Anda di halaman 1dari 2

3. Pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran Soalan Objektif 1.

Antara berikut, yang manakah mempunyai padanan yang betul? Induktif mengumpul,mentafsir maklumat, kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan. Deduktif Bermula daripada sesuatu atau beberapa rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan diikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yang tertentu Bermula daripada sesuatu atau mengumpul,mentafsir maklumat, beberapa rumus, prinsip, hukum, teorem kemudian membuat generalisasi atau atau peraturan diikuti dengan aplikasinya kesimpulan. ke atas contoh-contoh yang tertentu mengumpul,mentafsir maklumat, Gabungan pendekatan-pendekatan kemudian membuat generalisasi atau yang digunakan sebagai strategi kesimpulan. pengajaran untuk melaksanakan sesuatu pelajaran di dalam kelas. Bermula daripada sesuatu atau Gabungan pendekatan-pendekatan beberapa rumus, prinsip, hukum, teorem yang digunakan sebagai strategi atau peraturan diikuti dengan aplikasinya pengajaran untuk melaksanakan ke atas contoh-contoh yang tertentu sesuatu pelajaran di dalam kelas.

2. Apakah yang dimaksudkan dengan pemusatan guru? A. Guru dan murid berkomunikasi secara dua hala B. Guru dan murid menggunakan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pelajaran C. Guru banyak menggunakan kaedah perbincangan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. D. Guru bertindak mengawal dan memberi arahan. 3. Apakah kelebihan strategi pemusatan bahan pelajaran? A. Guru dapat menyampaikan pelajaran dengan lebih mudah B. Menggalakan murid berdebat dengan guru C. Membentuk komunikasi sehala D. Guru dapat mengenal pasti murid yang nakal. 4. Berikut merupakan kaedah dan teknik pengajaran, KECUALI A. Bercerita B. Bermain C. Demonstrasi D. Pemerhatian

Soalan Struktur 1. Senaraikan kaedah yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2. Nyatakan kekurangan yang terdapat dalam strategi pemusatan murid. 3. Senaraikan dan huraikan prinsip-prinsip am yang terdapat dalam teknik pengajaran.

Nama Kumpulan: Jenny Seman Mohd. Nasir

Anda mungkin juga menyukai