Anda di halaman 1dari 5

Liya amalina aEDU 3106 BUDAYA DAN PEMBELAJARAN Objektif 1.

Budaya ditakrifkan sebagai Cara hidup berasaskan system kepercayaan, fikiran dan nilai sesuatu kelompok social. 2. Kelompok didefinasikan sebagai Dua individu atau lebih yang berinteraksi saling bergantung dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. 3. Definisi etnik Kelompok yang amal adat resam yang sama. 4. Kelompok yang mempunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan cirri fizikal yang nyata Ras 5. Bangsa Malaysia merujuk kepada Mengamalkan nilai dan budaya yang lebih kurang sama. 6. Kepelbagaian budaya mendatang kepada elemen tersebut kecuali Kurikulum 7. Antara berikut yang mana sesuai untuk tingkatkan kepelbagaian budaya B 8. Latihan teknik dan vokasional, cirri diatas adalah ketaksamaan peluang dari segI Gender 9. Sabah mempunyai 23 suku y terbesar Murut 10. Program inklusif adalah untuk Kanak2 keperluan khas conothnya disleksia dalam kelas biasa 11. Iklim bilik darjah yang sihat . menurut penyataan berikut yang manakah usaha guru untuk wujud iklim emosi yang sihat. Membenarkan pelajar memilih kumpulan sendiri 12. Pengurusan fizikal bilik darjah. Apakah tujuan peraturan bilik darjah diwujudkan Mengawal dan mencorak tingkah laku positif 13. Manakah antara berikut yang menerangkan relevan konsep budaya kelompok

14. Pengurusan pnp yang berkesan yang mesra budaya dapat dicapai dgn cara berikut kecuali. Menggalakkan murid dari kaum tertentu menonjol diri. 15. Bagaimana pengetahuan yang fiqah dapat. Mengembangkan potensi murid ke tahap maksimum. 16. Kebaikan kelas bercantum adalah seperti berikut Bergantung kepada guru dan murid 17. Komunikasi wilbur schramm Sumber encode isyarat dekod destinasi 18. Cirri komunikasi berkesan yang boleh ditunjukan oleh guru adalah seperti berikut kecuali 19. Tujuan mesra budaya dirancang Untuk kenal pasti masalah murid 20. Pelan tindakan yang sesuai untuk wujud mesra budaya Teknik dan strategi Struktur 1. (a) Ciri budaya - Boleh diwarisi - Boleh dipelajari - Bersifat sejagat - Boleh berubah-ubah - Boleh dikongsi (b) Jelaskan maksud ciri masyarakat - Masyarakat berkelompok contohnya orang asli - Mempunyai budaya seperti adat resam - Mengalami perubahan budaya - Mempunyai pemimpin - Saling interaksi dgn pihak dalaman dan luar 2. (a)Kelas social masyarakat melayu - Sultan - Kelas bangsawan - Kelas pembesar - Rakyat biasa

Sekiranya ada masalah atau sebarang maklumat boleh bertanya ,Nuriliaamalina23@yahoo.com Liya amalina

(b) Pantang larang yang terdapat diMalaysia - X boleh duduk atas bantal nanti jadi bisul - X boleh nyanyi di dapur nanti kawen dgn org tua - X boleh bersiul diwaktu malam nnt ular masuk umah - X boleh makan dalam gelap nnt makan dengan hantu - X boleh menyapu semasa tahun baru cina. 3. (a) Faktor ketaksamaan peluang dimalaysia - Geografi - Kewangan - Kurang guru pakar - Kurangnya infrastruktur - Taraf pendidikan ibubapa yang rendah - Kurang bahan rujukan dan alat bantu mengajar Membantu murid jawab solan mudah dan bagi hadiah (b) Usaha KPM untuk mengurangkan ketaksamaan peluang dimalayasia - RMT- makanan berkhasiat untuk pelajar - biasiswa - bantu dari segi kewangan - bantuan perjalanan murid seperti jaket keselamatan - bantuan makanan diasrama - elaun bulanan oku - skim baucer tuisyen 4. Jurang pendidikan antara Bandar dengan luar Bandar. Nyatakan 5 pelan tindakan pendidikan fizikal ? - Pertambahan sekolah, bangunan dan bilik darjah - Penyedian asrama, - Penyedian bilik guru - Penyedian bilik ict - Penyedian bekalan air dan elektrik (b) Senaraikan 5 kepentingan sekolah wawasan . - menyatupadukan pelajar pelbagai kaum - menjimatkan kos - menggalakkan kerjasama dan tolak ansur - menggalakkan perbincangan antara kaum - memupuk semangat nasionalisme - menggalakkan persaingan sihat antara kaum.

