Anda di halaman 1dari 19

SULIT

IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEPERIKSAAN AKHIR

KURSUS KOD KURSUS PEPERIKSAAN MASA

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA/ TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA I CTU551/TITAS1 APRIL2010 2 JAM

ARAHAN KEPADA CALON Kertas soalan ini mengandungi dua (2) bahagian : BAHAGIAN A (60 Soalan) BAHAGIAN B (3 Soalan)

Jawab SEMUA soalan dari BAHAGIAN A dan satu (1) soalan dari BAHAGIAN B. i) ii) BAHAGIAN A hendaklah dijawab pada Kertas Jawapan Objektif OMR. BAHAGIAN B hendaklah dijawab dalam Buku Jawapan. Mufakan setiap jawapan di muka surat yang baru.

Dilarang membawa sebarang bahan masuk ke dalam bilik peperiksaan kecuali dengan kebenaran pengawas. Sila semak bagi memastikan bahawa pek peperiksaan ini mengandungi: i) Kertas Soalan ii) Buku Jawapan - disediakan oleh Fakulti iii) Kertas Jawapan Objektif OMR - untuk diserah bersama Buku Jawapan

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEBELUM ANDA DIARAH BERBUAT DEMIKIAN Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak
Hak Cipta Universiti Teknologi MARA SULIT

SULIT

IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

BAHAGIAN A

Hitamkan

jawapan yang paling TEPAT pada Kertas Jawapan Objektif.

Pemyataan manakah yang TIDAK BENAR mengenai hubungan tamadun dengan agama, budaya dan bangsa? A B C D Islam merupakan agama yang lahir daripada perkembangan tamadun Tamadun Barat memisahkan nilai-nilai agama daripada tamadun Impak tamadun lebih lama kekal berbanding impak budaya Tamadun melampaui batas-batas negara dan wilayah

Pilih faktor-faktor kelemahan dan kejatuhan sesebuah tamadun. Wujud sikap tertutup Sistem ekonomi dan politik yang kukuh Rangsangan keagamaan dan kerohanian Pemimpin yang tidak berintegriti A B C D i dan ii i dan iv ii dan iii iii dan iv

3.

Apakah faktor-faktor penyumbang interaksi antara tamadun? Kegiatan ekonomi Kedudukan geografi Keaktifan pendakwah Kehalusan budi bahasa , ii dan iii , iii dan iv i, iii dan iv ii dan iv

i ii v A B C D

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

4.

Apakah implikasi positif hasil interaksi tamadun Islam dengan Eropah? Pengaruh tamadun Islam membawa kepada kelahiran renaisans di Eropah Kegiatan penterjemahan teks Greek ke bahasa Arab Tersebar karya-karya sarjana Islam ke Barat Membuka ruang kolonialisasi Barat ke atas umat Islam A B C D i dan ii i, ii dan iii ii dan iii ii, iii dan iv

Apakah implikasi interaksi pelbagai tamadun di Malaysia? Penggunaan perkataan maharaja dan mahaguru Kesusasteraan Hikayat Seri Rama dan Pendawa Lima Pembinaan kubah dan menara masjid Pembinaan Masjid Tengkera dan seni kaligrafi i dan ii i, ii dan iii i, iii dan iv Semua di atas

i ii v A B C D

Akhlak adalah elemen yang penting dalam tamadun Islam. Manakah berikut BENAR mengenai akhlak Islam? Bersifat syumul Bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah Nilainya bersifat nisbi Lahir secara spontan i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv Semua di atas

ii iii iv A B C D

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

Apakah tumpuan pembinaan tamadun Islam dalam period Makkah? Pembentukan akidah dan pembersihan jahiliyah Pembinaan akhlak Peningkatan martabat wanita Dakwahnya tertumpu di Makkah sahaja A B C D i, ii dan iii t, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv

Manakah antara berikut langkah awal Rasulullah S.A.W. untuk membina kekuatan masyarakat Islam di Madinah? Membentuk Piagam Madinah Memerangi orang Yahudi Madinah Membina masjid Nabawi Membuka peluang perniagaan untuk orang Islam ii dan iii iii dan iv iii dan iv Semua di atas Rasulullah S.A.W.

n v A B C D

9.

Susun peristiwa-peristiwa penting yang berlaku kepada menurut kronologi. i ii iii iv A B C D Hijrah ke Yathrib Menerima wahyu Bemiaga ke Syam Menggubal Piagam Madinah i, ii, iii dan iv i, ii, iv dan iii iii, i, ii dan iv iii, ii, i dan iv

10.

