SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTsN) LANGGAM KINALI KAB.

PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012 NOMOR : MTS.03.70/KU.001/03/ 2012 TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012 Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Kepala MTsN Langgam Kinali selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Menteri Agama RI, memandang perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Penanda Tangan SPM, Pembuat Daftar Gaji dan Pengelola Laporan di Lingkungan MTsN Langgam Kinali. b. Bahwa namanya yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran ,Penanda Tangan SPM, Pembuat Daftar Gaji dan Pengelola Laporan. a. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. b. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. c. Undang-undang No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggunh Jawab Keuangan. d. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 e. KMA RI No. 16 tahun 2001 tentang Pedoman Administrasi Keuangan bagi Bendaharawan dan Atasan Langsung bendahara di Lingkungan Kementerian Mengingat : Agama. f. Keputusan menteri Agama RI No.7 Tahun 2006, tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Kementerian Agama. g. Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Beban Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penanda Tangan SPM, Pembuat Daftar Gaji dan Pengelola Laporan pada MTsN Langgam Kinali yang namanya tercantum pada kolom 5 dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

: Surat keputusan ini mulai berlaku tanggal 01 Januari 2012 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam

I NIP. Badan Pemeriksaan Keuangan. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI. Jakarta. Sumbar. S.keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali PETIKAN : Surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 3. Jakarta 2. 195910101985032005 Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop.Pd. Jakarta 4. Cq. KUTIPAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negera di Lubuk Sikaping. Pasbar. Kepada yang bersangkutan 7. Padang 5. Simpang Empat 6. DITETAPKAN DI PADA TANGGAL KEPALA : LANGGAM KINALI : 04 JANUARI 2012 EMZITA. Arsip.Biro Keuangan dan IKN. . Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI.

000. S.Si NIP. Menteri Keuangan RI Kepala MTsN Langgam Kinali EMZITA.Lampiran Surat Keputusan Nomor : MTs.- 4 ERNIATI. 150.Ag NIP.- 5 HERMAWATI NIP. S. Pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM Rp. 200.Pd. 197702072009101002 Pegawai Bendahra pengeluaran dan Pembuat SPP (untuk belanja pegawai dan uang persediaan) Pembuat Daftar Gaji Rp.000.- An.I/II/B Kaur.000. 195910101985032005 PANGKAT/GOLONGAN JABATAN JABATAN DALAM TIM HONOR PERBULAN 1 Pembina (IV/A) Kepala MTsN Langgam Kinali Kuasa pengguna anggaran/Barang.- 3 ERIANTO. S. 196711031989032001 Penata Muda Tk. 195910101985032005 . 250.000.70/KU.198609062006042003 Pegawai Pengelola Laporan Rp. Tata Usaha Rp.000. S.001/03/2012 Tanggal : 04 Januari 2012 NO NAMA/NIP EMZITA. 150427960 Guru Rp. Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/Pembuat komitmen/penanggungjawab kegiatan.I (III/B) Penata Muda (III/A) Penata Muda (III/A) Pengatur Muda Tk. 350.I NIP.I NIP.- 2 ERMAWATI NIP. 150.03.Pd.

I NIP. 195910101985032005 PANGKAT/GOLONGAN JABATAN JABATAN DALAM TIM 1 Pembina (IV/A) Kepala MTsN Langgam Kinali Kuasa pengguna anggaran/Barang.Ag NIP.Si NIP.Lampiran Surat Keputusan Nomor : MTs.I NIP. Tata Usaha Pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM 3 ERIANTO. Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/Pembuat komitmen/penanggungjawab kegiatan. 196711031989032001 Penata Muda Tk. 150427960 Guru Pembuat Daftar Gaji 5 HERMAWATI NIP.I (III/B) Penata Muda (III/A) Penata Muda (III/A) Pengatur Muda Tk. 195910101985032005 .I/II/B Kaur. S. Menteri Keuangan RI Kepala MTsN Langgam Kinali EMZITA.001/03/2012 Tanggal : 04 Januari 2012 NO NAMA/NIP EMZITA.Pd.198609062006042003 Pegawai Pengelola Laporan An. S. S.70/KU. 197702072009101002 Pegawai Bendahara pengeluaran dan Pembuat SPP (untuk belanja pegawai dan uang persediaan) 4 ERNIATI. S.03. 2 ERMAWATI NIP.Pd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful