Fail Meja Unit Psikologi & Kaunseling

FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU

ppd.kotamarudu@moe.gov.myP.O. Box 297, 89108 Kota Marudu, SabahTel: 088-661205/661178 Fax: 088-662582

NAMA ALAMAT TELEFON FAX E-MAIL

: : : : :

KHAIRUDDIN BIN JAMAL @ JASLEY BIN JAMARI PETI SURAT 297, 89108 KOTA MARUDU,SABAH O88- 661205, 661178, 661872 088- 662582 khairuddin.jamal@moe.gov.my

FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU

I SI KANDUNGAN
1.0 Objektif Pejabat 2.0 Objektif Bahagian / Unit 3.0 Carta Organisasi PPD 4.0 Carta Organisasi Kedudukan Pegawai 5.0 Senarai Tugas/ Kuasa dan Hubungan 6.0 Peraturan-peraturan Pentadbiran 7.0 Proses Kerja 8.0 Carta Aliran Kerja 9.0 Senarai Semak 10.0 Senarai Undang-undang / peraturan 11.0 Senarai Jawatankuasa yang dianggotai 12.0 Senarai borang-borang yang digunakan 13.0 Norma Kerja 14.0 Senarai Tugas Harian

MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 2

FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU

ISI KANDUNGAN FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI & KAUNSELING PPDKM

MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 3

FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU

1.0 Objektif Pejabat
1.1 Menggembleng tenaga semua staf secara optimum dalam proses pengurusan dan pentadbiran bagi mewujudkan situasi pengurusan dan pentadbiran yang berkesan kepada semua pelanggan; 1.2 Menjadikan Pejabat Pelajaran Daerah Kota Marudu sebagai sebuah PPD gemilang menjelang 2015; 1.3 Mengamalkan semangat kekitaan dan perkongsian maklumat di kalangan pelajar, guru, ibu bapa, komuniti, agensi kerajaan, swasta dan staf demi kesejahteraan bersama; 1.4 1.5 Membasmi kemiskinan melalui pendidikan; dan Memiliki kesedaran, tanggungjawab yang tinggi dan kesediaan berbakti kepada agama, bangsa dan negara.

2.0 Objektif Bahagian / Unit
2.1 Menyediakan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling Untuk Kesejahteraan Individu, Organisasi Dan Komuniti (Warga Pendidikan) Di Bawah Pengurusan PPD Kota Marudu. 2.2 Memberi kesedaran kepada warga pendidik daerah Kota Marudu akan kepentingan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling dalam menguruskan kehidupan seharian. 2.3 Meningkatkan pengetahuan dan kecekapan pegawai kaunseling ke tahap optimum dan berterusan. 2.4 Memberikan pendidikan kesihatan mental dan fizikal kepada warga pendidik/AKS daerah Kota Marudu. 2.5 Melaksanakan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling berteraskan etika dan menepati peruntukan perundangan.
MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 4

3.0 Carta Organisasi Pejabat Pelajaran Daerah Kota Marudu 2012
PEGAWAI PELAJARAN DAERAH Jainim Bin Samaron –DG1-4
PT (KESETIAUSAHAAN)

PENGURUSAN AKADEMIK
SUB UNIT BAHASA & SAINS KEMASYARAKATAN

UNIT PEROLEHAN DAN ASET PPPD PEROLEHAN Sanaleh Daud –DG1-1

UNIT PENGURUSAN ICT
PENGURUSAN ICT PPPD ICT Rodzainie Bin Matimpan –DG1-1

PENGURUSAN SEKOLAH
PPPD BM (Men) Abdul Rahim Tapah – DG1-2 PPPD BM (Ren) Teddy Henry @ Mohd Azri – DG1-1 PPPD BI (Men) Jennedy Pungawon – DG1-1 PPPD BI (Ren) – DG1-1 PPPD Sains Kemasyarakatan Sanaleh Daud – DG1-1 SUB UNIT SAINS & TEKNIKAL PPPD Sc & Mat (Men) Jidin Janaun –DG1-2 PPPD Sc & Mat (Ren) Norbert Bin Micheal Ligin –DG1-1 PPPD Tek & Vok (Men) Wellson Mogusun – DG1-2 SUB UNIT PENTAKSIRAN BERASAS SEKOLAH PPPD PBS (Men) Norhaya Labai – DG1-1 UNIT PENILIAN & PEPERIKSAAN PPPD Peperiksaan Henry Masampai – DG1-1 Penyelia Peperiksaan Saimin Saidi – DG2-2 UNIT PENDIDIKAN ISLAM PPPD Pendidikan Islam Danial @ Zainal Aliudin –DG2-3 PPPD j-QAF Noramnah Jais – DG2-1 FASILINUS Penyelia Kanan Sekolah Rendah (Guru) Jasni Tangossi –DGA2-3 Penyelia Sekolah Rendah (Murid) Sabaria Bte Padilah –DG2-2 PPPD Pra Sekolah Jovita Sabut –DG1-1 PPPD Pendidikan Khas & Swasta / Permata Sundian Sapaun – DG1-1 UNIT PERHUBUNGAN & PENDAFTARAN PPPD Siasatan / Aduan –DG1-1 PT (P/O) Khidmat Pelanggan Unit Latihan PPPD Latihan Jaimah bte Souti – DG1-1 UNIT PENGURUSAN MENENGAH PPPD Peng. Sekolah Men (Guru) Rosmin Bin Ijum – DG1-1 PPPD Peng. Sekolah Men (Murid) PPPD KGSK / GSTT / GG Jaimah bte Souti – DG1-1 UNIT PENGURUSAN RENDAH

PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
UNIT HAL EHWAL MURID PPPD Hal Ehwal Murid Gulkan Bisari@Hj. Hassan –DG1-1 Peny. Hal Ehwal Murid Sarifah Angak –DG2-2 PPPD Bimb. Kaun & Kerjaya Murid (Men) Penyelia PPDa Roslee Zulkadir– DG2-2 Pembantu Tadbir (P/O)

PERKHIDMATAN DAN KEWANGAN
UNIT PENTADBIRAN & PERKHIDMATAN Penolong Pegawai Tadbir James Yunsai – N4-3 BPK Jenn Leslie Masaling –N4-1 Keurusetiaan Pembantu Tadbir (P/O) Operasi Tony Bin Soyoh @ Oyoh – N4-1 Zulkifli Bin Salleh –N4-1 Pembantu Tadbir Rendah Grasy Jimy –N4-1 Pembantu Am Pejabat Mohd. Shah Bin Basari –H5-1 Rapiah Bte. Abd. Ghani –H5-1 Pemandu Mukadis B. Saikin –H5-1 UNIT KEWANGAN & AKAUN Penolong Akauntan Felinah Kuah –W2-1 Pembantu Akauntan (Akaun Sekolah) Chong Bitt Ling –W4-1 Pembantu Am Pejabat Liman Bin Osman –H5-1 Aning Bin Ating –H5-1 Sub Unit Bayaran & Gaji Pembantu Akauntan Marcelinus Patrick –W4-1 Pembantu Tadbir (Kew) Jaimat B. Masa –W4-3

PENGURUSAN MAKLUMAT Penyelia Maklumat Liew Yun Henn –DG2-2

PSIKOLOGI & KAUNSELING Kaunselor Organisasi Khairuddin Bin Hj. Jamal –DG1-2

PENGURUSAN KUALITI PPPD Pengurusan Kualiti George Jod Bin Bungas –DG1-1

UNIT KOKURIKULUM PPPD Kokurikulum Akademik (Men) Amat Noor Shamsudin –DG1-1 Peny. Kelab, P.&B. Beruniform (Ren) Enriquez Oribio –DG2-2 UNIT SUKAN Peny. Kanan Pembangunan Sukan –DG2-3 Penyelia Sukan Jimson Bin Majimal –DG2-2 Pembantu Am Pejabat

Muhamad Bin Amat –DG1-2 Eva Marlaenie Asin @ Yasin –DG2-1 Alexdryne Ginduk – DG2-1

