Anda di halaman 1dari 42

PENDIDIKAN UNTUK KEFAHAMAN SEJAGAT (EIU)

Fatin Farhana Kamaruddin Syazwan Yahaya Hafizuddin Hanizafuddin Mohd Nabill Fakhrie

SEJARAH EIU (Education for International Understanding)


Kehancuran selepas Perang Dunia menimbulkan dua keinginan iaitu untuk keamanan global dan pemahaman sejagat. Dengan latar belakang itu, Asia-Pasifik Centre of Education for International Understanding (APCIEU) ditubuhkan

APCIEU ditubuhkan untuk mempromosikan Pendidikan untuk Kefahaman Sejagat (EIU). Idea ini tercetus semasa Persidangan Agung Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) sesi ke-18 yang bertempat di Paris pada 17 Oktober 23 November 1974.

Tujuan penubuhannya ialah untuk menanam budaya perdamaian yang meliputi individu, masyarakat, antarabangsa / sistem global dan hubungan yang berterusan antara manusia dan alam sekitar. EIU didasarkan oleh four pillars of learning Learning to be, Learning to know, Learning to do, and Learning to live together.

APCEIU menekankan EIU menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan pengetahuan dan pemahaman dengan perkembangan nilai-nilai dan sikap yang menyokong budaya perdamaian.

TUMPUAN EIU
Pendidikan Hak Asasi manusia/ Human Rights Education Pendidikan Alam Sekitar /Environmental Education Pendidikan Perdamaian/Peace Education Kesetaraan Gender/Gender Equality

Rangka konsep dan kaitan dengan The Four Pillars of Education (UNESCO)

Apa itu Four Pillars of Education?


Ia

bermula sejak dunia kini yang sering berhadapan dengan kekerasan walaupun sudah ada konflik sepanjang sejarah. Oleh itu, kita memerlukan satu peranti atau satu bentuk pendidikan yang boleh menghindari konflik dan boleh menyelesaikannya secara damai. Maka dengan itu, UNESCO telah menggariskan empat tunggak atau lebih dikenali dengan nama The Four Pillars of Education yang bertujuan ke arah keamanan sejagat.

Empat tunggak tersebut ialah:

Learning to know Learning to do Learning to be Learning to live together

Learning to KNOW
Belajar

untuk mengetahui asas-asas pembelajaran sepanjang hidup.Tonggak ini merujuk kepada pengetahuan asas bahawa kita perlu dapat memahami persekitaran kita dan hidup secara terhormat. Membangkitkan rasa ingin tahu, iaitu membolehkan kita untuk merasai sendiri apa yang dikatakan dengan kajian dan penemuan. Belajar untuk tahu mengandaikan bahawa kita mengembangkan daya tumpuan, ingatan dan berfikir.

Learning to DO
Belajar

untuk melakukan merujuk kepada kejayaan kemahiran praktikal, kemampuan untuk bekerjasama dan inisiatif dan kesiapan untuk mengambil risiko. Dengan demikian, tunggak ini adalah tentang kompetensi menempatkan apa yang telah kita pelajari ke dalam amalan sehingga boleh bertindak secara kreatif di persekitaran kita. Berbagai situasi, sering tidak terduga, pasti akan muncul. Ketika ini berlaku, belajar untuk melakukan membolehkan kita untuk menukar pengetahuan kita menjadi efektif dan berinovasi.

Learning to BE
Ia

didasarkan kepada prinsip asas bahawa pendidikan perlu untuk memberikan sumbangan kepada pembangunan untuk setiap individu. Tunggak ini berkaitan dengan personaliti dan keperibadian. Ini berkenaan dengan memberi kita kebebasan berfikir, perasaan dan imaginasi bahawa kita perlu bertindak lebih berdikari dengan lebih banyak wawasan, lebih kritis, dan lebih bertanggungjawab. Di akhir pendidikan adalah untuk menggilap bakatbakat yang ada pada setiap individu yang berpotensi.

