Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN: BAHASA MELAYU

KELAS : 6 TIGER TARIKH : 3 MEI 2012( KHAMIS) MASA: 9.40-1010 AM TEMA: SEKOLAHKU CERIA TAJUK: MURID CEMERLANG Kemahiran: Mendengar dan bertutur 1.2 aras 1(ii) Mengajukan soalan yang menggunakan kata Tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan huraian dan penerangan. Membaca 6.3 Aras 3(1) Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks. Menulis 9.3 Aras ( 1) Objektif: Pada akhir pengajaran murid boleh menghuraikan isi utama dan isi sampingan. Sistem bahasa:Peribahasa Hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih Bahan bantu Mengajar Radio dan lagu Fikirkan Boleh& data keputusan peperiksaan Pengetahuan sedia ada murid: Mengkaji data keputusan peperiksaan

Aktiviti pengajaran
Langkah /Masa Set induksi ( 5 minit) Isi pelajaran Mengajak murid bersama-sama menjanyanyikan lagu Fikirkan Boleh Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1) Murid dan guru bersama-sama menyanyikan lagu Fikirkan Boleh 2) Meminta murid menghayati lirik dan menyatakan tujuan lagu itu dinyanyikan. 3) Murid diminta memberi pendapat tentang lagu tersebut dan mengaitkan lagu tersebut dengan isu yang terdapat di sekeliling mereka. Catatan

BBM Menyanyi beramai-ramai Fikirkan Boleh

Langkah 1 Menyampaikan syarahan yang bertajuk Cara-cara Ingin Menjadi Pelajar Cemerlang Mengecam isi utama dan huraian isi yang terdapat dalam syarahan yang disampaiukan oleh guru. Guru menyampaikan syarahan syarahan dan meminta murid mengecam isi-isi penting dalam syarahan yang dibacakan. Pengetahuan sedia ada murid- Memahami format karangan syarahan.

(5 minit)

Langkah 3 (5 minit)

Guru meminta murid menyenaraikan isi penting yang terdapat pada karangan yang diberi.Kemudian, guru membimbing murid kaedah menulis dan menghurai isi karangan menggunakan kaedah lajur. Sebanyak tiga lajur disediakan iaitu ruang untuk isi penting, huraian dan contoh.

Murid dapat membezakan antara isi penting dan huraian dengan olahan idea yang berpandukan apa,mengapa,siapa,bagaima na dan sebagainya.

Langkah 4 (10 minit)

Menjalankan aktiviti kumpulan

Guru meminta murid melengkapkan lajur dengan isiisi penting,huraian dan contoh berpandukan contoh syarahan yang diberi. Murid juga diminta membentangkan hasil kerja mengikut kumpulan masing-masing.

Menyedian kertas majung dan pen marker untuk menjalankan aktiviti kumpulan.

Penutup 5 minit

Membuat rumusan

Guru meminta murid mengulas semula isi pelajaran pada hari tersebut.

Memberi peneguhan isi pelajaran untuk mengukuhkan kefahaman murid.