Anda di halaman 1dari 8

5.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4

Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Tajuk

: : : : : :

Bahasa Melayu 4 Bijaksana 28 September 2011 ( Isnin ) 60 minit ( 10.40 11.40 am) 30 orang Keluargaku sayang

Hasil pembelajaran : Fokus utama 1.1, berbual tentang sesuatu dengan perkara berkaitan kata,

kehidupan

seharian,

menggunakan

ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

aras1 (i), berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

aras 2 (ii), menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti seharian. 4.2, mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang

disampaikan oleh pihak lain.

Aras1,(i),memerihalkan sesuatu berdasarkan pemerhatian.

Fokus sampingan 5.2,membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca.

aras 1 (i),membaca lancar bahan bukan sastera

8.1,membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

aras 3 (i), membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.

Objektif

: Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : 1. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan lancar dan intonasi yang betul.

2. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. 3. Berbual tentang suatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. 4. Melakonkan tugas rutin yang biasa dilakukan di rumah secara berkumpulan..

Sistem Bahasa

: 1. Tatabahasa Kata nama Kata hubung Kata panggilan Kata majmuk Kata perintah Kata Tanya Kata penyata 2. Peribahasa Ringan tulang Buah hati Berat hati 3. Sebutan intonasi Ayat penyata Ayat perintah 4. Kosa kata Ilham Tabah Melodi Ikhlas

Bahan bantu mengajar

: 1 Foto keluarga 2 Kad imbasan anggota keluarga sedang bekerjasama melakukan kerja rumah 3 Slaid video lagu keluarga bahagia 4 Raga, tongkat, kot pengawas, fail. 5 Teks tanggang anak derhaka

Pengisian Kurikulum I.

: II. III. IV. V. Ilmu Pendidikan moral Nilai murni Berkerjasama Kasih sayang Kewarganegaraan Kekitaan Kerjasama Tolong-menolong Hormat menghormati Peraturan sosiobudaya Kesantunan bahasa Kemahiran bernilai tambah Kemahiran berfikir - Menjana idea - Kategori Pembelajaran kontekstual - Mengaitkan pengalaman sedia ada - Hidup berkeluarga Kecerdasan pelbagai - Muzik - Interpersonal

Pengetahuan sedia ada

: pernah dan tahu 1 Mengenali ahli dalam keluarga. 2 Menggunakan panggilan tertentu dalam keluarga. 3 Mengetahui perbualan yang biasa terjadi dalam keluarga.

Langkah Set induksi (5 minit)

Isi pelajaran Pengenalan keluarga Soalan : Gambar apakah ini? Siapa sayang pada keluarga? Dalam keluarga ada berapa orang ahli?

Aktiviti Guru memaparkan foto keluarga di hadapan kelas.

Catatan Kemahiran mendengar

Guru meminta murid mengenalpasti siapa anggota keluarga dalam foto yang dipaparkan.

Langkah 1 (15 minit)

Jasa pada keluarga Soalan: Apakah jasa yang pernah dilakukan kepada orang tua?

Guru memaparkan slaid orang yang sedang bergurindam1.2

KB: Menjana idea Mengaplikasi

Apakah nilai yang dapat diambil dari cerita tanggang anak derhaka? Guru meminta dua orang murid yang dipilih melagukan gurindam tanggang anak derhaka di hadapan kelas.3 Guru memaparkan video kisah si tanggang Guru meminta murid yang dipilih secara rawak bagi menceritakan cerita yang pernah didengar,dilihat dan dialami tentang anak yang tidak mengenang
1
2

Guru mengedarkan gurindam tanggang anak derhaka kepada murid.

BBM: Teks tanggang anak derhaka

Guru memaparkan slaid orang yang sedang bergurindam pembelajaran melalui pemerhatian dan peniruan. Guru memaparkan slaid orang yang sedang bergurindam guna model sebenar 3 Guru meminta dua orang murid yang dipilih melagukan gurindam tanggang anak derhaka di hadapan kelas pelajar melihat model dengan jelas.

jasa orang tua mereka di hadapan kelas.

Guru meminta murid menyatakan cara untuk menghargai jasa orang tua secara individu.

Langkah 2 (15 minit)

Jasa pada keluarga

Guru meminta murid membaca cerita dalam buku teks dengan menggunakan intonasi yang betul.

KB: BBM: Tongkat Raga Kot pengawas

Guru memilih beberapa orang murid untuk menterjemahkan cerita yang disampaikan oleh rakan mereka dalam bentuk dialog dan berlakon dengan menggunakan BBM yang sesuai, dengan intonasi yang jelas dan betul.

Fail

Langkah 3 (10minit)

Menolong keluarga Soalan: Apakah kerja yang biasa kamu bantu keluarga di rumah?

Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan yang terdiri daripada 6 orang setiap kumpulan.

BBM: Kad imbasan gambar kata kerja.

Guru mengedarkan kad imbasan kepada setiap kumpulan mengenai keluarga yang saling tolong menolong.

Guru meminta murid daripada setiap kumpulan untuk menyatakan perkara yang dilakukan untuk

membantu keluarga berdasarkan kad imbasan.

Guru meminta murid membuat ayat majmuk berdasarkan kad imbasan gambar kata kerja di papan tulis dengan menggunakan kata hubung yang sesuai.4

Langkah 4 (10 minit)

Panggilan dalam keluarga

Guru meminta murid memerhatikan gambar yang diberi. Murid diminta oleg guru untuk memikirkan dialog yang sesuai. Guru mengukuhkan dialog yang mempunyai nilai murni.

KB: Menjana idea BBM: Grafik dialog

Penutup (5 minit)

Nilai murni dalam keluarga.

Guru menayangkan video anak yang tidak mengenang jasa.

KB: Menganalisis BBM:

Guru meminta murid menyatakan pengajaran yang dapat diambil.

Slaid video keluarga bahagia

Guru meminta murid membuat ayat majmuk berdasarkna kad imbasan gambar kata kerja di papan tulis dengan menggunakan kata hubung yang sesuai kukuhkan ti ngkah laku yang hendak dijadikan tiruan.