Anda di halaman 1dari 7

PRIMARY SCHOOL STANDARD CURRICULUM

The Important Elements

CONCEPT
Based on National Philosophy of Education Based on PISC principle Integrated Pendekatan Bersepadu Perkembangan Individu Secara Menyeluruh Peluang dan Kualiti Pendidikan yang Sama untuk Semua Murid Pendidikan Seumur Hidup

KOMUNIKASI

Kemahiran Asas (Membaca, Menulis & Mengira)


Bahasa Matematik

MURID
MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU

Kerohanian, Nilai dan Sikap


Pendidikan Islam,Pendidikan Moral, Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan

Kesenian dan Rekreasi


Muzik, Seni Visual, Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan

Kemanusiaan dan Persekitaran


Sains & Kajian Tempatan

Kemahiran Hidup
Kemahiran hidup

SAINS & TEKNOLOGI

KOMUNIKASI Penggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi

Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi

KEROHANIAN, NILAI & SIKAP


Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai

KEMANUSIAAN Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan KETERAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum

PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi

ELEMEN NILAI TAMBAH


Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi