Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PEDAGOGI KELAS BERCANTUM : BAHASA MELAYU 1. 2. 3. 4. 5.

Tarikh / masa Mata pelajaran Tajuk Tahun Bilangan murid HPU/HPK 19 April 2012 / 8.45 pagi 9.45 pagi Bahasa Melayu Sang Kancil Menipu Harimau 4 Bestari 5 Bestari 10 orang 12 orang 5.0 Membaca kuat dengan 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi, dan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. gaya pembacaan yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. ARAS 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

6.

Aras 1 Aras 1 i. Membaca perkataan, frasa i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang dan ayat yang mengandungi ayat tunggal mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang sebutan dan intonasi yang betul. betul. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

HPS

ARAS

Aras 1 i. Membina perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

7.

OBJEKTIF

Pada akhir pembelajaran murid dapat : i. Membaca kuat perkataan dan ayat berdasarkan teks Sang Kancil Menipu Harimau dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : i. Membaca kuat perkataan dan ayat berdasarkan teks Sang Kancil Menipu Harimau dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan teks Sang Kancil Menipu Harimau.

ii.

Membina dan menulis ayat ii. tunggal dengan menggunakan kata kerja berdasarkan teks Sang Kancil Menipu Harimau.

8.

KEMAHIRAN BAHASA ( tandakan mana yang berkenaan )

MENDENGAR MEMBACA BERTUTUR MENULIS

MENDENGAR MEMBACA BERTUTUR MENULIS

9.

SISTEM BAHASA ( tandakan mana yang berkenaan )

TATABAHASA EJAAN KOSA KATA SEBUTAN & INTONASI PERIBAHASA

TATABAHASA EJAAN KOSA KATA SEBUTAN & INTONASI PERIBAHASA

10. PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu

Pendidikan Moral, Teknologi maklumat Nilai Amanah, Tidak Menipu Kewarganegaraan Peraturan Sosio Budaya

Ilmu

Pendidikan Moral, Teknologi maklumat Nilai Amanah, Tidak Menipu Kewarganegaraan Peraturan Sosio Budaya

11. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH

KEM. BERFIKIR KECERDASAN PELBAGAI KEM. BELAJAR CARA BELAJAR KAJIAN MASA DEPAN KEM. TMK KEM. KONSTRUKTIVISME KEM. KONTEKSTUAL

KEM. BERFIKIR KECERDASAN PELBAGAI

KEM. BELAJAR CARA BELAJAR KAJIAN MASA DEPAN

KEM. TMK KEM. KONSTRUKTIVISME

KEM. KONTEKSTUAL

12. BAHAN BANTU MENGAJAR

Petikan teks Sang Kancil Menipu Petikn teks Sang Kancil Menipu Harimau, kad gambar, komputer Harimau, komputer riba, kad riba dan lembaran kerja. manila, lembaran kerja. Murid pernah membaca cerita dongeng dan tahu serba sedikit mengenai ayat tunggal dan ayat majmuk.

13. PENGETAHUAN Murid pernah membaca ceritaSEDIA ADA cerita dongeng.

Langkah dan masa

Tahun

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Set induksi ( 5 minit ) 8.45 pagi 8.50 pagi

4&5

Bahan : Kad Gambar Haiwan (kancil dan harimau)

Teknik penyoalan : Contoh soalan: i. Apakah haiwan ini?

ii. Dimanakah haiwan ini berada? Langkah 1 4 & 5 (10 minit ) 8.50 pagi 9.00 pagi Bahan : Petikan teks cerita Sang Kancil Menipu Harimau.

i. Guru bertanyakan - Pembelajaran tentang binatang Kontekstual : peliharaan pelajar. menghubung kaitkan isi ii. Guru pelajaran menunjukkan kad dengan gambar haiwan pengalaman kepada murid. sedia ada murid. iii. Guru bersoal jawab dengan murid-murid tentang gambar haiwan tersebut.

i. Guru mengedar Kemahiaran belajar petikan cerita cara belajar : kepada murid. ii. Guru membaca - Mendengar petikan tersebut dengan cekap. dan murid menyemak bacaan. iii. Secara berkumpulan, murid dikehendaki membaca petikan dengan nada dan intonasi yang sesuai sambil murid lain menyemak bacaan. iv. Guru membetulkan jika terdapat kesalahan.

Langkah 2 4 & 5 ( 20 minit) 9.00 pagi 9.20 pagi

Bahan : 1. LCD 2. Komputer riba

i. Guru Kemahiran Belajar memaparkan Cara Belajar : tayangan slaid - Memahami soalan kefahaman teks yang berkaitan petikan dibaca. yang dibaca. - Belajar secara berkumpulan. ii. Secara berkumpulan, Kemahiran TMK : murid dikehendaki - Tayangan slaid menyelesaikan soalan soalan tersebut. kefahaman. iii. Jawapan yang betul diberikan markah.

Langkah 3 4 (10 minit ) 9.20 pagi 9.30 pagi

Bahan : Petikan teks cerita Sang Kancil Menipu Harimau

i. Guru meminta Kemahiran Berfikir: murid - Menjana idea membulatkan kata dan fikiran. kerja dalam petikan yang diberi. ii. Guru menyemak jawapan bersama murid.

Bahan : Petikan teks cerita Sang Kancil Menipu Harimau Kata Kerja : - Duduk - Mencari - Makan - Mendengar - Menunggu - Menunjukkan - Memberikan - Memandang - mengejar

i. Guru menyuruh murid menyenaraikan seberapa banyak kata kerja dalam petikan teks tersebut. ii. Guru menyuruh murid membina dua ayat tunggal daripada lima kata kerja yang tersenarai dalam petikan tersebut.

Kemahiran Berfikir: - Menjana idea dan fikiran.

iii. Guru mengadakan sesi perbincangan bersama muridmurid mengenai jawapan mereka. Langkah 4 4 (10 minit ) 9.30 pagi 9.40 pagi

Bahan : Petikan teks cerita Sang Kancil Menipu Harimau.

i.

Di dalam kumpulan, murid dikehendaki membina ayat tunggal dengan menggunakan kata kerja yang telah dibulatkan.

Kemahiran Berfikir - Menjana idea dan fikiran Kemahiran Belajar Cara Belajar : - Belajar secara berkumpulan.

ii. Guru menyemak jawapan bersama murid. 5 Bahan : Petikan teks cerita Sang Kancil Menipu Harimau. i. Guru menerangkan serba sedikit mengenai Ayat Majmuk kepada murid-murid. Kemahiran Berfikir - Menjana idea dan fikiran Kemahiran Belajar Cara Belajar : - Belajar secara berkumpulan.

ii. Guru menulis dua ayat di papan tulis. Seterusya guru menyuruh tiga orang murid menggabungkn dua ayat tersebut menjadi satu petikan. iii. Guru mengadakan sesi perbincangan bersama muridmurid.

. Penutup ( 5 minit ) 9.40 pagi 9.45 pagi

4&5

Bunyi- bunyian haiwan.

i.

Guru memperdengark an bunyibunyian haiwan yang ditunjukkan gambar.

Kecergasan Pelbagai: - Kinestetik - Pergerakan - Muzik

ii. Murid melakukan pergerakan harimau dalam bulatan sambil mengikut bunyi harimau.

Pengayaan

: Baca cerita Sang Kancil Menipu Harimau daripada buku di Pusat Sumber.

Pemulihan

: Baca petikan teks cerita berulang kali.

Refleksi

Ulasan Guru Pembimbing :

Ulasan Pensyarah Pembimbing :