CARPON BASA SUNDA

Ngadamel Jelly sareng Babaturan Poe eta, abdi sareng babaturan dititah ngadamel kue pikeun nilai prosedur. Abdi ngusulkeun ngadamel Jelly, babaturan satuju. Salian gampil, bahan-bahan Jelly teu awis hargana. Cukuplah pikeun barudak sakola. Kuring sakalian ngadamel Jelly dibumi abdi. Artos saluruhna geus abdi kumpulkeun. Abdi jeung Ragil nu meser bahan-bahanna. Babaturan abdi nungguan di rumah abdi bari ulin jeung pun adi abdi. Abdi dongkap, Ragil mamawa bahan. “Langsung we ngadamel Jelly-na”, ceuk babaturan. Dijieun eta Jelly ku kuring sakalian. Ku ibu abdi, kuring sakalian diberenyaho. Sakalian nunggu ngagolak, babaturan abdi ngabaso di hareupeun bumi abdi. Saenggeusna, Kuring sakalian motoan Jelly nu geus jadi sareng bahan-bahanna. Jelly-na ditunda di bumi abdi. Babaturan abdi angkat ka rumahna sorangan. Esokna, Jelly dicandak ku abdi ka sakolahan. Kuring sakalian bungah, kalian bisa ngadamel Jelly.

WARTA : Aghnia Maraya Wijayanti KELAS : IX B .