Anda di halaman 1dari 1

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Pendidikan Moral Tahun 1

Unit 2: Baik Hati


Nama : ________________

Band

:4

Kelas

Tarikh

:_______________

A.

: 1_______________

Ibu kamu telah sakit. Apakah yang akan kamu lakukan?


Warnakan jawapan kamu.

1.

4
.

2
.

3
.

5
.

6
.

B. Senaraikan ahli keluarga yang perlu kamu bantu?


1. ____________________ 6. ____________________
2. ____________________ 7. ____________________
3. ____________________ 8. ____________________
4. ____________________ 9. ____________________
5. ____________________

10. ____________________

B4D7E1 - Boleh menunjukkan sikap prihatin terhadap keluarga yang memerlukan bantuan.

Anda mungkin juga menyukai