GENDHING PAHARGYAN MANTEN

I.

BONANGAN DAN MANGUYU-UYU

1. Majemuk, Gd. K4K mg. 8, Laras Pelog Pathet Lima
Buka: adangiyah t
.33. 3235 .621 y12g3
.23.
.77.
.77.
.3.2

3235 .621 y123 .6.5 .421 .t.y .2.n15
7656 j.567. 7656 j.567. 7656 .5.3 .6.n55
7656 j.567. 7656 j.567. 7656 .5.3 .6.n55
.1yt .3.2 .1yt .33. 3235 .621 y12g3
> .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt
inggah
.2.1 .2.1 .3.2 .y.t .2.1 .2.1 .312 353n2
312. 2356 .22. 2321 .y.t .y.t .33. 123n2
312. 2356 .22. 2321 .y.t .y.t .33. 123n2
312. 2356 .22. 2356 .2.1 .2.1 .3.2 .y.gt

2. Okrak-okrak, Gd. K2K mg. 4, Laras Slendro pathet Nem
Buka:
2 2356 .6.6 .5.3 .5.2 .3.g5

1

!656 5323 6532 356n5 !656 5323 6535
321n2
.y2. y2.y 2123 212n15 ..12 321y 3352 356g5
umpak inggah

.2.1 .2.y .3.2 .6.g5
inggah

.6.5 .!.6 .3.2 .6.n5 .6.5 .!.6 .3.2 .3.n2
.3.2 .3.2 .3.2 .5.n6 .5.6 .5.6 .3.2 .6.g5

3. Lobong, Gd. K2K mg. Pareanom, Kal. Ldr. Kandha Manyura,
Laras Slendro Pathet Manyura
Buka:
356! 6523 212. 2321 32yt eetgy

22.. 2321 32yt eetny3 33.. 3356 3532 .
12ny3 33.. 3356 3532 .12ny2 22.. 2321 32yt
eetgy2
>
umpak inggah
2

.3.2 .3.2 .3.1 .3.g25
inggah Pareanom

.5.3 .5.3 .5.3 .1.n25 .5.3 .5.3 .5.3 .1.n2
.3.2 .!.6 .@.! .5.n3 .5.6 .3.2 .3.2 .1.y
Ladrang Kandha Manyura

[.5.6 .5.n6 .@.p! .6.n5 .6.p3 .@.n! .@.p6 .
5.g3
.5.3 .5.n6 .5.p3 .5.n6 .3.p2 .5.n3 .1.py
.t.ge
.t.y .t.n3 .2.p3 .2.n1 .2.p3 .2.n1 .2.py .t.g3]

4. Tejanata, Gd. K2K mg. 4, Kal. Ldr. Sembawa, trus Ldr. Playon
Laras Pelog Pathet Lima

t .3.3 .2.1 .1.t y121
.233 .121 .233 .12n1 33.. 3353 6535 321n2 ..2.
2212 33.. 123n2 11.. ty12 1312 .1ygt .y21 .yt.
ty21 .yent 33.. 3353 6535 321n2
..2. 2212 33.. 123n2 11.. ty12 1312 .1ygt !!.. !!
@! #@!@ .!65 ..5. 5545 66.. 4565 44.. 4245
4645 .421 .3.1 .3.2 .3.2 .y.t
umpak inggah
inggah

3

Ldr. Sembawa
Ldr. Playon
II.

MIYOSIPUN TEMANTEN PUTRI/KEKALIH

Ket. Sekar Teja, Lrs. Slendro Pt. manyura
2
Buka: y .123 .2.1 .3.2 .1.gy

[22.. 232n1 .3.p2 .1.gy]
ngelik
..6. 356n! #@6p5 356g!
..!@ #@!n6 353p2 .12gy2
22.. 232n1 .3.p2 .1.gy2
III.
BUDHALING DUTA PAMAPAG
Ldr. Sarayuda, Lrs. Pelog Pt. Brg.
Buka:
Ldr. Kapang-kapang, Lrs. Pelog Pt. nem
Buka:
IV.
PANGGIH
Kodhok Ngorek, kal. Ket. Larasmaya, Lrs. Sl. Pt. Brg.
V.
RAWUHIPUN BESAN
Ldr. Pudyastuti, lrs. Sl. Pt. Sanga

4

.111 ty12 .3.2 .1ygt
[ .y2. 263n5 232p1 21ynt 11.p2 532n1 ty1p2 .1ygt
11.2 532n1 ty1p2 .1ynt yy.p. ty1n2 .32p1 321gy
.5!6 353n2 .35p6 212ny 11.p. ty2n1 .31p2 .1ygt
Beksan Sekar Puri
Ladrang Sekar Puri, lrs. Plg. Pt. Brg.
Buka: e/ ytyu yu2y tetw tetgy

[ uyu2 653n2 356p2
565n3
.56p7 675n6 535p2
tutgy ]
A

B irama wilet

[

u.uy uyu2 u.uy uyun2
33.6 3.3p2 5.56 5.5n3

.7.. 3567 @67@ #@#p@
#@#@ #@#@ #@#.
#@7n6
j.532. yu2. yu23 232p.
5

yu2. yu23 j53567 235g6]
wangsul A > Kodhok ngorek > A

VI.
KROBONGAN
Ldr. Sriwidada, Lrs. Pl. Pt. Brg
VII. SUNGKEMAN
Ldr. Mugirahayu, Lrs. Sl. Pt. Mny.
VIII.
1.
2.
3.
4.
IX.
1.
2.

GENDING SELINGAN
Ldr. Rujak Jeruk, Lrs. Sl. Pt. Mny.
Ldr. Jongkeri, Lrs. Pl. Pt. Brg.
ayun-ayun
jangkrik genggong
PARIPURNA PAHARGYAN
Ayak-ayak Sl. Mny.
Ldr. Tedhak Saking, Lrs. Pl. Pt. Brg

6