0 Carta Organisasi Kedudukan Pegawai PEGAWAI PELAJARAN DAERAH Jainim Bin Samaron –DG1-4 PT (KESETIAUSAHAAN) PENGURUSAN AKADEMIK SUB UNIT BAHASA & SAINS KEMASYARAKATAN UNIT PEROLEHAN DAN ASET PPPD PEROLEHAN Sanaleh Daud –DG1-1 UNIT PENGURUSAN ICT PENGURUSAN ICT PPPD ICT Rodzainie Bin Matimpan –DG1-1 PENGURUSAN SEKOLAH PPPD BM (Men) Abdul Rahim Tapah – DG1-2 PPPD BM (Ren) Teddy Henry @ Mohd Azri – DG1-1 PPPD BI (Men) Jennedy Pungawon – DG1-1 PPPD BI (Ren) – DG1-1 PPPD Sains Kemasyarakatan Sanaleh Daud – DG1-1 SUB UNIT SAINS & TEKNIKAL PPPD Sc & Mat (Men) Jidin Janaun –DG1-2 PPPD Sc & Mat (Ren) Norbert Bin Micheal Ligin –DG1-1 PPPD Tek & Vok (Men) Wellson Mogusun – DG1-2 SUB UNIT PENTAKSIRAN BERASAS SEKOLAH PPPD PBS (Men) Norhaya Labai – DG1-1 UNIT PENILIAN & PEPERIKSAAN PPPD Peperiksaan Henry Masampai – DG1-1 Penyelia Peperiksaan Saimin Saidi – DG2-2 UNIT PENDIDIKAN ISLAM PPPD Pendidikan Islam Danial @ Zainal Aliudin –DG2-3 PPPD j-QAF Noramnah Jais – DG2-1 FASILINUS Penyelia Kanan Sekolah Rendah (Guru) Jasni Tangossi –DGA2-3 Penyelia Sekolah Rendah (Murid) Sabaria Bte Padilah –DG2-2 PPPD Pra Sekolah Jovita Sabut –DG1-1 PPPD Pendidikan Khas & Swasta / Permata Sundian Sapaun – DG1-1 UNIT PERHUBUNGAN & PENDAFTARAN PPPD Siasatan / Aduan –DG1-1 PT (P/O) Khidmat Pelanggan Unit Latihan PPPD Latihan Jaimah bte Souti – DG1-1 UNIT PENGURUSAN MENENGAH PPPD Peng. Kaun & Kerjaya Murid (Men) Penyelia PPDa Roslee Zulkadir– DG2-2 Pembantu Tadbir (P/O) PERKHIDMATAN DAN KEWANGAN UNIT PENTADBIRAN & PERKHIDMATAN Penolong Pegawai Tadbir James Yunsai – N4-3 BPK Jenn Leslie Masaling –N4-1 Keurusetiaan Pembantu Tadbir (P/O) Operasi Tony Bin Soyoh @ Oyoh – N4-1 Zulkifli Bin Salleh –N4-1 Pembantu Tadbir Rendah Grasy Jimy –N4-1 Pembantu Am Pejabat Mohd. Kelab.4.&B. Sekolah Men (Murid) PPPD KGSK / GSTT / GG Jaimah bte Souti – DG1-1 UNIT PENGURUSAN RENDAH PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN UNIT HAL EHWAL MURID PPPD Hal Ehwal Murid Gulkan Bisari@Hj. Hassan –DG1-1 Peny. Kanan Pembangunan Sukan –DG2-3 Penyelia Sukan Jimson Bin Majimal –DG2-2 Pembantu Am Pejabat Kaunselor Organisasi Khairuddin Bin Hj. Hal Ehwal Murid Sarifah Angak –DG2-2 PPPD Bimb. Beruniform (Ren) Enriquez Oribio –DG2-2 UNIT SUKAN Peny. P. Sekolah Men (Guru) Rosmin Bin Ijum – DG1-1 PPPD Peng. Jamal –DG1-2 Muhamad Bin Amat –DG1-2 Eva Marlaenie Asin @ Yasin –DG2-1 Alexdryne Ginduk – DG2-1 . Shah Bin Basari –H5-1 Rapiah Bte. Masa –W4-3 PENGURUSAN MAKLUMAT Penyelia Maklumat Liew Yun Henn –DG2-2 PSIKOLOGI & KAUNSELING PENGURUSAN KUALITI PPPD Pengurusan Kualiti George Jod Bin Bungas –DG1-1 UNIT KOKURIKULUM PPPD Kokurikulum Akademik (Men) Amat Noor Shamsudin –DG1-1 Peny. Ghani –H5-1 Pemandu Mukadis B. Saikin –H5-1 UNIT KEWANGAN & AKAUN Penolong Akauntan Felinah Kuah –W2-1 Pembantu Akauntan (Akaun Sekolah) Chong Bitt Ling –W4-1 Pembantu Am Pejabat Liman Bin Osman –H5-1 Aning Bin Ating –H5-1 Sub Unit Bayaran & Gaji Pembantu Akauntan Marcelinus Patrick –W4-1 Pembantu Tadbir (Kew) Jaimat B. Abd.

Menjalankan sesi kaunseling kaunseling 5. Ketua Unit Pengurusan Sekolah 3.1 : : UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING KAUNSELOR ORGANISASI DAERAH (KOD) Merancang. Pembantu Tadbir Rendah Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Sektor PsK Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) 3. Membuat laporan kes/ n fail-fail sesi (jika perlu) SULIT klien . PPD Siasatan & Aduan 5. kaunseling kelompok. Ketua Unit Jaminan Kualiti 4.memberi dan merekod khidmat kaunseling kepada warga Jabatan Pelajaran Sabah di bawah PPD Kota Maruduyang memerlukan perkhidmatan ini dalam bentuk kaunseling individu.5. Akta Kaunselor 1998 2. Merekod kaunseling kehadiran dan sesi ii. Melaksanakan program klien tanpa „outreach‟ menyebarkan syarat maklumat tentang perkhidmatan 4. Menerima i. Mengendalika iii.0 Senarai Tugas / Kuasa dan Hubungan Unit Jawatan 5. Merancang. Etika Kaunseling Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 1. memberi dan merekod khidmat kaunseling kepada anggota Jabatan Pelajaran Negeri Sabah yang memerlukan dalam bentuk kaunseling individu. kaunseling kelompok. Unit Pentadbiran 6. kaunseling keluarga atau kaunseling krisis Kuasa Yang Diberi Memberi perkhidmatan yang profesional dan beretika: 1. kaunseling keluarga atau kaunseling krisis Tugas & Tanggungjawab 1. Penolong Pegawai Pelajaran Daerah 2.

Melaksanak ujian/ inventori psikologi bagi yang berkenaan Kuasa Yang Diberi Perkhidmatan yang profesional dan beretika mengikut: 1. memberi dan merekod khidmat konsultasi/ rundingcara kepada warga Jabatan Pelajaran Sabah di bawah PPD Kota Marudu yang memerlukannya i.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 5. Merancang. Memberi khidmat konsultasi/ rundingcara berhubung pengurusan dan pembangunan sumber manusia dalam aspek psikologikal ii. Etika Kaunseling Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Pegawai yang memerlukan perkhidmatan Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Sektor PsK Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 8 .2 Merancang. Tugas & Tanggungjawab 2. memberi dan merekod khidmat konsultasi/rundingcara kepada warga Jabatan Pelajaran Sabah di bawah PPD Kota Marudu yang memerlukannya. Akta Kaunselor 1998 2.

Membentuk AJK PERASA (Pembimbing Rakan Sekerja) di Jabatan Pelajaran Sabah di PPD Kota Marudu (mengikut keperluan /jika perlu) ii. Pegawai /Penyelia Pelajaran Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Sektor Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 9 .Melaksanakan program Motivasi ke arah kecemerlangan diri staf (jika perlu) iv. Menyelaras dan melaksanakan kursus PERASA di peringkat PPD (Jika ada) iii.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 5. Penolong PPD 2. Tugas & Tanggungjawab 3. Etika Kaunseling Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 1. mengurus dan memberi peningkatan kemahiran ke arah kesejahteraan hidup kepada warga Jabatan Pelajaran Sabah di PPD Kota Marudu i. Ketua Unit 3.Menjalankan program Perkembangan Staf (jika perlu) Kuasa Yang Diberi Perkhidmatan yang profesional dan beretika mengikut: 1. Merancang. Akta Kaunselor 1998 2. mengurus dan memberi peningkatan kemahiran ke arah kesejahteraan hidup kepada warga Jabatan Pelajaran Sabah di PPD Kota Marudu.3 Merancang.

Mengendalika n fail-fail SULIT klien 6. Mengurus kes mengikut garis panduan mengurus kes SPP 4/98 Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 1. Akta Kaunselor 1998 2. Merekod kes klien iv. Pegawai / Penyelia Pelajaran Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Sektor PsK Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 10 . Menerima klien tanpa syarat ii.4 Menyelaras dan menyelia kes pegawai/staf berprestasi rendah dan pegawai bermasalah mengikut SPP 4/1998 kepada warga Jabatan Pelajaran Sabah di PPD Kota Marudu. Membuat penyeliaan kes iii. Menerima klien tanpa syarat 4.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 5. Membuat laporan kes/ sesi (jika perlu) vii. Memantau kes dan program pemulihan (jika ada) vi.Mengurus kes mengikut SPP 4/98 di POOL viii. Tugas & Tanggungjawab 4. Mengurus kes mengikut Garis Panduan Mengurus Kes mengikut SPP 4/98 v. Ketua Unit 3. Merekod/ menfailkan kes klien 5. Penolong PPD 2. Etika Kaunseling 3. Menyelaras dan menyelia kes pegawai/ staf berprestasi rendah/ bermasalah mengikut SPP 4/1998 i. Mesyuarat dan merujuk kes yang sudah 2 tahun dalam POOL untuk tindakan seterusnya (jika ada) Kuasa Yang Diberi Memberi perkhidmatan yang profesional dan beretika: 1.

Persatuan PIBG 4. Motivasi Staf Kuasa Yang Diberi Perkhidmatan yang profesional dan beretika mengikut: 1. mengurus dan memberi khidmat psikososial kepada komuniti (kerjasama dengan NGO dan Badan-Badan Kerajaan) Tugas & Tanggungjawab 5. Pengetua/ Guru Besar 3. Etika Kaunseling 3. Motivasi Ibu bapa iii. mengurus dan memberi khidmat bakti serta khidmat psikososial kepada komuniti (kerjasama dengan NGO dan BadanBadan Kerajaan yang berkaitan – Jika diperlukan / Jika ada) i. Motivasi Pelajar ii. Pegawai Eksekutif Kanan Unit Pentadbiran 2.5 Merancang. NGO 5.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 5. Akta Kaunselor 1998 2. Menyediakan laporan program (jika perlu) Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 1. Badan-badan Kerajaan Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Sektor PsK Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 11 . Merancang.

FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 5. Tugas & Tanggungjawab 6. Akta Kaunselor 1998 3. Merancang. Etika Kaunseling 1. KPM di mana dapatan kajian digunakan sebagai panduan bertindak iv. mengurus dan menjalankan kajian/penyelidikan mengikut isu-isu semasa di mana dapatan kajian digunakan sebagai panduan bertindak (Jika Perlu). Menjalankanpenulisan Stress/ kemurungan di kalangan guru Kuasa Yang Diberi 1. mengurus dan menjalankan kajian/penyelidikan mengikut isu-isu semasa bersama BPsK.6 Merancang. Penyelidikan secara saintifik dan/atau empirikal 2. Menyediakan laporan penyelidikan (jika perlu) Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan BPsK/KPM Kaunselor Organisasi JPN Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Sektor PsK Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 12 . Menjalankan penulisan kajian tindakan v.

Merekod/ menfailkan kes/klien 4.7 Memberi perkhidmatan mediator kepada warga Jabatan Pelajaran Sabah Di PPD Kota Marudu (Jika perlu/ada keperluan).Menjadi orang tengah menangani konflik antara dua pihak Kuasa Yang Diberi Perkhidmatan yang profesional dan beretika mengikut: 1. Tugas & Tanggungjawab 7.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 5. Etika Kaunseling 3. Akta Kaunselor 1998 2. Mengendalik an fail-fail SULIT klien Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Pegawai / AKS yang memerlukan perkhidmatan Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Sektor PsK Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 13 . Memberi khidmat sebagai mediator vii. Memberi perkhidmatan mediator kepada warga Jabatan Pelajaran Sabah di bawah PPD Kota Marudu vi.

Etika Kaunseling Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Kaunselor Organisasi JPN Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Sektor PsK Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) Unit Kewangan 3.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 5. Sijil Amalan Kaunselor Berdaftar dengan Lembaga Kaunselor xi. Akta Kaunselor 1998 2. Menjadi ahli persatuan profesional x. Memartabatkan profesionalisme diri kaunselor dan profesion kaunseling viii. Berdaftar sebagai Kaunselor Berdaftar dengan Lembaga Kaunselor ix.8 Memartabatkan profesionalisme diri kaunselor dan profesion kaunseling Tugas & Tanggungjawab 8. Menghadiri seminar peringkat Negeri/ Kebangsaan/ luar Negara Kuasa Yang Diberi Perkhidmatan yang profesional dan beretika mengikut: 1. Membentangkan kertas (jika kerja dalam seminar berkenaan) peringkat Negeri/Kebangsaan/ Luar Negara MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 14 .

Tugas & Tanggungjawab 9.Kaunseling dan psikologikal xiii. Akta Kaunselor 1998 2. serta tugas-tugas lain.9 Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan dari masa ke semasa yang berkaitan dengan Psikologi dan kaunseling. Tugas lain yang diarahkan Kuasa Yang Diberi Perkhidmatan yang profesional dan beretika mengikut: 1. Menjalankan tugastugas yang diarahkan dari semasa ke semasa yang berkaitan: xii. Etika Kaunseling Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Kaunselor Organisasi JPN Pegawai Tadbir Pembantu Tadbir Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Sektor Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 15 .FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 5.

pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat MS ISO 9000 Jabatan Pelajaran Negeri Sabah.2 6.3 6. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Jabatan Pelajaran Negeri Sabah. Jabatan Pelajaran Negeri Sabah.5 MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 16 . 6.4 6. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari masa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran Negeri Sabah.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 6.1 Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Sektor Psikologi dan Kaunseling Jabatan Pelajaran Negeri Sabah. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Sektor Psikologi dan Kaunseling. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat.0 Peraturan-peraturan Pentadbiran 6.

Kaunselor Organisasi MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 17 .0 Proses Kerja 7. 3.1 PROSES KERJA BAGI MENGENDALIKAN SESI KAUNSELING 7. 9. Menerima kes rujukan daripada Ketua Jabatan/wakil Meneliti kes dan mendapatkan maklumat lengkap daripada pihak-pihak berkaitan (jika perlu) Menetapkan temujanji sesi (tarikh. 8.1 KES RUJUKAN (KLIEN DIRUJUK) BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK PPD UNDANGUNDANG PERATURAN Akta Kaunselor 1998 Etika Kaunseling SULIT Fail Klien disimpan dalam kabinet besi berkunci (SULIT) 1. Klien dimaklumkan melalui surat rasmi Mengisi Borang Biodata Klien (BK 5) dan Pernyataan Masalah (BK 6) Sesi Kaunseling dijalankan secara beretika 2. 10.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 7. Merekod temubual sesi dalam Borang Ringkasan Temubual Pertama ( BK 7) Menetapkan temujanji sesi seterusnya (jika perlu) Menyediakan Laporan Sesi/ Kemajuan Sesi menggunakan Borang BK 8 (jika berkaitan) Sediakan Laporan Maklumbalas Sesi (BK 9) untuk diserahkan kepada Ketua Jabatan/pihak berkaitan (jika perlu) Mewujud dan mengendalikan fail klien (SULIT) Kod klien direkod dan dicatat 7. 5. 6.1. masa dan tempat). 4.

