PENGUMUMAN  PESERTA YANG LOLOS SELEKSI ADMINISTRASI  PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI (PBSB) TAHUN 2012  PROVINSI D.I.

 YOGYAKARTA 
    NO  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36      NAMA  Nunun Isni Isnaini  Ninda Nurrohmah  Khusen  Muhammad Sholihin  Kuni Sholihah  Farida Nurus Sofa  Selvia Wulandari  Laksita Nafi Wardani  Husniatul Jauhariyah  Zulfa Rusdian  Aunillah Reza P,  Siti Muslimah  Asrofi  Nur Khamid  Zainal Mustofa  Khusnatun Nafi'ah  Siti Hasanah  Suharyanto  Widiyawati  Fadil Ahmad Fahim W.  A. Abdil Adhim  Ilmi Mukaromah  Shofatul Khomsah  Muna Fauziyah  Romadhon Arribath  Hammam Al Faruq  Jaelani  Karimah Iffia Rahman  Siti Sholihatun M.  Isyfi Afidatina  Alfizar Zulmi R.  Dina Ayu Setiani  Nuris Salkia Malichah  Dian Dianita  Ana Zahrotul Munawaroh  Muh. Fatih Mabrur      PONDOK PESANTREN  Darul Ulum Muhammadiyah  An‐Nur  Wahid Hasyim  Wahid Hasyim  Ali Maksum  Sunan Pandanaran  Sunan Pandanaran  Mu'allimaat Muhammadiyah  Ali Maksum  Islamic Centre Bin Baz  Ali Maksum  Nurul Haromain  Nurul Haromain  Nurul Haromain  Nurul Haromain  Wahid Hasyim  Wahid Hasyim  Nurul Haromain  Wahid Hasyim  Ibnul Qoyyim Putra  Sunan Pandanaran  Sunan Pandanaran  Nurul Haromain  Al‐Hikmah Playen  Islamic Centre Bin Baz  Islamic Centre Bin Baz  Islamic Centre Bin Baz  Sunan Pandanaran  Wahid Hasyim  Bina Umat  Islamic Centre Bin Baz  Islamic Centre Bin Baz  An‐Nur  An‐Nur  Sunan Pandanaran  Sunan Pandanaran      PILIHAN PT  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  IAIN Sunan Ampel  IAIN Sunan Ampel  IAIN Sunan Ampel  IAIN Walisongo  IAIN Walisongo  IAIN Walisongo  IAIN Walisongo  IAIN Walisongo  UIN Maulana Malik Ibrahim  UIN Maulana Malik Ibrahim  UIN Maulana Malik Ibrahim  UIN Maulana Malik Ibrahim  UIN Maulana Malik Ibrahim  UIN Maulana Malik Ibrahim  UIN Maulana Malik Ibrahim  UIN Maulana Malik Ibrahim  UIN Maulana Malik Ibrahim  UIN Maulana Malik Ibrahim  UIN Maulana Malik Ibrahim  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya 

37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 

Yusuva Safrianur Muslim  Benny Mu'alim  Hudaya Taufiq  Mahenda Abdillah K.  Nuha Fazlussalam  Afrili Nur Masithoh  Dodik Faristaf Sirun  Rofau Zakiyyah  Firda Nailurohmah  Tsalis Aisah Rahmi  Siswanto  Dimas Rahonggo S.  Fitroh Nahdliyah  Diah Nuraini  Syaiful Mujib  Erna Ayu Purwandari  Suriyah  M. Zaenuddin Habiby  Firmansyah  Fitri Flamboyan  Galuh Bintari  Ahmad Faisal  Kholil Arkham Hakim  Furqon Nazali  Farhan Fitranto Nurtiara  Dany Bilkis Saida A.  Jamaluddin Ahmad AM  Fadhla Rizkia  AM Saifullah Aldia  Ma'rifatun Nurul A.  Imam M. Khomeini  Ghufron Fajar Islami  Indah Puspita Sari  Nikmah Nurfikria  M. Bagus Furqoni  Mani'ah Imaniyah M.  Hasna Addin Ayu F.  Irsyad Zaki R.  Nurroqim Indra  Sumarno  Rijal Jamal M.  Nunuk Swartiningsih  Yahya Arizki Akbar  Fahmi Abriyansyah  Luthfie Masyhadi  Zulia Arifah 

Mu'allimin Muhammadiyah  Darul Ulum Muhammadiyah  Mu'allimin Muhammadiyah  Mu'allimin Muhammadiyah  Mu'allimin Muhammadiyah  Ali Maksum  Sunan Pandanaran  Sunan Pandanaran  Sunan Pandanaran  Sunan Pandanaran  Darul Ulum Muhammadiyah  Ibnul Qoyyim Putra  Nurul Ummah  Nurul Ummah  Nurul Ummah  Nurul Ummah  Nurul Ummah  Ali Maksum  Ali Maksum  Wahid Hasyim  Islamic Centre Bin Baz  Islamic Centre Bin Baz  Sunan Pandanaran  Ali Maksum  Mu'allimin Muhammadiyah  Sunan Pandanaran  Al‐Hikmah Karangmojo  Sunan Pandanaran  Ibnul Qoyyim Putra  Wahid Hasyim  Ibnul Qoyyim Putra  Mu'allimin Muhammadiyah  Mu'allimaat Muhammadiyah  Ibnul Qoyyim Putri  Ibnul Qoyyim Putra  Wahid Hasyim  An‐Nur  Islamic Centre Bin Baz  Ibnul Qoyyim Putra  Wahid Hasyim  Wahid Hasyim  Sunan Pandanaran  Ali Maksum  Mu'allimin Muhammadiyah  Darul Ulum Muhammadiyah 

UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UNAIR Surabaya  UIN Syarif Hidayatullah  UIN Syarif Hidayatullah  UIN Syarif Hidayatullah  UIN Syarif Hidayatullah  UIN Syarif Hidayatullah  UIN Syarif Hidayatullah  UIN Syarif Hidayatullah  UIN Syarif Hidayatullah  UIN Syarif Hidayatullah  UIN Syarif Hidayatullah  UIN Syarif Hidayatullah  UIN Syarif Hidayatullah  UIN Syarif Hidayatullah  UIN Syarif Hidayatullah  UIN Syarif Hidayatullah  UIN Syarif Hidayatullah  UPI Bandung  UPI Bandung  UPI Bandung  ITS Surabaya  ITS Surabaya  ITS Surabaya  ITS Surabaya 

82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110   

Said  Dodi Oktian  Muhammad Ali Ridho  Edi Aprianto  Khoerotul Mahmudah  Luai Ihsani Fahmi  Lailatul Mubasiroh  Fahmi Nurulil Amri Y.  Inas Fathimah  Rafika Amini  Abdul Halim Ahmad N.  Fahmi Novia A.  Sidik Tri Wibowo  Riandika Rizka Akbar  Noni Endah Murwani  Luthfi Ihsanudin  Nisa Ul Haq  Maryam Muslimah  Wahyu Wahidah W.  Welly Widianto  Kharolin Hilda Amazona  Eny Badriyatul A.  Fakhri Perdana P.  Murtiningsih  Muh. Fatah Jundi  Sargini  Ayyun Anniqo Rizqiana  Endrianto  Harum Annisatul Imamah   

                                        Keterangan :   

Al‐Hikmah Karangmojo  Darul Ulum Muhammadiyah  Wahid Hasyim  Darul Ulum Muhammadiyah  Wahid Hasyim  Sunan Pandanaran  Ali Maksum  Mu'allimin Muhammadiyah  Ibnul Qoyyim Putri  Mu'allimaat Muhammadiyah  Mu'allimin Muhammadiyah  Ibnul Qoyyim Putri  Mu'allimin Muhammadiyah  Ibnul Qoyyim Putra  Al‐Hikmah Karangmojo  Islamic Centre Bin Baz  Al‐Hikmah Karangmojo  Islamic Centre Bin Baz  Al‐Hikmah Karangmojo  Al‐Hikmah Karangmojo  Ibnul Qoyyim Putri  Al‐Hikmah Karangmojo  Ibnul Qoyyim Putra  Al‐Hikmah Karangmojo  Ibnul Qoyyim Putra  Al‐Hikmah Karangmojo  Ali Maksum  Al‐Hikmah Karangmojo  Ibnul Qoyyim Putri                             

ITS Surabaya  ITS Surabaya  ITS Surabaya  ITS Surabaya  ITS Surabaya  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta  UGM Yogyakarta      Yogyakarta, 4 Mei 2012    Kepala Bidang Pekapontren        Drs. H. Muntachob, MHI  NIP. 19570212 198003 1 006     

Pengambilan Kartu Tanda Peserta PBSB dilayani pada hari Rabu ‐ Kamis, tanggal 9 ‐ 10 Mei 2012 di  bidang Pekapontren pada jam kerja ( bisa diwakilkan atau dikoordinir pihak MA/Pondok Pesantren) 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful