PUNGUT ALIAS ZAHARA ALIAS YAP SIEW HONG WATAK – MAK TIMAH

-Seorang perempuan tua yang sering sakit - Seorang yang ikhlas : Mak Timah ikhlas menjaga Pungut walaupun Pungut cacat - Seorang yang tabah : Mak Timah tetap menjaga Pungut walaupun Mak Timah tidak sihat.

NILAI
1) Keikhlasan – Mak Timah ikhlas menjaga Pungut walaupun Pungut cacat. 2) Kasih-sayang – Mak Timah sayang akan Pungut 3) Prihatin – Mak Timah prihatin dengan nasib Pungut 4) Hormat-mengormati – Anak-anak Mak Timah menghormati Mak Timah dengan tidak menghantar Pungut ke rumah anak-anak yang cacat. PERSOALAN 1 ) Ketabahan dalam menjalankan tanggungjawab- Mak Timah tabah menjaga Pungut walaupun dia tidak sihat 2) Keikhlasan menerima takdir Tuhan – Mak Timah ikhlas menerima takdir Tuhan dan menjaga Pungut dan tidak menghantar Pungut ke rumah anakanak cacat. 3) Kepincangan dalam masyarakat – Siew Lan tidak mahu menerima anaknya yang cacat dan dikatakan membawa sial lalu diberikan kepada Mak Timah. 4) Kejujuran tanpa mengharapkan balasan – Mak Timah menjaga Pungut denga ikhlas tanpa mengharapkan balasan