8.2 KES SUKARELA (WALK-IN) BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK PPD UNDANGUNDANG PERATURAN Akta Kaunselor 1998 Etika Kaunseling SULIT 1. 3. 7. 4. 9. 10.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 7. 5. Merekod temubual sesi dalam Borang Ringkasan Temubual Pertama ( BK 7) Menetapkan temujanji sesi seterusnya (jika perlu) Memberikan surat perakuan kepada klien tentang kehadirannya di bilik kaunseling Menyediakan Laporan Sesi/ Kemajuan Sesi menggunakan Borang BK 8 (jika berkaitan) Sediakan Laporan Maklumbalas Sesi (BK 9) untuk diserahkan kepada Ketua Jabatan/pihak berkaitan (jika perlu) Mewujud dan mengendalikan fail klien (SULIT) Kod klien direkod dan dicatat Kaunselor Organisasi Fail Klien disimpan dalam kabinet besi berkunci (SULIT) 6. MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 18 . Klien mengisi borang temujanji / membuat temujanji melaui telefon Klien mengisi borang persetujuan mengadakan sesi kaunseling (inform consent) Mengisi Borang Biodata Klien (BK 5) dan Pernyataan Masalah (BK 6) Sesi Kaunseling dijalankan secara beretika 2.1.

2 PROSES KERJA MEMBERIKAN KHIDMAT KONSULTASI / RUNDINGCARA DAN UJIAN PSIKOLOGI BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK PPD Kaunselor Organisasi UNDANGUNDANG PERATURAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. Perkhidmatan Psikologi i.membuat „profiling‟ . Pengetua / Guru Besar 3.membuat „scoring‟ . ii. Menerima permohonan rasmi daripada pihak yang memerlukan perkhidmatan Menetapkan temujanji untuk perbincangan awal berkaitan konsultasi /rundingcara yang diperlukan Perbincangan dijalankan dan jenis perkhidmatan telah dikenal pasti dan dipersetuui Menetapkan tarikh. Menentukan instrumen/alat ujian yang sesuai dengan keperluan 2. Ujian dijalankan mengikut prosedur manual instrumen yang digunakan iii.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 7. masa dan tempoh konsultasi yang akan dilaksanakan Perkhidmatan konsultasi/rundingcara dijalankan secara beretika mengikut jenis perkhidmatan yang diminta Jenis perkhidmatan yang ditawarkan ialah Perkhidmatan Psikologi dan Kepakaran Umum a.membuat interpretasi Kaunselor Organisasi MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 19 . Mentadbir ujian dengan melakukan proses berikut: .membuat analisis . 6. 4. 1 Tahun 1999 1. 5.

Melaksanakan program penambah baikan (jika perlu) 7. 9. Melaporkan dapatan ujian kepada pihak yang berkenaan (pemohon/klien) merangkumi: perincian individu ramalan individu cadangan tindakan v. Perbincangan dengan klien bagi menentukan program yang sesuai dengan dapatan dan keperluan b. 1 Tahun 1999 iv. Menyediakan laporan terperinci tentang program yang dilaksanakan Perkhidmatan konsultasi/rundingcara ditamatkan (dengan persetujuan klien) Laporan diserahkan kepada Pengarah/ Timbalan Pengarah/Ketua Sektor (jika perlu) 8. Klien melaksanakan program yang dirancang (atau bersama Kaunselor) iv. Membuat keputusan menentukan jenis program khusus yang akan dilaksanakan iii.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Kaunselor Organisasi UNDANGUNDANG PERATURAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. Mendapatkan maklumbalas dan mengkaji keberkesanan program v. Kepakaran Umum i. Membuat diagnosis menggunakan indicator yang relevan dengan dapatan dan keperluan ii. MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 20 .

9. 1 Tahun 1999 Mematuhi peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa 1.3 PROSES KERJA MEMBERIKAN PENINGKATAN KEMAHIRAN KE ARAH KESEJAHTERAAN HIDUP KEPADA WARGA JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH DI BAWAH PPD KOTA MARUDU BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Sektor PPD Kaunselor Organisasi UNDANGUNDANG PERATURAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10. 4. 6. 7. surat panggilan peserta dan surat pengesahan tempat kursus Persediaan segala kemudahan/ bahan yang diperlukan untuk tujuan program Pelaksanaan kursus/program seperti di rancang (URUSETIA memastikan program berjalan lancar) Menyediakan laporan pelaksanaan kursus/program untuk diserahkan kepada Ketua Jabatan (jika perlu) 2. Merancang dan menyediakan kertas kerja kursus/program yang akan dilaksanakan (kursus PERASA. 3. Urusetia Kursus MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 21 . motivasi atau perkembangan staf) Surat edaran kepada Sektor/Bahagian/ Unit// PPD/Sekolah bagi mencalonkan pegawai/staf/guru ke program yang akan dijalankan Surat jemputan kepada penceramah/ fasilitator Menerima pencalonan peserta dan surat persetujuan penceramah Mendapatkan kotasi/sebutharga tempat kursus dan memilih tempat kursus Penyediaan pakej dan mendapatkan kelulusan daripada Unit Kewangan Surat pengesahan kepada penceramah.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 7. 5. 8.

6. 2. lain-lain yang difikirkan perlu 3. dirujuk kepada pakar psikiatris iii.konsultasi tentang situasi klien yang diselia Memberi cadangan tindakan susulan terhadap klien samada perlu: i. diberi kaunseling ii. Menyediakan laporan penyeliaan kes untuk diserahkan kepada Pengarah/ Timbalan Pengarah/Ketua Sektor (jika perlu) Menyedia. 7.4 MENYELARAS DAN MENYELIA KES PEGAWAI BERPRESTASI RENDAH DAN PEGAWAI BERMASALAH MENGIKUT SPP 4/98 BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK PPD Kaunselor Organisasi UNDANGUNDANG PERATURAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. merekod dan mengendalikan fail klien (Kod Klien direkod .SULIT) Kaunselor Organisasi 9. MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 22 . 4. 1 Tahun 1999 1. 8. 5.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 7. Menerima surat/maklumat/rujukan berkaitan kes Perbincangan dengan Pengarah/ Timbalan Pengarah/Ketua Sektor berkaitan kes Memohon kebenaran untuk lawatan kerja menyelia kes daripada Ketua Jabatan Memaklumkan urusan lawatan kepada PPD/Pengetua/Guru Besar Menjalankan penyeliaan kes termasuk menjalankan ujian/pemerhatian/penilaian klien Mengadakan perbincangan dengan PPD/Pengetua/Guru Besar . 4 Tahun 1998 Pekeliling Perkhidmatan Bil.

3.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 7. 6.4. 5.Laporan Ketua Jabatan Menilai dokumen dan maklumat berkaitan Jika memenuhi syarat ke Lembaga Perubatan dan Perintah Am Bab F. 10.1 MENGURUS KES SPP 4/98 PROSEDUR KE LEMBAGA PERUBATAN DAN PERMOHONAN KE JAWATAN KUMPULAN „POOL‟ BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Sektor PPD UNDANGUNDANG PERATURAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8. Penolong Pengarah (Unit Perkhidmatan) 9. 11. .Laporan Prestasi . Perbincangan dengan pihak pengurusan berkaitan kes 2. kes dibawa ke Mesyuarat JKMGKB Keputusan dibawa ke Lembaga Perubatan Dimajukan ke Unit Perkhidmatan untuk penubuhan Lembaga Menghantar permohonan jawatan POOL ke CKK/BSM Memantau dan mengadakan program pemulihan terhadap klien dalam tempoh 2 tahun Kaunselor Organisasi Mesyuarat JKMGKB untuk menilai tahap kesihatan klien Proses jawatan POOL tamat Mewujud dan mengendalikan fail klien SULIT MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 23 Kaunselor Organisasi Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 1998 1. 12.Pengesahan Perubatan . 7. 1 Tahun 1999 4.Laporan Cuti . Perbincangan dengan klien Mendapatkan dokumen berkaitan klien: .

