nail

,AL-HADIID
(Besi
)1
S!i!~t MaJd:attlllfyllill

:Surnt !k.,·I5F: 2'\11'9I}"1!ilL

"DI!!~tllJ

11Jelrym",rl' Ntfmn; .Allab

y#~ Mah~penr~lf"~h J(lg~

M;li1b,~pen.ya)'!1i~.Ii'

Imil!l-n Ahma:d, .iIlleI'iw~yiJtkan ~ci
pernah .m.eDIyampailiii!n

',[i;'b;iJl!i.

bii;!! Sari.y~\i.~ bd.w:asan:Jl1l. ia.

memhasa al"M~ahbJ}Jat. :seb~liJJ!IDtid~r dan be:lla'lll, he.rs:iIibd.t:

h.wi~:!)

J.i;:~iI.da

rneuka., buwilI :Rru:t:JJ]iljUilh~ pe.tt!lilh

« .~ ~f
"S:e,~Il:llggl1.:11.ll}'a

~

~!

~'l :~O:~))

,aryar.;'··

di

~;l;_ml1!~

t¢it'd:1!pa[ ~ru~1.:laYlltyang ~eb~hb.cik dian :se.,ibu

Dr,)mik~arn.l~h .ha~~Sy.a:tlg ,dir.iw~Yi!irk:moi~ Aibu D;!'w1l!.d, ~~.:.Ti:mui&ri, d~man-NiJj5if1l-i, PJiel~I'I!!i.j.il;l;l'l B\1qlj'-Y,iI!~. Ar· T:~r.midci. mm:J:gartaka~m. "H.l..d~l$ ~eTSebtlt bm gh1!:rib." D;i:ri a~t :r.m.g (Ii:Ilil<1lh~~ Mliam hlldits tembl,!!Jt " W4114i!oW'1i<il 'Ltm-i!:d:l!1.:& Jirmu. AU.:ai~ 't:;!"i1~: .~.~ .;;.. :~ ~~ @o!l~h~AJh~f\lG . j.~.~ "1Ji~·l~h ~" Y~i1lA~t dan Y~ng Akhi:/Y.rJi,g ~ir ,rUn. Yatsg iklhin dan Dia Mfl.1Mmen~riJmi Jet4J~ Wf($J.f~ '" (QS. Ail·Had!iid: j). Seb~m!l f1I1!l--i ~ diur.ID{aIl ]ebmbn.~llt. itnsya MJjlliI. K~~da~Nya. k.ep~}'am tett'aTIil,~an l1i!i!p~tla·NYl1 pi.ii1a ~iil.w:lkka1d1sitilcllar.· kan. DlfI. Mt.ip1aBiJ. Dia menjadiPd:ID(h!.t!g, d.atJJ. D.~a ~haik~baiJk. Pel!U:Jid~

:yang herada {/t ,l(mgi1' tt~n yltng ,ber:a:d« hmni h\ma~hih keptilda di ALld, (m'tl.l!,~lakttn ,Wes.arrm .All«h), &n ~IMY (l'Rg MtllMfJ'erka~r1lag;i .[M,flbi1b{jakstftur.(QS,. 57d) K.epnnJYd({n,"~14ab' w~i'uu'.l: lifngiJ: ~lan bumt, Did; !lttmghidnpkn~.dtm m'Cfll4fikfln, ,d(ll~Did; MaiNnmmd; QI!p.!~eg(flfl; mutl!", {QS,. Si':~)DitNrih Yang' A:WWflI. iJr!lI; Y~~ AkiJir. Y:r:1~ Zfila",i:r d(m Yfl;ifl:g iJa:hitl!; daJJ .Did Mab!1me~etilb.'fi~egili'la se8w.!!~11" ,'QS. S:7~j.)
SeJ..~:li!l1

'~~~>l5b1_hkliplad:;li.Npt" ~~i" Y

AlI;ah,'~ mem:heritahukillil. ib,,]bW;1, ~elIlllJa,~, ada OJ_! lmglt ~ dli,I)IJJ!D $~~,l,:J;t. .h~w~g d~ 1)~rnbr~·tlJmb~hillJJ. D;!IJJ fj~·!I:W:lb'~, 4 j,.~! "lJ.m DUt ,~kaM, "yahui.~~aSe5iUllitUtnJiDdwt :kep"d<1-Nya. 4:, ~ ·!f"Lag(M,f!k:J~fI.._'Jia;1' '" ~..1am ,pemcipt;1m, pett'mTIlh, elm, --- N -- ",._ " '"' • ,I - t-.";"-lah ,_. ~ itwa":!iy:;m,C', ..:t,·__ y... ·..,:c -';"',,!J ~,y,) . ~'1J '-"'J'~- 1- ~ - '! l. "I(, '-,' '" r' . ~~._,,,,,,,lan,gil' ,iLvl DurniL Did Wf;engpid~~pJian tid:n m'€m""ri&\:1;i'J,"' M~ksm:iny;1. Djiil, i.l.~ Rajay.m.g mftl!ii:':~~1I!d<l!likm m:aJkh]uk,Nya, m.e1il~hid.1.iIp~iIIn,_ me~actik!itR, dan m"mlDeri si iolp 01, $1!.ijay~_~~ ~ :k~h~nd;i_ki, ~ ~ji .~ D $ ~ )oJ t ":D4~ Di4 ,iI!ft:rw'kullm am ~~ ~er,~r;o:ltrl, Alitmy;a. "JU yang D:i",k,ebenil!a.ki '", :pruti ikm ~Il:rjadidaaapa ymg tid.lli. Dia. ikehendakU. tid1~k3i'lui:a pemd. te.r:_iadJi

:t,~.~

A~da

D.~nji~rl, A'n,a;_~ TiI'a1~,<I ~L;H~ ~~ ~ ~~,'G:I~~!i "Dfp,i;;;;h, Yo1ng ;., Y mg AM,ii!', Yang ZlmAiT dan Y4.'1\g&tbin,., .A.yWilillilah }"mlg di· ~tik:~n oleh h ..di~ '~fb;i..d!!i bin S;!rir~ di ~t'AA" Y~fJl,i m¢i:l!,i!p-~ ~.~. y,~g lebih. bam dan. se;r.jlburuyn'!:.Abu Dl!iwud meciway;}tkm;! Abl11!-~Z1l!rn_a]lm~m· bentah'lll, .!k:a:mi, 1a, bercem: "A,k,tII pe,maih brnanY"L :k,ep.;J;d ...IbilJlu 'AlbbCdlll ,~, '[$-1!.'!k.y'Mt$-_1:i!ti~'A& :5~~tli!-~@: 1!k~ d~F~tl! .di d!\laUiri d.wJi\'kI,!!l:i" :r;'ibei1!,~~; '.Apa, ~t1l!1" a!!;! kukatakm: <Demi, J!Jlah, @k.. tidak !!km :n't~~-IM~,~rit~Jb.t!1ll!l.yI1!.· L Wu ~,l b;e.rt-mya k~pa.OOku: 'A:pd~ Se5W,tIJ ,itu bii!l9i.!p~ -I;\F.I~?' Kem1,!!di_~ k i~,~,t~~lw,~.seLay.l beEka\':ilt.'Ti!lu. arl:a ~OO'Bi1i~, f'iW'I. )"<1!llg. teirMndlaft'i dlan h~ :il:U-.
ii

,~: ;:;J;!} ,.::r..' ;j-JI

S~h~W~~I~L!::'~~
41.!';;'- ~ ~

~1]~~

'~W"a'ka~ k-aml~(MM'~&J'd) j'ilta kntdada.l'drn" ke:ragu.raglian tmt~n;g a:pa ,ang .Kami uJ!rn~, k:epaaa:rml, n~ M1l:;akardab k~da I:l'l'':ulg-o~n:g ya1'l!g me!lj~ca Kita'h $e:brdumm,tl" S-~il'fnggll.b.t~}ta .dahda'tar~g ke~la:?;ar: kepa~ ~ da;r-i R~--bb.mu.·(QS. Yi,llU:IiS; 9:,;),'

~

"r'~

iJ J< fi 0!f11

q~~_:;N"~~3J':. ," ~,._._~. "_ JL...u ~I Q) '4-- ~,

~' ~

,_ • ,~

;;)'~ .~.

57. A1 HADl[D

Sel\1injl:iimY.3i.Ia be r k.r[l k!eplldab:: ;]il-m ~,ng:k~~ mep~ap~ti.. ~~UI~,ttl i ~ a diaihuilJidirimll, m:iika ba{:d.u.. ~ ~ .~ ... ~J' $~I'-" ~l.iloJIJ ~~iJ' Jj~l! t ~ ~ 'DIA,Jaf.' Y'ltng A'fVWI1! dan Ya!1gAk..b.Cl"> :Yang ZWirJan Y<1J'tg Bathin. l!km: .Di4 MAhal1'umgeMh.uistilg<t~4
:ayart :i!n!,ymg
51JSJlat.11. ~

Tem~pat beibe.rap<:l perhed;lm dbci 'pri!;~ MI:ii t;afStf mwgu,;ci .ik:u:I'.Wg ]ehili.berlcisar ~f:pu1olJ. S!il!D]pai dlld!pWlllih. peJiLd!aJp;lt~

.~.P.
,

11il~[!1Jkh~ri mel'~wllymk.m" Y11-1ty~b!)~'i1~="'Y:;l!~g Hi! dlari'!lb:a[h:in." D:atl. Syilikh. k:u:n1, iI:·Hdi l ·Mizz:.i beEL.ta: ~Y:Jih~ dismi a&:i:dl Lb.l1li! Ziyad :d·F~.mi~ ill. ~.pw~SGbuah kir.tb .ymg diben ~ Ma 'am aJ.Qu'l'-an.~ Dm. bm.yak. hdi.ts ymg d!iri~" kaa b~.ken.am:t dlengw hail tel'Sle1illlt" O.i. mrnr:my-a ~ ymgrnnwilyM"m o]eh
[mllm ~~~~. SestJ~lu sec3rn.lalllr

Im1!m Ahm,.j
,do'lllwtika

h~dak
_
-

d;t_~ Abll!!- HII!!-i1!1[.~ ~
tidil;l!t:
. _.

~b~rw!l. R~i1!-!.l!~S
.

$~~~~~

~¢rJI

Jfo ~~~ jS"'y~j L4) '!~:~ J~' Y~JI ~J~ ~(~J~ y~~i .., ~ ~ ~ .. ~, ~ ~ ;.~, ~I! ~~ ~'~ ':i ~Jfi~J ~j, ;)!lA! ~~Uj.alIJ,~~~_, ~IJ~i
0, '_
,

.

1I

-iii

Ii

HI!

_,,,.

,

...

'I!'_....

or.

~

..

~

~

~

~.;r--J
.j!Ij,

, ·ii ··~~i ~rJ·2. ~ ~ . ~:.
I~U

_

~
~,

u:i~JI·.J'~i ~~b.ii, d
~'."

l,..1 ~r i.~
tf!r

--W"~
;01"-

'.,'111,,(,'··

.. '

,SiI,F

.: ~ ~~'I·f '.'! .

'.

:j

",

~J"'.~

~~

~.t.,

'I:~ ~i"'· '".

"",

'if'

,!:II

~ J'

~.'1,F""

~

~IJ' ~

'·II~·."_ "tj. ~ ..
':., ... ~ '"

~'

...

~\#

i."~ ~'J
,r" ~~

-

d'I'~ r; ~~

ill

'.

,~.r

~''V'''!""'41!!
-~, ::

...._:l,

'!i!I1"

..

I!~··-·

.r

~( .~r~

~

~')

~~:lJ~ .~~ ~

r"

~

"Ya JJLiIi:i,. Rabiblm;git. yang herkpis,tlJ!jiUh. Rabib 'Ar:;yymg agtmg, Y~ Rahh kamid.t!l R~lbbseg;i!a 5~tI!.!., ~s ~ial!:! llni~l!!.tUElkan T;l;~t.l!iiiji], d~ al· F'l:Jiri1~, yang. me.n,umbuih!k:mbuJi[ttl'JI1b-lIh~·lIIhm dan bjji In~~. ']"id!ak~dll r1ah seLaiD lliJgbU!; Alu~e;r1i.!ldWlg kep"r;bM;U dim, kej~,5eg..u.~, serjWl![tI ]l'31li§; .pegwg '1.Ir!:t'!il!l1<,ubwwya, E:tligkaul:a!h ,rd-A~,tldlak <Ida
dan EIIgkau-!1Iih Ymg BaJdl]Il, dan tidak ada £!5Il!l!W ~mIl yangterse.mD'!iI!lJiyi d:aJrj-MIl" ~er.i1>o.a!ilb.b. kemanllp'I.I!l1 kep<lca kilIllLll 'I:I!lit:ulm.etuJj},iliSl b,utam ~ (HR. Mfiillm d~ .

~;~~;~~ y~gi::t~:l:~:!~:~ :~;!;::::~~:

~ilIp,kID1lah. k~. dan ke£ilirm. (kemis:kin31li)"
:tl.y;JI).

'r::rn".m.tllt'lmdtirl I.n)l4·f!M-· Nya.ya.!!kan tielli~mg per:liema.1.{:t.. ~~' ~ ~D.-b.m . rr h1t@'tS $b.~. d\:iin. Dan Allab' Mo:b4tndfb'{lt affil ~'k4fJ~U . MW'.~'Ur. .1!f.m4'1i~~ .s '. .ih hnjlll['.ml.~ kepiula-NY.ha. d~ b~b~.NY1 leb.lmg~t dan bruni oId:tNyu ~.rnpil bu)'D. amal pelil:m.kerjaka~.D.n b.arfl:m (k~ika) m1libm.!lit~.la~.li g ~ &t a!lt.. Ser~ iitu Dia membenfl:an'l.ll.A'. emcu.IDg disenaip'llota Mailalkili[ ymg :mlliia. (ketIk:.di'a m~rta'hu~ d.~:«JMJ)IIln~ 4effl~TJa~}'a.1rep'iJaa· Allah-~'b diktmba. . DIli1.q. (QS • .D:a.r:a:aJ'seb:iugga tidaLk ped'!:l. J am-pe:r. Sii14) Kqm. "~h~p~ ~1iLtJ:ljb~·t~~~ taDJ!!Ul'I~.~ ~~ L:~~ '".lab kerajM1! .hih: "])i. [ehh disliJ:IDp_an.nJ/'l·Jab m~rfltki.. Dm firman Allah Ta'illa. &!/jd.&n 1Ji..llIul.dmYlI.d4fj~ .a.~ ~g . seru h~"b~k:~ _y.li~ dm~.aim~ rmg.. J'41t1 tr4fk .I1...dalam .ersllm. ~ ~ j:~ rrDan ~ )'IlIllI~' tI.i.I.. ~~10· ~Danoiptt yang .:rJ1.a~ Allilih ~ me:m. &i.a Ce.Mil. fin:Mlil. Dsa ftitm.~.tw.1"5)'" seit'elM ~d:p~~hmgi~ d~ ib~ Pernb~:l.e &JimlDya.ed~ya ~ ~e!ll~~r. 57:6} ( . .4' .Dat.i~{I.l!~~ :sesWl.I:i(l~ Dia hmmt9nmdi a-la'j 'Any •.•. .l«11Jll'lta.fmJ:iJo.~. pei!'ua. t:iI..se~r~ dtl1:gaatl!.'\ak.~(lj(lkam·n btmdd.iamm~lii~apa ~g m~l~k'..masl. sebellum simg ].11.g.Ny~. dailam 8I1ita![ al. S~b.'3ImJtng~J:~.5:7::5) .ktptt.ri..ij m'ltlltm ire· ddlam $lang dan me. ~i pe!:b!J.cikm rur"~ mMuik k..i!kitan~t~· kedAlilm m41tlm. :p~:!"~ Mabiht &m.j_.kdir.:!lli· .i..'~ d"'j~j.iikti.llJi.a' Mahllm~~·tlb'liJ t~{fla tsl: !m~i.a~:frru .berit'l1!hukm te:!l{:angpencipt.l(:ip'tt1ltn. Dl.:1.ijf!Hl!.trnu di m~na .yamilin"Ny~ ~i.i. siicl:jru.di:seburik.w..l«n.!n merJ!p~ ay. <: ~.uinJa' "Yif!Th:nt.liught rJan. ~.< l!~j ll~gidi rum.~.1r:e 4£am bl~mt.OS.\!lIJ dan' langi'li diU! (ll'fl.~anliriJI. I~QS. bijii.. ju~d.apt: j!'a~g .J)iaJah ya~g mi~.l:ikan d 5egalri Urmtm.li) &img sehell1m ma1!am i1.tit~ yakni ~l:.a J<"li!l:g' .ftc b'NI7d' Un ap'lt y:ang kd'llar' dar"padaJlY~.

mlli'b :S~WJlggWmy<l Oiiil.f4h dike'mlMlikrm $~Wlla.iJJra:b selmgai reD:rang hamba..tn &ifaw. .fi1.~JaRabfj.nlig M • O~e~.NY'iiI.cib i.dan di ltJJmi.jdMi. MMy.~i:r:.kalian.il!l1LlI~ 93~95J. m. kem$ual. ktdl:j1.s:i~ M<liJUiP'I.io.l.lii1dili~ I!1l!gk(l.!!i ~h~i'_.da..g Jt~'(la A.ya.p1.mellihilimu.~N~" jik~ ttlgMllItlilliik meliha~NY"'i.I'YY~ngpwl dl.p.da.!!tmi~ ''-TiJak ada re. [)~. m~JliF. semJ.. ~.J ~i! ~ '! s . y.:.llihili t~hili dittig."i<1p.t!i. h:<lII~ k~adi1.n (keQ.d~hUittm.m. ~eli:aljJ te:otmg • _JO sh.!l~fi~~' @J ..aill :1nf!Hf.k4n dattm.m.uiJ.}]un.. S!:!:!llmggtthn:1Jlo:=AIL0 $td4h'i':I~J.llll kdii!l6.1!iW. kaliaa.. dli. Ahmad ~ pe..p'!d.~~m. Se.ji .. .ll~J~ p4r14J'4ri Ki4m~t den:gan.~" if'i"" j)~' » "HI'.ngar. unJ$MJ.!tJ.iji'briij h~NmY1likep(jJ.I ~~ . haikdl danlJtan illHi'!lljpUlil .lab fJ'lerdoi! .d.jL-rt jntl'l.!~bJJIJ'llJhw'I!J R!l5~]IJ[JiI1I.e..w :llir!!.tiJ.rn.P'e:ngall?l~.!.gli!.t Jibril Jl.lh'l.iri~ se:ndiri "{QS.d4n mmg:6i~J~ii1gm~ de!f.&J.~ ~')l~ ~G. : .g~1'j: hitNi!lV~ )'4#8: teliti ~n: ... aEailjJ.ng . AL HAD[[D kimamal pe..'.l.. brena iru.'ll!lll3!l'lJilan:gkw d1)j~sy~.) k.itmg_iJ.'"Art. b~<IIp!J.57. M[lk~.lihat. ~ tclil:t am: "j: ({ .i'3l$etl!I:ITJJti~ me~g. m daJ!amll!l-d:itll b¢!l'kJilt!i k~. me. da:n. t:~~~t . . &i mana . Imam.!beJiirlru!l.&AI~u $oo'~olblh ~gll.Ul.llbl\lrib>td~ ~!!!Pli.1!!l.acb 11M £eJia][1Dia {l!m r tiilllk:ad:a fulblb mdamkML '~'Yl"diri-N·. ~ ~.m:-~ D. dan penJ.(.w.~9 .~~ ~~:. bendia. ~iIIl tempat ~~i~.r<ii.berada dalam pe:tl!getalllliW. ~ "DIm ~ Aa~'h.tr1JClL--p. .d...fr bul_I".~ittpm~rekoi! n.tm.!l.wm.