ESEI 1. (a) Jelaskan 5 kurikulum y tersirat didalam system pendidikan dimalaysia? - Merangkumi semua pengalaman yang diperoleh murid dimana mereka belajar. - Boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi hasil pembelajarannya bersifat relative dan agak sukar diukur secara kuantitatif seperti nilai murni, moral dan pengalaman. - Merangkumi nilai2 yang dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum itu sendiri contohnya guru dan murid. Nilai dipelajari secara tidak langsung seperti tingkah laku. - Kewujudannya adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi persekitaran dan latar belakang pelaksana kurikulum. - Jenis atau pengkategorian adalah berbeza-beza mengikut jenis institusi tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri. - Moral dan nilai murni tidak dinyata secara bertulis tetapi secara tidak langsung terbentuk. (b) IMPLIKASI KURIKULUM TERSIRAT - Membentuk bangsa y bersatu padu. - Saling menerima perbezaan budaya masing-masing - Membentuk sifat tolak ansur satu sama lain - Penerapan nilai budaya masyarakat melalui kurikulum - Mewujudkan pertandingan yang sihat melalui kurikulum - Membentuk amalan perpaduan melalui aktiviti kurikulum. 2. (a) huraikan 5 pendekatan dan pengajaran yang sesuai oleh guru yang terdiri dari pelbagai budaya. - Kaedah direktif adalah belajar melalui penerangan dan dikiuti oleh ujian kefahaman dan latihan. Guru boleh beri penerangan tentang kepelbagaian budaya dalam kelompok mereka. Focus diberi kepada kemahiran asas, latih tubi, dan latihan kecekapan. Cthnya kuliah, demonstrasi. - Kaedah generative guru boleh menggalakkan murid menjana idea kritis dan kreatif sesuai dgn budaya y diketengahkan. Kaedah ini membantu murid selesai masalah secara kreatif dan dpt buat pertimbangan utk terus budaya yang relevan dgn hidup masa kini. - Guna kaedah mediatif dengan guna bahan media dalam pembelajaran. Cth guna computer

Liya amalina Sekiranya ada masalah atau sebarang maklumat boleh bertanya ,Nuriliaamalina23@yahoo.com

dan buku elektronik. Murid2 diajar utk aplikasi pengetahuan untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan hipotesis berkaitan dengan budaya yang relevan. - Guna kaedah metakognitif iaitu dengan member peluang kepada murid-murid memikirkan tentang proses pembelajaran, rancangan pembelajaran, pemantauan, penilaian kendiri. Guru boleh beri tugas yang berkaitan dengan budaya masyarakat yang masih relevan utk dbahaskan oleh mereka. Murid praktik strategi metakognitif semasa mereka menjalani latihan praktikal didalam kelas. - Pendekatan kolaboratif bermaksud kerjasama erat di antara dua pihak atau lebih. Murid akan berusaha bersama untuk capai matlamat pembelajaran . pembelajaran melalui kaedah ini melibatkan sekumpulan murid yang berusaha kea rah mencapai pretasi yang cemerlang . (b) bincangkan 5 cara yang boleh digunakan oleh guru untuk mengelak proses pembelajaran dimonopoli oleh pelajar kaum tertentu sahaja. 1. guru perlu bersikap adil dan demokrasi. 2. Guna bahan serta contoh dari pelbagai budaya. 3. Susun atur bilik darjah dengan mengambil kira kaum. 4. Member peluang interaksi yang lebih antara pelbagai kaum. 5. Membantu murid bentuk sikap yang positif. 6. Guna pnp yang berkesan. 7. Guna abm yang berkesan. 3. (a) Bincangkan 5 cara komunikasi bukan lisan dalam bilik darjah. Eye contact atau melihat dengan penuh tumpuan kepada individu serta murid yang berkenaan. Tubuh hadap murid,murid tahu guru perhati mereka. Guru angguk atau beri senyuman selepas murid jawab soalan sebagai tanda berpuas hati dengan jawapan. Ini bermaksud tingkah laku mereka diterima guru. Sekiranya guru marah, guru boleh menggeleng kepala atau tunjuk ekpresi marah kepada murid. Pandang tepat kearah murid dengan tangan menggemgam tanda marah dan tidak puas hati dengan tingkah laku murid.(pergerakkan kecil tubuh badan) Ekpresi muka guru perlulah sentiasa mengikut situasi.Berkongsi perasaan dengan murid seperti sedih, dan gembira dengan berpelukan dan bersalaman. (b) huraikan 5 impikasi sekiranya guru gagal mengadakan komunikasi yang berkesan dalam bilik darjah. - Murid tidak dapat menerima mesej dgn jelas. - Objektif tidak tercapai. - Murid2 tidak dapat mendengar dengan jelas. - Disiplin tidak terkawal. - Murid rasa tidak seronok belajar.

Liya amalina

Bahagian A. 1. Takrif budaya 2. Definisi kelompok 3. Definisi etnik 4. Cirri fizikal kelompok sosial 5. Bangsa melayu 6. Implikasi kepelbagaian sosio budaya 7. Ketaksamaan peluang pendidikan 8. Komposisi kaum sabah-murut 9. Pend. Inklusif 10. Iklim budaya 11. Pengurusan fizikal budaya 12. Konsep koku 13. Peng p&p 14. Penilaian asas budaya 15. Kelas bercantum 16. Model kom 17. Cirri kom berkesan guru 18. Tujuan pelan pend 19. Persekitaran mesra budaya Bahagian b 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3 ciri budaya 2 ciri utama masyarakat 4 kelas msyrkt melayu tradisional 6 pantang larang kaum di Malaysia 6 faktor ketaksamaan peluang pend 2 usaha kurangkan jurang pend. Luar Bandar 7. 5 pelan tindakan dr segi penyediaan kemudahan fizikal utk pend. Luar Bandar 8. 5 kepentingan seko wawasan Bahagian c 1. 5 ciri kurikulum tersirat dlm system pend. Masa kini 2. Implikasi kurikulum terhadap masyarakt 3. 5 pend p&p utk pelajaran pelbagai budaya 4. 5 cara elak pelajaran x dimonopoli oleh satu2 kaum 5. 5 cara komunikasi bkn lisan utk guru dlm bilik darjah 6. 5 implikasi jika guru gagal berkomunikasi dgn baik struktur: -ciri2 budaya -ciri utama masyarakat - klas sosial msyarakat melayu tradisional - senarai pantang larang pelbagai kaum -faktor2 ketaksamaan peluang pnd -usaha KPM kurangkn jurang pnd bg pdalaman esei: - bncangkan 5 komunikasi bkn lisan - 5 implikasi kpd murid jika guru gagal komunikasi berkesan - 5 pndekatan pnp yang sesuai dlm pelbagai budaya - 5 cara untuk elakkan pelajaran dimonopoli oleh susuatu kaum dlm kls

Liya amalina

struktur: -ciri2 budaya -ciri utama masyarakat - klas sosial msyarakat melayu tradisional - senarai pantang larang pelbagai kaum -faktor2 ketaksamaan peluang pnd -usaha KPM kurangkn jurang pnd bg pdalaman esei: - bncangkan 5 komunikasi bkn lisan - 5 implikasi kpd murid jika guru gagal komunikasi berkesan - 5 pndekatan pnp yang sesuai dlm pelbagai budaya - 5 cara untuk elakkan pelajaran dimonopoli oleh susuatu kaum dlm kls

Objektif 1. Takrifan budaya 2. Definisi kelompok 3. Definisi etnik 4. Ciri fizikal kelompok sosial 5. Bangsa malaysia 6. Implikasi kepelbagaian sosio budaya 7. (soklan taon lepas) 8. Ketaksamaan peluang pendidikan 9. Komposisi kaum sabah-murut 10. Pendidikan inklusif 11. Iklim bilik darjah 12. Pengurusan fizikal bilik darjah 13. Konsep kurikulum 14. Pengurusan p&p 15. Penilaian asas budaya-fitrah budaya 16. Kelas bercantum 17. Model komunikasi 18. Ciri komunikasi berkesan guru 19. Tujuan pelan tindakan 20. Persekitaran mesra budaya

esei 1. a) jelaskan 5 ciri kurikulum tersirat dalam sistem pendidikan masa kini b) bincangkan implikasi kurikulum terhadap masyarakat 2. a) huraikan 5 pendekatan p&p untuk pelajaran pelbagai budaya b) bincangkan 5 cara elakkan pengajaran itu tidak dimonopoli oleh sesuatu kaum 3. a) bincangkan 5 cara komunilasi bukan lisan untuk guru dalam bilik darjah b) 5 implikasi jika guru gagal berkomunikasi dengan baik

Stuktur 1. a) jelaskan 3 ciri budaya b) jelaskan 2 ciri utama masyarakat 2. a) senaraikan 4 kelas masyarakat melayu tradisional b) senaraikan 6 pantang larang kaum di Malaysia 3. a) nyatakan 6 faktor ketaksamaan peluang pendidikan b) huraikan 2 usaha mengurangkan jurang pendidikan penduduk luar bandar 4. a) nyatakan 5 pelan tindakan dari segi penyediaan kemudahan fizikal untuk penduduk luar bandar b) senaraikan 5 kepentingan sekolah wawasan

struktur: -ciri2 budaya -ciri utama masyarakat - klas sosial msyarakat melayu tradisional - senarai pantang larang pelbagai kaum -faktor2 ketaksamaan peluang pnd -usaha KPM kurangkn jurang pnd bg pdalaman esei: - bncangkan 5 komunikasi bkn lisan - 5 implikasi kpd murid jika guru gagal komunikasi berkesan - 5 pndekatan pnp yang sesuai dlm pelbagai budaya - 5 cara untuk elakkan pelajaran dimonopoli oleh susuatu kaum dlm kls