Anda di halaman 1dari 1

PERANAN KAUNSELOR SEBAGAI PEMUDAHCARA DALAM KAUNSELONG KELOMPOK

Kaunselor akan sebagai pemudah cara akan menentukan matlamat dan tujuan kelompok yang diadakan. Kaunselor juga bertindak sebagai manipulator ( memimpin kaunseling kelompok agar tidak tersasar dengan ke laluan lain). Kaunselor bertindak sebagai pemangkin dalam kaunseling kelompok. Kaunselor berusaha untuk menggalakkan penglibatan ahli dalam kaunseling kelompok. Kaunselor turut berperanan sebagau pengurus kepada kaunseling kelompok dan berhak untuk memberhentikan dan memulakan sesi kaunseling. Tindakan diplomasi oleh kaunselor sebagia pemudah cara menjadi titik tolak kepada keberkesanan proses kaunseling kelompok.