P. 1
GENDHING PAHARGYAN MANTEN

GENDHING PAHARGYAN MANTEN

|Views: 128|Likes:
Dipublikasikan oleh Arka Sura Putra

More info:

Published by: Arka Sura Putra on May 05, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2012

pdf

text

original

GENDHING PAHARGYAN MANTEN

I. BONANGAN DAN MANGUYU-UYU
1. Majemuk, Gd. K4K mg. 8, Laras Pelog Pathet Lima
Buka: adangiyah t .33. 3235 .621 y12g3
.23. 3235 .621 y123 .6.5 .421 .t.y .2.n1
5
.77. 7656 j.567. 7656 j.567. 7656 .5.3 .6.n5
5
.77. 7656 j.567. 7656 j.567. 7656 .5.3 .6.n5
5
.3.2 .1yt .3.2 .1yt .33. 3235 .621 y12g3
> .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt
inggah
.2.1 .2.1 .3.2 .y.t .2.1 .2.1 .312 353n2
312. 2356 .22. 2321 .y.t .y.t .33. 123n2
312. 2356 .22. 2321 .y.t .y.t .33. 123n2
312. 2356 .22. 2356 .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt
2. Okrak-okrak, Gd. K2K mg. 4, Laras Slendro pathet Nem
Buka: 2 2356 .6.6 .5.3 .5.2 .3.g5
1
!656 5323 6532 356n5 !656 5323 6535
321n2
.y2. y2.y 2123 212n1
5
..12 321y 3352 356g5
umpak inggah
.2.1 .2.y .3.2 .6.g5
inggah
.6.5 .!.6 .3.2 .6.n5 .6.5 .!.6 .3.2 .3.n2
.3.2 .3.2 .3.2 .5.n6 .5.6 .5.6 .3.2 .6.g5
3. Lobong, Gd. K2K mg. Pareanm, Ka!. Ldr. Kandha "anyura,
Laras Slendro Pathet Manyura
Buka: 356! 6523 212. 2321 32yt eetgy
22.. 2321 32yt eetny
3
33.. 3356 3532 .
12ny
3
33.. 3356 3532 .12ny
2
22.. 2321 32yt
eetgy
2
>
umpak inggah
2
.3.2 .3.2 .3.1 .3.g2
5
inggah Pareanm
.5.3 .5.3 .5.3 .1.n2
5
.5.3 .5.3 .5.3 .1.n2
.3.2 .!.6 .@.! .5.n3 .5.6 .3.2 .3.2 .1.y
Ladrang Kandha "anyura
[.5.6 .5.n6 .@.p! .6.n5 .6.p3 .@.n! .@.p6 .
5.g3
.5.3 .5.n6 .5.p3 .5.n6 .3.p2 .5.n3 .1.py
.t.ge
.t.y .t.n3 .2.p3 .2.n1 .2.p3 .2.n1 .2.py .t.g3]
4. #e$anata, Gd. K2K mg. 4, Ka!. Ldr. %em&a'a, trus Ldr. P!ayn
Laras Pe!g Pathet Lima
t .3.3 .2.1 .1.t y121
.233 .121 .233 .12n1 33.. 3353 6535 321n2 ..2.
2212 33.. 123n2 11.. ty12 1312 .1ygt .y21 .yt.
ty21 .yent 33.. 3353 6535 321n2
..2. 2212 33.. 123n2 11.. ty12 1312 .1ygt !!.. !!
@! #@!@ .!65 ..5. 5545 66.. 4565 44.. 4245
4645 .421 .3.1 .3.2 .3.2 .y.t
umpak inggah
inggah
3
Ldr. %em&a'a
Ldr. P!ayn
II. "I()%IP*N #+",N#+N P*#-I.K+K,LI/
Ket. %ekar #e$a, Lrs. %!endr Pt. manyura
Buka: y .123 .2.1 .3.2 .1.gy
2
[22.. 232n1 .3.p2 .1.gy]
ngelik
..6. 356n! #@6p5 356g!
..!@ #@!n6 353p2 .12gy
2

22.. 232n1 .3.p2 .1.gy
2
III. B*0/,LING 0*#, P,",P,G
Ldr. %arayuda, Lrs. Pe!g Pt. Brg.
Buka:
Ldr. Kapang1kapang, Lrs. Pe!g Pt. nem
Buka:
I2. P,NGGI/
Kdhk Ngrek, ka!. Ket. Larasmaya, Lrs. %!. Pt. Brg.
2. -,3*/IP*N B+%,N
Ldr. Pudyastuti, !rs. %!. Pt. %anga
4
.111 ty12 .3.2 .1ygt
[ .y2. 263n5 232p1 21ynt 11.p2 532n1 ty1p2 .1ygt
11.2 532n1 ty1p2 .1ynt yy.p. ty1n2 .32p1 321gy
.5!6 353n2 .35p6 212ny 11.p. ty2n1 .31p2 .1ygt
Beksan Sekar Puri
Ladrang Sekar Puri, lrs. Plg. Pt. Brg.
Buka: e/ ytyu yu2y tetw tetgy
A [ uyu2 653n2 356p2
565n3
.56p7 675n6 535p2
tutgy ]
B irama wilet
[ u.uy uyu2 u.uy uyun2
33.6 3.3p2 5.56 5.5n3
.7.. 3567 @67@ @p@
@@ @@ @.
@7n6
j.532. yu2. yu23 232p.
4
yu2. yu23 j53567 235g6]
wang!ul A > "#$%#& ng#re& > A

2I. K-)B)NG,N
Ldr. %ri'idada, Lrs. P!. Pt. Brg
2II. %*NGK+",N
Ldr. "ugirahayu, Lrs. %!. Pt. "ny.
2III. G+N0ING %+LING,N
1. Ldr. -u$ak 5eruk, Lrs. %!. Pt. "ny.
2. Ldr. 5ngkeri, Lrs. P!. Pt. Brg.
3. ayun1ayun
4. $angkrik genggng
I6. P,-IP*-N, P,/,-G(,N
1. ,yak1ayak %!. "ny.
2. Ldr. #edhak %aking, Lrs. P!. Pt. Brg
7

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->