Anda di halaman 1dari 7

Pendidikan Moral Tahun 2 2012

SEKOLAH KEBANGSAAN LAPASAN KOTA KINABALU SABAH


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 MEI 2012 1 Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini adalah dalam Bahasa Malaysia 2. Jawab semua soalan 3. Jawab pada kertas soalan ini.
4.

Kertas soalan ini hendaklah dihantar kepada guru pengawas peperiksaan

Nama

Tahun

Peperiksaan Akhir Penggal Pertama

Pendidikan Moral Tahun 2 2012


5. Bulatkan jawapan yang betul dan tepat. 1. Adik kamu membuat bising semasa ibu bapa kamu sembayang. A membiarkan adik B menasihatinya supaya jagan bising Ibu menyuruh kamu sembayang . Kamu sepatutnya. A mematuhi nasihat ibu B memberitahu ibu kamu tidak senang Kamu mengikut ibu bapa ke tembat beribadat. Kamu sepatutnya. A mematuhi peraturandi tempat tersebut. B membawa makanan di tempat ibadat. Kamu ternampak adik membuang sampah di kawasan tempat beribadat. Kamu sepatutnya. A menegur tindakan adik. B 5. membiarkan sampah tersebut

2.

3.

4.

Kamu berjalan di hadapan ahli keluarga yang lebih tua. A Membongkokkan badan sedikit B memandang mereka sambil berjalan

Peperiksaan Akhir Penggal Pertama

Pendidikan Moral Tahun 2 2012

6.

Kamu ingin meminta bantuan kakak mengangkat kotak ke dalam bilik. A B Kakak, angkat kotak ini ke bilik saya. Kakak, bolehkan kakak membantu saya mengangkat kotak ini?

7.

Nenek dan datuk akan balik kampong petang nanti. A B Kamu hanya berdiam diri dan melihat mereka Kamu member salam dan mengucapkan selamat jalan

8.

Kamu telah merosakkan basikal adik A Adik,maafkan abang.Nanti abang akan baiki basikal adik. B Kamu mendiamkan perkara itu.

9.

Ibu meminta bantuan kamu menyapu halaman rumah. A B Baiklah ibu. Saya akan sapu sekarang juga. Saya tak senang ibu! Suruhlah kakak buat.

10. Apabila adik mengajak saya bermain, saya akan A B bermain dengan adik membiarkannya bermain sendiri

Peperiksaan Akhir Penggal Pertama

Pendidikan Moral Tahun 2 2012


Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. bertanggungjaw ab kebersihan suis bisin g beribada t mengemas marah pakaian Makan

tugas

keagamaan

peraturan

11. Sebagai anak, kita mestilah mematuhi amalan _____________ dalam keluarga. 12. Kita tidak boleh membuat ________________ semasa ahli keluarga sedang bersembayang. 13. Semasa perayaan ________________________ dijalankan, kita perlu mengikut ibu bapa ke tempat beribadat. 14. Ibu bapa akan merasa __________________ jika kita tidak menghormati amalab beribadat yang dilaksana oleh ahli keluarga. 15. Pakailah ____________________ yang besih semasa beribadat bersama-sama. 16. Setiap anak perlu melaksanakan ___________________ yang diberikan dalam keluarga. 17. Selepas bangun dari tidur, kita hendaklah __________________ katil sendiri tanpa mengharapkan ibu. 18. Jagalah ______________________ tandas di rumah selepas mengunakannya. 19. Anak yang _______________ selalu membantu ibu dan ayah. 20. Tutup _________________ lampu dan kipas jika tidak lagi menggunakan bilik tersebut.

Peperiksaan Akhir Penggal Pertama

Pendidikan Moral Tahun 2 2012


Untuk soalan 21 hingga soalan 30, tuliskan sama ada pernyataan di bawah BETUL atau SALAH. 31 Setiap ahli keluarga perlulah bertegur sapa . antara satu sama lain 32 Kita patut membantu ahli keluarga yang . berada dalam kesusahan Berbuat baiklah pada ibu bapa kerana 33 mereka telah menjaga dan mendidik kita . dengan baik Kita tidak patut meminta maaf dengan ahli 34 keluarga apabila melakukan kesalahan . terhadap mereka 35 Apabila seseorang itu berbudi perkerti mulia . dia selalu member duit kepada kita Gunakan bahasa yang sopan semasa 36 bercakap dengan ibu bapa dan ahli keluarga . yang lain Interaksi bahasa yang sipan semasa 37 bercakap dengan ibu bapa dan ahli keluarga , yang lain. 38 Dalam keluarga, kita hanya perlu berbuat . baik kepada ibu bapa sahaja. Apabila ahli keluarga kita bersikap kasar 39 dengan kita, kita juga perlu bersikap kasar . terhadap mereka. 40 Anak yang berbudi pekerti mulia akan . disayangi oleh semua ahli keluarga Peperiksaan Akhir Penggal Pertama 5

Pendidikan Moral Tahun 2 2012

Lengkapkan prinsip-prinsip Rukun Negara di bawah: Kesopanan Kedaulatan Keluhuran Kesetiaan Kepercayaan

41. 42. 43. 44. 45.

__________________ kepada Tuhan. __________________ kepada Raja dan Negara

__________________ Perlembagaan __________________ _________________ Undang-undang dan kesusilaan

Peperiksaan Akhir Penggal Pertama

Pendidikan Moral Tahun 2 2012


Tandakan pada penyataan yang mnunjukkan amalan berterima kasih dan pada pernyataan yang tidak menunjukkan amalan berterima kasih dalam keluarga

46.

Kamu member kad ucapan kepada ibu bersempena dengan Hari Ibu yang akan disambut tidak lama lagi.

47. 48.

Kamu memarahi adik kerana menjatuhkan air di atas lukisan kamu. Kamu membantu abang mencuci kasut sekolahnya kerana abang telah menjaga kamu semasa kamu sakit

49

Kamu mengucapkan terima kasih kepada adik kerana membantu kamu mengemas alat mainan

50.

Nenek meminta kamu membawa air kepadanya. Kamu memberitahu nenek kamu sibuk.

Peperiksaan Akhir Penggal Pertama