Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU
KEJOHANAN

BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH

SEKOLAH

SK PASIR KUBU

RO1

KATEGORI BAWAH 12
MAKLUMAT PESERTA

1

Nama Penuh Ahli

MAZATUL SYAZANA BT AHMAD FUAD
_________________________________________________

2

Jantina

3

No KP / No S.Kelahiran

4

Tarikh Lahir

5

Alamat Rumah

PEREMPUAN
_________________________________________________
AQ 91119
_________________________________________________
16/4/2000
_________________________________________________
F 40, KG PASIR KUBU,
_________________________________________________
36800, KG GAJAH, PERAK
_________________________________________________

Sediakan 2 keping gambar
Terbaru ukuran paspot

_________________________________________________

6

Telefon Rumah

05-6313704
_________________________________________________

7

No Daftar Sekolah

_________________________________________________

8

Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah

(1 keping lekatkan di sini)

966

02.01.2007
__________________________________

AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA
Saya ________________________________________________ No. KP __________________________
adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar
terbaru adalah betul. Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain
(nama permainan/sukan)
BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan
bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang, peraturan-peraturan, pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai
pertandingan ini. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut.
Tanda tangan:

________________________________________

Tarikh: ______________________________

AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN
Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________
No. KP _600328-08-5503_
mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar.
Nama Sekolah

_SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_

Tel. Sekolah __05-6312540__

______________________________
Tanda Tangan

______________________
Tarikh
Cop Rasmi

AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD
Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan
Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar.
PENGURUS PASUKAN

SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN

T.Tangan

....................................................................................

T.Tangan ............................................................................................

Nama

SITI ZALEHA BT ALAWI

Nama

No. KP

820301-03-5236

Cop Rasmi

Tarikh

....................................................................................

Tarikh

...........................................................................................

..........................................................................................

.................. _________________________________________________ 36800............................ Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar.......... KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul.... T.......01.. Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel........Tangan .............. pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini...... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T.......................................................... PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 952 02............................................ KG PASIR KUBU.................... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang........... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ................................................................................ Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No...Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NORAZLINA BT ABDULLAH _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S............................... Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No.................... peraturan-peraturan.... Tarikh ........... ......... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut........Tangan ................ ........ KG GAJAH.............................. KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar.Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AS 98375 _________________________________________________ 7/10/2000 _________________________________________________ F 49......2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No.....

.....................01... PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah 05-6312916 _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 953 02..... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang............. T...................................... Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No....... KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar..... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T.................................................................. _________________________________________________ 36800................ KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ...............................................Tangan ...... ........Tangan .........2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No...................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NOR FIDATULAKEMA BT HAMIDAN _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S..................... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut................................................... peraturan-peraturan... KG GAJAH.............. KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul.............Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AQ 23134 _________________________________________________ 24/5/2000 _________________________________________________ F 14. Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar. Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No....... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel................ pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini.......... KG PASIR GARAM........................... Tarikh ....... ............................

PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 955 02........................01............ peraturan-peraturan...................... KG GAJAH............... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini.................................................Tangan .................... Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar............Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AS 98409 _________________________________________________ 22/10/2000 _________________________________________________ F 45.......2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No......... _________________________________________________ 36800..............Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NURHAZIMAH BT ALI _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S.................. Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang..................................... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel...... KG PASIR KUBU................ KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul........................... ...................... T.................... KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar....................Tangan . Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut...... .. Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No....... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T............................................ Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No..................... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh . Tarikh ..............................

.... KG GAJAH.....................................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NUR HIDAYAH BT BAHAGIA _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S........................................... KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul..Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AS 98351 _________________________________________________ 25/9/2000 _________________________________________________ F 25.................................................... _________________________________________________ 36800...... T..... .. pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini. ..........2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No......................... KG PASIR KUBU....... Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No. PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T.... Tarikh . KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar..................................................... PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 956 02..................................Tangan ..................................................Tangan .......... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel.......... Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar.................... peraturan-peraturan...... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang...... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut..........01............. Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No.............................................. KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ....

.................. PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah 05-6313750 _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 954 02............. Tarikh .............. _________________________________________________ 36800......01....... KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar...... .................................... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh . pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini................. peraturan-peraturan........ .......... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No.............................. Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No............. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut...................................... T....... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang.2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No................. KG PASIR GARAM.....................................................Tangan .............................. KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul.................. Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel.....Tangan ................................. PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T..........................Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AP 87678 _________________________________________________ 13/2/2000 _________________________________________________ No 003........................ Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar. KG GAJAH.....Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NURAFAZIERA DANIA BT RAMLI _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S.........................

.............Tangan ....Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli SITI RASHIDAH BT MEOR NOOR ABIDI _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S.............................. KG GAJAH................... Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar..................01.................... _________________________________________________ 36800........2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No........ KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar......................................... KG PASIR KUBU..... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ..................... Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No.............................. KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul.......... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut................................................ PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T....... Tarikh ..... PERAK...................... ............... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No......... _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah 05-6312515 _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 958 02.......... ......................... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang.......... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel............... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini......Tangan .............................. peraturan-peraturan........................... T......Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AQ 27642 _________________________________________________ 18/3/2000 _________________________________________________ F 24.

....... KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar....................... Tarikh ...... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini...... KG PASIR KUBU..........2008 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No.................................... peraturan-peraturan. Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar......... ........... KG GAJAH.........................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NURHAYATI BT SALIM _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S................. KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul............ Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK KUBU dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang.......................... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel......................................Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AU 84405 _________________________________________________ 14/4/2001 _________________________________________________ F 23.....Tangan ........... _________________________________________________ 36800........... PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 963 02...............01....... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut............................... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ............ PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T....................................... ......Tangan ........................................................................... Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No............ Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No.. T.........

........ Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar.... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T............................................01.... KG GAJAH.......................... ...........Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AY 49588 _________________________________________________ 13/3/2002 _________________________________________________ KG TELOK SENA............................... _________________________________________________ 36800....Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NOOR ZULAIKHA BT RAHIM _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S............................... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut............................Tangan ...............Tangan ........ Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel............ pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini....................... T............ PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 982 05........ ....... Tarikh ...... peraturan-peraturan..... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang......................................................2009 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No........................................................ KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh .......... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No. KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar........ Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No........ KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul.....................................

..........................................................2009 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No..... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang............................................. ........................ Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No............Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli SYARIFAH NOR LIYANA BT SYED HAMDAN _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S.............. Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No.Tangan .... Tarikh ........... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T........................... KP _W 1//_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar....................... _________________________________________________ 36800................01..................... T......................... KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul.. ........ KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ..................................... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini.....................Tangan ........... peraturan-peraturan................... Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut........ PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 983 05................................ Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel...Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AY 42894 _________________________________________________ 5/5/2002 _________________________________________________ KG PASIR GARAM................... KG GAJAH............

............ KG GAJAH......Tangan ......... PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 996 04.... KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul.......................... T................ Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No................... . _________________________________________________ 36800............................................................................2007 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No.......................... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang....... .................Tangan . PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T..................... Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar................... KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar.................................. KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ........................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NAZURAH BT TAJUDDIN _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S. Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No...... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini................ Tarikh ......Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ BC 17544 _________________________________________________ 6/1/2003 _________________________________________________ KG PASIR GARAM.................. Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel..... peraturan-peraturan............................. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut..............01................................................

..Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ BC 17535 _________________________________________________ 6/1/2003 _________________________________________________ F 14......................... Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No.............. KG GAJAH........ Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU_ Tel........... Tarikh ...2010 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No..................... T................................................................................... peraturan-peraturan..... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T................ Sekolah __05-6312540__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar.......... KP _600328-08-5503_ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar........... PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 1000 04....01................................................................... KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul........... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut... KG PASIR GARAM...................................... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang........ ......Tangan ..................... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini............................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK PASIR KUBU RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NOR IZZATI MUNIRA BT HAMIDAN _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S. ............................... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _____ABDUL RASID BIN ARIFFIN__________ No............................Tangan . _________________________________________________ 36800.... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ..

.............................................Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AQ 23134 _________________________________________________ 6/1/2003 _________________________________________________ RUMAH KAKITANGAN BERNAS.... Tarikh ........... KP ______________________ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar..... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN TOK PELITA_ Tel............................................ Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya _______________________________________ No... . PERAK...01................................................................. Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No.......... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang...........Tangan .... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T........... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini............................. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut........................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK TOK PELITA RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NORNABILA FAIZA BINTI MOHD NADZRIN _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S.... peraturan-peraturan.. KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul............. KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ......................................................... ..................... 36000.... _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 04. Sekolah __05-6311815__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar............ TELUK INTAN....... ULU DEDAP _________________________________________________ SEBERANG PERAK......2010 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No........................................Tangan ....... T...................

.Tangan ............ T........... KG GAJAH......................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK TOK PELITA RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli NUR ASYIQIN BINTI KAMAR SHAM _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S......... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN TOK PELITA_ Tel............................. peraturan-peraturan............................................................................................ ..................... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut............................... ............ pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini..................Tangan ......Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AT 18268 _________________________________________________ 13/11/2000 _________________________________________________ KAMPUNG PASIR SALAK.2010 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No. KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul...... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T...01............ KP ________________________ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar.... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya ____________________________________ No......... Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No....................................... _________________________________________________ 36800................ Tarikh ....................... Sekolah __05-6311815__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar........................................ PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 04................ Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh ........................

........................ Tarikh ...... T...... pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini......... peraturan-peraturan..............................Tangan .................Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU KEJOHANAN BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH SEKOLAH SK TOK PELITA RO1 KATEGORI BAWAH 12 MAKLUMAT PESERTA 1 Nama Penuh Ahli SITI MUSLIHA BINTI ABDUL KARIM _________________________________________________ 2 Jantina 3 No KP / No S.... KP _________________________ mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar....... .................... KP 820301-03-5236 Cop Rasmi Tarikh .. PERAK _________________________________________________ Sediakan 2 keping gambar Terbaru ukuran paspot _________________________________________________ 6 Telefon Rumah _________________________________________________ 7 No Daftar Sekolah _________________________________________________ 8 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah (1 keping lekatkan di sini) 04...................... PENGURUS PASUKAN SETIAUSAHA AGUNG MSS NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN T. KG GAJAH...................................................2010 __________________________________ AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA Saya ________________________________________________ No............... Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan mengambil langkahlangkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa pertandingan tersebut........ Sekolah __05-6311815__ ______________________________ Tanda Tangan ______________________ Tarikh Cop Rasmi AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar........... Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain (nama permainan/sukan) BOLA JARING MSSD PERAK TENGAH untuk pasukan ZON SEBERANG PERAK dan bersetuju mematuhi Perlembagaan undang-undang.................Kelahiran 4 Tarikh Lahir 5 Alamat Rumah PEREMPUAN _________________________________________________ AS 86316 _________________________________________________ 8/1/2000 _________________________________________________ FLOT 261...............Tangan .........................01............... KP __________________________ adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul.......................................... Tanda tangan: ________________________________________ Tarikh: ______________________________ AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN Saya ______________________________________ No............................................... Nama SITI ZALEHA BT ALAWI Nama No.......................... Nama Sekolah _SEKOLAH KEBANGSAAN TOK PELITA_ Tel........... ......................... KAMPUNG PASIR SALAK _________________________________________________ 36800.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful