P. 1
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Hadid

Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Hadid

|Views: 65|Likes:
Dipublikasikan oleh Jacob Junian Endiartia

More info:

Published by: Jacob Junian Endiartia on May 08, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

nail

,AL-HADIID
(Besi
)1
S!i!~t MaJd:attlllfyllill

:Surnt !k.,·I5F: 2'\11'9I}"1!ilL

"DI!!~tllJ

11Jelrym",rl' Ntfmn; .Allab

y#~ Mah~penr~lf"~h J(lg~

M;li1b,~pen.ya)'!1i~.Ii'

Imil!l-n Ahma:d, .iIlleI'iw~yiJtkan ~ci
pernah .m.eDIyampailiii!n

',[i;'b;iJl!i.

bii;!! Sari.y~\i.~ bd.w:asan:Jl1l. ia.

memhasa al"M~ahbJ}Jat. :seb~liJJ!IDtid~r dan be:lla'lll, he.rs:iIibd.t:

h.wi~:!)

J.i;:~iI.da

rneuka., buwilI :Rru:t:JJ]iljUilh~ pe.tt!lilh

« .~ ~f
"S:e,~Il:llggl1.:11.ll}'a

~

~!

~'l :~O:~))

,aryar.;'··

di

~;l;_ml1!~

t¢it'd:1!pa[ ~ru~1.:laYlltyang ~eb~hb.cik dian :se.,ibu

Dr,)mik~arn.l~h .ha~~Sy.a:tlg ,dir.iw~Yi!irk:moi~ Aibu D;!'w1l!.d, ~~.:.Ti:mui&ri, d~man-NiJj5if1l-i, PJiel~I'I!!i.j.il;l;l'l B\1qlj'-Y,iI!~. Ar· T:~r.midci. mm:J:gartaka~m. "H.l..d~l$ ~eTSebtlt bm gh1!:rib." D;i:ri a~t :r.m.g (Ii:Ilil<1lh~~ Mliam hlldits tembl,!!Jt " W4114i!oW'1i<il 'Ltm-i!:d:l!1.:& Jirmu. AU.:ai~ 't:;!"i1~: .~.~ .;;.. :~ ~~ @o!l~h~AJh~f\lG . j.~.~ "1Ji~·l~h ~" Y~i1lA~t dan Y~ng Akhi:/Y.rJi,g ~ir ,rUn. Yatsg iklhin dan Dia Mfl.1Mmen~riJmi Jet4J~ Wf($J.f~ '" (QS. Ail·Had!iid: j). Seb~m!l f1I1!l--i ~ diur.ID{aIl ]ebmbn.~llt. itnsya MJjlliI. K~~da~Nya. k.ep~}'am tett'aTIil,~an l1i!i!p~tla·NYl1 pi.ii1a ~iil.w:lkka1d1sitilcllar.· kan. DlfI. Mt.ip1aBiJ. Dia menjadiPd:ID(h!.t!g, d.atJJ. D.~a ~haik~baiJk. Pel!U:Jid~

:yang herada {/t ,l(mgi1' tt~n yltng ,ber:a:d« hmni h\ma~hih keptilda di ALld, (m'tl.l!,~lakttn ,Wes.arrm .All«h), &n ~IMY (l'Rg MtllMfJ'erka~r1lag;i .[M,flbi1b{jakstftur.(QS,. 57d) K.epnnJYd({n,"~14ab' w~i'uu'.l: lifngiJ: ~lan bumt, Did; !lttmghidnpkn~.dtm m'Cfll4fikfln, ,d(ll~Did; MaiNnmmd; QI!p.!~eg(flfl; mutl!", {QS,. Si':~)DitNrih Yang' A:WWflI. iJr!lI; Y~~ AkiJir. Y:r:1~ Zfila",i:r d(m Yfl;ifl:g iJa:hitl!; daJJ .Did Mab!1me~etilb.'fi~egili'la se8w.!!~11" ,'QS. S:7~j.)
SeJ..~:li!l1

'~~~>l5b1_hkliplad:;li.Npt" ~~i" Y

AlI;ah,'~ mem:heritahukillil. ib,,]bW;1, ~elIlllJa,~, ada OJ_! lmglt ~ dli,I)IJJ!D $~~,l,:J;t. .h~w~g d~ 1)~rnbr~·tlJmb~hillJJ. D;!IJJ fj~·!I:W:lb'~, 4 j,.~! "lJ.m DUt ,~kaM, "yahui.~~aSe5iUllitUtnJiDdwt :kep"d<1-Nya. 4:, ~ ·!f"Lag(M,f!k:J~fI.._'Jia;1' '" ~..1am ,pemcipt;1m, pett'mTIlh, elm, --- N -- ",._ " '"' • ,I - t-.";"-lah ,_. ~ itwa":!iy:;m,C', ..:t,·__ y... ·..,:c -';"',,!J ~,y,) . ~'1J '-"'J'~- 1- ~ - '! l. "I(, '-,' '" r' . ~~._,,,,,,,lan,gil' ,iLvl DurniL Did Wf;engpid~~pJian tid:n m'€m""ri&\:1;i'J,"' M~ksm:iny;1. Djiil, i.l.~ Rajay.m.g mftl!ii:':~~1I!d<l!likm m:aJkh]uk,Nya, m.e1il~hid.1.iIp~iIIn,_ me~actik!itR, dan m"mlDeri si iolp 01, $1!.ijay~_~~ ~ :k~h~nd;i_ki, ~ ~ji .~ D $ ~ )oJ t ":D4~ Di4 ,iI!ft:rw'kullm am ~~ ~er,~r;o:ltrl, Alitmy;a. "JU yang D:i",k,ebenil!a.ki '", :pruti ikm ~Il:rjadidaaapa ymg tid.lli. Dia. ikehendakU. tid1~k3i'lui:a pemd. te.r:_iadJi

:t,~.~

A~da

D.~nji~rl, A'n,a;_~ TiI'a1~,<I ~L;H~ ~~ ~ ~~,'G:I~~!i "Dfp,i;;;;h, Yo1ng ;., Y mg AM,ii!', Yang ZlmAiT dan Y4.'1\g&tbin,., .A.yWilillilah }"mlg di· ~tik:~n oleh h ..di~ '~fb;i..d!!i bin S;!rir~ di ~t'AA" Y~fJl,i m¢i:l!,i!p-~ ~.~. y,~g lebih. bam dan. se;r.jlburuyn'!:.Abu Dl!iwud meciway;}tkm;! Abl11!-~Z1l!rn_a]lm~m· bentah'lll, .!k:a:mi, 1a, bercem: "A,k,tII pe,maih brnanY"L :k,ep.;J;d ...IbilJlu 'AlbbCdlll ,~, '[$-1!.'!k.y'Mt$-_1:i!ti~'A& :5~~tli!-~@: 1!k~ d~F~tl! .di d!\laUiri d.wJi\'kI,!!l:i" :r;'ibei1!,~~; '.Apa, ~t1l!1" a!!;! kukatakm: <Demi, J!Jlah, @k.. tidak !!km :n't~~-IM~,~rit~Jb.t!1ll!l.yI1!.· L Wu ~,l b;e.rt-mya k~pa.OOku: 'A:pd~ Se5W,tIJ ,itu bii!l9i.!p~ -I;\F.I~?' Kem1,!!di_~ k i~,~,t~~lw,~.seLay.l beEka\':ilt.'Ti!lu. arl:a ~OO'Bi1i~, f'iW'I. )"<1!llg. teirMndlaft'i dlan h~ :il:U-.
ii

,~: ;:;J;!} ,.::r..' ;j-JI

S~h~W~~I~L!::'~~
41.!';;'- ~ ~

~1]~~

'~W"a'ka~ k-aml~(MM'~&J'd) j'ilta kntdada.l'drn" ke:ragu.raglian tmt~n;g a:pa ,ang .Kami uJ!rn~, k:epaaa:rml, n~ M1l:;akardab k~da I:l'l'':ulg-o~n:g ya1'l!g me!lj~ca Kita'h $e:brdumm,tl" S-~il'fnggll.b.t~}ta .dahda'tar~g ke~la:?;ar: kepa~ ~ da;r-i R~--bb.mu.·(QS. Yi,llU:IiS; 9:,;),'

~

"r'~

iJ J< fi 0!f11

q~~_:;N"~~3J':. ," ~,._._~. "_ JL...u ~I Q) '4-- ~,

~' ~

,_ • ,~

;;)'~ .~.

57. A1 HADl[D

Sel\1injl:iimY.3i.Ia be r k.r[l k!eplldab:: ;]il-m ~,ng:k~~ mep~ap~ti.. ~~UI~,ttl i ~ a diaihuilJidirimll, m:iika ba{:d.u.. ~ ~ .~ ... ~J' $~I'-" ~l.iloJIJ ~~iJ' Jj~l! t ~ ~ 'DIA,Jaf.' Y'ltng A'fVWI1! dan Ya!1gAk..b.Cl"> :Yang ZWirJan Y<1J'tg Bathin. l!km: .Di4 MAhal1'umgeMh.uistilg<t~4
:ayart :i!n!,ymg
51JSJlat.11. ~

Tem~pat beibe.rap<:l perhed;lm dbci 'pri!;~ MI:ii t;afStf mwgu,;ci .ik:u:I'.Wg ]ehili.berlcisar ~f:pu1olJ. S!il!D]pai dlld!pWlllih. peJiLd!aJp;lt~

.~.P.
,

11il~[!1Jkh~ri mel'~wllymk.m" Y11-1ty~b!)~'i1~="'Y:;l!~g Hi! dlari'!lb:a[h:in." D:atl. Syilikh. k:u:n1, iI:·Hdi l ·Mizz:.i beEL.ta: ~Y:Jih~ dismi a&:i:dl Lb.l1li! Ziyad :d·F~.mi~ ill. ~.pw~SGbuah kir.tb .ymg diben ~ Ma 'am aJ.Qu'l'-an.~ Dm. bm.yak. hdi.ts ymg d!iri~" kaa b~.ken.am:t dlengw hail tel'Sle1illlt" O.i. mrnr:my-a ~ ymgrnnwilyM"m o]eh
[mllm ~~~~. SestJ~lu sec3rn.lalllr

Im1!m Ahm,.j
,do'lllwtika

h~dak
_
-

d;t_~ Abll!!- HII!!-i1!1[.~ ~
tidil;l!t:
. _.

~b~rw!l. R~i1!-!.l!~S
.

$~~~~~

~¢rJI

Jfo ~~~ jS"'y~j L4) '!~:~ J~' Y~JI ~J~ ~(~J~ y~~i .., ~ ~ ~ .. ~, ~ ~ ;.~, ~I! ~~ ~'~ ':i ~Jfi~J ~j, ;)!lA! ~~Uj.alIJ,~~~_, ~IJ~i
0, '_
,

.

1I

-iii

Ii

HI!

_,,,.

,

...

'I!'_....

or.

~

..

~

~

~

~.;r--J
.j!Ij,

, ·ii ··~~i ~rJ·2. ~ ~ . ~:.
I~U

_

~
~,

u:i~JI·.J'~i ~~b.ii, d
~'."

l,..1 ~r i.~
tf!r

--W"~
;01"-

'.,'111,,(,'··

.. '

,SiI,F

.: ~ ~~'I·f '.'! .

'.

:j

",

~J"'.~

~~

~.t.,

'I:~ ~i"'· '".

"",

'if'

,!:II

~ J'

~.'1,F""

~

~IJ' ~

'·II~·."_ "tj. ~ ..
':., ... ~ '"

~'

...

~\#

i."~ ~'J
,r" ~~

-

d'I'~ r; ~~

ill

'.

,~.r

~''V'''!""'41!!
-~, ::

...._:l,

'!i!I1"

..

I!~··-·

.r

~( .~r~

~

~')

~~:lJ~ .~~ ~

r"

~

"Ya JJLiIi:i,. Rabiblm;git. yang herkpis,tlJ!jiUh. Rabib 'Ar:;yymg agtmg, Y~ Rahh kamid.t!l R~lbbseg;i!a 5~tI!.!., ~s ~ial!:! llni~l!!.tUElkan T;l;~t.l!iiiji], d~ al· F'l:Jiri1~, yang. me.n,umbuih!k:mbuJi[ttl'JI1b-lIh~·lIIhm dan bjji In~~. ']"id!ak~dll r1ah seLaiD lliJgbU!; Alu~e;r1i.!ldWlg kep"r;bM;U dim, kej~,5eg..u.~, serjWl![tI ]l'31li§; .pegwg '1.Ir!:t'!il!l1<,ubwwya, E:tligkaul:a!h ,rd-A~,tldlak <Ida
dan EIIgkau-!1Iih Ymg BaJdl]Il, dan tidak ada £!5Il!l!W ~mIl yangterse.mD'!iI!lJiyi d:aJrj-MIl" ~er.i1>o.a!ilb.b. kemanllp'I.I!l1 kep<lca kilIllLll 'I:I!lit:ulm.etuJj},iliSl b,utam ~ (HR. Mfiillm d~ .

~;~~;~~ y~gi::t~:l:~:!~:~ :~;!;::::~~:

~ilIp,kID1lah. k~. dan ke£ilirm. (kemis:kin31li)"
:tl.y;JI).

Dl. amal pelil:m. ..w. dailam 8I1ita![ al.ll.D. [ehh disliJ:IDp_an.~ kepiula-NY.!n merJ!p~ ay.d4fj~ . .dmYlI. seru h~"b~k:~ _y.. Dan Allab' Mo:b4tndfb'{lt affil ~'k4fJ~U .5:7::5) . "~h~p~ ~1iLtJ:ljb~·t~~~ taDJ!!Ul'I~..s '.:rJ1.< l!~j ll~gidi rum..n b.4' ..1rep'iJaa· Allah-~'b diktmba.aim~ rmg.~:«JMJ)IIln~ 4effl~TJa~}'a.l:ikan d 5egalri Urmtm.ml.rnpil bu)'D. J am-pe:r.-b.J)iaJah ya~g mi~.!lit~.g.NY1 leb.a Ce.fmJ:iJo.liught rJan.A'.~ ~~ L:~~ '".lmg~t dan bruni oId:tNyu ~.ersllm.iamm~lii~apa ~g m~l~k'.:1..\!lIJ dan' langi'li diU! (ll'fl.IDg disenaip'llota Mailalkili[ ymg :mlliia.r:a:aJ'seb:iugga tidaLk ped'!:l.uinJa' "Yif!Th:nt.:!lli· .di:seburik. ~ ~ j:~ rrDan ~ )'IlIllI~' tI.~. I~QS.iikti.~ ~g .ftc b'NI7d' Un ap'lt y:ang kd'llar' dar"padaJlY~.ih hnjlll['.&n 1Ji.arfl:m (k~ika) m1libm.. (ketIk:. (QS • .'\ak. Dsa ftitm.Ny~. rr h1t@'tS $b.{:t. 57:6} ( .!!kan tielli~mg per:liema.berit'l1!hukm te:!l{:angpencipt. ~~10· ~Danoiptt yang .~. bijii.ri. d~ b~b~. d\:iin.a' Mahllm~~·tlb'liJ t~{fla tsl: !m~i.i.l«n.~anliriJI. siicl:jru. ~. . Sii14) Kqm.~.ha.tit~ yakni ~l:.1"5)'" seit'elM ~d:p~~hmgi~ d~ ib~ Pernb~:l. ~i pe!:b!J.I1.ktptt.li) &img sehell1m ma1!am i1.~.j_.a~ Allilih ~ me:m.a J<"li!l:g' . .1.~(lj(lkam·n btmdd..OS. ~~' ~ ~D. Ser~ iitu Dia membenfl:an'l.nJ/'l·Jab m~rfltki. sebellum simg ]..ijf!Hl!.a~:frru .yamilin"Ny~ ~i.1r:e 4£am bl~mt.i!kitan~t~· kedAlilm m41tlm.11.masl. emcu.l!~~ :sesWl.I:i(l~ Dia hmmt9nmdi a-la'j 'Any •. MW'.m . pei!'ua. S~b.ed~ya ~ ~e!ll~~r.se~r~ dtl1:gaatl!. :p~:!"~ Mabiht &m.li g ~ &t a!lt. .D:a.I. &i.Dat.li~ dm~. <: ~.n)l4·f!M-· Nya.dalam .Mil.lab kerajM1! .e &JimlDya.llJi.. J'41t1 tr4fk .'~ d"'j~j.ya.kdir.•.. t:iI.1!f.. fin:Mlil.l«11Jll'lta.di'a m~rta'hu~ d.ij m'ltlltm ire· ddlam $lang dan me.'r::rn". ju~d...m4'1i~~ ..tw.~'Ur.la~.a.trnu di m~na .i.i.l(:ip'tt1ltn.apt: j!'a~g .q.hih: "])i. Dm firman Allah Ta'illa.llIul. &!/jd.i~{I. DIli1.cikm rur"~ mMuik k.m.kerjaka~.'3ImJtng~J:~.tllt'lmdtirl I.

l.iJJra:b selmgai reD:rang hamba.) k.ll~J~ p4r14J'4ri Ki4m~t den:gan.cib i.w :llir!!.m.m.!. y.r<ii.aill :1nf!Hf.tn &ifaw.. m daJ!amll!l-d:itll b¢!l'kJilt!i k~.g Jt~'(la A.ngar.g~1'j: hitNi!lV~ )'4#8: teliti ~n: .~" if'i"" j)~' » "HI'. S!:!:!llmggtthn:1Jlo:=AIL0 $td4h'i':I~J.tiJ. aEailjJ.jdMi.'.t Jibril Jl. dan penJ.k4n dattm. h:<lII~ k~adi1.1!!l. me.n (keQ..uiJ.iji'briij h~NmY1likep(jJ. haikdl danlJtan illHi'!lljpUlil . AL HAD[[D kimamal pe.!tJ.~JaRabfj. Ahmad ~ pe.~ ~')l~ ~G. ~iIIl tempat ~~i~.lii1dili~ I!1l!gk(l.t!i.1!iW. kem$ual. . &i mana .!!i ~h~i'_.. semJ.P'e:ngall?l~.57.&AI~u $oo'~olblh ~gll. ~ "DIm ~ Aa~'h."i<1p.!l~fi~~' @J .l. ~ tclil:t am: "j: ({ .~~m.. t:~~~t . bendia. .acb 11M £eJia][1Dia {l!m r tiilllk:ad:a fulblb mdamkML '~'Yl"diri-N·. MMy.lh'l.tm.llihili t~hili dittig.Ul.io..tr1JClL--p.p.llbl\lrib>td~ ~!!!Pli..i'3l$etl!I:ITJJti~ me~g.d. Imam. ..f4h dike'mlMlikrm $~Wlla.llll kdii!l6.I ~~ .d.w. ~ ~.~i:r:.m:-~ D..}]un.ya. m.fr bul_I".'ll!lll3!l'lJilan:gkw d1)j~sy~.il!l1LlI~ 93~95J.kalian.!!tmi~ ''-TiJak ada re.lihat.d4n mmg:6i~J~ii1gm~ de!f..:.!~bJJIJ'llJhw'I!J R!l5~]IJ[JiI1I.wm.rn.~N~" jik~ ttlgMllItlilliik meliha~NY"'i. Se. brena iru. [)~.lab fJ'lerdoi! .d~hUittm. dli. ~eli:aljJ te:otmg • _JO sh. da:n.~ittpm~rekoi! n.da.fi1. : .J ~i! ~ '! s .mellihilimu.e.itmg_iJ. unJ$MJ. ktdl:j1.dan di ltJJmi.nlig M • O~e~.ng .~9 ..NY'iiI.ji .berada dalam pe:tl!getalllliW. M[lk~.. kaliaa.da.s:i~ M<liJUiP'I.'"Art. .p'!d.!beJiirlru!l. ~.jL-rt jntl'l..gli!. m~JliF.mlli'b :S~WJlggWmy<l Oiiil.!l.p1.iri~ se:ndiri "{QS.(..I'YY~ngpwl dl. b~<IIp!J.~~ ~~:.&J...

o!"'.eJql~iJiIibliL sdu. $f$1:mid.kilrlafJJg. .j . _. Dialf'l1lg m.¢odiI..<].mliL m. •.ip m:ilWIlJbNy<L.J:n:jilltliLy<lJDi~. ~~~.-::: -:.' re.~..l'lb(bl1~g 1[J)eJ[Jr bei!'[\1ik1!. 4i e..J salah 1l80I'<l!ng dan mf'. ' '"' ."..:!im. ••0\::-0.lfip~mj~g dm memperpendek sirul!lg.lJ sdl:lJi:'1!iil ma!khl. &:mte'.ia· l~· J._e ~D..'iaim-meRtptltJfti !feg4la isi Mli..dan na~kk..meml"".k. "{QS..hUkmilh..-..b~il.l.:..k.. ma[~[IlI. mlli!l1m .rwi..]/~ ~elllk.musim glJiflJi..~. . ""~..~.I1...r.iplakill D. s. IHll~k._ -'J.1i IJia J.2".~l:I!ol memb¢rikan k~et.y.jl..m.aikom me1ipatgmdall:.!:!:'....m'e!liki!P'w:I S:mgilit h$1!I!l dsn t<l!ll.•..kll tfa.!d.an g.N.m fI'I~ Datlu:rmiltl.1Ii dengm keheliLdal-Nya teih.¢l1l~k.sem:i.1lim.._I&~ L _.11:l mninm . tie...... pi~ .eJ)1- fi~ :.kMlIIk.iUl!kehell.gak~lI.1:Eig N m~.. ""'~7i'~-- f' I J.-Ny~" Pia MiliudllL..!alCtg kctL14".-:_.1i~ zhalim meski JunTa sebesar biji f.L'li!yanS~~1'$~m~unyi. .lrn _rUi:!il-:yt§ t£ pa&Ja . t· . Dja ~~g¢t~!.:oi~g: dan.•.lm!!l: ~i. -'J .' ~.·. ''lh..\_.gilt b~~~rk.I. . ':.Nim~no".# -_J ~. A:ni~Nisa!. •.dny~.'a . y~ .Ii ~~!l. 1ebil:! lwjl:lm. '_ . •."Jo!J "lim .:nkalJl irepi!lj(U!lafl.ik:ililll.uik-Ny~.lHADUD keJIibili pO!d!~ hllr~ K:ia:m.!leJ:Iffit'UaJil Jan.~. mll. L"L J_"" "N.y'1l. -_..57. Il'i' L· .ia.:Fatlbt. ' ~ _'.' '~. .j •• _._j! t·····.(.i'.~~ .r-'rL'" .£f:S1I:1. ~M~. . 1I-"Ul'a"'o1'l. tpail:il:!l..~ll.tei-kadmg.dll.~m iid~1!. • ...II. 1¢~etI!Ihu[]!yi ' .~I fl~~~.L~ra m.Ny~" T~tkll!d. .. b:Lhhlil jib. se:imlhitilg...!1~g m. . DD semua itubeOO&sllrkm paM ... }~ .1l.Nya... N'" 'I.[~· n.m.mg ~.." . D.}J~ ~ ~ ~ ~. ..il!lU!pa:! se'pI!l~I!I~l L. dian. F ~.Vk.• "'.~_. Ta.reb.:ud~ bell'bU. ' ' 1). . IDI!Is:imaillgill. y<lJU..~m IIlp!ll'l\..~' ' :~~.~likk:.~ ~ I.':4{ll ".e:flg.~ ..! t!ut1am: ~MaJk5illldnr<l.rbdll1l~8eihaJilWya. Se:i."'.3.( ~ '·r· . ada yang haik. I.illak akanp em:3!h metl!J::!mkllfl llema1!stllli d:ul1. k~fHtd..lilll1lya. d.

. r-c. Jila melIDm.! ~1Imn.!.~ kep'ada mwtlW"masi:ng mereka ~aftzsa!l)')'aillg 1&iJ. k~~:Ji. Dan s~'U:Il!ggJlbnJ.e.j -. 5r.~.:rn memlM:rolehfMbtlM J"uJtb. h.m apa ya~llgi:!Imu:~~.1_- lm'1Wlnt )Wilg . da:il Ufl!lrn{ seJam:aillij'.:.amki..i!i.-Nya da!:JJ..ilM. .erittl!t~ ~g:a:£ he. Tiila\!. t!~~mll1i1.m'hi"P~Jl!ji(J"Jm~ jilw kNmu (lltInla]}' O'FtI~!l'rti'ng y~'U beri.Jab ya~' mtm'PU$a~.AJl~ teM~ ~1:IrojfldiJ.I:.itl}Fi) Mn.(d·Q~l'-dn) ~"payl1. lb~w!l.rl"4 lIia tela]..iJJ' ".! kepada Rnbb-tnuf·.fn~k.~O}Sfapalr. sec-an. 57:?) .iul m~ti)!mfllm slI/ffl)l:akamubmm4:1. :illem.l ]'. kep3d~.kamutidttk "u:. nl.AUmy.~m'4 ~.i'liga.m.gii.a AIMh beoor-be.kan (~ehatMn imrtd:mu)pad'a jaltin Allllfh.Meuka ltbilJ tit1.u! k~i.ri:D!fMlc h""lita bmdlt ymgteiib..egeJajM"n met.!:!.:~' ~~r-.-<!.ilIl!ak:iiAJ~ ~~ m.g men~klL m~u [!(ist!gr)['j~:Hl!p~'lhuM t:e~~dJt. il.g .efils.dall ~ti.an. Sed hin:~ Allah m_mwwg ka1im~g.tl~ ~~mrif~ meminJamkan.. liLt.m.U!.ma~:.!)7.rJga.lhIn jff!l11. e' .~r:piil.lJlju ctth.@~ b~~~liI.pen}\l1mut.l"r~· dtm na.~ d4i!l:1t.Wl!ij!ibkm l.mjlu. M4ka~ Qril~ ywng bm~<rl!ii .hpaa.¢m~rii'!l:~~!k~k~p.llIiOtlI.d~h ke t~g.u lidllk bmm4Jl .d!a .fj~. tmdJal!:m.. (([IS•. pei1~:n.lum _ptJutJdstka. ~m~itiI.JI (Makhb).:m dall filf'_Jirri!ks~ mereka b~elJJiI.tllie:-lHlJmJl~bJNlh48a )\a:ng b~"J'"~QS:.epadl1. l1i.& .~ (~~'«~ d4ri ~n!>:IiIy~ . ttu. 5i~:9)Dtrn MJIm.~• ).dibJlJnu lnfflg~~ii'.)rtu.. nl8:1'!lb meIJmg~ :!Ipa ~lell:ili di. ~empurn~. b~n~ drui . Dm.~j ffllfflgff'M>fi'1ya."d~k ali.iI'l..a.l~.n:ib'!ll:ltb :I).mu]ltng Alltlb teltib Jmmj.. ~m]]m. (QS.janJ.'!g~. Aildb ptJld4hal Ra.1JerimoVllifh (j"""" !'jJi:run:~\ii:lj.IU kepracla k~.dan h'tT'pemrlg ~~ebe.:.g#:dan INlMli.g diik~iWI l!.l.a . kep'ad'a .tti:JI dari.di. Dj~. "" '_L..d~ ~!:lAA~~riiI!.M«h.kan (bmmJ~ .!fik~1!J.' 11~e.. Se]a1n irtUl.Allill! pinjlf1tUU'J:y.rmrMaJ. ~iDi~~.brIikJ tlUlk'ff A 11".Db.57.<ll'memp~m aOUltOly<W.g ceM!'j.).m.'I'Jyaya~g reilmd'ap. 'in_.I.lhi. l'Mn Aflai!:! mrngel:ttb.blialll it'!:! unlJ'!:!!!. Y~.~(Jn) piujam.ket~aJtm kep@d:!rNy.fJfflillg'Yllillg~b.t (mffiflp.Nya~t-aytl'~ y.R'aI!Rl:I-Nya.l~i!i~ fI1I~R. :57~8) ia-hh jIlt2'l~ meD ..k.(lpe. k.'iii tlilltlfm kttrn'u .kk.~1kah. 'Ii.erhil:'l:mg.t'krajar:ttyn d'anpflM omRg"6mngya~iIlg mfm'l'ffiabiu:tJ (h#rtll!n)'ll) dIil'l1 bupa:angfttudaJ.ALHADUD kmlUJ. .mJ1J!lS!ci:!::! M ~t ymg .i1!.daAlJflb . Datl jlih ddak m~fi'i!ui.~h.mlt1'l1~t1I:Ua:rk61't.im~b~ ~ di ~~ .an #Jllilu'ttlmyaj..@ti: Ra~JIJ...afmmbfll. ~ JI.i 1agi.tMrlal:u:1All.eiPa.giapa .epild1 me:rek~.oI'l.ggi .mm.)~g:s~bdmn 1. .! 1) N~~ r4~'f'4~~ ~:r~~~1$m.! ke:pada. Allli'lbtlum.mu.:~ii~ll. dIm dirJ ak. ~'_" • -- ..~QS.~i!l: m~(Jp~ltam.~?lftqb.t!'j.a'ieI:fIJ twtlipa(:gctrJldakan (bara./'k4bktmlab'Jel:mgitm drlfihart.aya. (QS.$bDi~ pip!~ L~ bold!jwili.ang .

i. dan a.1: ~berkn~. ~~!!Uldah ~].(~~jl j ..<~:.~<~.. mema:'ewg!ln. ~~ m.lliy<lo..._ .gi<l den. m~kmm .llt ~~ J~ ~ .k . mu. dilk.tlflil » ~~I' « ~ :.~~ 'IlL.¢FI!id..~~ :".d. ~ebili~jj ~F ~.Uillag ..wi S H'9"~~ lain.danya me1eib!ilh:i dli:cimu.a!p'lill..:ngs~k~ Wfitl!!llk '.al!ia]d. nreJi'iwqarkiW.t5 ~·b@b.ill ..57-&HADUD tm~ Mlli. ati!.dall::.lJ. p~mah.U keikallber'l.. ~a. km-w ~ kemudim.' p.wruism1lt}'~ al.I.eJl!~:m k:wan~.ia aka pelSi.epa.d:a Ai.. S!lmpai l\:..mtt! s~t1d... ~s~mu pakai Lilu meJil. ~~.jladiusmg.mfiIJJjadi :m:iJikmu meilmllia:D. !J..mia P~~!lnuntu.~J:i.ilId.sellirl.J.l-. adla..a=r~ lmt. AlaI!i.1: asu]iJ. Atau sebal!ilnya.ut m~. yaIlg tellah.gu ap<!~ tebb. . _ " » ~A. Ya11[!.l3il'!l p~nni!lSuhll!llL I:tnam.~U :.akm..lebili.]ah. aUllI hm:a }'~& i!.miilik~n . _ .i.ahkrul!mak1l" I!!an~ It. yang selaia itu.Il]al\ ~. S:l!l1!mJ!..~. all) !. bel1hab~.'U p'iikaliii!i.~b~. "i!I . J\J!mud.IlbemJj~bi_atkEpii~.k~~~[31'i k:~a.l~rm. dari Mudurm :lliJlJ1:1 . Dan l:a Il1~bl1hk.~....t1!w·ra b~1'btnill~~a d.~ ji~~ . dan R beliillub~I$~bdl~: ~~ .." ~I _ ~~ ..m.iiI..y-Syikbir.AlIah :k.i~ij. 'Hilltil:li::.yab..t be[()(irit~:" A. .ij.u.q~. d!!IIndil.AlbJliil!Im iIIli.<t ..' ]h!l!1. ~ DiriWilYilItkui ol~b Muslmt dari h.h~.. I.... __ ~ ~' 1 . J ~)~Ju:'r." .gga ia du.j~ -.. ~ti' ~n..I.

b. Ibemla. Adam. petmlillik.~ M~~~.Upb. ..dei1l~ &!~.flt."tl fJ~l1j~n:··N-pt)'<.~mla AlI~-h kI!fN!J4.mgbe.'" :.I' ~ .tm ~t..I]j).d.HADHD ~~~ ~.~ ~·n~a~.im.daPi:lll y.~...U}wcl.m.~!~~b-lY'llJl>.ei1l:je]a~ka~. dan ~eci:nU:ak.bi:m.l:Ukili.. ~el.e.. n Dn f~m1$_1].~. k.H".]lemD~s. ~J~ j$~ u~ }.~.I'J..i!m~n... d:i :ii:i:5i RJi~IJ)I:i· ~rtk~" ~M·~tdail!l!eil!raJw~ht ~]. ~Di. Wtdl'aabll <t'lam. be.!dl WQgah~~ :k-d~~ Te~~f Q' m!JIkmi!l yaII!Il d:ikaguml llJl):m:n}'.m waya. "ffel<Ji5 k.l!h . ~Diaow~)l!1Rg tnt!. '" {Q'S" AI. . DmJi f:i:f. iJemr.?.. f btma~aT. '11m ke.J-n~i!'!11~~ Mmu tiMk . tnka.~ Ditl~relah d:i1}~mlu[l Albh T~:alll .!:1.:' if.~"J..laillll men!iibn m. d"ol!ll:m. ~ ~~~ Sgs!MlU#h.~ hail ~tlLIaMhI:! ibai'n RasfU'IlIlIah jj.k. Nab.-". _" .~ 1J.{. Y~i. AlJ!ili ml: ~ ~~ p I1'Ilmftmh.nM4rl kepada }lamhaoNyl1. petU!'lJuk Jp~J?<lldllJ S'neLah Dia m:mJtl!!ll~ ~etIt~.~\tla. . .l!lill1Y'1?~ ·~k'~ .ai:aJh: 3). ~g ~~m~rdia lI.}. . [b:w Jli:I'ir 'u. fJI:.Illma..mtmafrahk. AJilah Ta"~laFuga m=gc :"'"1!aJik.i..e£~ka..~ ~ {( .~.'~.t~1 ~ J .}'~g ~.lt!:1!f. .il ._. _ .mb_ren:~ w:~~ diJl~~ :Mp~d~ mercil:!I?" -Mereka menjil. ai}iat.1. . [lfitliIi:!: bertm....~.u.~r. . W ) ~~. ~~ ... :lips. beraJiI ill dal\1!m~w!mg .Jlr1{.kat:a::J~hs.i'..rtQUkiJebkan.g d!e. ~ S-'~:~~' Wtj ~'H"J~' WJ:JU~~..mm-Ny~.w. mnkmim yang k.Wi: DiillIJI..tyal yang ~I!:rang._:~! ~. Al-~. ballwa Di . ilJ~rtiJk !i. kePwh JiMng flMib. ~~I ":5&a:pdah Ornlll..:. tli ~~ ::. kekut1!:III"IlD.IJ!RtukbeMhl. Dii!i.57. n'l!erekamellLdalliil!.~ b~. " n1.. 4:.m.\!: ~ .a:!l. ~ . ~..~.e:t1Jg~~I'il!ngkau~~.. J. keya!ki:mm.r.erekillilntUkbenIllW.~it~.:j ~ ~ ~!~ ~D{m~i!'f.at. ~ I~ 'j~~ iU.g"orang..par14~tA1lab-Mh }I!Il1llgm>t'm.1Imii. ~I:J~= .~Jikii!mer¢bmeiliSlh.rek.tn ~-n 1M. A1Ll_~T.-Maa-..iJe.i dlmgal" Jan ..i?~p Rasufclla!h.~~klti ~g p~u" 'Jcr lSl'-' _ if Fr.1!I:iaJilDenmm ~<I ~\!! b~~d.tlhdiiJe.11Ici. cl:m.lq." 'Sr~Dia ~gpl!4 .tl)~ pl~~ A. ~ ~ i ~ ~j~1J ~~Jt::JL blMO:I)..¥ .:. t .~J ~l!!1 D:rull kaml[e1aJhmenyebmbb~I:!e. I:'tr!!enylllgli:ifl.r.fd' ~ ~~ . Ibshwa yatlg di:mah~dfu:m deJlgMlluilftu il:dail:aLh p~r]!.li'lgmenj~di pe:itldap$! M. ymg merelbt I:!~rimm...~.c.ilM k$mt/ m~!fi.t::.[~ ]eJJllhar.Ii!nJli<i!riikan.rr.. .. _ . pe:n.."RomdWla!h.-dii1iltiLi~Nyap\~i'3 Ri:I:!:ui .1'l1iUl. yang dll"alli:llungllya.'\!1: ..'. ~ggtJ4h.:.lI.:.·Ny...•. .\l!iII.' ss: .' J'". EJtUI .t.I' . f:J 1i~ ~...ng.1...Be'liau menjaw~t.Njfa dtms-mu k'el.u1:1bI~~=~Iul!.enmm L:reJIla me~k~.l~ .tel.a:ll.. . Al.iflrm.d.Md!1ftPenyant:rm lagi M~~i(!J'had4pmtl.5i1 '.j..nt...Ummm.}'1lI1g d~'IJdIbn d!BJ].•NY. ~ ~e~~g~:im.._y.rnm ~.j!.~epw..aJM:fo:: ~ "{ akm.!.1l!ab~nt1._'IJi~~t!m'~/!4R m!€t7!~iju 't.'illt.w~: ". h~Jl~·hu~~~~I~d~~il~~~.:sclllifl. (QS .ILf!I.g.!!.t~d~la_hk~l1Jm yl!~S d!l!taElS $~~I..~aka~ L.c:Wl: 7'}. me.~ b£ri~. &Ul gclapm:ra keDodoom.walb: "Kailau ilegU[Il. dill .rtlf. "Yaiw m~ sisi (br~haiw pada <lwal ru:I<l'li pm. Dafl l'~'1i .. ~!l[ Nya dM.:I~. kJlS1tililw d!l1l!!n'WS]!~!k'!i!!1 k~~a kepada mereka pe.l!: Ml~. m. beci:m..\. j~ ...abd!a:: ~Jet"Jljmeooka. tJ.

~ll!I:ah S(iO~g &an kalim. r-~ j.r Okh karena .p-nmkni (memptt1:1:y:a. ~§ij.~h>lb!1l.lli!J:'i! 1l¢mb~ii).engjnFaklan emas ~sebes1l" gJiiDi!ll'lS UhY-d .si:n:i :l1:1~hhpeJllJJbeblS<I!fi koea MalrJah.l"~J. . re.tlj..1.. NyW:i.] Mikkrnh d!engalll oriulIg. ilJi...n gil!lllr. . dilll..ili..Jiilll......1b] herada ruWligsn.~' "1ikk ~a iti.i.mei'lr:)Jt" dan ia mevi~ah. akan pe(l']!ah. ~.) 1#1tl...t'lfiy.eor. ~ t.mkl!l~ .aal'a.~If' ~ .:l1l ahita. QI:an~. ~.l' ~. .i1tg-maJ.i1Jin.I: O~[.~' ~I:JH :ll.!-ng}'tingmem.U. kiliM:l[iIk~ ~ki!1! &_11 m_.b ~ her_II!" '=". ": S£i1udahit!!.. dan J)ta." .-{lrnng yang rrlmnfo«hJt~-n ~lita11iwJJq~ .1:nil jlllgil.1I!m.t perbed~r.l.(ki11a~'ltJ }'<1-ng iebih Milt. "1''. .:tntltra ka~TN~ :l). (p~f. y.:dfllJum (MaJe.tlJ.\§!':ti. d p . i!J]::.rd!lJ!V1JIfroduYIll!f:lJma!Rllk ~ urman.jj~~Ni~~tian O ~a~lg~ibJJUn pe.l ikepadlil. kot~ Makbh. md.i.ak~ll!m. B+Lgimef. ul:lJg. J T I 'ilajk4M4J:1.• !li~~"r~ tijd:.i!J:'i!~.lf!iabk.aksud! de.I.lk.Dafi y!ltlt t)~td~.1NiylI.rul ~esm~gguOOJ]'..11!aRYil.h.s-~9 ~All. AllaJ) akan m~Aggam:inya.1'.Ill':Ill 'f.gs. Ta'ilib" }~'~I Ji ~.e. Sed.i.m. Dem! R.(bhh ~sebag:U i:lerii-::uE.. s::mgat gelilltmg sekalli. i . yang dd"k l:!e'rl:n:~1l!kp.~·d..ed..ti'IS-.m).m.ll1c.ing 1nernk" .~ri.lJr.!' :i1Jg.jl "..:Ill ~ ! "\_ ""'~.:IJt .njikan .ui boahwa.JI. s~b~hilm.~ kepq4a Jll. ~_ L _" ~ _~I.. orn...!'~.~ burni. ""_ ~ I' "'_ . he..emi~~k!.."..kll.l.I]g-. 'blilJri!l'I. 1 . .j ~.~«:-m.lm~ betlld:l.lr.~ langj.!k.1(.ontt1l!il pu:~.o~ y~:r!ig:be\I]J..n Derimak d. di.~ 11'_.1TItWatp1l!l+L 5et~r<1J··~ D~nr:umlOUl! AJlla'..da.guuberwu iiijruan.~1Jk1l!!1 Mt<l MiMr. in. s.vmencacipara S:rulub!l~kJt:i!.u.me.mel1.""". Allflh rr~rmfomji. "li.i.[(.figtdah m~!:'eb ikeijlikal1.ih.tt llbrn d ~~dit5~a_h.}'"il!DiLll!..g teMl:lJ~ . . " .!f.~g. Y>l. kead.<li]ilfllll1: diabW.' .1l1 ~ .. KareJ'!l."h.~ o:m.l'! S..]i~!1Ib(!:rsalida: ~~g leVih d~ggi @r~jflt:rJ~ JaripaJa ~")' J . Dia.1~mi~" M!I!k:5l. m.d1l!p ..asing m~WM (ba~=) JtI:1i~lg lebih baik. Diil.n b.'l lota w:akJt:tl i:ru.ngpn tii-fat-b di..d~iIJidi !iisi-N~ pula JJel'fbel:lJdaih..1.!l[I{&~1'i keliJaikan} sailah s.H'kmbh mf~k d!am ~anPJl~a.Jllihng.bea:lJi!' ikl:l." ~QS.~k~11 pe.? rJ -+ .:p¢~'l!.kank~da m!!lSi. ~~ .].an tidak.d.S~b~':39).p.l1iumj{1. iu:a~ap~..:g dlim.l.. SfllllldahI1J1"il .a be-:IJi~~P'ilt bahwa pn..lya DmnrrnnAUib.Y!l t" urrnm:"i( ~ebaik-wJknya. HOI.l1l1aJ .u!!l.::!I!illdullah :iii .jJJ! .afnii.ilJ b Rabb y:al:lJ§.·r~~.ot~ah ~~ja Pe~ '~y d:a£l1J.NY\1! p'eIlig~dll!l~~n k. -: I .. r .k. '~i:JeJin:£ak .t}..Nya<l!dalillh P.UlIh d.lng dad m~~ .I' lJIiiim.gkip.. b~~a-Ny@ sll...·. p ~!ti..akUI.. i il!lIurili ]l'l:ereh[~1'.~ B]m~iah bJlian .:..m m11!lJ!cu[ @ellgilll peImh ke:ge.J:iJ!I}"h k~h~.. 'f .ll5.eb.padI w. Dm~ del1ll!iildan.lA!:I."Militi.ikl!.a ~~1)~1~ p~. IidE ada Jl'l!figberimarl p~ $li!~ itu l\.IS. otan:!r-Onw~ J'lUlgberinfa& ~~hd1.ai!:g:hil $e~~la~.1!IitJ1ly:t pahala. A]I:.r«J~g ti{JaJ!IlIn.../1h .:. Ta'da :ibm IIIlLWherika..bby. bl:.:l ia .wi1.mud.lapbertawakkal kepada J!d]ib.:l!.I! ~ot:a M. "'.l!:eil:lilliilLa!iJJl:lJr~.. ia p1l.l!th P:~tkri mM )'4~:8 ~~.~da. ..tn'g jli. [~d. '['a'. jlib. d!~n tLll.el~rl!it. Mmng l':'. d"pat meIlicilpill~ .se:~t1l:'uh.~e:i'Sebut.c:' 1"' ".:!.rJ:lM.). ""-l .1l.g!lm. di rnmI:aIbe..

pl.'~8 .N~-i.UiU ~islddak n:LSaik.IJJlehih dicintaiAJk'l!i &.Lgii. ~.'l.m·Ny9.tfllJ b~1"df:u Lebih tlfllIllm.sw S. Ol~h ka_r:m!l!':I. ttidak ~ S~Q. K$["~i!..I1IU.. m~i1L ~g. m1g'~t m¢~k!w' o !lr~~ i.embeclak:ul..(ug pWlldi $i.1 .l[JiOllSm. J~di.. :me .bm: eJipu~~kan m (l>a8asa!'j) ~F~~ '"Y~.Dam Alf.ng t!~I'dll:p""t d:d.f1I p~La {)~g ~t b~rhiak du. dik~m.i!h~m.. . ~lla..k\l.ili:m.rn~~1i!k~!"1i!~~~d..!.Yi!i" W4'lfgah~i 'lam. di :J.~ m$1:giahkkm $¢hmili bJaJi!anYil da~'a!mnHl~a menc1lr1 k~ridihulil ALh ~) ·W.''!:eh~ll1lm.:f~I' :").. '~'IL~.dan [b1fL'lI MJij1l. mih .QlYlg-o.abmel"l:gm'aJ.. Vmg demildm hi!Jl~ p l'. M:ikkah.lLI. '~.ngm. dsJa_!f!!'! lk~~~ slJSOl!b.51" AL HADUID Dm de.. dm d:d.t or.a :1.ill. ~1.to.wa ~. dim. Nioi ymg~d.m:g ]aififi~ den..mp::lw~: ymlll wttli!l. keilil:'lL~a:n m!i!r~k~ y~g ~~r1!Jml. -"" '_... m &1!lii!\Jj $~lt!~h~dili~ D~d.d\. a .1i1ilb "Ol'mg.:!it l~bi.oh liI~ri.. belJl~l'lmg .m~.!. beci'k.:l:lIl me[-ek~.q ~ l!a:gi. ~ _ ..m k.e~ otrag'Oirq ymg.}>)j t.fl. .. me[lgllt<lihultujl:lan.lmlheihascullo.injlt»km )'iil!ll!g h:lik_ tl'Mka: AJrIlh a:._. .!la ben~mu:n.. Mn""iillurn.1. ketJlID1.l!hy..$injamka.J.ri:mm.rsebUit d!f:. O]~h.p Bl'lgeJrtlm.pU]:l.llht Qr.!m.-'" n. 1:k..-..II:o.mi ~p!J.. \liI1WlilIl~ p~.a~.gDI!~.~"!~· _. ~MUSUiUy>lI.~ "'.l:!b:llitd2..:io:.rd!ilS":arhlJi p~@~~ahv.-"~".S'iapliS::lij::l: ym. nA:th. di j~m AJllah $~C-a[1.f!~ 'i~'.aSing:.l!~!.dlakP3M 1fUill JaW.tip~ o~g mM.ta.IW! .lDilcimlm S_Wib~ yOil_!l.11 te[H .~ "'~ ~ m~ memi~#m&an~11lkAIIah Daa :fiI'!rumAIbili TlI'ab.u:n Ilil!'SemJl~tilirI.~.mJi kj.m~t~: /ir' -"" .)."~ AUiIl. . (1m. HR. 1..~ daJa:m ihadiiJ!1S y.n h!pa~ AlLihp. t.ISP I~'.hamill k~M. b elllk~. i..Ill ~ IJ 4~ 11:. ~Ada.'.rnjllillpl teihl!. be. fJIOlhTa'!da !)~mnru).tp:id:ui.W.l ~.oh.cikmkepa& keJ)!.hti~guh. iyat l.l. Dis m. Dill m~_fl:W~~ pw~~ pl!l~ h-t:!d_~n~i'I:I!l ]mji. milim <I~r.) .1l.mia ymg 1~ . ~Si4~ ~ ~8M'l&i'U me."Dm :r-mS:b~ili" b_Wl'! IbUlli.Gbatarnkioi!a Makkah d. . n _L_. 1D~!l!.i p~l1.ak dl~ . II: I}i~ant:eiflad~p P. dhri. AlW. yang .o. ~ £.d-L: C--.k.UI..~"S~k4b 1mak dIt j~ pinjamal1}1mg kiik.1$IkhJ!U d!a!l'!l df:. :n:iottOfllil. . Mri..tbnruntil!!k ~"liar :m~ a~iI!ebM!kili11IIWSinfi"JD." h\1il[e.- ~ C~M'an ilof!!lM'dat:i_ ~_.pL'I &!er:tai keleb.d£..saj:3!d. mJI<l.'''mg dliibe. l"IJl:lil DiIlK'iU" ay. roapaYlln!!l.t~.:. iU.m3ffl J Alhma..6.r c:~ . dIIDatl'll.dli.r.P ..p~mJt. ke t dabm. br-elL:jI itl!:l. AU:iliTa/. la. bahW..g d~!Cb1i~li..rmgym:g: .lJ~full.:m dm :s. b.5~"NY!!ly~!!g~~d~pa:~k\1iitlJ nbM ~~petti.'Umn billlll1"Kib<lt ~ H(t"Mwlim..m:g Y[Ijfl_g m~""i'--t L .dap' y.'U.me![lja.elll Dil.lt..g'Oi:lii1g ~ " rusebmkOLll:: )ti!n~ pe!:tiima. be.

dj s'ebelahkai!.e»ibali~ l'tJbk.!.i!. ta ...r.sttma dengf$. fQS."K.dartihfOO{I dan di .ebel.:l.ltth ke:htro1t~"Jlg(m: yall:g.~ri"~tJ.n..~.!: w-'I'~~ulah iaJ.:mg mmb/~i1:iJ ~€i!"<"li)'<l bf!rkata: "8:u. S7:U) Orang" omrJg .iIi'otmukr::i.b~ar" (QS.l1k.a fj:l!~tdhnll" f)!m.~ui1:ig~ioljtl.~~.~er:eka).~I11ir iti bawabnJII\"l: .lawn .k.a httri..aiy.".g m.da .tl.mam.ah dtJk:1~nlVll .(dikataklii':ikeJMda .1Il'Unafik itu.a...k~~k-a G'!'a~g·~ra~ mmtff{ik l~ki4.kepada Qrangc-<lW:lifng ya~:g l?.li :!i~P4yakl1mi tlApm ~wnbil d~(ln .ki .a:ng .al ill dalamtty.emp".L!11u diai.m!l'rek~din:din.diu (Ida siib'a.iJilJ' jJ'lida bari kttl:k'a lilL'tm:i'l mtUhar' Cirtlttg 'itmkminlakirlakt d(fJller"'e'iRpl#l.a:ra . S7:]. S~!ig rui.JaTi cahaCY(lJIIt/" "D£ktr4lkan (kgp:i1. .(Ya.gYi1ilin~'U. Di s..~ggll mmka (0!a1l'.! mi~.tuj S:lItga yttJl..2~1 Par1.:lii!.: di 111l!!.a\ ltu."Pada luut ijJi ada berita gembi.g Ji'L'l:IJg m.~tib~lahhutTn:1l'~ imri .rJ1nUrMfr~.l.&a mfnj'tf'fl!'ab'.r-Q'..ah 8i1tmJ dttn'111tl.l.tJ:l b~k .mema.k:l>it:l'meukit hmmttJ' dt hltdlfpal1i dall! .d~1Ii 'P(t~py.:Imu kebmiMtigdtfll CJlrilah ~mdi'ria:h~'fumtfkmtf).a.

DIUli .nya. lJ."fll'd'iberik.i .i.!lJ~akan: "Yak!l:lJi. S~ ats. ~ ~ amru Hal ir!l1jnl!:~cliriw.m m~rr"k..J.~.jbdMfi :p~clam.1'11.I!j f~~"NYiil. ~iI!~.\Il kit4b <ffJ14i{..t!!l..y=yaada]a.erek.edekihl. iab eikala: "Ses'LIiIl§jguibtn¥".. kaLillIl . 57d4} . .!.~/!ya.(QS.)~'Q\I. s~ mencefil:ilkiMl tefmmg o... ."Paria ~Y~ hari in.r.ada bmta gemhirn rmttlHmtl.:mdi tan~~ ~4~.sics..l~~. b~bJ:li1lili.:. y..ly.HJ.Jj.y:a[lg caihaymya Se(leot:." rv.tnm~i'~k3.:fi 1.llm m~k~.eFi1ia:"Padahm mi ~ kalbar geml'li£a.~l1ik.erJabn me~:fw!itaslembal'lUl!. &.rdi~.ah a.. t ~L i".1.nd.1Iliikall. S7'z1.. jl!l1~.l!!:!" Da:!J! jib hali Kj~Il!!"'ttibaj d!jb~ali::3!ijj::'H!l~ ftitali!i.memj~ ~eb~1Jmmtl: Iwrni) iAI.$el!itlgga darang{.In:~mengafu.57.a. (QS.~. ~u.Ada p'1JllO].nan m. ~ palli:lg geJlili]) caiIa.wu:Ilya._.-1-_)) ..Modul.iCHI:. ~'I'¢m~ia~ Al-isl'.lifi~ ·~jdu adia. kalliaill terttll]!ii di .t::ilJkan hp[ljda. ii:li]ili .~a: bmiml'l' &i lkldaJM~l~fek.~.ttu.<t jiang mlmgaJir.jl ~ . m. . .ml..!\.u.~.~ ~ . fii].1:!.:. ~ ~1 ~:.tI~Ny~. ~: ~:J4'" ~ ~Yw~g kamu Jwltal di.mg. lim Kiamal :sesumdf11ga!1 mL:iJ~§t~. Daa kem:udillfi ia .. Fi~m."S~~ ·Cil_ Jii.g:ltakm: "'S.p m.]t!b~h~!1j~t. r "SM<mg Co:1~111~ beml'taTdif1<1d~-ptm m.i ~ . [ll:lJggaldi dilili1!mITliCa umuk ~~aw. m~~h u:. <4j ~1 ::.t:ahayainti.:t~tl mmkl.i.. dim. m. [eAadltilgberomay..: kf!l1llmfi.=i!JJama.m ~~'#n)ill- (Q5.w:i di sem:hh ka.mg·ormg mukm:i:JiJ.innan.tim. ~*cN) SII'I1I. han itlitfdritk ditmltltl y telnl$ltlj t:irnlJI1Jl {{a'll t~rlit~.ahkelctap{!!l. b:ili..gJ~ ~M~M~'i1i!d IT!J.1:.~ "Sedang Ctih.!.l.\p~~-S$~~~~ ~g.aJ.cuaya bagjrn'll.membac~k:liliL.I:! Gr:mg-OraIl~ png ealnymya.?~ be.my:a 5iepel't'J gWI1m:w.m~ f.]I.da. <i.re!ia.ellilJ!.pnJIi! d6frj orn!'lg. beJ:li.j_jJ ~ ~:J 1.1ho1Si~. ~~!1g¢tl.u--sI.~g bedri.leh (~FtJ:ti1t) aN.e'beloili furnU .S ~-Sbitatf:t'" D:rul'!i.H~a!1lmefli!..d."Sf~ga:I_\1! 1{:l!il:g dif:[=. ]ihml Jar]r.. ~. da!.1:1 J~ bin AIOOlJ:rn_~yy..e]!Lgen~i . Albh Ta'ab.a. ])1 :mtllL111 mfrcli:a ada yang j ca1mr. ~iJ ~'WPt1i lmiilJdtmgmti. "~a men.<l.~~n:illy.. tl!!.pohoJiL b:rrn~ d~ ada I?~a yang ~~y~ ::l~Jle!:t!.~ ~ . .tLnoiLe.1'l k:trNm nrglH'"agrr ~mr. 1'i3:~g.T:sauri beFOerita cWi HU5~.I[:l. ..left/pi ita/1m m~~!tkaka!l dirimr~$e1tdiri i4·~.~a. <E ~~l~~ NlJ.~inJ:1rdi hQd.lla:lll.f:.w:~ pada hari Ki::lm:at keilal meoollia.'dli :. di b~.btb<lli!'g.!i deJJIgw pel'bU.1'Mn lIia arirtfah sibnmllJiJurnitempm.lg(f~"t!.:1!u "Jell ~r.lj~li!ng iu~fir~Tmnpa~ itaYlJi talilb lWt:f. &ui Mujahiii:i.. H:lil.manmempero:l£h cahaYll y_g (ierangdl :bad3iJlMli ffif:l'W d:I ]leh'mran.1bn.ni." Nlwl~ W~11lnUl~~ ~ bear. ~ .me:relu.lidis l~li.mw.iI"plli~ Inil!. bagi kalisn j}erup<lJSurga. herupit SUlgfl }'..1liJJak ffie:IJJgOliukm: ""l:lln:i:... t1e~d:!Jp::lil:iPada 'la jlui me../1.~~t.~ <ldih.I.!.Nya. Allla'lif)."'ilJ~.t t1}~dt'Ptni1!n.].m k4m!l Ml(lh di#pn ~erbtJ.eillgm .fifiT!l2:l1i.Ilga:i:.5) Ailal ~ berl. " ' ~ilfi Mwih m. bawahnJll:'l sU~. d!ika. Ai HADUD ~jtJ'Ulr.1)r.tl')mpa'tjr.]': 71J...!'l. ~~ ITMakor.:>1. d~l (~." Dea~ hu .fJli-Slmgr:L "Makrud:niy:a.t'mlhim I~.t"t'ji..Allah'~d.l_k~ .• . rblDU AJbiH:].g. £i1tmallll1lan Ta'iib.

. Dm iilm. '~y atI!~ dl~ilD!ill::i~J:! ~1lli:m it..rng dian lk.. .ki.an dta1'i~..J""'1 .".M s.!~I TOI'aL1:: !p•• .u'lg RliE!Jl~u~b ~ me.Jj kepilIda..dm.. M1Ik~ oo~:gQ[~ Dil'llIkncin i:le'millt:l:'~ . _ . .!. canlah. ~~i'll~~o~g bll.t'li.APAliI£~ mel!i~~ dAn IjbI!l1!l·A~b. .].~r1 W_~<l!ya 9~g. dari tempat dli....11l. ..~I~ J. .e.diliri [b.l'lg.! bbar da:ri AIL-ili. juga 'benlpa.A.I)!!.gj4~ dati aJM1).ib:tg.57.a.. . dlt..me~p'l[kil!i1i Sied!ib~]'Ul'! da~ Cl!harat~f$~!!ii.ngerikaD. . cli keg..I . . mefffb. Cathay..reb.hpmg ditlilj~l\:ar..lntnl~)~.a be-..nu'Abb.1.~ ~'. Laliu.iW!ket~'lI: Q~~~g m~d>.rili . .ikruil. ~ ~~~ . .~jlggr[hnJl'll Of'orn:g-.!. 'I.Y.n iru m~tuplIk. Di"..JJ '1.r .f't Ctlru..rmtalhkarn 1I. ullQya d:i5<1I1i! " ad!h'[)h~hak.Jillya_ ~iut tidak ad'! ~..I ~~p~o\_r..l$ '*~.. ~ r' ~ ~"I ~J.:~ L '.....~.d~jJikm wa1M! k~ ..pumflk}..herD~gai gOf!lCarngm dan...l~~: ~.ahaJwmn.R..- ~ I L.G.ya...~. d~fii!i!tm.!!t.herkata: ~.ornJ.1'- '\{ 'I~.uJil'i.r~'--: ~ l..g--ot<lLng m!. j)rmmJilk dari Aij(lhWllttuJk meti!U)ll!.ot.9.~ ~i <1.~ .r!iF' ~.fliU11ruin·blll!i.r. ~ ~~.'l. _!.fltli]:ia.. clllay".1tIaIh tepadanya !lena Illelljauhi.·lIl(d)nl:'li ~ed.. ~.~'__' __ L~ .!.)'dfflU.al!a tern:mg apa yang ~bJ:t wrj~.J'~I~bj>' r iIl_jj.lcilh.lNp sena mell!gama]kall a:pilJ"illg 'i:lipe.} ~ L! ~~ O:~I~'I"''''' "'TM.ai ]]..mR. 'iI!~.. At HAD]]D ...al y.t! m¢_.beritJ'l<m: 7:tin~tilah ka-mi ~~ya kami da~-l' mtJmg4m.e~pl[1.)_-. :'i. demiki . kai1::lJibersama :kaliafl.l.-~~' _i~ ~.:j.gf'o:I1'l:g11. ~~~ Q~g-c-o~g bemdla.l1l.tu~~P\! mm~~ :p.~iIl:lirU!daya AI1". f1WU1l1 " (QS.rimm kepm:!aAlbh dan .i i:~} '~'I . O~.egehprul.i:~~j. !.Ja:fd J.IIDu4ik: itn mf1~ipltAltai):" d"rat IJ""'" jl .di m.~iili!k.!iLl ~ tl~'1'AU¢h' me~b~ tip!!~-n}.)y ~~ ~' .4.pada sail/(it'll!.r'.· ~ ....arii..• ~. . ".:.~ ~I"..U1gmu:k_mniin~eb_n bemIllgIY~.ilJ.t"' Dik4taw4J't (kepWdfl:m~4ta)' 'Ke?l1~WIil>I" kaJl~ltke Mlilk'llng da'fl: . .l!~..bii~~ da..afi'k lfJ. . :JJ ~ 0.1'~B2).[l.·Nyl'!' Jadi.~bif seh1~.m@Ili~t o[. semJUil!I~it'ilnS1iill.~~."~r! . K~ik~.l:~tj"kmt4-'" Y ~'G.elilli:at.gik~}"" ~~'_J\_ll:mp@ ~_beri_"-m l~c\pMl..l::ata: "~1!II11!ln1l!h ~ bffl~b~~" meriway:a:tkarl.milikmi.l<!~I) "'.~dl._~! Q'~I(. [ib~·[~h~ Al~d1 mengiri[l1~ruli.."~~.~ ~ ~l. bernp.r-'~..ar~tiIg ~mJm.ttl:ti.. 'S. ti!dak akan..'nE1'J!gam.l>l!i"!ima:n.rang pm. Win" j l.!lJg dap~1m.. Dan. ~ .lmr.£ ~ '-1'J. .). ~Qi'~ d~1~J~~1 ~'ft f ..a=g.~.m~~ or.1IJilib ~I r'h~. 1'KembaliMh htmll he belakangnm.Fw.. [>~dah~ri Ki~.i !mpttya kamJ m:en.¢m~"dl.:.. Ta'. Sehmll:g~Dilereh run k=!Ja]i keterop.' Yak:n:i. hsllil..()(!1lni{?O:flQ:Ilg mubu:in mcllihalC!ih\1iy:l..1lSu.J ijJil. Ab'll] Qil!."' . .gll'.1' Lt' '-i' !..orang ntWlaflk..71~.lIi &I.dJ~f31..&. D!in OntElg"0ntr!g mW!aflk~e!:k...~ ..'TtmWJilabkami$ujMyt: kami .t: bJlak di pehrtar"lllli Ki:mt.. ~~ c"l.i[):l!~I'l~ .ktl. nil.'Ilj "..mprmm'l'f'IJtm .oJl'ilJtl!g l\:afu: diiW.3IRg ya.:r. _..fI1.lJJg-or...l. A!JtNi.Jjp [:usehllt.w..ggulah kam.L -'. 1'n.1<1 j~ » '~"~ (~~¥ . "ehh berfinnan: ~' ~~.r..~I:'ll:h ~.t8I1' bwktl~ kq4d% ~jf~4g>!l1':il'jlg)'lf1lg . In_a kalim. dJi.. yang bisa ~sehm:lt keruali P:jIm jru OnID_:g"9r. ~J~ ..s".~~ .lbuJ\!!k lbci!. .b~gi melik".m~. {olqn[-o~.7"~ ~i ~"l .ma._ ~ h.. ~1mya (ul'.l)t:. I:'U!~~ ~J!l..):]l~..~_ Wjpl1' - . h Su~_" [)._L.~ .u:!g~gbe.111.::I .t".Im .arilJ diibag..)l'" ra'I<l'.0 .es'!Jflgguhn.

'i' . k:mli mp!:tt me.it!! mt:ma. "Se5l.H'J ~.!il'I.r.g ibm~it~k'i!11!i!!l.~rJ~ d s..L&I: •. .m.!~ :_'}..i.U'lISUtg.m jj]:a. d!a:n :rlksaa:n.fo· um . :l~m~gl'3!diris~ab~ jUn'!.}i ..·:l. p~ bm~" k~~ .li:ami hImJu ~~-.' '" ._ ti J. S~~a. d~am. ]j:!ltlld :UluUik.~ ~ ~.1~1lS~lilrlid._li. .' M:da .. (QSi. meIlgili:.II::lidah. . ~rek'3!_b~ &I. m~t[ljaw~b 1tI~pa 'OIrll1l:Ir'OIOlD:g mliliIJia~ik ~er<ly:l 'O!I'MIIg ':~::::~.~.Ii. {i~ Al!liih Ta'ab: _.. ~ '::":. Kemlldim orag""~an:g GUJ. mf~'1\ek. memis:ahikaillnltU'al. b~'rdiritJ¢. ~.~'A:bd~ bin Z~d 'b.IlI~ dil'!:dittgpemi!sab: .g ~~~1l!:.. :Dan.~~1i.pinm. $i:b:t..b~Ny. "m$~ Jala!1'l!' n)'l:l mb~f.~trllli. k~. 1leb!ai~a dulu. k~apm..!lu~'va R~b!b~~ :5empum~ ~}'a.~ AsJ!mb(l:!'b~a: "ktlJl}3!hyangciifl~ oldl: J!JW1.ml1~w Mwudinya.~~'Bmtl!r: . ".!:1i1gguh:l1r~ Allill Tilli'~bm¢m~-Wi !.t.l!:amti. on. b~t:"'uiii!i. ~~~.!JJrang ll~!!'.d. .e.as.W.o.mgmWlLafik.lid:i! h.r.:I!Iafikherhta.j.:·'~·~'JI •.yjJ~kil!fi 4ri M~~d ' d¥!lJ~]g~r.bkm tl'1~h Ql!.mUbm dan . =1lIP'WlI perempwm.uti bemill~aI pf{lf2E'imgarn..!Jtam .arnytl dan .Ta'.. ij. Al·A '~J: 46). ..~itu ~i. ny.~ 1I. h:bOODh.ng)lltahn: "yjl. 's» sebJ'ah ~nya.J~ . d!1Ulk.:r. ~) ~ ~ Van ai . ~ J!U.nn.ggulih k:w:rr:is.)lI.nbll!['k.li:epar. :kier<l:gum.. ~ .k'(:1n.Q~. ke.d~ ~UL ~esOOnlll"1g ddak: ~. .11 H~~ .Ma.J ~ j-~ ~ffOm:IWg·Qra"l:g murw.. l'blllu .b l!!llID.ldlIIya" Or<Hlli~-O'Imig mu. J. 1lrog<l!~<1 dibwt pam han Ki~ k.uW. mM " Ne'lm.> tI~ .[).iI.mha" ii .t!l!Ibei:'$ii['ii_a"$~~ kidj~.'!illaJ~hmb'f:rnillm.)[tll!ll~i~p.. r.1!.yaLri.orang-crRlllg nruikmin..~.£m...ik.fJ~.ari Kj.OnDg'ofllng rn1J~umllw1u~~i!ii fIlIIDwdib~W:::wg me.k:di'a!lil.~~~~~i:::~:~::. ~ ~ .k:m:.1. " AJ.ka".w~w~ t~: ]aim..o~tmuikrrt!l.Ilfbd3!lamkeb~gan.i!!ll~:r¢k:l.~ .l.h:lJi1M: j~'a!b.dJiimbi~~. rnd1" J\lbJ!! T!!·abm~heti.m:l.ngconng munlfll it'Ll berseeu kepWil Ol"atIlgco'nDg mluikttnia: ~B·~~~ di!!1u:!i~J:'i:I di diU!tljiik.:mwa m~ tiimlitllgyang m.rr: T Jailmya.:!illlat kel'Ollk (I():t!g. ~~g-. ~":_'I_"..~ _.Mfil!.· . DlOOikimLah y:lJ:lif:'l dJjke.mgmmhil sebagllim dan cmaya. .Zoid dlml:l1in" D~miI!:i~ pul~ 1f~g difiW\~. ibaik lili!:tki.~~ J •• "fhmriiJe'ilWh l':t.. <rM~~ . D.~:~ berk'ita.: 'Tnn.· Pll.ya...up>ll.e1ili 'UDltuk.t d:i d~ tel:Ji!1 beoo 9!aJ!am bk..~ dm QatDh me. ~JI'. lC..l~ oiliap Setlap orang . diaflpendlp<ari: lilwa. Mllhl. d1!lJI Q~"Qrlmig rn"...lama dmgali."M()m...~MJlanya:$da hiplt (/Mf4$).•...~n yarng dlb:tllshuJ dengan hal~ru.tl'.oiU!lig--. .m Hama.:}J . !l[l!n'!~g.m Nenl!:. di 'Arnfilh. .a b]i\l!lIl~" t Jf . :semi! me·1ilg.o.~ ~t Mn Iii 5ebelah l'l41..ik: k~ ~3]I'Il.. )\]W! ~n menu.ntya ii4ri situ..!l! di iU.· • dFlli p~!DJglt!lilmg d1ai!·Nyot !iJ~ !l:. "~>~!Jlrga dmsegili Se800lm ~g t~.i. ~~ifillii!DJgpagat: pme.":::::t:~.llggit mereMt ~JN..mlui. adaThmb.ada...w.m. Ifill ~g:ai[~g 1!1ht.flk ..

s·~.~ "Y~.. ~-IJn::. '.-rn.:rrlnY.~P' kd:Jm~ ~"J.rnOO. dim .<i~". ~ga~~ "'~ a!k. ~ I. t.:: Mti.e. pU!la Ulillluk .{d-gk :p~fo1l @ri QTa~. seJbanyak.lli:nnbmll. '.tt~muida.y.l!Jan~ me:nl(. "Sehingg4 datang kas/l:l:n AllJ". ~ '3f".s &lliamn klelda. w!ll~i!lId rJsm sem. m!rolmda-nmuia. ~ . .tn~ng<m kas&.agian u1..~ji~.ig.idi.' IttimU ~cela1ta~an diifm#semiiritian merm~~j'J'Cfl~ Mm~dan:bfflJ~'l'agif-~8l'j.agil:l!l rnem!bl'Wa e. te:bws. ~ adal. .... jJiilld.lJllmi dan.. Nern:klli. ymg 'piliIln~1ayak bagi ka1im.i. t ~.J_}ji .n'y~ru.1lti. m..f ~:iJ1 ~.ro.g-~¥4.tl.em<lill:g llersamll.:ilim .ij~~~~~~·~fi.Jti..r<lJlllg muk:min kepada.tk~diri ]l.!IDJ dJJD~~nk..mas d :sepe:n.cn'!~. ~''Dan: kamt.mt~bh diti..k1. Allah' Qle:h~g ama~'~ipJj.!. ~ ~f ~ ~ ~ t "'1:N'~. m!:IlJlempm k<lJli.tl:captiUl.SJ·~~. ~'.~p~(lia ArLin mellliii. ..l[urm. liLiscilf'l o!l'"m~ m!JmilfUk. .mt:a 8·~af mengnak'a!D: "JuUnya.lXl dik~d~g "'LJli.k.~~j ."~ml.tt-m.p~ o~.~~mp!l.l.~ n:m~ syM. d.t:a:rn:g.~k>!1jm.sya1!an.'-. m.ab . d:m ke sma p~ k~ iLl!:m d!ilkemJbiJi· D. rn~" Sellain. o~'Qr..tri:p.kal~.mpaii: kemlb.o'r:m~a.14luemp4~ lm1miWngmu" ~Nen!!ka.Albl:i. "Temp.a·b ..k:ilta ~. "Qal~t!. :'lfh1n~ k!ell!hl.1)t<l 'y-ug cidik dli5em~ ." ~.m drm.~L@ m~c~.w.. jiu. "Dh. bahw.~fl1i' " .l kDfon:g.ga. ~~r~n:i !lliliinggll Ni\1hmJIMJJCltl'np~lk:an merClb ke dal!am. oilie:h.l!~'r.~. '"I. P4d4 harri mil tid4~ di~enma Di~. 'II". t Ne~ bn.s<UIlill." ~a yamg di. k. ](1:1:.war1:._}L1JI.e.l~. .1)1 :. cli!.e:fiUllitb.i\'lg ka/i'l'.4. ALHAD[[D .y!l sa]d sooriulg. "}'[amJl .tm: d md1m.!J:!oo ~u!b!lil dati wakt\! ke wWIU!."' ~ .~ fi~·N}'<i.m~.1LIih.~..a'l.lnmidal!am.~ ~S. . N.~i.l~ dIclpuo1rili.aleb ang.m~taa t~. '1Ii~ $~~1Jrnk"D!Jrnktemp~l1i>mlbml~.ik~tsekaii."hdUll!.t n.l!!1 j)~[b!l.y~.~~ ~~J firmm~N}'il.~ kei~[{t~" kem.ilit t:e.~eru.mKcbn "t# P¥la ~e~~f. .tka. ~~QI$ ~lft..~.a!ok:ilian ~.l.M akm.. ..r.mm. dml!.d!iLYl1!' $~dltu!t!.. orill[lg. Qa~ ~~t~l "M~rtb.~ tempa!t-tempat Lwy<l: . killa:l1l. ~.kOll'enllJke" kl.ll. ~ ..JI)'. di :il!l1J:[tti!. .bksillldn.eJ:I.:Dan lk_m scb!1i!.~.aLli." E~~ katil. firmatl-NJ"l'.tdan akipu . "f'.n~ Se[.00l.ya.~L~ N Mell~ ~~~~ ." ~ ~JiJ1 ~'~~da.' yilll. " M~k$llI.ernfPllililUJlim. r.tD..'Dan um:'J dh1JmO'ieb 14!1l~1.. '.W.it'!ll.a luriilU dliJ.! . ~-~ M J.1. :'lepen1it1!l.p".~npe:ma~:i.m~ $eilJ.. lab.. .aili ~.~t:1'l.men~blJis adiz.57. ~ 'Ii' r :.h Nt!irnka.m.

n. ~1Jd~'jrnk.lJ" tJ>:o!1sayall'.j.~fsuL'lab Jtt.-a'n yang.~.ll "'..gtmJr1b m~ $~~ QII'"~ll~'j)lm'WYff~ ~~aJ~ml1:ya (~.:b. ~r ])emik:~~ 1fIuJ!.tthtfuJan.. ((lS...[IJfilA'la me..miJa ..::ibd.IlJi~~xli ~II.t~I~~lh J..i\!J\~ A.~. . .i.:.hdi:tliTu1.jI~ ~~. be.r.a ~enebl!!t ]ugil cliriwa}'llib...Ii"I'R (K.h..iil<liliLlIIJi1lt i:r:li.antla'r/. "m~~ ha:E!YII!r.'1~~~~~ ~"'B'rlN~ kght&tt<tXlg ~j~npi bt. . ~~ ~K 1.i..' .~'.mbtrit~lt~ l~ltli" dari[btfa1Ll M::a!s'lld.:d~njwmym ~ u ofi"''..WIl. 57:].I!:~_I!!" ]~'" ro~~.~ 'r:-""" J' Dm.tka .JMn..~ D~ li::rl'abin.J" . ~lIptt}!a!w"n. M~!lGlill1!!if!~.!mpat~ahw::iJ~iJ:rrn..IablA'<lIOl:.g IWttkr... flmlaiIJi .~5ha:billh di::llJJ M'!JIS1im.f3[k:iWJ o~.m.~I .ilii(j m~~p~" k.wa. aeim ~r.aJ.mITe~" {Jall jaij.. .:r=-es )Ie "t.~-j'. cMmgk. (QS.A.ffJt)la b~rgi Q.RdieI1g.r(l. .~ ~I!») II! 'S~UllfiUilimrya f3!EI!il:peonamili lbili.d b'~[1Auspemm nl!~riw::tYll!dt~n d~:l'i~ul1!J~]aI1 ~.tY3[t.mr::r.~~.m it~.eJl il!I1I.d~.j.wk tlJ.lsill. bkhmYll·m.al.. "[\!IntiS 'biill '. ~- ...th:ififJ1g '~UJ..urang'()mng 'YtltJ'g#si'q..Ikan ..' .h.-J.rm~(i'!:i'l'ngjI!tf~ bmmtl:r. b~. .jI . pe..~fb'.W.!1 oleh lbrie M"-ian. oian.j~ d .~· 'iir ~ I !-.ilah 11I€tJ:gbid:II:jJ!kalJ bumi ..mJ:.'" J..]7) Moth m~fi'I!lln." ' '. me.![I.at dari ID<lIil:m:a adlalah.::Ktm# t(t.eJl!ii.da.Al.}!ll" itelnmlian berlr:dlJit.Alak.~i .~iba ~aa!: hari m.d1 [1'ut!l.!fiitljd.k~<p~!l t~i b!lhw~ Sy~d.u 11lf'llliiirilanRya.rang. ~.i um'tlk .mengitlg'tU All'ah d4n . Sel:!.·Ny~." ~fi ~:..y:at::inti: t .~ lA.mfttb .amV. d~n.lf]jg~.nl~i~di ker(rg" ~1~ kW4'~_1II'aka:n iIi antard .gyang &m:m-dn rrn~uk tmiJ:de !mri tm:rek41.gi t:Htmg-O:rang ~R krimcm Nu.rr.':'''''-.lah mJ!n~dasJUl'~.l1llf1l:l' ~illl:lIk~rk.AdJapWl ~f:l.ek(l .t b~o!t'.~~.nengiioJg<tJ: Ai/.multflil ha..aJula ktbt:tar.l~~.keb~n.. S'eUINgglibtJ:y..lTItifiry:t dhB.' 'I': • wd! I'YJ'.lr~.: « .'k. . Qatadlah melligllltw~~ "Dittri~m.em~. lo].td'ah curun (k~ p.. ~ ~.'~ ~ r-T-.J'_p.6) JCeMlmililh' aleh'11m bahwa ~!?5.amm dari H l!J1·H~$a1'l b~DllMIl.i1k1. Alh~."1!l anr~a~"'eis:lillila1] kililili den~ t~ AlIili. 57.::an.k:epmJarrm .·NaJsa·_i pada. lJJasilian:..¢D!riiii~inyiil.mempl!mY:rul hati YaJ!lghllil.lrtltl bali mer.kqm!a. ]lb.i .an.e1i1Jw ~._.!f d~ m.'r~ '.niillk ba~im~ tllf'ngmgat Allah:.mendel[l~r j!JQiI.g p(mjang ~kI~ (neitlM.al:nlIlJad as:. DruJ.a~i:!1Ja.. r . i ~j :.~"".\kb~i. yo1illg dici.:a:nmg adslsh saarr1l..ul':.::i'r.rclah.~ .fiil.. ~ ~~'.pt3!ooh kepadmra.h .1nerda a.]'lkll:l~ ·Tid:Jl ada t~ll!~g w.l:!d~u be.~gi c.Mu£1impilicb aIiliirkitili.KJiab kl!!p'tlcjan. m.1~1mg- ~bem~.r. Qlelii. dan .

jl.J1L~. p D~ m~.ll!i!!lny:a drop...Sesi/ntgilhnya I. Menghid!lplufi Dumi. dililml.mf:njat:l!i.ernl.a]::an. .~I.I'ff.5'~be:LulmU.dWa:m ke. memllnl..a ID1l1'1llbrukKir~lh AlJ!a.pencl~t!l. Se1Ja~ll. t Dli!liDb. ~ AII.ra Q :van'll .tb dJ~lai'Jl hse1!l1purnl1!ilillpemnlut. . . 'fJ'J'i ~ .~ tdahdilPel']ntahlkllll dkm.~~ayan (KAmi) i~lpa--yakamu m:et). ~~kh sfihelilmll1lya ta iJernJa.~ sep.k1lt[lil.~DJc~m!..[j)al<~ b~!li~~l. Maharn. hMg.i:l!~lbe~ daIam..IiJi~ 'E ~hli ~ me]i:m. MaI::I~.J!-:_~i_ . Ill.~.. juga Allah :ik[l[ll memherikan petunjuk Iwp. h1lltim."~~:~[I~=·.mud:l:lITI.~ F'" ~ J."!I~1 .IIN~l'ek~ d!~[Il~l. •••• ·. m~jly~~t'hiio'~~O'r..tl!i :r>?p'l.~~. nleM.lIYa{ te-Lli:ebut~e.:. Defl!gMl derlllkhn..sOltm. sena .. ~.mrmJefMhtn ItI1JMMmtl tanna--tA. omn:to!1U1g:m!.a.~~bt:mU1lid lk~'P~d. ~~ ~/.~k.eJi. "Di dlaihm.mJ:amal perimiJ'IilIlimf!reb.J!rJlJ'(c'lIIbmg).a A1W1.!k~ 1:Ul~:Ll:Ig~Il\:~ri1 maupunJ.. Sl<ljayang d:ik.m ~~ti·b!.Wleil:cekilfi'l..liki:tib:mnF.[4rt.tilikebimry4'it(m:di .tel'ah d:il1tm'n'Ln aJ·Kitab kAp'llMn}'a~ .hai ~1hlik ~ .akb enni DeJ1J.kaikMl ..r.dhltl·Ny~JU.~~cl~ d!iocri w-Kitah . .. .··=··=:~=J7=.njn~ al!4$m. . }'~n:g t1!ebe1umJIlI. !ik'li!ii ~k:m cahary(l ke dalam llnl.illli!.!l-Sf'!liU3tl" darnl.eliu:.a!l..g h 1]:yt1')jp~O~g'[)illUlg o.-. !lllafii..kes. bMw::! .rt.~etlj~i ras.· be..r:m. M.u itu ~g.i. Pa.llI!J >e!1Jenm1l 1l:~.··=~-=·-··.I1Sa ya:r:rg 'f!11. ·~"t~~~ ".ak o]ellJ.tilg j'ailJll: di!""~h.ili\1Ja2fam~4:tkl.m j<ldilah watu.~ge~.d.A=lH=·A=DI=ID=.asaat iru~aJrt hM~ m.~. ~ MllIh."" '11 ~~_- '•• :l~ D3inf:imli3in Allah Ta':a]a.&..}'ii:lli_l bendadala:n!ll kell. l@k. .eI'W 1ieb'lg.lr..-.ft1!lLSi1Ml.1oemuJianherlal!dalj.iOilIm . dan anneal merek a pun Se.Il'lW3. MiIiI.~ uelml {pelkak) J ~~~p~I.ui!ld:lil..til]~. merek:. 7..itiU.'!~~.e.i1!dd.lItti d!emgm ail:' i:Jtlljm y:J:E:g ~e-reu.hflI!I!ll: b~nda di tJ!llt.'gl1 $~~!flwiil~efli..Ufi.a'ymg ~~ 1![Wlra£.1:'II£Sak.~lli\: kep~da ora1:liiil.dilWll bm.dail.a~1J.dibemaagpW1lggtrn.t y. Sdmjut:Jl.J..g'Img-Setelah 1iebel1(!~p bernda. AJiihlJli. b~.ai\l. ~ 'T'K~~!~~t4i! w~mu Mildtrh i11titfn}'a.dru.mapiMj jSY<Uilit y<mllmeiIJIllJJjillm.liM hil[lggJI millIge~m dl.un dan ~!!IgJm$k.muaJtm.¢~k~ ~~ti!g~.l MeJlJrlhad:rpkmdirii padap~a1i. m.lJ ereks mell!jadikMl pafill....e-reka telah .akiIDJ :. ~Y<lk:nl.iIlYl\.lNd~p. dabm.eIl:~hw .di1Jamng ~~·NY:ll!.m Yalludi d3in Nasi!'~.eHt ·r. sega]" pe.:OIbljik~allJla ~~bdum.g met.elJlcilalk.Al!bh O Tf~ :md~_~!)...a.~ }l'ilfig. .. .epa~.. m~e~ak1l1~prll ~.!kmil:lootuik Ilten..·.~miii1iti{ImF Al!4h m~IiiA1{~rmini Kami ~:ebfj.uemD'U1i.tii11!h~ilahmereka sendiri Slelrun Albh. htnl.:mm m.]~g.PI~pun..·.fotlr.ak ffiil.saj~}'~g D~ keh~&!i ~~liIli.:rn...wg san'l~)1:t~g.s.-" _..1l1U.al!kil!lIDp .fulIlil PembeR pet:M:jul k..tebh rrl.u:.. ]iI.r.~bh )1"I!l11g me.> '~J~ iIIiiL. Dishh.IfI'!~-:- -I':.-~IJ~L-=-J-=lL.HlJ.n'li'a. m "g<lma. dl!!t.D]OL M.tin. J'. AJbih. Mil!I..6'-J' .Allah T"'ilIb.1h o:tW~.ia-'p~.merua.Jl1.janjf dan Dug.t!l.=···.ye-rupmi . $.":L.pen.a~ hru:nati~g m_em~.g<l!1ll .an Ta'ab meluang OIFomg--ol:d!lJLg mtJiLn.raug:-o'~g diilam t1l'i1:1i!lOUl ~gam.·=.. amal pell'bwtan .dl1ll! pemuk .yaID.i k". -f ..!kci ~ dali[-d:l.~a>lair~ kui mereka ~J.tru:h djjJ~k. ~~Hl. Gamiki..:wu. Mili~uci J!Jhuh. ~=.memib.t.u!l!S~rn~r~"'-1l t!~!!Jk ]""~ ITcI.iJ1!lmeb sebdJum ~tcl.e!l\ehp~.a y. seEdah be:b~raF:a w:l1k~~h~~. h::Lti~e:~elah i~. Di .1iP'~.e-l!n'bedka:llpe[Ili.el'.t~m¢'t. orm.:mg-ci'rait:t ~#J1i~.W! al~. liela:h. dahm.y". d!:m. dl1!11 akanlm. ]).jaitg4nllth' m.··= ~ .eadam terkllnci yang dd:ilikpernah &p<litd~j<Jingkalu o]eh iliiill. m.'!li ~.D.)€~~ JiEiq.il!lllya tid. n-: t I. ~kil ~·~~1fi.si:!!1lI~" m HJJlt\iIl!.

• "" .i1llpettmptiil'1t (Ian m~bijamlMn kepil.an.~ mrfminJmn~ ~A1ltJhpin#~ . iJan c4ha.. Wci-l<ihl ~tipl1tlJ pf:reilliP'1!Wl y:Mlg ]I=yOO.gkri!n~ .MQcr«. RasllJNya" m~.s~iRabb mere:ka.ua!:ya"..mg.an kepa. ~m n'Hl'filpaJl:.ati!i kalim:aJ~ yam..+!. Qtm&~r.~' met/jaw Stfbi .. .JJ iiI~ 'fr'\o.~A~I~ . ~hid..A[JJah .r~lj" ~Jjl O'r~8"tmil~J\1.¥tt~i1ntl~) kepaJa m~.meireka.Fij. '.A[I~ T:li'al!~.. :0.1f'F.g"9r:ang sj..·....._h~ . 4 !f~!j!. '''' ~...~: ilagi !ll!l1U m~ paJMl!ii ~\Ii!lgbwiiyak'. .n:~.'ail a menyi£~tia!l':i)n~r:w:g m:!:Ikmiil:li.L.g.U.~g )'4'ng .~ddi:qin i dan OIiU~~Iit1ng ya.ili Y!I!.~~g~!:l! [liu :ruJiw: k~~.~~.dm mis~ A:l]iIh ~ lReno~:rin!km... m~ ~ .arangya~ memb. shiddiq. .ebm~~~~k..mem~mt~Dkm.'~ I"""'dJ r"":t"l ~ ~c.:".: .~) ..ilip.~N.~ ~:..(..:()..uh.Nya) bmk la'kf.e... kebumymg . L..)\i:!' m:erek~.QJ".. . _".? ~r ~J' ~ . hp~ ~Da~..II:.' . ot ~.fab. t~:lit E c.OJ d!a!ci[Im..u..~~ &ilk ~y ~i.. "~l'-r..r~:bilili Ylmg~kD d:ibe:ril. . ~ 1$/~~fj ~jj.._ ~.. k'3!llllpiIlillYJl ~. ~.ih.mg-!'J'ra.I.57.!gi...I.~. ' . .~m~-p.rti .~~i~j~~ h ~.iflaYiifnghan~k.'HJtb !.p~h.da Allah pdnJlfmtltl :yangbark.. Dan orang"orang ..!l ~~ kiIi'lt.. '.. m~~ai:~ .~~~ N~d."AuIf mCii'!l. ~eiD!lp~!!':i!L\1!.:m 'bil:il. !Dan flmlw Allah Ta \iI._'ljfig ." AniDlya.it.pwn d!~ri orai!JJ~Qrnl1lil yail:lil tebb...!l\@.I.!.rfj: . ~:...!gi d!iri iu:!. "I..t.3~. ~:.7. '~QS.e:k:.I. .:. -&l. 4}i'lft~ 4J'4~' K$"1..jJId!~. • ~Ju1~·~:::~~t...Ulll!!gimuJiia.1+.~~~..:. .'. D.e:h~.da1l:.. ~ 'f.I' 1. t1ujuh :!"llM ~i Iip~.A_l HAD[[D ~ _ < ~~ It /.Ailabdtm.Q~'"'~...~.ya arnng.~~..di_lfoin.. 57: 18).:rt '" ..hlm l~ih ].~Jl~ ~$ A-1 ~t. ~..R.li1'l'#ya) kiii~ m~.r~. bem~ ~ .in.-'! .-:..! _ j'T-- :~ pdi dj.illLm M'!i!wll!ltidak ~mpl.~ .'I~mm. 1J~~pab.t(). &.k~.)lI1c'!g Aliab' dan &~Ul-N'!'(l~m:errek.. mereka be-ri. b~an ~~blh 'b~~ darlj.tJ: meml"¥t~wrl"l.lIIrii "'~ci~~ . 111. :seru~h.1 y . .e.". b!1gi mer:ektl: '($h...:'.~ . O:~eh kareaa it~. b..l .. ~~k4 i~l!l~hpfflgbu~:r..sbci ..·n..~m" m:~t~1kad.~ .!i.l!hblLll~a b~ ~a ~lmg~o~ ymt.• ~~ LFfI ~~.oG .!ik.>...il~ ~~ ~ "~ ()ir.&a!'j: J.imap.![J: "'.1. ~ y~ piffid~flIlI1g md:n]pu ].'_ ~". .114gfmereka ~1a~ . ~-1 _.k4jir drl..llg>{N'a.--'-~~.i!J~...l d1' l.[aJd maiJp.~ ~ . .~J\t·.i r~ng.. S1~il!~) (lilt: bmm..j.6.~~ '4 ./. .~a'rltan(AJkdJ dan "Mmu].. ~]'lI!fil:g d1emikiim.'!!I~!!'... ~.R.t$ :!Oepw\lll. ~mb.da Altabdan.7":~.:~ ~ . k4:1'l tPem~\ilr.a.p=~e~fI)a bsijih..iui'~K'~g *"~~ ~ . AJ.anlOMtl.P. pWilJ uc::a.am o:ratl!g'oratl!gyatl!. ~i.... mm . ."'r').:s.ti Qmn~(li:mg dttddiiqlm" ". A11!ah T a...$m ~p[l.~eTIJt.. II" ~ .l!i'Alb'b~ ~ ~ r' "'.f~mJa".~."" iJfo~ I_'ll .igJ!\lIn.i~!~!t!~_J1 .~Q~.f!.. ni!i~ ai'timdiiipatgllnik1tntl: (IMml!<1..~: ~ illf.·~.1'reij)akm dlIbal..+1 ~G.abb~kil. ~ ~ ~~'d.~-*l.. L· 1'.

J :~ .be~:ed~k.i Alrilh ann RasuJNJil.ghtm.dadi t~Nya.¥:ll~.ullikm Q:t.Lp }'Ug d:!t.\ ~~'~I~j.r4.Nabi.{!.kma~ old..ja. N "Danorang-rn:a!'ll~~ m. 8...!~~ .gY4Jj8.ri ~ M!.D.JJ! ~t ~.1.'! . ~ ~1~.~''.t_r.i$. AUoo &_n ~b~~l. S~b~~~~ ~g. All!iih~ yaf:tM pa~. mempakm d!ln.inelijh\1!~Mil!~ililJgYCllli!lg b~rkdap"kil1. ~ m Ab'll Sil.-:&'W'eka -.~~.::l!n:!1IY'!~rj l!!_.dlaJk dtra.rd:~$.~JI..itllBifN ~" o.tI!h\1! iM..e!f_h~!lj:lj[a !peH~iU!n:i f karil31" }'..:DillS. go]oag<L11lyang u:.~w:Ji1i kf"mbali mebhl:l ]~fmiW .d. b.~. bMW<I.1lilig bilrad~. ..!lg·o:ra1l'.m.emuillim Albl1dh D~.l~ akaii (dllip@t s~1i:!l!~' m.J i.¢:JiliV'P~yfj!l M@lik.t)w.:wpat M~.Ine.r4L~.~ Co ~~~~J.h:iddiql'lliLun oCllllig-O[<JJngyang IIDlitlsyUid.rp. aIMtt.~ '. diili~as ]!fieru:L seiugailn:'U:JJa.rJan O!llll!~.~b '~r~'J\b@i!!l!ld~ bwii~'i.ilLIil 'tti. yag .dMtn'~4hl'1.(Ii ~t. . '1m.~~t~: ~M":rek~.l.ri ~:tib tlmll!t m~I1. b-ara't.~. .mya. Si1t.n:Ir.M.ab:l!tberbta:"Ya..ikedlt."I. ~'biddifPll'1.fl: jliw::lku iJ.f'!lil'i.tJ'.fU!ni.i Sl..~dJah$~p~kat ID~riw.! }) ~1~1 ~ ~~iJ ~~I ~Sesi!mgguh!l!r~ :p'~!l.~~ '~~~~~iJI)) ~~Jj~~ R~bbfMl. ittll adalah teIDp~t.[empat para 'ddak.tl1! k. dan o.!l Y4. ~D~~kia!i:!bh ~g ruk.t)raJ1!&.-m. l~.h·Dball1il.r. Den~ de!l!1!!k:!Iin.. .~.!i!~tdi!h O~t-o~t~e!diq~"" ~Dan..:l1"l:g)W'Jgm:ati. Ml:lq3Jtab~nHi1Y}':aJil daiCi b]l]·hin" Al.'id <1!l. An"Nisa~': ~. . d~ .a" "~~~Iijm~jj.ex.o~g }'"lWg seti_m.~~~~m~~b~~!i!fi!~~ Otal'l!g"' Ofling s. serl\ttl!1!!!!:!.'Nkfihtfu'. 69'.tJg~di $aNi .d!. hin !!. eli acc!!!ll.~im.KbJudli...eJlI!C~_fi1. . (~k:m :litbyang {I.j•.m. .~."~llI or.D j. it. ~ J• ~?~ ~f ~.!d m~~1I:if.mi~ 1i hemal~d!a: da!l.&gi ~~!J~~.J.kiiJrm!).i Rabb'~.t~.~ .Um.rrutg- D~~. .ahwa RaslllhilJ!ah OMIL ~ b~wa~Mdd!q!~~~~iI!lW k!~~d~Y<l! "~t'km ~.~F M:WlI.l'lg ~p~~i.!!p'.id}lDh~~.J ~1 ¥ @:!!"~~!k~Al!m 'f.~~.eh MOI1iru!J!..ti~r..(licicianlig:i go~olll&m.$f1. 11lffiiM.lm:rangs.A'mASY m..}1 K.1:IDJcitillbnp. fhi .. oatlgco.m.id~1!'J1a QP.\lfut. .y.enSiU~t "M~r.isah..l m~~~" ~ N~b~ }'M~ Para. al!:an '~111~ &gall'!Uo~~. yairu QtmfiJr-Crll'Dg11l1Dg.~~ Q:~gy.~ h JAK « .!I!d"rul! p~mRi!5Ul.1k.gmafih.rtnj:tJdi nXn ai si.~fJi ~.~<!!.i~ J!Jla!bi Ti!"~..b .~1Q~i~. Albh 'Ta·ru.adict5..di~isjJt." "Dm~T. :a<!~ o~g-.ii ~j~l:# ~~I:J ~ ~'.~Y'" [)~!!ib~ ~~~ .llIiD1jlllkkm. R:asululail.~tu IDe[I.1.u.lra. (QS.w~b: « ·.• }'aJ ~ '~.ad. Oem m.!'jlt'O~W. AI-lBukh~.mg sibJidilliqua.i~ .I~ J .fS .mgTIMngy. SW~.a!kMl dan A!Pl. &.t1I.i'j<. tailim .

·ala mtmyehlll[komo.lI.¢rnd.l..!l)':lll11tl!Ji~~~.rilI<g...rm bl!J~gl!!..g~cl1!.. m¢rgk~...n .ehahlili.. :Ji~ .~mb@li!<ll...:'Iym': ktl:mi• .g k~fi'r dt:1l melJdu.ij...£i~~~ i.·" ji1i~d..I t. .wL~ ~~~t~1o. - . oleh ]]bJ]l~ J:lrir dan M.Brncgbu !Ft!¢!'l4t!mbtlllikrul.llilPJ[lg.rbillh+!.. k.. 1II.m.jlj ~.'. $Isi AI~u. iIi . ~ga-~ "'Plil M[l.~ ~.:pan mereL..l:l:dI1Y"'.¥~.mml'enakm pea:Jl)l'.-m~M d! di!!g):!...:a seikehe.If "" "~S~u~y~ ~t'W. ..._..h k~mj .IMtarlg O. m¢ID-W~. (bes:ou) d:i h". . Di<l.I!..:i~O!~») .{I~ ~ " .orangya.alerm ..l.Ji~G.eJ!-....m'! 1I:m!ll~~ m~~'iI" DliI!tlirmi!!lAl!a_~ T~'..Oa1:un boJ Jt'U:_ ~~1'b~~-:b~~ ~..'pelita ~t[l." De. .in.Ill J!. =~!!I_~ 'ill _ . ~'~-:~ -_.Rd~kny~...u..m.ah.~'~~ ~~i ~ ~~ .e~u&ian lrem!bali me]m.:lilJ:g.angmdiSiu~g.ljr...-Nya b*WiL mereh~d:!lm Qrn:l!!. mllberpe[~ k di ja1m-MIi~ehlln:ggil kmu t\erb~J!Iil1llih.:llhb·lDiu ~jlmi~ :sejen:ak.tl~wjp~mrnak. Jl.3!llIJ!i y. oli ~.er. .. ~:i~ . fr ~~.Qo:I':t:I..t ~~j~' .agi sep~ru 1lP~· p[]...~~i))Ji!.i' ~~.(~hjli:ti".b.n.~h...... dil. .ya.tIg dwwJTilidbm d~iam Jci'l:~b .." Se~~ll1bA~]d! T~.ngi'lenman :kepruia Al.nS.i M!lI_k~Al!l.d.ad~!!k ~.lt!'j:tn"lJ:lcg'~"'g yang t rnmjadi '~'I~ di siJi R~bh ..~.at:. R.. ~' "'..~~a lI. d:iI SU!~ yrng lPeII.anig}\lltl..r _.: i [4~·JI.[I l~ in.... "''I!JJ!' __ !~k - :J~ ~..r _ ~J Ii! '~L· ."..uhk. 'b~m!Il1a!l:.mllIcim yang dicentil\.1:1i.1 r. di d!IJ~ pot.u:i~~ ~" - ~. ~Rit:gimemka fMhala Jan ru~ ~Mi'Ik!..ID.~~.!iI!-~g bei::e. J~~ .~"yalJi... . tor .'~ . Wilu Dia berfil:'. kami ke dJuuia.l..l.gii!:!kanJ' M~~k!l IDJ~!t1!~awab: ·l{lll!mli:j!J.~ ~ .m...~ dan t.!'lIbJada.emkm..~' :_.. :!).m~n~ 'J\:Pi~ ym.ebuI<IiII ornn~:t.i~ . !F~:n-nan Allah Ia'ru!91.tl'l~ . ~~:l"il!! ~ . ~:£.m.~' __ ~ ~..f" F ~k}.w~-:Sh. Sebag~a }'a. iii .~ :..i1.)H png F~tru1!~ m. ~:~iIl"'-I'i...ih p@rn r....t:ulah PfiT!..If\~1f ~ ~ ~ J~ ~'llJ 'f_ .~ 1. ..~ ~D.Se$~~!!ya A~!J.~ ~~ _i_I" ..llIp""Jjta. dJWlI! ~lJ!an O~l'li\\l-rFr.rJg."OD.rmg-ornng pi1'g~e.U!jaiill:L Dm fi~a!l A]bh l~:!lbj ~ ~ . m~!1j:~!~!-i_.!I"_l"""'iI~t' (iJ ..g y~~gw!~1k~d!.gfo.J3patkm p~b:da Y'.IIJ.l!i1.m.'9J:pn: hm.5t.~m~''P!mglmni Ne1:<1k'<1.gi le :!lam.g'0)'<mg }l:Viig' mmjaJi 5aksi di sisi Rothh 'ne~' Dan de!Jlg<rn de~..k~~iH . :d.:iytlJ. iKi'!m~dian..·~ ~_...".). ~ .jJ . AJl~ Ta'ala mcnoentait..... haJJu.t! b~'W" ~l\. ..ui M<e~'lI.m.bil dan RacstJ!ll. bmy<ll c:L1ncaha. JI:U'~ .f~~.. :srnMiq~ dim!1 pti1:!!....~/jidJi{Jun.- _..

tdtrn !)J'fmi~ dan.afl:. dan: di lui Alt'll'b-lah tempa.ALHADUn K(J{#h~1i'J4b.t..w~~~I1'l!g.b1ll dUilJiim"i hay re[JJ~Il!.diiJ!!rik'tm. l~lIi<1).. ~.kwmdA~1~lumenr.wya k!i~ing."~ pitiwrJ. ~ _ .rrIJalJWtl ~l:'.m ~fj fllJl!UfJlIlU dan AIZrIhsma kmdha"n"._]_di ~~e:rfitJn.~~Ij f<.a.t[~Y'fJlg 1nw/gik }\.ktlT1J1lia ytilJ8' bfJ.keI1Jm'($i{m umm1Um i£# m€1ljaili' km~ dtl~ karm~ ]iht$f.u.<1}Unrakarnll W'ta htt.i'i4.ig {QS..d!!'I'ii4'm b~. (Q5.j!J(flrfh. J>tNlahk:m'M~ia Allab •.g.~) 1nantlsia k11id:nt"~fm: epda k apINt..Nya kepll1da ~iiJ:pa)'$~ dik_Gilki.~£.JIJ~""-.lat.kh..laik..m kcl:!id.. ..~ w'f .!~j1lgg~rlJll! i1)~'dJlpa't1.j~ ~J.~.s:.N~ .'J ~ ~ .':. ~n: ~aW\i!ll)1'4>tia:t1.j~:.mne:gafN:I~h ..lMI~ 4. ml'n:i# it1f fmrrY!:lkh tkri1~(Iin'lln dan m.l'.t.l'l :~I _ """ 'I' t: I. bi1.'Vl birJ1j'P di dm. .. ~.perbi$i1'1i rl\.:a~""r.igJi'fl"!1g bcnmdfl . JIillig dhedi4~n b'flgi (M411g:-~m.i..a.kghhlff/!(1.g d!1J1lJ..llah 11lffollli:P'l\myai ..:20) lit:iltHllbfl"l(}fllbal(lh kalN:~ keJNrd~fI. .. ~Dijadiier.J.yIl hMiLyahili ymgdiseb1t!.warn:r..tm.~.ng lni7t'Jf1k darifrmis emas._..l:dl."i'"l~toik.k.r. I! ". 'kffm. }1iii':J"Mp. !> Yakn:i.tantlJJ'Ul:~nJ'~rlleJJg..iT~~ (1J~fl~i)adff (liMb ~. _. (~tllJ:tg ka1.!:ig tafl:nlJn.hdi ya~.:.~ ~. ~a_n ill. p'(}1:hidSd.:f:.kl. ~ ~ ~.lMaa (pandilinga.aF.!JmJ dati P.gwb!J:Y4 . p.. 1~Jn..pllly. perak.tr..~ I.'afl J(fllg ~mmip.irJi tidtlk laiJl hafj:)I(llalJ keseur. ~ ~ .lg .mg.lg baik" Ali <imr..nm.~Q:S..JI~~i IG $e'hl'@!1I!~~~kati! ~ rt'i~~~~..nya/mya lMffa dan arsak..r1J1ak.tltj tJ.... .rllgkfJ..\. 57:21) 1 ~ ~t.!J<ffikult'mm dan 5f!s:nntn )\~11~ m<eZ:o.-.J:ii~gi~1it. DIm di (l.li' tJlIimiJ~-wP~ba~ a71al'>.u:p~r.ada Allah dan It'ISt/iN'y..lk.:ll~. ~.ln irw..I:Iifndrl:lNllk.(lJ)b·~l!~~ S~rg:t')i¥!'~ lU r.~'I .:~ ::A L.tigllwll1'ilfl:P4r-a pel(I. 71~ ".senang.. ~i.ln:~ firm3i'i All~Ta'<'i18. ...eperti bl~jml Jll.aljg-b..r~~) 5 m~'p'u.!l:J]l mi Yang.i d4Jl: bt:Nfl1eg(lh'llM!Kllb (ll'i'krrakml:m ~~1a beibfltl!U~anggilt(JlI$iltl:g b(uJi]i~k~JflI:J'M1~dtmtfJ~ak.DIlI'l keb.kcp.! s!Gb~)1_im. }'aiIJig Jilus~ oleh hail~.m: 14}.id!f/NW ·d~!'/j:i(/.!:r!J:)'4 ~ItJN~M14r~:g.57. Dtm A.~.t..r.r~ . Nya:.