Menyediakan kertas konsep program yang lengkap 2. Kaunselor Organisasi MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 24 . 6. 4. Mengemukan kertas konsep program untuk kelulusan pihak pengurusan Perbincangan dengan NGO/pihak berkaitan mengenai program yang akan dilaksanakan Mesyuarat bersama NGO/pihak berkaitan bagi persediaan melaksanakan program Pelaksanaan program Membuat pemantauan dan penilaian pelaksanaan program Mendapatkan maklumbalas daripada NGO/Pihak berkaitan Menyediakan laporan lengkap pelaksanaan program untuk dikemukakan kepada pihak pengurusan (jika perlu) Kaunselor Organisasi 3.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 7. 5.5 MEMBERI KHIDMAT BAKTI PSIKOSOSIAL KEPADA KOMUNITI (NGO DAN BADAN-BADAN KERAJAAN) BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK PPD UNDANGUNDANG PERATURAN Memberikan perkhidmatan yang profesional dan beretika 1. 8. 7.

11.6 MENJALANKAN KAJIAN/PENYELIDIKAN BERSAMA BPsK. Kaunselor Organisasi/ Urusetia BPsK. 1 tahun 1999 Kajian dijalankan secara beretika 1.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 7. 5. KPM 4. 6. 8. Mendapatkan kelulusan menghadiri mesyuarat/bengkel daripada pihak pengurusan Menghadiri mesyuarat/bengkel menjalankan kajian berkenaan Mesyuarat/bengkel pembinaan instrumen kajian berlangsung dalam tempoh seperti yang ditetapkan Mengenalpasti kaedah/pendekatan kajian dan instrumen yang akan digunakan Menjalankan kajian/penyelidikan seperti tema/isu yang dipilih Mengumpul data/maklumat kajian Mesyuarat penyediaan laporan kajian bersama BPsK. 7. KPM 2.KPM MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 25 . Urusetia BPsK. Menerima surat jemputan menghadiri mesyuarat/bengkel menjalankan kajian daripada BPsK. KPM Memaklumkan hasil dapatan kajian kepada pihak pengurusan Membincangkan tindakan susulan berkaitan dapatan kajian Melaksanakan program menangani isu seperti dapatan kajian bagi penambah baikan dari semasa ke semasa 3. 9. Kaunselor Organisasi 10. KPM MENGIKUT ISU-ISU SEMASA BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Sektor PPD Kaunselor Organisasi UNDANGUNDANG PERATURAN Pekeliling Perkhidmatan Bil.

4. Menyedia dan mengemukan laporan kepada pihak pengurusan dan organisasi berkaitan Memantau kemajuan khidmat mediator bersama organisasi berkenaan Khidmat mediator TAMAT (dengan persetujuan bersama) Kaunselor Organisasi 8. iv. Kaunselor Organisasi/ Klien/ Pihak terlibat 7. iii. 1 tahun 1999 Perkhidmatan secara profesional dan beretika 1.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 7. Menerima rujukan kes daripada pihak pengurusan/menerima permohonan daripada pihak yang memerlukan khidmat mediator Perbincangan awal dengan pihak pengurusan berkaitan kes Mengenal pasti tahap krisis yang berlaku dan mendapatkan maklumat terperinci Memaklumkan kepada pihak terbabit (organisasi dan klien) berkaitan khidmat mediator yang akan dilaksanakan Mendapatkan persetujuan organisasi dan klien bagi menjalankan khidmat mediator Perkhidmatan mediator dimulakan i. 5. ii. MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 26 .7 MEMBERIKAN KHIDMAT MEDIATOR KEPADA WARGA PELAJARAN NEGERI SABAH DI BAWAH PPD KOTA MARUDU JABATAN BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK PPD UNDANGUNDANG PERATURAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. temubual individu/pihak pertama temubual individu/pihak kedua menemukan kedua-dua klien/pihak penamatan krisis/perdamaian/ penyelesaian masalah dengan persetujuan semua pihak 2. 6. Kaunselor Organisasi 3. 9.

5. 6. MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 27 .FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 7.8 MEMARTABATKAN PROFESIONALISME PROFESION KAUNSELING DIRI KAUNSELOR DAN BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Sektor PPD Ketua Sektor PPD UNDANGUNDANG PERATURAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7. 8. 9. Kaunselor Organisasi 4. 1 tahun 1999 Akta Kaunselor 1988 Etika Kaunseling 1. 3. Menerima jemputan menghadiri seminar peringkat negeri/kebangsaan/luar negara atau Memohon untuk menghadiri seminar Mendapatkan kelulusan untuk menghadiri seminar daripada pihak pengurusan Menyediakan kertas kerja untuk dibentangkan dalam seminar (jika berkaitan) Menghadiri seminar sebagai peserta/ pembentang kertas kerja Menjadi ahli persatuan profesional seperti PERKAMA (Persatuan Kaunseling Malaysia) dan sebagainya Berdaftar sebagai Kaunselor Berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Menghadiri kursus-kursus dalam perkhidmatan dari semasa ke semasa untuk peningkatan ilmu Sentiasa menjaga Etika Perkhidmatan dalam segala urusan berkaitan Menyedia dan mengemukan laporan berkaitan seminar/kursus/kertas kerja yang dibentang kepada pihak pengurusan (jika perlu) 2.

8. Mengadakan perbincangan awal dengan pihak pengurusan Mengadakan mesyuarat/menubuhkan Jawatankuasa bertindak (jika perlu) Menghubungi/perbincangan dengan pihak berkaitan (jika perlu) Melaksanakan tugasan seperti di arah Menyedia dan mengemukakan laporan pelaksanaan tugasan kepada pihak pengurusan Menjalankan tindakan susulan jika berkaitan (bergantung kepada arahan pihak pengurusan) dari masa ke semasa Sentiasa menjaga Etika Perkhidmatan dalam segala urusan berkaitan Menyedia dan mengemukan laporan berkaitan seminar/kursus/kertas kerja yang dibentang kepada pihak pengurusan (jika perlu) Kaunselor Organisasi 3.SERTA TUGAS-TUGAS LAIN BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Pengarah Timbalan Pengarah Ketua Sektor PsK PPD UNDANGUNDANG PERATURAN Melaksanakan tugas secara profesional dan beretika 1. 5. Menerima arahan daripada Pengarah/ Timbalan Pengarah/Ketua Sektor berkaitan tugasan yang diamanahkan 2. 6. MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 28 . 4.9 MENJALANKAN TUGAS-TUGAS YANG DIARAHKAN OLEH KETUA JABATAN DARI MASA KE SEMASA (BERKAITAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING).FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 7. 9. 7.

Ringkasan Temubual (BK 7) Laporan Sesi (BK 8) Laporan Maklumbalas Sese (BK9) Mengendalikan Fail Klien (Kod Klien direkod) . v. iii. Tandatangan borang „inform consent‟ ii.SULIT 5. Borang biodata (BK 5) iii. Bina Hubungan Penerokaan Kenal pasti masalah Mencari alternatif Membuat keputusan Melaksanakan tindakan 4 4. Pernyataan masalah (BK6) 3. ii. 7 * Merujuk klien kepada pakar (jika perlu) MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 29 . iv. 6 7.0 Carta Aliran Kerja Rajah 8.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 8. 6. 5 Penamatan Sesi (jika selesai) dan Sesi Lanjutan (jika perlu) Sesi Kaunseling Lanjutan Penamatan Sesi Menyediakan Laporan Sesi i. iv.1 : Carta Alir PROSEDUR MENGENDALIKAN SESI KAUNSELING 1. iii. Menerima kehadiran klien dirujuk/datang sendiri (walk-in) Pra Sesi i. ii. 2 Sesi Kunseling dijalankan i. 3 1 2. vi.

masa dan tempoh pelaksanaan 2 ii. Penilaian/Keputusan dibuat i.2 : Carta Alir PROSEDUR MEMBERI KHIDMAT KONSULTASI 1 1.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU Rajah 8. Pemantauan/penilaian khidmat dibuat bersama 4. Program/Khidmat Konsultasi TAMAT 4 5 6 7. Berbincang dengan pihak yang meminta khidmat konsultasi i. Menyedia dan melaporkan hasil khidmat konsultasi / program yang dilaksanakan kepada pihak pengurusan dan pihak klien (pemohon) 8 MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 30 . dilaksanakan oleh klien (pemohon) atau ii. Program Tamat 5. Mendapatkan maklumbalas penilaian program daripada klien (pemohon) 7 8. Kenalpasti isu/program yang akan dilaksanakan Menetapkan tarikh. Khidmat Konsultasi/rundingcara dilaksanakan 3 i. Program Susulan ii. 2. Program Susulan dilaksanakan 6. dilaksanakan bersama kaunselor 3.

