Anda di halaman 1dari 17

Mohd Faiq Bin Ab Latif Theresa Empuau Muhammad Helmi Bin Abd Razak

Banding beza antara teori pembinaan kurikulum berdasarkan model objektif dengan model proses

Maksud

model merujuk konteks kurikulum

Mengandungi beberapa komponen seperti sasaran, hasil pembelajaran, pengalaman pendidikan

Model

kurikulum sebagai

Panduan untuk melaksanakan kandungan / kursus yang ditetapkan dalam pendidikan

MODEL-MODEL KURIKULUM Model Objektif

Model Proses

Ralph Tyler

Lawrence Stenhouse

Hilda Taba

Ralph W. Tyler (1902-1992)

Dilahirkan di Chicago pada tahun 1902 Pada mulanya berkerja sebagai seorang guru Setelah menjadapt Ijazah Kedoktoran, bertugas sebagai Pengarah di Jabatan Penyelidikan di Universiti Ohio State Sumbangannya yang paling penting dalam bidang kurikulum dan penilaian

Seorang ahli teori kurikulum dan pendidik Sumbangannya banyak bertumpu kepada kurikulum sains sosial khususnya kepada perkembangan konsep dan pemikiran Melibatkan diri dalam projek Eight-Year Study bersama dengan Ralph Tyler

Hilda Taba (1902-1967)

Telah berjaya mencipta model sebagai panduan merekabentuk kurikulum

Lawrence Stenhouse (1926-2982)

Terkenal sebagai seorang ahli pemikir pendidikan khususnya penyelidikan pendidikan dan perkembangan kurikulum. Sumbangannya membudayakan penyelidikan dalam kalangan guru (guru sebagai penyelidik Memegang jawatan sebagai Presiden Persatuan Penyelidikan Pendidikan British

Mempunyai garis panduan untuk guru

Mempunyai isi kandungan P&P PERSAMAAN

Kedua-dua model tersebut mempunyai objektif dan proses hanya penekanan yang berbeza

Guru merancang P&P (kaedah pengajaran)

Peranan guru sebagai pelaksana

Model Objektif Ralph Tyler Hilda Taba Berasaskan kepada objektif P&P

Aspek Perbezaan Pelopor Dasar

Model Proses Lawrence Stenhouse Berdasarkan kepada proses dan kriteria yang diambil Lebih kepada proses pelaksanaan yang dilalui pelajar (kemahiran guru)

Hasil pembelajaran (product) berdasarkan objektif yang hendak dicapai

Fokus

Model Objektif

Aspek Perbezaan

Model Proses

1. Kurikulum terlalu terikat dengan mata pelajaran dan peperiksaan perlu mencapai objektif yang hendak dicapai 2. Lebih sistematik
Guru dapat merancang P&P berdasarkan objektif

Ciri-ciri

Kelebihan guru

1. Tidak terlalu terikat kepada mata pelajaran Lebih mementingkan cara pelaksanaan guru 2. Kurang sistematik Guru dapat merancang & melaksanakan aktiviti P&P berdasarkan garis panduan aktiviti

Model Objektif Memilih dan menstrukturkan kandungan 1. Objektif 2. Kandungan 3. Kaedah 4. Penilaian

Aspek Model Proses Perbezaan Kandungan Mengabaikan kandungan yang sesuai Komponen 1. Dalam kurikulum perancangan kurikulum 2. Dalam perancangan empirikal 3. Dalam pembelajaran proses

Model Objektif Tidak berpeluang untuk mengesyorkan kandungan yang hendak dipelajari dan bagaimana untuk dipelajarinya

Aspek Model Proses Perbezaan Peluang Berpeluang untuk guru dan mengesyorkan murid kandungan yang hendak dipelajari dan bagaimana untuk dipelajarinya

~KENAPA TAK TANYA?~

Buku rujukan
Noriati A. Rashid (2012). Siri Pendidikan Guru : Falsafah & Pendidikan di Malaysia. Shah Alam. Oxford Fajar Sdn Bhd Mok Soon Sang (Jun, 2010). Falsafah Pendidikan, Kurikulum Professionalisme Keguruan. Ipoh, Perak. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd Choong Lean Keow (2010). Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn Bhd

Internet

http://www.slideshare.net/arthurjeo/2-pengurusandan-perkembangan-kurikulum http://www.infed.org/biblio/b-curric.htm