. &can.du~M# ridt1k 14in..lH ]l1Btc:mi Se1bag:ti~ mcmjadii: bpli!k.iling it'lf:l!tmt lk~iI!da kehldupm duma . Tiu:r:tm:ll}'ll. ~ b~~~!!! t~~~gill ~t. la.ihu.~ ~~~ {( .1.t1Jmr ijiiibm.a.'~il. b!i!1J~. )JjlJi b:.~ '1'..tidak . ~gm~rul?'~si!tP'i! s!t.mp.mt~_mIb!d!rw~my.rn.~. At HADUD ICe:iFJ.k-U!ltl:~tmj~ ~tm>a dll..: b~.~ Inl!:reka hu adhliM rnakbJ!uk.tmd:axJ.._ _~' -.~~. semlllalll. ~.m~ilaYia adzab yang ~Ja!'t ~/#i=n dar.au me]matny-a beiI'WiIlJIil kWl!i~g sstcli1h se'bdwnnya ~¢I:'W:s!m.. .j~.gmn.waan p. ~~uh ht.-!.-'1.m:lu. h11l~mymgwrm:l setielill nliiI!RtII!l!l<l be4]lmUll<llll. ~ Y. _ Iii ~ _ k:a~1lDideng. dl llIlIlma Di:l1Je~~J '4: ~ .gn· ~. akMlle-.~ipll.J!' .efiw..ng: f guhnyanun~ y.dap .JJ.rili:an !Pemm:'p~..!li.l. dm. hihng..Jm fJf!tani~ ~Mwl!loolr'·ac.t'.I - _ .~.l15J~:Un d1.Ii J'.)UEI&".r~Jk1l.» . ' 'ylh~. A.~.kecmt<l!lliI!l llerh3.AJlhh T~'absellmjmliLp. . ~ 'Satil!irretnp~ sep.p~. f. • ~.aiIa. ()lek:~ ~m" kec'IlIillhrullya.)11 II! 0 .]1.tlj:an.iay~n:g oeml~~g kep~d.ah.~. Lp ~1:.u]1:1mm ~~.:m b.t. ":Seper# h. _ .W!]Jm~gm.lllfo1:lJanillnkWll .tidlilR.~"u~ ~!I.ilifly:a dWli.llli~.'J' ~~!'i: di.Dan l?wid'llpan d~I1lW .:m.. kehiclU!p~n ~.n seisia~.hlja1Ll. ~~an.. am . Dan. dewm:ll.~~ ~p.[!!!I!l·NY'\. "YaJ.:tfNaJ':!.!I1amm'I:~. kdl~diUpiil!ll.i!1 .. 'J ..y:rng pgd. Hural.limf" kl!!mmiian mmjadi btmr:ur.JL 'J~Jii ~~.ay:atLn dan.~jU~l '!t'. K~~ F~p:a_!if!1"fa~ .s .:. ~a.6' .aiJt!I!. biI:J.a. re. pslng r:a&:. . * III" t r. Allah mengingatk:m :3igaJrmewas.M~ks'i.~.ini M'ihk l~{rl kuJyakh ke!mang:an: ~\[men..tbtb: m. A. I"J ..JJJSimp'!: hina d~!1! .gan ~ . rs J' ~.s:esu:.t. 51UdM.l: .. lmlliwm .s:'Ul!g!ttbcil dijb~aJ[l ae:rJg.llYlIi..I~fJi keri~ J4i~k4ffl.IlUe:d!i1l .lidak.e.teilah.rul d!a!lil kefidl:rLltU ~ti Ailiah.]ilkhii.ailam ~t. .lid!:l:k a lliI~.k!e-' b~_:11 d:i dal<r.ff i J.lelwy-adm dllhwmy.}'lil!ku n3Jl}"ii1l t.ffJ "'r'1~ ~..!. dtm.:rll im't..c:b1.l.an talllllm.$~ keri~.~t :p~ .m~~. Oia bedi:rmlln. petani ]rru.j:rn ~tl:ll.. Yaktll.~ ~~ . ~esungguihl'lya ~a {d!ooi.~ itt!.am1g t-emp:t:l o. ':!II~i ~I iM:hidt(pgn dt/~ia i~j:tUkk lain hm::ydiah Alesrmmi.ia.la. ztiilp.. b~was_y.'I' ~I " ~j.gi di ~imt "y:wn.mbiii.ad.. O.iti}'a.s~ ~.me. Ib:n.:iil dim .it'll bemhah m..51..!ilt .!wi.m. ~ ~I .emhe.:ili T.u:jad:ikeri:ng ~lJigpen:gll.l!~3!\jJrurtllplm. . ~g m~ipJ]' '" .fl:akjl!lbk:a1JlP'.1Jh~rl:l semiUiI be'Rlbilllh . SJ.+I1_:g.ryil!di.1liO:CIII:f.~14k ~n. pmahail.~Fi!tb ~ ~idlrpa~ .."!JI~ ..oir~g--o:~ka£gtm_~ll~~. P~mm:.ujiang C!!lnbllikdl S~~ 18hlh b3iill. .:!'" ~)l)l tG 'fl.Ei: ~') ~J('e:1mfdi.lilS: &m.a .'~an.iAt/'sh .-.es~fial1iS'Jll.Y<ilitll.~UJi~ ~ "Yimg~1:i\1" m~gttg#~.t! n~f.drlhll:.*-' ~~m.~i.3itizllb J[2. y a~i'm~ {n. d!aLnnlkmM yiU!L'SPMti.Y~$ak:lll.wakiebidiUfJm dunia $eb~ I.y. yug.akhilit se~flud'W1i:ia. sf:ltltl. mmjadi ~.· Firrnan.llJ.p. .4 ~j!i.lmWgkiR ci~.JIl..mll£l1. dern:iki:m. \.g pasti d!tl.~ :(!4..pmilli. me~a.JL GJ !JLpJ) . ib!lD!mr.Demikianbh H kdJJduprn d1l!rnll b~(~I:IiS$!.gan &.lpi!Jl" " M~&lr}% tid$! ~.eilJljmii ke·rmg d1liO:11. b~:Il!':lbillb: l.

_~ t..~ i "Rasulullah ~be. a1$-Ts!liuri. ( .mpiJikmbagjan d~l] rnhmat dru::!kru!!i. &ll~g~lta..a ~i:t:lW'Oleh hmm itu.~ ~~ L.se.-D!!i!J!. MWt T:li·~be.!.tji:Jika'[l .riWIt]'lrt:kml dan 'A!hd. lwlah n_ _~.Jlaabu a 'lam... ~pa W.&al"lm.~ i·-:.i.rull.Dil~ d~!.tl'.p~k~ k~~ka.ln.'" . .JI"'.00 [mUll a1.e~adra:n .r~.f'ttcka'1) lil~iJW!lan.• -_ -.i. &ri~-A·m:lSy.g>I t:~dakla.~.~(I<r.<. apa yang toBla!hiberiikm Allib d kItpada. dikrikan-Nya ke.nda $!~~ )'Q.u..J!l1. klfibalkall demgm m.b ti:r-R.a~ny~.lnm~nI." Mab:ucluy.lnl.gll/tlmiylt .'~' ~ "r::.a be.'..lgan hai :lrCI.~ 7' d~cediaJMn .m~plI..w:arptl\:= kdits t~iI'Seimlt semi:ir]M1. meWn.nya .t1i·Nyjj!..rceril:ll.S.:an::a-lIDlt:i :me.t!l }'l!i[lS daip...Biglt rl!~:n di ~.me:tlillllltjtlkkOlIfi./}.ha.t:Wi:.ill · ~_ f1.lil!l.il:l!tah1i::an!.AlJaJ1.h-. ~eger.-Buldun mer.at mll!U!5ia. ~danya \"1. &:-'...J""_ ~''t ... Im>SLml.t"mlNlah kamu kefmda (mmtW.mlb~. r'-~.•.rflmlan: = le.l'llalbcl:l: 'SU!li~ S~ iittl~~bih d!~t kepl1Afu saJah $mrang di ~an.dt/~ langj$ dan {NlInt" ~ d>m :van. ~lH~1'Ii'JMIi k4"!U'nia jIIa-ng baar.rikm kiepadla.g .. '~G1 ~&tlo~lN1.. ~illIih-a£l dafi m.~) :~.-I.iJ" :<-.g d~maikcs1Jd slill ~dabb iii~jeW5 h.J1d-':ft..!.:pa1' da]il yang .:tqaa~~dilri ludiits.m..~k= b>edJ~g:ai ]ar. K~~~. ~"'}J_". ~~I!i~~d.g-lmmg Jilllng kiiman ktIp<adaAl'J4h Jai:i R4s!iJ'Nyg.dal:un liI.~ ~ J.et:J/M:Mil dkm.'_"= ~~.a·Ny~.a.. I ~r " .II~' ~_.rebe~d4ki·Nya~ [MJ1 Allo1f1. ~.k.~g d:lbe.l1!n.mt!l!li~iU :kepadla...aj!j.r-' . dekamYll ~ha:ik:m daa kebu:rUILm dari U!HOO.l'll dJi dlall'1im klt~b ShofA.~ )!.:adi[s dl !lfS$~e'.". m~m~r. m~b Anal:! 'fa'~b. m~~k!l!!fL ~!i dim.pMIah :!le~ll dera. "'""j.j .a-rrmia . k:anisn dilrip:ada trui $.~.enge. ju.. D@!'!.. dan Ribh·h:I:J~dan Smla ~. A[bm~d me.flga.jlll: (yailg ~~}p. N~[ii!ka ~::I.~g di}.b.lIle'fiel.51ALHADIID H!IIdJil:S ill!.uIlWl.1i.

yilll~.ngguhn:yaAJlah.rfir~ •. m:tk1:n1)!1ik hldiu!p 1aiIUlfll..1! ~"M!Nainkan telah rertuJis dt.aJ. b~[ka!!li ~y ~lJl.e[le)t~pkMli.A!lhb y.:i'lltm:E1li\1!~ ..attl OOS1.:wzi'i8' (l~1l. kllkin!lf"'ll. klLR.~Jl:J~L~ _. binJI1J~ ill mI!il'l:g:atakm: "Ya'kci.tJ:lts lifllifm kit./Nf!:rintdh Alta~J.I!hail:ll:!~aih!lm ~l~Htll!lm2ill. "Yakn~ di.il.m:\l ada sebd.m~e~~l~~[llicif.: . adMih.(lb (14-niltri Maifo'lbj' ~. .tmtiMk pJ1ia pn. "Y~i.L. ~~i (d:iri:mu).~tln tf!rl'alu gemb>iriitifif'!J.p.hp!l.pada airil/Ul ~eniliri 1ntlainun teiah lUl'..Amrlhm~I-"AS. l~. 5/~:m tYailtJ~OiTlttJ.ki:kir dim mM.jrfl-.I.~erlkf(la.gj)L d:mbm'll!1.tI1. ~ Y~1'1J§l'1~tidail: 1'"'(.) .mrlll.E(oJ.!J.daIil..tia.elatl.ddfl: .}'a.A]~h la'aLl ~'a_ _~~ I.mipa .'mla/1' apa ylltillg ltipni: .~~~?d.(ti'dllk p'Nla.I''' ki ..Mil:~Al1J _per.r~t:nya ptit'iilll m.t.. Imam .I" oIi.repadi:fm:u • .fUl ~iri.MabqJ:~.~rimtja da1J 5lijMya k«IIJU jd.eiJ. "I~ ~Jl'ji ~(~~ ~ ~1. ymg h.m:W. :51<14) .a~~'e>N.l1. t~ren!l~riMlya d)i1!li[ ~Yll~rang.~.tu i~U1 1..t.fl!Sll Si3hl.m6lJlc.lll1'b<lilikepm!.lla.. c:J: ~ J if'.ii bumi. me" Il~t:.u" mi. bahwa h~~.!Diil...f.t }'IDS t1dab &!t1et"pllt!!::!til:!'h~.iLis:jiti!. Ses.". Mbh Ayat ym:&ilIgJLlJ]g :tdWib le'bihba!]j}'l!ll" Q!ld.el:i~ak~nt~t:".n.. )) ·Sesu~~uh!lli".a:ktt~:nya.hat:t:l &m iJI.r diV:!. <'!dtt.f..la:mdirihl. lhefl:. dm y.b" ~a.Ili:lf'-.i:b.}]" (QK 5i:l~' (Kamf. ..(QS.g m(7f.Jirir.l.illk b.t'.Kaln:i mt.dilln.. pei'ld~~'~il~in:tkh..t:am kirab (LawhNl Mab/'fj.D\l!:I.m.A1IIah ~ ._.=· dan 'Abdul!lMi hin '...... SediWgtLlm.em"§.i m\e'~yu.jeltrsJtttnyon:g(/.abbm o!Leh ::m.rffflh mtt:lll~.~ ~~. ~ {:s:ebehU:IlKami ..nkall clli.1! AIIiIh ~d:Ul ]n.itimu d t~ndiri..l5b¢!:'Si1JtMl\t: « .S ~ .tm.dt'bip apa .."'(wi.. .(1II<da) .'ljk~""da ~~m]~~:I:!w!l$M:l!yati~!.e~a m d:. ~ • .)~tl. D.~.~~1i k~~thl.lIJie.::(_.w:wl.ITttUI henct1tlrl fJUIJ)Ulll~ Jlj:fflim..J..£h.~p'mkhl. mmWmggaNn diri~ (QS.p~ di bmni .l~b!.menciplak..flllwrid'4}\fllng b~aling (dari peJi'J:tab.l!lgatailm: .n.) ~~m :KQi!'l'l:i m..1' ..~Qilitdh.~ nyatl.~ .p:.tj'l'!' pm }\:in.y.~ d bfil~lln.cl.miRJan it«) Stlp-af. lWz-la'iJ' YangMti'hak~ ll1gi..a_n.Nya . .'1!l.}"l!rne.iJak sda :'loottUl."Lel.EIgn:r. "Telolh $. dkipukan .h.jll~ ~f ~.~.g"Ow.teIlttlw} .11luhemhaJikiepllda IIiwibah.Iii bmn'. 'lllSibm. _<!'iSi ..d~ o:Ieb.a k~11U(.1 i!'_ ~ _ .!!~r.y.ik dll.a.tp Ma~g'ya:llg~o~iItg f l4gi. ~~i:Jdum K-ami (A]bh) .Ny..m.a. .mg.!!l~Jah f..m'iU!d. kf:!l:linliL Q<I!Eildm IllBJiL[!liWan: ~I.....D«I~ A.mci1~n.llah tik. IIIL~~m:k.:rng yttJlg .1::aikd:~l"-I~kdir(ke..l311..~tot:..l. Do ymgp:..ia h'DlmaJ kiJri:J'.14J1' iI!.w1l." KemudlLm filmeJJtgau.J~ >t ~ ~ "r' .twl:ouk YiWgl1Jlernrl'~k"all pen:ger:m!l.alJlllya) ke-.I!J:.ufuk mail:lpWlidida. . ~M ~mam.ruc:ip[wl] mJtl[u~i.' 1 'h~IJ..ili'Gipit. .a.I b~r.r Juli' _"'.._ .ih..]a'l!igil1l bf!T'tl'1lk«dtat'tr/.rm!t{~ :be".~[hIDl ad<t p1Ja:~.rl'lti e~i.ng nkidif. " .Titfd'a Sft'l. :i~O'~rn:gp~ y~g w!:<~mpamU'lilb~ d~g1U1~enU!li.m..If' ~' . piUII ya<n~ m.JiImg b6Diat" bahw'll I. .Ahmad meriwa.mdihiuk Ii:.~ A.tUlggul!onya yangrlemtktan iil:J:l adaJab II~Md(lb b.e.r ~I J.m:aFll!])l.~ji. b. dan.e.

) "Se.!L1kepada kallilfl.. k!l~I~t1..rn.y~llg da. dit(fjllkm :keJ]aoilia kilia!l]"ma]"a 'Cidak 3kwpemab m~imiPa.tiil pmgenialJlteit'Sebut ~'mlIli.ela]) diberikm A1!I<!!h.som!bOOlg.. hin W..ut yang t.il1a ~tu.~_ $!!~Jtke~@dI'-!J! ~tiJ ~!Ctj~dI cl..mH: tkmikia-n i~'tl ~(i:S1.ilib.e~ad.1]!~nJ !=~fWi.1:l'il 2.:all oleh .lnggJI.~d!~r! 1.n ~QllilbOi[lg dan mer.I· y~g!1.fj'!J. ~ ~ .kmfflJiluk4i reri41J'o'l:ang)'4"l'g j:CI.p..SlIlebolb.. 1.~!'jk<li r:ita ~e:ff]{tdo1!l~'pg. Kmti Iehh . bahwa ilml1l Allah {AlIbh meJil:ge~.llI!I!l Kami.mgg.'.· Nya.di~ tidm m~~ui!J'l}'1l!.~_ .i dam kabu saja.57. . dirud:IkattwY<li dmke~et~~fi Krun'lli. kali<l!tl menjadibil.diJt:s 'Abdullah.5J.leihrur:hpa!31U ~nl eihe!.tr!hdl O k~H~berpi.n t~l$l~~ $fmbir<.k111.riz. kalreruLDjja. Dengilin kata i:JJin.l':am1 ses~ . dan ornmg ~i!!liIJJ.:ia "~d1t$~~~~bl.p 'i. JaElgilllWl. 'L. ~yaktti.!pt~ dellg~1JJ k~J".Jm11.:.~. .YlI ~g~!:' Ibili~J!]me!l.!1.. kalian.akanj 4rhj~th m-Hd4j~ itag:iAtiah.wm S~ltm'fll ~!1i~r~j4~g~. dm peanlissn {Jl!ereillr::aIiI<tMl) K~. ~'7!i' i_':.I!..!Jk<l!tL!'l. ~ j!i!dikmlah P'~:a k¢s()di~.\.diW.~i~ .lh_!l karena usaha dem.J. JiIilJ ked..dim. ~!l!I~ ~!t!lb fPMMMya ~ri lrn.tll.i.l.1. Kata TSL. ~ ~~.ya~ .~ ~iJi' ~ 1\. Ipl!~~.y-mg Lebih daJhwuadia.sHIm darim.. :payili k. jili!~g.leaw. b.:ibn11E AU:ah f!''' .-Ny. D rnenllfapka!::i ~f:!ruaEll..m mria~<Ui Qrang lain breJJI~.ffiernberiimhtikrull. :sekallgtl!l ~ebl1. jeM.l. A]!all T ili·ail. ~ M_dnya.!!r.b.q~O!.!ik511!a".. t.V-:- ']krirmah metligMal3!D1L.dttp g/~ YR'~gdllTer.rj~. y. kt:padl~.I:.n. ::>~g. ymg d~beriik. .r~wll!l'.~ 'J i/IJJ:. • JI .il.jjt]l. ..1.l\:m.NYil!b~!l4 .apa: ~ dibmJea.ki.m~m.nt1. hiiJall .ngcm.-Nyg Jreplldliimu.erua:mlbahbn.sehagai wujud rna jUl. 4 Jf'-J J~ JJ .:mp eR1Jmarunya.~Nyakepa. • _ ' _ _ _.! $~. .~~ daa apa ya:!]glid. " D~mwiI:I:i. ~Lmjt.sudruhpilSti aka.'!..l.11rrpaya .!'1~boii1i hl~ me»i~n. datlJ. 'I _I _ _ _ _~:-.'ilifiI. If!.um $ diwuJl!. "Dilil ~&J.IfiIwk m~TIiyaMlk~ diirii !"di."Omrlil. J:lidillunlah ikeOOiu.Allah T~ al.at :!lU! d. Allah ~id4.. ~ MakU'drJI)i':!li. t~nggi diri. suclah ~lle:tlijadi kemapiiUll.btdgaimH1!~ferj:aJlfi~. '" _ lr:_g i. ~.tUhejMal:!iIio.1k~. plIDm~~k~ ~~ m~'<t~· dan sedih.be-rurm~n. yan.I' .akatn t.~ An~ . ""'!- ~ ..gebhuioMwa :JJP. Allah.l.mengal[..:! ter.'!:~ ~sb:a~ M~b:!i~.!.gg~un diri. "<lilJJg. Offing. te1jaill.!f..l!!3iI11:G ileg~Jb sesuam ~6belum. k:ilian 1:lle11l~:l!k:.'a].ll!Irn~w yang telah dan ikat:l~etiadL D~ .1Ii-Tirmi.ll!gg~. . ~Il .~ ~~~¢..a (bung lbu:'eetl!a. _ _.dll~~\1p~~i.g."lf. ld! l'::a!:/. ke.lMi.p. y~g .g :me. ~~. ~ ~~I ~ .!!pl..!t}"L.(Ii <l~ .hnyay:.. <i Arti.b~.!lIi) ~etI!~{.!. ruti kali::m b~M. tetspi i.til. medw:3!y~l:hn di.. . keiP3d:a li:aHafIJ U!i1~3 pelli&~laJ!!!1./unllljtmgml 'temJu gemhira ~lJ..~J:1.Lh :llil!d<lbi b+l.: i'. Te~afii. jmgrunlili.~~.umg bl.nio:rpa. 1e:t.hih-" Flrmm."T:idak ~da S>:.Ul dml. I1ikm.~i1ig Dm fimlID A!l1lh T1l.l. Thlln Wab:b j1Jj. ~_ ~_ - - kl..ah ·A~.!t h~sJ!u.1.\ l~k~~~. At H:ADI[D Mw:l!im.~ kan b~ . ~Supaya kamufor. K1l~n.dzi.! 1.dr.'l berarti metnlberi kal!Ll!n. ~1. daitmg kepad:l. be'Jbm~ rul'i aras or~ng ]alrn" 01s1:~ b~a ~tl.

.i\~all "".iDl Se4allllllya.a.wiI i~ . ..!'l: bm. ...a$I.~.i~.!:!. '" """r'~' O!»"'" ." Ylkitl.H~"napa: m~=kan ku....Kam:i u. .eadlibit.m} y:~g ~r~m.. Demikim.tt~ ~Hl~. .."""""'..S~rf1W:Uh1~~ ARab Mah4iJloa' la:gi Maba:P~a.~I "U(..~Y~1.!!~t mmkram. pire ~~m eaR ~¢t.:g (ag.Al1f1!h. bilri~1 }'atlllgbilMr.~~ ~-f~' km..i!!@~.'..'''' lc~' ".tl.o~!t.l: b~ fo .I' _ j • '1.~apm1Jla .l'.t._..'.erek~.hj.:.m1l!k..f.:mel1eillcumg bertbilt. ~D. :(QS.tf4nR!'lJu'~ /las....... ddn.:n:a (kruIl1rlt1R) s.a£11iI. .Kltml ttlnlniM. hwah k:~henarc3CJ ymg &i.~IJ' ... malilJ_' Q~..P.N-y!a .rm kellfdila. tikth ~. . Sec <lig aimaaa finn\Ul AI]!Ih Ta'aI!a.'" '..IJI. i(pemikif.r.alkui o1eb. 91eb k~IrlL1l :it:1J. A .. "t.. ymg d!i:pe. .r~15) S(fS. Se5U!JJlgrJ[J_l:my~~pi1!if'LDg :para."" m.dKami ~'P~' me~~ . . di d~m s~!:..St!P'P I't14n... AI. ~ j tL.r. k~b!J1..'(fma}.~ .IJ.I~t~. kehilrnitan &fl.m...".P' ~S~Im!ggm!m}\:I Kami.apal he:kwl'an yang hebat~l.¢illg n_fdttt daR t'dd'h .tffJ.Ji . .:.57....1 :W.nta~ti sepi.. J ~ 2. it"..ul iba. T~/. ~u.lEmtu1.p~$S!l. aka!l sehat Y.rf. ...membawJl lnlJi~r.l. fA. . ""'>I' iIli'!lF"n f..u". . L.Dia:~ k-4n 1:!1!!1:o:liCit ltmdi£m ... '.~ r..:!t i:J1ali:! i~.1lf ter&.h."'Y:ab:i.ml. ebWgus me.W:!!.tt~ f. .: &iraguksn. " I""'IM.g d!ilp!i'mlllk.~ .~ ~ ..i~1 .."]a1[1.Ilk'dli ".!~ bp~ s m. }'<!in.ikmiapa~~ .bnkUy.!'_.t41u1tlb~£ ya~ 1f~ikmy. . ""]:~ ~jJJlm<f4:bk:aiitJ'l!.'l't}oeidfo_Kami flmm:kanh:ersl5ltnl5l 11Ie:Y<!LaJKi:tab .!dn&i~.l!b·g~)'J~ .c:-J.U] yang dda]. :E'\jJj.~ya.u P~P'''!.. HAD[[D Ra$ul~RamlKdmi:de1l..) ~:... ur.k...gatt . ~eng!ff!l$-R/JiS~Jtz:.I.'A ~ ~".J~l~ggub.ulr4"'Vya p4(/rfhal A.I~ . n .f1:ml1Jl.rtm4 m~ aUitt!l'h dan ~f". All.k!il:! !I)!cli M~. (QS.ili. oleh ]J\lI£a R.n-'-.ayamttill:m:£a: d. ~ ':':I..Q J t ~DanAiJa}..):dal!~kebe@~:r.lab mif4lgtl.lIn? ]a. RIl5. Qll!t:i!ld~J'dan..1 ~~. ki1..IMn Kami dp. k~acliim. . ~\l1. :5.'..' '_""""..·Ra:hj1i1~an:7). . .I1a'htirla}e dilih'!'ll1~y. ]agl: ~Ill~d~ad!a.btrli~: ".JiJ. ~ "yaitui!.' .._ ..a~ Allab I'lu:~etah"j~ia"4141/~ me1~!lr:o. T~'a1a: .!'.Mf.. ~lhe. I~! y~!!'!g..

'. '. meLal! mend. .~ ~ "'Y.~'J. ~d'.jl!:.IW.:!~ ~'~ '·'.~ oJ" iJJI ~'-' ". ~. ~ • .membtl::ll) m.:I:~ i!'Qt! dimillpa.~ 4Ib.m:~~ l1i~ta!:!. ]ilIJJjllrfb.u toersebut:. jI! ~ co!.R(1.~: £if.~.t."y akill!i.• Iya 1ehu.al buktL Setielah hUJljilh diteg\tkk.g-Of'. h~r.da oo.al! bat:wg~dlf't'.hfli t.'i!uill-N~ ~ } 1"'" #kIWy4 -'.'alJa .. seirt~ men.Ilam: l lS}. ~..hk.:.rne.:a'.:m ~..rmm .m l'allg stlITllll!lill. lb¢si.ep!l.r:M>1. I!?" '~'-'" . b.mg:l1llJ. .<l. JiJl!~ T~·~\l.m~~ wr~t 8MJt4${m }'loIng bRt.lmh dw. pwa.d:li.ol::J<n~l"ruligmen.us.~i d1il1n1li1~t~"luntUkbe:rtenr!'![!. .11i dengitIiL m~gu[].adap . .d~b~~ SiI.~ W)~~ ~Dltn.hi.m~!'ll1JR.tne. .. seperti poo:mg.~ ._ .d.' '..Di~m:~~j.11!1 d!i'. Ahrn::til dan Aililu Da.mlIDsY::l!ri'~[kill1 hi.iltil. tiJali:diliWt~~. m... __ .c...57.eJil.t1ti.g" ~~ ~ak.lI!t!.. km~biiian $damati!~ bdl3$ ~Ull!._rll t!f. DetIJI..el!dl!l5~ii1· k~!lira.e.!lial!: Imttili: . ..' ~.zJkiklll beram di ba.! .1. ".be(. t~. tOlD tleliU1memb1lJaI b~ tu!lruk EI1efil:lka:i!lQri. O]~hkare~a d ~t~..m. D:lin.~. r'~ ~i. "Raslll1lill!th ~ herg. ill" t~rrn~gQk~ng.I!'M~t MikMyy:.. ~.p.b~j'l:! m~nll>i~ OIr..~dilm kehinam duJ. LI o!' iI..~ll. ~!~·Ny~... ~. ~'~~J:j.P..111 ~i ~:i'iig p4J.~ JILl .riwaYlll\:<I!ll dari iii.1t'us !ei!lVfl!mern'baw:a pooall:g sebdUiil1l harl. d!a1i1:ffi kehid.t k41kfJ4tan yang be'ba~..!!!' dahm be.. peIlie~ a1!l..l. ~Y<llm~ Q~!Ul.l.r:s1l'lIj~t:l~.y~k.yllk..d~ptaJ[lbemk:[ifi~11S keell.~ '. :. '.fil'matlJi .d\l!p .lda: IHlttJil1l 'Umar ~. se!:tingga d hmy'~IPill~ $!lij~.meJlO]ong ag.lii. j" 'I.g)'lIDS m~~~~ p~ d..gtlilbl1i ri.. y'q dii. ~~rl1m'1~.1J1&.ittp"a ]I'a'~g i\\>i!eJii~lO'~g'<tg~i\'iita}-Nj1'4 JoIn R<1~nl..1'I.t:lt mpgJt'iliAllah ~'e1l:getfi. b~rreri. dIU]!i!lil:l·l~:I!I.(JW'"IU:J: S~ttll.fi.p.. al....!!rtIi!~li::a m~~tlms~t~~ D..anllllht dd$ ato . ~.ta ."1··. ." ". tl!llJ~* be'1pe'tlUII.. iPe-. YIUlf!j: m~!:!oJ!:a.~ ~p. At H.Jit':l 1nlt. b DM.I _.~.:1) ' I~ ~ ~.r-eh....il.Lmo"l JJliiIh ·dan [lJl.bmp1lik. nya.i or.I' ..eirti (!bmw .. tombak. A[lilIh T:a..bcliMg. !iLs~p.lo m~d~t~.A11M:J.. • ~. SJelal:igus 5lecag.~::ip~ $.lJ~ ~®. ~ ~.[I!i1dil!:Jm pe.w:aihlJJill!l:Dgi\fi 1iOmlhak]. 1l1eII~~.t1p':'I11I'mereh. .~.i!~ll.nj"l1aC lMgi ~.:ti:kank.Ka'mi !ti't!~.~.~ y:ang m.-~ _•• "'. AJ!-J!.wbil!fl\l'lAIl.~ m~mb~gl\:~gtd.!iIyen!p'~:l'lI!"l~ bUm!.~ ~~l N . ''ntJ:l. .e!leoflfl:m~ya sfte]ah . .tp:!rlik:JffiL malib.tt1'lipa~ya tmiap_ot.b(!ri.'. 01 1. .NyapaJn].uWd.rtmya..l.ad!Ul.!ID]]D R'gb~rnt~(~i"Qwt~nJ re/J!tlg4i k~lirn4t yang kItar .p.h ~ ~J ~~I~ ~ ~ "1l.meltf'h..J' ~. getg.:tI.11 "ymru.. d.. KiltEl'lil!t:d:rlifIJ!?i. ..~hama k1!Jrr~~ diw<ilb~~ lI.01:· '".• '.I ~~I ~r ~ ~.!.~ ~lJ .l'Iu.ritD}'::I.)~ m.l.~ dJamm. 4'~.ti~JI . diU! C~:I'h~.rul!tih S81ll::a h:r.. .' " l~ip!~.mg~~yatI1g D:.i!~ ~lI.-.~'.l!l'II.rnrne~ lbillll:w:m'~ >o~g..s'ld.•RaruiUllM :iji ~. .'. k~~~ ~."' MakS1!!diJYII..llill..~ ~ ill! . ":' • f ~ "1' .I~m.'D.¢1l!®~!li.Jtl! .g dienglU'l..~p d!i MalLkU.I: ~diL~'fQS.T.kki~b~!l.w'!lIJ tda1J .]b~d.mrg.gj. mem~.~'.1...ajielasan. memerimahkiW.mg.

lIiI'lI.li h~it kep~iklo.Jakllat M'ahotkmt rllm Mwped":1I5~.#~. b.a IIJjII(LanLmijaiiiuntinJa)n b.(QS .U .Kumi irir~gi:Jntla)d~~g.: k~w~"'~~JIa' (QS" A1··'A!iMb~~t:.!nut1M' lntnlJortda4ltiaklil'n t:t!hiJ'dnfjr}tlJjo Anah.27)" m~~M. ke"lJ11!!tlilh~·N. (QS.r.:2'r) lt1h~utc~g mmgadn.:gillLn m.zl tlliak !mtJtk lI~e1lcm keridb~ltul A. ptliJd j ttt:!a ~aj.mm.lkm~"guji sl. Dl+l tiM ~~Ij!Iah.(tflJl'.h~n kep.[t:!l:tI'!:'!1 ml!Tek~ m. ile:~ &ri :siliallihkm~~· HJf'l.uJ111l]l1: KaJni: fe/ab lnengul'llS. 6eJil&'iI:Il Nabi..j ii.nmemhat"lJtl!I !lropa saja.m o~f1~-6m~ yang mellgikifll~llya Jum.DIln . ]:buhi:m~. M""ka~ /{(I.lytlk it .Allab Mnl.~m ""u~iliJ!ln All" T:lii'.tIIfig~!:!r!l Albh :m~r~rii!l!~k:an jih. ats.1.gb. S./£a"lni jaflj~ ktltmJ. Di:~ti. D:ajl sflSnngg. me..lb~.lytt) kmnt tti/"k m¥t"4mjiiJktlml~ k€padail"er:eka~~f!i . ~l!Xllity.td::a~~O(I1l!:l!!!:pp m. ylllilg.n'Y-a $~O~S ~w'! .(m't7'eka sfmdirl~ ~tJl<'lng•. D!lmciilcimjuga.h m. '5/.kenaMan (tallal:.drm Ii.R~nlKm~i: dim .l.!!l iit!.iq.!1!1J!.tn.ull5!f:rt:a triM m.~~.!:!~ nya.s. ~gi.ulll dOll11m.i..jtiflj.trIg b_m: ~ Y~':" ~:~ .~w.m ~Jabian d:m aJ.Ilttn kelIlml1yct ..Jr til tmWli mmka a. t. ]!Jlt!laloii:lJg-N)'"S!.Jik.Ku:ltti1 I'lMk. ta1u mer:eJiur metneiiIJriiI:liflJy:tf den~(I'n p(t'meliiJamtm 11'!:tlg ~'Ii':m\mb~}tlif.If.Kit<fiJJMd.kallgi.~ij~.i hmyru#J.~ w3." Ywi.ellgll.d~ N. dan Kami b~tm ( M kepaiimly.anktlMb :Ptld(lb.tU8 5iIID!I'mg Ra.adllluln.I. Mmm/teruff.mukmi bilhw<l se:Jlll meJ]gJII~lIS NllIb ~.S....Ufa m~-.~~1~rlt~d$Ji m~~i~" D~$les.!:¥! ~1!iflk!l!1 mri l\:~!1.7:!i~}KfflJtldt(m .iln dtln .Kami iri'N~ di belfl"~~~ UI'~U iJ~(I:J B..dak.anpa.cl~l:u:! di".' "D4n K. dii1at.!il''W-1I')rn1r~ :I/(~1!~ ttr.da ya~me'l:i€rilJJa Pf1lf~'~ilk dan hl1nya& (h' atrl. NnJiJ .doillui :£eb~~#m la:ii!:u!Yll:.a:rbfil:a...~~ pI. Di:~.kllI yangJat.an 'l~ap"ler'ij ~ry"dm.. pl11a ID.ilr1 hwgi't dan tidllik.n~m saillJl K:i!mhp'l!hl d. .~rang' ya1l)gbmm(l'/~ rii "mfR' m~ pr!lMlaillya d'al:l.Ulltl. ~ mem!bell'ii.

l_g-. .a1ta>]tami ~~ m'~ me'lJIoil:.m yang .cl!Ill. ~ ~ ':':I'~J .BalibllJl. r~Jt:.itl1..il)9 ~Raw~!ltN..d~lI. dir. mel"eka p~g bt'.ruga:ma.dan ]lleru!hell. .:.:lebi. pila Hawa-r-iyy..dr :mfrnlbe-iitilhu.alah pokak d.:grn..liri !leillil-]a :!l.Ieblli..·~· C)jl. kOlmu j.L7.m y tii . m~<1i ~.kepad!a RasJj_j~ulhh.Ny-a ~etaplallJl hil~e'l'sebrtn telaih be(l:huai~ b~dI'al d:a~:rumme1lJJ}al:mbfll.:nllt itu dan yang . ~Y i1lbi.t:.~!iid ~ Old:! k~_te!J!!l Alb. "tel. Nibi temkh. A[lab 1'9. K4m£pdik4.eclirman: ~t1.u~.es.1ighalt~t$~bll.t] jllg. Al!I~.el..a.d. ka:relJiaj~lnd rnemp~_k:m. btljm."'yibi.mII..t. [(em11!d!i:!inen:g1ka.s-"Jg.riJ. 1\.i! A:~l!. ~ ~:. • kami bagi m~1'~~ . ~lA1rl m.m~n}"l!ul:anbtll!hw~ <lif!.~--n J&p:I1Ja .enka b~"t·buat i~tl deng.!<I..i." U~~U. lul!mei:ih'llrtm)!tl M1im I wli m~ll~l{ll: d\M ti.mmfjtlt~~ka. k~t~[jJ. kll'l1'h'l~ $e$iii"J:ggtil:1:tlJy~_ Di~ ~d.lsa b.p:ro1:\\lga'1i.~ Dia!ll E~rErutI!I...!t b~gi m_e<~i-.. t~.:m.b~a: ~Be!p!l'S. ruk.i1~ya.' y:trii.)'a_u.:l.en:ak.R<1sillK&lmi d4~ Jl[gmi iri1'tzkai'~ptda '1$4 'p~lt:'Fa Maiygm.r/4n Kami _ _ ~.tt hDUSDerjihw.'a]a.og mef\lkalil1Jat"b~.dekfiJtkm..ak m_m~tar:k.iI]dah kep<l!clik!.masul.l!ik~bli1!I.~ I€)j.AJ~.hacbp ses~ makMuk" ~~ .ei l. dirik..l. ~.j!lliW meaesri ikeridhaan.'lI1':ilJlke.U\:.kd!.d:m ~. D~d~h.~ lw. . bki·[a_ki)'ll. :lllJerehpng IllIflldius[llr1.r.:.la pe!].I.n mmb 1J1~?p-da.ui se[.(l.i:_ti '. m_ereik:<lk.m'l (Pa:ra. detiVr'I mehk.i!.::i omng-fJ1'!'mgjd$ik ~ Y ili:m. ymg alblJlaNon.~Ie.Jn rwa ..yasenY"l 'b.ll1l5. D!I!Jir¢!1dap~r k~.ilifig dlWirilk_ akll Sa'Id bin J!illb~T fiat' Qo1![~d\1!h. berEU.!jl.1:~r.M'lIlWlg._}:'.IIt:m.m"Nya khmlmj.a:m..ma!h i!ilIr.J' ~rmJj.1]<111.:a:1il Bmi lsrail •'lls:ilJibin MalJ'~ ~ }~g tdOlh ~~~rl !ll'~r~.tet::!lP'~ merekamet!igad~iI:Ii!i h~nsep~:nj I~ kilren~tt!Ildo:!'o[Jg O]dl diri me:rd.ag<1Ii:iUlI!t1l! l~ d.pada. l:ami.)~~ ~*J:9 ~n.dw:ts~:!lr~ :l<&!51~O~g.'Np.tl:tl.Slit• .t_~.ntan:l ~. "Dalt..rimm kepOOJaktl .~1:! dvp¢rir!!~h!_ol~h .~ ~ ~P~i Kami ~£dafg t!ulrtJajib!e:a~nya l~e:jMd'a m.t~iJlI"K~tib yang MnfiLmik<l1lJJ Alll1ih Ta'al!a.[ lIo.jIh T~'.PJ~:a11.t5~diri" han di bda1umg (J.. :I]Ja}l'l_.~.u1a~n had Oni~. me-:rel~ !:IlIn ! fl.J:m~".~. ~ Qcr"'. 7Cla:pi.tdl. ". AL HA])[[D ~ ~. (mu.!lhwim.rn dan mf.pirtl1.:J~ i4f~ ~.eka tid. k:aum Nil!ll":itlll.iI ~.rengikm setia).~d~~-~ AtJrJ1 menwn~ ]j:lll iIli u!XI~~.m.t( ~ lIoa.lv'[.K.It T:lI?~hb.jII.L~ Miii:.~IDbi~ .~~.i:r dari . ~ .dl~ lll!l~i1g)erj .l!:np) tmwk mmoi---.rYltY}'ah Inurn.!i~ k ~~e~i~Mmra. Aktl berpe.-I]..!!.m~!l:5y.iik1im tili!'l:gl}..j€~t.erak~ ~ Mahiid[ly~..ihslity.t mel-e'b~i(lak meJIlge-_rj:iilm.si."lru.g.1!V:J'lg mel:llgik-lltinya. Ah:m:adi m81.57.t :S~'~d menjillWilJb: ~EngkiliG fibflmtU_ kepaJakll ilIJJ!1l }"<mg dulll1pe-..ltll }'."'.k:fl.uib" b!~Jit'!J mefeb. Husaia-Ibnu MUhm'l:lm.lJJ ~ fi:l'lllatlJ.t'uk se-'IlalltJ:J. .epad~ Allah ~. Ra~jil.tmiiring. ~ S~r.~ m~"nCl)ri k~ridh~_. k ~ di m:l.i:ln'l!SJn. .u.1ksU!clTIY~.merel:a " ~i.lkepa.lib!]lil iilu b~ti !]l>el:et~.ta"f:a !!~erd!-.!Ii.y.U!..J:pat men. abri Abu S~'~cl:!N:Gliudri 4l:J IJ.ercka ~id"dt dengan Fmdwll'fal:1l yang ...ak-4~ c Ulcbhaniyyah.mereka.l!}'aiIkan.:UIlP. ~~~ . lll!elljaJ~nbIl $~"$~tiU y!Q1gt~dd r~i!'rn.i-$l.gif-.f. F'ert.tW:.~f\!'J.~M.'/Nl~t~'r1/!J!!l" ~~Yi~.ru!.kepl1.]m01ell.g:ll.1ia1it. ~-abb.~ ~Jl5i: ~ ~ ~'~ "KemtJ.:~li .!1!.\) 9 'Itt. Demiiki.f'..!latlJ. .i>l: ct:. Ml. K~(.k:almg. se!(l!~l:1Jg K~rn~ $!lm~ $~ik:aliti~~k p~~n.

