BORANG PEMERHATIAN

Tujuan kajian : Mengenal pasti tumbuhan semulajadi di ............................................

1.Nama murid : _____________________________________________________________

2.Tingkatan : _______________________________3.Tarikh:_______________________

4.Kawasan kajian : __________________________________________________________

5.Tajuk kajian:______________________________________________________________

6.Catatan pemerhatian:

a) Jenis-jenis pokok :___________________________________________________

b) Haiwan liar : _______________________________________________________

c) Jenis haiwan :_______________________________________________________

d) Lain-lain :__________________________________________________________