Anda di halaman 1dari 11

ALLAH BERSIFAT ILMU

)(

Bersifat ilmu ertinya Mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu baik yang nampak mahupun yang tidak nampak oleh kita, mengetahui yang nyata mahupun yang ghaib, bahkan makhluk kecil di hujung dunia inipun tidak lepas dari pengawasan Allah.

Dalil Sifat Ilmu

FirmanNya dalam alQuran bermaksud : Dan ALLAH Taala itu dengan setiap sesuatu itu sangat mengetahui

Dalil aklinya ialah sekiranya Allah tidak bersifat ilmu nescaya Dia bersifat jahil atau yang semakna dengannya seperti lalai dan lupa.Yang demikian itu sifat kekurangan dan kekurangan itu sifat baharu.Sekiranya Allah bersifat dengan sifat baharu nescaya Dia baharu sedangkan telah sabit dengan dalil nakli dan akli Allah itu bersifat kidam.

ALLAH
1. Mengetahui perkara yang akan berlaku 2. Tiada permulaan 3. Sentiasa benar 4. Mengetahui perkaraperkara ghaib 5. Tidak terbatas 6. Tiada perantaraan

MANUSIA
1. Tidak mengetahui perkara yang akan berlaku 2. Ada permulaan 3. Boleh jadi benar atau salah 4. Tidak mengetahui perkara ghaib 5. Terbatas 6. Menggunakan perantaraan

Jujur dalam amalan

Rajin menuntut ilmu

Bersemangat dalam Melakukan amal Kebajikan


Takut kepada Allah

Berfikir ke arah kebaikan

Dikasihi Allah dan dihormati masyarakat