Tempat kursus/pakej hotel Kewangan/Waran Surat panggilan peserta Surat jemputan penceramah Urusetia Kursus Tamat 4 5 5.Diluluskan 2. ii. Kursus/program dilaksanakan Mendapatkan maklumbalas dan penilaian kursus i. 8 MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 31 . v.3 : Carta Alir PROSEDUR MEMBERI PENINGKATAN KEMAHIRAN KE ARAH KESEJAHTERAAN HIDUP WARGA JABATAN 1 1.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU Rajah 8. Mengurus semua hal sebagai persiapan menjalankan kursus i. Maklumbalas lisan 6 7. 3a 3b 4. 6. Tidak 2 2 Lulus 3. Borang penilaian kursus ii. Memohon kelulusan kursus/program yang akan dilaksanakan Mendapat kelulusan/tidak 3a .Tidak diluskan 3b . iii. iv. 7 Menyedia dan melaporkan pelaksanaan kursus/program kepada pihak pengurusan Merekod dan mengendalikan fail kursus/program 8.

Memaklumkan hasil penyeliaan dan cadangan rawatan kepada majikan samada perlu: i. Klien dirujuk atau ii. Sesi Kaunseling dijalankan 7. diberi kaunseling (6) ii. Klien menjalani pemeriksaan Doktor 7b. Perbincangan dengan majikan klien dan mendapatkan maklumat terperinci tentang kes klien 3. Kenalpasti staf/klien yang akan diselia i. Memutuskan kaedah rawatan yang perlu dibuat 5. disahkan sihat 2 3 4 5 6 7 5 7a 6a 7b MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 32 . Dapat pengesahan Doktor/Pakar i. dirujuk kepada Doktor/Pakar Psikiatris (7) 6.4 : Carta Alir PROSEDUR MENYELIA KES PEGAWAI BERPRESTASI RENDAH DAN BERMASALAH MENGIKUT SPP 4/1998 1 1. Memaklumkan kepada PPD/ Majikan tarikh lawatan penyeliaan 4. Kes Kaunseling Temujanji sesi kaunseling diatur 6a. Mengenalpasti tahap masalah ii. Kes dirujuk kepada Doktor/Pakar Psikiatris 7a. Membuat lawatan penyeliaan terhadap klien: i. Melalui Borang Maklumbalas 2. disahkan sakit kronik / schizophrenia ii.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU Rajah 8.

(7i). Proses Jawatan „POOL‟ tamat 7f Keputusan Pemantauan i. (7g). Dapatkan dokumen lengkap klien i. SIHAT – dicadang untuk Kaunseling (6a) ii. Menerima kelulusan ke jawatan „POOL‟ 6a sihat sakit 6b 7c 6c 7d TAMAT SESI 7e 13. (6a). Sakit Kronik/Schizophrenia dicadang untuk ke „POOL‟ (7c) 9. Perakuan Doktor/Pakar i. Laporan Prestasi iv. Laporan majikan 11. Membuat pemantauan dan program pemulihan klien „POOL‟ dalam masa 2 tahun 14.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 7b 8. Sihat – diperaku untuk kembali bertugas Masih Sakit – diberi pilihan bersara awal / diberhentikan sihat 7h 7g ii. (7c). sakit 15. Dibawa ke Mesyuarat JKMGKB i. Pengesahan perubatan iii. Penamatan Sesi (TAMAT) 10. Diperaku untuk kembali bertugas 7i 16. hantar permohonan ke BSM 12. cadangan ke jawatan „POOL‟ ii. (7f). (7e). (7h). Sesi Kaunseling Lanjutan (jika perlu) (6c). Laporan cuti ii. Diberi opsyen bersara awal / diberhentikan MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 33 . Sesi Kaunseling dijalankan (6b). (7d).

FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU Rajah 8. Memaklum dan memohon kebenaran daripada pihak pengurusan 2 3. Tentukan jenis khidmat/program ii. Program khidmat bakti/psikososial dilaksanakan 5. Tentukan tempat yang sesuai (Peruntukan disedia oleh pemohon) 4. tempoh iii. Mendapatkan maklumbalas dan penilaian daripada pihak pemohon 7. Lulus: Mengadakan perbincangan susulan dengan pemohon bagi mengenalpasti jenis khidmat: i. Perbincangan awal dengan pihak yang inginkan khidmat (pemohon) 2. Tetapkan tarikh. Menyedia dan melaporkan pelaksanaan khidmat bakti/psikososial kepada pihak pengurusan (jika perlu) 6 5 7 MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 34 .5 : Carta Alir PROSEDUR MEMBERI KHIDMAT BAKTI DAN PSIKOSOSIAL KEPADA KOMUNITI (NGO ATAU BADAN-BADAN KERAJAAN) 1 1. Membuat pemantauan dan penilaian program semasa program berlangsung 3 4 5 6. masa.

Membina instrumen kajian iii. 2 3. Menetapkan kaedah kajian ii. Menerima surat jemputan menghadiri mesyuarat/bengkel menjalankan kajian/penyelidikan Menghadiri mesyuarat/bengkel persediaan menjalankan kajian Mesyuarat/bengkel berlangsung i. 8 MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 35 . 5 Melaksanakan kajian / Pengumpulan data Mesyuarat/bengkel penulisan hasil kajian (bersama BPsK. tempoh dan lapangan kajian 2. Menetapkan tarikh.menyediakan laporan hasil kajian 6 6. 7 8. KPM) . 3 4 4.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU Rajah 8.6 : Carta Alir PROSEDUR MENJALANKAN KAJIAN/PENYELIDIKAN SEMASA SEBAGAI PANDUAN BERTINDAK MENGIKUT ISU-ISU 1 1. Merancang program penambahbaikan berdasarkan hasil kajian Melaksanakan program yang dirancang Menilai dan melaporkan pelaksanan program 7. 5.

8 MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 36 . Masik berkonflik – pergi ke alir (7) Perdamaian tercapai – tamat Berbincang untuk mencari alternatif lain/ pelan tindakan susulan Melaksanakan pelan baru atau khidmat ditamatkan 2.7 : Carta Alir PROSEDUR MEMBERI KHIDMAT MEDIATOR KEPADA WARGA JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 1 1. Pertemuan dengan pihak kedua iii. Mendapatkan persetujuan pihak terlibat Menjalankan khidmat mediator i. 2 3. Berdamai – pergi ke alir (6) ii.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU Rajah 8. Menemukan/mendamaikan kedua pihak terlibat Menilai keberkesanan i. Pertemuan dengan pihak pertama ii. Menetapkan temujanji ii. 6 7 7. 3 4. 6. 4 damai konflik 5 5. 8. Menerima permohonan daripada pihak yang inginkan khidmat Perbincangan awal dengan pihak pengurusan dan mohon kelulusan Mengadakan perbincangan dengan pihak-pihak terbabit i.

