PROFIL MURID PEMULIHAN

MAKLUMAT MURID
1. Nama

: _______________________________________________________

2. Kelas

: ___________________

3. Umur

: ___________________

4. Tempat Lahir : ___________________
5. Agama

. Tarikh Lahir : ______________________
Jantina

: ______________________

: Islam

MAKLUMAT BAPA
1. Nama

: ________________________________________________________

2. Umur

: _________________________

3. Pekerjaan

:__________________________

4. Pendidikan

:__________________________

5. Alamat Tempat Kerja : ___________________________________________________
____________________________________________________

6. Alamat Rumah

: ___________________________________________________
___________________________________________________

7. No. Telefon

MAKLUMAT IBU

: ________________________

1. Pendidikan :__________________________ 5. Alamat Tempat Kerja : ___________________________________________________ ___________________________________________________ No. Nama : ________________________________________________________ 2. Pekerjaan :__________________________ 4. Tarikh Lahir : ______________________ Jantina : ______________________ : Islam MAKLUMAT BAPA 1. Telefon : ________________________ PROFIL MURID PEMULIHAN LINUS MAKLUMAT MURID 1. Nama : ________________________________________________________ 2. Agama . Pekerjaan :__________________________ 4. Umur : _________________________ 3. Umur : ___________________ 4. Tempat Lahir : ___________________ 5. Kelas : ___________________ 3. Pendidikan :__________________________ . Umur : _________________________ 3. Nama : _______________________________________________________ 2.

Telefon : ________________________ PROFIL MURID LINUS MAKLUMAT MURID 1. Pendidikan :__________________________ 5. Umur : _________________________ 3. Alamat Tempat Kerja : ___________________________________________________ ___________________________________________________ No. Nama : __________________________________________________ .5. No. Alamat Rumah : ___________________________________________________ ___________________________________________________ 7. Nama : ________________________________________________________ 2. Pekerjaan :__________________________ 4. Telefon : ________________________ MAKLUMAT IBU 1. Alamat Tempat Kerja : ___________________________________________________ ____________________________________________________ 6.

Pekerjaan :__________________________ 4. Tarikh Lahir : __________________ Jantina : ___________________ MAKLUMAT BAPA 1. Alamat Rumah : ___________________________________________________ ___________________________________________________ 7. Tempat Lahir : ___________________ 5. Umur : _________________________ 3. Kelas : ___________________ 3. Telefon : ________________________ MAKLUMAT IBU 1.2. Umur : ___________________ 4. Pendidikan :__________________________ 5. Umur : _________________________ 3. Nama : ___________________________________________________ 2. Pendidikan :__________________________ 5. No. Pekerjaan :__________________________ 4. Nama : __________________________________________________ 2. Agama : Islam . Alamat Tempat Kerja : ______________________________________ ______________________________________ No. Telefon : ________________________ BORANG PENCALONAN KEMASUKAN KE PROGRAM PEMULIHAN TAHUN 2012 . Alamat Tempat Kerja : _ __________________________________________ _____________________________________________ 6.

Umur 4. ( Tandakan √ pada kotak yang sesuai ) 5. Sebab – sebab dicalonkan ke Program Pemulihan . Melayu Skor E 5.2 Gagal B.3 Cadangan Guru Matapelajaran 5. Kelas 3.6 Masalah Kesihatan Nyatakan 5. Nama Murid 2.7 : ___________________________________________ Lain – lain Nyatakan B B : ____________________________________________ ________________________ ( ) Guru Kelas Tarikh : . Jantina : : : : _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 5.1 Gagal Matematik Skor E 5.1.4 Permintaan Ibubapa 5.5 Cadangan Guru Besar 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful