PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2009-2013) BIDANG KURIKULUM Isu Tahap kecemerlangan PENDIDIKAN SENI di tahap memuaskan Masalah

Tahap penguasaan dan pemahaman murid terhadap aplikasi asas seni reka serta PENDIDIKAN SENI dan apresiasi dan penghasilan serta penguasaan mereka terhadap elemen-elemen lain dalam sukatan pelajaran PSV masih di tahap memuaskan Matlamat Mempertingkat penguasaan dan pemahaman murid terhadap aplikasi elemen -elemen Asas seni reka, PENDIDIKAN SENI dan apresiasi dan penghasilan serta penguasaan mereka terhadap elemen-elemen lain dalam sukatan pelajaran PSV. Strategi 1. Mengetahui matlamat akhir apabila memilih PSV sebagai matapelajaran elektif dalam SPM. 2. Meningkatkan kemahiran pelajar 3. Memberi pendedahan kepada pelajar komponen-komponen yang berkaitan dengan pendidikan Seni visual 4. Meningkatkan pencapaian Pend Seni Visual dlm peperiksaan dalaman Ting 4. 5. Meningkatkan pencapaian Pend Seni Visual dlm peperiksaan dalaman dan SPM Indikator Pencapaian

Peratusan murid yang mendapat gred A dlm SPM Peratusan projek karya disiapkan. Murid dapat mengenalpasti perkara-perkara yang ada kaitan dengan PSV yang terdapat di persekitaran mereka. % pelajar lulus PSV dlm peperiksaan dalaman % pelajar lulus PSV dlm peperiksaan dalaman
.

51% Jan-Okt RM300/ PCG 100% 4 Pertandingan Ketua Bidang Ketua Panitia Guru m/p Sepanjang tahun (bergantung kepada bulanbulan mengikut bidang) Cuti pertengahan penggal 1 RM800 20 karya 50 karya Karya seni yang dihasilkan pelajar bertambah kualiti 5 Lawatan Ketua Bidang Ketua Panitia Guru m/p RM1200 75% 80% % penglibatan pelajar .PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KURIKULUM SUB BIDANG: PENDIDIKAN SENI Bil 1 LDP Program Objektif Meningkatkan pengetahuan guru-guru yang mengajar PS Tanggungjawab Ketua Bidang Ketua Panitia Tempoh 2 Hari Kos/Sumber RM200 TOV 75 % guru mencapai sekurangkurangnya skor 90% berdasarkan Elemen 9 IPS 80 % ETR 100 % guru mencapai sekurangkurangnya skor 90% berdasarkan Elemen 9 IPS 90 % Indikator Pencapaian Kemahiran pedagogi guru 2 Gerak Gempur 3 Program Kelas Tambahan Meningkatkan jumlah soalan yang dijawab dengan betul Meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan PMR / SPM Memberi peluang kepada pelajar melibatkan diri dalam aktiviti berbentuk pertandingan Pelajar berpeluang mendekati karya seni hasil kerjatangan artis terkenal negara Ketua Bidang Ketua Panitia Guru m/p Guru Kanan Kemanusiaan Okt-Nov - Jumlah soalan yang dijawab dengan betul % kelulusan peperiksaan sekolah 80.

penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .PELAN OPERASI 1 BIDANG KURIKULUM SUB BIDANG: PENDIDIKAN SENI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja LDP Meningkatkan pengetahuan guru-guru yang mengajar PS 1 hari ( 04/02/2012) Guru-guru PENDIDIKAN SENI KP PENDIDIKAN SENI Guru-guru PENDIDIKAN SENI Penyediaan kertas kerja dan kelulusan pentadbir Melantik Jawatan Kuasa Program Mengedarkan notis-notis panggilan Pelaksanaan program Penilaian program / post mortem Penyediaan laporan / Dokumentasi Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan  Guru-guru terlibat dengan komitmen lain  Perubahan tarikh tertakluk kepada perubahan program sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PK Kurikulum dan Penyelaras Program dengan menggunakan instrument yang dibina khas Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan penilaian.

penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .PELAN OPERASI 2 BIDANG KURIKULUM SUB BIDANG: PENDIDIKAN SENI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Gerak Gempur Meningkatkan jumlah soalan yang dijawab dengan betul Okt-Nov Semua pelajar PSV (Tingkatan 5) KP PENDIDIKAN SENI Guru-guru PENDIDIKAN SENI Penyediaan kertas kerja dan kelulusan pentadbir Melantik Jawatan Kuasa Program Mesyuarat Jawatan Kuasa Penyediaan bahan untuk gerak gempur Pelaksanaan program Penilaian program / post mortem Penyediaan laporan / Dokumentasi Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan  Status motivasi pelajar yang rendah  Tahap kehadiran pelajar ke sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PK Kurikulum dan Penyelaras Program dengan menggunakan instrument yang dibina . Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan penilaian.

Jadual kelas Program dijalankan . Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan penilaian. penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan Penilaian Penambahbaikan . 1. 1.Agihan tugas guru .PELAN OPERASI 3 BIDANG KURIKULUM SUB BIDANG: PENDIDIKAN SENI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Program Kelas Tambahan Meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan PMR / SPM Jan-Okt Calon PMR dan SPM Guru Kanan Kemanusiaan KP PENDIDIKAN SENI Guru-guru PENDIDIKAN SENI 1.4.3. 1.Kelas Tambahan SPM Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Laporan Kekangan Pemantauan  Status motivasi pelajar yang rendah  Tahap kehadiran pelajar ke sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PK Kurikulum dan Penyelaras Program dengan menggunakan instrument yang dibina khas sekali sebulan bagi setiap kelas.2.5. 1.1. Mesyuarat membentang kertas konsep Pembentukan jawatankuasa Agihan tugas merancang jadual Penyediaan bahan Proses Kerja Mengenal pasti pencapaian pelajar melalui ’Head Count’ Menyediakan .6. 1.

Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan penilaian.PELAN OPERASI 4 BIDANG KURIKULUM SUB BIDANG: PENDIDIKAN SENI Nama Projek Objektif Pertandingan Memberi peluang kepada pelajar melibatkan diri dalam aktiviti berbentuk pertandingan Sepanjang tahun (bergantung kepada bulan-bulan mengikut bidang) Semua Pelajar KP PENDIDIKAN SENI Guru-guru PENDIDIKAN SENI Penyediaan kertas kerja dan kelulusan pentadbir Melantik Jawatan Kuasa Program Mesyuarat Jawatan Kuasa Hebahan pertandingan Pelaksanaan program Penilaian program / post mortem Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan  Status motivasi pelajar yang rendah  Tahap kehadiran pelajar ke sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PK Kurikulum dan Penyelaras Program dengan menggunakan instrument yang dibina khas. penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja .

Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan penilaian.PELAN OPERASI 5 BIDANG KURIKULUM SUB BIDANG: PENDIDIKAN SENI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Lawatan Memberi pendedahan kepada pelajar terhadap karya seni halus yang terdapat di galeri seni Cuti pertengahan tahun Semua pelajar PSV (Tingkatan 5) Guru Kanan Kemanusian KP PENDIDIKAN SENI Guru-guru PENDIDIKAN SENI Penyediaan kertas kerja dan kelulusan pentadbir Melantik Jawatan Kuasa Program Mesyuarat Jawatan Kuasa Penyediaan bahan untuk gerak gempur Pelaksanaan program Penilaian program / post mortem Kekangan    Status motivasi pelajar yang rendah Peruntukan kewangan Kebenaran waris Proses Kerja Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pemantauan akan dilakukan oleh PK Kurikulum dan Penyelaras Program dengan menggunakan instrument yang dibina khas. penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan .