Anda di halaman 1dari 10

Penggabungjalinan ialah satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang menyarankan supaya bidang kemahiran yang berkait rapat

atau bahan pengajaran yang mempunyai urutan yang baik tidak disampaikan secara berasingan

Tujuan strategi penggabungjalinan seperti berikut : Kemahiran dapat dikuasai secara serentak Bentuk pengajaran lebih menarik dan berkesan Berpeluang untuk menggunakan kemahiran secara semula jadi

Aktiviti melibatkan pelbagaii kemahiran dan ramai pelajar

Mudah ubah, bergantung kepada matlamat dan objektif yang hendak dicapai Guru mesti tahu apa dan berapa kemahiran yang ingin digabungjalinkan Kemahiran fokus dan sampingan hendaklah dirancang dengan baik Berdasarkan kebolehan dan pencapaian pelajar

BENTUK-BENTUK PENGGABUNGJALINAN

PENGGABUNGJALINAN KEMAHIRAN

PENGGABUNGJALINAN BAHAN

PENGGABUNGJALINAN AKTIVITI

K1

K1- Kemahiran mendengar K4 K2 K2- Kemahiran bertutur K3- Kemahiran membaca K3 BM K4- Kemahiran menulis BM- Bahasa Melayu

* Penggabungjalinan Kemahiran dalam Satu Mata Pelajaran

K1

K1- Kemahiran Bahasa K3 K2 K2- Kemahiran Muzik K3- Kemahiran Seni BM- Bahasa Melayu BM * Penggabungjalinan Kemahiran Lebih daripada Satu Mata Pelajaran

PENGABUNGJALINAN BAHAN
DEFINISI

Memberikan tumpuan kepada bahan atau tema pengajaran dan pembelajaran.

Bahan itu boleh terdiri daropada bahan utama atau bahan sokongan.
Perancangan harus dibuat untuk menentukan bahan yang dipilih sesuai dengan keperluan, pengalaman dan tahap pencapaian murid.

BAHAN
Bahan utama (petikan) Bahan sokongan (bahan rangsangan) Bahan lisan (rakaman)

Rencana
Laporan Berita Ucapan Komentar Pengumuman Ulasan

Gambar
Data Rajah Graf carta

Ucapan
Ulasan komentar Laporan Temubual Pengumuman Wawancara

iklan

Aktiviti penggabungjalinan