'.yrmg·lMnmil·n (ke[!dila para .. ~ • ..:r."1I!ce...~.laca al:nib..~.dwg d:ailam..r~)@ ~ ~'.....daP:(fl berjrrlan ...:~ri.:''1-'" ?C1 ~.J.1J..mlIifiit..II' .. . 'Oniig j'Mg becifi'iitn ria". ~» . ~'.~..~ ~1 ~~~ ~f ~ ~~.. ®.....i'...oW'.. AJclul IC_it~b>dimana m.t~~ gokl.m .•.... 51':29) Altah.JY:~~!J_Jil .t F~rg~~!!!l.-.lS~ . !il'!~. dim ...'...'~.~.....l!~~.Dttn Allah }~tdfM.m'tJljadifiEan tmtubtu caba}'l1Y<Ill/Kd~~i4~ Ci1brzyll #JiI kam~i ..~lahkepadaRNstdeN}M.mg tell~hdis6Dut... :...i~"=l!t ya:g li~iI"~:IU~ d1dam $u:rn~ Oli"QOI5h1ll5h.elfibo~w...gatiUlm1i di iJu:mi..~ ~Tj .. h·.tdaJ!J...-~'" =i!.b.'l...~ rk _j...".m AhlulK:itab y.~.a .A~ d'. ikatmg. Q!lIl~.1~..~.~O!J._1!t. ". &ibM pah.i! i_ol mmd~p<l!itkm .~""~" ".ft - '. ". :f. :. ]. ~ ~~..maymg disebll'(lk. ~1iL ~n:li..)ll!d:Ui. .emptm}lfi ~mitf S:~b1lg.:imim:~.akti':Il ka..mM. ~ tela ibersabJa: ~~(.w.r. ~r .. olkm..~'I'" jr.adh~ d. ...ll~ or«.(QS.iJkim YilfI:l!.cia!!']Ihau 'Ab. ..JJ -" ~.~J r. '>I. Jug".. kat=a.J." . nis~ A~h nif!l'/Wedhn rilhm~· N:F keptliJal!w iht'ltMgftm.i'I"" ~~'1 • ~ '~-•.ldald4N'ya. y.b~.!fi mk .. "'''' .~ merILlpallw:i mh.·'t$y.oe:r1la: di "~uiulli:J:b.o!.. _. $eblligaMmrut:! ~.IJ. " ~. ~'f.mmd'apt' .. :. '~.mlt~ dl.~·N!!:i'$·i..'I:> :!le!J'rmg h:aimba.~'p:ll·dadiw.dan.. bfi:ft.elleka..p. Dan Allah }l1i!1l:8 be~'t.2S)~~~ng~ii:l~g·dem~fun #'ffj ~r~a}\ij ..:'..~:aim...om kepads N~hin.fla ..ek..'3!lll d~am haili~ asy- im :Sya'hi...~eJJkil pnn .' . .I.li'niaAl'ab (jika m!Wdla~iilak bmma:ll.41j. . . ~·~..:a:kir k~M'lllo f.J-iiD .' Iii.dUlLP~' . dari Abu Mti$~. U!l. )J.U1 :. (QS. ~ '/' .§=""t.i:li.'" ...Qk..el'lgk"...~~ ."l~~.. .berimlm.:rmt!l! S~1l: dan. k9.~ De.. . J·~~'J1d!J·~~~~~d\~~.r!Mn btilJif)(JS41~ya k4l'm~ia itu ad'rl'td Jir6cill".ngc-oran.~. ."'~t I!.-:. '. ~:r-~j' til.' ~ v..!.. dilrinw di Imgi..m~f.. ~ ". B<ul'da:h. "'.killliL dalam :b.tJlig i:lern.:...: iliri~}'aik:m oW! J:m..::.(J )'allg dikdler...way.tij ~ ~J:1j1~I~ "A.~ ... r r ~. ~~ .lit1:er:€'ka~idak .g . if·. ~ p~ m. ::.1. '~. prmg(lmpfm f_ogiMdl'!~p." '~'Jo"" U"'"J'. -" ~~. .d!a.RdtJll).ahwa.• ~~.51" At HAD[[D doJam..ooJJ AI:III1::1d.. dik:rn.'~'.-""..ifI.'.~ ~. dad AbllJ. be:r.Jfo' ."'.nIglllym1g ptaJlalJa. "'~J' r: ~ '@I '_.~~..' ~~ !1i".b. ..·.eb..4!1 ~...'.al!!W:~. '" I.i·~ll:krpad~ f-iap.. " -: ~'.m: be:rima.1r.fl: .J~ . j'llllig ~~.. l.Y'.J:..fd:. Dia berikal'l ktifflnia' m.~ ~ . sesunoggulm.. ""~. kepada Mflbl!1mma~ • . H~:J]di:lklah. ~1 '.5'].. r. !. " . "'.a'lsm. ~~.. b::iliwa.dan ma mecngamptmUl!ii . ("~.Ahli Ki~ab tl~~ll!i~l~i .ill.'.atwwltih kfj}a. :lsbm.Wall'Mml..' ~I ( . ~.' Y. '. d~ k!di Ilpolit.' :).A.-.' ..OO..•.'jl:' • ~.ij 'L.

~ .UI~"Kst:i!_b Ahhil Kil. ma]~" Dall kemu.li.is memerdekWnIilJfii . 1Wsit~. ..dian.bu. la.dLll!fi ].. ~~ Aifaj) mr!mb~~ 'mh}:n:atc~ kf!jlaJamu d'lla .en:mpum:lll k.El taimb. Id..~o1~h Mtm~d diaci Ib!J1u 'U ma!:' ~~ :i:t ~~rucit:lli: "R. . .ya.ml!.hU.1ia Dm pe:nllibi[ltJil.i O!':<1'~8'0!':aJ'ilgya~gbmmd~ RtlSlil.bagian.g~fiy .-tu umukmll mha:Pt ~'1grt~p~ w~yli.w!iliti. kel:ie.r:'" I. dan..bekfrja.A1HADJID Al!I~ dkm halt iiIlIiii.dih-Obilihaik..iliI1m ]Ibnu Jafif' 'idMfiJ~b.gpega!w:ti.pg'~44.t !rffi . membe~cM. llJmpWJIa!l. Nya.:i/I IP.".iriw~. da1il ymg m.~ .t adrulaih hadin~yuJig dJ.~~ .W q:]xm.jj.:I:~ .ur nJ:1W~r1. mwaJ s~mlal[Slmimh I.u]ari:r.g!1. ~YaJ.da!:!. A1Lai:JJT:ili'ah ~!JmwJi. Di iilmlr.aY:li .l:ibISlp.lk:illan daipilitmell. "Ha.. .l.apl[[!:l1'!lf:..n?' r.ua.1' ..li.~~~..r: ~.~1~ .u:ay<1!.~g Jb..t MUh .1mtp:}i' ~ i~me.et~lJ]' L.h.selbribib. yamg~efSooi. [)e.1» kep.d!im or~ttg ymg lllemb.:a:c dan .:..p~cb.rj mel1ga'E_.lo1~ aIJ·Bul_hllirl ~ MuS~i.~ ~ :c. (k~da para ~~ ~. ..IIIe'reika. serta merubefikamam.d!id dati kdll.imDllJig bud!ak wmita1lY~. "M~'lJ~r~j !..m druMIJ. M¥ Mom ffi~m~eriktm :>11..dan wiman1ak'k~ 1. maJa ilagmya (iu.W. rn~lak:uk. r {leiIJIg.ell1peke-.me~. ~Dan mmj.d.tn.m D~ ~g dlici'lV:. killIIp!lJt. . hti.yacJ.!Jb me· nyomhongkalll I .1:J1JiQung rerseber 'S~a!':aI:i y.l5 ~.~~ d~kiafl. 'Utom 11m A~i H'rucim. alIo.Ul..krukwmah irepada AllAh .l~. menik:mi:llya..~~~ l!IT!t!!at i'rri.:Ian d!U1.e.jj~uherkai::abg'j: .• IJimlluJt Y mlldi iti:Jih. .a:[l!lll... $~ OO. 8!l()nng flllI!ll rn.Ja mereka.l.~. 1J!mIDilit YahOO. wuukku Jeri.57.M~b a5bSJMlNJmi)j~ ~ llbml 'AbiOOs ioi dlis~Wti olehar.mg hersedia.i p.e mpf:.d!ll d~1ie-rl pahala.t {~S:~g ~e~!iJlI.en.Qg:iihm . i~1l!pllilil ymg rn:elljoW.elm.~dlarnmttnbrtrik:l.m:!ap<il!tl\.:UMl tclM.puflJiUl.Nw.rn~ diw.~t~ lM~~.a5uJ.-a :p~alaL. ~ pene. mlKl fi k m d!~kiw 1'-g dJ!nwayca/[ktn QkftlJ IbJrl.ookin..m..~.D"].uiHd ~ tel!m '~enalb&t: o j "P.ep:as::k.UI..:Yl'~k::l. kep<lda l!:a]iID."Kam"la ~*m4t. y.dik.i dian Nasrani :tdabh gepe:rti sebeberapa Or'.m ar.y.. 1~lu.ItWll:p'" p$toojWi.U!d1J~.

..w~y.wyliJtkan ani Qu[aibili. dari p~ ~pai .:.un. " .\.:·. {1:~. $~p~[I!i ~~OIQ!.d.T-r ~ .i1~~r!ll~g .or:rng ¥ ".·~~' J..imiiDI de... ~" . dian a!...~ ." 12 .~ » # ".1e:n:r.lmiCIi (lil1!l N:ilis<r. K11Iu. "'iF' -.1[!I d~ri m~bi $1:H~bt 'A. " N iii ~ .~~~..llleagenal.t!lg t.' ..·rJJ' I""!"..I~1l .t~!!'~~!J...lhliLlI 'Um:M """r..d!>I. -I.~/-..il!. dan hmi.mi:r.. tel!teEJl:l!I..ehlb hmi .JlJahupa kailiu set:Ull! I:I!p1tlih ilp:ay:il!!Ilg [kamtu..~ ~~. "L~." r..J.~..mtttJ9w.I# ~.t Y~iLld:j dan.~L~·:~ _. '~""'" ":PeJlJ!mp~maO!iIlibum musl.~ . ]fuga te!ah ycang $rulU. &ri[bntl 'Um.m¢~perll.me:r~k<li:'J~ ]M..~Sili~!'lJ'!'!l.-~..e"..D~~~dju yM.t J I..rng.~ "" . • u."ta.o..rli yarag ..' Ia bel1t<l!filya:'Apaklili..._ ._:_ r-.~r"j:'~ ~J~~J _ ~.mg[ldapatkmdw.hailitsf<l!Diii: ... olehaJ.rnDrnM. &..:"f.ip af. Dru1 ~Pi!ly.1_.~iIlIl.'~Ii~j.u.me...ri S1!J~.. I'~..f hi_~g .aku akmJ..·M· ~_ic . herhrn:'~ rid\1!kb'illtitib l!. .et:e~rja.ai...s.a.~rsyar~tk~ ik~1I~djlj kami....':t:.t diciw. _ '-TU1 . d~.(lIiI:IlI!II!<ltM~d) ~~: be.~..IIl:IIYa. ~.t:iyang ~anr.. '<7'""~ !.o1! dd:.AiI:J~. ~IS" 1'1: ~ .!l!!'l Mm Hai:l.-r~ ~"'" _ : ...e' ' ~n .b.h3!l! I~am <l!l·fi~knatl me:nway.k. " _.l}'lltk:X__1iL Mn.~'. 'Ii ..<ll' ~.i~'.iriwayaEkail serrdliri. Ia m~.1J~' . ffi.paorllatllapa ~aja yat.il1J ""...."_.Hft~1 jl Jf~ ~.' r.!bu Mll!:il!.. 'AMWbh D. rn.jJ~" <'I -: (-:.r:bid.-~•.r:.makm .t" Li ~ ~ ._A.s.p~ ~..ra. dari. lD.l!in.lIlluilit:uknya. .~ ~ i·I.ui ~.i.h. ~ q J~ :il. • .et'~J .J~. . m>l.. .!k. NasI"llni ~j!1d!iiri!lflil .gerjak..bmcd!'abd:!e~l:i. dI~ri N.l>i3!ilWl "...nzhi11llmi kat1im padS. ."" . JIi:..'~ Imam Ahm~d m~riV7. be1i:tubet~abda: Rawrn.UIJ.1"t~kllllJm.l :p.:IDiID ...-. Lalu merek:a iJ.t.ibe:riahukaJ!'._ cl.~(.J' :...ll . La]ItlD. yD.lD!IOl. .erliJH aJm I:!edkan ke.e_.ji ~.~:I'tt\. _'". .i~ .n:gan ormg.#1 ..:tn slag SlBf:lya..raJl:.At HADEID iSi:ll!.~.t1llbia:n.·Eillihan ..~~ .ernBdia ~am'qirath~' Ke~ahlliLili •. rneIl1herikm b4¢rj:li!.5.'Uc kan hal ltm"K:erjaklW.*~ . clclrl Mll'mWI.~~..J~I .57.tuk.NrufP.Jll _ .ttt dkui I!.<lilil rek. ~~.ti .~_ ~..' . W :i~~ . darlk. Uim dan amb.r .• .):.~-:.~LW:s....da!"l HillitlL'l1Jil!d.~ ~j.t ia akatD...til' L~l1J ia berl!.reb m:eD:ga!takm: 'Kami yang lehili bm.. ~~\:Ir·.ll r-"'"' j1 1.4lk.r:led~.e1l.".a.])pi 1ehiJh.l. ~5'O!ipeke'rjA1W.lligaD ha:ruts Nian'. ."'!w r<:ol!!ii.~ ~~.$h~. ~.il:lIhh. W.'~'. U!IImlilIt N~ tlb:ti ~halat ZhuhlU£ $o1iQ]!p~i :shdat ]agi: 'Siil!paki!!ht y<l!llg i:lecl!'lledillJ melakM.~:"'·B".:iri delli~ llIPI3!b. -_!!'>.l!. ~'~i ~~f • ....iLlkamimi.~' •.". 'r .. ft\:.~ji~ '.l!g.. $ 'J'r' _:.uiIbh ~...~1' ~.I'.e~l!..\l..Umfruj.m dID: -me.. ...w~~. _ .. .__~.~ :JL."rn..bekel'jla ~e[. ~pili pen!1oflgH.. sedilkk 1l!pi1!h1lya..'~\i ~ rIii _ ..r.~ ~ • . 1'~~ " . Uiti~~kil] '.g:!l:ttrut jl...Jj im kUM o:J1li1mo'lJP IN..Lg akiil~Jdti.e~j. ~~i-' '~~~ jJ ~~.qu~?' K.f..:l'JI l.)r. sikll[daRD.Ii _:.if' 'ill ~ . .'~" w-" ~..* ~#~ ~:~J~ ~. I!lPH-tiJi~ .". . kiep!ii.uk. _ ~' • .

e:tlo.ek\'l!' '5eJlesaill:aniaih sisa ihar. tersisa.{j.rU lLI1t:.p'. .erja r d b:ruJiya..padla setiap k~J]mat }'a_~ :m!lsu! p:3id.jik~!IJJ 1(1:1. ~rnilia. mf!l:lJi:n~JLllialli1JJya" Ke-~lllJfialil Oifmg .g iain l:lgi g~uk be:keJjameti!y¢I~k~1i :sl$ii:.-lfYd.d.. ·aam.y ••• .f'!1'Jj'll 1n~t i'ediiIJ'it PUI1IlMn #Mrrmia Al/(lh. mereka menolak Jm..a l\:. ~e'rfi~m~: IJ.1..an kie.p~t:la ~r:lk~.".I1A11:l1h ·'k'" . bahws ia me:rnhaca'A. A ".y~drui D~ .5ud..a il. I.itU! menyew[IJotrlLng lain 5et~m ~~~. i:lllll!l1lJJaI.o1!jffj. LJ:~.!. :5' nya '~Y" dtligg.~~.di:~~. JJ.h... kata . .11Zg ." kembali (k€p«tla Kam.j:adikm.d&. Via 1ii!ITkaJ.~~-ngim~ m lImuk lMn!lJud{1t... ~}< ~ApaJwbw>'. Jan Ibnu Mas'l:Ii:I.!:llgtl!IJJgkapkm: .H ·Albdll~.iII pWIl bo~hasi.t :me- f. Ariilib m.. ..".l.. j f ..i1#i5akl!l!n Imbr.ng tdah Kam:i h. ". kiliaD iilkan .tk ..~\ ii} ~.AJlili~.'~" ~iida!k} H. ~ .n}'ewakalD.~b~~ata ~~.1!<f"be!U!t t-e:rib~kli boa_~w:a I'i1IJ~re~ il1.~~'~..bill JlI.~h AJ~ !il'¥:1 d:m ti~ jl!l!g:ll.3Jkhir k. sampai maltm:!Jri tetJigg~bm. ' A1• An' . o1eh.w upab yang 1I~aI:! ~k~ peirSfl!'fOlJt!..nhiy<m': 9:))...~1JpllP.dlaJa ooa g:ol:IIJqlilR' Demiki.ikiw.t:I. rl~)P"S~~~U1!'h tid4k m'D1~kin~'<f$ {pmdU'tiuk)5i1#W t~ y._L~':" !n!~~~Tc'4 .mellia<lipOlitk. pergi. ~"..' N=nn.g .~. M 'SlilesaiblJlbh ~~5!1l pek. or ~.e.laikapiIJ~g diile. §arir rne.patilalme1'.r ~r~'- 9]e:hb~. l'Iingg:llll:khirnYll" m~t. edijci~ ~ s_ W~iUI yang. anM' baIW dian !mibi!1 ~I!!lnhili WllUklllllUip>lih Y:)l!fig relah .Ianwtll j...' '. WI ..li.' bi.1I ]leWle:b. "' Ihml'!lI. Sebmjntn}'llJ.etoillJui.·Bulhui. yL. .pt:JI ~g ooJ!ah k:tWl k~i!'~ .M.p.ll...' M1libm~:r'~~ :pooIl:UJjjJm~i!l@t1'j:U:al'!IiU:lJya rul:l!~.etih w..Me[leka be'lbt:J:')\.b.t .l s~jnaSle~aH tidal\: =rn:pl:l m...'lo~l JJ'£'lJ..tl11ilh jJff:lJllilPlllmulLliI mereka daa cabaYaJy<lltg we:!1ek.:lJ~ .j~ m.l. p1'~ ~r.:l bibw mrnik4 .lIIiese!k.fW Da'l1 AJlah m~mpml'}P'i lM:rrmia ~ kepada ~ sfapa jll..i. me:!1ellia m._. .I~.1:.. .:¢IjIll>ll!1 k~. orang ]1:11oerhu.~~rr ..:[j)!1'O. .a.. .ll\lbm'lgs:a.r:Wl!I oJ.'i "l. . ". tidLaJ:. . tiiiak su:pa)nl ben. Mika.: tt·d.p ~T. Oem..d..~. me":IJJ~l'!rja:kaD. 'ym.l. 109).b '~''''' ~M~ksU!cl." DtlmikiiiLI1i:Jaditst-mS .mill'!! 'Asihar it'~ha.~!ru 1. ia.' M. t. l'f~b:~.fi:l~~k!l~:3!'~Kare.'.cl.d. ~'.' ak~. maka. :it'l:l..'-' ~ iN-' T .l.'i .dl.5? AL HADHD ptIl:UIl.' Nam1Jl:l!l.. "SiUp:a).1f~t M¢ffibeti apa y~~gdfto~~k·Ny'. ~1..J:.diciwar~~bli $e...ah pe.01. . .{o.. S~'j.:c ru I".".~ . Jar.y "Dan ~n)'i1.g<ll pe.1(J1 mfme. kilim a.ilil1ll.. 1.~ J$~4~:.. kanmia itn or ~".tlAhi1Jl K~a.l!I.nglmbl!I1E .lbillir. ~i)~:.JiDlU[ t:efSiebpt.] mfol1!dilP3I~k:iW.wali:fJUI ad 11afilft'1l.JfI.l.eJ]."~ ~~~~.~-A'~.:ci1ll&ic:e:~Jt)~ '" Rf'l ~~ M~SPl.: tns.U1 se'ba.fititd'!!' 11U:n$f!lcanfU t.e..J!. .dikebmdaki.tflJ~!~4t_~~i~~ .(QS.!nYIll.'mil:i'l·Nyiil.lgmrolberit:twJntk4Jtk~I1j:f~ .I ~'i' T!l...2).~ w- . do m.. -.l-~""."y'j Oil! ~ ~ ..fo~~. ."D(m aJMIMl~)'(l'f.:. .'E r~.~ ..'1 A~m':'{QS.dan..r' ['"""" ailaldh d~ta'l'lgm:l Ai1@.iW.mem:pumy:'.('-. '.w mW"eka ddd" Iii'ka". Se'b~lmTIa firm~. . tne1fika pun meIlg.i:Jya.wal :3!~a~..

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->