-Ny~" Pia MiliudllL. d..( ~ '·r· .. D.II.~_.. .~. }~ . .~likk:. ...ip m:ilWIlJbNy<L."'. s..# -_J ~.:Fatlbt. L"L J_"" "N.rbdll1l~8eihaJilWya. ada yang haik. ' ~ _'.. o!"'.:!im.¢odiI..]/~ ~elllk.Nim~no". se:imlhitilg. Dialf'l1lg m. ma[~[IlI.!alCtg kctL14".'iaim-meRtptltJfti !feg4la isi Mli. mlli!l1m . F ~. ' '"' .~I fl~~~.\_.!1~g m.. y~ . ' ' 1).illak akanp em:3!h metl!J::!mkllfl llema1!stllli d:ul1.1lim.~ ~ I..sem:i..musim glJiflJi. I.iUl!kehell.1l.j ..mliL m.lrn _rUi:!il-:yt§ t£ pa&Ja .gilt b~~~rk.lfip~mj~g dm memperpendek sirul!lg.1:Eig N m~.Nya.~m IIlp!ll'l\.meml"".y'1l.2".L'li!yanS~~1'$~m~unyi.•.dny~..tei-kadmg. •.~.(.• "'.l'lb(bl1~g 1[J)eJ[Jr bei!'[\1ik1!.~. tie.-.lHADUD keJIibili pO!d!~ hllr~ K:ia:m.._j! t·····..r.!:!:'.1Ii dengm keheliLdal-Nya teih. "{QS. • . dian..<]. IHll~k. . ..:.N. ~~~. '_ ..~ll.j •• _. 1ebil:! lwjl:lm. Ta. ""~.' re.... k~fHtd..11:l mninm .iplakill D.. t· .£f:S1I:1.! t!ut1am: ~MaJk5illldnr<l.il!lU!pa:! se'pI!l~I!I~l L. &:mte'.~ ..' '~.ik:ililll.k....r-'rL'" .kilrlafJJg.rwi. Se:i._e ~D.3.-::: -:.57. Il'i' L· .1i~ zhalim meski JunTa sebesar biji f. .l.I1.I.' ~.~' ' :~~.kll tfa.hUkmilh.Ny~" T~tkll!d. mll..ia· l~· J._ -'J." .. ••0\::-0.m fI'I~ Datlu:rmiltl..·.L~ra m.m'e!liki!P'w:I S:mgilit h$1!I!l dsn t<l!ll...•.an g.. Dja ~~g¢t~!.eJ)1- fi~ :. .J:n:jilltliLy<lJDi~.:nkalJl irepi!lj(U!lafl. .m. .!d.e:flg.:ud~ bell'bU.lm!!l: ~i.Ii ~~!l..i'."Jo!J "lim . 1¢~etI!Ihu[]!yi ' . 4i e. tpail:il:!l.m.dan na~kk._I&~ L _..reb. b:Lhhlil jib...kMlIIk."...J salah 1l80I'<l!ng dan mf'.k.1i IJia J. .~~ .~m iid~1!.[~· n.¢l1l~k.b~il.. ~M~.eJql~iJiIibliL sdu...lilll1lya... ""'~7i'~-- f' I J. -_. ''lh.mg ~.y. ':. _.':4{ll ". y<lJU.~.}J~ ~ ~ ~ ~.uik-Ny~. 1I-"Ul'a"'o1'l. A:ni~Nisa!.lJ sdl:lJi:'1!iil ma!khl.'a .~l:I!ol memb¢rikan k~et.dll. IDI!Is:imaillgill. -'J .gak~lI. pi~ .. •.aikom me1ipatgmdall:. N'" 'I. DD semua itubeOO&sllrkm paM .jl...ia.. •.:oi~g: dan.!leJ:Iffit'UaJil Jan.Vk. $f$1:mid.-:_.

:rn memlM:rolehfMbtlM J"uJtb.pen}\l1mut.l~i!i~ fI1I~R. Allli'lbtlum. kep3d~.d~ ~!:lAA~~riiI!. dIm dirJ ak. h.tllie:-lHlJmJl~bJNlh48a )\a:ng b~"J'"~QS:. t!~~mll1i1.amki.m.fJfflillg'Yllillg~b.~.dall ~ti.lhIn jff!l11.. il.lJlju ctth.a.gii.l~.'iii tlilltlfm kttrn'u .i!i. Y~.fj~.n:ib'!ll:ltb :I).:.a'ieI:fIJ twtlipa(:gctrJldakan (bara. 5r.ilM. ~ JI.j -.57.I:.dibJlJnu lnfflg~~ii'.Jab ya~' mtm'PU$a~./'k4bktmlab'Jel:mgitm drlfihart.i'liga.(d·Q~l'-dn) ~"payl1.itl}Fi) Mn.~i!l: m~(Jp~ltam.l. M4ka~ Qril~ ywng bm~<rl!ii . ~m]]m. tmdJal!:m.tMrlal:u:1All.@ti: Ra~JIJ.t (mffiflp.g#:dan INlMli. Se]a1n irtUl.tl~ ~~mrif~ meminJamkan.~ (~~'«~ d4ri ~n!>:IiIy~ .~h.a . r-c..ggi .IU kepracla k~.rmrMaJ.im~b~ ~ di ~~ ..$bDi~ pip!~ L~ bold!jwili. 'in_.! 1) N~~ r4~'f'4~~ ~:r~~~1$m.. ttu.:m dall filf'_Jirri!ks~ mereka b~elJJiI.i1!. Dj~.llIiOtlI.l ]'.ang . 57:?) .~1kah..! ~1Imn. sec-an.m apa ya~llgi:!Imu:~~.1JerimoVllifh (j"""" !'jJi:run:~\ii:lj.di..R'aI!Rl:I-Nya. pei1~:n.ALHADUD kmlUJ.Allill! pinjlf1tUU'J:y. (QS.g ceM!'j.~QS."d~k ali.u! k~i.M«h.mjlu.i 1agi.kk.aya.m.u lidllk bmm4Jl .hpaa..iJJ' ".).fn~k.AJl~ teM~ ~1:IrojfldiJ.an #Jllilu'ttlmyaj.' 11~e.¢m~rii'!l:~~!k~k~p. Dm.epadl1.mu]ltng Alltlb teltib Jmmj. (QS.! kepada Rnbb-tnuf·.JI (Makhb). kep'ad'a .Db..1_- lm'1Wlnt )Wilg .iI'l. 5i~:9)Dtrn MJIm.@~ b~~~liI.U!.g diik~iWI l!.Meuka ltbilJ tit1.mlt1'l1~t1I:Ua:rk61't.~• ).kan (~ehatMn imrtd:mu)pad'a jaltin Allllfh. Sed hin:~ Allah m_mwwg ka1im~g. l1i.kan (bmmJ~ .~j ffllfflgff'M>fi'1ya.:~' ~~r-.m'hi"P~Jl!ji(J"Jm~ jilw kNmu (lltInla]}' O'FtI~!l'rti'ng y~'U beri..lum _ptJutJdstka.brIikJ tlUlk'ff A 11"..:~ii~ll..mu. k.e.. ~iDi~~.)rtu.. "" '_L.epild1 me:rek~.~m'4 ~.giapa .(lpe.eiPa.kamutidttk "u:.d!a .! ke:pada.rl"4 lIia tela]. nl8:1'!lb meIJmg~ :!Ipa ~lell:ili di.Wl!ij!ibkm l. nl.'!g~.I. e' .an. lb~w!l.iul m~ti)!mfllm slI/ffl)l:akamubmm4:1.l"r~· dtm na. (([IS•.. .'I'Jyaya~g reilmd'ap. :illem. b~n~ drui .a AIMh beoor-be. Dan s~'U:Il!ggJlbnJ.erittl!t~ ~g:a:£ he.mm. ~'_" • -- .daAlJflb .efils.!.m..lhi. Datl jlih ddak m~fi'i!ui. l'Mn Aflai!:! mrngel:ttb.~r:piil.!fik~1!J.~ kep'ada mwtlW"masi:ng mereka ~aftzsa!l)')'aillg 1&iJ.~ d4i!l:1t.~(Jn) piujam. Tiila\!.~O}Sfapalr.)~g:s~bdmn 1.:.-Nya da!:JJ.k.!)7.d~h ke t~g. k~~:Ji. ~empurn~.& ..mJ1J!lS!ci:!::! M ~t ymg .erhil:'l:mg.ma~:.janJ. da:il Ufl!lrn{ seJam:aillij'.g .AUmy.rJga. ~m~itiI.oI'l.!:!.ket~aJtm kep@d:!rNy.-<!.ilIl!ak:iiAJ~ ~~ m.ri:D!fMlc h""lita bmdlt ymgteiib.tti:JI dari. 'Ii.~?lftqb.afmmbfll. Aildb ptJld4hal Ra.t!'j.<ll'memp~m aOUltOly<W.blialll it'!:! unlJ'!:!!!. . liLt.g men~klL m~u [!(ist!gr)['j~:Hl!p~'lhuM t:e~~dJt.Nya~t-aytl'~ y. Jila melIDm.egeJajM"n met. :57~8) ia-hh jIlt2'l~ meD .t'krajar:ttyn d'anpflM omRg"6mngya~iIlg mfm'l'ffiabiu:tJ (h#rtll!n)'ll) dIil'l1 bupa:angfttudaJ. ..dan h'tT'pemrlg ~~ebe.

.ahkrul!mak1l" I!!an~ It... dilk." ~I _ ~~ . S:l!l1!mJ!.l-.sellirl. S!lmpai l\:.gu ap<!~ tebb.lliy<lo.gi<l den.~~ :".. ~ti' ~n.al!ia]d.~J:i.. I.ut m~.ij... ~ebili~jj ~F ~. all) !.ill .<t .t1!w·ra b~1'btnill~~a d.~~ 'IlL.lebili. Dan l:a Il1~bl1hk. ~ DiriWilYilItkui ol~b Muslmt dari h..k~~~[31'i k:~a.' p.<~:. d!!IIndil.' ]h!l!1. yang selaia itu. dan R beliillub~I$~bdl~: ~~ .. _ " » ~A..Uillag . J\J!mud.k .. "i!I .~b~..t be[()(irit~:" A. Atau sebal!ilnya.. dari Mudurm :lliJlJ1:1 .(~~jl j .57-&HADUD tm~ Mlli.I.IlbemJj~bi_atkEpii~.1: asu]iJ. . 'Hilltil:li::. .yab. Ya11[!. aUllI hm:a }'~& i!..1: ~berkn~. ~s~mu pakai Lilu meJil..miilik~n .Il]al\ ~.q~. ati!.epa. !J..]ah..eJl!~:m k:wan~. AlaI!i.i. ~~!!Uldah ~].tlflil » ~~I' « ~ :.wruism1lt}'~ al.~<~.wi S H'9"~~ lain..t5 ~·b@b. adla.mtt! s~t1d.a!p'lill.d.y-Syikbir.." ..J.ia aka pelSi. mu.I. bel1hab~.i~ij.U keikallber'l.'U p'iikaliii!i.. __ ~ ~' 1 ..lJ.a=r~ lmt.~.mia P~~!lnuntu.i.m. _ ..j~ -.mfiIJJjadi :m:iJikmu meilmllia:D. m~kmm .AlbJliil!Im iIIli..dall::. mema:'ewg!ln.gga ia du.~.ilId.danya me1eib!ilh:i dli:cimu..h~.llt ~~ J~ ~ .~U :.akm.l3il'!l p~nni!lSuhll!llL I:tnam. nreJi'iwqarkiW..u. J ~)~Ju:'r._ .. yaIlg tellah.d:a Ai.. ~~ m.jladiusmg. ~~..l~rm.iiI.¢FI!id. ~a. dan a.~ ji~~ .AlIah :k. p~mah...:ngs~k~ Wfitl!!llk '. km-w ~ kemudim.

m.-dii1iltiLi~Nyap\~i'3 Ri:I:!:ui .. beraJiI ill dal\1!m~w!mg . Adam.~it~.~mla AlI~-h kI!fN!J4.H".a:!l.'.laillll men!iibn m.rtlf.mb_ren:~ w:~~ diJl~~ :Mp~d~ mercil:!I?" -Mereka menjil.rnm ~. Nab.u1:1bI~~=~Iul!.:. dill ...~ M~~~. n Dn f~m1$_1].d.iflrm. .at..-Maa-.li'lgmenj~di pe:itldap$! M.~aka~ L.~~klti ~g p~u" 'Jcr lSl'-' _ if Fr....1'l1iUl..t~1 ~ J ...~ hail ~tlLIaMhI:! ibai'n RasfU'IlIlIah jj.c. mnkmim yang k. .J-n~i!'!11~~ Mmu tiMk . DmJi f:i:f.!.Upb.m.. ~ ~~~ Sgs!MlU#h.. ._'IJi~~t!m'~/!4R m!€t7!~iju 't.\l!iII. Al-~." 'Sr~Dia ~gpl!4 . k.r.Jlr1{.~ ~ {( .:..-".\.. me. . tnka.."tl fJ~l1j~n:··N-pt)'<. d"ol!ll:m.d. iJemr. d:i :ii:i:5i RJi~IJ)I:i· ~rtk~" ~M·~tdail!l!eil!raJw~ht ~].enmm L:reJIla me~k~. ~g ~~m~rdia lI.:sclllifl..'~...lq..~J ~l!!1 D:rull kaml[e1aJhmenyebmbb~I:!e.u.rek.!!.~epw. be.. dan ~eci:nU:ak.~ Ditl~relah d:i1}~mlu[l Albh T~:alll .'\!1: . ~ ~e~~g~:im.rr. Dii!i. ~ I~ 'j~~ iU. tJ.ei1l:je]a~ka~.. ~ S-'~:~~' Wtj ~'H"J~' WJ:JU~~..Be'liau menjaw~t.' ss: . "ffel<Ji5 k.1. kekut1!:III"IlD.l!h .ilM k$mt/ m~!fi.ILf!I. ~ggtJ4h.m waya. Y~i.}.t.e:t1Jg~~I'il!ngkau~~.:.~ 1J. A1Ll_~T. &Ul gclapm:ra keDodoom. keya!ki:mm.:j ~ ~ ~!~ ~D{m~i!'f. ~!l[ Nya dM._:~! ~.. ~~ .~\tla.i?~p Rasufclla!h.i. ~el.[~ ]eJJllhar.l!lill1Y'1?~ ·~k'~ . '11m ke.HADHD ~~~ ~.11Ici..tm ~t.?..i'.1l!ab~nt1..!dl WQgah~~ :k-d~~ Te~~f Q' m!JIkmi!l yaII!Il d:ikaguml llJl):m:n}'. ballwa Di .I' ~ .~ ~·n~a~.abd!a:: ~Jet"Jljmeooka..~.g d!e..i!m~n. _ .mm-Ny~..'illt.erekillilntUkbenIllW.c:Wl: 7'}.~.il .}'1lI1g d~'IJdIbn d!BJ]._. . ~. .U}wcl.~..par14~tA1lab-Mh }I!Il1llgm>t'm. f btma~aT..w~: ".. . . ilJ~rtiJk !i.•NY.ai:aJh: 3).'" :. kJlS1tililw d!l1l!!n'WS]!~!k'!i!!1 k~~a kepada mereka pe.Ummm.fd' ~ ~~ .¥ .tn ~-n 1M.~. Wtdl'aabll <t'lam. ~Diaow~)l!1Rg tnt!.daPi:lll y.~.rtQUkiJebkan.. 4:.1Imii.tyal yang ~I!:rang.t::. h~Jl~·hu~~~~I~d~~il~~~..~ b~. I:'tr!!enylllgli:ifl.e£~ka. ai}iat.. ~J~ j$~ u~ }. ~ ~ i ~ ~j~1J ~~Jt::JL blMO:I). _ ...mtmafrahk.]lemD~s. ymg merelbt I:!~rimm.nM4rl kepada }lamhaoNyl1. EJtUI .Wi: DiillIJI.Illma.{.:I~.·Ny. . yang dll"alli:llungllya.aJM:fo:: ~ "{ akm.1!I:iaJilDenmm ~<I ~\!! b~~d.flt.Njfa dtms-mu k'el. ~Di.~"J. b.. kePwh JiMng flMib.~. Ibemla... J.57.l!: Ml~. fJI:. _" . ~ . '" {Q'S" AI. petmlillik.a:ll. AJilah Ta"~laFuga m=gc :"'"1!aJik. f:J 1i~ ~. j~ .k.~.g"orang. m. t . AlJ!ili ml: ~ ~~ p I1'Ilmftmh.tel. cl:m.~ b£ri~..Md!1ftPenyant:rm lagi M~~i(!J'had4pmtl._y.. " n1.im..tlhdiiJe.t~d~la_hk~l1Jm yl!~S d!l!taElS $~~I.:' if.}'~g ~.l~ .~!~~b-lY'llJl>. Al. [lfitliIi:!: bertm.w..~Jikii!mer¢bmeiliSlh.r.bi:m.g.e.I]j).j.nt.\!: ~ . :lips. (QS .I' . beci:m.lt!:1!f.. [b:w Jli:I'ir 'u.•.lI.kat:a::J~hs. pe:n. ~~I ":5&a:pdah Ornlll.' J'"..I'J.i dlmgal" Jan .IJ!RtukbeMhl...j!.iJe.walb: "Kailau ilegU[Il. Dafl l'~'1i . ~I:J~= .Ii!nJli<i!riikan.!:1. petU!'lJuk Jp~J?<lldllJ S'neLah Dia m:mJtl!!ll~ ~etIt~.l:Ukili.. n'l!erekamellLdalliil!.. tli ~~ ::."RomdWla!h.:.1. .~r.5i1 '. Ibshwa yatlg di:mah~dfu:m deJlgMlluilftu il:dail:aLh p~r]!. W ) ~~.ng.. "Yaiw m~ sisi (br~haiw pada <lwal ru:I<l'li pm.dei1l~ &!~..mgbe. .tl)~ pl~~ A..

1.n gil!lllr.""".c:' 1"' ".mei'lr:)Jt" dan ia mevi~ah. p ~!ti..) 1#1tl.:.r«J~g ti{JaJ!IlIn..bby.!'~... akan pe(l']!ah.UlIh d..~ll!I:ah S(iO~g &an kalim.j ~.aksud! de..." .1l. orn.i!J:'i!~.tlJ..l!th P:~tkri mM )'4~:8 ~~..da.·r~~.m). .l.ontt1l!il pu:~.p.i1Jin. Mmng l':'.. Diil.l.".a be-:IJi~~P'ilt bahwa pn.Dafi y!ltlt t)~td~. s~b~hilm. . J T I 'ilajk4M4J:1. kot~ Makbh..jj~~Ni~~tian O ~a~lg~ibJJUn pe.i. Dm~ del1ll!iildan. i .. ~§ij.l ikepadlil. md.IS.:l1l ahita."h.Y!l t" urrnm:"i( ~ebaik-wJknya.1~mi~" M!I!k:5l.ak~ll!m.njikan .H'kmbh mf~k d!am ~anPJl~a.. QI:an~. .. Dia..~ 11'_.l.d~iIJidi !iisi-N~ pula JJel'fbel:lJdaih.U.ih.figtdah m~!:'eb ikeijlikal1..mkl!l~ . dan J)ta.::!I!illdullah :iii . 'f .1:nil jlllgil..~g.. r . di rnmI:aIbe.asing m~WM (ba~=) JtI:1i~lg lebih baik...·.~·d.lapbertawakkal kepada J!d]ib.eb..e.h.~k~11 pe..p-nmkni (memptt1:1:y:a. in.I]g-.].Ill':Ill 'f.!' :i1Jg." ~QS. KareJ'!l.lya DmnrrnnAUib. otan:!r-Onw~ J'lUlgberinfa& ~~hd1.11!aRYil.. .. .ngpn tii-fat-b di.gs. (p~f.i.~h>lb!1l.~e:i'Sebut.'l lota w:akJt:tl i:ru.ed../1h .tt llbrn d ~~dit5~a_h.l"~J..ai!:g:hil $e~~la~. dilll. . r-~ j. 'blilJri!l'I..ui boahwa.mud.l1l1aJ .l' ~.aal'a. ~.\§!':ti..[(.] Mikkrnh d!engalll oriulIg. Allflh rr~rmfomji.1!IitJ1ly:t pahala.]i~!1Ib(!:rsalida: ~~g leVih d~ggi @r~jflt:rJ~ JaripaJa ~")' J . m.:!..o~ y~:r!ig:be\I]J.g!lm.).!-ng}'tingmem.1'. s::mgat gelilltmg sekalli.S~b~':39).engjnFaklan emas ~sebes1l" gJiiDi!ll'lS UhY-d .a ~~1)~1~ p~.I..d1l!p ."Militi...d.k.? rJ -+ . di.emi~~k!.ili. Y>l. NyW:i.ikl!. yang dd"k l:!e'rl:n:~1l!kp.1TItWatp1l!l+L 5et~r<1J··~ D~nr:umlOUl! AJlla'.' .!k.bea:lJi!' ikl:l. 1 . -: I .m.. [~d.J:iJ!I}"h k~h~. " .<li]ilfllll1: diabW.t}. d"pat meIlicilpill~ .:l ia .guuberwu iiijruan. ~_ L _" ~ _~I.-{lrnng yang rrlmnfo«hJt~-n ~lita11iwJJq~ .rd!lJ!V1JIfroduYIll!f:lJma!Rllk ~ urman. ~~ .lf!iabk.jl ".kll..lk.s-~9 ~All. ~ t. ilJi.I' lJIiiim.~1Jk1l!!1 Mt<l MiMr. ": S£i1udahit!!. d p . '['a'. Ta'da :ibm IIIlLWherika.Nya<l!dalillh P.el~rl!it. Sed..ilJ b Rabb y:al:lJ§..ll1c.!l[I{&~1'i keliJaikan} sailah s.g teMl:lJ~ . Dem! R.u..l1iumj{1. AllaJ) akan m~Aggam:inya.JI.~«:-m.~ B]m~iah bJlian .ing 1nernk" .Jiilll. Ta'ilib" }~'~I Ji ~.:dfllJum (MaJe..lA!:I.:.:p¢~'l!.r Okh karena ..lng dad m~~ .1l1 ~ . ""-l .:IJt . .. b~~a-Ny@ sll.gkip..eor.• !li~~"r~ tijd:.NY\1! p'eIlig~dll!l~~n k. s.!f.(ki11a~'ltJ }'<1-ng iebih Milt.ti'IS-.mel1.lli!J:'i! 1l¢mb~ii)..afnii.wi1.. re.jJJ! .lm~ betlld:l.~' ~I:JH :ll. B+Lgimef. "'. A]I:.1b] herada ruWligsn. he.i... y.lr.lJr.I! ~ot:a M. ~.~ langj. i!J]::. ""_ ~ I' "'_ .1.n Derimak d.se:~t1l:'uh.t perbed~r. SfllllldahI1J1"il .vmencacipara S:rulub!l~kJt:i!.Jllihng.i1tg-maJ.1NiylI.akUI. "1''.:tntltra ka~TN~ :l).. d!~n tLll.~da.rJ:lM.~ burni.1I!m.si:n:i :l1:1~hhpeJllJJbeblS<I!fi koea MalrJah..tn'g jli.t'lfiy.kank~da m!!lSi..m. "li.}'"il!DiLll!.u!!l.rul ~esm~gguOOJ]'.1(.l'! S. kiliM:l[iIk~ ~ki!1! &_11 m_.(bhh ~sebag:U i:lerii-::uE.i.I: O~[.ot~ah ~~ja Pe~ '~y d:a£l1J. jlib.. bl:. iu:a~ap~.:l!. i il!lIurili ]l'l:ereh[~1'.n b.. '~i:JeJin:£ak .~If' ~ . kead.:g dlim.:Ill ~ ! "\_ ""'~.ll5.~ o:m. ul:lJg.m m11!lJ!cu[ @ellgilll peImh ke:ge.~ kepq4a Jll.~' "1ikk ~a iti.tlj.b ~ her_II!" '=".padI w. IidE ada Jl'l!figberimarl p~ $li!~ itu l\.. HOI.an tidak.l!:eil:lilliilLa!iJJl:lJr~.me. ia p1l.~ri.

~ "'.l ~..lDilcimlm S_Wib~ yOil_!l. Mri.lmlheihascullo.~ "'~ ~ m~ memi~#m&an~11lkAIIah Daa :fiI'!rumAIbili TlI'ab.rnjllillpl teihl!.''!:eh~ll1lm.l.'l.'.. i. K$["~i!. milim <I~r..rd!ilS":arhlJi p~@~~ahv. :n:iottOfllil.m:g Y[Ijfl_g m~""i'--t L .. b elllk~.mi ~p!J.QlYlg-o.1$IkhJ!U d!a!l'!l df:..}>)j t. iyat l.. .k.J.Yi!i" W4'lfgah~i 'lam.'Umn billlll1"Kib<lt ~ H(t"Mwlim.'''mg dliibe.UiU ~islddak n:LSaik.ng t!~I'dll:p""t d:d.dap' y.d£. '~'IL~.-.pL'I &!er:tai keleb.. m~i1L ~g. dik~m. -"" '_.. bahW.Lgii. AU:iliTa/. m &1!lii!\Jj $~lt!~h~dili~ D~d. Dis m. J~di... . be.!la ben~mu:n. ~Si4~ ~ ~8M'l&i'U me."Dm :r-mS:b~ili" b_Wl'! IbUlli. ~ _ ." h\1il[e. M:ikkah.S'iapliS::lij::l: ym.ISP I~'..bm: eJipu~~kan m (l>a8asa!'j) ~F~~ '"Y~.injlt»km )'iil!ll!g h:lik_ tl'Mka: AJrIlh a:.!.~ daJa:m ihadiiJ!1S y. 1:k.k\l.(ug pWlldi $i.p Bl'lgeJrtlm. di :J.m~t~: /ir' -"" .dan [b1fL'lI MJij1l.ili:m.dli.P .. b.- ~ C~M'an ilof!!lM'dat:i_ ~_.I1IU. yang . AlW.mJi kj.abmel"l:gm'aJ.. ke t dabm.-"~".~"!~· _. (1m..embeclak:ul.ill. ~Ada.tbnruntil!!k ~"liar :m~ a~iI!ebM!kili11IIWSinfi"JD.hti~guh..q ~ l!a:gi. m1g'~t m¢~k!w' o !lr~~ i.e~ otrag'Oirq ymg.lt.a :1..l!~!.me![lja. Nioi ymg~d. '~. me[lgllt<lihultujl:lan..l:!b:llitd2.~"S~k4b 1mak dIt j~ pinjamal1}1mg kiik.!.r.i!h~m..:l:lIl me[-ek~..11 te[H .wa ~. a . ttidak ~ S~Q.elll Dil.IW! .:!it l~bi.a~. dim.ak dl~ .pU]:l..fl. br-elL:jI itl!:l..II:o. .mia ymg 1~ . :me .. mih .m:g ]aififi~ den.llht Qr. ketJlID1..'~8 .:f~I' :"). Dill m~_fl:W~~ pw~~ pl!l~ h-t:!d_~n~i'I:I!l ]mji.Dam Alf...~."~ AUiIl. Vmg demildm hi!Jl~ p l'.i p~l1.o. . ~ £. ~1.t~..rn~~1i!k~!"1i!~~~d..t or.d-L: C--.~ m$1:giahkkm $¢hmili bJaJi!anYil da~'a!mnHl~a menc1lr1 k~ridihulil ALh ~) ·W. 1D~!l!.g d~!Cb1i~li.1 ..Ill ~ IJ 4~ 11:..:._.lJ~full.UI.). pl.f1I p~La {)~g ~t b~rhiak du. belJl~l'lmg ..1i1ilb "Ol'mg. t.rmgym:g: . iU.gDI!~.) .n h!pa~ AlLihp.IJJlehih dicintaiAJk'l!i &.6.to. ~.N~-i. dsJa_!f!!'! lk~~~ slJSOl!b.-'" n.m k. be.l!hy. II: I}i~ant:eiflad~p P.m~.aSing:. di j~m AJllah $~C-a[1.rsebUit d!f:.l[JiOllSm..5~"NY!!ly~!!g~~d~pa:~k\1iitlJ nbM ~~petti.!m.r c:~ .f!~ 'i~'. roapaYlln!!l.1l. l"IJl:lil DiIlK'iU" ay.tp:id:ui.mp::lw~: ymlll wttli!l.d\. Ol~h ka_r:m!l!':I.sw S.lLI.:io:. keilil:'lL~a:n m!i!r~k~ y~g ~~r1!Jml. n _L_.m3ffl J Alhma. HR.$injamka. Mn""iillurn.oh liI~ri.tfllJ b~1"df:u Lebih tlfllIllm. . .saj:3!d. dm d:d. nA:th.ri:mm. fJIOlhTa'!da !)~mnru).'U. dhri.:m dm :s.ngm. dIIDatl'll.g'Oi:lii1g ~ " rusebmkOLll:: )ti!n~ pe!:tiima. beci'k. mJI<l. \liI1WlilIl~ p~.oh. ~lla.W.. ~MUSUiUy>lI.u:n Ilil!'SemJl~tilirI.. 1. O]~h.Gbatarnkioi!a Makkah d.dlakP3M 1fUill JaW.51" AL HADUID Dm de.cikmkepa& keJ)!.hamill k~M.m·Ny9. la.1.ta.tip~ o~g mM.p~mJt.

tl.kepada Qrangc-<lW:lifng ya~:g l?.n.g m..da . S~!ig rui.2~1 Par1.ltth ke:htro1t~"Jlg(m: yall:g..~tib~lahhutTn:1l'~ imri . Di s.&a mfnj'tf'fl!'ab'.r.emp"..~ri"~tJ.al ill dalamtty.mema.! mi~. fQS..rJ1nUrMfr~.a\ ltu.tuj S:lItga yttJl.r-Q'.i!.m!l'rek~din:din.dj s'ebelahkai!.li :!i~P4yakl1mi tlApm ~wnbil d~(ln .(Ya.ebel.:lii!.: di 111l!!.lawn .mam..~.dartihfOO{I dan di .a fj:l!~tdhnll" f)!m.k.e»ibali~ l'tJbk.".JaTi cahaCY(lJIIt/" "D£ktr4lkan (kgp:i1.a..ah dtJk:1~nlVll .aiy. S7:].sttma dengf$..~~.!.b~ar" (QS.l.diu (Ida siib'a.~ui1:ig~ioljtl.:l.a httri."Pada luut ijJi ada berita gembi.~ggll mmka (0!a1l'.a:ng .k~~k-a G'!'a~g·~ra~ mmtff{ik l~ki4.(dikataklii':ikeJMda .ki .~er:eka).l1k. ..~I11ir iti bawabnJII\"l: .:Imu kebmiMtigdtfll CJlrilah ~mdi'ria:h~'fumtfkmtf). S7:U) Orang" omrJg . ta .:mg mmb/~i1:iJ ~€i!"<"li)'<l bf!rkata: "8:u.gYi1ilin~'U.iJilJ' jJ'lida bari kttl:k'a lilL'tm:i'l mtUhar' Cirtlttg 'itmkminlakirlakt d(fJller"'e'iRpl#l.tJ:l b~k .ah 8i1tmJ dttn'111tl.a:ra .iIi'otmukr::i.L!11u diai."K.a.g Ji'L'l:IJg m..d~1Ii 'P(t~py.!: w-'I'~~ulah iaJ.k:l>it:l'meukit hmmttJ' dt hltdlfpal1i dall! .l.1Il'Unafik itu.

1'Mn lIia arirtfah sibnmllJiJurnitempm.Ada p'1JllO].~~n:illy.i ~ ._.57.S ~-Sbitatf:t'" D:rul'!i. ~*cN) SII'I1I. <4j ~1 ::.e'beloili furnU .. (QS.1:.• .Jj.lg(f~"t!.t:ahayainti. Daa kem:udillfi ia ." rv.mw. <E ~~l~~ NlJ. bagi kalisn j}erup<lJSurga..~/!ya. " ' ~ilfi Mwih m..a..t::ilJkan hp[ljda. ~. ~: ~:J4'" ~ ~Yw~g kamu Jwltal di.left/pi ita/1m m~~!tkaka!l dirimr~$e1tdiri i4·~..ahkelctap{!!l.m~ f.. bawahnJll:'l sU~. .erJabn me~:fw!itaslembal'lUl!..lidis l~li. Allla'lif).t!!l.nan m.l_k~ . t1e~d:!Jp::lil:iPada 'la jlui me. . r "SM<mg Co:1~111~ beml'taTdif1<1d~-ptm m.g.j_jJ ~ ~:J 1.5) Ailal ~ berl. .pnJIi! d6frj orn!'lg.]': 71J. d~l (~. [eAadltilgberomay.J. han itlitfdritk ditmltltl y telnl$ltlj t:irnlJI1Jl {{a'll t~rlit~..cuaya bagjrn'll. s~ mencefil:ilkiMl tefmmg o. lim Kiamal :sesumdf11ga!1 mL:iJ~§t~.tLnoiLe. m~~h u:.ellilJ!.?~ be.u--sI.!.jl ~ . beJ:li.~. m.~~t.:t~tl mmkl.HJ...1bn.~inJ:1rdi hQd.y:a[lg caihaymya Se(leot:.ah a.da.llm m~k~.btb<lli!'g. da!. herupit SUlgfl }'.u.f:. dim.:mdi tan~~ ~4~.d. b:ili. b~bJ:li1lili.manmempero:l£h cahaYll y_g (ierangdl :bad3iJlMli ffif:l'W d:I ]leh'mran.Modul."S~~ ·Cil_ Jii.]t!b~h~!1j~t.erek.:1!u "Jell ~r.m ~~'#n)ill- (Q5. Ai HADUD ~jtJ'Ulr.\Il kit4b <ffJ14i{. H:lil. ~'I'¢m~ia~ Al-isl'.!. kaLillIl .fifiT!l2:l1i.~ <ldih.gJ~ ~M~M~'i1i!d IT!J.)~'Q\I.1liJJak ffie:IJJgOliukm: ""l:lln:i:. t ~L i".=i!JJama."Sf~ga:I_\1! 1{:l!il:g dif:[=.ni. .tl')mpa'tjr.. DIUli .'dli :.iCHI:..g:ltakm: "'S.t t1}~dt'Ptni1!n. di b~.I:! Gr:mg-OraIl~ png ealnymya.~ ~ .Ilga:i:.lla:lll.leh (~FtJ:ti1t) aN. ~~ ITMakor.I.Nya.tnm~i'~k3.wu:Ilya.~.i .1'11.t'mlhim I~.t"t'ji..ada bmta gemhirn rmttlHmtl.$el!itlgga darang{.~a: bmiml'l' &i lkldaJM~l~fek.ml. ~u.: kf!l1llmfi.Allah'~d. ~ .." Nlwl~ W~11lnUl~~ ~ bear.r.T:sauri beFOerita cWi HU5~..~g bedri.:fi 1.1. ~ ~1 ~:. ~ ~ amru Hal ir!l1jnl!:~cliriw.w:i di sem:hh ka. S~ ats. 1'i3:~g.p m.w:~ pada hari Ki::lm:at keilal meoollia.mg..edekihl. ])1 :mtllL111 mfrcli:a ada yang j ca1mr.I!j f~~"NYiil.!.e]!Lgen~i .]I.H~a!1lmefli!. .memj~ ~eb~1Jmmtl: Iwrni) iAI.rdi~. Fi~m..1ho1Si~.ttu..:. ii:li]ili .~.!i deJJIgw pel'bU.mg·ormg mukm:i:JiJ. d!ika. ~iJ ~'WPt1i lmiilJdtmgmti.<t jiang mlmgaJir. kalliaill terttll]!ii di .me:relu. S7'z1.eFi1ia:"Padahm mi ~ kalbar geml'li£a.-1-_)) .!lJ~akan: "Yak!l:lJi.my:a 5iepel't'J gWI1m:w. ..~ ~ . y.~a..l~~. ~iI!~. tl!!.nya. Albh Ta'ab.sics..pohoJiL b:rrn~ d~ ada I?~a yang ~~y~ ::l~Jle!:t!./1.1:1 J~ bin AIOOlJ:rn_~yy. rblDU AJbiH:]. [ll:lJggaldi dilili1!mITliCa umuk ~~aw. iab eikala: "Ses'LIiIl§jguibtn¥".membac~k:liliL.fJli-Slmgr:L "Makrud:niy:a. ~ palli:lg geJlili]) caiIa..innan."'ilJ~..I[:l. m. "~a men.In:~mengafu.(QS.~l1ik.1'l k:trNm nrglH'"agrr ~mr.lifi~ ·~jdu adia.!'l..ly.. &.]. lJ.tim."Paria ~Y~ hari in..nd.:.i.iI"plli~ Inil!. <i. 57d4} . £i1tmallll1lan Ta'iib." Dea~ hu ..tI~Ny~.lj~li!ng iu~fir~Tmnpa~ itaYlJi talilb lWt:f. ]ihml Jar]r.m m~rr"k. ~~!1g¢tl.~ "Sedang Ctih.~.<l.m k4m!l Ml(lh di#pn ~erbtJ.1Iliikall.re!ia..1)r.:>1.l.l!!:!" Da:!J! jib hali Kj~Il!!"'ttibaj d!jb~ali::3!ijj::'H!l~ ftitali!i. jl!l1~.i..1:!. &ui Mujahiii:i.!\.jbdMfi :p~clam. fii].y=yaada]a.\p~~-S$~~~~ ~g."fll'd'iberik.eillgm .a.aJ.

. h Su~_" [). 1'KembaliMh htmll he belakangnm. dlt. .· ~ . ~J~ .ai ]].beritJ'l<m: 7:tin~tilah ka-mi ~~ya kami da~-l' mtJmg4m. ..i !mpttya kamJ m:en.111.reb. . bernp. M1Ik~ oo~:gQ[~ Dil'llIkncin i:le'millt:l:'~ . Win" j l..t".J""'1 .-~~' _i~ ~.m~~ or.~ .ya.~jlggr[hnJl'll Of'orn:g-.i[):l!~I'l~ .t"' Dik4taw4J't (kepWdfl:m~4ta)' 'Ke?l1~WIil>I" kaJl~ltke Mlilk'llng da'fl: .G.tu~~P\! mm~~ :p.. yang bisa ~sehm:lt keruali P:jIm jru OnID_:g"9r. _..Jj kepilIda.1IJilib ~I r'h~.l$ '*~.'Ilj ".Im .·Nyl'!' Jadi. .• ~.::I .:j.:.!...&.1.rang pm..r .hpmg ditlilj~l\:ar.egehprul.l<!~I) "'.l)t:.ngerikaD. "ehh berfinnan: ~' ~~.u:!g~gbe. ~ ~~~ .'l. dJi. _ . ..."' .r!iF' ~..} ~ L! ~~ O:~I~'I"''''' "'TM. . dari tempat dli.£ ~ '-1'J.w.d~jJikm wa1M! k~ . canlah. Ab'll] Qil!.lntnl~)~.m~.". _!.i i:~} '~'I .e.0 .~_ Wjpl1' - . .r..~.ahaJwmn.J'~I~bj>' r iIl_jj. 'I. kai1::lJibersama :kaliafl..dJ~f31._~! Q'~I(. d~fii!i!tm.~r1 W_~<l!ya 9~g.~I~ J..iW!ket~'lI: Q~~~g m~d>..herkata: ~.. . .!.rili . demiki .mprmm'l'f'IJtm .):]l~.arilJ diibag.].n iru m~tuplIk.....~ ~'. 'S. ". 'iI!~..ot.l:~tj"kmt4-'" Y ~'G.e~pl[1. Dm iilm.u'lg RliE!Jl~u~b ~ me.pada sail/(it'll!.bii~~ da.ttl:ti.gll'..ikruil. semJUil!I~it'ilnS1iill.~iili!k.L -'. ~. mefffb.!lJg dap~1m. nil.lbuJ\!!k lbci!. ~ ..I .).dm.!~I TOI'aL1:: !p•• ...r'...di m.- ~ I L.7"~ ~i ~"l .t: bJlak di pehrtar"lllli Ki:mt.._ ~ h.mR. ~1mya (ul'.~ ~I"..!!t. Dan. [>~dah~ri Ki~. hsllil.Y.:r... A!JtNi.JJ '1..U1gmu:k_mniin~eb_n bemIllgIY~.Ja:fd J.~'__' __ L~ .fltli]:ia. 1'n.elilli:at.~I:'ll:h ~.ki. Sehmll:g~Dilereh run k=!Ja]i keterop. Di".~... '~y atI!~ dl~ilD!ill::i~J:! ~1lli:m it.[l.s".)_-.1' Lt' '-i' !.l. clllay".t'li.4...l1l.an dta1'i~...71~.3IRg ya..herD~gai gOf!lCarngm dan.m@Ili~t o[.l>l!i"!ima:n.l::ata: "~1!II11!ln1l!h ~ bffl~b~~" meriway:a:tkarl.ktl.M s.arii.t8I1' bwktl~ kq4d% ~jf~4g>!l1':il'jlg)'lf1lg . O~. cli keg.!. K~ik~.gj4~ dati aJM1).~dl..a=g..lJJg-or..r.. . .)l'" ra'I<l'.oJl'ilJtl!g l\:afu: diiW....ggulah kam... . ~ ~~. .. [ib~·[~h~ Al~d1 mengiri[l1~ruli.I ~~p~o\_r. . :JJ ~ 0.)y ~~ ~' .·lIl(d)nl:'li ~ed..rng dian lk. Cathay.._L.diliri [b.A. In_a kalim.' Yak:n:i.1<1 j~ » '~"~ (~~¥ .9. :'i. I:'U!~~ ~J!l.~~.~bif seh1~..ar~tiIg ~mJm.APAliI£~ mel!i~~ dAn IjbI!l1!l·A~b.a..me~p'l[kil!i1i Sied!ib~]'Ul'! da~ Cl!harat~f$~!!ii. Ta'..~. ~~~ Q~g-c-o~g bemdla.fI1.afi'k lfJ..Jjp [:usehllt."~~. ~~i'll~~o~g bll.:.ib:tg. ti!dak akan.l~~: ~..f't Ctlru.pumflk}.lIi &I.uJil'i.. f1WU1l1 " (QS. juga 'benlpa.~ .. ~ r' ~ ~"I ~J..rimm kepm:!aAlbh dan .i:~~j.Fw.a be-.al!a tern:mg apa yang ~bJ:t wrj~. ~Qi'~ d~1~J~~1 ~'ft f .. ~~ c"l.~~ .!iLl ~ tl~'1'AU¢h' me~b~ tip!!~-n}..~ ..g--ot<lLng m!. !.b~gi melik". ...gf'o:I1'l:g11.! bbar da:ri AIL-ili.orang ntWlaflk.R.r-'~.l'lg.l!~.es'!Jflgguhn.lmr..:~ L '.¢m~"dl.)'dfflU.t! m¢_...ornJ.fliU11ruin·blll!i.~ ~ ~l.1lSu.."~r! .~ ~i <1. .lcilh.'TtmWJilabkami$ujMyt: kami . ullQya d:i5<1I1i! " ad!h'[)h~hak.ilJ.IIDu4ik: itn mf1~ipltAltai):" d"rat IJ""'" jl .J ijJil..57... Laliu. {olqn[-o~.lNp sena mell!gama]kall a:pilJ"illg 'i:lipe.I)!!.~iIl:lirU!daya AI1".()(!1lni{?O:flQ:Ilg mubu:in mcllihalC!ih\1iy:l.rmtalhkarn 1I. At HAD]]D .1'- '\{ 'I~.nu'Abb.milikmi.l.1tIaIh tepadanya !lena Illelljauhi.ma. j)rmmJilk dari Aij(lhWllttuJk meti!U)ll!.'nE1'J!gam. D!in OntElg"0ntr!g mW!aflk~e!:k.Jillya_ ~iut tidak ad'! ~..1'~B2).al y...11l..gik~}"" ~~'_J\_ll:mp@ ~_beri_"-m l~c\pMl..r~'--: ~ l.

