Anda di halaman 1dari 2

Modul Latihan Pendidikan Islam Tingkatan 4 / SM Teknik Perdagangan Johor Bahru

PELAJARAN 28 : AKAL CAHAYA HIDUP BAHAGIAN A (OBJEKTIF) ANEKA PILIHAN 1 Bagaimanakah cara berfikir yang betul seperti yang digariskan dalam Islam? A Mengetahui akibat berfikir B Mengetahui cara-cara mencapai matlamat C Kurang pasti tentang perkara yang dilakukan D Mengabaikan segala risiko yang akan berlaku 2 Tujuan Allah S.W.T mengurniakan akal kepada manusia A untuk memuliakan darjat manusia dari makhluk lain B supaya manusia menyedari nikmat kurniaan Allah S.W.T C supaya manusia melaksanakan tanggungjawab berkeluarga D untuk membezakan antara tingkah laku manusia dengan haiwan Berikut adalah sumber berfikir berlandaskan syariat Islam I wahyu III mimpi indah II akal fikiran IV hasil penulisan A B 4 I dan II I dan III C D II dan IV III dan IV

Berikut adalah kebolehan manusia menggunakan akal kecuali A mencapai matlamat berfikir B merasa bangga melakukan kebaikan C dapat melakukan ibadah kepada Allah S.W.T D mencipta sesuatu mengikut kemahuan sendiri

ISI TEMPAT KOSONG 1. Manusia mampu mengetahui perkara ghaib melalui keterangan _____________ kerana akal manusia terbatas.

BAHAGIAN B 1. Allah S.W.T mengurniakan akal kepada manusia supaya mereka berfikir. (a) Terangkan dua hikmat berfikir menurut Islam. _________________________________________________________________________ (b) _________________________________________________________________________ Nyatakan cara berfikir yang tidak beradab. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

50

Modul Latihan Pendidikan Islam Tingkatan 4 / SM Teknik Perdagangan Johor Bahru

PELAJARAN 31 : ADAB AMAR MARUF DAN NAHI MUNGKAR BAHAGIAN A (OBJEKTIF) ANEKA PILIHAN 1. Berikut adalah cara amar makruf dan nahi mungkar yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. I Melaksanakan dakwah secara diplomasi II Memberi nasihat tanpa memilih masa dan tempat III Mengada-adakan sesuatu cerita untuk dijadikan sebagai iktibar IV Melembutkan hati dengan kata-kata, perbuatan dan muamalah yang baik A B 2. I dan II I dan IV C D C D C D II dan III III dan IV banyak bercakap berilmu berita gembira pujia-pujian

Antara sifat pendakwah ialah A sentiasa menziarahi teman B suka membangkang " bermaksud A nasihat dan peringatan yang baik B kata-kata perangsang

3.

4.

Rasulullah menggunakan pelbagai cara supaya sahabat melakukan amar makruf nahi mungkar kecuali A melembutkan hati dengan kata-kata yang baik B memilih masa dan tempat yang sesuai C memberi tekanan terhadap mereka D memberi hadiah kepada mereka

ISI TEMPAT KOSONG 1. 2. Hukum melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar ialah ____________________. Seseorang pendakwah yang berwibawa perlu memiliki_______________mulia .

BAHAGIAN B 1. Amar makruf dan nahi mungkar merupakan usaha dakwah yang sangat penting . i. Jelaskan dua adab amar makruf dan nahi mungkar. __________________________________________________________________ ii. __________________________________________________________________ Cadangkan dua cara yang boleh anda lakukan untuk mengatasi perkara mungkar yang berlaku di sekolah. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

51