T.............. Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel....................Tangan .. KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh .2009 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No.....................Tangan ......................... .........Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AY 49588 _________________________________________________ 13/3/2002 _________________________________________________ KG TELOK SENA.................... PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 982 05.. ........................ _________________________________________________ 36800..................................... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut......... Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No.......... Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar............................ KG GAJAH.................... peraturan-peraturan....................................................

........ Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No................................. KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul...... T......................... KG GAJAH................................Tangan . Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang..........................2009 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No................................................... ..... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel............... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini....... peraturan-peraturan................... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T................................... PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 983 05........ ..........................................................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli SYARIFAH NOR LIYANA BT SYED HAMDAN _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S.................... Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar......... KP _W 1//_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar............Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AY 42894 _________________________________________________ 5/5/2002 _________________________________________________ KG PASIR GARAM....................01..................Tangan ..... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No........... _________________________________________________ 36800...... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ........ Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut....... Tarikh ................

.......... Tarikh . KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar................... peraturan-peraturan............. Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel.................. .2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No....... _________________________________________________ 36800.....Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NAZURAH BT TAJUDDIN _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S................................................ Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang............... .......... KG GAJAH.. T.............. Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No............................ KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ........... KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul............Tangan .. PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T............... PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 996 04............................... Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No............................................. Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar................................................Tangan .................... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini....................................................Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ BC 17544 _________________________________________________ 6/1/2003 _________________________________________________ KG PASIR GARAM..........01. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut.......................

...................................2010 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No......Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ BC 17535 _________________________________________________ 6/1/2003 _________________________________________________ F 14. KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar........ ............................................... peraturan-peraturan........................ .... T................. PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T.............. _________________________________________________ 36800................................................................. Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel......... PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 1000 04.01...............................Tangan ......... KG GAJAH....................... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut...... KG PASIR GARAM.... Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar............. Tarikh .. KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ........... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini. Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No................................................................ Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang............ Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No....Tangan ..............Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NOR IZZATI MUNIRA BT HAMIDAN _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S.............................. KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul.......

....................... Sekolah __05-6311815__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar........Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK TOK PELITA RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NORNABILA FAIZA BINTI MOHD NADZRIN _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S.... .................................... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN TOK PELITA_ Tel............ KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul... peraturan-peraturan.............. Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _______________________________________ No..... KP ______________________ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar..........................Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AQ 23134 _________________________________________________ 6/1/2003 _________________________________________________ RUMAH KAKITANGAN BERNAS........... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh .............. PERAK....................................... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini.......... _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 04... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T............................................................... Tarikh ..........................2010 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No.....................01. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut... ULU DEDAP _________________________________________________ SEBERANG PERAK..... T........................ Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No........................... 36000.......Tangan ...............................Tangan ................... .... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang. TELUK INTAN.......................

.. Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya ____________________________________ No. Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No. ................................01.......... T............ Tarikh ........................Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AT 18268 _________________________________________________ 13/11/2000 _________________________________________________ KAMPUNG PASIR SALAK........................................................... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN TOK PELITA_ Tel....... _________________________________________________ 36800..............Tangan ......................... KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul.................... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh .............. pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini............... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang.. PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 04....... ..... Sekolah __05-6311815__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar...................................................... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut....... KG GAJAH.............2010 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No....... KP ________________________ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar................. peraturan-peraturan........................Tangan ....................................................... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T.................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK TOK PELITA RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NUR ASYIQIN BINTI KAMAR SHAM _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S.................

................ PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 04.......... Sekolah __05-6311815__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar........Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK TOK PELITA RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli SITI MUSLIHA BINTI ABDUL KARIM _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S................................................ .................... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T.......... ................................. T................................ Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No........................... KG GAJAH...................................... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya ______________________________________ No..Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AS 86316 _________________________________________________ 8/1/2000 _________________________________________________ FLOT 261..............2010 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No.............Tangan ..................... KAMPUNG PASIR SALAK _________________________________________________ 36800....Tangan ...................... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini....................................... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang................. Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN TOK PELITA_ Tel........ KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul.................................. Tarikh ....... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ........ Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut........ KP _________________________ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar.................... peraturan-peraturan.01.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful