Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU
KEJOHANAN

BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH

SEKOLAH

SK PASIR KUBU

RO1

KATEGORI BAWAH 12
MAKLUMAT PESERTA

1

Nama Penuh Ahli

MAZATUL SYAZANA BT AHMAD FUAD
_________________________________________________

2

Jantina

3

No KP / No S.Kelahiran

4

Tarikh Lahir

5

Alamat Rumah

PEREMPUAN
_________________________________________________
AQ 91119
_________________________________________________
16/4/2000
_________________________________________________
F 40, KG PASIR KUBU,
_________________________________________________
36800, KG GAJAH, PERAK
_________________________________________________

Sediakan 2 keping gambar
Terbaru ukuran paspot

_________________________________________________

6

Telefon Rumah

05-6313704
_________________________________________________

7

No Daftar Sekolah

_________________________________________________

8

Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah

(1 keping lekatkan di sini)

966

02.01.2007
__________________________________

AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA
Saya ________________________________________________ No. KP __________________________
adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar
terbaru adalah betul. Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain
(nama permainan/sukan)
BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan
bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang, peraturan-peraturan, pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai
pertandingan ini. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut.
Tanda tangan:

________________________________________

Tarikh: ______________________________

AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN
Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________
No. KP _600328-08-5503_
mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar.
Nama Sekolah

_SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_

Tel. Sekolah __05-6312540__

______________________________
Tanda Tangan

______________________
Tarikh
Cop Rasmi

AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD
Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan
Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar.
PENGURUS PASUKAN

SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN

T.Tangan

....................................................................................

T.Tangan ............................................................................................

Nama

SITI ZALEHA BT ALAWI

Nama

No. KP

820301-03-5236

Cop Rasmi

Tarikh

....................................................................................

Tarikh

...........................................................................................

..........................................................................................

KG PASIR KUBU....................... T.. pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini............. PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 952 02...... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T................. ...................................... KG GAJAH...Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NORAZLINA BT ABDULLAH _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S...........Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AS 98375 _________________________________________________ 7/10/2000 _________________________________________________ F 49....... ........ Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel................. KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul....... peraturan-peraturan...................................... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh .................. Tarikh .........01..............Tangan ............................... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut..2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No.............. Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No......... KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar........................................ Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar.Tangan ......... _________________________________________________ 36800................................................................................... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang................................. Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No.........

...... Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No.. KG GAJAH...................... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini....................... KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar......................................... ............ KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ... peraturan-peraturan....... PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah 05-6312916 _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 953 02................Tangan .......................... _________________________________________________ 36800.................... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut.... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel.2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No.................... Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar...............................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NOR FIDATULAKEMA BT HAMIDAN _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S......... KG PASIR GARAM.......01................ T.................. Tarikh ..........Tangan ......Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AQ 23134 _________________________________________________ 24/5/2000 _________________________________________________ F 14................... ............................... KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul................. Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang.................................................. PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T..................... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No........................

...................... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh .........Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AS 98409 _________________________________________________ 22/10/2000 _________________________________________________ F 45...................... ............................Tangan .......................................................... KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar............. Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel........ _________________________________________________ 36800. KG GAJAH........ Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang....... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini................ Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No.......... KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul... Tarikh ...................................................................... Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar.... PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 955 02....01....................... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No...........Tangan ................................. KG PASIR KUBU......................... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T....Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NURHAZIMAH BT ALI _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S................ Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut......... peraturan-peraturan...................................... T......... .2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No..........

........................ ... KG PASIR KUBU........... Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar............. pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini................................. Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No.................Tangan ..................................... Tarikh ............. Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang...... peraturan-peraturan..... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh .. KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul...............................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NUR HIDAYAH BT BAHAGIA _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S................. Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel................... KG GAJAH................... KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar..... T.......................................................... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No.....01.............Tangan .................... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut..... _________________________________________________ 36800................................ PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 956 02........... .............Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AS 98351 _________________________________________________ 25/9/2000 _________________________________________________ F 25............2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No................. PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T.....................

....... .............Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NURAFAZIERA DANIA BT RAMLI _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S............Tangan .............. KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ................... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel......................................................... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini......... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No................................................................... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T..................2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No........................Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AP 87678 _________________________________________________ 13/2/2000 _________________________________________________ No 003....................................01............ Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut.................................................... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang..... Tarikh ........Tangan ................................ peraturan-peraturan............. _________________________________________________ 36800.... Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No. KG GAJAH. ............ KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul. T.. PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah 05-6313750 _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 954 02............................ KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar..... KG PASIR GARAM.. Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar........

PERAK....................... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ...................................... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang................2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No........................................ Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No....... KG PASIR KUBU...... KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul................. Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel....Tangan ...........................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli SITI RASHIDAH BT MEOR NOOR ABIDI _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S....................................... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No......................... Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar. _________________________________________________ 36800......................... T........ _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah 05-6312515 _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 958 02...... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini..01.......... Tarikh .................. .................... ........ Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut............................ PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T.....................Tangan ..................Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AQ 27642 _________________________________________________ 18/3/2000 _________________________________________________ F 24..... KG GAJAH............ KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar...................... peraturan-peraturan.................

....... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No.....................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NURHAYATI BT SALIM _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S........................................ Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel...... . KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul........ KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh .... ....... peraturan-peraturan..... _________________________________________________ 36800................................................................................................................ Tarikh ......... KG PASIR KUBU........ pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini..........................................................01.......Tangan ............... T................... PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 963 02. KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar.............. PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T................................Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AU 84405 _________________________________________________ 14/4/2001 _________________________________________________ F 23... Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No........ Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar.... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK KUBU dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut...........................Tangan ................ KG GAJAH.................2008 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No..........

................2009 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No....... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No............ _________________________________________________ 36800............. KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul.......... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut...........Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AY 49588 _________________________________________________ 13/3/2002 _________________________________________________ KG TELOK SENA. Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar. Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang........... Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No..............Tangan ............................ peraturan-peraturan...... PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 982 05.................... T.............. KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar............. Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel............................................Tangan ........ KG GAJAH.............. Tarikh .. PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T.... ................. pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini........................................................01............. KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ..........................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NOOR ZULAIKHA BT RAHIM _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S..................................................................................... ...............

............... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini......................... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel......... KP _W 1//_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar.............. T.................................. PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 983 05........... peraturan-peraturan..Tangan ....................................................................................... KG GAJAH......................................... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No.... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ....... KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul.................................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli SYARIFAH NOR LIYANA BT SYED HAMDAN _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S......................... _________________________________________________ 36800......01.2009 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No........ Tarikh . Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No...... .........Tangan ................. Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar.. PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T............................ ............................. Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang.......................................Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AY 42894 _________________________________________________ 5/5/2002 _________________________________________________ KG PASIR GARAM...... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut..

. Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar............ .............Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NAZURAH BT TAJUDDIN _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S...... _________________________________________________ 36800.. pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini...................... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang........................ PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T.................. T....... peraturan-peraturan...............................................Tangan ....... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel............................Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ BC 17544 _________________________________________________ 6/1/2003 _________________________________________________ KG PASIR GARAM..........2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No.............................................................. ............................. KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar................ Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut...01.......................Tangan ...................... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh .. PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 996 04...................................... KG GAJAH. Tarikh ........ Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No............................ Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No.................. KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul..............

............................. PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 1000 04..................Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ BC 17535 _________________________________________________ 6/1/2003 _________________________________________________ F 14..... ... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang.Tangan ... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ....................... Tarikh .............................. KG PASIR GARAM.......... Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar. T..Tangan ............................. peraturan-peraturan................. Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No.Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NOR IZZATI MUNIRA BT HAMIDAN _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S........................................................................ .............01.......... KG GAJAH.......................................................................2010 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No............. PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T... _________________________________________________ 36800.... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut.. KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul.. pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini........................................................ Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No............................... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel..... KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar........

................................ ........ KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul............... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T............... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh .............................................................................Tangan ...... ULU DEDAP _________________________________________________ SEBERANG PERAK..... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang............ pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini.............. _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 04....................................... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN TOK PELITA_ Tel.................... Tarikh ......... ..... Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No...........Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK TOK PELITA RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NORNABILA FAIZA BINTI MOHD NADZRIN _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S.........................................Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AQ 23134 _________________________________________________ 6/1/2003 _________________________________________________ RUMAH KAKITANGAN BERNAS.................... peraturan-peraturan....... Sekolah __05-6311815__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar.....2010 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No.. Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _______________________________________ No...................... PERAK. 36000............ Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut................ T...........01....................... TELUK INTAN........... KP ______________________ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar........Tangan ................

............. T............. KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ....................................................2010 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No......................... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut..................................................................... Tarikh ...........Tangan .................. Sekolah __05-6311815__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar................................................Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AT 18268 _________________________________________________ 13/11/2000 _________________________________________________ KAMPUNG PASIR SALAK...................01..... KP ________________________ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar......... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang....... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya ____________________________________ No......... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T................... PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 04.............. Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No...........Tangan .................. pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini.. _________________________________________________ 36800....... ..... .Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK TOK PELITA RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NUR ASYIQIN BINTI KAMAR SHAM _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S............................. KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul........................ peraturan-peraturan............ KG GAJAH.... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN TOK PELITA_ Tel.................

.............. Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN TOK PELITA_ Tel............... Sekolah __05-6311815__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar.......Tangan .....................Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AS 86316 _________________________________________________ 8/1/2000 _________________________________________________ FLOT 261....................................... T.2010 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No......... PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 04..................... ...... KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul.... Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No...................................... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang.................................... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya ______________________________________ No................ KG GAJAH............................ KAMPUNG PASIR SALAK _________________________________________________ 36800....................... Tarikh ......... KP _________________________ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar.................. ....................... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T......Tangan ........ KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh .................01..................................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK TOK PELITA RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli SITI MUSLIHA BINTI ABDUL KARIM _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S.......... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini....................... peraturan-peraturan................................