Anda di halaman 1dari 4
SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTsN) LANGGAM KINALI KAB. PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTsN) LANGGAM KINALI KAB. PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012 NOMOR : MTS.03.70/KU.001/03/ 2012 T E N T A N G PENGANGKATAN PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012

Menimbang

:

a.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Kepala MTsN Langgam Kinali selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Menteri Agama RI, memandang perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Penanda Tangan SPM, Pembuat Daftar Gaji dan Pengelola Laporan di Lingkungan MTsN Langgam Kinali.

 

b.

Bahwa namanya yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran ,Penanda Tangan SPM, Pembuat Daftar Gaji dan Pengelola Laporan.

 

a.

Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

b.

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

c.

Undang-undang No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggunh Jawab Keuangan.

d.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004

e.

KMA RI No. 16 tahun 2001 tentang Pedoman Administrasi Keuangan bagi Bendaharawan dan Atasan Langsung bendahara di Lingkungan Kementerian

Mengingat

:

Agama.

 

f.

Keputusan menteri Agama RI No.7 Tahun 2006, tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Kementerian Agama.

g.

Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Beban Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan kementerian Agama.

 

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penanda Tangan SPM, Pembuat Daftar Gaji dan Pengelola Laporan pada MTsN Langgam Kinali yang namanya tercantum pada kolom 5 dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

: Surat keputusan ini mulai berlaku tanggal 01 Januari 2012 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam

keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali

PETIKAN

: Surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negera di Lubuk Sikaping.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: LANGGAM KINALI : 04 JANUARI 2012

KEPALA

EMZITA, S.Pd.I NIP. 195910101985032005

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Cq.Biro Keuangan dan IKN, Jakarta

2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta.

3. Badan Pemeriksaan Keuangan, Jakarta

4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sumbar. Padang

5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pasbar, Simpang Empat

6. Kepada yang bersangkutan

7. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Nomor : MTs.03.70/KU.001/03/2012

Tanggal :

04 Januari 2012

NO

NAMA/NIP

PANGKAT/GOLONGAN

JABATAN

JABATAN DALAM TIM

HONOR PERBULAN

1

 

Pembina

Kepala MTsN Langgam

Kuasa pengguna anggaran/Barang, Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/Pembuat komitmen/penanggungjawab kegiatan.

Rp. 350.000,-

EMZITA, S.Pd.I NIP. 195910101985032005

(IV/A)

Kinali

2

ERMAWATI NIP. 196711031989032001

Penata Muda Tk.I

Kaur. Tata Usaha

Pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM

Rp. 250.000,-

(III/B)

3

ERIANTO, S.Ag NIP. 197702072009101002

Penata Muda

Pegawai

Bendahra pengeluaran dan Pembuat SPP (untuk belanja pegawai dan uang persediaan)

Rp. 200.000,-

(III/A)

4

ERNIATI, S.Si

Penata Muda

Guru

Pembuat Daftar Gaji

Rp. 150.000,-

NIP. 150427960

(III/A)

5

HERMAWATI

Pengatur Muda Tk.I/II/B

Pegawai

Pengelola Laporan

Rp. 150.000,-

NIP.198609062006042003

An. Menteri Keuangan RI Kepala MTsN Langgam Kinali

EMZITA, S.Pd.I NIP. 195910101985032005

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : MTs.03.70/KU.001/03/2012

Tanggal :

04 Januari 2012

NO

NAMA/NIP

PANGKAT/GOLONGAN

JABATAN

JABATAN DALAM TIM

1

 

Pembina

Kepala MTsN Langgam

Kuasa pengguna anggaran/Barang, Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/Pembuat komitmen/penanggungjawab kegiatan.

EMZITA, S.Pd.I NIP. 195910101985032005

(IV/A)

Kinali

2

ERMAWATI NIP. 196711031989032001

Penata Muda Tk.I

Kaur. Tata Usaha

Pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM

(III/B)

3

ERIANTO, S.Ag NIP. 197702072009101002

Penata Muda

Pegawai

Bendahara pengeluaran dan Pembuat SPP (untuk belanja pegawai dan uang persediaan)

(III/A)

4

ERNIATI, S.Si

Penata Muda

Guru

Pembuat Daftar Gaji

NIP. 150427960

(III/A)

5

HERMAWATI

Pengatur Muda Tk.I/II/B

Pegawai

Pengelola Laporan

NIP.198609062006042003

An. Menteri Keuangan RI Kepala MTsN Langgam Kinali

EMZITA, S.Pd.I NIP. 195910101985032005