memis:ahikaillnltU'al.ngconng munlfll it'Ll berseeu kepWil Ol"atIlgco'nDg mluikttnia: ~B·~~~ di!!1u:!i~J:'i:I di diU!tljiik.· • dFlli p~!DJglt!lilmg d1ai!·Nyot !iJ~ !l:. 's» sebJ'ah ~nya. ibaik lili!:tki.ldlIIya" Or<Hlli~-O'Imig mu.. ~":_'I_". .~ _. ~.h:lJi1M: j~'a!b.~~~~~i:::~:~::.1~1lS~lilrlid._li.r..d~ ~UL ~esOOnlll"1g ddak: ~. ~ .dJiimbi~~..it!! mt:ma.ya.m:l..b~Ny..:!illlat kel'Ollk (I():t!g.!JJrang ll~!!'.ntya ii4ri situ. DlOOikimLah y:lJ:lif:'l dJjke.)[tll!ll~i~p..L&I: •. !l[l!n'!~g.a b]i\l!lIl~" t Jf .~ ~ ~. J...ng)lltahn: "yjl. )\]W! ~n menu.!l! di iU..iI.fJ~. ij. ~~ifillii!DJgpagat: pme.m Hama.t.i... Mllhl.. "~>~!Jlrga dmsegili Se800lm ~g t~.l. .[). adaThmb. ~ J!U.b l!!llID.ik: k~ ~3]I'Il. " AJ. l'blllu .oiU!lig--..'i' ."M()m.:I!Iafikherhta.w.fo· um .£m.:mwa m~ tiimlitllgyang m.1!.~ AsJ!mb(l:!'b~a: "ktlJl}3!hyangciifl~ oldl: J!JW1.· Pll.li:epar.. h:bOODh. ..~rJ~ d s. meIlgili:.~ ..j.~~1i.Mfil!.i!!ll~:r¢k:l.Ii.yaLri. ~~~.:}J . p~ bm~" k~~ . .arnytl dan .~trllli. ny. Ifill ~g:ai[~g 1!1ht.nbll!['k. k~.mUbm dan . :Dan. d~am.. ~rek'3!_b~ &I. :l~m~gl'3!diris~ab~ jUn'!.: 'Tnn. d1!lJI Q~"Qrlmig rn".rr: T Jailmya.g ~~~1l!:.~.Ta'.. ~ ~ . (QSi.k'(:1n. d!1Ulk.yjJ~kil!fi 4ri M~~d ' d¥!lJ~]g~r. "m$~ Jala!1'l!' n)'l:l mb~f.~MJlanya:$da hiplt (/Mf4$).J ~ j-~ ~ffOm:IWg·Qra"l:g murw.!:1i1gguh:l1r~ Allill Tilli'~bm¢m~-Wi !.m.OnDg'ofllng rn1J~umllw1u~~i!ii fIlIIDwdib~W:::wg me.·:l.Zoid dlml:l1in" D~miI!:i~ pul~ 1f~g difiW\~...~ ~t Mn Iii 5ebelah l'l41.~n yarng dlb:tllshuJ dengan hal~ru.ggulih k:w:rr:is.o.ka". "..d.e1ili 'UDltuk.l!:amti.> tI~ . $i:b:t.":::::t:~. mf~'1\ek.as..)lI. ke. lC.H'J ~.~:~ berk'ita._ ti J. .J~ .o.i.Ma.. ~JI'. b~t:"'uiii!i. di 'Arnfilh.ada.' '" .mha" ii .'!illaJ~hmb'f:rnillm. {i~ Al!liih Ta'ab: _..flk .11 H~~ .. b~'rdiritJ¢.tl'.e. Kemlldim orag""~an:g GUJ.t!l!Ibei:'$ii['ii_a"$~~ kidj~. mM " Ne'lm.. S~~a. <rM~~ . k~apm.' M:da .W.m Nenl!:. 1leb!ai~a dulu.lama dmgali. . k:mli mp!:tt me.II::lidah.}i .t d:i d~ tel:Ji!1 beoo 9!aJ!am bk.!Jtam .k:di'a!lil.~~ J •• "fhmriiJe'ilWh l':t..llggit mereMt ~JN.ik.~ 1I.. Al·A '~J: 46). ~) ~ ~ Van ai .· .mgmmhil sebagllim dan cmaya.w~w~ t~: ]aim. .~.:r.Ilfbd3!lamkeb~gan.!~ :_'}.!lu~'va R~b!b~~ :5empum~ ~}'a.•. on.o~tmuikrrt!l.:·'~·~'JI •.. 1lrog<l!~<1 dibwt pam han Ki~ k. ]j:!ltlld :UluUik.IlI~ dil'!:dittgpemi!sab: .ari Kj.~itu ~i. =1lIP'WlI perempwm...lid:i! h.. D. m~t[ljaw~b 1tI~pa 'OIrll1l:Ir'OIOlD:g mliliIJia~ik ~er<ly:l 'O!I'MIIg ':~::::~. r. "Se5l.ml1~w Mwudinya. ~~g-.m jj]:a. d!a:n :rlksaa:n.orang-crRlllg nruikmin..k:m:.bkm tl'1~h Ql!.!il'I. .uW.l~ oiliap Setlap orang .~'A:bd~ bin Z~d 'b..up>ll.U'lISUtg.~~'Bmtl!r: .m.. diaflpendlp<ari: lilwa.li:ami hImJu ~~-..mgmWlLafik.Q~.. rnd1" J\lbJ!! T!!·abm~heti. .r.1.g ibm~it~k'i!11!i!!l.mlui.pinm. ~ '::":.~ dm QatDh me. :kier<l:gum.nn.uti bemill~aI pf{lf2E'imgarn. :semi! me·1ilg.

m!:IlJlempm k<lJli.r. "Qal~t!.k.~ ~S.4.kal~."~ml.tD.m~ $eilJ.~eru. dml!.l!Jan~ me:nl(.tl.l!!1 j)~[b!l. ALHAD[[D .rnOO..~P' kd:Jm~ ~"J.1)t<l 'y-ug cidik dli5em~ .cn'!~.ij~~~~~~·~fi.g-~¥4. ~ .tt-m.tn~ng<m kas&.~i.tri:p. Qa~ ~~t~l "M~rtb.m drm. .ll. di :il!l1J:[tti!..~ n:m~ syM.d!iLYl1!' $~dltu!t!. ~ '3f". seJbanyak. .i\'lg ka/i'l'.mm.men~blJis adiz.idi.e:fiUllitb.Jti.~ fi~·N}'<i.~L~ N Mell~ ~~~~ . P4d4 harri mil tid4~ di~enma Di~..tk~diri ]l..mKcbn "t# P¥la ~e~~f. pU!la Ulillluk .eJ:I.1lti.l~.w. .ig.:rrlnY.:ilim . firmatl-NJ"l'.~~ ~~J firmm~N}'il.o'r:m~a. N. w!ll~i!lId rJsm sem.. m.m~. :'lepen1it1!l. 'II".' IttimU ~cela1ta~an diifm#semiiritian merm~~j'J'Cfl~ Mm~dan:bfflJ~'l'agif-~8l'j.57.! .mas d :sepe:n.tt~muida. ](1:1:.sya1!an. oilie:h.bksillldn..y!l sa]d sooriulg.aili ~.!J:!oo ~u!b!lil dati wakt\! ke wWIU!. ."' ~ ._}L1JI. '"I.l!~'r.. te:bws.M akm.tl:captiUl.a luriilU dliJ. d.1. rn~" Sellain.lli:nnbmll. m.tm: d md1m.W..tka.~ kei~[{t~" kem.<i~".k1. . "Sehingg4 datang kas/l:l:n AllJ". liLiscilf'l o!l'"m~ m!JmilfUk.~.y.Albl:i.ab .1)1 :. ~ga~~ "'~ a!k.ilit t:e. '.'Dan um:'J dh1JmO'ieb 14!1l~1. k.h Nt!irnka.!.y~..agil:l!l rnem!bl'Wa e.-rn."hdUll!. "Temp.~fl1i' " .t n.. "f'. ...em<lill:g llersamll.~.J_}ji .a'l. bahw.p".l.f ~:iJ1 ~. jiu..~t:1'l.mpaii: kemlb. ~ adal.e...m. Allah' Qle:h~g ama~'~ipJj. lab." ~. cli!.JI)'.ya. d:m ke sma p~ k~ iLl!:m d!ilkemJbiJi· D.agian u1. " M~k$llI.lXl dik~d~g "'LJli. ~''Dan: kamt. r.p~ o~.n'y~ru.~ tempa!t-tempat Lwy<l: ..' yilll. jJiilld.aleb ang.~.lnmidal!am.t:a:rn:g.SJ·~~.. orill[lg.k:ilta ~. ~-~ M J.~npe:ma~:i.a!ok:ilian ~. ..kOll'enllJke" kl. ~ 'Ii' r :.e. killa:l1l.~~mp!l. ~~r~n:i !lliliinggll Ni\1hmJIMJJCltl'np~lk:an merClb ke dal!am. ymg 'piliIln~1ayak bagi ka1im.'-.." ~a yamg di.:: Mti.~k>!1jm.r<lJlllg muk:min kepada.ik~tsekaii.ernfPllililUJlim. '1Ii~ $~~1Jrnk"D!Jrnktemp~l1i>mlbml~.l. ~.mt:a 8·~af mengnak'a!D: "JuUnya." ~ ~JiJ1 ~'~~da. ~-IJn::. . dim . ~'.~. . '.aLli.14luemp4~ lm1miWngmu" ~Nen!!ka.l~ dIclpuo1rili.~ "Y~.s<UIlill.s &lliamn klelda. t ~... t. "}'[amJl .00l..~~j .n~ Se[.l kDfon:g." E~~ katil. '. ~ ~f ~ ~ ~ t "'1:N'~.ga.i.~L@ m~c~.!IDJ dJJD~~nk. m!rolmda-nmuia. ~ I. . ~ .s·~.lJllmi dan.a·b . ~~QI$ ~lft.:Dan lk_m scb!1i!.m~taa t~.tdan akipu . o~'Qr.it'!ll.ro.{d-gk :p~fo1l @ri QTa~.l[urm.war1:. t Ne~ bn..~p~(lia ArLin mellliii. "Dh.1LIih.mt~bh diti. Nern:klli. :'lfh1n~ k!ell!hl.~ji~..

mendel[l~r j!JQiI.ffJt)la b~rgi Q...!1 oleh lbrie M"-ian.::i'r.:r=-es )Ie "t.I!:~_I!!" ]~'" ro~~. dan .d1 [1'ut!l. . ]lb.Mu£1impilicb aIiliirkitili. .'r~ '.jI~ ~~.lf]jg~.a~i:!1Ja. . S'eUINgglibtJ:y.ilah 11I€tJ:gbid:II:jJ!kalJ bumi .Alak.lah mJ!n~dasJUl'~.td'ah curun (k~ p..rr. be.~gi c.h .J'_p.jI .tY3[t.' .rclah.[IJfilA'la me. oian.mITe~" {Jall jaij. lo].JMn. pe.-a'n yang..RdieI1g..·NaJsa·_i pada. flmlaiIJi . DruJ.gi t:Htmg-O:rang ~R krimcm Nu. 57:].. Qlelii.r.Al.. yo1illg dici. ~ ~..' .al:nlIlJad as:. "[\!IntiS 'biill '.ul':.aJula ktbt:tar.]7) Moth m~fi'I!lln.~ .::ibd.~ ~I!») II! 'S~UllfiUilimrya f3!EI!il:peonamili lbili. ~- .aJ. i ~j :.j~ d .·Ny~.AdJapWl ~f:l.amm dari H l!J1·H~$a1'l b~DllMIl. cMmgk.~-j'.urang'()mng 'YtltJ'g#si'q.!mpat~ahw::iJ~iJ:rrn.lTItifiry:t dhB.rang.~'.i.hdi:tliTu1. ~~ ~K 1.j.an...~· 'iir ~ I !-.6) JCeMlmililh' aleh'11m bahwa ~!?5.em~.IablA'<lIOl:.i. (QS.Ii"I'R (K.mr::r.m.}!ll" itelnmlian berlr:dlJit.i .m it~.lJ" tJ>:o!1sayall'.iil<liliLlIIJi1lt i:r:li. b~.:a:nmg adslsh saarr1l.h.mengitlg'tU All'ah d4n .!fiitljd.u 11lf'llliiirilanRya. Alh~.mbtrit~lt~ l~ltli" dari[btfa1Ll M::a!s'lld.~"".j.mJ:.. .WIl.y:at::inti: t .~~..:..: « .IlJi~~xli ~II.lsill.da.e1i1Jw ~.~~. ~..'~ ~ r-T-.ll "'.r.![I._..'k. ~r ])emik:~~ 1fIuJ!. ~ ~~'..~ D~ li::rl'abin.i1k1.~fsuL'lab Jtt.'1~~~~~ ~"'B'rlN~ kght&tt<tXlg ~j~npi bt.~I .r(l.t~I~~lh J.wk tlJ.eJl!ii.. m....niillk ba~im~ tllf'ngmgat Allah:. lJJasilian:. Qatadlah melligllltw~~ "Dittri~m.nl~i~di ker(rg" ~1~ kW4'~_1II'aka:n iIi antard . ~1Jd~'jrnk..kqm!a.keb~n.'" J.~.1~1mg- ~bem~..tthtfuJan. d~n.lr~.th:ififJ1g '~UJ..~i .::an.¢D!riiii~inyiil. bkhmYll·m. . ~lIptt}!a!w"n.]'lkll:l~ ·Tid:Jl ada t~ll!~g w...::Ktm# t(t..tka . .J" .f3[k:iWJ o~.h...:d~njwmym ~ u ofi"''.gtmJr1b m~ $~~ QII'"~ll~'j)lm'WYff~ ~~aJ~ml1:ya (~.n.l1llf1l:l' ~illl:lIk~rk.-J.g p(mjang ~kI~ (neitlM.~.\kb~i.!f d~ m. aeim ~r..amV.:b.lrtltl bali mer.gyang &m:m-dn rrn~uk tmiJ:de !mri tm:rek41. M~!lGlill1!!if!~.mfttb .fiil.ilii(j m~~p~" k.g IWttkr. me.l:!d~u be.. .k~<p~!l t~i b!lhw~ Sy~d.' 'I': • wd! I'YJ'.Ikan .i um'tlk .rm~(i'!:i'l'ngjI!tf~ bmmtl:r.. Sel:!.l~~.multflil ha.pt3!ooh kepadmra.eJl il!I1I..nengiioJg<tJ: Ai/..KJiab kl!!p'tlcjan. "m~~ ha:E!YII!r.~iba ~aa!: hari m..k:epmJarrm .A. r .W.~ 'r:-""" J' Dm.d~.1nerda a.~ lA." ' '.wa.~5ha:billh di::llJJ M'!JIS1im. ((lS.."1!l anr~a~"'eis:lillila1] kililili den~ t~ AlIili.antla'r/.al.mempl!mY:rul hati YaJ!lghllil.i\!J\~ A. 57.':'''''-.d b'~[1Auspemm nl!~riw::tYll!dt~n d~:l'i~ul1!J~]aI1 ~.t b~o!t'.ek(l .a ~enebl!!t ]ugil cliriwa}'llib.~fb'.at dari ID<lIil:m:a adlalah.miJa ." ~fi ~:.

I1Sa ya:r:rg 'f!11.PI~pun. ~ AII.. ~~ ~/.dl1ll! pemuk . h1lltim.Il'lW3. -f .ernl.-. . .IIN~l'ek~ d!~[Il~l.:mm m. bMw::! .··=··=:~=J7=.r.ft1!lLSi1Ml. sena ..u:.1l1U. ~~kh sfihelilmll1lya ta iJernJa.lr.> '~J~ iIIiiL.ra Q :van'll .ui!ld:lil.di1Jamng ~~·NY:ll!.~~cl~ d!iocri w-Kitah .y".eadam terkllnci yang dd:ilikpernah &p<litd~j<Jingkalu o]eh iliiill.~a>lair~ kui mereka ~J.un dan ~!!IgJm$k. hMg. .e-l!n'bedka:llpe[Ili. seEdah be:b~raF:a w:l1k~~h~~. l@k.tii11!h~ilahmereka sendiri Slelrun Albh.kes.-~IJ~L-=-J-=lL.··= ~ .fotlr... M.raug:-o'~g diilam t1l'i1:1i!lOUl ~gam.":L.~miii1iti{ImF Al!4h m~IiiA1{~rmini Kami ~:ebfj.dilWll bm. omn:to!1U1g:m!.~~.janjf dan Dug.n'li'a. dabm..D.a.wg san'l~)1:t~g.... Defl!gMl derlllkhn.al!kil!lIDp .m j<ldilah watu.W! al~.sOltm.epa~.m Yalludi d3in Nasi!'~.[j)al<~ b~!li~~l. m~jly~~t'hiio'~~O'r.1iP'~. . Mili~uci J!Jhuh.k1lt[lil.e!l\ehp~.e-reka telah .d.I'ff..~ }l'ilfig.njn~ al!4$m.elJlcilalk. memllnl.liki:tib:mnF.:wu. d!:m.asaat iru~aJrt hM~ m.. !ik'li!ii ~k:m cahary(l ke dalam llnl.iIlYl\. Di .t y.. n-: t I.~ge~. nleM. dahm.g met.eJi. h::Lti~e:~elah i~.dhltl·Ny~JU.r:m.a.a]::an.mf:njat:l!i."" '11 ~~_- '•• :l~ D3inf:imli3in Allah Ta':a]a. m "g<lma.muaJtm. ~kil ~·~~1fi. htnl...~ uelml {pelkak) J ~~~p~I.IfI'!~-:- -I':. dililml. ]iI. ]). ~=. AJbih.!kci ~ dali[-d:l. sega]" pe.til]~.il!lllya tid.. !lllafii.akb enni DeJ1J.a'ymg ~~ 1![Wlra£.."~~:~[I~=·.t~m¢'t.~~ayan (KAmi) i~lpa--yakamu m:et).J!rJlJ'(c'lIIbmg). Menghid!lplufi Dumi. dl!!t.ye-rupmi ..g'Img-Setelah 1iebel1(!~p bernda.}'ii:lli_l bendadala:n!ll kell.~ tdahdilPel']ntahlkllll dkm.u itu ~g."!I~1 .'gl1 $~~!flwiil~efli.·=.6'-J' .eliu:. Mil!I.i1!dd.hflI!I!ll: b~nda di tJ!llt.ia-'p~. m.· be.mJ:amal perimiJ'IilIlimf!reb.IiJi~ 'E ~hli ~ me]i:m.··=~-=·-··. Pa. ~ 'T'K~~!~~t4i! w~mu Mildtrh i11titfn}'a. Dishh..mapiMj jSY<Uilit y<mllmeiIJIllJJjillm.'!li ~. ~~Hl.~~bt:mU1lid lk~'P~d.tru:h djjJ~k.si:!!1lI~" m HJJlt\iIl!..:rn.eHt ·r.m ~~ti·b!.lIYa{ te-Lli:ebut~e.lJ ereks mell!jadikMl pafill. dl1!11 akanlm. AJiihlJli. t Dli!liDb.fulIlil PembeR pet:M:jul k..eI'W 1ieb'lg.HlJ.Wleil:cekilfi'l.Ufi.~.-" _.a!l.A=lH=·A=DI=ID=.'!~~..a~1J. }'~n:g t1!ebe1umJIlI.=···.tb dJ~lai'Jl hse1!l1purnl1!ilillpemnlut. dan anneal merek a pun Se..~DJc~m!..tl!i :r>?p'l.5'~be:LulmU..rt..eIl:~hw .jl.ll!i!!lny:a drop.i. .~k.:.jaitg4nllth' m.. Maharn.lNd~p.r. .a A1W1. Ill. .iJ1!lmeb sebdJum ~tcl. J'.a~ hru:nati~g m_em~.)€~~ JiEiq. juga Allah :ik[l[ll memherikan petunjuk Iwp. $.:mg-ci'rait:t ~#J1i~.mrmJefMhtn ItI1JMMmtl tanna--tA. ·~"t~~~ ".-.llI!J >e!1Jenm1l 1l:~.~ sep..liM hil[lggJI millIge~m dl...a ID1l1'1llbrukKir~lh AlJ!a.illli!.tel'ah d:il1tm'n'Ln aJ·Kitab kAp'llMn}'a~ ..g<l!1ll . 'fJ'J'i ~ .memib.pencl~t!l.uemD'U1i. Gamiki.~.an Ta'ab meluang OIFomg--ol:d!lJLg mtJiLn. merek:.Allah T"'ilIb.!kmil:lootuik Ilten.tilg j'ailJll: di!""~h.a y. .1h o:tW~.tin.ai\l. •••• ·... 7. Se1Ja~ll.!k~ 1:Ul~:Ll:Ig~Il\:~ri1 maupunJ.mud:l:lITI.~ F'" ~ J.¢~k~ ~~ti!g~. MiIiI. "Di dlaihm. .dail.1oemuJianherlal!dalj.yaID. liela:h.i:l!~lbe~ daIam. m~e~ak1l1~prll ~. b~...J1L~.saj~}'~g D~ keh~&!i ~~liIli.&. amal pell'bwtan . Sdmjut:Jl.el'. ~ MllIh..g h 1]:yt1')jp~O~g'[)illUlg o.[4rt.e.ili\1Ja2fam~4:tkl.tebh rrl.dibemaagpW1lggtrn. Sl<ljayang d:ik. p D~ m~.tilikebimry4'it(m:di . MaI::I~.t!l.iOilIm .pen.J!-:_~i_ .i k".]~g. orm.1:'II£Sak.hai ~1hlik ~ .Al!bh O Tf~ :md~_~!)..~etlj~i ras.Sesi/ntgilhnya I. m.Jl1.kaikMl . ~Y<lk:nl.~lli\: kep~da ora1:liiil.l MeJlJrlhad:rpkmdirii padap~a1i...t.·.lItti d!emgm ail:' i:Jtlljm y:J:E:g ~e-reu.D]OL M.itiU..dru.·..!l-Sf'!liU3tl" darnl.merua.:OIbljik~allJla ~~bdum..ak o]ellJ.u!l!S~rn~r~"'-1l t!~!!Jk ]""~ ITcI.ak ffiil.s.~bh )1"I!l11g me.~I.J. ~.akiIDJ :.dWa:m ke.

..ti Qmn~(li:mg dttddiiqlm" ".:s.1+. ot ~..Q~'"'~.+1 ~G..i1llpettmptiil'1t (Ian m~bijamlMn kepil. &.r~lj" ~Jjl O'r~8"tmil~J\1. k4:1'l tPem~\ilr..·.iflaYiifnghan~k..~ .l!hblLll~a b~ ~a ~lmg~o~ ymt..!i. ~:.¥tt~i1ntl~) kepaJa m~.Nya) bmk la'kf.II:.a.7":~.'ail a menyi£~tia!l':i)n~r:w:g m:!:Ikmiil:li..an kepa..~ddi:qin i dan OIiU~~Iit1ng ya."" iJfo~ I_'ll . '~QS.n:~. _"..fab..P.f!. ~.·n.arangya~ memb..-:.. O:~eh kareaa it~.~~.:rt '" .i~!~!t!~_J1 ..r~:bilili Ylmg~kD d:ibe:ril. ~]'lI!fil:g d1emikiim. kebumymg ..~a'rltan(AJkdJ dan "Mmu]..e:h~.~~._h~ .R. ~ 'f. D.!l\@. RasllJNya" m~. shiddiq. ~~k4 i~l!l~hpfflgbu~:r.llg>{N'a. k'3!llllpiIlillYJl ~. m~ ~ .:'.. Dan orang"orang .Ailabdtm.:.. :0.~..(.MQcr«.mg-!'J'ra.. • ~Ju1~·~:::~~t.'HJtb !..6.j..k4jir drl.)lI1c'!g Aliab' dan &~Ul-N'!'(l~m:errek. t1ujuh :!"llM ~i Iip~. pWilJ uc::a..57.p=~e~fI)a bsijih...~m" m:~t~1kad._ ~... ~. b.!ik. t~:lit E c.lIIrii "'~ci~~ .iui'~K'~g *"~~ ~ ..~g )'4'ng . :seru~h. . bem~ ~ . ni!i~ ai'timdiiipatgllnik1tntl: (IMml!<1.A[I~ T:li'al!~.~m~-p.in.li1'l'#ya) kiii~ m~. ~hid..ya arnng..~~ &ilk ~y ~i.:().. m~~ai:~ ..mem~mt~Dkm..![J: "'.JJ iiI~ 'fr'\o.U.r~.+!..l . ~m n'Hl'filpaJl:." AniDlya.~ .sbci .~Q~.pwn d!~ri orai!JJ~Qrnl1lil yail:lil tebb. "I...meireka.f~mJa"...I' 1. .~A~I~ . ' ..~-*l. ~ ~ ~~'d... ..7. ~i..an.1f'F.~~ '4 .. AJ.~N. Wci-l<ihl ~tipl1tlJ pf:reilliP'1!Wl y:Mlg ]I=yOO. 4 !f~!j!.g.~eTIJt.>.da Allah pdnJlfmtltl :yangbark.' . '.e.QJ".. S1~il!~) (lilt: bmm..il~ ~~ ~ "~ ()ir. .-'! .~) .rti . hp~ ~Da~. A11!ah T a.hlm l~ih ].tJ: meml"¥t~wrl"l.&a!'j: J. iJan c4ha..imap.:m 'bil:il..I. 1J~~pab.gkri!n~ ."'r').....ih..i r~ng. L.~~~.'~ I"""'dJ r"":t"l ~ ~c. .:._'ljfig .'!!I~!!'. ~.1'reij)akm dlIbal. ..? ~r ~J' ~ .$m ~p[l.. 57: 18).~ ~:. ~-1 _... . -&l.~.k~.di_lfoin.it.·~.~.!gi d!iri iu:!.s~iRabb mere:ka.'_ ~".g"9r:ang sj.. L· 1'.da Altabdan. .mg.illLm M'!i!wll!ltidak ~mpl.!..OJ d!a!ci[Im.~ mrfminJmn~ ~A1ltJhpin#~ ... ~ 1$/~~fj ~jj. .. '. • "" .~Jl~ ~$ A-1 ~t.A_l HAD[[D ~ _ < ~~ It /.I.rfj: .igJ!\lIn.~ ./..abb~kil..t().oG . '''' ~.ilip..~' met/jaw Stfbi .R.. 4}i'lft~ 4J'4~' K$"1. .'I~mm."AuIf mCii'!l.1.--'-~~.: .. b!1gi mer:ektl: '($h..u.uh. ~mb..L.~: ~ illf.I.Ulll!!gimuJiia. II" ~ .!l ~~ kiIi'lt.. mereka be-ri..e.i!J~.ua!:ya".ili Y!I!.I.~~i~j~~ h ~.".~ ~ .)\i:!' m:erek~. mm . 111.l!i'Alb'b~ ~ ~ r' "'. ~:..t$ :!Oepw\lll..! _ j'T-- :~ pdi dj. b~an ~~blh 'b~~ darlj.anlOMtl.am o:ratl!g'oratl!gyatl!. ~eiD!lp~!!':i!L\1!. Qtm&~r.• ~~ LFfI ~~.l d1' l..p~h.Fij.!gi.ebm~~~~k..jJId!~.:~ ~ .t....~: ilagi !ll!l1U m~ paJMl!ii ~\Ii!lgbwiiyak'.. .ati!i kalim:aJ~ yam.e:k:.1 y .:". ~ y~ piffid~flIlI1g md:n]pu ].~~g~!:l! [liu :ruJiw: k~~.~J\t·.[aJd maiJp... "~l'-r.da1l:.'. .~~~ N~d. !Dan flmlw Allah Ta \iI.3~.114gfmereka ~1a~ . .A[JJah .dm mis~ A:l]iIh ~ lReno~:rin!km...

Ml:lq3Jtab~nHi1Y}':aJil daiCi b]l]·hin" Al.e!f_h~!lj:lj[a !peH~iU!n:i f karil31" }'.rJan O!llll!~.!l Y4. ~ ~1~.~ '. Si1t.h:iddiql'lliLun oCllllig-O[<JJngyang IIDlitlsyUid.ad.tl1! k.t_r.i'j<.~fJi ~. ~ m Ab'll Sil.mya.eh MOI1iru!J!.d. AI-lBukh~.ikedlt.~<!!.mi~ 1i hemal~d!a: da!l.• }'aJ ~ '~.~b '~r~'J\b@i!!l!ld~ bwii~'i. dan o.dadi t~Nya.di~isjJt.t1I...1.M..j•.KbJudli.gmafih.!i!~tdi!h O~t-o~t~e!diq~"" ~Dan.enSiU~t "M~r.\ ~~'~I~j. ~ J• ~?~ ~f ~.dMtn'~4hl'1.~~ Q:~gy.~Y'" [)~!!ib~ ~~~ .!~~ .JJ! ~t ~.rtnj:tJdi nXn ai si."I.Ine.~.inelijh\1!~Mil!~ililJgYCllli!lg b~rkdap"kil1.t)raJ1!&.~.J ~1 ¥ @:!!"~~!k~Al!m 'f. l~.i~ J!Jla!bi Ti!"~.. .~''. it.:DillS.. Albh 'Ta·ru.ex.kiiJrm!). ittll adalah teIDp~t.isah....ab:l!tberbta:"Ya.i~ .!lg·o:ra1l'.fl: jliw::lku iJ.~w:Ji1i kf"mbali mebhl:l ]~fmiW .y. . oatlgco. .¢:JiliV'P~yfj!l M@lik.!d m~~1I:if.t)w.A'mASY m.ti~r.J i.n:Ir.[empat para 'ddak.&gi ~~!J~~.. AUoo &_n ~b~~l. Den~ de!l!1!!k:!Iin.adict5. eli acc!!!ll.}1 K.!!p'.~.'Nkfihtfu'. hin !!.ullikm Q:t.~~~~m~~b~~!i!fi!~~ Otal'l!g"' Ofling s.1.Nabi.~~ '~~~~~iJI)) ~~Jj~~ R~bbfMl..~dJah$~p~kat ID~riw. mempakm d!ln.-m.ii ~j~l:# ~~I:J ~ ~'.t~. serl\ttl!1!!!!:!. fhi . al!:an '~111~ &gall'!Uo~~.o~g }'"lWg seti_m..J :~ .D j.gY4Jj8.l~ akaii (dllip@t s~1i:!l!~' m.ghtm..ilLIil 'tti.~F M:WlI. yag .~ Co ~~~~J..be~:ed~k. Oem m.id~1!'J1a QP.dlaJk dtra.:wpat M~.-:&'W'eka -.eJlI!C~_fi1.lm:rangs.'! ..ja.lra.~~. go]oag<L11lyang u:. ..l'lg ~p~~i.~~t~: ~M":rek~.~JI. d~ . b.d!.(Ii ~t.~. . ~D~~kia!i:!bh ~g ruk.mg sibJidilliqua.Lp }'Ug d:!t.1k.mgTIMngy. diili~as ]!fieru:L seiugailn:'U:JJa.m.u.~tu IDe[I. tailim ...~ h JAK « .a" "~~~Iijm~jj.ri ~:tib tlmll!t m~I1.llIiD1jlllkkm. (~k:m :litbyang {I. S~b~~~~ ~g.r.! }) ~1~1 ~ ~~iJ ~~I ~Sesi!mgguh!l!r~ :p'~!l.::l!n:!1IY'!~rj l!!_.!I!d"rul! p~mRi!5Ul. All!iih~ yaf:tM pa~.\lfut. . :a<!~ o~g-.rp.h·Dball1il.tJ'. 69'.!'jlt'O~W.~ .b .fU!ni.rd:~$. yairu QtmfiJr-Crll'Dg11l1Dg..id}lDh~~.a!kMl dan A!Pl. ~'biddifPll'1.'id <1!l. (QS.~~.tJg~di $aNi . An"Nisa~': ~.f'!lil'i.fS . b-ara't.~1Q~i~.m. .tI!h\1! iM. aIMtt.r4L~.l.Um. 8.w~b: « ·.{!. R:asululail.kma~ old.D.¥:ll~. N "Danorang-rn:a!'ll~~ m.i Rabb'~.r4.." "Dm~T.~im.itllBifN ~" o.I~ J . .rrutg- D~~.1lilig bilrad~.1:IDJcitillbnp.$f1. '1m. &.l m~~~" ~ N~b~ }'M~ Para.J. .ri ~ M!."~llI or.. 11lffiiM.i Alrilh ann RasuJNJil.ahwa RaslllhilJ!ah OMIL ~ b~wa~Mdd!q!~~~~iI!lW k!~~d~Y<l! "~t'km ~.m.:l1"l:g)W'Jgm:ati. SW~.emuillim Albl1dh D~.i$.i Sl.(licicianlig:i go~olll&m. bMW<I.

l:l:dI1Y"'.rilI<g.r _ ~J Ii! '~L· .rJg. ~ .~m~''P!mglmni Ne1:<1k'<1..).1 r.(~hjli:ti".. m¢ID-W~.er.".~.:i~O!~») .¥~..-m~M d! di!!g):!...tl~wjp~mrnak.k~~iH .:iytlJ.. ~:~iIl"'-I'i....ij.I t.£i~~~ i.~mb@li!<ll. 1II.. "''I!JJ!' __ !~k - :J~ ~..i1.. !F~:n-nan Allah Ia'ru!91.~' :_.mllIcim yang dicentil\.l.l.~ ~ .tl'l~ . . Wilu Dia berfil:'..... k.orangya..~h.llIp""Jjta..: i [4~·JI.. .Ill J!.:llhb·lDiu ~jlmi~ :sejen:ak.!l)':lll11tl!Ji~~~.rm bl!J~gl!!..~~i))Ji!.~ dan t. iii .agi sep~ru 1lP~· p[]..in.U!jaiill:L Dm fi~a!l A]bh l~:!lbj ~ ~ .l..jJ ..eJ!-.t! b~'W" ~l\.~ :.d.gi le :!lam.lI..[I l~ in.~~. (bes:ou) d:i h".m..g~cl1!... . =~!!I_~ 'ill _ .. ~Rit:gimemka fMhala Jan ru~ ~Mi'Ik!.~' __ ~ ~..u:i~~ ~" - ~.. ~:£. $Isi AI~u.:lilJ:g...ih p@rn r.. :d.I!..m.tIg dwwJTilidbm d~iam Jci'l:~b ... ..·ala mtmyehlll[komo.Oa1:un boJ Jt'U:_ ~~1'b~~-:b~~ ~... :!). haJJu. . ~:i~ .alerm ..:pan mereL.~~a lI. mllberpe[~ k di ja1m-MIi~ehlln:ggil kmu t\erb~J!Iil1llih.. :Ji~ .mml'enakm pea:Jl)l'.n.IMtarlg O... 'b~m!Il1a!l:.-Nya b*WiL mereh~d:!lm Qrn:l!!. m¢rgk~. bmy<ll c:L1ncaha...!'lIbJada.ngi'lenman :kepruia Al."OD." De.Brncgbu !Ft!¢!'l4t!mbtlllikrul.~"yalJi.l.~ ~~ _i_I" .- _. oleh ]]bJ]l~ J:lrir dan M.h k~mj .~ ~D.ya.m'! 1I:m!ll~~ m~~'iI" DliI!tlirmi!!lAl!a_~ T~'.ad~!!k ~..ah.". dil.angmdiSiu~g.. R.Qo:I':t:I...g'0)'<mg }l:Viig' mmjaJi 5aksi di sisi Rothh 'ne~' Dan de!Jlg<rn de~.ui M<e~'lI.1:1i.....gii!:!kanJ' M~~k!l IDJ~!t1!~awab: ·l{lll!mli:j!J.!iI!-~g bei::e.rmg-ornng pi1'g~e.~ 1. AJl~ Ta'ala mcnoentait.ebuI<IiII ornn~:t....t ~~j~' .'.ID.If "" "~S~u~y~ ~t'W..'pelita ~t[l.u.J3patkm p~b:da Y'.. m~!1j:~!~!-i_.:'Iym': ktl:mi• . ~~:l"il!! ~ .!I"_l"""'iI~t' (iJ .e~u&ian lrem!bali me]m._.i' ~~." Se~~ll1bA~]d! T~.anig}\lltl.emkm.5t.i~ ....m... Jl.{I~ ~ " . ~ga-~ "'Plil M[l.m. di d!IJ~ pot. :srnMiq~ dim!1 pti1:!!.. ~' "'..Se$~~!!ya A~!J..lt!'j:tn"lJ:lcg'~"'g yang t rnmjadi '~'I~ di siJi R~bh .'~ ..'9J:pn: hm.. Di<l.n .¢rnd.rbillh+!.. dJWlI! ~lJ!an O~l'li\\l-rFr.t:ulah PfiT!.uhk.~ ~.f" F ~k}. tor .·~ ~_.. - .r _.i M!lI_k~Al!l..~/jidJi{Jun..llilPJ[lg.ljr....)H png F~tru1!~ m.. J~~ .at:.IIJ.... ..jlj ~. iIi .·" ji1i~d..b. oli ~.Ji~G.m.m. ~'~-:~ -_.:a seikehe.bil dan RacstJ!ll.ehahlili. iKi'!m~dian...3!llIJ!i y.w~-:Sh. .nS.f~~.wL~ ~~~t~1o.g k~fi'r dt:1l melJdu. fr ~~.gfo.l!i1. d:iI SU!~ yrng lPeII.~'~~ ~~i ~ ~~ . JI:U'~ . . Sebag~a }'a. kami ke dJuuia.. .If\~1f ~ ~ ~ J~ ~'llJ 'f_ .m~n~ 'J\:Pi~ ym..g y~~gw!~1k~d!.Rd~kny~.

~'I .keI1Jm'($i{m umm1Um i£# m€1ljaili' km~ dtl~ karm~ ]iht$f.~£.:ll~..~.:.j~:.:f:."~ pitiwrJ.g.tantlJJ'Ul:~nJ'~rlleJJg. p.j~ ~J.-. ~.m ~fj fllJl!UfJlIlU dan AIZrIhsma kmdha"n".!:ig tafl:nlJn. ~.r.m kcl:!id..lMI~ 4.perbi$i1'1i rl\.~.tigllwll1'ilfl:P4r-a pel(I..ng lni7t'Jf1k darifrmis emas.pllly. (~tllJ:tg ka1.Nya kepll1da ~iiJ:pa)'$~ dik_Gilki.k.kh...g d!1J1lJ. dan: di lui Alt'll'b-lah tempa. ~i... bi1.. 71~ "...a.lat.i d4Jl: bt:Nfl1eg(lh'llM!Kllb (ll'i'krrakml:m ~~1a beibfltl!U~anggilt(JlI$iltl:g b(uJi]i~k~JflI:J'M1~dtmtfJ~ak.:~ ::A L.t.laik.s:.wya k!i~ing."i'"l~toik.tm.ada Allah dan It'ISt/iN'y. 57:21) 1 ~ ~t. ~n: ~aW\i!ll)1'4>tia:t1.. DIm di (l.i'i4._]_di ~~e:rfitJn.N~ .t.!J<ffikult'mm dan 5f!s:nntn )\~11~ m<eZ:o..J:ii~gi~1it.~Q:S.. l~lIi<1). ..rllgkfJ. ~a_n ill.w~~~I1'l!g.r~~) 5 m~'p'u.rrIJalJWtl ~l:'..llah 11lffollli:P'l\myai .nm. _.l'.a. !> Yakn:i.. . ~ ~ .kwmdA~1~lumenr.~ ~..r1J1ak.~~Ij f<. .b1ll dUilJiim"i hay re[JJ~Il!. ~Dijadiier.li' tJlIimiJ~-wP~ba~ a71al'>.j!J(flrfh.J.ln:~ firm3i'i All~Ta'<'i18. I! ".eperti bl~jml Jll.DIlI'l keb.(lJ)b·~l!~~ S~rg:t')i¥!'~ lU r.! s!Gb~)1_im.aF.JIJ~""-.~) 1nantlsia k11id:nt"~fm: epda k apINt.'Vl birJ1j'P di dm.t.yIl hMiLyahili ymgdiseb1t!..._.I:Iifndrl:lNllk..mne:gafN:I~h .gwb!J:Y4 .<1}Unrakarnll W'ta htt.!JmJ dati P.irJi tidtlk laiJl hafj:)I(llalJ keseur.hdi ya~.lg .r~ ..l:dl.u:p~r.aljg-b.\. 1~Jn.~ I.afl:..nya/mya lMffa dan arsak.:20) lit:iltHllbfl"l(}fllbal(lh kalN:~ keJNrd~fI. ~ _ ...id!f/NW ·d~!'/j:i(/..iT~~ (1J~fl~i)adff (liMb ~.. }1iii':J"Mp.lMaa (pandilinga.!l:J]l mi Yang. .'J ~ ~ . .d!!'I'ii4'm b~.:a~""r. ml'n:i# it1f fmrrY!:lkh tkri1~(Iin'lln dan m...tdtrn !)J'fmi~ dan.mg.ALHADUn K(J{#h~1i'J4b.lg baik" Ali <imr.m: 14}.~.!:r!J:)'4 ~ItJN~M14r~:g.ktlT1J1lia ytilJ8' bfJ..diiJ!!rik'tm.... ~ ~ ~. Dtm A. }'aiIJig Jilus~ oleh hail~. (Q5.ig {QS.r.':.JI~~i IG $e'hl'@!1I!~~~kati! ~ rt'i~~~~..senang.. JIillig dhedi4~n b'flgi (M411g:-~m.57.lk.kl. Nya:.ln irw.kcp. ~.!~j1lgg~rlJll! i1)~'dJlpa't1. p'(}1:hidSd.~ w'f .tr. 'kffm.t[~Y'fJlg 1nw/gik }\. perak..u.i.tltj tJ.kghhlff/!(1. J>tNlahk:m'M~ia Allab •.warn:r.l'l :~I _ """ 'I' t: I.igJi'fl"!1g bcnmdfl .'afl J(fllg ~mmip.

lllfo1:lJanillnkWll .Ii J'..lilS: &m.c:b1.. ..l.ilifly:a dWli.~ :(!4.Ei: ~') ~J('e:1mfdi. ()lek:~ ~m" kec'IlIillhrullya.rili:an !Pemm:'p~. kdl~diUpiil!ll. Dan.51.kecmt<l!lliI!l llerh3.~14k ~n.I~fJi keri~ J4i~k4ffl.J!' .1liO:CIII:f.~.hlja1Ll.'~il. Tiu:r:tm:ll}'ll.efiw..emhe. .!.m~~.~.-.mll£l1.~. A.~t :p~ .tmd:axJ.:!'" ~)l)l tG 'fl.tidak . ~~an.lH ]l1Btc:mi Se1bag:ti~ mcmjadii: bpli!k.~ '1'.t'..~ ~~~ {( .~.ffJ "'r'1~ ~.ryil!di.du~M# ridt1k 14in. petani ]rru.m. ~ 'Satil!irretnp~ sep. b~was_y. .y.ihu..:iil dim . .*-' ~~m.)UEI&".iay~n:g oeml~~g kep~d.gan &._ _~' -. Yaktll. biI:J.4 ~j!i.iling it'lf:l!tmt lk~iI!da kehldupm duma .6' .~ ~~ .gan ~ .'J' ~~!'i: di.j:rn ~tl:ll. ':!II~i ~I iM:hidt(pgn dt/~ia i~j:tUkk lain hm::ydiah Alesrmmi. yug.llJ.n seisia~.[!!!I!l·NY'\.]ilkhii.:rll im't.llYlIi.j~. ~gm~rul?'~si!tP'i! s!t. &can.~~.lid!:l:k a lliI~.p. ~ b~~~!!! t~~~gill ~t. • ~.-'1.a .l.iti}'a..M~ks'i..m~ilaYia adzab yang ~Ja!'t ~/#i=n dar. dewm:ll. me~a. 51UdM..!I1amm'I:~.l!~3!\jJrurtllplm...akhilit se~flud'W1i:ia.ailam ~t.!wi.:tfNaJ':!.lpi!Jl" " M~&lr}% tid$! ~.mt~_mIb!d!rw~my.i!1 .I - _ ..s:esu:. akMlle-. dl llIlIlma Di:l1Je~~J '4: ~ . ~ Y.ini M'ihk l~{rl kuJyakh ke!mang:an: ~\[men.~UJi~ ~ "Yimg~1:i\1" m~gttg#~.an talllllm. Lp ~1:.a. _ Iii ~ _ k:a~1lDideng. y a~i'm~ {n.au me]matny-a beiI'WiIlJIil kWl!i~g sstcli1h se'bdwnnya ~¢I:'W:s!m.s:'Ul!g!ttbcil dijb~aJ[l ae:rJg.k!e-' b~_:11 d:i dal<r. \.$~ keri~.lidak.limf" kl!!mmiian mmjadi btmr:ur.Dan l?wid'llpan d~I1lW .~i..dap ..s . pmahail. sf:ltltl..~.JJ.t! n~f. f. b~:Il!':lbillb: l.ff i J.Jm fJf!tani~ ~Mwl!loolr'·ac. SJ. lmlliwm . Oia bedi:rmlln.ng: f guhnyanun~ y. ib!lD!mr.JJJSimp'!: hina d~!1! .tidlilR.mbiii.'~an. la.teilah.-!.am1g t-emp:t:l o.a.u:jad:ikeri:ng ~lJigpen:gll. At HADUD ICe:iFJ.y:rng pgd.: b~.:.AJlhh T~'absellmjmliLp.s~ ~. P~mm:.aiJt!I!.me.Y~$ak:lll.!ilt .l15J~:Un d1.gi di ~imt "y:wn.:m.+I1_:g.W!]Jm~gm. K~~ F~p:a_!if!1"fa~ .ad.rul d!a!lil kefidl:rLltU ~ti Ailiah.JL 'J~Jii ~~... b!i!1J~. A.:ili T. rs J' ~.~~ ~p.IlUe:d!i1l .. pslng r:a&:.lelwy-adm dllhwmy.wakiebidiUfJm dunia $eb~ I. ~..)11 II! 0 ..es~fial1iS'Jll.oir~g--o:~ka£gtm_~ll~~. ~g m~ipJ]' '" .~ Inl!:reka hu adhliM rnakbJ!uk.}'lil!ku n3Jl}"ii1l t. * III" t r.gn· ~.lmWgkiR ci~.m:lu.pmilli.. ~ ~I .1Jh~rl:l semiUiI be'Rlbilllh . d!aLnnlkmM yiU!L'SPMti.~Fi!tb ~ ~idlrpa~ . .u]1:1mm ~~.!li. mmjadi ~.· Firrnan.e. O..la. .drlhll:.eilJljmii ke·rmg d1liO:11.fl:akjl!lbk:a1JlP'.waan p.gmn. re. dern:iki:m. ~~uh ht.g pasti d!tl.~ itt!.~ipll. _ .Demikianbh H kdJJduprn d1l!rnll b~(~I:IiS$!.» ..p~. kehiclU!p~n ~. am . ztiilp.t. dm. dtm. semlllalll.]1. hihng.. Ib:n..'I' ~I " ~j. )JjlJi b:. 'J .:m b.~jU~l '!t'.Y<ilitll. Hural. h11l~mymgwrm:l setielill nliiI!RtII!l!l<l be4]lmUll<llll.tlj:an. ":Seper# h. "YaJ. I"J .mp.r~Jk1l. Allah mengingatk:m :3igaJrmewas..aiIa. ' 'ylh~.ia.llli~.ay:atLn dan.ah.~"u~ ~!I. ."!JI~ .rn.1.ujiang C!!lnbllikdl S~~ 18hlh b3iill.. ~a.. ~esungguihl'lya ~a {d!ooi.3itizllb J[2.JIl.k-U!ltl:~tmj~ ~tm>a dll.iAt/'sh .t.tbtb: m.it'll bemhah m.t1Jmr ijiiibm.l: .JL GJ !JLpJ) .

jlll: (yailg ~~}p.t1i·Nyjj!. m~~k!l!!fL ~!i dim.~ i "Rasulullah ~be..tl'.rflmlan: = le. "'""j. r'-~..:pa1' da]il yang .. m~b Anal:! 'fa'~b. ~~I!i~~d.JI"'.. meWn. _~ t." Mab:ucluy. dan Ribh·h:I:J~dan Smla ~.~. ~danya \"1..enge.mpiJikmbagjan d~l] rnhmat dru::!kru!!i.dt/~ langj$ dan {NlInt" ~ d>m :van.00 [mUll a1.et:J/M:Mil dkm.lgan hai :lrCI. ~"'}J_".Jlaabu a 'lam. ~lH~1'Ii'JMIi k4"!U'nia jIIa-ng baar.l'llalbcl:l: 'SU!li~ S~ iittl~~bih d!~t kepl1Afu saJah $mrang di ~an.rikm kiepadla. dikrikan-Nya ke.se.dal:un liI.g d~maikcs1Jd slill ~dabb iii~jeW5 h.lIle'fiel.~ 7' d~cediaJMn .i.J""_ ~''t .i.iJ" :<-.il:l!tah1i::an!.at mll!U!5ia.. ju.".l'll dJi dlall'1im klt~b ShofA.:an::a-lIDlt:i :me.g-lmmg Jilllng kiiman ktIp<adaAl'J4h Jai:i R4s!iJ'Nyg. D@!'!.~ ~~ L. apa yang toBla!hiberiikm Allib d kItpada..b ti:r-R.ln.p~k~ k~~ka.~.tji:Jika'[l .g>I t:~dakla.mlb~. N~[ii!ka ~::I.m~plI. &ri~-A·m:lSy.'" . .g .nda $!~~ )'Q.ha. dekamYll ~ha:ik:m daa kebu:rUILm dari U!HOO.AlJaJ1.II~' ~_. ~eger.b. ~illIih-a£l dafi m..u. MWt T:li·~be.~(I<r. Im>SLml.&al"lm.~k= b>edJ~g:ai ]ar.k. ~pa W..a-rrmia .a~ny~.1i.a·Ny~.lnl.<..:adi[s dl !lfS$~e'.a be.f'ttcka'1) lil~iJW!lan..:tqaa~~dilri ludiits.rebe~d4ki·Nya~ [MJ1 Allo1f1.Biglt rl!~:n di ~. a1$-Ts!liuri.a ~i:t:lW'Oleh hmm itu. m~m~r. &:-'. A[bm~d me.t:Wi:.a.j .gll/tlmiylt .rceril:ll. k:anisn dilrip:ada trui $.e~adra:n .. lwlah n_ _~.aj!j.'_"= ~~.mt!l!li~iU :kepadla.•.'~' ~ "r::..lnm~nI..r~.ill · ~_ f1.w:arptl\:= kdits t~iI'Seimlt semi:ir]M1. '~G1 ~&tlo~lN1..J!l1.~g di}.J1d-':ft.nya .• -_ -..-I.t"mlNlah kamu kefmda (mmtW. I ~r " .51ALHADIID H!IIdJil:S ill!. klfibalkall demgm m.~g d:lbe.Dil~ d~!.r-' . &ll~g~lta. ( ...lil!l. K~~~.'..pMIah :!le~ll dera.~ ~ J.-D!!i!J!.S.me:tlillllltjtlkkOlIfi.uIlWl.~ i·-:./}.flga.rull..riWIt]'lrt:kml dan 'A!hd..~ )!.!.~) :~...h-. ~.m.-Buldun mer.t!l }'l!i[lS daip.l1!n.!.

iLis:jiti!..L.illk b.~rimtja da1J 5lijMya k«IIJU jd. Ses.g"Ow...~[hIDl ad<t p1Ja:~....:i'lltm:E1li\1!~ . b~[ka!!li ~y ~lJl.a k~11U(.a:ktt~:nya.ih. .'1!l..rffflh mtt:lll~.dilln.".I b~r..1' .flllwrid'4}\fllng b~aling (dari peJi'J:tab.I''' ki ..:wzi'i8' (l~1l.~.dt'bip apa ..i:b.~ .lll1'b<lilikepm!. .w:wl.menciplak..m.t }'IDS t1dab &!t1et"pllt!!::!til:!'h~.11luhemhaJikiepllda IIiwibah..r diV:!.llah tik.e. D.Nya . ~~i (d:iri:mu).t.}'a.tp Ma~g'ya:llg~o~iItg f l4gi.mci1~n..m~e~~l~~[llicif.ITttUI henct1tlrl fJUIJ)Ulll~ Jlj:fflim.r~t:nya ptit'iilll m. ~ {:s:ebehU:IlKami . " .mdihiuk Ii:.I" oIi. mmWmggaNn diri~ (QS.r Juli' _"'..ii bumi.i m\e'~yu..fUl ~iri.~tot:. SediWgtLlm.p.m.t'.pada airil/Ul ~eniliri 1ntlainun teiah lUl'.e.w1l.. l~.eiJ.1! AIIiIh ~d:Ul ]n.tu i~U1 1."'(wi..}"l!rne. ymg h..itimu d t~ndiri.tUlggul!onya yangrlemtktan iil:J:l adaJab II~Md(lb b.teIlttlw} ." KemudlLm filmeJJtgau.::(_..J~ >t ~ ~ "r' .I!hail:ll:!~aih!lm ~l~Htll!lm2ill.A]~h la'aLl ~'a_ _~~ I.~tln tf!rl'alu gemb>iriitifif'!J.m.jrfl-.'ljk~""da ~~m]~~:I:!w!l$M:l!yati~!.14J1' iI!.il.r ~I J.~p'mkhl.abbm o!Leh ::m.A!lhb y.ddfl: .. 'lllSibm.Ahmad meriwa..(ti'dllk p'Nla..alJlllya) ke-.Amrlhm~I-"AS.) ~~m :KQi!'l'l:i m. b.JiImg b6Diat" bahw'll I.ngguhn:yaAJlah. Mbh Ayat ym:&ilIgJLlJ]g :tdWib le'bihba!]j}'l!ll" Q!ld. .miRJan it«) Stlp-af.iJak sda :'loottUl.Ili:lf'-./Nf!:rintdh Alta~J. <'!dtt.Titfd'a Sft'l. ~~i:Jdum K-ami (A]bh) . . me" Il~t:.}]" (QK 5i:l~' (Kamf. .repadi:fm:u • .MabqJ:~. binJI1J~ ill mI!il'l:g:atakm: "Ya'kci.~~1i k~~thl..:rng yttJlg .~Qilitdh.: .f.J.twl:ouk YiWgl1Jlernrl'~k"all pen:ger:m!l.1! ~"M!Nainkan telah rertuJis dt..D\l!:I. c:J: ~ J if'.e[le)t~pkMli.ia h'DlmaJ kiJri:J'.d~ o:Ieb..l.ruc:ip[wl] mJtl[u~i.aJ.l.]a'l!igil1l bf!T'tl'1lk«dtat'tr/.ufuk mail:lpWlidida.Ny.tI1.jll~ ~f ~.Kaln:i mt.."Lel.. "Y~i. Do ymgp:.~ nyatl.y.t.m:\l ada sebd.D«I~ A..fl!Sll Si3hl.m'iU!d. "I~ ~Jl'ji ~(~~ ~ ~1._ . .l1.A1IIah ~ .a. ~M ~mam. piUII ya<n~ m.(1II<da) .tmtiMk pJ1ia pn.~~~?d. dan.f.'mla/1' apa ylltillg ltipni: .)~tl.l~b!.~ A..~Jl:J~L~ _..hat:t:l &m iJI. :51<14) .If' ~' ._.jeltrsJtttnyon:g(/. lhefl:.p~ di bmni .' 1 'h~IJ.ng nkidif. m:tk1:n1)!1ik hldiu!p 1aiIUlfll.tj'l'!' pm }\:in..(lb (14-niltri Maifo'lbj' ~..~. kf:!l:linliL Q<I!Eildm IllBJiL[!liWan: ~I.rm!t{~ :be".t:am kirab (LawhNl Mab/'fj.Iii bmn'.e~a m d:.1 i!'_ ~ _ .rl'lti e~i.!J....£h.tia. :i~O'~rn:gp~ y~g w!:<~mpamU'lilb~ d~g1U1~enU!li.b" ~a.lla.elatl.ik dll..E(oJ.(QS.m6lJlc. .h.!!l~Jah f.gj)L d:mbm'll!1. klLR. _<!'iSi . ~ • ..daIil.u" mi.mipa .y.I!J:.a.mg.el:i~ak~nt~t:".!Diil.l311. yilll~.n...ki:kir dim mM.~erlkf(la.lIJie.tJ:lts lifllifm kit.m:aFll!])l.I.S ~ .rfir~ •. t~ren!l~riMlya d)i1!li[ ~Yll~rang.n.=· dan 'Abdul!lMi hin '.p:.!!~r. "Yakn~ di.l5b¢!:'Si1JtMl\t: « . bahwa h~~.a~~'e>N.ili'Gipit.) .Jirir.EIgn:r. 5/~:m tYailtJ~OiTlttJ. Imam . dkipukan .la:mdirihl. pei'ld~~'~il~in:tkh.tm. kllkin!lf"'ll.~ d bfil~lln.attl OOS1.em"§.... dm y. lWz-la'iJ' YangMti'hak~ ll1gi.mrlll. ..Mil:~Al1J _per.cl.hp!l. "Telolh $.~ ~~.1::aikd:~l"-I~kdir(ke.g m(7f. IIIL~~m:k.nkall clli.~.. )) ·Sesu~~uh!lli". adMih..a. ~ Y~1'1J§l'1~tidail: 1'"'(.m:W.l!lgatailm: .a_n.~ji.

:sekallgtl!l ~ebl1. ~ M_dnya.I' .'!:~ ~sb:a~ M~b:!i~.IfiIwk m~TIiyaMlk~ diirii !"di.! 1. Allah ~id4.\.'ilifiI.! $~. y.. ruti kali::m b~M.fj'!J.n t~l$l~~ $fmbir<.mengal[. D rnenllfapka!::i ~f:!ruaEll.NYil!b~!l4 . dirud:IkattwY<li dmke~et~~fi Krun'lli.~~ daa apa ya:!]glid.SlIlebolb.!f..diW.l\:m. ld! l'::a!:/.:mp eR1Jmarunya.n ~QllilbOi[lg dan mer.!1."Omrlil. JaElgilllWl.!!pl.lnggJI..Ul dml. ~Lmjt.-Ny. datlJ. b.I!. ~!l!I~ ~!t!lb fPMMMya ~ri lrn.'..lh_!l karena usaha dem. Kata TSL.~d!~r! 1.l!!3iI11:G ileg~Jb sesuam ~6belum.~!'jk<li r:ita ~e:ff]{tdo1!l~'pg. yan..g :me. y~g .hnyay:.um $ diwuJl!.rj~.ilib..~ kan b~ ..erua:mlbahbn.l.!lIi) ~etI!~{. te1jaill. Offing. 'L.:ibn11E AU:ah f!''' . Te~afii. 1. ~ MakU'drJI)i':!li. "<lilJJg.q~O!. kt:padl~. dit(fjllkm :keJ]aoilia kilia!l]"ma]"a 'Cidak 3kwpemab m~imiPa.ll!gg~.~ ~~~¢.ut yang t.sehagai wujud rna jUl.be-rurm~n.di~ tidm m~~ui!J'l}'1l!.~. k:ilian 1:lle11l~:l!k:.l':am1 ses~ . t..b.leaw. ~1. ymg d~beriik.m mria~<Ui Qrang lain breJJI~. Kmti Iehh . Ipl!~~.!t h~sJ!u."lf.!t}"L.5J. ~ j!i!dikmlah P'~:a k¢s()di~.I· y~g!1.l.!'1~boii1i hl~ me»i~n. A]!all T ili·ail.~~.llI!I!l Kami.btdgaimH1!~ferj:aJlfi~. ke.ki. hin W.~ 'J i/IJJ:.ngcm.tiil pmgenialJlteit'Sebut ~'mlIli.il1a ~tu.!. hiiJall ..dzi..ah ·A~. 'I _I _ _ _ _~:-.J.dim.i dam kabu saja. jili!~g.diJt:s 'Abdullah. ~_ ~_ - - kl.b~. ~~. kalian.. :payili k. ) "Se.ll!Irn~w yang telah dan ikat:l~etiadL D~ .11rrpaya .tr!hdl O k~H~berpi.!.!ik511!a". .:ia "~d1t$~~~~bl.~i1ig Dm fimlID A!l1lh T1l.r~wll!l'. At H:ADI[D Mw:l!im..at :!lU! d. be'Jbm~ rul'i aras or~ng ]alrn" 01s1:~ b~a ~tl.. dan ornmg ~i!!liIJJ.p. ~ ~~I ~ .~Nyakepa.Jm11. keiP3d:a li:aHafIJ U!i1~3 pelli&~laJ!!!1.k111.lMi.nt1. k!l~I~t1. If!.tll. JiIilJ ked.: i'.y-mg Lebih daJhwuadia.· Nya.1.Lh :llil!d<lbi b+l.. kalreruLDjja.a (bung lbu:'eetl!a.Allah T~ al.i.p 'i.il.l.1Ii-Tirmi.I:.1.wm S~ltm'fll ~!1i~r~j4~g~.YlI ~g~!:' Ibili~J!]me!l. ~ ~~.'a].'!. ::>~g.sHIm darim.. .... • JI .1k~.til.gebhuioMwa :JJP... Dengilin kata i:JJin. . Allah.leihrur:hpa!31U ~nl eihe!.'l berarti metnlberi kal!Ll!n.-Nyg Jreplldliimu. ~ ~ .ffiernberiimhtikrull.nio:rpa. 1e:t.hih-" Flrmm. '" _ lr:_g i.~ An~ . ~.:. kali<l!tl menjadibil.kmfflJiluk4i reri41J'o'l:ang)'4"l'g j:CI..:all oleh .. .umg bl.m~m. 4 Jf'-J J~ JJ .akatn t. . " D~mwiI:I:i.!Jk<l!tL!'l..l.riz. . t~nggi diri..dll~~\1p~~i.(Ii <l~ ..som!bOOlg.e~ad.!L1kepada kallilfl.~i~ .jjt]l. daitmg kepad:l. ~yaktti.p. <i Arti. suclah ~lle:tlijadi kemapiiUll.~_ . medw:3!y~l:hn di. _ _.57.!!r. ~Supaya kamufor. J:lidillunlah ikeOOiu.~_ $!!~Jtke~@dI'-!J! ~tiJ ~!Ctj~dI cl.gg~un diri.!pt~ dellg~1JJ k~J".V-:- ']krirmah metligMal3!D1L. ""'!- ~ .tUhejMal:!iIio.mH: tkmikia-n i~'tl ~(i:S1.sudruhpilSti aka.rn."T:idak ~da S>:.y~llg da./unllljtmgml 'temJu gemhira ~lJ. bahwa ilml1l Allah {AlIbh meJil:ge~.akanj 4rhj~th m-Hd4j~ itag:iAtiah.apa: ~ dibmJea.n. K1l~n. dm peanlissn {Jl!ereillr::aIiI<tMl) K~.1.1:l'il 2.~ ~iJi' ~ 1\. • _ ' _ _ _. Thlln Wab:b j1Jj.dttp g/~ YR'~gdllTer.dr.:! ter. "Dilil ~&J.mgg.~J:1. jeM. . tetspi i.l. plIDm~~k~ ~~ m~'<t~· dan sedih. ~Il .ya~ .1]!~nJ !=~fWi.ela]) diberikm A1!I<!!h. jmgrunlili.\ l~k~~~. I1ikm. ~'7!i' i_':.g.

i~.JiJ.n-'-.r~15) S(fS.:g (ag. tikth ~.. .u". ~\l1..lab mif4lgtl..o~!t.P. ~eng!ff!l$-R/JiS~Jtz:.erek~._ .. A .I1a'htirla}e dilih'!'ll1~y. :5.!'l: bm.. (QS.l!b·g~)'J~ . Sec <lig aimaaa finn\Ul AI]!Ih Ta'aI!a. .ili. " I""'IM. Se5U!JJlgrJ[J_l:my~~pi1!if'LDg :para.~ r.a~ Allab I'lu:~etah"j~ia"4141/~ me1~!lr:o...membawJl lnlJi~r. .IJ. k~acliim..u P~P'''!. pire ~~m eaR ~¢t. HAD[[D Ra$ul~RamlKdmi:de1l.I. i(pemikif.Kltml ttlnlniM..~IJ' .'.'..Al1f1!h. .ayamttill:m:£a: d.. ~ "yaitui!.t41u1tlb~£ ya~ 1f~ikmy.U] yang dda].J~l~ggub.P' ~S~Im!ggm!m}\:I Kami.tt~ ~Hl~..!~ bp~ s m...Mf..tt~ f..a$I. J ~ 2.btrli~: ". ~ ':':I. ~u.i~1 ..h.~~ ~-f~' km.rf. fA."" m.a£11iI.I' _ j • '1.:mel1eillcumg bertbilt...".ulr4"'Vya p4(/rfhal A.'A ~ ~".Ilk'dli ".: &iraguksn. aka!l sehat Y.ikmiapa~~ . ""]:~ ~jJJlm<f4:bk:aiitJ'l!. .f. .I~t~.k!il:! !I)!cli M~.'(fma}. ""'>I' iIli'!lF"n f..IJI.i!!@~.. oleh ]J\lI£a R.l'...bnkUy.apal he:kwl'an yang hebat~l...~I "U(.lIn? ]a...' '_"""".~ ...~apm1Jla .p~$S!l..dKami ~'P~' me~~ .ul iba.IMn Kami dp.~ .. bilri~1 }'atlllgbilMr.Kam:i u. .m} y:~g ~r~m.·Ra:hj1i1~an:7). :E'\jJj..!!~t mmkram.'.Ji . n .........1 :W. di d~m s~!:. :(QS.. malilJ_' Q~.Q J t ~DanAiJa}.. ebWgus me. L.l. Qll!t:i!ld~J'dan.57.'" '.rtm4 m~ aUitt!l'h dan ~f".:.i\~all "". }'<!in. ~lhe.W:!!. k~b!J1. .. '" """r'~' O!»"'" . .'l't}oeidfo_Kami flmm:kanh:ersl5ltnl5l 11Ie:Y<!LaJKi:tab . ur. it"..!'_.N-y!a ._. .~ya.tffJ...rm kellfdila. kehilrnitan &fl..a....hj. T~'a1a: .m.r.. ~D. ."]a1[1.c:-J.S~rf1W:Uh1~~ ARab Mah4iJloa' la:gi Maba:P~a.) ~:.):dal!~kebe@~:r. ~ j tL. ]agl: ~Ill~d~ad!a.alkui o1eb.!'. ymg d!i:pe..:!t i:J1ali:! i~. AI.eadlibit. T~/..t.1 ~~.~ ~ . I~! y~!!'!g. . .¢illg n_fdttt daR t'dd'h ."""""'..1lf ter&.. Demikim.g d!ilp!i'mlllk.wiI i~ . .!:!.gatt .:n:a (kruIl1rlt1R) s."'Y:ab:i.:.f1:ml1Jl.St!P'P I't14n.~Y~1.'''' lc~' ". All..!dn&i~..l: b~ fo . .m1l!k.." Ylkitl.~.tf4nR!'lJu'~ /las...iDl Se4allllllya. "t. hwah k:~henarc3CJ ymg &i.r. . ddn. ki1. '.k.' .tl.ml. . RIl5.Dia:~ k-4n 1:!1!!1:o:liCit ltmdi£m .nta~ti sepi..I~ ..H~"napa: m~=kan ku.lEmtu1. 91eb k~IrlL1l :it:1J.

'D.:1) ' I~ ~ ~.~ W)~~ ~Dltn. t~.h ~ ~J ~~I~ ~ ~ "1l..Di~m:~~j.~ dJamm. AJ!-J!. tl!llJ~* be'1pe'tlUII.i!~ ~lI. ":' • f ~ "1' .tne. .g-Of'..u toersebut:. km~biiian $damati!~ bdl3$ ~Ull!. ]ilIJJjllrfb.d~b~~ SiI. j" 'I. KiltEl'lil!t:d:rlifIJ!?i. .ti~JI . memerimahkiW.!lial!: Imttili: .~ ~lJ ."' MakS1!!diJYII.hfli t.. ill" t~rrn~gQk~ng. .~..eirti (!bmw .P.-~ _•• "'.al! bat:wg~dlf't'.p.d~ptaJ[lbemk:[ifi~11S keell.I~m. "Raslll1lill!th ~ herg.. iPe-.w:aihlJJill!l:Dgi\fi 1iOmlhak]..d:li.~ JILl . d. mem~.111 ~i ~:i'iig p4J.rtmya.I!'M~t MikMyy:. .. ~~rl1m'1~.'..:a'..lda: IHlttJil1l 'Umar ~.~ y:ang m.. seirt~ men.~ .'.[I!i1dil!:Jm pe.ad!Ul. .Jtl! .kki~b~!l. ~.~ ~p.:ti:kank..m~!'ll1JR.• '.lJ~ ~®.~ ~~l N .ittp"a ]I'a'~g i\\>i!eJii~lO'~g'<tg~i\'iita}-Nj1'4 JoIn R<1~nl.:I:~ i!'Qt! dimillpa..~'J. LI o!' iI. JiJl!~ T~·~\l. ~.. .lmh dw.bmp1lik.~i d1il1n1li1~t~"luntUkbe:rtenr!'![!..' " l~ip!~.meltf'h.Lmo"l JJliiIh ·dan [lJl. b~rreri.el!dl!l5~ii1· k~!lira. tombak.fi. meLal! mend..01:· '".gtlilbl1i ri. '. d!a1i1:ffi kehid.11!1 d!i'.l.."1··.hk. ~ ~. ''ntJ:l.1t'us !ei!lVfl!mern'baw:a pooall:g sebdUiil1l harl. ~. ~.us.hi..rnrne~ lbillll:w:m'~ >o~g...IW.!!!' dahm be. b.m:~~ l1i~ta!:!.ta . D:lin. . al... ~Y<llm~ Q~!Ul."y akill!i.tt1'lipa~ya tmiap_ot. ~d'.~ m~mb~gl\:~gtd.)~ m.T.p.~ 4Ib.iltil..NyapaJn]." "._rll t!f.~ll. . jI! ~ co!. diU! C~:I'h~. peIlie~ a1!l.y~k.11i dengitIiL m~gu[].b(!ri. ~!~·Ny~.r:M>1. O]~hkare~a d ~t~.~::ip~ $. Ahrn::til dan Aililu Da.~.I _..d.b~j'l:! m~nll>i~ OIr.<l..r-eh.g" ~~ ~ak.-.(JW'"IU:J: S~ttll.• Iya 1ehu.1.! .~ ~ ill! .. .al buktL Setielah hUJljilh diteg\tkk.da oo.~ '.. YIUlf!j: m~!:!oJ!:a. 01 1. DetIJI.mlIDsY::l!ri'~[kill1 hi.meJlO]ong ag.' ~..membtl::ll) m.!ID]]D R'gb~rnt~(~i"Qwt~nJ re/J!tlg4i k~lirn4t yang kItar .:!~ ~'~ '·'.m.adap . b DM.anllllht dd$ ato .I: ~diL~'fQS. .yllk. r'~ ~i.11 "ymru.l. ". I!?" '~'-'" . .nj"l1aC lMgi ~. :..t k41kfJ4tan yang be'ba~.....Ilam: l lS}.t1ti.ol::J<n~l"ruligmen.1..'..c.I' .mg. ~.t1p':'I11I'mereh.:m ~.lI!t!..!. .jl!:. pwa.~hama k1!Jrr~~ diw<ilb~~ lI. .gj.Jit':l 1nlt.lii. ~ • .~. nya.wbil!fl\l'lAIl.g dienglU'l..J' ~.w'!lIJ tda1J .l.mg:l1llJ.!!rtIi!~li::a m~~tlms~t~~ D.' '.t:lt mpgJt'iliAllah ~'e1l:getfi.m~~ wr~t 8MJt4${m }'loIng bRt.A11M:J.~'.fil'matlJi . y'q dii. A[lilIh T:a..uWd.~dilm kehinam duJ..57.~ ~ "'Y. getg.tp:!rlik:JffiL malib..:tI. .~'.mrg. ~'~~J:j.l'Iu.i or.eJil.mg~~yatI1g D:.~p d!i MalLkU.ep!l.p.1'I.zJkiklll beram di ba.t.be(..:. !iLs~p. '.R(1.llill.g)'lIDS m~~~~ p~ d.m l'allg stlITllll!lill. At H.~.~.. 4'~.ajielasan..I ~~I ~r ~ ~.l.~: £if.~ oJ" iJJI ~'-' ".Ka'mi !ti't!~.¢1l!®~!li..s'ld.rne.. • ~..e. m. h~r. k~~~ ~....]b~d.rul!tih S81ll::a h:r.ritD}'::I.!iIyen!p'~:l'lI!"l~ bUm!. se!:tingga d hmy'~IPill~ $!lij~. tOlD tleliU1memb1lJaI b~ tu!lruk EI1efil:lka:i!lQri. SJelal:igus 5lecag. tiJali:diliWt~~. dIU]!i!lil:l·l~:I!I. 1l1eII~~._ ..r:s1l'lIj~t:l~.bcliMg.l!l'II.d\l!p .i!~ll.•RaruiUllM :iji ~. seperti poo:mg.il.1J1&.'i!uill-N~ ~ } 1"'" #kIWy4 -'. __ .lo m~d~t~..e!leoflfl:m~ya sfte]ah . lb¢si..rmm .'alJa .riwaYlll\:<I!ll dari iii.

d~ N. ~ mem!bell'ii.lb~.' "D4n K.Ufa m~-. 6eJil&'iI:Il Nabi. ]:buhi:m~.#~.tIIfig~!:!r!l Albh :m~r~rii!l!~k:an jih. NnJiJ .doillui :£eb~~#m la:ii!:u!Yll:.If.~w.lytlk it ..~~ pI.a:rbfil:a. t.ellgll.:2'r) lt1h~utc~g mmgadn.~~.li h~it kep~iklo.iq.: k~w~"'~~JIa' (QS" A1··'A!iMb~~t:.m o~f1~-6m~ yang mellgikifll~llya Jum.ilr1 hwgi't dan tidllik.27)" m~~M.~m ""u~iliJ!ln All" T:lii'.:gillLn m.7:!i~}KfflJtldt(m .!:!~ nya. M""ka~ /{(I.r.Ilttn kelIlml1yct .anpa.kenaMan (tallal:.lytt) kmnt tti/"k m¥t"4mjiiJktlml~ k€padail"er:eka~~f!i .Jik.Kumi irir~gi:Jntla)d~~g.!nut1M' lntnlJortda4ltiaklil'n t:t!hiJ'dnfjr}tlJjo Anah.jtiflj. b.adllluln.i.nmemhat"lJtl!I !lropa saja. Mmm/teruff.. ylllilg./£a"lni jaflj~ ktltmJ.[t:!l:tI'!:'!1 ml!Tek~ m.U ..(tflJl'.i hmyru#J.R~nlKm~i: dim .. (QS.lkm~"guji sl.n~m saillJl K:i!mhp'l!hl d. ke"lJ11!!tlilh~·N.anktlMb :Ptld(lb.Kit<fiJJMd.an 'l~ap"ler'ij ~ry"dm. ~gi.da ya~me'l:i€rilJJa Pf1lf~'~ilk dan hl1nya& (h' atrl.. dan Kami b~tm ( M kepaiimly.j ii..~rang' ya1l)gbmm(l'/~ rii "mfR' m~ pr!lMlaillya d'al:l.mukmi bilhw<l se:Jlll meJ]gJII~lIS NllIb ~.Kami iri'N~ di belfl"~~~ UI'~U iJ~(I:J B.kllI yangJat. ta1u mer:eJiur metneiiIJriiI:liflJy:tf den~(I'n p(t'meliiJamtm 11'!:tlg ~'Ii':m\mb~}tlif. Dl+l tiM ~~Ij!Iah.~ij~.1.(m't7'eka sfmdirl~ ~tJl<'lng•.trIg b_m: ~ Y~':" ~:~ .uJ111l]l1: KaJni: fe/ab lnengul'llS.. D:ajl sflSnngg.m ~Jabian d:m aJ." Ywi. Di:~...h~n kep.drm Ii.DIln .tU8 5iIID!I'mg Ra.Ulltl.td::a~~O(I1l!:l!!!:pp m.cl~l:u:! di". ptliJd j ttt:!a ~aj.zl tlliak !mtJtk lI~e1lcm keridb~ltul A.!1!1J!.tn.ulll dOll11m.. ile:~ &ri :siliallihkm~~· HJf'l.~ w3.dak.ull5!f:rt:a triM m. pl11a ID.l. dii1at.!!l iit!. Di:~ti. ~l!Xllity.h m..~~1~rlt~d$Ji m~~i~" D~$les.gb.mm.n'Y-a $~O~S ~w'! .iln dtln .s.a IIJjII(LanLmijaiiiuntinJa)n b. ats.S. '5/.lIiI'lI.Jr til tmWli mmka a.!:¥! ~1!iflk!l!1 mri l\:~!1.I. . S. D!lmciilcimjuga.Ku:ltti1 I'lMk.(QS .Allab Mnl. ]!Jlt!laloii:lJg-N)'"S!.!il''W-1I')rn1r~ :I/(~1!~ ttr.Jakllat M'ahotkmt rllm Mwped":1I5~.kallgi. me.

57.ru!.. ~Y i1lbi. m_ereik:<lk.. . Ml..!jl..alah pokak d.j€~t.!t b~gi m_e<~i-.ruga:ma.ag<1Ii:iUlI!t1l! l~ d.i!.eka tid..b~a: ~Be!p!l'S.ihslity.i! A:~l!.~Ie.en:ak.tdl. ~ .~--n J&p:I1Ja .. ~~~ .pirtl1..\) 9 'Itt.Ny-a ~etaplallJl hil~e'l'sebrtn telaih be(l:huai~ b~dI'al d:a~:rumme1lJJ}al:mbfll.ui se[.iik1im tili!'l:gl}..f'.p:ro1:\\lga'1i.t( ~ lIoa..L~ Miii:.cl!Ill.m~!l:5y.(l..dl~ lll!l~i1g)erj .iI]dah kep<l!clik!. . Aktl berpe.m~n}"l!ul:anbtll!hw~ <lif!..j!lliW meaesri ikeridhaan. k:aum Nil!ll":itlll.J:m~".::i omng-fJ1'!'mgjd$ik ~ Y ili:m.i:_ti '.merel:a " ~i.enka b~"t·buat i~tl deng. ~lA1rl m. A[lab 1'9.._}:'.:grn.t'uk se-'IlalltJ:J. [(em11!d!i:!inen:g1ka. ~ Qcr"'.r/4n Kami _ _ ~.:l.dekfiJtkm.gif-.g.:m.g:ll.i:ln'l!SJn.!<I.)~~ ~*J:9 ~n. l:ami.tet::!lP'~ merekamet!igad~iI:Ii!i h~nsep~:nj I~ kilren~tt!Ildo:!'o[Jg O]dl diri me:rd. t~.ltll }'.~d~~-~ AtJrJ1 menwn~ ]j:lll iIli u!XI~~.a.tW:.:UIlP. ~ S~r.lsa b.tl:tl.!lhwim.t mel-e'b~i(lak meJIlge-_rj:iilm.ta"f:a !!~erd!-. berEU.[ lIo.K.l!}'aiIkan. me-:rel~ !:IlIn ! fl. .t] jllg.Jn rwa ."'.d:m ~. ~-abb.ak m_m~tar:k..m"Nya khmlmj.og mef\lkalil1Jat"b~. kOlmu j.:nllt itu dan yang .dan ]lleru!hell.L7.i-$l. . ~ ~ ':':I'~J .n mmb 1J1~?p-da.-I]. Al!I~.l!:np) tmwk mmoi---.ma!h i!ilIr.eclirman: ~t1. Husaia-Ibnu MUhm'l:lm.i>l: ct:.~ ~ ~P~i Kami ~£dafg t!ulrtJajib!e:a~nya l~e:jMd'a m.t:.~f\!'J. K4m£pdik4.dw:ts~:!lr~ :l<&!51~O~g.PJ~:a11.'Np. :I]Ja}l'l_.r.. k~t~[jJ.M'lIlWlg..ilifig dlWirilk_ akll Sa'Id bin J!illb~T fiat' Qo1![~d\1!h.rimm kepOOJaktl .masul.Slit• . ruk."lru.mII.s-"Jg. 7Cla:pi. (mu.:~li .kd!.lv'[.1ia1it.l!ik~bli1!I. • kami bagi m~1'~~ .ll1l5.:.~ lw.es. bki·[a_ki)'ll.1ighalt~t$~bll.ntan:l ~. 1\.l_g-.Ieblli.ercka ~id"dt dengan Fmdwll'fal:1l yang . lul!mei:ih'llrtm)!tl M1im I wli m~ll~l{ll: d\M ti.1]<111. AL HA])[[D ~ ~.si.f.k:fl. k ~ di m:l. "tel..ei l.l. . kll'l1'h'l~ $e$iii"J:ggtil:1:tlJy~_ Di~ ~d. D~d~h.~M.liri !leillil-]a :!l..rn dan mf.. ka:relJiaj~lnd rnemp~_k:m.u.'lI1':ilJlke. btljm.I.~ Dia!ll E~rErutI!I. :lllJerehpng IllIflldius[llr1.BalibllJl.1:~r.mereka.t~iJlI"K~tib yang MnfiLmik<l1lJJ Alll1ih Ta'al!a.rengikm setia).. m~<1i ~.i:r dari .U\:.'a]a. ~.. .m yang .pada.lib!]lil iilu b~ti !]l>el:et~.t_~.' y:trii.J:pat men. Demiiki. r~Jt:.t :S~'~d menjillWilJb: ~EngkiliG fibflmtU_ kepaJakll ilIJJ!1l }"<mg dulll1pe-.dr :mfrnlbe-iitilhu.:J~ i4f~ ~.riJ.d.J' ~rmJj."'yibi. detiVr'I mehk." U~~U.a1ta>]tami ~~ m'~ me'lJIoil:.t5~diri" han di bda1umg (J.. "Dalt. ".m.jII.~1:! dvp¢rir!!~h!_ol~h .erak~ ~ Mahiid[ly~.~. ymg alblJlaNon.rYltY}'ah Inurn. dirik.)'a_u.]m01ell.u~. lll!elljaJ~nbIl $~"$~tiU y!Q1gt~dd r~i!'rn.i.~ ~Jl5i: ~ ~ ~'~ "KemtJ.uib" b!~Jit'!J mefeb.!!.AJ~.mmfjtlt~~ka.U!.1!V:J'lg mel:llgik-lltinya.el. pila Hawa-r-iyy..lkepa.iI ~.!i~ k ~~e~i~Mmra.IIt:m.1ksU!clTIY~.lJJ ~ fi:l'lllatlJ. Ra~jil.a:m. Nibi temkh.d~lI.~IDbi~ . D!I!Jir¢!1dap~r k~.It T:lI?~hb.y.kepl1.~.!latlJ.. mel"eka p~g bt'.m'l (Pa:ra. ~ ~:.jIh T~'. K~(.:lebi.il)9 ~Raw~!ltN.kepad!a RasJj_j~ulhh. F'ert. abri Abu S~'~cl:!N:Gliudri 4l:J IJ.·~· C)jl.k:almg.itl1.!Ii.:.:a:1il Bmi lsrail •'lls:ilJibin MalJ'~ ~ }~g tdOlh ~~~rl !ll'~r~.yasenY"l 'b.~!iid ~ Old:! k~_te!J!!l Alb.i1~ya.!1!.hacbp ses~ makMuk" ~~ . se!(l!~l:1Jg K~rn~ $!lm~ $~ik:aliti~~k p~~n.t.~~.'/Nl~t~'r1/!J!!l" ~~Yi~.la pe!]. Ah:m:adi m81.tt hDUSDerjihw.~ I€)j.u1a~n had Oni~...m y tii .R<1sillK&lmi d4~ Jl[gmi iri1'tzkai'~ptda '1$4 'p~lt:'Fa Maiygm.epad~ Allah ~.ak-4~ c Ulcbhaniyyah.tmiiring.~ m~"nCl)ri k~ridh~_. dir.

~..adh~ d. dik:rn.. ikatmg.laca al:nib.~""~" ". r.~'I'" jr.1.mlt~ dl.'..Qk.ldald4N'ya. _. '~. ~1 '...'.:imim:~..~ rk _j.o!..§=""t.~'p:ll·dadiw.1~.oW'. Q!lIl~.:'.~~....J-iiD .IJ.!. y. "'''' .~ ~Tj ..:''1-'" ?C1 ~.:rmt!l! S~1l: dan... .. Jug".. "'....Wall'Mml.d!a.•.. dim . ~. $eblligaMmrut:! ~.t F~rg~~!!!l.gatiUlm1i di iJu:mi.II' . ~·~.m~f. J·~~'J1d!J·~~~~~d\~~.ooJJ AI:III1::1d.~eJJkil pnn .(J )'allg dikdler.akti':Il ka.atwwltih kfj}a.. ~ tela ibersabJa: ~~(. ~ ~~.51" At HAD[[D doJam.~O!J.~ ~ . ®.. ]. "...dUlLP~' ...lS~ . ".i:li... &ibM pah. bfi:ft.g .a . '>I..i! i_ol mmd~p<l!itkm .41j. :.daP:(fl berjrrlan .dan...m AhlulK:itab y.a'lsm. 'Oniig j'Mg becifi'iitn ria"... . nis~ A~h nif!l'/Wedhn rilhm~· N:F keptliJal!w iht'ltMgftm. '.... ~» . :f."l~~. k9.al!!W:~.p..I.m'tJljadifiEan tmtubtu caba}'l1Y<Ill/Kd~~i4~ Ci1brzyll #JiI kam~i .."'..RdtJll)..:r. ....-~'" =i!.mmd'apt' .-.i·~ll:krpad~ f-iap...b. sesunoggulm.~ . dari Abu Mti$~.:.' ~ v.tdaJ!J.ll~ or«. r r ~...• ~~. ~ ".~~ . dad AbllJ. :lsbm.~...J~ ..1J.tij ~ ~J:1j1~I~ "A.~:aim.'.J. AJclul IC_it~b>dimana m.elfibo~w. (QS...r~)@ ~ ~'. -" ~~. !. U!l.5'].' Y.'I:> :!le!J'rmg h:aimba. H~:J]di:lklah..~.•.dwg d:ailam.eb.~. . )J.. kat=a...om kepads N~hin....r!Mn btilJif)(JS41~ya k4l'm~ia itu ad'rl'td Jir6cill".. "'.ij 'L.i'.~·N!!:i'$·i.iJkim YilfI:l!.·. . ("~.nIglllym1g ptaJlalJa. Dia berikal'l ktifflnia' m.(QS.'..-:.ft - '.'.b...:a:kir k~M'lllo f. ::.. ""~. be:r..'l..'jl:' • ~. .' ~~ !1i".Ahli Ki~ab tl~~ll!i~l~i ..~ ~1 ~~~ ~f ~ ~~.J:."'~t I!..m: be:rima.-.killliL dalam :b.!fi mk . ~'. '~.: iliri~}'aik:m oW! J:m." . h·. '" I..yrmg·lMnmil·n (ke[!dila para .~ ~..el'lgk".J. olkm. ~ • .mlIifiit.-"". b::iliwa..' :).ill.Y'. ~ p~ m.JJ -" ~._1!t..'3!lll d~am haili~ asy- im :Sya'hi.~J r. d~ k!di Ilpolit.fl: . " -: ~'.. ~r . " ~..' ~I ( .Jfo' ..fla .... '..4!1 ~.t~~ gokl.ngc-oran. .A~ d'.ek.~lahkepadaRNstdeN}M.~.~.. Dan Allah }l1i!1l:8 be~'t..lit1:er:€'ka~idak . .maymg disebll'(lk.. if·..way.. ..OO.tJlig i:lern... " .:~ri.fd:..2S)~~~ng~ii:l~g·dem~fun #'ffj ~r~a}\ij .ahwa... ~1iL ~n:li..1r..elleka.. B<ul'da:h..::..emptm}lfi ~mitf S:~b1lg.~ De.li'niaAl'ab (jika m!Wdla~iilak bmma:ll..'~.mg tell~hdis6Dut.' . prmg(lmpfm f_ogiMdl'!~p.i~"=l!t ya:g li~iI"~:IU~ d1dam $u:rn~ Oli"QOI5h1ll5h.U1 :..m ..'~'.JY:~~!J_Jil ..l!~~. dilrinw di Imgi. :.~ merILlpallw:i mh.b~...Dttn Allah }~tdfM. ~~ .' .. kepada Mflbl!1mma~ • .dan ma mecngamptmUl!ii . ~:r-~j' til.. l.~. ~ '/' .cia!!']Ihau 'Ab.mM. j'llllig ~~.berimlm. !il'!~..i'I"" ~~'1 • ~ '~-•.'" ..)ll!d:Ui. ."1I!ce..·'t$y. "'~J' r: ~ '@I '_.".r.oe:r1la: di "~uiulli:J:b.. ~~....ifI. :. ~'f. 51':29) Altah.w.A. ." '~'Jo"" U"'"J'.' Iii. ..

e mpf:. yamg~efSooi..57.bu. .ya. M¥ Mom ffi~m~eriktm :>11. hti. ma]~" Dall kemu.g~fiy .r: ~.l~.d!id dati kdll.da!:!. Di iilmlr.~~~ l!IT!t!!at i'rri.• IJimlluJt Y mlldi iti:Jih. .:. .:I:~ .~ ~ :c.ml!. serta merubefikamam.~g Jb..~~ .M~b a5bSJMlNJmi)j~ ~ llbml 'AbiOOs ioi dlis~Wti olehar.t {~S:~g ~e~!iJlI.~ .li.rj mel1ga'E_.. Nya. [)e..en:mpum:lll k. ~Dan mmj.A1HADJID Al!I~ dkm halt iiIlIiii. alIo. kep<lda l!:a]iID..:a:c dan . ~ pene..m D~ ~g dlici'lV:.~o1~h Mtm~d diaci Ib!J1u 'U ma!:' ~~ :i:t ~~rucit:lli: "R.~~ d~kiafl.dan wiman1ak'k~ 1. killIIp!lJt.ur nJ:1W~r1.~t~ lM~~.d..apl[[!:l1'!lf:.yacJ.-tu umukmll mha:Pt ~'1grt~p~ w~yli.gpega!w:ti..ItWll:p'" p$toojWi. mlKl fi k m d!~kiw 1'-g dJ!nwayca/[ktn QkftlJ IbJrl. y.1' .w!iliti.r:'" I.t MUh .:Yl'~k::l. r {leiIJIg.a5uJ.en. ~ .m druMIJ.p~cb. "Ha..!Jb me· nyomhongkalll I .D"]..et~lJ]' L.dih-Obilihaik.n?' r. Id.~~~.UI~"Kst:i!_b Ahhil Kil.U!d1J~.. llJmpWJIa!l. 8!l()nng flllI!ll rn. . 1~lu.Ul.ookin.:i/I IP.i O!':<1'~8'0!':aJ'ilgya~gbmmd~ RtlSlil.lo1~ aIJ·Bul_hllirl ~ MuS~i..ell1peke-. 1Wsit~.i p.~.u]ari:r.g!1. ~YaJ.1mtp:}i' ~ i~me.d!ll d~1ie-rl pahala.l.krukwmah irepada AllAh .W. 1J!mIDilit YahOO.UI.. ..dik. dan. $~ OO.Qg:iihm .-a :p~alaL.. .iriw~.m.pg'~44.iliI1m ]Ibnu Jafif' 'idMfiJ~b.m:!ap<il!tl\. .l:ibISlp.e.imDllJig bud!ak wmita1lY~.t adrulaih hadin~yuJig dJ.u:ay<1!. membe~cM..d!im or~ttg ymg lllemb. mwaJ s~mlal[Slmimh I..hU.:Ian d!U1. 'Utom 11m A~i H'rucim. maJa ilagmya (iu. rn~lak:uk.m ar.:UMl tclM.a:[l!lll.uiHd ~ tel!m '~enalb&t: o j "P. wuukku Jeri..elm.IIIe'reika.1» kep.i dian Nasrani :tdabh gepe:rti sebeberapa Or'.W q:]xm..Ja mereka."Kam"la ~*m4t.l5 ~.is memerdekWnIilJfii .1ia Dm pe:nllibi[ltJil. menik:mi:llya.".l..h.dian.El taimb.ep:as::k.lk:illan daipilitmell.bekfrja.puflJiUl. A1Lai:JJT:ili'ah ~!JmwJi.li. la.y.bagian. i~1l!pllilil ymg rn:elljoW.t !rffi .rn~ diw. (k~da para ~~ ~.1:J1JiQung rerseber 'S~a!':aI:i y.jj~uherkai::abg'j: . da1il ymg m.aY:li .~.~dlarnmttnbrtrik:l. ~~ Aifaj) mr!mb~~ 'mh}:n:atc~ kf!jlaJamu d'lla .me~.. kel:ie.selbribib.ua.Nw.. "M~'lJ~r~j !.jj.dLll!fi ].tn.~1~ .mg hersedia.

dari p~ ~pai .makm .~..5.o. I!lPH-tiJi~ .Lg akiil~Jdti.il!." r.Ii _:.f hi_~g .r:led~. ~5'O!ipeke'rjA1W.Hft~1 jl Jf~ ~.~(.iriwayaEkail serrdliri.paorllatllapa ~aja yat.<ll' ~. 'AMWbh D.. ~'~i ~~f • .I'. '~""'" ":PeJlJ!mp~maO!iIlibum musl.t:iyang ~anr.i~ .lhliLlI 'Um:M """r.~Sili~!'lJ'!'!l..qu~?' K.t ia akatD. Dru1 ~Pi!ly..~ ~ i·I.l}'lltk:X__1iL Mn.~ » # ".iLlkamimi.t Y~iLld:j dan.e1l.~1' ~.. sedilkk 1l!pi1!h1lya..* ~#~ ~:~J~ ~.])pi 1ehiJh..-~.g:!l:ttrut jl.da!"l HillitlL'l1Jil!d.b.:·. Lalu merek:a iJ..et'~J .. ~ q J~ :il. ffi..~.~' •.. • u. dan hmi..raJl:. ~~.".NrufP.ri S1!J~. .1[!I d~ri m~bi $1:H~bt 'A.' . sikll[daRD.~ ~~.t.t1llbia:n.m¢~perll.!l!!'l Mm Hai:l. U!IImlilIt N~ tlb:ti ~halat ZhuhlU£ $o1iQ]!p~i :shdat ]agi: 'Siil!paki!!ht y<l!llg i:lecl!'lledillJ melakM.. m>l.1"t~kllllJm. W.. . _ . rn..':t:. Uim dan amb.k.!bu Mll!:il!. dian a!.. rneIl1herikm b4¢rj:li!.~/-..ai.. W :i~~ .'~\i ~ rIii _ . ]fuga te!ah ycang $rulU..:l'JI l.ll ..s.J~I ..hailitsf<l!Diii: . tel!teEJl:l!I. "L~.__~.bmcd!'abd:!e~l:i. kiep!ii.erliJH aJm I:!edkan ke.h3!l! I~am <l!l·fi~knatl me:nway. &ri[bntl 'Um. dI~ri N.ji ~..1J~' ...i~'.ttt dkui I!.r.I~1l .e_.#1 .ernBdia ~am'qirath~' Ke~ahlliLili •.D~~~dju yM.imiiDI de..bekel'jla ~e[.t J I.(lIiI:IlI!II!<ltM~d) ~~: be. " _.o1! dd:. " N iii ~ .ip af. lD.t!lg t.w~~.~.~'.AiI:J~.:IDiID . .~ ~j.."ta...uk..'~" w-" ~.~ji~ '.:. _ '-TU1 .. "'iF' -.~ ~ • . ~. 'Ii . La]ItlD.til' L~l1J ia berl!.:iri delli~ llIPI3!b._ .e~j. $ 'J'r' _:.reb m:eD:ga!takm: 'Kami yang lehili bm. ~" .I# ~.~ .~r"j:'~ ~J~~J _ ~.~L~·:~ _. $~p~[I!i ~~OIQ!.~ ..w~y.il1J "".rli yarag .llleagenal. _'". -I.t~!!'~~!J..~_ ~..or:rng ¥ ".·M· ~_ic ....ui ~.Umfruj.1e:n:r.un. ..' r..1_.mg[ldapatkmdw."..me. " . K11Iu.ibe:riahukaJ!'._A.. .. '<7'""~ !.!k.lD!IOl...~~~.'~'..p~ ~..mi:r..lligaD ha:ruts Nian'.t diciw.~:I'tt\.4lk.l :p. ~~i-' '~~~ jJ ~~.lIlluilit:uknya...nzhi11llmi kat1im padS.d.il:lIhh.."_. darlk.ll r-"'"' j1 1..a. {1:~. I'~.UIJ.i..e' ' ~n . NasI"llni ~j!1d!iiri!lflil .~-:.• .T-r ~ .lmiCIi (lil1!l N:ilis<r..uiIbh ~..rnDrnM.J' :...s.n:gan ormg. &.i1~~r!ll~g .._ cl. ~..' . olehaJ.aku akmJ.mtttJ9w.J.·rJJ' I""!". 1'~~ " ..57.:tn slag SlBf:lya. ._:_ r-. . .ra.wyliJtkan ani Qu[aibili. JIi:.~ ~~.m dID: -me. ~pili pen!1oflgH...u.l.r:bid. dari.gerjak. clclrl Mll'mWI." 12 .J~.-r~ ~"'" _ : ..'~ Imam Ahm~d m~riV7.. yD..~iIlIl.JlJahupa kailiu set:Ull! I:I!p1tlih ilp:ay:il!!Ilg [kamtu.et:e~rja.·Eillihan ... be1i:tubet~abda: Rawrn..~ :JL. d~.~:"'·B".r ..$h~.Jll _ ..."rn...d!>I..r:..ti .".' Ia bel1t<l!filya:'Apaklili. ~~\:Ir·.'~Ii~j.~ "" . Uiti~~kil] '.):.*~ .:"f.... .\.-..~~.jJ~" <'I -: (-:.t" Li ~ ~ .e".At HADEID iSi:ll!..IIl:IIYa... _ ~' • . 'r .. . -_!!'>.l!in.tuk.~~ ...l>i3!ilWl "...l!.me:r~k<li:'J~ ]M. • .\l.a.if' 'ill ~ .·~~' J.rng.. ~IS" 1'1: ~ ..h.l!g."" .-~•..Jj im kUM o:J1li1mo'lJP IN.ehlb hmi . Ia m~.e~l!. herhrn:'~ rid\1!kb'illtitib l!. ft\:..'Uc kan hal ltm"K:erjaklW..)r..<lilil rek.~rsyar~tk~ ik~1I~djlj kami.~LW:s."'!w r<:ol!!ii.. .f. .

l.a.J:..r ~r~'- 9]e:hb~.~b~~ata ~~.n}'ewakalD."y'j Oil! ~ ~ .~~rr .:¢IjIll>ll!1 k~.fW Da'l1 AJlah m~mpml'}P'i lM:rrmia ~ kepada ~ sfapa jll...ll\lbm'lgs:a.l.:c ru I".i.. o1eh.f'!1'Jj'll 1n~t i'ediiIJ'it PUI1IlMn #Mrrmia Al/(lh. .l._L~':" !n!~~~Tc'4 .d. mereka menolak Jm..nglmbl!I1E ._.~1JpllP.tflJ~!~4t_~~i~~ .j:adikm. sampai maltm:!Jri tetJigg~bm. bahws ia me:rnhaca'A.AJlili~. j f .-lfYd. t.a il.fi:l~~k!l~:3!'~Kare. tersisa. kata .itU! menyew[IJotrlLng lain 5et~m ~~~.etoillJui.b. pergi.ah pe..: tns.I~..~ ."~ ~~~~.p ~T.~~'~. ~rnilia. kilim a.bill JlI.di:~~.I ~'i' T!l.g<ll pe.dlaJa ooa g:ol:IIJqlilR' Demiki.fo~~. WI .'-' ~ iN-' T .~ w- .h.p~t:la ~r:lk~.ng tdah Kam:i h. Sebmjntn}'llJ. S~'j. kiliaD iilkan .lbillir.] mfol1!dilP3I~k:iW.. .~-A'~.i:Jya.' M. l'f~b:~. orang ]1:11oerhu. "' Ihml'!lI.!.l. '.g . ~'..'... yL. . §arir rne. mf!l:lJi:n~JLllialli1JJya" Ke-~lllJfialil Oifmg .~h AJ~ !il'¥:1 d:m ti~ jl!l!g:ll. A ".e.l s~jnaSle~aH tidal\: =rn:pl:l m..'~" ~iida!k} H.jik~!IJJ 1(1:1.. ".y "Dan ~n)'i1.eJ].tk .d. LJ:~.etih w.d&. 1. 'ym.dl.' M1libm~:r'~~ :pooIl:UJjjJm~i!l@t1'j:U:al'!IiU:lJya rul:l!~.:[j)!1'O..lgmrolberit:twJntk4Jtk~I1j:f~ .j~ m. JJ.o1!jffj..2).patilalme1'.M..p.' '.1.tlAhi1Jl K~a.y~drui D~ ... tiiiak su:pa)nl ben. me":IJJ~l'!rja:kaD..t:I.ek\'l!' '5eJlesaill:aniaih sisa ihar.H ·Albdll~.mellia<lipOlitk.1f~t M¢ffibeti apa y~~gdfto~~k·Ny'..erja r d b:ruJiya. Jar. ~".' bi. .t .U1 se'ba. ".~\ ii} ~.'1 A~m':'{QS.l.. or ~.pt:JI ~g ooJ!ah k:tWl k~i!'~ . ~1.a l\:. .dan.. ..5? AL HADHD ptIl:UIl. tidLaJ:.li.nhiy<m': 9:)).cl..:l bibw mrnik4 . me:!1ellia m.w upab yang 1I~aI:! ~k~ peirSfl!'fOlJt!." DtlmikiiiLI1i:Jaditst-mS .'i "l.·Bulhui.Ianwtll j. . edijci~ ~ s_ W~iUI yang.tl11ilh jJff:lJllilPlllmulLliI mereka daa cabaYaJy<lltg we:!1ek.:.. rl~)P"S~~~U1!'h tid4k m'D1~kin~'<f$ {pmdU'tiuk)5i1#W t~ y.' Nam1Jl:l!l. ~ . ~e'rfi~m~: IJ. maka.b '~''''' ~M~ksU!cl. .5ud.~ . Mika.l-~"". -. I.lIIiese!k.!nYIll.iW.. Ariilib m.r:Wl!I oJ.w mW"eka ddd" Iii'ka". . ' A1• An' . Via 1ii!ITkaJ.I1A11:l1h ·'k'" .3Jkhir k.g iain l:lgi g~uk be:keJjameti!y¢I~k~1i :sl$ii:.e.i1#i5akl!l!n Imbr.iII pWIl bo~hasi.wal :3!~a~...~.y ••• . anM' baIW dian !mibi!1 ~I!!lnhili WllUklllllUip>lih Y:)l!fig relah . 109). Jan Ibnu Mas'l:Ii:I... Oem.l!I..p'. :it'l:l. ~}< ~ApaJwbw>'.1(J1 mfme.".mem:pumy:'. l'Iingg:llll:khirnYll" m~t.: tt·d.. M 'SlilesaiblJlbh ~~5!1l pek. i:lllll!l1lJJaI.diciwar~~bli $e...ikiw.".fititd'!!' 11U:n$f!lcanfU t.('-.rU lLI1t:.JiDlU[ t:efSiebpt.:ci1ll&ic:e:~Jt)~ '" Rf'l ~~ M~SPl. ." kembali (k€p«tla Kam. . . ia.11Zg .1I ]leWle:b..{o.".. .Me[leka be'lbt:J:')\.r' ['"""" ailaldh d~ta'l'lgm:l Ai1@.ilil1ll..' N=nn.1!<f"be!U!t t-e:rib~kli boa_~w:a I'i1IJ~re~ il1. tne1fika pun meIlg.laikapiIJ~g diile.~.an kie..J!. ~i)~:. .e:tlo.ll..t :me- f. ...!:llgtl!IJJgkapkm: . kanmia itn or ~".'lo~l JJ'£'lJ. do m.wali:fJUI ad 11afilft'1l.'mil:i'l·Nyiil.d..~~.. "SiUp:a)....dikebmdaki.01..'E r~. ·aam. Se'b~lmTIa firm~..~ J$~4~:.'i .(QS.mill'!! 'Asihar it'~ha.~!ru 1. p1'~ ~r... .~~-ngim~ m lImuk lMn!lJud{1t.' ak~.JfI.{j.padla setiap k~J]mat }'a_~ :m!lsu! p:3id.:lJ~ .1:. :5' nya '~Y" dtligg."D(m aJMIMl~)'(l'f.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful