Anda di halaman 1dari 6

MODEL STEPHEN KEMMIS

StephenKemmis (1983) dan McTaggart(1988). Menunjukkan kitar-kitar dalam kajian tindakan Mempunyai 4 bahagian; 5/5/12 rancangan,

Bermula dengan guru menjalankan refleksi isu pengajaran dan pembelajaran yang hendak ditangani. Guru itu menyediakan satu pelan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Guru melaksanakan pelan yang dihasilkan dan memerhati kemajuan tindakan yang dijalankan itu. Keseluruhan pelaksanaan itu disifatkan sebagai gelungan Pertama (cycle 1) dan jika masalah itu tidak dapat diatasi, maka guru bolehlah memulakan proses semula ke gelungan kedua (cycle 2) sehinggalah masalah itu diselesaikan. Pada gelungan kedua mesti mereflek dan membuat adaptasi 5/5/12

5/5/12

FASA PEMERHATIAN
Dibuat ke atas tindakan amalan baharu bukti diperoleh penilaian Pemerhatian dirancang 5/5/12 catatan

Proses tindakan pemerhatian Kesan dalam situasi individu/kelompok Guru guna pelbagai cara kumpul data
5/5/12

Membolehkan trigulasi

FASA REFLEKSI (Stephen Kemmis)

5/5/12