Anda di halaman 1dari 31
96T neoy oueqoX fy NIMTY ‘sm Youn “ek TuOFIO) wyeOT spivu | wrorey oO Ta OAH By wee oye wom na QyMUT ow MYpRIOX TsTYE so¥opoy om wumsendeq om|-of ouny wa rfowyy “By SUVYOR VA OF MOY QZ | TNHIOY 04 VOT wy NICU w “Ubu oNOU KivzeIyy OUT |-LIGE 402 of} va HfuvT UG fu nyo} OM OMMTY OF NEINy | -BIUG “GK NIOHIO} BIL TZ (ou0s wa area {LBC OF BL : 0} ogom Tuoresvor yu area |o} nave ‘mueyomgormoreA 1Z [OTA “onysoae Vaya) IU Tyon OU wart | CI0FO} NENAVY OEY OZ ‘ouour ot 02030 | “149003 Rurzeiys vB wnfuwe opor jou ws 1x nos Ten os :nynzes om wamneendeg | 170} nioxoUITySTAO) 0 OZ @JOUN Om NZI BA OIE MA ‘BA / OI] BE HON, ‘ysEMEINEY TuoyN evo onwqox oz [ia jou ou ouwyox wok {8 | nomexeenz9y om OFT OF 140% neogopoy om sumnsemndeq o7 | oy yews onGEAUPNA GT Tuva ‘oylye nzere ow to eqs! = “HOSEA BIE OM arom 1HI0T Suofok owwy ‘nzvre ra wht | oom nze TU OFFI Ov TYO ‘nzere yo o7n toemeuns ‘ofz0yq mI ‘equiug “a nu0%! onvqox syear war “woreyny onyiod or omsuny Uso] WA CORBET Of onsen ‘wAEne, e704 To oA BA OKO LT . “DIUIOUANA O8 cox ou oy Tuoqok wa on| fomfom ya rundou oaq0 © ofog ngowu om 1yotr om YON oos ‘nx BYGONE nyg ‘iqouawons SM ore AA aUBIOA ong on yous BH TW ouom TysIqemAesT | vA ONO! TINT] omyo om viorwy, J wy nave ore} | a orem ‘1 FBR OTA “BH ‘Tt UNVHOA wr ™“ roar, sok ‘cantre.om I | 88 Ym LAY WA ore g “Wye 88 oro OUBIOX oT isu ome} eB woUTyS ow Taey I OFF ‘IEG g “pfrezwioyus om o10y vA PyEINy $140} ngofot ‘nz “RAID BA ONY NIVTBT ET “poseu 0} o¥ OM I: om exo onruare Om BEAD | Tet wa rasarer ‘em 1a ouour Iasozutys om |-nynsy opwiod Ta Ox0y OMT 10H MOU ou NzZ010K g Bis tad omo} 0} Tue im ou | BA VqOIOY OUOY | Tu TONY ou axoU0 are] TT “NTBITYS OM 010% of “fa nroyarernyns} 1a OW: em of “uu Ok ONY OT “vn ory TPSUAEO “oreip{ 1 of | -ns wah BGO} “Te 1H OuIO} Bh LBTIY OU OoxwUr nsvIg} | oy IMB BA wqOIOST om ojty ou oyoqns ‘e10g g | ‘LY Bqo}Oy To anitvi “HOIEIT] TH OMT WoFeT OM {yseyE oye, yO LeyLY ‘nz ‘OHS T ‘OHS NINANA NAG ANVHOA 1st *.ng omy om a10y ‘ERY B “green peer] “qa omopeqomtys neq 1 £08 rysurs eeaos 10 0: er nejnut ouesiyst om of igs ‘onesen gS 1 yedupn x 3. ‘04 odo8 oft 03 | -o¥ ow 1040} tuNzjon 1a wx fume v8 arey ‘ove ya otopaqomiys wquy OuDy ¢ -ncwie epwtur wa 101 va Ay | g ef uvie Wedesyy om 108E 0) orUM eu ‘Ok BuO, Soma NUON ( OxBy NSOT F phg 10 wraie yy Yo ney wysy nqpOPng & “nawouwUr 1 T-TOy om yysp ouos oF NT Z “wero 10 o¥0y | 078: om wquy om soy “eH ua-toy oyu vaRyY Ou vherivg 1a om YT “OHS & sara om nuns LEP ny Moqom tt on om oy ot yom oo ‘aainsy yu ex “y=q cnaur yfava of joy TET 19 ont jrok atoy uy TE cnanyge {fen om104 Ta nsor siemens eealon aoa me om nopfiqor eB foray “OM NAOT OF9BIOY NSIT OG on|- ejomoy NaeuteeN GF syrejror om nyexo ot 1f rom To wags ou NGOY “Ter fuwmjoe on ifaw 4 ie ‘BA TONLE O7OeIOH TO eroy Tey yeh TOM] EGS OM oxwaL OMfYR Ta UAT “eA TE so] UOBUBIEN QF it ouort yuu IreANET OF0%0F ouos ‘ous FH ony ou NIOBT -ney om ojoqumr ‘okt “BM Tuy! egnyses OM OTB ‘TUT om Taw 1a ojou vHouO ou noBIEENy eT Ly ‘okra ofrenSy “Ba NOTE TO odyig {vf wept own ryod om tau pos orezEN, fam nioyi! NowOBIEN OF ‘pea ney ou arezuyy ‘oy om TyO5OK Wpeawans {woe 1a ouOUT Ou oxox} TysIgensIgs ou sqoermgenafol ‘oye) nm “pou wa OSD HY 1 1Yon ou 2} jo wrare Ay “eK THOM one 1 mowueey odig oy “MBO OTE OF YOUR NOL OF uplesajog, nzouins ou oxoIog } axpuy wm odi oy oeSeyys 1a oreyy ‘ee % UNVHOA 96 ~ oduarg onrys 09 wus ya Wf | ‘ona om nyIY OW NET 9g BIUBH Ny IY MMAY Ep ¢ “rout orm TqDHOr | (Ow 0} TysOp ou LUNE om doy) rysoqnieievuc) | anvyox Muar IY AMyY og 04 sdoyy 8m sfawe ‘tru our | “poe 1ysuTE “Igg 0% ou soOX BH HfowyT om TAR OM OU TOTy o1OR “Ga NIOAN yu OOH oper Nagy | ‘ONO frm rysiqnd omnsy ro nsay om ey OUANUNg ZF (Cae omnis “EX Bqoyo} om vrYSEaPT) rq iOw AA “BA jon On 18 om 9p fowyy -2f4, ons nem an onom nduq Om B10H OIVAL FE “u ‘wu OOM nsw om’ Barney som OM ratEg vA oruy ‘OI OM NABWOpO} 1 08 ONUPH VMVIET OM na: ya orem TysSUIT|SEEOFOPOG Oa hurea exeprry repety oa | sumexyndeq equ ea 14sun oxyeg voMIAg BA LORY | -8xN) om oavat ‘oparezeaiys ouos ou CUCM OM IBN; NI|OM IVT BM UM oe anu! Owoy ‘ORUT OM Os0H0 “UrByIME om nsorBEIOpO} ron ouos ‘ojiawpny, 1x04 Uap TyOIH on ope OW VEIT oreAy “VA TON onGE ypuAY IU OVROR Ze "HVT omy) VF TeFEMeIE IT opes duos ‘opin 1a mg} t0iNy ou TIoBINST OM OIEH wiorsy neoy gg | -ndeq 4 okt | eA neoyopoy om wu equ nator rey vB (Ceren 13 on nt 0} | -8a opares { nzeirys OM OG Tas “Eqaqor OM IqUy) 07 8X muopud rm nynzy qu ‘ovo No} Td BlAIEy 09 wf manmiojour om fuwT eI sfoeyy ‘qmavy om nu0ed HIE ou worwy MRT gE uoynd| yy reSeqys rx ney Tqsop om nx -at| ono, 20k o}ouT aTwAL T: “Ure Ont OUOY BAL T 0} [rou wqoreu OUOUE a Tyee ok area, UvU ouour nuoxwwU k area YK ONOUT UBL amyo WM ore 08 jot RAY 1g |om wey ox om ure no often | om farms} om O “Wa THO%TE oe afoeny oy om yorvyy | opfut om ney tu az0U0 ot ‘tT ANVHOX eat vey “wepny Wok vel, eT 484 Toe OM O}03 | nmaarys opeyt ‘eA 10 WHAT ‘OM 0903] OU Ue} ORTqEBOT “oq, wore exifaer 0 TY Om MOY OF TY aTBM T4SOW ZT cnzoqn om tgs | th -wye ou wioreA was eryfawE {a ums TyEEYE OM OO, Tystar ‘i OM JOH TySUTGS ‘ero ‘dong yo fae «qu OjoywEN ‘IU OAS TT. jey awzergs om 0) ony OBU IU NIBU rye ou nuowiney wa TORN fom nog o4om}0% NET OT ony 0} wf mere 040% OUOy Op BY] ‘ouj0y OMEPOFIN| 6 _ | -L “iypoyes nyoy out ouom nmnsvamn Tr Sue mane amd ona Wye O& O}OH, HyoqnzeuN Ta wry ‘iw ord wie 1 “uiva [or vA ouom nme oy1z0k ta fox {wu nya ws OUOUT nunreum e104 Ta OLN 9 “aa niereawe O10% Nay ro twmy ow wey ‘eqarez Zexwum oqo 1a 0} UmVNL % rawr wm OMT ‘aodney jek wom, soqniven ‘oyu ya Biv Ot sqeq qe wing —jef uo om 0% nunseuN veut Opyyt ekey OFT “eH 10% nayE OM LAN I ‘eqnzarvum ‘Byere 1ysoUr OPT ‘WoSNs) TH fava ‘1a ojoqwut ‘ta COTA, ‘em ni jowoy soy g “avo ‘wqpIETBABIE OF New Om 20% ONG “BA TySMATYS OTOH ou Toseg ‘oq BaER chy ou OLIGVAVGO. “OHS & sueu uqazez ‘emojom 0M ouom nansy™ Om Tyseye OMe, TU ONT {qa ond w8 nary om Tyon OT o10y0y Ou out SON oe -OTUy Om BIUHNZIUA NOT FZ rome ou wa on 1a fora ‘fa ooHBTE “10 O70, Jey “CA IORETIOR NET G “We 1a nuaruenToy ou wysoxtsine nsoy ‘opeg *€ ANVHOA 96T ‘eM nur nyxVy OM NT TZ s Toner ejour of BAER, CT “qat om 0 nus wz ou OMOM uns ov 01 (04 ouom nn om O78 Fy qe one BAI FT . ozoqpynreo wa OU yp on why on way coe) oie oma UBF MUNG] Om GOH | 70H MIO 1a O10|O} CUS “1 rqseq | spony Yu fom mao onqudepnx 0g areas 10G0% om nomvuedeyy oe “sm | -rysep 1qoko “wepody “oquy ‘ouoy | Olos sey TyDON ONS, ZT on feqaro3t | Is om ow TysOp : HORTA ‘xT | nv om oBsxES Onoe oRrys La yor Oy | ounfey ou rysnatys “eA Tues enfaey ‘emoy ney gy |-eu atu wuvy on vhumuD 284 eB nwoy om Oj0% OUOY, TT Rmsqar OM TysNATYS ou Tow JU wiOrBA ‘BA TO Brey Neva |-epeor OM OOH on wxOIOH ifueyy | usa ‘ea TORT TO ney oyvyOy | -Tqee onqedepn, “oqo amuopoy om. oxUs 13704 wah SUPE OM 93.08 15 oo Ta naen ead WH oF0H gT |e) OWE “IqPEpY om 0: SOR aL | na ore ‘uml on ot nimjaromiye oO} Weems | ‘eH nioyE re omy, ‘onqod om orem ison yu ome of |om oxNUINGTY oUOM TOP ar ou rfueyt ‘iqowiiqeaq zt | -eewxne arexqeu Tamy 0} of OU TeUDTE OM OF ou mpg eam ‘ayn eqt10} 0M ONO ONO “EA NIORIT {a ouOW NIN OM OVE g’ om roumang OT “yarTys Bik oqou rystmany] om Nzyar operes ou rysETEyTy Hod ‘f1ysov) om Typ | -opusegne} om ieuMINT ¢ ouos ‘ryseztqo os ‘ouour nuns oulg/ 1g | ououE nz ‘6 UNVHOA | orwy fuqozoq 0} oswyea tr ros} Om wor snang ‘pynd yyoomr 07150} rar