Apakah langkah awal yang telah dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. terhadap penduduk Yathrib sebelum Perjanjian Aqabah Kedua? A B C D Mengajak mereka membuat perjanjian taat setia kepada Baginda Mengajak mereka meninggalkan agama yang mereka anuti Mengadakan perbincangan dan menjelaskan ajaran Islam Mengajak mereka meninggalkan adat resam mereka

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

11.

Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia. Apakah tujuan UTAMA penggubalannya? A B C D Mengamankan kota Madinah dan sekitarnya Menjalankan usaha-usaha dakwah Islamiyah Membina dan menyusun masyarakat serta negara Islam Bersiap sedia menghadapi ancaman Musyrikin dan Yahudi

12.

Al-Quran menggalakkan manusia membina tamadun. Manakah antara berikut yang TIDAK BERKAITAN dengan al-Quran? A B C D Kandungan al-Quran menyentuh persoalan sains dan teknologi Al-Quran menyentuh secara terperinci berhubung dengan pembangunan dunia Al-Quran mengarahkan manusia berjihad menegakkan yang makruf dan mencegah kemungkaran Al-Quran menekankan aspek keadilan dalam segala prinsip sosial

13.

Berikut adalah peranan al-Sunnah terhadap al-Quran, KECUALI; A B C D Menegaskan hukum yang terdapat dalam al-Quran Memperincikan apa yang dijelaskan oleh al-Quran Merupakan rujukan kedua selepas al-Quran Merupakan pendahuluan kepada al-Quran

14.

Manakah antara berikut merupakan faktor-faktor yang melahirkan renaisans? i ii iii iv A B C D Pemberontakan masyarakat Eropah terhadap pihak gereja Perkembangan pengaruh tamadun Islam ke Eropah Perkembangan fahaman sekular di Eropah Lahirnya tokoh-tokoh agamawan i dan ii i dan iv ii dan iii iii dan iv

15.

Berikut adalah faktor-faktor kelemahan masyarakat Islam masa kini, KECUALI: A B C D Ukhuwah Islamiah yang kurang mantap antara negara-negara Islam Kurang memberi tumpuan kepada aspek pembangunan sains dan teknologi Sumber-sumber ekonomi dunia dikawal oleh kuasa Barat yang mencurigai Islam Majoriti negara Islam adalah miskin dan kurang mempunyai sumber alam
SULIT

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

IE/APR 2010/CTU551 /TITAS1

16.

Manakah antara teori kedatangan Islam ke Alam Melayu yang didokong oleh ramai sarjana tempatan? A B C D Teori Arab-Parsi Teori dari China-lndo China Teori dari Gujerat dan Pantai Koromandel Teori dari Arab dan China

17.

Apakah bukti yang menyokong China? A B C D

teori kedatangan Islam ke Alam Melayu melalui

Kehadiran pedagang-pedagang dari China Pengaruh bahasa Cina dalam bahasa Melayu Pengaruh budaya Cina dalam masyarakat Melayu Penemuan Batu Bersurat di Kuala Berang di Terengganu

18.

Kosmologi Islam menjadi teras pandangan hidup masyarakat Melayu. Manakah antara berikut menjadi bukti pernyataan tersebut? A B C D Kepercayaan kepada kekuasaan Allah S.W.T. Kepercayaan kepada kuasa makhluk ghaib dan hantu Amalan melukis gambar haiwan pada anggota tubuh badan Menjadikan alam kosmos sebagai ruang kehebatan humanisme

19.

Manakah pernyataan berikut BENAR mengenai faktor keunggulan tamadun Melayu. i ii iii iv A B C D Kesultanan Melayu Pencapaian dalam sains dan teknologi Komitmen terhadap ajaran Islam Fanatik dengan sifat kemelayuan i dan ii i dan iii iii dan iv Semua di atas

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

IE/APR 2010/CTU551ATITAS1

20.

Pernyataan berikut menjelaskan pengaruh Hindu-Buddha di Alam Melayu sebelum kedatangan Islam, KECUALI: A B C D Ajaran agama tersebut menjadi anutan sebahagian kecil umat Melayu Penyesuaian Hinduisme dan Buddhisme dengan kepercayaan setempat melahirkan sinkretisme Kedatangan agama-agama tersebut tidak memberi kesan terhadap pandangan semesta Melayu Golongan pemerintah dan bangsawan merupakan yang paling kuat berpegang kepada agama tersebut

21.

Pernyataan berikut menjelaskan sistem sosial masyarakat Melayu tradisional, KECUALI: A B C D Golongan pembesar mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat Raja tidak mempunyai kuasa mutlak terhadap negeri dan rakyatnya Rakyat hidup berasaskan kelompok kecil yang tertumpu di kawasan sumber ekonomi Golongan hamba berperanan sebagai pelayan di istana

22.

Apakah takrif Melayu menurut Perlembagaan Persekutuan? Beragama Islam Bertutur dalam bahasa Melayu Mengamalkan adat istiadat Melayu Berketurunan etnik Melayu i dan ii i, ii dan iii ii, iii dan iv Semua di atas

i ii v A B C D

Soalan no. 23 berdasarkan maklumat di bawah.

Kerajaan Islam terawal muncul di Kepulauan Melayu. Muncul selepas kejatuhan Kota Baghdad ke tangan Monggol 1258M. Diperintah oleh Sultan al-Malik al-Salih sebagai pengasas kerajaan berkenaan.

,23.

Apakah nama kerajaan Islam yang mewakili X? A B C D Pasai Patani Kelantan Acheh
SULIT

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

24.

Berikut merupakan pernyataan yang BENAR mengenai Islam di Alam Melayu, KECUALI: i ii iii iv Kebanyakan masyarakat di Alam Melayu memeluk agama Hindu-Buddha sebelum kedatangan Islam Golongan "Kaum Muda" merupakan golongan yang terpengaruh dengan budaya Barat nfasa kini Beberapa dasar digubal seperti Dasar Pendidikan Kebangsaan, Akta Bahasa Kebangsaan dan Dasar kebudayaan Kebangsaan Nilai-nilai yang menjadi asas tamadun Melayu berteraskan nilai-nilai agama Islam i dan ii i, ii dan iii ii dan iii ii, iii dan iv

A B C D

25.

Susun pusat tamadun Islam di Alam Melayu mengikut kronologi. A B C D Pasai, Melaka, Acheh, Pattani Acheh, Melaka, Pattani, Pasai Melaka, Pasai, Acheh, Pattani Pattani, Melaka, Pasai, Acheh

26.

"Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Kitabullah" Apakah maksud bidalan di atas? A B C D Orang Melayu sangat peka terhadap adat dan budaya Kitab Allah adalah al-Quran Orang Melayu bebas melaksanakan peraturan dan adat mereka Hukum adat orang Melayu tidak menyimpang daripada syariat

27.

Apakah antara faktor yang mencetus kecemerlangan bidang intelektual di Alam Melayu? i ii iii iv A B C D Kesungguhan para ulama Orang Melayu sentiasa menggunakan akal fikiran Peranan dan kerjasama pemerintah Dorongan ajaran Islam i dan ii i, iii dan iv ii, iii dan iv Semua di atas

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

28.

Manakah antara dasar-dasar berikut menjadi asas kepada pembinaan tamadun Malaysia? A B C D Rukun Negara, lagu kebangsaan dan Akta Pendidikan 1961 Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan Dasar pandang ke Timur DEB, Rukun Negara dan Perlembagaan Negara Penerapan nilai-nilai Islam dan Rukun Negara

29.

Budaya dan peradaban Melayu merupakan faktor pemangkin pembinaan tamadun Malaysia. Apakah budaya tersebut? A B C D Penguasaan ekonomi untuk kepentingan individu Mengamalkan budaya toleransi Mengutamakan sikap materialistik Mengamalkan budaya pesimistik

30.

Pilih pemyataan yang BENAR mengenai perkembangan ilmu dalam tamadun India. Perkembangan ilmu sains tidak dipengaruhi oleh tamadun Yunani dan Parsi Bidang matematik berkembang kerana kepercayaan agama. Pengetahuan perubatan bermula di Zaman Vedik sebagai seni ilmu sihir Di Zaman Vedik, pendidikan keagamaan ditekankan dengan bahasa Sanskrit sebagai bahasa pengantar A B C D dan ii , ii dan iv i, iii dan iv i dan iv

31.

Pilih bahasa UTAMA dalam tamadun awal India. Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa i dan ii i dan iv ii dan iii iii dan iv Pali Sanskrit Tamil Urdu

ii iii iv A B C D

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

10

IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

32.

Manakah pernyataan yang BENAR mengenai tamadun India? i ii iii iv Tamadun Lembah Indus telah berjaya menunjukkan kemunculan sebuah tamadun yang unggul di India Tamadun India antara tamadun yang banyak menyumbang dalam bidang sains dan teknologi Tamadun India wujud selepas kedatangan Islam ke Lembah Indus Tamadun India banyak menyumbang kepada kegemilangan Tamadun Melayu i dan ii i, ii dan iii ii dan iii Semua di atas

A B C D

33.

Manakah fakta yang berkaitan dengan Maharaja Akbar (1556-1605M) di India? A B C D Mengasaskan agama baru yang dinamakan 'Din llahi' Mengharamkan minum arak dan judi Mentadbir negara mengikut undang-undang Islam Melarang agama Hindu disebarkan kepada orang Islam

34.

Berikut adalah pencapaian tamadun Islam di India, KECUALI: A B C D Pengenalan sistem kementerian seperti kehakiman dan perdagangan Pengenalan jawatan seperti wazir, gabenor dan kadi Aktiviti penterjemahan daripada bahasa Urdu ke bahasa Arab Aktiviti perdagangan dan perniagaan yang meluas

35.

Manakah pernyataan yang TEPAT mengenai zaman keunggulan pemerintahan Islam di India? A B C D Serangan ketenteraan, penaklukan ke atas wilayah Hindu dan pemaksaan penduduk tempatan untuk memeluk Islam Penyebaran dakwah, penubuhan kerajaan dan pengaruh peradaban Islam Sikap segelintir pemerintah Islam yang tidak menghormati budaya tempatan Kemajuan ilmu dan ekonomi serta kepimpinan yang dinamik

36.

Apakah negara Islam yang muncul di benua kecil India selepas kemerdekaannya dari penjajahan Inggeris? A B C D Afghanistan dan Gujerat Nepal dan Bangladesh Pakistan Timur dan Barat Bangladesh dan Uzbekistan SULIT

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

11

IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

37.

Antara pernyataan berikut, manakah yang menepati maksud yang terkandung dalam falsafah Kosmologi China? i ii iii iv A B C D Tian merujuk kepada langit (alam semesta) Di/Ti merujuk kepada bumi Dao/Tao bermaksud jalan/lorong Yin merujuk kepada sifat panas i dan ii i, ii dan iii i, iii dan iv iii dan iv

38.

Dalam membincangkan etika, apakah aspek UTAMA yang ditekankan oleh aliran pemikiran falsafah Konfusianisme? A B C D Pembentukan diri dan kesejahteraan awam Penonjolan diri dan ketenteraman awam Pembentukan warga contoh dan masyarakat sivil Pemupukan budaya murni dan jatidiri Cina

39.

Apakah faktor yang membawa kepada keutuhan tamadun China? i ii iii iv A B C D Mendukung ajaran falsafah Memiliki kekuatan agama langit Kurang menerima pengaruh luar Mementingkan nilai moral i dan ii i, ii dan iii i, iii dan iv ii, iii dan iv

40.

Manakah fakta yang BENAR tentang penerimaan Islam di kalangan masyarakat China? i ii iii iv A B C D Kegigihan mubaiigh Keunggulan Islam Peranan pedagang Persamaan ajaran Konfucius dengan Islam i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

12

IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

41.

Mengapakah masyarakat Malaysia kini harus memahami dan mempelajari tamadun China? Kegemilangan tamadun China dalam pelbagai bidang Tamadun ini memberi sumbangan kepada kehidupan masyarakat dunia Masyarakat Cina merupakan minoriti terbesar di Malaysia Nilai positif dalam tamadun China boleh dijadikan asas perpaduan masyarakat majmuk A B C D dan ii , ii dan iii i, iii dan iv Semua di atas

42.

Dasar komunis semasa zaman Mao Zedong telah menafikan hak masyarakat untuk beragama. Apakah tindakan yang telah dilaksanakan terhadap umat Islam? i ii iii iv A B C D Guru agama dan imam dipaksa menyelia kandang babi yang diubahsuai dari masjid Sekolah agama ditutup dan diarahkan agar mempelajari ideologi Marx Bahasa Arab ditukar kepada bahasa Latin Perangkaan umat Islam disebar kepada rakyat jelata dan ii , ii dan iii , iii dan iv i, iii dan iv

43.

Apakah fahaman yang mendorong masyarakat agar berfikiran bebas, tidak terikat dengan nilai-nilai agama? A B C D Pragmatisme Liberalisme Modenisme Sekularisme

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

13

IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

44.

Berikut ialah cabaran globalisasi yang dihadapi oleh masyarakat Islam kini, KECUALI: i ii iii iv A B C D Pemimpin Islam yang mementingkan diri sendiri Tamadun Barat yang menolak agama Globalisasi dan penjajahan bentuk baru Budaya hedonisme dan filem lucah i dan ii i, ii dan iii ii, iii dan iv iii dan iv

45.

Masyarakat Islam kurang mendapat manfaat daripada proses globalisasi kerana faktor-faktor berikut, KECUALI: A B C D Mempunyai daya saing yang lemah Tiada persediaan dalam menghadapi cabaran Dihalang oleh kuasa Barat Kurang peka terhadap perkembangan semasa

46.

Apakah agenda yang tersirat di sebalik globalisasi Barat? A B C D Medan negara Barat menguasai negara Dunia Ketiga Masyarakat sejagat yang bebas dan saksama Kemajuan yang dinikmati bersama semua negara Dunia tanpa sempadan berasaskan masyarakat adil

47.

Bagaimanakah Amerika kepentingannya? i ii iii iv A B C D

Syarikat

memanfaatkan

proses

globalisasi

untuk

Melalui agensi-agensi antarabangsa Melalui syarikat-syarikat multi nasional milik mereka Melalui penjajahan Melalui hubungan diplomatik i dan ii i, ii dan iii ii, iii dan iv Semua di atas

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

14

IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

48.

Manakah antara berikut menggambarkan penjajahan ekonomi oleh kuasa besar ke atas negara miskin dalam konteks globalisasi hari ini? i ii iii iv Dominasi Barat ke atas sumber-sumber semulajadi wilayah yang dijajah Penguasaaan bidang perdagangan antarabangsa oleh syarikat-syarikat multinasional Barat Pengawalan segelintir syarikat kewangan antarabangsa melalui institusiinstitusi global berkepentingan Barat Kewujudan AFTA, EAEG, ASEAN DAN ASEAN+3 sebagai alternatif penting ke arah penguasaan sistem ekonomi dunia moden , ii dan iii , ii dan iv , iii dan iv i, iii dan iv

A B C D

49.

Pilih definisi hegemoni yang paling TEPAT. A B C D Penguasaan menyeluruh ke atas negara lain Penguasaan negara Barat ke atas negara Timur Penguasaan Amerika Syarikat ke atas dunia Pemisahan antara blok Timur dan Barat

50.

Bagaimanakah media berperanan dalam menyebarkan hegemoni Barat? A B C D Menyebarluaskan persepsi Barat dalam semua peristiwa yang berlaku Menguasai media-media tempatan melalui pengusaaan ekonomi Menyebarkan berita yang benar dan menarik kepada masyarakat dunia Mewujudkan persaingan sihat dengan agensi berita tempatan

51.

Pernyataan di bawah menyokong hegemoni budaya Barat, KECUALI: A B C D Masyarakat Islam dan Asia masa kini lebih suka berpakaian ala Barat Bahasa Inggeris dianggap bahasa dunia dan diajar di semua negara Islam dan Asia Mereka yang mengikut budaya Barat dianggap moden sementara yang mengekalkan budaya asal dianggap tradisional Terdapat ramai penganut Islam yang tinggal dan bermastautin di negaranegara Barat

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

15

IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

52.

Apakah strategi yang patut diambil oleh masyarakat Islam dan Asia dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan hegemoni Barat? A B C D Mengadakan persepakatan dengan kuasa-kuasa Barat supaya pembangunan mudah dijalankan Menerima segala elemen budaya Barat kerana ia merupakan satu kemajuan Melancarkan jihad bersenjata supaya peradaban Barat dapat diruntuhkan Mengeratkan jalinan kerjasama sesama mereka dan berusaha menganjurkan dialog dengan tamadun Barat

53.

Perkembangan kontemporari dalam bidang sains dan teknologi telah memberi kesan positif dan negatif kepada masyarakat dan negara kita. Pilih KESAN POSITIF perkembangan tersebut. Penyebaran dakwah melalui ICT membantu perkembangan Islam Berleluasanya krisis gender dalam masyarakat Tersebarnya budaya hedonisme dan materialisme Membantu membuktikan kebenaran wahyu i dan ii i dan iv ii dan iii iii dan iv

II

v A B C D

54.

Kenapakah dialog peradaban dianggap penting dalam menyelesaikan pelbagai isu hubungan kaum di Malaysia? Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa Mereka mengamalkan budaya hidup yang berbeza Mereka menganut kepercayaan agama yang berbeza Rasa curiga masih wujud antara kaum di Malaysia i dan ii ii dan iii iii dan iv Semua di atas

n v A B C D

55.

Berikut adalah KECUALI: A B C D

manfaat yang boleh diperolehi daripada dialog peradaban,

Dapat menyelesaikan sesuatu isu yang timbul secara harmoni Kaum yang dominan dapat melebarkan pengaruh mereka secara aman Dapat mengukuhkan perpaduan nasional dan jatidiri Malaysia Dapat mengelakkan isu sensitif yang digunakan oleh pihak luar untuk memecahbelahkan perpaduan kaum
SULIT

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

16

IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

56.

Apakah isu UTAMA yang perlu diketengahkan dalam dialog peradaban? i ii iii iv A B C D Tanggapan yang salah terhadap sesuatu peradaban Interaksi antara tamadun yang terhad Langkah mengurangkan prasangka antara tamadun Mengenalpasti tamadun yang benar dan unggul i dan ii i, ii dan iii i, iii dan iv ii, iii dan iv

57.

Manakah antara agensi berikut yang peradaban di kalangan masyarakat? i ii iii iv A B C D Media-media massa dan elektronik Institusi-institusi pendidikan Badan-badan agama Pertubuhan-pertubuhan sosial i dan ii i, ii dan iii ii, iii dan iv Semua di atas

berperanan

mengembangkan

dialog

58.

Apakah kekangan UTAMA dalam menghidupkan dialog peradaban di kalangan masyarakat pelbagai kaum? A B C D Sikap segolongan masyarakat yang menganggap dialog sebagai ancaman kepada kepentingan mereka Dialog boleh membuka ruang kepada pihak-pihak tertentu menyebarkan isu sensitif Tahap pemikiran dan kefahaman masyarakat berlainan kaum yang jauh berbeza Dialog peradaban akan membuka ruang kepada sesuatu pihak untuk menguasai pihak lain

59.

Pilih istilah yang TEPAT bagi maksud jihad menentang hawa nafsu. A B C D Mujahadah Mujadalah Muraqabah Muhasabah

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

17

IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

60.

Apakah bentuk jihad dan kepentingannya dalam konteks negara Malaysia? Jihad Jihad Jihad Jihad A B C D ekonomi untuk membasmi kemiskinan politik untuk menegakkan keadilan ketenteraan untuk memelihara keselamatan negara dakwah mengajak masyarakat mengamalkan Islam

, ii dan iii , iii dan iv i, iii dan iv Semua di atas

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

18

IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

BAHAGIAN B

SOALAN 1 Kajian mengenai tamadun dan ketamadunan oleh para sarjana berkait rapat dengan pertjincangan peristilahan. Walaupun wujud kelainan tafsiran tetapi mereka masih mempunyai pandangan yang sama dalam mengemukakan ciri dan nilai universal dalam tamadun. Berdasarkan pemyataan di atas: a) Terangkan TIGA (3) istilah yang diperkenalkan dalam perbincangan tamadun. (6 markah) b) Jelaskan EMPAT (4) ciri asas masyarakat yang bertamadun. (12 markah) c) Huraikan EMPAT (4) nilai universal dalam Tamadun Asia. (12 markah)

SOALAN 2 Tamadun Islam ialah tamadun yang dibangunkan di atas asas takwa dan menepati ciri-ciri yang ditetapkan oleh al-Quran dan al-Sunnah. Berdasarkan pemyataan di atas, huraikan perkara-perkara berikut: a) TIGA (3) sifat tamadun Islam. (9 markah) b) TIGA (3) matlamat pembinaan tamadun dalam Islam. (9 markah) c) EMPAT (4) cabaran yang dihadapi oleh umat Islam kini. (12 markah)

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

19

IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

SOALAN 3 Negara China adalah antara negara paling awal menerima kedatangan Islam namun sumbangan tamadun China kepada tamadun Islam sangat besar dan tidak boleh dipadam dari catatan sejarah. Jelaskan perkara-perkara berikut: a) TIGA (3) nilai murni dalam tamadun China. (9 markah) b) DUA (2) dinasti China yang mempunyai hubungan rapat dengan tamadun Islam. (6 markah) c) LIMA (5) sumbangan tamadun China kepada peradaban Islam. (15 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT