Anda di halaman 1dari 1

Tarikh: [Nama, no.

matrik semasa & alamat lengkap pemohon] Melalui; Ketua Pusat Kokurikulum Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Kampus Gong Badak 21300 Kuala Terengganu Terengganu Darul Iman Tel: 09-6653524/ Fax: 09-6653707

[Nama & alamat lengkap jabatan berkenaan di IPTA terdahulu] Tuan/Puan, PERMOHONAN SALINAN SILIBUS KURSUS KOKURIKULUM Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk. 2. Saya adalah merupakan bekas pelajar jurusan ________________ mulai tahun _______ hingga ______ serta telah bergraduat pada tahun _________ dan telah mula melanjutkan pengajian di Fakulti __________ , Universiti Sultan Zainal Abidin pada sesi ______ tahun _________. 3. Sehubungan itu, saya ingin memohon salinan silibus kursus kokurikulum yang telah saya ikuti di __________ iatu kursus _______________ bagi tujuan permohonan pengecualian kredit kursus kokurikulum di UniSZA. 4. Saya juga memohon agar setiap salinan kursus kokurikulum itu dapat disahkan oleh pihak tuan terlebih dahulu. Pihak tuan/puan boleh menghubungi saya di talian 01x- __________ jika terdapat perkara serta butiran yang perlu saya jelaskan dengan lebih lanjut. Kerjasama dan maklumbalas segera pihak tuan/puan adalah amat saya hargai. Sekian. Terima kasih. Yang benar,

[TANDATANGAN PEMOHON] NAMA PENUH PEMOHON Sila lampirkan salinan transkrip penuh dan diploma/sijil yang telah diperolehi di IPTA dahulu.