Learning to LIVE TOGETHER


Belajar

untuk hidup bersama adalah tunggak yang paling diutamakan oleh Suruhanjaya UNESCO (United Nation , Educational, Scientific dan Cultural Organization). Hal ini merujuk kepada mengembangkan pemahaman orang lain melalui dialog yang mengarah pada empati, rasa hormat, dan penghargaan. Jika kita ingin memahami orang lain, kita perlu memahami diri kita sendiri. Belajar untuk hidup bersama juga adalah tentang saling hidup bergantung sesama sendiri , bersama-sama mengalami dan untuk masa depan bersama. Bermula daripada itu, barulah kita boleh menguruskan konflik yang tidak dapat dihindarkan secara damai.

TEMA

TEMA
Globalisasi dan keadilan sosial

Keamanan dan Ekuikti

Kepelbagaian budaya dan perpaduan

Hak asasi Manusia

kelestarian

KOMPONEN DALAM EIU


Masyarakat dan Budaya
keamanan Keadilan Hak Asasi Persamaan Gender Kesihatan Persefahaman

Masyarakat
Masyarakat wajib menjaga kebersihan alam sekitar Setiap anggota masyarakat hendaklah mempunyai perasaan untuk melindungi dunia daripada melakukan kemusnahan terhadap alam sekitar. Langkah berterusan perlulah diambil untuk memastikan mesej yang hendak disampai jelas mengenai unsur-unsur pemuliharaan alam sekitar yang betul dapat disampaikan kepada setiap anggota masyarakat.

Budaya
Menjaga kebersihan adalah amalan terpenting dalam kehidupan seharian kerana kebersihan tonggak kehidupan yang selesa dan harmoni. Mempertingkatkan kesedaran terhadap kebersihan diri, tempat tinggal, tempat beribadat, dan seluruh tempat awam. Setiap individu perlulah memikul tanggungjawab secara berterusan dengan melaksanakan amalan kebersihan setiap masa.

Keamanan
Keamanan boleh dicapai jika semua pihak mempunyai rasa hormat terhadap budaya dan kepercayaan orang lain dan sikap begitu harus disemai sejak awal supaya generasi mudai mencintai keamanan. Usaha dicapai melalui pendidikan dengan menerapkan pendidikan keamanan serta strategi pemilikan ekonomi seimbang bagi mengekalkan kestabilan di kalangan rakyat sekaligus mewujudkan kehidupan harmoni di negara ini. Kejayaan Malaysia sebagai negara harmoni dengan rakyat berbilang kaum lahir daripada dasar kerajaan yang tidak menghalang penduduknya mengamalkan bahasa, kepercayaan serta budaya masing-masing. Kerajaan Malaysia sentiasa mengambil kira kepentingan semua pihak di negara ini dan dasar yang dipraktikkan akan dipastikan tidak melanggar hak dan sensitiviti ana-mana bangsa

Untuk mengekalkan keamanan, sistem pendidikan dengan objektif melahirkan anak muda yang mempunyai jati diri dan peka terhadap hubungan dengan mesyarakat global di samping nenpunyai sikap cintakan keamanan. Mewujudkan persekitaran sekolah hyang menggalakkan pelajar pelbagai bangsa bergaul sesama mereka bagi melahirkan perasaan hormat-menghormati dan saling memahami antara satu sama lain.

Mesti sepakat dalam mengakui bahawa apa yang penting diusahakan ialah pembentukan keamanan, bukanya jawapan terhadap konflik antarabangsa.

keadilan
Keadilan sosial adalah sebuah konsep yg membuat para falsafah kehairanan sejak Plato membantah ahli falsafah muda, Thasymachus, kerana ia menyatakan bahawa keadilan adalah apapun yang ditentukan oleh yang terkuat, Dalam republik, Plato memberikan faktor bahawa sebuah negarta ideal iaaitu bersandarkan kepada empat sefat baik: kebijakan, keberanian, pantangan dan keadilan.

Hak Asasi
Secara khususnya, tahun 1993 persidangan Dunia Hak Asasi Manusia di Vienna tlh membentuk Pejabat Tinggi pengerusi Hak Asasi Manusia dan mengambil dari pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatuuntuk pendidikan Hak Asasi Manusia (1995-2004) Hak asasi manusia didasarkan pada penghormatan terhadap martabat dan nilai masing-masing.

Hak asasi manusia bersifat sejagat, yang beerti bahawa mereka sama-sama diterapkan dan tanpa diskriminasi kpd semua orang.

Hak asasi manusia adalah mutlak milik diri sendiri kecuali, hak kebebasan boleh dihalang jika seseorang dinyatakan bersalah melakukan jenayah oelh mahkamah hukum.

Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu untuk Hak Asasi manusia Program Pendidikan mendefinasikan pendidikan hak asasi manusia seperti pendidikan, latihan dan maklumat bertujuan untuk membina budaya universak hak asasi manusia melalui berkongsi pengetahuan dan kemahiran seperti:

Mengukuhkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan semua. Pembanguanan sepenuhnya keperibadian manusia dan rasa martabatnya. Pemahaman, toleransi, keserataan gender dan persahabatan di antara semua bangsa, masyarakat, adat dan perkauman, kebangsaan, etnik, kumpulan-kumpulan agama dan bahasa.

Memungkinkan semua orang untuk menyertai secara berkesan, bebas dan demokratik krn masyarakat diatur oleh peraturan. Membangun dan memelihara keamanan. Keperluan yang berpusat pd rakyat pembangunan dan keadilan sosial.

Pendidikan hak Asasi manusia secara rasmi telah ditubuhkan oleh beberapa negara di rantau AsiaPasifik, meskipun banyak melihatnya sebagai sebahagian drpd program pendidikan yg ada, spt pend. Sivik, pengajian moral, pendidikan agama, nilai-nilai pendidikan dan pembangunan pendidikan. Meskipun ini penting, mereka mungkin tidak perlu mengarah untuk belajar tentang hak asasi manusia, belajar bagaimana untuk menegakkan hak asasi manusia dan belajar mempraktikkan hak asasi manusia.

Persamaan Gender
Gender- membawa maksud peranan ssosial lelaki dan wanita dlm sesuatu budaya dan masyarakat. Peranan gender akan terbentuk dgn dipengaruhi oleh proses sosialisasi yg kompleks dan mungkin berbeza-beza mengikut keadaan adat dan tingkah laku yg sepadan dgn apa yg dianggap sbg kelakian dan kewanitaan yg ideal.

Peranan gender boleh dibentuk dan diubah bg mewujudkan keadaan yg lebih adil dan saksama di antara lelaki dan perempuan.

KESIHATAN
Kemusnahan alam berpunca drpd manusia sndiri yg kurang pendidikan terhadap alam sekitar.

Penjagaan kebersihan dan pemeliharaan alam sekitar penting kerana ianya berkait rapat dgn kesihatan dan kesejahteraan hidup manusia sejagat khususnya, dan keseluruhan kehidupan lain di bumi ini.

PERSEFAHAMAN
Globalisasi dapat mewujudkan kerjasama dan persefahaman sejagat. Seluruh dunia boleh berhubung dan berinteraksi Kita boleh bertukar pengetahuan,pengalaman, budaya dan sebagainya. Dengan ini salah faham dapat dikurangkan dan hubungan erat dapat dijalin. Sebarangan peristiwa dan keaadaan di tempat yang lain akan diketahui dengan segera. Dengan itu, kita boleh membantu negara yg berada dlm kecemasan. Oleh itu, persefahaman sejagat dapat dicapai.

MENGHORMATI KEPELBAGAIAN (diversity)


Penekanan diberikan tntang ilmu budaya dan sensetiviti kaum. Dengan cara menghormati kepelbagaian, barulah keamanan dpt dicapai. Menurut Universal Declaration of Human Right (1948), pendidikan dapat membentuk personaliti manusia dan menggalakkan perpaduan antara semua kaum, bangsa dan agama.

Selain itu, declaration yg ke 44 menyatakan bahawa, EIU dapt mengajar tentang kepelbagaian budaya, terbuka menerima budaya lain dan menghormati sesama manusia.

PERKAITAN ANTARA ESD DAN EIU

Pada Hak Pendidikan Manusia


Beberapa persidangan global semasa tahun 1990-an menekankan isu-isu hak asasi manusia, terutama mengenai perkara yang menyentuh tentang wanita dan kanak-kanak, kesihatan, penduduk,habitat dan alam sekitar. Hak asasi manusia yang biasanya difahami sebagai individu yang wujud dan hak-hak semua manusia tanpa perbezaan kaum, warna kulit,jantina, bahasa, agama, pendapat politik atau lain-lain fahaman, asal-usul bangsa keturunan atau sosial,hartanah, dengan ciri-ciri utama berikut:

Hak asasi manusia mestilah berasaskan kepada perasaan hormat terhadap harga diri dan nilai manusia. Hak asasi manusia adalah bersifat sejagat, yang bermaksud tiada diskriminasi kepada semua orang. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua manusia dan tidak boleh diambil oleh sesiapa melainkan berdasarkan situasi tertentu.

Program Dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia mentakrifkan pendidikan hak asasi manusia sebagai pendidikan, latihan dan maklumat bertujuan untuk membina budaya sejagat hak asasi manusia melalui perkongsian pengetahuan, menyampaikan kemahiran dan membentuk sikap yang ditujukan kepada:

Mengukuhkan rasa menghormati hak asasi manusia dan kebebasan asasi. Mengembangkan sepenuhnya keperibadian manusia dan rasa maruah. Menggalakkan persefahaman, toleransi, kesaksamaan gender dan persahabatan di kalangan semua negara, kaumkaum dan masyarakat Orang Asli , bangsa, etnik, kumpulan agama dan bahasa Membolehkan semua orang untuk menyertai secara berkesan dan bebas serta demokratik dalam masyarakat kerajaan dengan dikawal oleh undang-undang. Membangun dan mengekalkan keamanan. Menggalakkan pembangunan yang mampan dan keadilan sosial.

Pendidikan Alam Sekitar


Kebimbangan tentang penggunaan yang tidak terkawal dan degradasi alam sekitar yang timbul dalam tempoh lima puluh tahun yang lalu, ia telah membawa kepada saranan di Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada tahun 1972 untuk UNESCO dan agensi-agensi lain untuk menubuhkan satu program pendidikan alam sekitar. Tiga tahun kemudian, Program Pendidikan Alam Sekitar Antarabangsa (IEEP) telah dilancarkan di Belgrade.IEEP, program global yang diuruskan oleh UNESCO dan UNEP dari 1975 hingga 1995, mempunyai pelbagai objektif untuk menyebarkan pengetahuan dan meningkatkan kesedaran mengenai alam sekitar kita dalam bidang-bidang berikut:

Akses kepada maklumat Penyelidikan dan uji kaji Program pendidikan dan bahan-bahan pengajaran Latihan kakitangan Pendidikan teknikal dan vokasional Mendidik dan memaklumkan orang ramai latihan khas Kerjasama serantau dan antarabangsa

Usaha-usaha untuk membangunkan dan melaksanakan pendidikan alam sekitar dipergiat dan telah menyebabkan pada tahun 1990 sehingga 2000 telah ditetapkan sebagai "Dekad Dunia Pendidikan Alam Sekitar",dengan penekanan kepada hubungan antara antara rakyat dan alam sekitar, dan keperluan untuk mengimbangi kemajuan sosioekonomi dengan pengawasan sumber-sumber asli kita.

Pendidikan keamanan
Harapan untuk keamanan dunia telah bangkit semula dengan berakhirnya Perang Dingin pada akhir 1980-an. Walau bagaimanapun, ia telah digantikan dengan konflik politik, kaum, budaya dan agama yang baru dan konfrontasi. Globalisasi telah membawa kepada rasa tidak puas hati, ketidakpastian dan ketidaktentuan yang meningkat dan merebak dengan cepat dengan bantuan teknologi maklumat dan komunikasi yang moden.

Di Rantau Asia dan Pasifik terdapat lebih separuh daripada penduduk dunia di mana terdapat berbilang kaum dan kumpulan minoriti, tradisi, budaya, agama dan bahasa dan ini telah menyebabkan banyak kejadiankejadian yang mempunyai unsur diskriminasi dan konflik. Oleh itu, adalah penting untuk mengajar, belajar dan dimasukkan kedalam nilai-nilai amalan yang akan membolehkan orang ramai untuk hidup secara aman dengan orang lain walaupun berlainan latar belakang. Pendidikan keamanan yang menggalakkan persefahaman, toleransi dan persahabatan adalah penting dalam mewujudkan kesedaran,menggerakkan sumber dan nilai-nilai infusing yang sesuai dengan masyarakat kita sekarang dan pada masa akan datang