5. 5 8. 4 6.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU Rajah 8. 6 7 8 MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 37 .8 : Carta Alir PROSEDUR MEMARTABATKAN PROFESIONALISME DIRI DAN PROFESION KAUNSELING 1 1. 7. 3 4. Memastikan diri menjalankan tugas dengan profesional dan beretika Patuh Akta Kaunselor 1998 dan Etika Kaunseling Menjadi Kaunselor Berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Menjadi ahli persatuan profesional (contoh: PERKAMA) Menghadiri Seminar Kaunseling Peringkat Negeri/Kebangsaan/ Luar Negara Menjadi penceramah/pembentang kertas kerja Mengikuti kursus-kursus dalam perkhidmatan ke arah peningkatan ilmu dan kemahiran dari semasa ke semasa Mengaplikasi ilmu dan kemahiran dalam amalan/tugas kaunseling secara lebih efektif 2. 2 3.

8. 5 7. 5. 2 3. 9.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU Rajah 8. Jika SETUJU – ke (7) Jika TAK SETUJU – ke (8) 2.9 : Carta Alir PROSEDUR MENJALANKAN TUGAS-TUGAS YANG DIARAHKAN DARI SEMASA KE SEMASA BERKAITAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING 1 1. 3 4. ii. 4 6. Menerima arahan/ tugasan daripada Pengarah/Timbalan pengarah/Ketua Sektor Perbincangan dengan pihak pengurusan berkaitan tugasan Berurusan dengan pihak-pihak terlibat berkaitan tugasan Melaksanakan arahan/tugasan dengan sebaik mungkin Menyedia dan mengemukakan laporan atau tugasan yang diarah kepada pihak pengurusan Mendapatkan komen i. 7 8 9 MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 38 . Setuju 6 Tak setuju Arahan/Tugasan Selesai Semak komen dan buat pembetulan dan serahkan kepada pihak pengurusan (pewaia yang mengarah) Arahan/tugasan selesai.

Laporan sesi .Buku Log Proses kaunseling ditamatkan 7. Menamatkan sesi kaunseling 5.2 Fasa Kedua : Kenalpasti masalah Matlamat Sesi 3. 3. MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 39 . 3.3 Fasa Ketiga : Mencari alternatif Memilih alternatif 3.0 Senarai Semak/Checklist Rajah 9. -Borang Kontrak Sesi Melaksanakan sesi. TINDAKAN Persediaan mengendalikan sesi Pra sesi – klien perlu membaca. . memahami dan menandatangani kontrak sesi.4 Fasa Keempat : Melaksanakan alternatif CATATAN 2.1 Fasa Pertama : Membina rapport : Penstrukturan : Penerokaan 3. Menetapkan tarikh sesi susulan 6.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 9.1 : Check List PROSEDUR MENGENDALI SESI KAUNSELING TANDA ( /) BIL 1. Membuat laporan dan rekod sesi. 4.

.Laporan sesi . Menamatkan sesi kaunseling Menetapkan tarikh sesi susulan Membuat laporan dan rekod sesi. memahami dan menandatangani kontrak sesi.1.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU Rajah 9. 3. 6.Borang BK1 Pra sesi – klien perlu membaca.2 Fasa Kedua : Kenalpasti masalah Matlamat Sesi 3. 4. TINDAKAN Menerima / membuat temujanji .3 Fasa Ketiga : Mencari alternatif Memilih alternatif 3. -Borang Kontrak Sesi Melaksanakan sesi.1 Fasa Pertama : Membina rapport : Penstrukturan : Penerokaan 3.Buku Log Proses kes sukarela ditamatkan jika matlamat tercapai 7 MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 40 . 5.4 Fasa Keempat : Melaksanakan alternatif TANDA ( /) CATATAN 2.2 : Check List PROSEDUR MENGENDALI SESI KAUNSELING SUKARELA BIL 1. 3.

Buku Log Meminta maklumbalas daripada pelapor (selepas 1 Bulan) Menghantar laporan ke BPG Bahagian Tatatertib (BK6) Proses kaunseling ditamatkan jika kes selesai TANDA ( /) CATATAN 3 4 5 6. . 8.-Borang Kontrak Sesi Melaksanakan sesi.2 Fasa Kedua : Kenalpasti masalah Matlamat Sesi 5.3 Fasa Ketiga : Mencari alternatif Memilih alternatif 5.1 Fasa Pertama : Membina rapport : Penstrukturan : Penerokaan 5. 10. TINDAKAN Menerima maklumat rujukan daripada pegawai melapor Perbincangan dengan pelapor tentang kes yang dirujuk. Membuat laporan dan rekod sesi. 11. Proses janjitemu – Borang Kebenaran meninggalkan tugas ( BK2 ) Pra sesi – klien perlu membaca.Meminta pelapor mengisi borang Laporan Pemantauan Kes (BK9) untuk rujukan kaunselor. 5.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU Rajah 9. memahami dan menandatangani kontrak sesi. 2. 9. 7.1.4 Fasa Keempat : Melaksanakan alternatif Menamatkan sesi kaunseling Menetapkan tarikh sesi susulan.3 : Check List PROSEDUR MENGENDALI SESI KAUNSELING DIRUJUK BIL 1. MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 41 .Laporan sesi . .

Keputusan di bawa ke Lembaga Perubatan 9.Pengesahan Perubatan .FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU Rajah 9. Dimajukan ke Unit Perkhidmatan Tadbiran untuk penubuhan Lembaga 10. Perbincangan dengan pegawai bermasalah 4. Mendapatkan dokumen . 2.4 : Check List PENGURUSAN MEMBANTU PEGAWAI BERMASALAH KE LEMBAGA PERUBATAN BIL 1. Menilai dokumen dan maklumat 6.Laporan prestasi .Laporan cuti .1. TANDA ( /) CATATAN 3. Di bawa ke Mesyuarat JKMGKB 8. TINDAKAN Laporan dari pihak pengurusan (Borang MPPPB). Memenuhi syarat ke Lembaga Perubatan Perintah Am Bab F 7. Perbincangan dengan pihak pengurusan.Laporan pihak sekolah 5. Proses disambung MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 42 .

Selepas 2 tahun dicadangkan untuk di bawa ke Lembaga Perubatan dalam Mesyuarat JK Keutuhan untuk menilai tahap kesihatan klien. 10. 2.2 : Check List PENGURUSAN CARTA ALIRAN PROSES DAN PROSEDUR KE JAWATAN POOL BIL 1. 7. UKK meneruskan pemantauan dan mengadakan program pemulihan terhadap klien dalam tempoh 2 tahun.Pengesahan Perubatan .Laporan cuti .Laporan pihak institut Menilai dokumen dan maklumat Tidak memenuhi syarat ke Lembaga Perubatan Di bawa ke Mesyuarat JK Tatatertib Keputusan di mohon jawatan POOL Menghantar keputusan mesyuarat dan dokumen berkaitan ke Cawangan Kaunseling Dan Keutuhan serta satu salinan ke Bahagian Sekolah untuk permohonan jawatan kumpulan. 4. Proses Jawatan POOL tamat TANDA ( /) CATATAN 5. 11. 6. TINDAKAN Laporan dari pihak pengurusan (Borang MPPPB). MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 43 .1. 9. Keputusan diperolehi dari BSM dan dimaklumkan ke Jawatan Kumpulan – POOL . 3.Laporan prestasi . Perbincangan dengan pihak pengurusan Perbincangan dengan pegawai bermasalah Mendapatkan dokumen .4. 8.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU Rajah 10. 13. 12.

Unit berkaitan bagi tujuan TANDA ( /) CATATAN 3. 9. 10. 6.Panggilan untuk menghadiri taklimat dan kursus kepada peserta. Perbincangan dengan peruntukan kewangan. 8. Tempah bilik mesyuarat untuk mesyuarat Fasilitator dan perlaksanaan Kursus Stress Management .Dokumen kelulusan Menghantar pakej ke Unit Pakej KPM Membuat tempahan kenderaan pengangkutan Membuat dan menghantar surat pengesahan untuk mengadakan kursus kepada pihak hotel dan pengangkutan.Masa Menyedia dan menghantar surat .9. 7.1.Sebut harga hotel . TINDAKAN Penyediaan kertas kerja Kursus Stress Managment Mendapatkan kelulusan mengadakan kursus Daripada Ketua Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pendidikan.Senarai nama peserta . .Panggilan mesyuarat kursus .1 : Check List PENGURUSAN MELAKSANAKAN KURSUS / CERAMAH ( 3P ) BIL 1. MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 44 .Jemputan penceramah dan perasmian Mendapatkan pengesahan kehadiran peserta kursus 5.Tarikh . Penyediaan pakej Kursus Stress Management . 2.Perlantikan pegawai yang terlibat .FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU Rajah 10. 4.

16.Borang penilaian kursus .Sijil penyertaan .Invoice hotel . 19.kertas kerja . 13. Penyediaan bahan-bahan mesyuarat dan . 17. 15. MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 45 . 18.Invoice alatan kursus Penyediaan bahan kursus .Invoice kenderaan .Ringk . -Menghantar Local Order kepada Unit Kewangan selepas menerima perkhidmatan.Alatan Kursus Meminta Unit Stor untuk menyediakan Local Order .Jadual 12. Membuat pesanan alatan daripada pembekal Penerimaan alatan daripada pihak pembekal Mengadakan mesyuarat Kursus Stress Management bagi fasilitator. 14. 20.Sijil penyertaan .Hand Out kursus .Pakej hotel .Kenderaan Pengangkutan .Borang pendaftaran kursus . Mengadakan taklimat kursus kepada peserta (jika peserta dar JPN Menyediakan Pink Form .Sijil penghargaan Mendapatkan tandatangan Pengarah Pendidikan .FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU BIL TINDAKAN TANDA ( /) CATATAN 11.Sijil penghargaan Local Order -Membuat pengesahan penerimaan perkhidmatan.

0 Senarai Undang-undang Peraturan A. 13 Tahun 1969 Pakaian Guru-guru Sekolah.B Perdana Menteri No. 6 Tahun 1991 Mengendalikan kes-kes Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang dikenal pasti Sakit Jiwa. B. I. ke dalam jawatan kumpulan. D. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. H. Arahan Y. Perintah Am Bab A. F. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 46 .A. D Arahan Perbendaharaan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. C. 4 Tahun 1998 Garis panduan menguruskan Pegawai Berprestasi Rendah dan Pegawai yang Bermasalah G. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4 Tahun 1993 Prosedur membersarakan Pegawai atas sebab Kesihatan. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 1999 Panduan Mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling di Agensi Awam. 1 Tahun 1998 Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia. J. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. E. 5 Tahun 1999 Larangan terhadap penglibatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 10. C. Staf Sokongan dan Murid sekolah dalam Kegiatan Politik Anti Kerajaan. 10 Tahun 1998 Penempatan dan Pengurusan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mengalami masalah sakit berpanjangan melebihi 6 bulan.

Jawatankuasa Sambutan Hari Guru 2 kali Daerah 04. Jawatankuasa Aset 06.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 11.0 Senarai Jawatankuasa yang dianggotai Nama : Khairuddin Bin Jamal @ Jasley Bin Jamari Jawatan : Kaunselor Organisasi Daerah Bil Nama Jawatankuasa Kekerapan Mesyuarat Setahun 01. Jawatankuasa Anugerah Perkhidmatan 2 kali Cemerlang Daerah 05. Jawatankuasa Mesyuarat Kurikulum 4 kali Daerah 02. Jenis Keanggotaan Penyelaras Penyelaras AJK AJK Koperasi Guru Bumiputera Sabah 6 Kali Ahli Lembaga MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 47 . Jawatankuasa Mesyuarat Pengurusan 3 kali Daerah 03.

03. 02. 06. 09. 04. 05. 12. 08. 07. Perkara Borang Temu Janji Individu Borang Temu Janji Kelompok Borang Pengesahan Kehadiran Borang Laporan Sesi Kaunseling Borang Penilaian Sesi Kaunseling Individu/Kelompok Borang Laporan Maklumbalas Sesi Kaunseling Borang Pemantauan Kes / Lawatan Borang Laporan Pematauan Kes/Lawatan Log Sesi Kaunseling Kaunselor Borang Perkhidmatan Petugas CISM/Psikososial Borang Penolakan Perkhidmatan Kaunseling Instrumen Pemantauan UPsK Borang Maklumbalas Pemantauan Jenis Borang BK001 (Tindakan Kaunselor) BK001A (Tindakan Kaunselor) BK002 (Tindakan Kaunselor) BK003(Tindakan Klien & Kaunselor) BK004 (Tindakan Kaunselor) BK005 (Tindakan Kaunselor) BK006 (Tindakan Kaunselor) BK007 (Tindakan Kaunselor) BK008 (Tindakan Kaunselor) BK009 (Tindakan Kaunselor) BK010(Tindakan Klien & Kaunselor) PK03 MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 48 . 10.0 Senarai borang-borang yang digunakan Bil 01. 13. 11.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 12.

0 Norma Kerja Aktiviti Sub aktiviti Bil 1 2 3 4 Program “Hati Ke Hati” bersama klien di sekolah Perkhidmatan psikologi & kaunseling Masa yang diambil (minit) 30 Minit 30 Minit 90 Minit 60 Minit Jenis Kerja Mengumpul maklumat klien (markah LNPT rendah) “Key-in” maklumat klien ke dalam data e-PsK Sesi “Hati Ke Hati” bersama klien di lokasi (Individu) Mengemaskini a) rekod sesi & laporan sesi b) maklum balas klien Aktiviti Sub aktiviti Bil 1 2 3 4 Mengurus kes pegawai / kakitangan bermasalah Menjalankan sesi / perkhidmatan PsK Masa yang diambil (minit) 30 Minit 30 Minit 240 Minit 30 Minit Jenis Kerja Mengumpul maklumat klien “Key-in” maklumat klien ke dalam data Sesi pada hari Selasa & Khamis Mengemaskini a) rekod sesi & laporan sesi b) maklum balas klien Aktiviti Sub aktiviti Bil 1 2 3 4 Pemantauan ke sekolah Pemantauan menggunakan instrumen khas Masa yang diambil (minit) 60 Minit 30 Minit 30 Minit 30 Minit Jenis Kerja Mengumpul maklumat masalah psikologi & kaunseling bersama pengetua/guru besar “Key-in” dapatan ke dalam borang Mendapatkan maklum balas Mengemaskini a) laporan hasil pemantauan MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 49 .FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 13.

pegawai dan kakitangan bermasalah Dilaksanakan mengikut jadual Masa yang diambil (minit) 30 Minit 30 Minit 30 Minit 30 Minit Jenis Kerja Mengumpul maklumat klien (markah LNPT rendah) “Key-in” maklumat klien ke dalam data e-PsK Menyediakan laporan (data) Menghantar laporan melalui e-mel Khidmat Bakti kepada sekolah. keibubapaan dan perkongsian ilmu psikologi Masa yang diambil (minit) 120 Minit 120 Minit 120 Minit 30 Minit Bil 1 2 3 4 Jenis Kerja Ceramah motivasi Ceramah keibubapaan Perkongsiaan ilmu psikologi Maklum balas impak program MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 50 . NGO dan komuniti Meyampaikan ceramah motivasi.FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU Aktiviti Sub aktiviti Bil 1 2 3 4 Aktiviti Sub aktiviti Menyelaras. memantau dan menganalisis data e-PsK guru.

Disiapkan setiap hari. NAMA STAF JAWATAN TARIKH BIL : : : KHAIRUDDIN BIN JAMAL @ JASLEY BIN JAMARI KAUNSELOR ORGANISASI DAERAH BUTIR-BUTIR TUGAS CATATAN MELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN 51 .FAIL MEJA UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING PPD KOTA MARUDU 14.0 Senarai Tugas Harian Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful