nail

,AL-HADIID
(Besi
)1
S!i!~t MaJd:attlllfyllill

:Surnt !k.,·I5F: 2'\11'9I}"1!ilL

"DI!!~tllJ

11Jelrym",rl' Ntfmn; .Allab

y#~ Mah~penr~lf"~h J(lg~

M;li1b,~pen.ya)'!1i~.Ii'

Imil!l-n Ahma:d, .iIlleI'iw~yiJtkan ~ci
pernah .m.eDIyampailiii!n

',[i;'b;iJl!i.

bii;!! Sari.y~\i.~ bd.w:asan:Jl1l. ia.

memhasa al"M~ahbJ}Jat. :seb~liJJ!IDtid~r dan be:lla'lll, he.rs:iIibd.t:

h.wi~:!)

J.i;:~iI.da

rneuka., buwilI :Rru:t:JJ]iljUilh~ pe.tt!lilh

« .~ ~f
"S:e,~Il:llggl1.:11.ll}'a

~

~!

~'l :~O:~))

,aryar.;'··

di

~;l;_ml1!~

t¢it'd:1!pa[ ~ru~1.:laYlltyang ~eb~hb.cik dian :se.,ibu

Dr,)mik~arn.l~h .ha~~Sy.a:tlg ,dir.iw~Yi!irk:moi~ Aibu D;!'w1l!.d, ~~.:.Ti:mui&ri, d~man-NiJj5if1l-i, PJiel~I'I!!i.j.il;l;l'l B\1qlj'-Y,iI!~. Ar· T:~r.midci. mm:J:gartaka~m. "H.l..d~l$ ~eTSebtlt bm gh1!:rib." D;i:ri a~t :r.m.g (Ii:Ilil<1lh~~ Mliam hlldits tembl,!!Jt " W4114i!oW'1i<il 'Ltm-i!:d:l!1.:& Jirmu. AU.:ai~ 't:;!"i1~: .~.~ .;;.. :~ ~~ @o!l~h~AJh~f\lG . j.~.~ "1Ji~·l~h ~" Y~i1lA~t dan Y~ng Akhi:/Y.rJi,g ~ir ,rUn. Yatsg iklhin dan Dia Mfl.1Mmen~riJmi Jet4J~ Wf($J.f~ '" (QS. Ail·Had!iid: j). Seb~m!l f1I1!l--i ~ diur.ID{aIl ]ebmbn.~llt. itnsya MJjlliI. K~~da~Nya. k.ep~}'am tett'aTIil,~an l1i!i!p~tla·NYl1 pi.ii1a ~iil.w:lkka1d1sitilcllar.· kan. DlfI. Mt.ip1aBiJ. Dia menjadiPd:ID(h!.t!g, d.atJJ. D.~a ~haik~baiJk. Pel!U:Jid~

:yang herada {/t ,l(mgi1' tt~n yltng ,ber:a:d« hmni h\ma~hih keptilda di ALld, (m'tl.l!,~lakttn ,Wes.arrm .All«h), &n ~IMY (l'Rg MtllMfJ'erka~r1lag;i .[M,flbi1b{jakstftur.(QS,. 57d) K.epnnJYd({n,"~14ab' w~i'uu'.l: lifngiJ: ~lan bumt, Did; !lttmghidnpkn~.dtm m'Cfll4fikfln, ,d(ll~Did; MaiNnmmd; QI!p.!~eg(flfl; mutl!", {QS,. Si':~)DitNrih Yang' A:WWflI. iJr!lI; Y~~ AkiJir. Y:r:1~ Zfila",i:r d(m Yfl;ifl:g iJa:hitl!; daJJ .Did Mab!1me~etilb.'fi~egili'la se8w.!!~11" ,'QS. S:7~j.)
SeJ..~:li!l1

'~~~>l5b1_hkliplad:;li.Npt" ~~i" Y

AlI;ah,'~ mem:heritahukillil. ib,,]bW;1, ~elIlllJa,~, ada OJ_! lmglt ~ dli,I)IJJ!D $~~,l,:J;t. .h~w~g d~ 1)~rnbr~·tlJmb~hillJJ. D;!IJJ fj~·!I:W:lb'~, 4 j,.~! "lJ.m DUt ,~kaM, "yahui.~~aSe5iUllitUtnJiDdwt :kep"d<1-Nya. 4:, ~ ·!f"Lag(M,f!k:J~fI.._'Jia;1' '" ~..1am ,pemcipt;1m, pett'mTIlh, elm, --- N -- ",._ " '"' • ,I - t-.";"-lah ,_. ~ itwa":!iy:;m,C', ..:t,·__ y... ·..,:c -';"',,!J ~,y,) . ~'1J '-"'J'~- 1- ~ - '! l. "I(, '-,' '" r' . ~~._,,,,,,,lan,gil' ,iLvl DurniL Did Wf;engpid~~pJian tid:n m'€m""ri&\:1;i'J,"' M~ksm:iny;1. Djiil, i.l.~ Rajay.m.g mftl!ii:':~~1I!d<l!likm m:aJkh]uk,Nya, m.e1il~hid.1.iIp~iIIn,_ me~actik!itR, dan m"mlDeri si iolp 01, $1!.ijay~_~~ ~ :k~h~nd;i_ki, ~ ~ji .~ D $ ~ )oJ t ":D4~ Di4 ,iI!ft:rw'kullm am ~~ ~er,~r;o:ltrl, Alitmy;a. "JU yang D:i",k,ebenil!a.ki '", :pruti ikm ~Il:rjadidaaapa ymg tid.lli. Dia. ikehendakU. tid1~k3i'lui:a pemd. te.r:_iadJi

:t,~.~

A~da

D.~nji~rl, A'n,a;_~ TiI'a1~,<I ~L;H~ ~~ ~ ~~,'G:I~~!i "Dfp,i;;;;h, Yo1ng ;., Y mg AM,ii!', Yang ZlmAiT dan Y4.'1\g&tbin,., .A.yWilillilah }"mlg di· ~tik:~n oleh h ..di~ '~fb;i..d!!i bin S;!rir~ di ~t'AA" Y~fJl,i m¢i:l!,i!p-~ ~.~. y,~g lebih. bam dan. se;r.jlburuyn'!:.Abu Dl!iwud meciway;}tkm;! Abl11!-~Z1l!rn_a]lm~m· bentah'lll, .!k:a:mi, 1a, bercem: "A,k,tII pe,maih brnanY"L :k,ep.;J;d ...IbilJlu 'AlbbCdlll ,~, '[$-1!.'!k.y'Mt$-_1:i!ti~'A& :5~~tli!-~@: 1!k~ d~F~tl! .di d!\laUiri d.wJi\'kI,!!l:i" :r;'ibei1!,~~; '.Apa, ~t1l!1" a!!;! kukatakm: <Demi, J!Jlah, @k.. tidak !!km :n't~~-IM~,~rit~Jb.t!1ll!l.yI1!.· L Wu ~,l b;e.rt-mya k~pa.OOku: 'A:pd~ Se5W,tIJ ,itu bii!l9i.!p~ -I;\F.I~?' Kem1,!!di_~ k i~,~,t~~lw,~.seLay.l beEka\':ilt.'Ti!lu. arl:a ~OO'Bi1i~, f'iW'I. )"<1!llg. teirMndlaft'i dlan h~ :il:U-.
ii

,~: ;:;J;!} ,.::r..' ;j-JI

S~h~W~~I~L!::'~~
41.!';;'- ~ ~

~1]~~

'~W"a'ka~ k-aml~(MM'~&J'd) j'ilta kntdada.l'drn" ke:ragu.raglian tmt~n;g a:pa ,ang .Kami uJ!rn~, k:epaaa:rml, n~ M1l:;akardab k~da I:l'l'':ulg-o~n:g ya1'l!g me!lj~ca Kita'h $e:brdumm,tl" S-~il'fnggll.b.t~}ta .dahda'tar~g ke~la:?;ar: kepa~ ~ da;r-i R~--bb.mu.·(QS. Yi,llU:IiS; 9:,;),'

~

"r'~

iJ J< fi 0!f11

q~~_:;N"~~3J':. ," ~,._._~. "_ JL...u ~I Q) '4-- ~,

~' ~

,_ • ,~

;;)'~ .~.

57. A1 HADl[D

Sel\1injl:iimY.3i.Ia be r k.r[l k!eplldab:: ;]il-m ~,ng:k~~ mep~ap~ti.. ~~UI~,ttl i ~ a diaihuilJidirimll, m:iika ba{:d.u.. ~ ~ .~ ... ~J' $~I'-" ~l.iloJIJ ~~iJ' Jj~l! t ~ ~ 'DIA,Jaf.' Y'ltng A'fVWI1! dan Ya!1gAk..b.Cl"> :Yang ZWirJan Y<1J'tg Bathin. l!km: .Di4 MAhal1'umgeMh.uistilg<t~4
:ayart :i!n!,ymg
51JSJlat.11. ~

Tem~pat beibe.rap<:l perhed;lm dbci 'pri!;~ MI:ii t;afStf mwgu,;ci .ik:u:I'.Wg ]ehili.berlcisar ~f:pu1olJ. S!il!D]pai dlld!pWlllih. peJiLd!aJp;lt~

.~.P.
,

11il~[!1Jkh~ri mel'~wllymk.m" Y11-1ty~b!)~'i1~="'Y:;l!~g Hi! dlari'!lb:a[h:in." D:atl. Syilikh. k:u:n1, iI:·Hdi l ·Mizz:.i beEL.ta: ~Y:Jih~ dismi a&:i:dl Lb.l1li! Ziyad :d·F~.mi~ ill. ~.pw~SGbuah kir.tb .ymg diben ~ Ma 'am aJ.Qu'l'-an.~ Dm. bm.yak. hdi.ts ymg d!iri~" kaa b~.ken.am:t dlengw hail tel'Sle1illlt" O.i. mrnr:my-a ~ ymgrnnwilyM"m o]eh
[mllm ~~~~. SestJ~lu sec3rn.lalllr

Im1!m Ahm,.j
,do'lllwtika

h~dak
_
-

d;t_~ Abll!!- HII!!-i1!1[.~ ~
tidil;l!t:
. _.

~b~rw!l. R~i1!-!.l!~S
.

$~~~~~

~¢rJI

Jfo ~~~ jS"'y~j L4) '!~:~ J~' Y~JI ~J~ ~(~J~ y~~i .., ~ ~ ~ .. ~, ~ ~ ;.~, ~I! ~~ ~'~ ':i ~Jfi~J ~j, ;)!lA! ~~Uj.alIJ,~~~_, ~IJ~i
0, '_
,

.

1I

-iii

Ii

HI!

_,,,.

,

...

'I!'_....

or.

~

..

~

~

~

~.;r--J
.j!Ij,

, ·ii ··~~i ~rJ·2. ~ ~ . ~:.
I~U

_

~
~,

u:i~JI·.J'~i ~~b.ii, d
~'."

l,..1 ~r i.~
tf!r

--W"~
;01"-

'.,'111,,(,'··

.. '

,SiI,F

.: ~ ~~'I·f '.'! .

'.

:j

",

~J"'.~

~~

~.t.,

'I:~ ~i"'· '".

"",

'if'

,!:II

~ J'

~.'1,F""

~

~IJ' ~

'·II~·."_ "tj. ~ ..
':., ... ~ '"

~'

...

~\#

i."~ ~'J
,r" ~~

-

d'I'~ r; ~~

ill

'.

,~.r

~''V'''!""'41!!
-~, ::

...._:l,

'!i!I1"

..

I!~··-·

.r

~( .~r~

~

~')

~~:lJ~ .~~ ~

r"

~

"Ya JJLiIi:i,. Rabiblm;git. yang herkpis,tlJ!jiUh. Rabib 'Ar:;yymg agtmg, Y~ Rahh kamid.t!l R~lbbseg;i!a 5~tI!.!., ~s ~ial!:! llni~l!!.tUElkan T;l;~t.l!iiiji], d~ al· F'l:Jiri1~, yang. me.n,umbuih!k:mbuJi[ttl'JI1b-lIh~·lIIhm dan bjji In~~. ']"id!ak~dll r1ah seLaiD lliJgbU!; Alu~e;r1i.!ldWlg kep"r;bM;U dim, kej~,5eg..u.~, serjWl![tI ]l'31li§; .pegwg '1.Ir!:t'!il!l1<,ubwwya, E:tligkaul:a!h ,rd-A~,tldlak <Ida
dan EIIgkau-!1Iih Ymg BaJdl]Il, dan tidak ada £!5Il!l!W ~mIl yangterse.mD'!iI!lJiyi d:aJrj-MIl" ~er.i1>o.a!ilb.b. kemanllp'I.I!l1 kep<lca kilIllLll 'I:I!lit:ulm.etuJj},iliSl b,utam ~ (HR. Mfiillm d~ .

~;~~;~~ y~gi::t~:l:~:!~:~ :~;!;::::~~:

~ilIp,kID1lah. k~. dan ke£ilirm. (kemis:kin31li)"
:tl.y;JI).

a' Mahllm~~·tlb'liJ t~{fla tsl: !m~i.4' . "~h~p~ ~1iLtJ:ljb~·t~~~ taDJ!!Ul'I~.trnu di m~na . siicl:jru.I:i(l~ Dia hmmt9nmdi a-la'j 'Any •. J am-pe:r.Dat.liught rJan.ya. &!/jd.uinJa' "Yif!Th:nt.berit'l1!hukm te:!l{:angpencipt.:1. ju~d.a Ce.'\ak.l«11Jll'lta.~:«JMJ)IIln~ 4effl~TJa~}'a.w.:!lli· .dalam .kerjaka~.l«n.j_.a J<"li!l:g' . . 57:6} ( .~. (QS • . pei!'ua.i. ~~' ~ ~D.di:seburik.masl.i~{I. ~~10· ~Danoiptt yang .arfl:m (k~ika) m1libm.Mil.iikti.~ ~~ L:~~ '". amal pelil:m.li) &img sehell1m ma1!am i1..s '.g.llJi.ll.r:a:aJ'seb:iugga tidaLk ped'!:l. ~.e &JimlDya..!!kan tielli~mg per:liema.l:ikan d 5egalri Urmtm.NY1 leb.!lit~..5:7::5) .-b.lmg~t dan bruni oId:tNyu ~.m4'1i~~ .li~ dm~.dmYlI.•.nJ/'l·Jab m~rfltki.. .ftc b'NI7d' Un ap'lt y:ang kd'llar' dar"padaJlY~. Ser~ iitu Dia membenfl:an'l.I.i.1"5)'" seit'elM ~d:p~~hmgi~ d~ ib~ Pernb~:l.OS.:rJ1.'r::rn".di'a m~rta'hu~ d. J'41t1 tr4fk .~anliriJI.iamm~lii~apa ~g m~l~k'.ijf!Hl!...a~:frru ..lab kerajM1! .tit~ yakni ~l:. <: ~.n)l4·f!M-· Nya.aim~ rmg. Dan Allab' Mo:b4tndfb'{lt affil ~'k4fJ~U .1!f.tllt'lmdtirl I.~(lj(lkam·n btmdd..< l!~j ll~gidi rum.~ kepiula-NY..d4fj~ .1.kdir.{:t.ed~ya ~ ~e!ll~~r.D:a..l!~~ :sesWl.fmJ:iJo.m .~.'3ImJtng~J:~.ktptt. [ehh disliJ:IDp_an.se~r~ dtl1:gaatl!.J)iaJah ya~g mi~. d~ b~b~.. ~ ~ j:~ rrDan ~ )'IlIllI~' tI.tw. t:iI. .i.~'Ur. . seru h~"b~k:~ _y..~..11.q.&n 1Ji.Ny~. DIli1. :p~:!"~ Mabiht &m.yamilin"Ny~ ~i.~ ~g .ri.m.\!lIJ dan' langi'li diU! (ll'fl. S~b. sebellum simg ].ij m'ltlltm ire· ddlam $lang dan me. fin:Mlil.hih: "])i.la~. &i.ha.a~ Allilih ~ me:m.I1. Dm firman Allah Ta'illa.1rep'iJaa· Allah-~'b diktmba. (ketIk:. Sii14) Kqm. ~i pe!:b!J.IDg disenaip'llota Mailalkili[ ymg :mlliia.. d\:iin. emcu.ersllm. Dsa ftitm.ml. dailam 8I1ita![ al.li g ~ &t a!lt.a.cikm rur"~ mMuik k. bijii. I~QS.l(:ip'tt1ltn..D.~. MW'.n b.'~ d"'j~j.llIul.ih hnjlll['.i!kitan~t~· kedAlilm m41tlm. .rnpil bu)'D.1r:e 4£am bl~mt. Dl. rr h1t@'tS $b.apt: j!'a~g .!n merJ!p~ ay.A'.

m.!tJ. ~ "DIm ~ Aa~'h.d.r<ii. ktdl:j1.~~ ~~:.tn &ifaw.NY'iiI.~JaRabfj.. Imam. &i mana .ngar.m. MMy. [)~. kem$ual.iJJra:b selmgai reD:rang hamba. ~ ~.1!!l.cib i.ng ..!l.tm.berada dalam pe:tl!getalllliW... .P'e:ngall?l~. me.aill :1nf!Hf.da.wm. brena iru. Se. ~eli:aljJ te:otmg • _JO sh..fi1.l.d~hUittm.lii1dili~ I!1l!gk(l.~~m. dan penJ.llll kdii!l6.tiJ.lh'l..g~1'j: hitNi!lV~ )'4#8: teliti ~n: ..m.g Jt~'(la A.~ittpm~rekoi! n..!!tmi~ ''-TiJak ada re.jdMi.1!iW."i<1p.~ ~')l~ ~G. m daJ!amll!l-d:itll b¢!l'kJilt!i k~.'.jL-rt jntl'l.I'YY~ngpwl dl.m:-~ D.iji'briij h~NmY1likep(jJ.acb 11M £eJia][1Dia {l!m r tiilllk:ad:a fulblb mdamkML '~'Yl"diri-N·.w.}]un.fr bul_I". .ll~J~ p4r14J'4ri Ki4m~t den:gan..J ~i! ~ '! s .s:i~ M<liJUiP'I. .k4n dattm..mellihilimu. b~<IIp!J.I ~~ .l.) k.t Jibril Jl.iri~ se:ndiri "{QS.~N~" jik~ ttlgMllItlilliik meliha~NY"'i.io.p1.d. ~ tclil:t am: "j: ({ .~9 .!!i ~h~i'_.Ul.mlli'b :S~WJlggWmy<l Oiiil.llihili t~hili dittig.p'!d. dli. AL HAD[[D kimamal pe.~" if'i"" j)~' » "HI'.p.i'3l$etl!I:ITJJti~ me~g.!l~fi~~' @J . Ahmad ~ pe. haikdl danlJtan illHi'!lljpUlil . S!:!:!llmggtthn:1Jlo:=AIL0 $td4h'i':I~J.e.nlig M • O~e~.!beJiirlru!l.lab fJ'lerdoi! .lihat. m~JliF..f4h dike'mlMlikrm $~Wlla.rn.!.tr1JClL--p. semJ.t!i..llbl\lrib>td~ ~!!!Pli. bendia.'"Art. da:n.:.'ll!lll3!l'lJilan:gkw d1)j~sy~. h:<lII~ k~adi1.itmg_iJ.~i:r:.ji .&AI~u $oo'~olblh ~gll. : .dan di ltJJmi. y. kaliaa.da.il!l1LlI~ 93~95J.w :llir!!. ~..ya.n (keQ. t:~~~t .(.uiJ. M[lk~. .gli!. unJ$MJ..!~bJJIJ'llJhw'I!J R!l5~]IJ[JiI1I. ~iIIl tempat ~~i~..kalian.57.d4n mmg:6i~J~ii1gm~ de!f.&J. aEailjJ.

.1lim.Ny~" T~tkll!d.Nim~no".:oi~g: dan.k.<].~ .r.rwi. dian.m fI'I~ Datlu:rmiltl.r-'rL'" .m'e!liki!P'w:I S:mgilit h$1!I!l dsn t<l!ll.an g.}J~ ~ ~ ~ ~.~l:I!ol memb¢rikan k~et.1:Eig N m~...l'lb(bl1~g 1[J)eJ[Jr bei!'[\1ik1!. '_ . d.-. Se:i.reb.b~il..3.j •• _.. . D. N'" 'I..ia· l~· J...hUkmilh. ''lh.~.I1.~. IHll~k. ' '"' .Vk.N. IDI!Is:imaillgill.m._e ~D.~m iid~1!. 1¢~etI!Ihu[]!yi ' .' '~.2"..:ud~ bell'bU. ada yang haik.dll. t· .ik:ililll. •..gilt b~~~rk.'iaim-meRtptltJfti !feg4la isi Mli. • .. tie.!leJ:Iffit'UaJil Jan. 1ebil:! lwjl:lm.Nya.kilrlafJJg.dan na~kk. -_. }~ . . ' ' 1). ""~.illak akanp em:3!h metl!J::!mkllfl llema1!stllli d:ul1.\_.... &:mte'.lfip~mj~g dm memperpendek sirul!lg.!alCtg kctL14". "{QS.:!im.lilll1lya.."Jo!J "lim .L~ra m. I.. y<lJU.:Fatlbt..( ~ '·r· . _. ~M~.ip m:ilWIlJbNy<L.j .~. .lrn _rUi:!il-:yt§ t£ pa&Ja .. Dialf'l1lg m..~_.-::: -:.eJ)1- fi~ :. .1i IJia J.uik-Ny~. .£f:S1I:1.¢l1l~k.Ii ~~!l.'a .. •. y~ . pi~ .sem:i.. ~~~. A:ni~Nisa!._ -'J.II.aikom me1ipatgmdall:.]/~ ~elllk.L'li!yanS~~1'$~m~unyi.J:n:jilltliLy<lJDi~.eJql~iJiIibliL sdu. $f$1:mid.mliL m.~m IIlp!ll'l\.iUl!kehell. Dja ~~g¢t~!."'. se:imlhitilg. -'J .iplakill D.m.-Ny~" Pia MiliudllL.:nkalJl irepi!lj(U!lafl.·. 1I-"Ul'a"'o1'l. mlli!l1m . F ~.dny~... . Il'i' L· .". L"L J_"" "N.il!lU!pa:! se'pI!l~I!I~l L. ••0\::-0.' ~. ':.lHADUD keJIibili pO!d!~ hllr~ K:ia:m.• "'. ma[~[IlI.J salah 1l80I'<l!ng dan mf'. . b:Lhhlil jib. 4i e.¢odiI...!d.11:l mninm ..~ ~ I. .~' ' :~~.tei-kadmg.~I fl~~~.~~ ..' re.y'1l.....(. ...:..lm!!l: ~i.meml"".I. .kll tfa. mll.. •. tpail:il:!l.1l." .. ' ~ _'. DD semua itubeOO&sllrkm paM . s. Ta..1Ii dengm keheliLdal-Nya teih. k~fHtd.•.k.y.57..-:_.! t!ut1am: ~MaJk5illldnr<l.l.gak~lI..[~· n.1i~ zhalim meski JunTa sebesar biji f.!:!:'..':4{ll ".musim glJiflJi.~.._j! t·····. o!"'.# -_J ~..mg ~.ia..i'.rbdll1l~8eihaJilWya.!1~g m. ""'~7i'~-- f' I J..jl...~likk:.e:flg.kMlIIk.lJ sdl:lJi:'1!iil ma!khl...~ll.•._I&~ L _.

ri:D!fMlc h""lita bmdlt ymgteiib.mjlu.a .erittl!t~ ~g:a:£ he.rl"4 lIia tela]. dIm dirJ ak.ilIl!ak:iiAJ~ ~~ m. Se]a1n irtUl.i!i. :illem.dan h'tT'pemrlg ~~ebe. Allli'lbtlum. e' .1_- lm'1Wlnt )Wilg .! ke:pada...kk.l~i!i~ fI1I~R.@~ b~~~liI. nl.ang . (QS.dall ~ti.t (mffiflp. il.a.)~g:s~bdmn 1. M4ka~ Qril~ ywng bm~<rl!ii .iJJ' ".:.gii.m. 5r.rJga.lJlju ctth.kan (bmmJ~ . Sed hin:~ Allah m_mwwg ka1im~g.I:. 'in_.eiPa.pen}\l1mut.lhIn jff!l11. Dm.giapa .~ kep'ada mwtlW"masi:ng mereka ~aftzsa!l)')'aillg 1&iJ.~h.I.kamutidttk "u:.@ti: Ra~JIJ.tMrlal:u:1All.ma~:.. 'Ii.l~.epadl1.!:!.M«h.t!'j. b~n~ drui .-Nya da!:JJ.tti:JI dari.Allill! pinjlf1tUU'J:y.~?lftqb.:~' ~~r-. Aildb ptJld4hal Ra. Dan s~'U:Il!ggJlbnJ.g men~klL m~u [!(ist!gr)['j~:Hl!p~'lhuM t:e~~dJt.i'liga.~O}Sfapalr.~ (~~'«~ d4ri ~n!>:IiIy~ . ~iDi~~. .Meuka ltbilJ tit1.janJ.rmrMaJ. nl8:1'!lb meIJmg~ :!Ipa ~lell:ili di.i 1agi.! 1) N~~ r4~'f'4~~ ~:r~~~1$m.'I'Jyaya~g reilmd'ap.g ceM!'j.an #Jllilu'ttlmyaj.amki.g .brIikJ tlUlk'ff A 11". 57:?) .).mm.~j ffllfflgff'M>fi'1ya.a'ieI:fIJ twtlipa(:gctrJldakan (bara.l ]'..IU kepracla k~.a AIMh beoor-be. Dj~.lhi.g diik~iWI l!.ALHADUD kmlUJ. .:m dall filf'_Jirri!ks~ mereka b~elJJiI.Wl!ij!ibkm l. k~~:Ji.lum _ptJutJdstka.tllie:-lHlJmJl~bJNlh48a )\a:ng b~"J'"~QS:.m. Tiila\!.an. "" '_L.hpaa. ~m~itiI.& .~r:piil.daAlJflb .t'krajar:ttyn d'anpflM omRg"6mngya~iIlg mfm'l'ffiabiu:tJ (h#rtll!n)'ll) dIil'l1 bupa:angfttudaJ.AUmy.(lpe.iul m~ti)!mfllm slI/ffl)l:akamubmm4:1. (QS.. tmdJal!:m. r-c.Nya~t-aytl'~ y.!)7. liLt. t!~~mll1i1. da:il Ufl!lrn{ seJam:aillij'.. l'Mn Aflai!:! mrngel:ttb.mu.~ d4i!l:1t.~i!l: m~(Jp~ltam.mlt1'l1~t1I:Ua:rk61't.!.-<!.u! k~i.llIiOtlI.~(Jn) piujam.~m'4 ~..itl}Fi) Mn.m.)rtu.fJfflillg'Yllillg~b.$bDi~ pip!~ L~ bold!jwili.AJl~ teM~ ~1:IrojfldiJ.i1!..oI'l.ggi .dibJlJnu lnfflg~~ii'.R'aI!Rl:I-Nya. :57~8) ia-hh jIlt2'l~ meD . h. .'iii tlilltlfm kttrn'u .efils. Y~. 5i~:9)Dtrn MJIm.j -.m'hi"P~Jl!ji(J"Jm~ jilw kNmu (lltInla]}' O'FtI~!l'rti'ng y~'U beri.:rn memlM:rolehfMbtlM J"uJtb.!fik~1!J.'!g~. ~empurn~.fj~.d!a .1JerimoVllifh (j"""" !'jJi:run:~\ii:lj."d~k ali.. sec-an.fn~k.l"r~· dtm na.' 11~e. Jila melIDm.ilM.m apa ya~llgi:!Imu:~~.57. (([IS•.di..<ll'memp~m aOUltOly<W.g#:dan INlMli.U!.tl~ ~~mrif~ meminJamkan..d~h ke t~g. ttu.d~ ~!:lAA~~riiI!.u lidllk bmm4Jl .ket~aJtm kep@d:!rNy. pei1~:n.n:ib'!ll:ltb :I).:. lb~w!l.! kepada Rnbb-tnuf·. ~m]]m.Jab ya~' mtm'PU$a~.! ~1Imn.im~b~ ~ di ~~ .erhil:'l:mg. k. Datl jlih ddak m~fi'i!ui. kep'ad'a . kep3d~.Db.~1kah.:~ii~ll.afmmbfll.mu]ltng Alltlb teltib Jmmj.JI (Makhb).aya.¢m~rii'!l:~~!k~k~p.iI'l.~QS.(d·Q~l'-dn) ~"payl1.mJ1J!lS!ci:!::! M ~t ymg .l.~• ).kan (~ehatMn imrtd:mu)pad'a jaltin Allllfh....e. ~'_" • -- .~..egeJajM"n met.k. l1i.blialll it'!:! unlJ'!:!!!../'k4bktmlab'Jel:mgitm drlfihart.epild1 me:rek~.. ~ JI.

J\J!mud.~.akm. ~~.1: ~berkn~. yaIlg tellah.' ]h!l!1.mia P~~!lnuntu. I.ij.l3il'!l p~nni!lSuhll!llL I:tnam..eJl!~:m k:wan~.ilId.sellirl. d!!IIndil. mu.gga ia du.... "i!I . Atau sebal!ilnya. S!lmpai l\:. ~a.:ngs~k~ Wfitl!!llk '..' p..l-..mtt! s~t1d.~ ji~~ .]ah." ~I _ ~~ .lJ. ~~!!Uldah ~].llt ~~ J~ ~ .iiI... ati!..i. 'Hilltil:li::. . AlaI!i.al!ia]d.y-Syikbir..ut m~._ .k ..J..gu ap<!~ tebb..<t . _ .q~.t be[()(irit~:" A.'U p'iikaliii!i.a=r~ lmt.IlbemJj~bi_atkEpii~. J ~)~Ju:'r.a!p'lill.ahkrul!mak1l" I!!an~ It. aUllI hm:a }'~& i!.epa. dari Mudurm :lliJlJ1:1 . dan a..wruism1lt}'~ al. _ " » ~A.l~rm.AlbJliil!Im iIIli.~<~. dilk. ..i. m~kmm .1: asu]iJ..m. dan R beliillub~I$~bdl~: ~~ .t5 ~·b@b.tlflil » ~~I' « ~ :.j~ -.lebili.... Dan l:a Il1~bl1hk.d:a Ai. ~ebili~jj ~F ~. Ya11[!. yang selaia itu... ~ DiriWilYilItkui ol~b Muslmt dari h.lliy<lo. bel1hab~.yab.Uillag ...t1!w·ra b~1'btnill~~a d. __ ~ ~' 1 ..dall::.ill .. nreJi'iwqarkiW.danya me1eib!ilh:i dli:cimu.wi S H'9"~~ lain.gi<l den.¢FI!id.mfiIJJjadi :m:iJikmu meilmllia:D.~J:i. !J.~b~.u.(~~jl j ..AlIah :k. adla.k~~~[31'i k:~a.U keikallber'l.<~:. mema:'ewg!ln..I. ~s~mu pakai Lilu meJil.~U :. S:l!l1!mJ!... all) !.Il]al\ ~.h~.~~ :".d. ~~ m.ia aka pelSi. km-w ~ kemudim." .. p~mah.~~ 'IlL.i~ij. ~ti' ~n.57-&HADUD tm~ Mlli.miilik~n .jladiusmg.I.~.

U}wcl.ilM k$mt/ m~!fi. Y~i.l!: Ml~..~aka~ L.}'1lI1g d~'IJdIbn d!BJ].im. ~ .bi:m.~.:I~. ~el.~Jikii!mer¢bmeiliSlh.i. be.i'. dan ~eci:nU:ak.Md!1ftPenyant:rm lagi M~~i(!J'had4pmtl. ~~I ":5&a:pdah Ornlll.tlhdiiJe..i?~p Rasufclla!h.g..~mla AlI~-h kI!fN!J4..tel. Al.tyal yang ~I!:rang..:. . DmJi f:i:f. ~Di.walb: "Kailau ilegU[Il.t~1 ~ J .nM4rl kepada }lamhaoNyl1. ~. Dafl l'~'1i . f btma~aT..-dii1iltiLi~Nyap\~i'3 Ri:I:!:ui . m.~ 1J. '11m ke.11Ici.aJM:fo:: ~ "{ akm. Ibshwa yatlg di:mah~dfu:m deJlgMlluilftu il:dail:aLh p~r]!. ~ S-'~:~~' Wtj ~'H"J~' WJ:JU~~.tn ~-n 1M." 'Sr~Dia ~gpl!4 .:sclllifl.~ Ditl~relah d:i1}~mlu[l Albh T~:alll .... keya!ki:mm.. Al-~.}'~g ~. ~ ~~~ Sgs!MlU#h.:.r.u.k. n Dn f~m1$_1].1.]lemD~s. n'l!erekamellLdalliil!.enmm L:reJIla me~k~.lq.erekillilntUkbenIllW.. d:i :ii:i:5i RJi~IJ)I:i· ~rtk~" ~M·~tdail!l!eil!raJw~ht ~].\!: ~ .daPi:lll y.?.Be'liau menjaw~t. petU!'lJuk Jp~J?<lldllJ S'neLah Dia m:mJtl!!ll~ ~etIt~.~r.. tJ.!!.:' if.li'lgmenj~di pe:itldap$! M.Wi: DiillIJI.c.~it~.kat:a::J~hs...Njfa dtms-mu k'el..l:Ukili. ~J~ j$~ u~ }. "ffel<Ji5 k. ~!l[ Nya dM. &Ul gclapm:ra keDodoom.~ b£ri~. cl:m.g d!e.I'J. ai}iat. beci:m. AlJ!ili ml: ~ ~~ p I1'Ilmftmh.}.ai:aJh: 3).:...i!m~n..a:!l.~. . W ) ~~. Ibemla.ILf!I..'~... fJI:.rnm ~.e£~ka. ..iJe._y.d..!dl WQgah~~ :k-d~~ Te~~f Q' m!JIkmi!l yaII!Il d:ikaguml llJl):m:n}'. Dii!i..~~klti ~g p~u" 'Jcr lSl'-' _ if Fr..abd!a:: ~Jet"Jljmeooka.1'l1iUl..'\!1: .H".'...r. ._:~! ~. yang dll"alli:llungllya..1!I:iaJilDenmm ~<I ~\!! b~~d.l!lill1Y'1?~ ·~k'~ .\l!iII.ei1l:je]a~ka~. " n1.d.!.. AJilah Ta"~laFuga m=gc :"'"1!aJik.mgbe. _" .. "Yaiw m~ sisi (br~haiw pada <lwal ru:I<l'li pm..t~d~la_hk~l1Jm yl!~S d!l!taElS $~~I..nt. [lfitliIi:!: bertm.\.t. kJlS1tililw d!l1l!!n'WS]!~!k'!i!!1 k~~a kepada mereka pe. I:'tr!!enylllgli:ifl. k.~.ng. kekut1!:III"IlD.lI. dill .J-n~i!'!11~~ Mmu tiMk .w~: ". .laillll men!iibn m. ilJ~rtiJk !i.dei1l~ &!~.1l!ab~nt1.~ b~. .•.1Imii.. ~I:J~= .u1:1bI~~=~Iul!. pe:n. ~ I~ 'j~~ iU.. petmlillik.~\tla.I' .~ M~~~.·Ny..¥ .~!~~b-lY'llJl>.~J ~l!!1 D:rull kaml[e1aJhmenyebmbb~I:!e.. ~g ~~m~rdia lI. ~Diaow~)l!1Rg tnt!.tl)~ pl~~ A."tl fJ~l1j~n:··N-pt)'<. _ .. tli ~~ ::..rr.5i1 '._. . me. ~ ~ i ~ ~j~1J ~~Jt::JL blMO:I). A1Ll_~T.~ ~ {( . _ .j...{.. j~ . .~. .I' ~ .fd' ~ ~~ .I]j).lt!:1!f.~ hail ~tlLIaMhI:! ibai'n RasfU'IlIlIah jj.il .[~ ]eJJllhar.. ballwa Di .1. mnkmim yang k. Adam.57.c:Wl: 7'}.tm ~t. .'" :.~epw.~. ~ ~e~~g~:im.l!h .. b. ~ggtJ4h.e._'IJi~~t!m'~/!4R m!€t7!~iju 't.e:t1Jg~~I'il!ngkau~~. Nab.•NY.rek.m. t .par14~tA1lab-Mh }I!Il1llgm>t'm.~"J.-".t::.' J'". :lips. '" {Q'S" AI.m waya..'illt.mm-Ny~.g"orang. J..~ ~·n~a~.-Maa-. kePwh JiMng flMib.m.at.rtlf."RomdWla!h.Illma.HADHD ~~~ ~..IJ!RtukbeMhl. [b:w Jli:I'ir 'u...flt.Ii!nJli<i!riikan.rtQUkiJebkan. . iJemr.mb_ren:~ w:~~ diJl~~ :Mp~d~ mercil:!I?" -Mereka menjil.mtmafrahk.Upb. h~Jl~·hu~~~~I~d~~il~~~.!:1.j!.. tnka.a:ll.l~ . d"ol!ll:m..i dlmgal" Jan . 4:.:j ~ ~ ~!~ ~D{m~i!'f.iflrm. (QS . ~~ . f:J 1i~ ~.' ss: . beraJiI ill dal\1!m~w!mg .w.. ymg merelbt I:!~rimm..~.~.Ummm. EJtUI .Jlr1{.:. Wtdl'aabll <t'lam.

otan:!r-Onw~ J'lUlgberinfa& ~~hd1..aal'a.1!IitJ1ly:t pahala. Ta'da :ibm IIIlLWherika.~k~11 pe.jJJ! . i!J]::.se:~t1l:'uh. "li. SfllllldahI1J1"il ..n Derimak d.• !li~~"r~ tijd:. ~..l' ~.t perbed~r. QI:an~.] Mikkrnh d!engalll oriulIg.engjnFaklan emas ~sebes1l" gJiiDi!ll'lS UhY-d . '~i:JeJin:£ak .ll1c.Ill':Ill 'f. '['a'.mud.~g..lm~ betlld:l.~«:-m.s-~9 ~All.k. (p~f.l..:Ill ~ ! "\_ ""'~.. dan J)ta.l!:eil:lilliilLa!iJJl:lJr~. AllaJ) akan m~Aggam:inya.!l[I{&~1'i keliJaikan} sailah s.rJ:lM..ak~ll!m. "'...~ o:m.:!.I: O~[.:g dlim.I! ~ot:a M. akan pe(l']!ah.I' lJIiiim.·r~~. -: I .lf!iabk.]i~!1Ib(!:rsalida: ~~g leVih d~ggi @r~jflt:rJ~ JaripaJa ~")' J ." ~QS. iu:a~ap~.~ B]m~iah bJlian .l'! S.l!th P:~tkri mM )'4~:8 ~~.el~rl!it..p-nmkni (memptt1:1:y:a.tt llbrn d ~~dit5~a_h. Sed.IS. Mmng l':'.:dfllJum (MaJe...!k. Diil. 'blilJri!l'I.~ langj.o~ y~:r!ig:be\I]J. .).eb..kll.. [~d... r-~ j. ia p1l. kead.Jiilll.' .H'kmbh mf~k d!am ~anPJl~a."Militi. ~ t.. he. 1 .NY\1! p'eIlig~dll!l~~n k.n b..1:nil jlllgil.. ~~ . J T I 'ilajk4M4J:1. i .1..].njikan . KareJ'!l.n gil!lllr.ing 1nernk" .1l1 ~ .Y!l t" urrnm:"i( ~ebaik-wJknya.~1Jk1l!!1 Mt<l MiMr.}'"il!DiLll!..c:' 1"' "... di..!-ng}'tingmem..l ikepadlil.l. i il!lIurili ]l'l:ereh[~1'.(ki11a~'ltJ }'<1-ng iebih Milt. A]I:.1NiylI.bby. b~~a-Ny@ sll.guuberwu iiijruan.tlJ.a be-:IJi~~P'ilt bahwa pn..i. 'f ..b ~ her_II!" '=".1~mi~" M!I!k:5l.~ kepq4a Jll..jj~~Ni~~tian O ~a~lg~ibJJUn pe.~ll!I:ah S(iO~g &an kalim. Dia.\§!':ti. yang dd"k l:!e'rl:n:~1l!kp.1I!m. s~b~hilm. ""-l .vmencacipara S:rulub!l~kJt:i!.~da..ikl!. " . d!~n tLll. . ~§ij..ed. m.mel1.<li]ilfllll1: diabW.·.I.gs.11!aRYil. Ta'ilib" }~'~I Ji ~.~' "1ikk ~a iti.1(.ui boahwa.mei'lr:)Jt" dan ia mevi~ah.lapbertawakkal kepada J!d]ib.ti'IS-. Dem! R.me..rul ~esm~gguOOJ]'. ~_ L _" ~ _~I.? rJ -+ .".gkip.. NyW:i.lr.an tidak.Nya<l!dalillh P. ul:lJg.afnii.ot~ah ~~ja Pe~ '~y d:a£l1J.i1tg-maJ.da..kank~da m!!lSi.lya DmnrrnnAUib.l1iumj{1.akUI..e.. ..:p¢~'l!. s::mgat gelilltmg sekalli.tn'g jli. ""_ ~ I' "'_ .ll5.m m11!lJ!cu[ @ellgilll peImh ke:ge.d1l!p .I]g-. .. IidE ada Jl'l!figberimarl p~ $li!~ itu l\.!f. bl:.~·d. orn. ilJi.1b] herada ruWligsn.g teMl:lJ~ .::!I!illdullah :iii . s.l. "1''.mkl!l~ .g!lm. d p .JI....bea:lJi!' ikl:l..u.m.U.!' :i1Jg.-{lrnng yang rrlmnfo«hJt~-n ~lita11iwJJq~ ..lA!:I.:.p.padI w.emi~~k!. kot~ Makbh..si:n:i :l1:1~hhpeJllJJbeblS<I!fi koea MalrJah. HOI. p ~!ti.) 1#1tl.'l lota w:akJt:tl i:ru.a ~~1)~1~ p~.jl ".ili.l"~J.m.t'lfiy.i!J:'i!~.1l..i.[(.h..Dafi y!ltlt t)~td~.(bhh ~sebag:U i:lerii-::uE. B+Lgimef.wi1.S~b~':39). d"pat meIlicilpill~ .. di rnmI:aIbe.:l ia .lJr.ontt1l!il pu:~.aksud! de.u!!l. Allflh rr~rmfomji.j ~. in.ngpn tii-fat-b di. r .1TItWatp1l!l+L 5et~r<1J··~ D~nr:umlOUl! AJlla'.d.lli!J:'i! 1l¢mb~ii).~' ~I:JH :ll. y.:l1l ahita.asing m~WM (ba~=) JtI:1i~lg lebih baik.i. jlib.:tntltra ka~TN~ :l).:IJt . dilll.:. .l1l1aJ .t}.d~iIJidi !iisi-N~ pula JJel'fbel:lJdaih. . Dm~ del1ll!iildan.~h>lb!1l.figtdah m~!:'eb ikeijlikal1. kiliM:l[iIk~ ~ki!1! &_11 m_.r«J~g ti{JaJ!IlIn.Jllihng.~If' ~ ."h.lng dad m~~ ..:l!.1. Y>l.1'.~e:i'Sebut." .~ri..r Okh karena .~ burni. ": S£i1udahit!!.ilJ b Rabb y:al:lJ§. re.eor.ai!:g:hil $e~~la~.J:iJ!I}"h k~h~.~ 11'_..ih. md./1h .i1Jin.m).. ~.tlj..i.UlIh d. .!'~.rd!lJ!V1JIfroduYIll!f:lJma!Rllk ~ urman.""".lk.

N~-i.llht Qr.f1I p~La {)~g ~t b~rhiak du.p Bl'lgeJrtlm.g'Oi:lii1g ~ " rusebmkOLll:: )ti!n~ pe!:tiima. m~i1L ~g. .t or. 1:k.oh liI~ri. dsJa_!f!!'! lk~~~ slJSOl!b.tp:id:ui.rnjllillpl teihl!.wa ~.1.m~.:!it l~bi..IJJlehih dicintaiAJk'l!i &.....UiU ~islddak n:LSaik. yang .W.r c:~ .QlYlg-o.~.6.'Umn billlll1"Kib<lt ~ H(t"Mwlim..ng t!~I'dll:p""t d:d.Ill ~ IJ 4~ 11:. l"IJl:lil DiIlK'iU" ay.tfllJ b~1"df:u Lebih tlfllIllm.d£.''!:eh~ll1lm.m3ffl J Alhma.-.ri:mm.. Dill m~_fl:W~~ pw~~ pl!l~ h-t:!d_~n~i'I:I!l ]mji.l. '~.-'" n. la.m k.Gbatarnkioi!a Makkah d.t~.rsebUit d!f:.l!hy. Mn""iillurn.rn~~1i!k~!"1i!~~~d.}>)j t. \liI1WlilIl~ p~..(ug pWlldi $i. M:ikkah..:f~I' :").hamill k~M.pL'I &!er:tai keleb.aSing:.r. dhri.dlakP3M 1fUill JaW.embeclak:ul.dli...-"~".lDilcimlm S_Wib~ yOil_!l..~ "'~ ~ m~ memi~#m&an~11lkAIIah Daa :fiI'!rumAIbili TlI'ab.J.1i1ilb "Ol'mg. bahW. .hti~guh.dan [b1fL'lI MJij1l.ili:m.l[JiOllSm.lJ~full. ~.~ "'.'''mg dliibe.$injamka.saj:3!d..mia ymg 1~ . beci'k. . dik~m. di j~m AJllah $~C-a[1..:io:.~ daJa:m ihadiiJ!1S y.bm: eJipu~~kan m (l>a8asa!'j) ~F~~ '"Y~.!. :me .!la ben~mu:n. dm d:d.Lgii. belJl~l'lmg .q ~ l!a:gi.d-L: C--. 1...IW! . .1 .II:o. br-elL:jI itl!:l. m1g'~t m¢~k!w' o !lr~~ i. ~ £. dim.1l.pU]:l.._.5~"NY!!ly~!!g~~d~pa:~k\1iitlJ nbM ~~petti. AlW. O]~h. ke t dabm. nA:th.'l. II: I}i~ant:eiflad~p P.:. fJIOlhTa'!da !)~mnru).~"S~k4b 1mak dIt j~ pinjamal1}1mg kiik. Ol~h ka_r:m!l!':I. :n:iottOfllil.ta.) . .. mJI<l.UI." h\1il[e. HR.ak dl~ .n h!pa~ AlLihp.cikmkepa& keJ)!.ISP I~'. iU.me![lja. Nioi ymg~d.l!~!. dIIDatl'll.rmgym:g: . m &1!lii!\Jj $~lt!~h~dili~ D~d.tip~ o~g mM."Dm :r-mS:b~ili" b_Wl'! IbUlli.lt.mi ~p!J...tbnruntil!!k ~"liar :m~ a~iI!ebM!kili11IIWSinfi"JD. a .Dam Alf. milim <I~r.. -"" '_.injlt»km )'iil!ll!g h:lik_ tl'Mka: AJrIlh a:.sw S.I1IU. ~Si4~ ~ ~8M'l&i'U me. iyat l.k. be.:l:lIl me[-ek~.P .p~mJt. ~lla. n _L_.. 1D~!l!. ~1.f!~ 'i~'.i!h~m.a :1.. ketJlID1..l ~..). t. J~di.d\.ngm.o..51" AL HADUID Dm de. b.rd!ilS":arhlJi p~@~~ahv. roapaYlln!!l.:m dm :s.l:!b:llitd2. (1m.m~t~: /ir' -"" .. mih . keilil:'lL~a:n m!i!r~k~ y~g ~~r1!Jml.fl. pl. K$["~i!.elll Dil.'U.lmlheihascullo.u:n Ilil!'SemJl~tilirI.!.'~8 . ~Ada. ttidak ~ S~Q.ill. di :J. Vmg demildm hi!Jl~ p l'...to.abmel"l:gm'aJ.lLI. ~MUSUiUy>lI.~"!~· _.. ~ _ . Mri..- ~ C~M'an ilof!!lM'dat:i_ ~_.!m.dap' y.S'iapliS::lij::l: ym. i. me[lgllt<lihultujl:lan.m:g Y[Ijfl_g m~""i'--t L . b elllk~.'. '~'IL~.1$IkhJ!U d!a!l'!l df:. ..Yi!i" W4'lfgah~i 'lam.11 te[H ..a~.oh.gDI!~."~ AUiIl.g d~!Cb1i~li.k\l.e~ otrag'Oirq ymg.m·Ny9.mp::lw~: ymlll wttli!l.~ m$1:giahkkm $¢hmili bJaJi!anYil da~'a!mnHl~a menc1lr1 k~ridihulil ALh ~) ·W.mJi kj. Dis m. AU:iliTa/.i p~l1.m:g ]aififi~ den. be.

a.dartihfOO{I dan di .(Ya.~ggll mmka (0!a1l'.a fj:l!~tdhnll" f)!m..l. S~!ig rui.a:ng .k.tuj S:lItga yttJl.li :!i~P4yakl1mi tlApm ~wnbil d~(ln .2~1 Par1.kepada Qrangc-<lW:lifng ya~:g l?.mam.iJilJ' jJ'lida bari kttl:k'a lilL'tm:i'l mtUhar' Cirtlttg 'itmkminlakirlakt d(fJller"'e'iRpl#l.k:l>it:l'meukit hmmttJ' dt hltdlfpal1i dall! .ah dtJk:1~nlVll .ah 8i1tmJ dttn'111tl.emp".."Pada luut ijJi ada berita gembi..i!.dj s'ebelahkai!..ki .!.~~.al ill dalamtty.!: w-'I'~~ulah iaJ.".a.&a mfnj'tf'fl!'ab'.~er:eka)..r.~.k~~k-a G'!'a~g·~ra~ mmtff{ik l~ki4.:Imu kebmiMtigdtfll CJlrilah ~mdi'ria:h~'fumtfkmtf).mema.tJ:l b~k .L!11u diai..:l.iIi'otmukr::i.l1k.a\ ltu. S7:U) Orang" omrJg . Di s.sttma dengf$.a httri.ebel.:mg mmb/~i1:iJ ~€i!"<"li)'<l bf!rkata: "8:u.gYi1ilin~'U...:lii!.diu (Ida siib'a.b~ar" (QS.JaTi cahaCY(lJIIt/" "D£ktr4lkan (kgp:i1. .da .n.~tib~lahhutTn:1l'~ imri .~ri"~tJ.l..d~1Ii 'P(t~py.~ui1:ig~ioljtl.! mi~.aiy. S7:].tl.(dikataklii':ikeJMda .1Il'Unafik itu.e»ibali~ l'tJbk.g Ji'L'l:IJg m.g m.ltth ke:htro1t~"Jlg(m: yall:g."K.lawn .rJ1nUrMfr~.~I11ir iti bawabnJII\"l: . ta .m!l'rek~din:din.r-Q'. fQS.a:ra .: di 111l!!.

57.iCHI:.1Iliikall.1ho1Si~.lla:lll.. Ai HADUD ~jtJ'Ulr.HJ.1:!..)~'Q\I." rv.:..~.mg·ormg mukm:i:JiJ. fii].I:! Gr:mg-OraIl~ png ealnymya. t1e~d:!Jp::lil:iPada 'la jlui me.Nya. 57d4} . d~l (~.ahkelctap{!!l.I!j f~~"NYiil.btb<lli!'g.. iab eikala: "Ses'LIiIl§jguibtn¥". ~iI!~.~ "Sedang Ctih. lim Kiamal :sesumdf11ga!1 mL:iJ~§t~.cuaya bagjrn'll.. ~iJ ~'WPt1i lmiilJdtmgmti.~.1.l~~.]I.]t!b~h~!1j~t.llm m~k~..y:a[lg caihaymya Se(leot:.:..~ ~ .J. s~ mencefil:ilkiMl tefmmg o.a.=i!JJama.w:~ pada hari Ki::lm:at keilal meoollia.. ])1 :mtllL111 mfrcli:a ada yang j ca1mr.memj~ ~eb~1Jmmtl: Iwrni) iAI. [ll:lJggaldi dilili1!mITliCa umuk ~~aw.t!!l.].i . di b~.f:. <4j ~1 ::.jl ~ .i ~ ..~g bedri.membac~k:liliL. ~ .:mdi tan~~ ~4~.innan.gJ~ ~M~M~'i1i!d IT!J.1'11. ~: ~:J4'" ~ ~Yw~g kamu Jwltal di.1'l k:trNm nrglH'"agrr ~mr."fll'd'iberik.tLnoiLe.Ada p'1JllO]. bagi kalisn j}erup<lJSurga.!'l.pohoJiL b:rrn~ d~ ada I?~a yang ~~y~ ::l~Jle!:t!.~a: bmiml'l' &i lkldaJM~l~fek.nan m.!.u--sI.t::ilJkan hp[ljda. Albh Ta'ab. m.l.u.tI~Ny~. m~~h u:. ..y=yaada]a. dim.m~ f.\Il kit4b <ffJ14i{. ~~!1g¢tl.tim. bawahnJll:'l sU~.• .lifi~ ·~jdu adia..!..~ <ldih.:1!u "Jell ~r. .T:sauri beFOerita cWi HU5~. &ui Mujahiii:i.~a. ~'I'¢m~ia~ Al-isl'.~~t.jbdMfi :p~clam.i. <i.. H:lil.1:1 J~ bin AIOOlJ:rn_~yy. . £i1tmallll1lan Ta'iib. ~ ~ amru Hal ir!l1jnl!:~cliriw.p m.1:.wu:Ilya. kaLillIl . t ~L i".lj~li!ng iu~fir~Tmnpa~ itaYlJi talilb lWt:f. Daa kem:udillfi ia . (QS.m k4m!l Ml(lh di#pn ~erbtJ.l!!:!" Da:!J! jib hali Kj~Il!!"'ttibaj d!jb~ali::3!ijj::'H!l~ ftitali!i.ml.e'beloili furnU . rblDU AJbiH:]..manmempero:l£h cahaYll y_g (ierangdl :bad3iJlMli ffif:l'W d:I ]leh'mran. " ' ~ilfi Mwih m.i. ~ ~1 ~:.?~ be. ]ihml Jar]r.a.~~n:illy. ~ palli:lg geJlili]) caiIa. d!ika."'ilJ~..In:~mengafu.pnJIi! d6frj orn!'lg.~l1ik.w:i di sem:hh ka.~ ~ . ~. ii:li]ili .Allah'~d.iI"plli~ Inil!.ah a. S~ ats..my:a 5iepel't'J gWI1m:w.nd. Fi~m.me:relu..l_k~ .m ~~'#n)ill- (Q5. y.j_jJ ~ ~:J 1.-1-_)) .fifiT!l2:l1i.tl')mpa'tjr.re!ia.Jj.erJabn me~:fw!itaslembal'lUl!.S ~-Sbitatf:t'" D:rul'!i.fJli-Slmgr:L "Makrud:niy:a.Modul.m m~rr"k./1. .H~a!1lmefli!.'dli :. .Ilga:i:. ~u.:fi 1. 1'i3:~g. b~bJ:li1lili.~inJ:1rdi hQd.!i deJJIgw pel'bU.leh (~FtJ:ti1t) aN. herupit SUlgfl }'.edekihl.(QS.. .<l.$el!itlgga darang{. tl!!...t:ahayainti.ada bmta gemhirn rmttlHmtl.!.:>1."Paria ~Y~ hari in.:t~tl mmkl. han itlitfdritk ditmltltl y telnl$ltlj t:irnlJI1Jl {{a'll t~rlit~. beJ:li. &.ni._.sics.\p~~-S$~~~~ ~g.1'Mn lIia arirtfah sibnmllJiJurnitempm.1)r.: kf!l1llmfi.]': 71J.nya."Sf~ga:I_\1! 1{:l!il:g dif:[=.g:ltakm: "'S.erek. da!.ellilJ!.mw.left/pi ita/1m m~~!tkaka!l dirimr~$e1tdiri i4·~. r "SM<mg Co:1~111~ beml'taTdif1<1d~-ptm m.~.g.eillgm .tnm~i'~k3.eFi1ia:"Padahm mi ~ kalbar geml'li£a.!lJ~akan: "Yak!l:lJi.1liJJak ffie:IJJgOliukm: ""l:lln:i:.I. ~~ ITMakor.!\.t"t'ji.~/!ya.aJ. lJ. <E ~~l~~ NlJ.~.d. m...<t jiang mlmgaJir.e]!Lgen~i ..rdi~. b:ili. ~*cN) SII'I1I..da.I[:l..5) Ailal ~ berl. [eAadltilgberomay.r. S7'z1..lg(f~"t!." Nlwl~ W~11lnUl~~ ~ bear.ly."S~~ ·Cil_ Jii." Dea~ hu .mg...lidis l~li.ttu. kalliaill terttll]!ii di . jl!l1~.t'mlhim I~. "~a men. Allla'lif). DIUli .1bn.t t1}~dt'Ptni1!n..

milikmi.ahaJwmn..~I:'ll:h ~.tu~~P\! mm~~ :p.! bbar da:ri AIL-ili..elilli:at.71~. "..e~pl[1.Fw.·lIl(d)nl:'li ~ed. [ib~·[~h~ Al~d1 mengiri[l1~ruli..::I . .'nE1'J!gam. .di m. .u:!g~gbe.nu'Abb.l.-~~' _i~ ~.lNp sena mell!gama]kall a:pilJ"illg 'i:lipe. _!. ~ r' ~ ~"I ~J.".~'__' __ L~ . hsllil.lcilh."~~.lJJg-or.I .'TtmWJilabkami$ujMyt: kami . At HAD]]D ..3IRg ya.l)t:. '~y atI!~ dl~ilD!ill::i~J:! ~1lli:m it.~r1 W_~<l!ya 9~g.herD~gai gOf!lCarngm dan.~ ..1.4..d~jJikm wa1M! k~ .11l. ~Qi'~ d~1~J~~1 ~'ft f .:.rili .a be-..~ ~ ~l.].s".ma.. . cli keg.U1gmu:k_mniin~eb_n bemIllgIY~. bernp.herkata: ~.ttl:ti.~I~ J.l1l.diliri [b. ~~ c"l.afi'k lfJ.G.lntnl~)~.1IJilib ~I r'h~. In_a kalim.' Yak:n:i.1<1 j~ » '~"~ (~~¥ ...lmr.uJil'i. .} ~ L! ~~ O:~I~'I"''''' "'TM..)l'" ra'I<l'..ib:tg. . Win" j l.t! m¢_.._~! Q'~I(..l.r.:r.l:~tj"kmt4-'" Y ~'G. Cathay. {olqn[-o~. ullQya d:i5<1I1i! " ad!h'[)h~hak.M s.rimm kepm:!aAlbh dan . clllay". .ornJ. . .g--ot<lLng m!.. yang bisa ~sehm:lt keruali P:jIm jru OnID_:g"9r.m~.an dta1'i~.JJ '1. "ehh berfinnan: ~' ~~.I ~~p~o\_r.ai ]].r'.w.bii~~ da..al y.).l~~: ~. _ .~dl.fliU11ruin·blll!i. d~fii!i!tm. Ab'll] Qil!.I)!!.&.:~ L '.t"' Dik4taw4J't (kepWdfl:m~4ta)' 'Ke?l1~WIil>I" kaJl~ltke Mlilk'llng da'fl: .gll'.Jj kepilIda.~jlggr[hnJl'll Of'orn:g-.57. 'iI!~..IIDu4ik: itn mf1~ipltAltai):" d"rat IJ""'" jl .ggulah kam..r . nil.rng dian lk.m@Ili~t o[..):]l~.~.:.ikruil.:j.l>l!i"!ima:n.. . .1' Lt' '-i' !.mR. A!JtNi.fI1.¢m~"dl.)'dfflU. ti!dak akan.J ijJil. 'S.reb.lbuJ\!!k lbci!. j)rmmJilk dari Aij(lhWllttuJk meti!U)ll!....dm..gj4~ dati aJM1)..~iIl:lirU!daya AI1"..l'lg..~ ~'. 'I."' .Jillya_ ~iut tidak ad'! ~..~ .[l.9.es'!Jflgguhn.111.. ~~i'll~~o~g bll.t'li..orang ntWlaflk..r-'~.iW!ket~'lI: Q~~~g m~d>. juga 'benlpa. .Im .ar~tiIg ~mJm.l$ '*~.~~ .e.hpmg ditlilj~l\:ar. _.1'- '\{ 'I~..~_ Wjpl1' - .mprmm'l'f'IJtm ._ ~ h..• ~. .egehprul.~ ~I"....l::ata: "~1!II11!ln1l!h ~ bffl~b~~" meriway:a:tkarl."~r! ......l<!~I) "'. Di".fltli]:ia..ilJ..beritJ'l<m: 7:tin~tilah ka-mi ~~ya kami da~-l' mtJmg4m. demiki ... dari tempat dli.!. D!in OntElg"0ntr!g mW!aflk~e!:k.pumflk}. dJi.1lSu.!~I TOI'aL1:: !p•• ...'Ilj ".1'~B2)..arii.. f1WU1l1 " (QS.arilJ diibag.t: bJlak di pehrtar"lllli Ki:mt. ~J~ .i:~~j. Laliu.'l.f't Ctlru.gik~}"" ~~'_J\_ll:mp@ ~_beri_"-m l~c\pMl..ktl. .al!a tern:mg apa yang ~bJ:t wrj~..rmtalhkarn 1I.pada sail/(it'll!.J""'1 .me~p'l[kil!i1i Sied!ib~]'Ul'! da~ Cl!harat~f$~!!ii.. mefffb.r....L -'.. . dlt.!iLl ~ tl~'1'AU¢h' me~b~ tip!!~-n}.!. h Su~_" [)..i[):l!~I'l~ ..~ ~i <1.~bif seh1~.ot.Ja:fd J.~. :JJ ~ 0.Jjp [:usehllt. semJUil!I~it'ilnS1iill....ngerikaD..ki. K~ik~. ~. [>~dah~ri Ki~.. kai1::lJibersama :kaliafl. Sehmll:g~Dilereh run k=!Ja]i keterop. M1Ik~ oo~:gQ[~ Dil'llIkncin i:le'millt:l:'~ . ~ ~~~ .!!t.gf'o:I1'l:g11.n iru m~tuplIk. 1'n. ~ .u'lg RliE!Jl~u~b ~ me. Ta'.Y.)y ~~ ~' .£ ~ '-1'J.R... ~1mya (ul'.~ . !. O~. ~ ~~.a.APAliI£~ mel!i~~ dAn IjbI!l1!l·A~b.l!~.t".t8I1' bwktl~ kq4d% ~jf~4g>!l1':il'jlg)'lf1lg .ya..!lJg dap~1m.i i:~} '~'I . ~~~ Q~g-c-o~g bemdla. Dm iilm.()(!1lni{?O:flQ:Ilg mubu:in mcllihalC!ih\1iy:l. :'i.b~gi melik"..· ~ .rang pm.r!iF' ~. canlah..r~'--: ~ l..dJ~f31._L. Dan. 1'KembaliMh htmll he belakangnm..7"~ ~i ~"l .i !mpttya kamJ m:en.- ~ I L.·Nyl'!' Jadi..lIi &I.!. I:'U!~~ ~J!l.~~.oJl'ilJtl!g l\:afu: diiW.~iili!k..a=g..~.A..J'~I~bj>' r iIl_jj.)_-.. .m~~ or.0 .1tIaIh tepadanya !lena Illelljauhi.

pinm..t.!Jtam .. di 'Arnfilh.m Nenl!:. ~~g-.k'(:1n.:}J . ~.w. D.orang-crRlllg nruikmin... mf~'1\ek..d..tl'.· • dFlli p~!DJglt!lilmg d1ai!·Nyot !iJ~ !l:. ~rek'3!_b~ &I.fo· um . :kier<l:gum.m.~ _. ..~'A:bd~ bin Z~d 'b.Ta'. l'blllu .l~ oiliap Setlap orang .. memis:ahikaillnltU'al.!~ :_'}.ari Kj. Al·A '~J: 46).o..g ~~~1l!:.nbll!['k..~.11 H~~ .g ibm~it~k'i!11!i!!l.~ dm QatDh me.. ~ .. diaflpendlp<ari: lilwa.li:epar..· Pll.o~tmuikrrt!l. . p~ bm~" k~~ .r.:·'~·~'JI •.l. ij.:I!Iafikherhta.it!! mt:ma.Q~.1.~ ~t Mn Iii 5ebelah l'l41. k~apm.IlI~ dil'!:dittgpemi!sab: .arnytl dan .1~1lS~lilrlid.r.~trllli.~ ~ ~. on.m. 's» sebJ'ah ~nya.!il'I.e.up>ll.yaLri.mgmmhil sebagllim dan cmaya.uti bemill~aI pf{lf2E'imgarn. "Se5l. . ibaik lili!:tki.W..i.~ AsJ!mb(l:!'b~a: "ktlJl}3!hyangciifl~ oldl: J!JW1.Mfil!.mlui.Ii.~:~ berk'ita.~~~~~i:::~:~::.. d!1Ulk.nn.m Hama.mgmWlLafik. k~..e1ili 'UDltuk.. . .}i ._li.mUbm dan .!:1i1gguh:l1r~ Allill Tilli'~bm¢m~-Wi !.. DlOOikimLah y:lJ:lif:'l dJjke.~~ J •• "fhmriiJe'ilWh l':t.II::lidah.ggulih k:w:rr:is.:r.lama dmgali. mM " Ne'lm.h:lJi1M: j~'a!b.£m.ik.)[tll!ll~i~p. Ifill ~g:ai[~g 1!1ht.'!illaJ~hmb'f:rnillm. h:bOODh.. ]j:!ltlld :UluUik.ada. ~) ~ ~ Van ai .ntya ii4ri situ.. .b~Ny.i.ik: k~ ~3]I'Il. d!a:n :rlksaa:n.rr: T Jailmya. ~ '::":. lC.~~1i.: 'Tnn. "m$~ Jala!1'l!' n)'l:l mb~f. . (QSi."M()m. {i~ Al!liih Ta'ab: _.l!:amti.ng)lltahn: "yjl.· ...ka".~~'Bmtl!r: . J. rnd1" J\lbJ!! T!!·abm~heti.dJiimbi~~..li:ami hImJu ~~-.iI.~ .m:l. ke.J~ .)lI. r. "~>~!Jlrga dmsegili Se800lm ~g t~.~n yarng dlb:tllshuJ dengan hal~ru.. 1lrog<l!~<1 dibwt pam han Ki~ k.H'J ~. m~t[ljaw~b 1tI~pa 'OIrll1l:Ir'OIOlD:g mliliIJia~ik ~er<ly:l 'O!I'MIIg ':~::::~..oiU!lig--.d~ ~UL ~esOOnlll"1g ddak: ~.llggit mereMt ~JN.bkm tl'1~h Ql!..1!.Zoid dlml:l1in" D~miI!:i~ pul~ 1f~g difiW\~.:!illlat kel'Ollk (I():t!g. ~JI'. ~~ifillii!DJgpagat: pme... " AJ.U'lISUtg.!JJrang ll~!!'. ~~~.w~w~ t~: ]aim.~itu ~i.~rJ~ d s. . adaThmb.•. ny.[)..!lu~'va R~b!b~~ :5empum~ ~}'a.":::::t:~.j..o.Ma..k:di'a!lil.:mwa m~ tiimlitllgyang m..t d:i d~ tel:Ji!1 beoo 9!aJ!am bk.~MJlanya:$da hiplt (/Mf4$). :l~m~gl'3!diris~ab~ jUn'!.!l! di iU. ~ ~ ..' M:da . :Dan.~. !l[l!n'!~g. ~":_'I_".mha" ii .L&I: •.. ..ngconng munlfll it'Ll berseeu kepWil Ol"atIlgco'nDg mluikttnia: ~B·~~~ di!!1u:!i~J:'i:I di diU!tljiik.flk .m jj]:a.fJ~.' '" .yjJ~kil!fi 4ri M~~d ' d¥!lJ~]g~r..i!!ll~:r¢k:l. S~~a.J ~ j-~ ~ffOm:IWg·Qra"l:g murw.ml1~w Mwudinya.uW.k:m:. 1leb!ai~a dulu.b l!!llID.as. Mllhl.Ilfbd3!lamkeb~gan. Kemlldim orag""~an:g GUJ. d1!lJI Q~"Qrlmig rn".a b]i\l!lIl~" t Jf .t!l!Ibei:'$ii['ii_a"$~~ kidj~.lid:i! h.ldlIIya" Or<Hlli~-O'Imig mu. =1lIP'WlI perempwm. b~'rdiritJ¢.ya.'i' .·:l. )\]W! ~n menu. ". <rM~~ . ~ J!U. meIlgili:.OnDg'ofllng rn1J~umllw1u~~i!ii fIlIIDwdib~W:::wg me. $i:b:t.. b~t:"'uiii!i. d~am._ ti J. k:mli mp!:tt me.> tI~ .~ 1I. :semi! me·1ilg.

o'r:m~a.l!!1 j)~[b!l..p". ..k:ilta ~..g-~¥4.. ](1:1:. ~ga~~ "'~ a!k. m!:IlJlempm k<lJli.<i~". P4d4 harri mil tid4~ di~enma Di~. Allah' Qle:h~g ama~'~ipJj.J_}ji .SJ·~~.~fl1i' " .1)1 :. d.m drm. '1Ii~ $~~1Jrnk"D!Jrnktemp~l1i>mlbml~. :'lepen1it1!l.Albl:i. "f'. ~ .i. t.mas d :sepe:n. dim .tl.tn~ng<m kas&.e.~P' kd:Jm~ ~"J.y!l sa]d sooriulg.JI)'..k1..m~ $eilJ. bahw.~L@ m~c~. r.m~.ij~~~~~~·~fi.war1:.W.~ n:m~ syM..~i."' ~ . '.rnOO.h Nt!irnka.bksillldn.l.a·b .tka.y~. .e:fiUllitb.~npe:ma~:i. di :il!l1J:[tti!. ~ '3f". seJbanyak.m. "Temp.1.l!~'r.~L~ N Mell~ ~~~~ . cli!.men~blJis adiz. "Qal~t!. ~ ~f ~ ~ ~ t "'1:N'~. liLiscilf'l o!l'"m~ m!JmilfUk.. . .~t:1'l. ~-~ M J.~ kei~[{t~" kem.e.aLli..tt-m.s &lliamn klelda..lJllmi dan.ga.l[urm. . oilie:h. '.a!ok:ilian ~.mKcbn "t# P¥la ~e~~f.~eru.~ tempa!t-tempat Lwy<l: .{d-gk :p~fo1l @ri QTa~.57. m!rolmda-nmuia. rn~" Sellain.s<UIlill. ~~QI$ ~lft..mpaii: kemlb.n~ Se[.i\'lg ka/i'l'..lnmidal!am.~~j . t ~.. w!ll~i!lId rJsm sem.:rrlnY.t:a:rn:g.:ilim . lab.Jti. . ~'.l. 'II". jJiilld.y. " M~k$llI. "}'[amJl .tm: d md1m.d!iLYl1!' $~dltu!t!.tk~diri ]l.4.aili ~. ~ I.agian u1.l!Jan~ me:nl(. .~k>!1jm.'-. killa:l1l.idi. '"I.a'l.00l.ll.tl:captiUl.tdan akipu . m. firmatl-NJ"l'. jiu. t Ne~ bn.tt~muida.!.-rn.' IttimU ~cela1ta~an diifm#semiiritian merm~~j'J'Cfl~ Mm~dan:bfflJ~'l'agif-~8l'j..mt:a 8·~af mengnak'a!D: "JuUnya.tri:p.f ~:iJ1 ~. "Dh.s·~. .lli:nnbmll..aleb ang. N."hdUll!. orill[lg.t n. ~-IJn::.w.p~ o~..~ "Y~.tD.l~." ~.ik~tsekaii. :'lfh1n~ k!ell!hl.ernfPllililUJlim. ~ .:Dan lk_m scb!1i!.kal~.cn'!~.. Nern:klli.k.em<lill:g llersamll.ig..M akm. ~~r~n:i !lliliinggll Ni\1hmJIMJJCltl'np~lk:an merClb ke dal!am.~.1)t<l 'y-ug cidik dli5em~ .."~ml..n'y~ru.m~taa t~.. o~'Qr.kOll'enllJke" kl.it'!ll. Qa~ ~~t~l "M~rtb.~ ~S.!IDJ dJJD~~nk.mt~bh diti.ab .~.~. "Sehingg4 datang kas/l:l:n AllJ". te:bws. ._}L1JI.14luemp4~ lm1miWngmu" ~Nen!!ka.' yilll.eJ:I.l kDfon:g.~~mp!l. d:m ke sma p~ k~ iLl!:m d!ilkemJbiJi· D..mm.~ fi~·N}'<i.! .'Dan um:'J dh1JmO'ieb 14!1l~1.sya1!an." ~ ~JiJ1 ~'~~da.~ji~. '. ymg 'piliIln~1ayak bagi ka1im.~p~(lia ArLin mellliii. m. ~''Dan: kamt.r.1lti.ro.!J:!oo ~u!b!lil dati wakt\! ke wWIU!.l~ dIclpuo1rili.. dml!.ilit t:e.a luriilU dliJ. ALHAD[[D .lXl dik~d~g "'LJli." E~~ katil.ya. pU!la Ulillluk .." ~a yamg di. ~.~.1LIih. ~ adal. . ~ 'Ii' r :. k.~~ ~~J firmm~N}'il.r<lJlllg muk:min kepada.agil:l!l rnem!bl'Wa e.:: Mti.

gi t:Htmg-O:rang ~R krimcm Nu.u 11lf'llliiirilanRya.-a'n yang. . cMmgk. .mITe~" {Jall jaij.~fb'.ilii(j m~~p~" k.'" J.rang.i.eJl il!I1I.h .mfttb ..Al.amV. ~- .antla'r/.kqm!a.nengiioJg<tJ: Ai/.fiil. ..WIl. pe. me._.tY3[t.]7) Moth m~fi'I!lln.J'_p.mendel[l~r j!JQiI.hdi:tliTu1..iil<liliLlIIJi1lt i:r:li. ]lb.h.:d~njwmym ~ u ofi"''.. oian..rr..[IJfilA'la me...wk tlJ.keb~n.i1k1. Alh~.-J.!mpat~ahw::iJ~iJ:rrn.~i .amm dari H l!J1·H~$a1'l b~DllMIl.lr~.a~i:!1Ja..multflil ha.ilah 11I€tJ:gbid:II:jJ!kalJ bumi . flmlaiIJi ..mengitlg'tU All'ah d4n .j.' . lo]..aJula ktbt:tar.:b..~ lA.I!:~_I!!" ]~'" ro~~.~-j'.lrtltl bali mer. bkhmYll·m.j~ d . ~1Jd~'jrnk..::i'r.a ~enebl!!t ]ugil cliriwa}'llib.' 'I': • wd! I'YJ'. Qatadlah melligllltw~~ "Dittri~m.i." ' '.d1 [1'ut!l.1~1mg- ~bem~.l:!d~u be...lsill.ek(l .Ii"I'R (K.'~ ~ r-T-.pt3!ooh kepadmra..ffJt)la b~rgi Q.an.![I. i ~j :.rm~(i'!:i'l'ngjI!tf~ bmmtl:r. ..f3[k:iWJ o~.~~.jI~ ~~.::Ktm# t(t.y:at::inti: t . aeim ~r.~""..al:nlIlJad as:.¢D!riiii~inyiil.~ .. 57:].:r=-es )Ie "t.~ 'r:-""" J' Dm.r.'r~ '. S'eUINgglibtJ:y.J" .!f d~ m.al.. (QS.i .m.~· 'iir ~ I !-.RdieI1g. ~ ~.t b~o!t'.!fiitljd..\kb~i..~gi c.JMn.mempl!mY:rul hati YaJ!lghllil.gyang &m:m-dn rrn~uk tmiJ:de !mri tm:rek41. M~!lGlill1!!if!~..!1 oleh lbrie M"-ian.h. ~lIptt}!a!w"n... b~.~fsuL'lab Jtt.~I .~ ~I!») II! 'S~UllfiUilimrya f3!EI!il:peonamili lbili.:.~~. m..' .·Ny~.~.i\!J\~ A.l1llf1l:l' ~illl:lIk~rk.e1i1Jw ~.6) JCeMlmililh' aleh'11m bahwa ~!?5.tthtfuJan. dan .n.IablA'<lIOl:.~iba ~aa!: hari m.eJl!ii.td'ah curun (k~ p. ~ ~~'. .::an.IlJi~~xli ~II. .AdJapWl ~f:l. d~n.da.ul':. .~ D~ li::rl'abin.d b'~[1Auspemm nl!~riw::tYll!dt~n d~:l'i~ul1!J~]aI1 ~. ~r ])emik:~~ 1fIuJ!. ~~ ~K 1.'1~~~~~ ~"'B'rlN~ kght&tt<tXlg ~j~npi bt.Mu£1impilicb aIiliirkitili..i um'tlk . "m~~ ha:E!YII!r. "[\!IntiS 'biill '.]'lkll:l~ ·Tid:Jl ada t~ll!~g w.tka .mr::r.ll "'.lJ" tJ>:o!1sayall'.jI .·NaJsa·_i pada.KJiab kl!!p'tlcjan.1nerda a.wa.aJ.niillk ba~im~ tllf'ngmgat Allah:.~'.. ((lS.'k..W.em~.miJa ." ~fi ~:.:a:nmg adslsh saarr1l.A..lah mJ!n~dasJUl'~.t~I~~lh J..lf]jg~. DruJ.r.mJ:.Ikan . Sel:!.: « .Alak.g p(mjang ~kI~ (neitlM. Qlelii. ~.at dari ID<lIil:m:a adlalah.k:epmJarrm .mbtrit~lt~ l~ltli" dari[btfa1Ll M::a!s'lld..~5ha:billh di::llJJ M'!JIS1im.rclah.urang'()mng 'YtltJ'g#si'q. be.}!ll" itelnmlian berlr:dlJit. yo1illg dici."1!l anr~a~"'eis:lillila1] kililili den~ t~ AlIili.th:ififJ1g '~UJ..::ibd.k~<p~!l t~i b!lhw~ Sy~d.lTItifiry:t dhB.gtmJr1b m~ $~~ QII'"~ll~'j)lm'WYff~ ~~aJ~ml1:ya (~.j.m it~.d~.~.. r . 57.r(l. lJJasilian:..g IWttkr.l~~.nl~i~di ker(rg" ~1~ kW4'~_1II'aka:n iIi antard .':'''''-.

~~bt:mU1lid lk~'P~d.iIlYl\..eHt ·r.. m~jly~~t'hiio'~~O'r..fulIlil PembeR pet:M:jul k. nleM.. 7.d. . dl!!t.n'li'a.r. ~Y<lk:nl. dabm.eadam terkllnci yang dd:ilikpernah &p<litd~j<Jingkalu o]eh iliiill.Ufi.~.··=··=:~=J7=.!k~ 1:Ul~:Ll:Ig~Il\:~ri1 maupunJ.-.Il'lW3. p D~ m~.g<l!1ll .&.a ID1l1'1llbrukKir~lh AlJ!a. seEdah be:b~raF:a w:l1k~~h~~.D.lItti d!emgm ail:' i:Jtlljm y:J:E:g ~e-reu. Di .:mm m. h::Lti~e:~elah i~.ra Q :van'll . ~kil ~·~~1fi..1oemuJianherlal!dalj.k1lt[lil.ak ffiil.)€~~ JiEiq. merek:.I1Sa ya:r:rg 'f!11. d!:m. ~~ ~/.HlJ. ]iI..r.ye-rupmi .t!l.-~IJ~L-=-J-=lL.yaID.r:m. !ik'li!ii ~k:m cahary(l ke dalam llnl. .a A1W1.:wu.~ F'" ~ J.i.[4rt. Sl<ljayang d:ik.ia-'p~."" '11 ~~_- '•• :l~ D3inf:imli3in Allah Ta':a]a.hai ~1hlik ~ .ai\l.di1Jamng ~~·NY:ll!.~etlj~i ras. juga Allah :ik[l[ll memherikan petunjuk Iwp.~~ayan (KAmi) i~lpa--yakamu m:et). sena .J!-:_~i_ .til]~. -f . Mili~uci J!Jhuh. . ~=.liM hil[lggJI millIge~m dl.~ge~.il!lllya tid.. .]~g.~ tdahdilPel']ntahlkllll dkm.·.tilg j'ailJll: di!""~h.~I.:mg-ci'rait:t ~#J1i~. .wg san'l~)1:t~g.kes.mud:l:lITI.a~1J.eJi.-. AJbih.pencl~t!l. . }'~n:g t1!ebe1umJIlI.·.!kmil:lootuik Ilten. ]).un dan ~!!IgJm$k.J!rJlJ'(c'lIIbmg)..'!li ~.~~. ~~Hl.itiU.eI'W 1ieb'lg. m "g<lma. m.illli!.~ sep. .tru:h djjJ~k. 'fJ'J'i ~ . ~ 'T'K~~!~~t4i! w~mu Mildtrh i11titfn}'a.e. dililml. m.akiIDJ :.!kci ~ dali[-d:l.lIYa{ te-Lli:ebut~e. omn:to!1U1g:m!.. Sdmjut:Jl. ~ AII..a'ymg ~~ 1![Wlra£... •••• ·.janjf dan Dug.hflI!I!ll: b~nda di tJ!llt..1l1U..e-l!n'bedka:llpe[Ili.t~m¢'t.Al!bh O Tf~ :md~_~!).ft1!lLSi1Ml.m j<ldilah watu.i1!dd. M.lr.J.fotlr. Menghid!lplufi Dumi. Maharn. J'.[j)al<~ b~!li~~l. .sOltm.Jl1..tl!i :r>?p'l. MaI::I~.a.W! al~.a!l...~bh )1"I!l11g me.· be.al!kil!lIDp . hMg.jaitg4nllth' m.mJ:amal perimiJ'IilIlimf!reb.rt.uemD'U1i. h1lltim. !lllafii.tebh rrl.llI!J >e!1Jenm1l 1l:~."~~:~[I~=·.J1L~.m Yalludi d3in Nasi!'~.tb dJ~lai'Jl hse1!l1purnl1!ilillpemnlut.¢~k~ ~~ti!g~..mf:njat:l!i.eIl:~hw .~..njn~ al!4$m.g'Img-Setelah 1iebel1(!~p bernda.ui!ld:lil.I'ff.··= ~ .1iP'~.dail.akb enni DeJ1J. sega]" pe..~ }l'ilfig.kaikMl .6'-J' . dan anneal merek a pun Se.~lli\: kep~da ora1:liiil. t Dli!liDb.elJlcilalk.. l@k. b~..iJ1!lmeb sebdJum ~tcl..iOilIm ..t y.ernl.mapiMj jSY<Uilit y<mllmeiIJIllJJjillm. liela:h. amal pell'bwtan .y".lNd~p.ili\1Ja2fam~4:tkl..ll!i!!lny:a drop.'!~~. orm.epa~.~DJc~m!. "Di dlaihm.an Ta'ab meluang OIFomg--ol:d!lJLg mtJiLn. bMw::! .tin. n-: t I. ·~"t~~~ ".~k.saj~}'~g D~ keh~&!i ~~liIli.-" _.mrmJefMhtn ItI1JMMmtl tanna--tA.IiJi~ 'E ~hli ~ me]i:m.tii11!h~ilahmereka sendiri Slelrun Albh...lJ ereks mell!jadikMl pafill.s. ~~kh sfihelilmll1lya ta iJernJa."!I~1 . m~e~ak1l1~prll ~. MiIiI. .e-reka telah .i:l!~lbe~ daIam.a]::an. Defl!gMl derlllkhn.ak o]ellJ. Dishh.a.5'~be:LulmU.dhltl·Ny~JU.liki:tib:mnF..memib.Allah T"'ilIb.a~ hru:nati~g m_em~.A=lH=·A=DI=ID=.raug:-o'~g diilam t1l'i1:1i!lOUl ~gam.e!l\ehp~.. AJiihlJli.1h o:tW~.pen.eliu:. memllnl.:.tel'ah d:il1tm'n'Ln aJ·Kitab kAp'llMn}'a~ .~~cl~ d!iocri w-Kitah . ~..asaat iru~aJrt hM~ m.IIN~l'ek~ d!~[Il~l.. Pa. $.":L.tilikebimry4'it(m:di .i k".l MeJlJrlhad:rpkmdirii padap~a1i.dWa:m ke.D]OL M.~ uelml {pelkak) J ~~~p~I.PI~pun..Wleil:cekilfi'l. Mil!I. ~ MllIh..'gl1 $~~!flwiil~efli..··=~-=·-··.u itu ~g.!l-Sf'!liU3tl" darnl.g met.el'.muaJtm.u!l!S~rn~r~"'-1l t!~!!Jk ]""~ ITcI. Se1Ja~ll.:OIbljik~allJla ~~bdum. Ill.}'ii:lli_l bendadala:n!ll kell.:rn. htnl.g h 1]:yt1')jp~O~g'[)illUlg o.dl1ll! pemuk .·=.> '~J~ iIIiiL.dilWll bm.a y.IfI'!~-:- -I':.dru.t.dibemaagpW1lggtrn.Sesi/ntgilhnya I..~a>lair~ kui mereka ~J.si:!!1lI~" m HJJlt\iIl!. dahm... Gamiki.1:'II£Sak..jl. dl1!11 akanlm.=···.m ~~ti·b!.u:.~miii1iti{ImF Al!4h m~IiiA1{~rmini Kami ~:ebfj.merua...

4}i'lft~ 4J'4~' K$"1.an.'I~mm.A[JJah .:~ ~ .~A~I~ ...r~:bilili Ylmg~kD d:ibe:ril...in.i~!~!t!~_J1 .r~. ~eiD!lp~!!':i!L\1!. bem~ ~ ...114gfmereka ~1a~ .~: ~ illf.&a!'j: J.~m" m:~t~1kad. ~ y~ piffid~flIlI1g md:n]pu ]. AJ.s~iRabb mere:ka.QJ". :seru~h.:.:".~~.·n. ..!i.j.. .. 111..Fij.ua!:ya". Qtm&~r.:s.~: ilagi !ll!l1U m~ paJMl!ii ~\Ii!lgbwiiyak'.~~~ N~d.OJ d!a!ci[Im.R.-:.a.ilip.>.$m ~p[l. mereka be-ri..ya arnng.)lI1c'!g Aliab' dan &~Ul-N'!'(l~m:errek.. .I' 1. 57: 18)..i r~ng.~Jl~ ~$ A-1 ~t.imap. ~~k4 i~l!l~hpfflgbu~:r.~N..anlOMtl.pwn d!~ri orai!JJ~Qrnl1lil yail:lil tebb.• ~~ LFfI ~~.arangya~ memb.~ ~ . . -&l. shiddiq. .~~~. ot ~.~ddi:qin i dan OIiU~~Iit1ng ya.rti .fab. ~ 'f. • "" . '."AuIf mCii'!l.JJ iiI~ 'fr'\o.p=~e~fI)a bsijih.U...li1'l'#ya) kiii~ m~..l d1' l.t().[aJd maiJp..I...e:k:. hp~ ~Da~.n:~. ~ ~ ~~'d...R.e..e:h~.ati!i kalim:aJ~ yam.ti Qmn~(li:mg dttddiiqlm" ".1.i1llpettmptiil'1t (Ian m~bijamlMn kepil.rfj: .an kepa. k4:1'l tPem~\ilr.:rt '" . b~an ~~blh 'b~~ darlj.i!J~.ebm~~~~k.iui'~K'~g *"~~ ~ .57..jJId!~..' ...k~.~a'rltan(AJkdJ dan "Mmu]..l!i'Alb'b~ ~ ~ r' "'.~m~-p..~..l .!gi d!iri iu:!.g"9r:ang sj.ili Y!I!.!l ~~ kiIi'lt.da Allah pdnJlfmtltl :yangbark. ~mb._'ljfig ..gkri!n~ .3~.! _ j'T-- :~ pdi dj. .f~mJa". .am o:ratl!g'oratl!gyatl!.~) .da Altabdan. b!1gi mer:ektl: '($h.oG .--'-~~..f!." AniDlya. ~. II" ~ .lIIrii "'~ci~~ . _".1f'F. mm .1'reij)akm dlIbal.. . t~:lit E c. Dan orang"orang . ....abb~kil.hlm l~ih ]. t1ujuh :!"llM ~i Iip~."" iJfo~ I_'ll .:().~g )'4'ng .t$ :!Oepw\lll.. L· 1'.1+.iflaYiifnghan~k.A[I~ T:li'al!~.l!hblLll~a b~ ~a ~lmg~o~ ymt.. ~-1 _.~.Nya) bmk la'kf.p~h.![J: "'.. 1J~~pab.k4jir drl.sbci ..u.Ulll!!gimuJiia.~~ &ilk ~y ~i..)\i:!' m:erek~.g..". pWilJ uc::a. m~~ai:~ .. ~m n'Hl'filpaJl:. '''' ~.:'. ~.~~ '4 ..I.'ail a menyi£~tia!l':i)n~r:w:g m:!:Ikmiil:li. ~:.e. L. 4 !f~!j!..~ . ..·~.it.~ mrfminJmn~ ~A1ltJhpin#~ ...·..!gi. '. k'3!llllpiIlillYJl ~..Ailabdtm. .? ~r ~J' ~ . O:~eh kareaa it~.igJ!\lIn.6..(._h~ .'!!I~!!'. . "I.!.ih.t. ~]'lI!fil:g d1emikiim.. '~QS. m~ ~ ..7...da1l:.:.¥tt~i1ntl~) kepaJa m~.'_ ~". ~hid.~~..illLm M'!i!wll!ltidak ~mpl. b.~' met/jaw Stfbi .-'! . ' . S1~il!~) (lilt: bmm. ~. ~i.... D.P._ ~..I...+!.1 y ..r~lj" ~Jjl O'r~8"tmil~J\1. !Dan flmlw Allah Ta \iI.."'r'). ~:.~~i~j~~ h ~.!l\@..tJ: meml"¥t~wrl"l.di_lfoin.il~ ~~ ~ "~ ()ir.llg>{N'a.7":~.!ik. "~l'-r. • ~Ju1~·~:::~~t.'~ I"""'dJ r"":t"l ~ ~c.mem~mt~Dkm..~ ~:.MQcr«...Q~'"'~.~Q~..L.. ni!i~ ai'timdiiipatgllnik1tntl: (IMml!<1. kebumymg .II:..: .meireka.'HJtb !.~ .. ~ 1$/~~fj ~jj.~ .'...~~g~!:l! [liu :ruJiw: k~~. iJan c4ha..dm mis~ A:l]iIh ~ lReno~:rin!km.~eTIJt..uh.. :0.:m 'bil:il.mg..A_l HAD[[D ~ _ < ~~ It /.~.. A11!ah T a. RasllJNya" m~... .~J\t·.~-*l..+1 ~G.mg-!'J'ra./. &..I. Wci-l<ihl ~tipl1tlJ pf:reilliP'1!Wl y:Mlg ]I=yOO.

!d m~~1I:if.'! .fU!ni. An"Nisa~': ~.t1I.ii ~j~l:# ~~I:J ~ ~'. mempakm d!ln.1.Nabi. '1m.i~ .t)w.~dJah$~p~kat ID~riw.eJlI!C~_fi1. All!iih~ yaf:tM pa~. eli acc!!!ll.!lg·o:ra1l'.J.-:&'W'eka -.emuillim Albl1dh D~.tJg~di $aNi .m.fl: jliw::lku iJ. l~.~F M:WlI.inelijh\1!~Mil!~ililJgYCllli!lg b~rkdap"kil1.eh MOI1iru!J!.J ~1 ¥ @:!!"~~!k~Al!m 'f.. .{!.1k. Oem m. AI-lBukh~.~Y'" [)~!!ib~ ~~~ .i~ J!Jla!bi Ti!"~.!I!d"rul! p~mRi!5Ul.b ..:wpat M~. ~D~~kia!i:!bh ~g ruk.Um.di~isjJt.ja. .mgTIMngy...~. al!:an '~111~ &gall'!Uo~~.ghtm.y.~ h JAK « . Albh 'Ta·ru.1.adict5.enSiU~t "M~r... 8.kma~ old.mi~ 1i hemal~d!a: da!l.r4L~. ..u. ~ J• ~?~ ~f ~. tailim .n:Ir.!!p'.dadi t~Nya.tl1! k. (QS..:DillS.D.tI!h\1! iM.gY4Jj8.dlaJk dtra. N "Danorang-rn:a!'ll~~ m. b-ara't.r.&gi ~~!J~~..A'mASY m.1:IDJcitillbnp.~w:Ji1i kf"mbali mebhl:l ]~fmiW . R:asululail.~~ '~~~~~iJI)) ~~Jj~~ R~bbfMl.ad. Si1t. bMW<I.J i.ex.dMtn'~4hl'1.rrutg- D~~. yag . .r4.~~.ullikm Q:t.ikedlt.(Ii ~t.id}lDh~~.t_r.~..lm:rangs.~~ Q:~gy.ab:l!tberbta:"Ya.!i!~tdi!h O~t-o~t~e!diq~"" ~Dan.• }'aJ ~ '~. d~ .l~ akaii (dllip@t s~1i:!l!~' m. serl\ttl!1!!!!:!.fS .h:iddiql'lliLun oCllllig-O[<JJngyang IIDlitlsyUid.J :~ .¢:JiliV'P~yfj!l M@lik.! }) ~1~1 ~ ~~iJ ~~I ~Sesi!mgguh!l!r~ :p'~!l.~b '~r~'J\b@i!!l!ld~ bwii~'i.Ine.~tu IDe[I.M.a" "~~~Iijm~jj.!'jlt'O~W.$f1.ahwa RaslllhilJ!ah OMIL ~ b~wa~Mdd!q!~~~~iI!lW k!~~d~Y<l! "~t'km ~.'id <1!l. it.'Nkfihtfu'.. .j•.ti~r."I.i$. dan o. (~k:m :litbyang {I.w~b: « ·..itllBifN ~" o.id~1!'J1a QP.h·Dball1il.i Sl.i Alrilh ann RasuJNJil.. ."~llI or. ~ ~1~.l'lg ~p~~i... fhi . go]oag<L11lyang u:. SW~.a!kMl dan A!Pl.~JI.::l!n:!1IY'!~rj l!!_.i'j<.}1 K.e!f_h~!lj:lj[a !peH~iU!n:i f karil31" }'.lra. . ~ m Ab'll Sil.!l Y4.~~~~m~~b~~!i!fi!~~ Otal'l!g"' Ofling s.ilLIil 'tti.~ '.rtnj:tJdi nXn ai si.JJ! ~t ~.-m.l. b..1lilig bilrad~.:l1"l:g)W'Jgm:ati. Den~ de!l!1!!k:!Iin.i Rabb'~.~1Q~i~. diili~as ]!fieru:L seiugailn:'U:JJa.(licicianlig:i go~olll&m.t~.!~~ ..D j. 11lffiiM.~ .m.~ Co ~~~~J.tJ'.¥:ll~.o~g }'"lWg seti_m. yairu QtmfiJr-Crll'Dg11l1Dg.~~t~: ~M":rek~." "Dm~T.~fJi ~.be~:ed~k.ri ~:tib tlmll!t m~I1.KbJudli.ri ~ M!. hin !!. &.[empat para 'ddak.~~..\ ~~'~I~j. 69'.~im.I~ J .~<!!. :a<!~ o~g-. AUoo &_n ~b~~l. Ml:lq3Jtab~nHi1Y}':aJil daiCi b]l]·hin" Al.f'!lil'i.. aIMtt.mg sibJidilliqua.gmafih.kiiJrm!).l m~~~" ~ N~b~ }'M~ Para.d.rp. .rJan O!llll!~. S~b~~~~ ~g.isah. ~'biddifPll'1.rd:~$. oatlgco.~.d!.Lp }'Ug d:!t. . ittll adalah teIDp~t.llIiD1jlllkkm.~''.\lfut.mya.~..m.t)raJ1!&.

"OD..k~~iH .·~ ~_.mml'enakm pea:Jl)l'.m.~ ~ ..f~~.).. .agi sep~ru 1lP~· p[].i' ~~.'pelita ~t[l.emkm.~.tIg dwwJTilidbm d~iam Jci'l:~b ...-m~M d! di!!g):!.m'! 1I:m!ll~~ m~~'iI" DliI!tlirmi!!lAl!a_~ T~'.".)H png F~tru1!~ m.l. "''I!JJ!' __ !~k - :J~ ~. ~'~-:~ -_.. :Ji~ .t:ulah PfiT!.i1.~~i))Ji!. :srnMiq~ dim!1 pti1:!!.ehahlili.ah.uhk. .- _. =~!!I_~ 'ill _ .rilI<g.m.jlj ~.. fr ~~. k. ~~:l"il!! ~ .. (bes:ou) d:i h".b...in.3!llIJ!i y....mllIcim yang dicentil\. oleh ]]bJ]l~ J:lrir dan M.nS.....l..:a seikehe..angmdiSiu~g.orangya.~h.¢rnd.'. :d.'~ .~/jidJi{Jun.. dil..lI.!'lIbJada.m.t! b~'W" ~l\..eJ!-.~' :_.. 'b~m!Il1a!l:.w~-:Sh... $Isi AI~u.t ~~j~' . oli ~.m~n~ 'J\:Pi~ ym.~ ~D.n...er.wL~ ~~~t~1o.5t.bil dan RacstJ!ll.. iii ..ebuI<IiII ornn~:t. !F~:n-nan Allah Ia'ru!91.Qo:I':t:I.tl~wjp~mrnak..g~cl1!.Brncgbu !Ft!¢!'l4t!mbtlllikrul.ya.1 r.~ ~~ _i_I" .~ 1.. .ad~!!k ~.!I"_l"""'iI~t' (iJ .I!.lt!'j:tn"lJ:lcg'~"'g yang t rnmjadi '~'I~ di siJi R~bh .: i [4~·JI. Jl.m... Sebag~a }'a.e~u&ian lrem!bali me]m...:llhb·lDiu ~jlmi~ :sejen:ak..If\~1f ~ ~ ~ J~ ~'llJ 'f_ .:lilJ:g.Ji~G...... ~:i~ .gi le :!lam.ljr.~mb@li!<ll.£i~~~ i.:iytlJ.~'~~ ~~i ~ ~~ .l!i1..!l)':lll11tl!Ji~~~.gfo.rbillh+!.Ill J!.n .." De._.i~ .~' __ ~ ~..IMtarlg O.:'Iym': ktl:mi• ..tl'l~ .Oa1:un boJ Jt'U:_ ~~1'b~~-:b~~ ~.u. di d!IJ~ pot...U!jaiill:L Dm fi~a!l A]bh l~:!lbj ~ ~ ...gii!:!kanJ' M~~k!l IDJ~!t1!~awab: ·l{lll!mli:j!J. ~' "'.g k~fi'r dt:1l melJdu..~~.ij.f" F ~k}.·" ji1i~d...-Nya b*WiL mereh~d:!lm Qrn:l!!. m¢ID-W~.jJ ... AJl~ Ta'ala mcnoentait.l.If "" "~S~u~y~ ~t'W. R.[I l~ in.rmg-ornng pi1'g~e.g y~~gw!~1k~d!. ~ . .i M!lI_k~Al!l. d:iI SU!~ yrng lPeII.l.. 1II.~m~''P!mglmni Ne1:<1k'<1. ~Rit:gimemka fMhala Jan ru~ ~Mi'Ik!. m¢rgk~....l:l:dI1Y"'.ui M<e~'lI.anig}\lltl. - .:pan mereL.. Di<l.h k~mj ..alerm .llilPJ[lg.".llIp""Jjta.. ~:£...r _ ~J Ii! '~L· ..~ :." Se~~ll1bA~]d! T~... Wilu Dia berfil:'. ~:~iIl"'-I'i..J3patkm p~b:da Y'.:i~O!~») .ngi'lenman :kepruia Al.·ala mtmyehlll[komo.'9J:pn: hm.m.{I~ ~ " .. J~~ . ...d.ih p@rn r.at:. iKi'!m~dian..ID. .rm bl!J~gl!!.IIJ.~ ~.(~hjli:ti".~~a lI...g'0)'<mg }l:Viig' mmjaJi 5aksi di sisi Rothh 'ne~' Dan de!Jlg<rn de~. . :!). .. haJJu.Rd~kny~. JI:U'~ .rJg. kami ke dJuuia...~"yalJi.¥~... mllberpe[~ k di ja1m-MIi~ehlln:ggil kmu t\erb~J!Iil1llih.~ dan t.. m~!1j:~!~!-i_. bmy<ll c:L1ncaha... ~ga-~ "'Plil M[l.m.!iI!-~g bei::e. iIi ...1:1i.r _.. dJWlI! ~lJ!an O~l'li\\l-rFr.. tor . .Se$~~!!ya A~!J.u:i~~ ~" - ~.I t.

. 'kffm.id!f/NW ·d~!'/j:i(/.u.tantlJJ'Ul:~nJ'~rlleJJg.keI1Jm'($i{m umm1Um i£# m€1ljaili' km~ dtl~ karm~ ]iht$f.nya/mya lMffa dan arsak.JI~~i IG $e'hl'@!1I!~~~kati! ~ rt'i~~~~.'afl J(fllg ~mmip..DIlI'l keb. JIillig dhedi4~n b'flgi (M411g:-~m.~£..a.t....ktlT1J1lia ytilJ8' bfJ.!J<ffikult'mm dan 5f!s:nntn )\~11~ m<eZ:o. p'(}1:hidSd.! s!Gb~)1_im.lMI~ 4. .kcp..I:Iifndrl:lNllk.afl:.-.aljg-b.!:r!J:)'4 ~ItJN~M14r~:g. ~i..kh.li' tJlIimiJ~-wP~ba~ a71al'>. .:~ ::A L..tdtrn !)J'fmi~ dan._..':.:f:.wya k!i~ing.. }1iii':J"Mp. I! ".~'I . (Q5.kwmdA~1~lumenr.. (~tllJ:tg ka1. }'aiIJig Jilus~ oleh hail~.hdi ya~.~.mne:gafN:I~h . ~a_n ill.ALHADUn K(J{#h~1i'J4b.warn:r.senang.JIJ~""-...lg baik" Ali <imr.perbi$i1'1i rl\.. ~n: ~aW\i!ll)1'4>tia:t1.. J>tNlahk:m'M~ia Allab •..tigllwll1'ilfl:P4r-a pel(I.lg . dan: di lui Alt'll'b-lah tempa. .\.. ~ ~ . 71~ "."i'"l~toik...:.i'i4..rllgkfJ.~) 1nantlsia k11id:nt"~fm: epda k apINt. perak.tr.l'l :~I _ """ 'I' t: I.tm.m kcl:!id.g d!1J1lJ. bi1.g.igJi'fl"!1g bcnmdfl ..d!!'I'ii4'm b~.<1}Unrakarnll W'ta htt.irJi tidtlk laiJl hafj:)I(llalJ keseur._]_di ~~e:rfitJn.pllly.:20) lit:iltHllbfl"l(}fllbal(lh kalN:~ keJNrd~fI.ig {QS.:ll~.57.~ w'f .nm.lat. ml'n:i# it1f fmrrY!:lkh tkri1~(Iin'lln dan m. Nya:..ln:~ firm3i'i All~Ta'<'i18.!:ig tafl:nlJn.J:ii~gi~1it.(lJ)b·~l!~~ S~rg:t')i¥!'~ lU r. !> Yakn:i. Dtm A.ada Allah dan It'ISt/iN'y..r1J1ak.l:dl.kl.t.!l:J]l mi Yang.~~Ij f<..i.aF.j~:.u:p~r.laik.t. p.r.lk."~ pitiwrJ.j!J(flrfh. .J. ~ _ .gwb!J:Y4 .N~ . ~.ln irw. ~Dijadiier.rrIJalJWtl ~l:'. 1~Jn. l~lIi<1).'Vl birJ1j'P di dm..mg.iT~~ (1J~fl~i)adff (liMb ~. ~.i d4Jl: bt:Nfl1eg(lh'llM!Kllb (ll'i'krrakml:m ~~1a beibfltl!U~anggilt(JlI$iltl:g b(uJi]i~k~JflI:J'M1~dtmtfJ~ak.!JmJ dati P.~ ~.llah 11lffollli:P'l\myai ..ng lni7t'Jf1k darifrmis emas....Nya kepll1da ~iiJ:pa)'$~ dik_Gilki..:a~""r.s:.r.t[~Y'fJlg 1nw/gik }\.kghhlff/!(1. ~.eperti bl~jml Jll.w~~~I1'l!g..k.r~ .j~ ~J.r~~) 5 m~'p'u.yIl hMiLyahili ymgdiseb1t!..lMaa (pandilinga..~Q:S.diiJ!!rik'tm.!~j1lgg~rlJll! i1)~'dJlpa't1. . DIm di (l. 57:21) 1 ~ ~t.b1ll dUilJiim"i hay re[JJ~Il!..m: 14}. _. ~ ~ ~.m ~fj fllJl!UfJlIlU dan AIZrIhsma kmdha"n".'J ~ ~ .tltj tJ.~ I.~.l'.~.a.

~ ~~~ {( .llYlIi.ujiang C!!lnbllikdl S~~ 18hlh b3iill.. Yaktll.l15J~:Un d1.e.Y<ilitll.r~Jk1l.~.~ipll. SJ.lidak. dtm.m. dewm:ll.JIl.W!]Jm~gm. ~g m~ipJ]' '" ..:tfNaJ':!.~i... ':!II~i ~I iM:hidt(pgn dt/~ia i~j:tUkk lain hm::ydiah Alesrmmi. dern:iki:m..gan &.gan ~ . .Y~$ak:lll.. rs J' ~..a.t! n~f.fl:akjl!lbk:a1JlP'.tidlilR.. me~a.gi di ~imt "y:wn.llli~.!I1amm'I:~.:iil dim .:rll im't.~~ ~p.:.]ilkhii. ~esungguihl'lya ~a {d!ooi.$~ keri~.mbiii. Oia bedi:rmlln.51.-'1. mmjadi ~.]1.oir~g--o:~ka£gtm_~ll~~..Jm fJf!tani~ ~Mwl!loolr'·ac.m~ilaYia adzab yang ~Ja!'t ~/#i=n dar.eilJljmii ke·rmg d1liO:11.AJlhh T~'absellmjmliLp. d!aLnnlkmM yiU!L'SPMti.es~fial1iS'Jll. re.~ itt!. K~~ F~p:a_!if!1"fa~ .iti}'a.~t :p~ . _ . f. hihng.1.p.:m b.aiJt!I!.~.ng: f guhnyanun~ y.iAt/'sh . sf:ltltl..la.!wi.hlja1Ll.waan p.n seisia~..t'.+I1_:g. yug.j~.p~. Ib:n. ~~an.l: .ini M'ihk l~{rl kuJyakh ke!mang:an: ~\[men.ihu.ailam ~t. b~:Il!':lbillb: l.k-U!ltl:~tmj~ ~tm>a dll.3itizllb J[2.c:b1.ryil!di. ~ 'Satil!irretnp~ sep.Dan l?wid'llpan d~I1lW . O. ~gm~rul?'~si!tP'i! s!t.du~M# ridt1k 14in.lllfo1:lJanillnkWll .k!e-' b~_:11 d:i dal<r. ib!lD!mr.~ :(!4.wakiebidiUfJm dunia $eb~ I.~.lmWgkiR ci~.lelwy-adm dllhwmy. kdl~diUpiil!ll.iling it'lf:l!tmt lk~iI!da kehldupm duma . h11l~mymgwrm:l setielill nliiI!RtII!l!l<l be4]lmUll<llll.teilah. ~.1Jh~rl:l semiUiI be'Rlbilllh .~14k ~n.~UJi~ ~ "Yimg~1:i\1" m~gttg#~. &can. ' 'ylh~.: b~.rili:an !Pemm:'p~.~"u~ ~!I. A.~~.~Fi!tb ~ ~idlrpa~ .u]1:1mm ~~.y:rng pgd.6' .lpi!Jl" " M~&lr}% tid$! ~.. . .ilifly:a dWli. Dan.lid!:l:k a lliI~. ":Seper# h.au me]matny-a beiI'WiIlJIil kWl!i~g sstcli1h se'bdwnnya ~¢I:'W:s!m.ff i J.I~fJi keri~ J4i~k4ffl. petani ]rru.it'll bemhah m. 51UdM.i!1 .kecmt<l!lliI!l llerh3.dap .*-' ~~m.:m.'I' ~I " ~j.:!'" ~)l)l tG 'fl.rn.!li.."!JI~ .me.JJ. Hural.tbtb: m.~ ~~ .~ Inl!:reka hu adhliM rnakbJ!uk. "YaJ.:ili T.J!' . pslng r:a&:.M~ks'i. A. pmahail. )JjlJi b:.y.Ii J'.!.-.'~an.m~~.l.[!!!I!l·NY'\. .t.s:'Ul!g!ttbcil dijb~aJ[l ae:rJg.... ~~uh ht..gmn.llJ. . b!i!1J~. b~was_y.s .t1Jmr ijiiibm.u:jad:ikeri:ng ~lJigpen:gll.l.lilS: &m.'~il. 'J . y a~i'm~ {n.mt~_mIb!d!rw~my.mll£l1..a .rul d!a!lil kefidl:rLltU ~ti Ailiah.j:rn ~tl:ll..-!. ~ Y.m:lu.ia. . \.4 ~j!i.~jU~l '!t'.emhe. am ..· Firrnan.~ '1'. kehiclU!p~n ~.iay~n:g oeml~~g kep~d. Allah mengingatk:m :3igaJrmewas.tlj:an.» ..limf" kl!!mmiian mmjadi btmr:ur.l!~3!\jJrurtllplm. dm.)UEI&". I"J .mp.. semlllalll. ztiilp.)11 II! 0 .I - _ .1liO:CIII:f.. ()lek:~ ~m" kec'IlIillhrullya.. ~a. .}'lil!ku n3Jl}"ii1l t.tmd:axJ.drlhll:.g pasti d!tl.ad..akhilit se~flud'W1i:ia.!ilt .gn· ~.efiw.~.lH ]l1Btc:mi Se1bag:ti~ mcmjadii: bpli!k.~. ~ b~~~!!! t~~~gill ~t..ah.a.'J' ~~!'i: di._ _~' -. ~ ~I .an talllllm. * III" t r.IlUe:d!i1l . Lp ~1:. At HADUD ICe:iFJ.JJJSimp'!: hina d~!1! .aiIa. • ~.s:esu:. P~mm:.s~ ~... _ Iii ~ _ k:a~1lDideng.JL 'J~Jii ~~.ffJ "'r'1~ ~. lmlliwm . Tiu:r:tm:ll}'ll.Demikianbh H kdJJduprn d1l!rnll b~(~I:IiS$!.tidak .t. la.am1g t-emp:t:l o.Ei: ~') ~J('e:1mfdi.pmilli.ay:atLn dan. biI:J. dl llIlIlma Di:l1Je~~J '4: ~ .JL GJ !JLpJ) . akMlle-.

b ti:r-R. K~~~.nya .l'll dJi dlall'1im klt~b ShofA.rull.J""_ ~''t . A[bm~d me. apa yang toBla!hiberiikm Allib d kItpada.. &ll~g~lta.p~k~ k~~ka.m.jlll: (yailg ~~}p.• -_ -.a. m~b Anal:! 'fa'~b.~) :~.r~. .Dil~ d~!.:pa1' da]il yang .lnl.a-rrmia .~(I<r.a~ny~.l1!n." Mab:ucluy. ~"'}J_". _~ t. ~~I!i~~d... MWt T:li·~be. &ri~-A·m:lSy..lnm~nI.•.k.se.dal:un liI.rflmlan: = le.~ )!. dan Ribh·h:I:J~dan Smla ~. ~lH~1'Ii'JMIi k4"!U'nia jIIa-ng baar.pMIah :!le~ll dera.aj!j.II~' ~_.rebe~d4ki·Nya~ [MJ1 Allo1f1. I ~r " .:an::a-lIDlt:i :me.t"mlNlah kamu kefmda (mmtW.mpiJikmbagjan d~l] rnhmat dru::!kru!!i.t!l }'l!i[lS daip.iJ" :<-. D@!'!. ~danya \"1.tji:Jika'[l .1i.&al"lm.l'llalbcl:l: 'SU!li~ S~ iittl~~bih d!~t kepl1Afu saJah $mrang di ~an.rikm kiepadla. r'-~.w:arptl\:= kdits t~iI'Seimlt semi:ir]M1... ~pa W. m~~k!l!!fL ~!i dim.'~' ~ "r::.Jlaabu a 'lam. ju.a ~i:t:lW'Oleh hmm itu.:tqaa~~dilri ludiits.S.'" .gll/tlmiylt .~.at mll!U!5ia. Im>SLml.enge.'.g>I t:~dakla..f'ttcka'1) lil~iJW!lan.~g di}. lwlah n_ _~.dt/~ langj$ dan {NlInt" ~ d>m :van.a be.mlb~..lIle'fiel. "'""j..ill · ~_ f1.m~plI.-D!!i!J!.g ...b.!. dikrikan-Nya ke.nda $!~~ )'Q.AlJaJ1.flga.ha.tl'. ~.t:Wi:.r-' . k:anisn dilrip:ada trui $. meWn..~ i "Rasulullah ~be.~.00 [mUll a1.~ ~ J.~k= b>edJ~g:ai ]ar. &:-'.i.. klfibalkall demgm m.me:tlillllltjtlkkOlIfi.lil!l.~ i·-:.lgan hai :lrCI..~ ~~ L. m~m~r.e~adra:n .J1d-':ft.j . ~illIih-a£l dafi m.~ 7' d~cediaJMn .".J!l1.et:J/M:Mil dkm. '~G1 ~&tlo~lN1.h-. ( .<..!.u.~g d:lbe..-Buldun mer.'_"= ~~.g d~maikcs1Jd slill ~dabb iii~jeW5 h.-I. N~[ii!ka ~::I.uIlWl.mt!l!li~iU :kepadla.. a1$-Ts!liuri...51ALHADIID H!IIdJil:S ill!.:adi[s dl !lfS$~e'..a·Ny~. dekamYll ~ha:ik:m daa kebu:rUILm dari U!HOO... ~eger./}.riWIt]'lrt:kml dan 'A!hd.il:l!tah1i::an!.g-lmmg Jilllng kiiman ktIp<adaAl'J4h Jai:i R4s!iJ'Nyg.rceril:ll.i.Biglt rl!~:n di ~.t1i·Nyjj!.JI"'.ln..

ymg h. "I~ ~Jl'ji ~(~~ ~ ~1.mipa . 5/~:m tYailtJ~OiTlttJ._ .14J1' iI!. l~.ih..I.~ . IIIL~~m:k..~Jl:J~L~ _.ITttUI henct1tlrl fJUIJ)Ulll~ Jlj:fflim.t.jeltrsJtttnyon:g(/.ng nkidif. dkipukan . binJI1J~ ill mI!il'l:g:atakm: "Ya'kci... dm y. ~M ~mam..r diV:!. SediWgtLlm.cl..Amrlhm~I-"AS. "Y~i.!!l~Jah f.jrfl-.hp!l. m:tk1:n1)!1ik hldiu!p 1aiIUlfll.Kaln:i mt.~ji.n..Ahmad meriwa.)~tl." KemudlLm filmeJJtgau.em"§.y.Nya .p~ di bmni .m:W. " .' 1 'h~IJ.Titfd'a Sft'l.l.l5b¢!:'Si1JtMl\t: « .gj)L d:mbm'll!1..}'a. me" Il~t:.S ~ .lll1'b<lilikepm!.1 i!'_ ~ _ .a~~'e>N.~erlkf(la.I b~r.~ A..l!lgatailm: .JiImg b6Diat" bahw'll I. mmWmggaNn diri~ (QS.E(oJ.(lb (14-niltri Maifo'lbj' ~. .!!~r..tia. ..J.. Mbh Ayat ym:&ilIgJLlJ]g :tdWib le'bihba!]j}'l!ll" Q!ld.hat:t:l &m iJI. c:J: ~ J if'.'1!l.. ~ Y~1'1J§l'1~tidail: 1'"'(.a...e.g m(7f. ~ • .y.lla."'(wi. kf:!l:linliL Q<I!Eildm IllBJiL[!liWan: ~I. Ses.tJ:lts lifllifm kit.I''' ki .~p'mkhl.~rimtja da1J 5lijMya k«IIJU jd.m'iU!d. piUII ya<n~ m.tm.A]~h la'aLl ~'a_ _~~ I.rffflh mtt:lll~... b.daIil.la:mdirihl.ik dll. .~. ~~i (d:iri:mu). lWz-la'iJ' YangMti'hak~ ll1gi..Ili:lf'-..l1.D«I~ A.eiJ.~ d bfil~lln.flllwrid'4}\fllng b~aling (dari peJi'J:tab.aJ. .b" ~a.A!lhb y. Do ymgp:.abbm o!Leh ::m. Imam .a:ktt~:nya.11luhemhaJikiepllda IIiwibah. "Telolh $.attl OOS1.mrlll.llah tik.m.p:.tj'l'!' pm }\:in.twl:ouk YiWgl1Jlernrl'~k"all pen:ger:m!l..=· dan 'Abdul!lMi hin '.tp Ma~g'ya:llg~o~iItg f l4gi.I!J:. kllkin!lf"'ll.d~ o:Ieb.:i'lltm:E1li\1!~ .m6lJlc.w:wl.~~~?d.rm!t{~ :be". bahwa h~~.ruc:ip[wl] mJtl[u~i.1! AIIiIh ~d:Ul ]n.'ljk~""da ~~m]~~:I:!w!l$M:l!yati~!.L.:wzi'i8' (l~1l.~~1i k~~thl. t~ren!l~riMlya d)i1!li[ ~Yll~rang.Iii bmn'..i:b.Mil:~Al1J _per.l.ddfl: .: .f..a_n.ufuk mail:lpWlidida.tmtiMk pJ1ia pn. )) ·Sesu~~uh!lli".tI1.repadi:fm:u • .e.~.nkall clli. 'lllSibm.alJlllya) ke-..l311...teIlttlw} .!J.il.!Diil..If' ~' .m. :51<14) .g"Ow.1::aikd:~l"-I~kdir(ke..iJak sda :'loottUl.mg...rfir~ •.e[le)t~pkMli. .~tot:. ~ {:s:ebehU:IlKami .tu i~U1 1.]a'l!igil1l bf!T'tl'1lk«dtat'tr/.A1IIah ~ .m. b~[ka!!li ~y ~lJl..". :i~O'~rn:gp~ y~g w!:<~mpamU'lilb~ d~g1U1~enU!li. adMih. .~[hIDl ad<t p1Ja:~.menciplak. D.tUlggul!onya yangrlemtktan iil:J:l adaJab II~Md(lb b.::(_.n.el:i~ak~nt~t:".D\l!:I.. .~ ~~.J~ >t ~ ~ "r' .rl'lti e~i.u" mi.illk b.jll~ ~f ~.r Juli' _"'.t }'IDS t1dab &!t1et"pllt!!::!til:!'h~.itimu d t~ndiri.. pei'ld~~'~il~in:tkh.m~e~~l~~[llicif./Nf!:rintdh Alta~J.1' .£h.I" oIi.. lhefl:.l~b!. ~~i:Jdum K-ami (A]bh) .ii bumi.r ~I J.i m\e'~yu...ngguhn:yaAJlah..MabqJ:~.mdihiuk Ii:.) ~~m :KQi!'l'l:i m. yilll~.h.elatl.. <'!dtt.~Qilitdh.'mla/1' apa ylltillg ltipni: .a k~11U(.w1l.t.ki:kir dim mM.t:am kirab (LawhNl Mab/'fj..a.I!hail:ll:!~aih!lm ~l~Htll!lm2ill.~.1! ~"M!Nainkan telah rertuJis dt.p.~ nyatl."Lel.) ..m:\l ada sebd.fUl ~iri.mci1~n.Jirir.pada airil/Ul ~eniliri 1ntlainun teiah lUl'..lIJie.ili'Gipit. dan._.EIgn:r.:rng yttJlg .e~a m d:.dilln... .. _<!'iSi .a..}]" (QK 5i:l~' (Kamf.iLis:jiti!.fl!Sll Si3hl.f.(QS.Ny.dt'bip apa .r~t:nya ptit'iilll m. "Yakn~ di.~tln tf!rl'alu gemb>iriitifif'!J.m:aFll!])l. klLR.t'.(1II<da) .ia h'DlmaJ kiJri:J'..(ti'dllk p'Nla.miRJan it«) Stlp-af.}"l!rne.

k111. A]!all T ili·ail. tetspi i. kalian. ~Il .ela]) diberikm A1!I<!!h.~ ~iJi' ~ 1\. J:lidillunlah ikeOOiu.I' . .(Ii <l~ . "Dilil ~&J.l. " D~mwiI:I:i.gg~un diri.'!.b.!1. ke..ut yang t.sehagai wujud rna jUl.:all oleh .lnggJI. • _ ' _ _ _.jjt]l. <i Arti. '" _ lr:_g i. datlJ. dit(fjllkm :keJ]aoilia kilia!l]"ma]"a 'Cidak 3kwpemab m~imiPa.!. kalreruLDjja.som!bOOlg.akanj 4rhj~th m-Hd4j~ itag:iAtiah.~ 'J i/IJJ:.apa: ~ dibmJea.~_ $!!~Jtke~@dI'-!J! ~tiJ ~!Ctj~dI cl.lh_!l karena usaha dem. 'I _I _ _ _ _~:-.p.!Jk<l!tL!'l.5J.:ibn11E AU:ah f!''' .~_ . yan.tUhejMal:!iIio.m mria~<Ui Qrang lain breJJI~.a (bung lbu:'eetl!a.dr.r~wll!l'.b~.~Nyakepa.leaw. JiIilJ ked.!lIi) ~etI!~{. y~g .tll.1]!~nJ !=~fWi.n t~l$l~~ $fmbir<.J.hnyay:.YlI ~g~!:' Ibili~J!]me!l. daitmg kepad:l. ~ ~~.gebhuioMwa :JJP. . Offing."T:idak ~da S>:.1.tr!hdl O k~H~berpi.ya~ .nio:rpa.'!:~ ~sb:a~ M~b:!i~..akatn t.~. ~ MakU'drJI)i':!li. Allah. jmgrunlili. 4 Jf'-J J~ JJ .til.l\:m.\.:. . medw:3!y~l:hn di.l!!3iI11:G ileg~Jb sesuam ~6belum. dan ornmg ~i!!liIJJ.. JaElgilllWl.1:l'il 2.hih-" Flrmm.q~O!.l.!pt~ dellg~1JJ k~J".ll!gg~.'a].g :me.umg bl.!t}"L.!'1~boii1i hl~ me»i~n. te1jaill.~d!~r! 1.i dam kabu saja. ~'7!i' i_':.p 'i.dzi. bahwa ilml1l Allah {AlIbh meJil:ge~.~ kan b~ . 'L...dim. ~.y~llg da.llI!I!l Kami.. y.l.! 1. "<lilJJg.dll~~\1p~~i.!L1kepada kallilfl.~!'jk<li r:ita ~e:ff]{tdo1!l~'pg. Ipl!~~. ~Supaya kamufor. _ _.. be'Jbm~ rul'i aras or~ng ]alrn" 01s1:~ b~a ~tl. plIDm~~k~ ~~ m~'<t~· dan sedih.ngcm.~J:1...'l berarti metnlberi kal!Ll!n.~i1ig Dm fimlID A!l1lh T1l.diW..ffiernberiimhtikrull.!t h~sJ!u.rj~.!.:mp eR1Jmarunya. ruti kali::m b~M. ~ M_dnya.~i~ .y-mg Lebih daJhwuadia. If!.SlIlebolb. b.kmfflJiluk4i reri41J'o'l:ang)'4"l'g j:CI.ah ·A~.57. :payili k..!!pl.!ik511!a".· Nya. kali<l!tl menjadibil. ~Lmjt.. ~yaktti. D rnenllfapka!::i ~f:!ruaEll.l':am1 ses~ .erua:mlbahbn. hiiJall .leihrur:hpa!31U ~nl eihe!. .~~.sHIm darim.e~ad.diJt:s 'Abdullah. ~_ ~_ - - kl.m~m.~ An~ .il.i. jeM. 1e:t.-Nyg Jreplldliimu.. t~nggi diri.!f.riz. ~ ~~I ~ . ~!l!I~ ~!t!lb fPMMMya ~ri lrn.1.um $ diwuJl!.Jm11. K1l~n. jili!~g.1.p.n. dirud:IkattwY<li dmke~et~~fi Krun'lli..btdgaimH1!~ferj:aJlfi~. suclah ~lle:tlijadi kemapiiUll.. t.l. I1ikm.ll!Irn~w yang telah dan ikat:l~etiadL D~ .~~ daa apa ya:!]glid. 1.'..: i'..nt1.l.V-:- ']krirmah metligMal3!D1L. :sekallgtl!l ~ebl1. At H:ADI[D Mw:l!im.sudruhpilSti aka.wm S~ltm'fll ~!1i~r~j4~g~. ~~.Ul dml.\ l~k~~~.-Ny. hin W..rn. ~ j!i!dikmlah P'~:a k¢s()di~. ~1..ki.1Ii-Tirmi.g. . • JI ..at :!lU! d.'ilifiI. k!l~I~t1. Allah ~id4. Thlln Wab:b j1Jj.I· y~g!1.:! ter. ) "Se.mgg.:ia "~d1t$~~~~bl. Dengilin kata i:JJin..I!.lMi. ymg d~beriik.11rrpaya . Te~afii. ""'!- ~ ...! $~. ld! l'::a!:/.ilib. Kmti Iehh .1k~.I:.fj'!J. Kata TSL.mH: tkmikia-n i~'tl ~(i:S1. k:ilian 1:lle11l~:l!k:."lf.n ~QllilbOi[lg dan mer..be-rurm~n.NYil!b~!l4 .IfiIwk m~TIiyaMlk~ diirii !"di. .il1a ~tu.Lh :llil!d<lbi b+l."Omrlil.dttp g/~ YR'~gdllTer.Allah T~ al. ~ ~ . keiP3d:a li:aHafIJ U!i1~3 pelli&~laJ!!!1.di~ tidm m~~ui!J'l}'1l!.~ ~~~¢. . dm peanlissn {Jl!ereillr::aIiI<tMl) K~.tiil pmgenialJlteit'Sebut ~'mlIli.mengal[. kt:padl~.. ::>~g.!!r./unllljtmgml 'temJu gemhira ~lJ.

lEmtu1.I1a'htirla}e dilih'!'ll1~y. RIl5.Ilk'dli ".p~$S!l.i\~all "".r..'. ~\l1.Mf. i(pemikif._. tikth ~.:.u P~P'''!. ..!'_. I~! y~!!'!g.:!t i:J1ali:! i~.. (QS.P' ~S~Im!ggm!m}\:I Kami.'" '.. ..tt~ f.~ ."" m.o~!t..' '_"""". J ~ 2.n-'-...1 ~~.erek~.nta~ti sepi.a.btrli~: ".I. ki1. ~D.~..~IJ' .tf4nR!'lJu'~ /las.tt~ ~Hl~.. fA. ..' ... ~ ':':I.bnkUy. . k~acliim..W:!!. ""]:~ ~jJJlm<f4:bk:aiitJ'l!.'(fma}. ~lhe. ymg d!i:pe.g d!ilp!i'mlllk.. '" """r'~' O!»"'" . Qll!t:i!ld~J'dan. ]agl: ~Ill~d~ad!a.wiI i~ . Demikim..k.ikmiapa~~ .'''' lc~' ".. .~ ~ .. L. it".!dn&i~.l!b·g~)'J~ ..:g (ag..i~."""""'.. aka!l sehat Y.lab mif4lgtl."'Y:ab:i.ayamttill:m:£a: d.Dia:~ k-4n 1:!1!!1:o:liCit ltmdi£m .~ya.membawJl lnlJi~r..U] yang dda].c:-J. ~ j tL. di d~m s~!:.. hwah k:~henarc3CJ ymg &i.f. ~u._ .Ji .~Y~1.apal he:kwl'an yang hebat~l. :E'\jJj.·Ra:hj1i1~an:7). ~eng!ff!l$-R/JiS~Jtz:.m1l!k.:.: &iraguksn.rf. .Kltml ttlnlniM.. "t.tffJ. ~ "yaitui!. Se5U!JJlgrJ[J_l:my~~pi1!if'LDg :para.¢illg n_fdttt daR t'dd'h .m.:n:a (kruIl1rlt1R) s.a£11iI. .. A .. All.'A ~ ~". ""'>I' iIli'!lF"n f.IMn Kami dp..h...lIn? ]a.r~15) S(fS. pire ~~m eaR ~¢t..f1:ml1Jl. " I""'IM. kehilrnitan &fl. malilJ_' Q~. . :5.. ebWgus me." Ylkitl.!'l: bm.ili. 91eb k~IrlL1l :it:1J.!:!. ..~ r...gatt ..St!P'P I't14n.N-y!a ... .H~"napa: m~=kan ku.~ ..~apm1Jla . oleh ]J\lI£a R. Sec <lig aimaaa finn\Ul AI]!Ih Ta'aI!a. .:mel1eillcumg bertbilt.57.. AI. '...IJ. n .ml. ..'.t41u1tlb~£ ya~ 1f~ikmy.ulr4"'Vya p4(/rfhal A.!'. ur.l: b~ fo .alkui o1eb. ..Al1f1!h."]a1[1.i!!@~. T~/.u". ..I' _ j • '1..) ~:.m} y:~g ~r~m.tl.. k~b!J1.~~ ~-f~' km..k!il:! !I)!cli M~.eadlibit.IJI.l. :(QS.a~ Allab I'lu:~etah"j~ia"4141/~ me1~!lr:o.JiJ. }'<!in.'...1 :W.S~rf1W:Uh1~~ ARab Mah4iJloa' la:gi Maba:P~a.a$I.~I "U(..hj..!~ bp~ s m. HAD[[D Ra$ul~RamlKdmi:de1l.. . ..i~1 .I~ ..Kam:i u.rtm4 m~ aUitt!l'h dan ~f".".t.I~t~.....Q J t ~DanAiJa}. T~'a1a: .):dal!~kebe@~:r. .. bilri~1 }'atlllgbilMr.iDl Se4allllllya.l'..r.ul iba. ddn.dKami ~'P~' me~~ .P..rm kellfdila.J~l~ggub..'l't}oeidfo_Kami flmm:kanh:ersl5ltnl5l 11Ie:Y<!LaJKi:tab .1lf ter&.!!~t mmkram.

Lmo"l JJliiIh ·dan [lJl.p.~.hi. k~~~ ~.be(....adap .' ~.i or. '.~'J.NyapaJn].~ JILl .y~k..r:M>1.l..b(!ri.Ilam: l lS}. I!?" '~'-'" .A11M:J.~dilm kehinam duJ. b.:tI. dIU]!i!lil:l·l~:I!I.~.gtlilbl1i ri.Di~m:~~j..~p d!i MalLkU.' '.fil'matlJi .!lial!: Imttili: .lda: IHlttJil1l 'Umar ~.e!leoflfl:m~ya sfte]ah .'.ittp"a ]I'a'~g i\\>i!eJii~lO'~g'<tg~i\'iita}-Nj1'4 JoIn R<1~nl.-. .da oo.-~ _•• "'.• Iya 1ehu... !iLs~p.rmm .meltf'h.'i!uill-N~ ~ } 1"'" #kIWy4 -'. km~biiian $damati!~ bdl3$ ~Ull!.rul!tih S81ll::a h:r. KiltEl'lil!t:d:rlifIJ!?i.u toersebut:. nya. A[lilIh T:a. .el!dl!l5~ii1· k~!lira. O]~hkare~a d ~t~.'.:1) ' I~ ~ ~.• '.~.. b~rreri.!ID]]D R'gb~rnt~(~i"Qwt~nJ re/J!tlg4i k~lirn4t yang kItar ..ti~JI .I~m.~. al.rtmya.~ '."' MakS1!!diJYII.~ ~p.'alJa .yllk. tiJali:diliWt~~.ajielasan. ~ ~..I: ~diL~'fQS. . .us.. b DM.jl!:. m.eJil.'D.fi..~. tl!llJ~* be'1pe'tlUII. "Raslll1lill!th ~ herg...~ m~mb~gl\:~gtd.)~ m.~ .~::ip~ $.. ~. AJ!-J!.w'!lIJ tda1J .d.d~ptaJ[lbemk:[ifi~11S keell.~ ~lJ .J' ~.." ". .hk...i!~ll.l... • ~.1."1··.~i d1il1n1li1~t~"luntUkbe:rtenr!'![!. ~d'. DetIJI.r:s1l'lIj~t:l~.111 ~i ~:i'iig p4J. pwa. ~Y<llm~ Q~!Ul.t..1.p..P.1J1&.riwaYlll\:<I!ll dari iii.~ oJ" iJJI ~'-' ".¢1l!®~!li.. ill" t~rrn~gQk~ng.t1p':'I11I'mereh. 1l1eII~~.membtl::ll) m.b~j'l:! m~nll>i~ OIr. JiJl!~ T~·~\l..I _.p. tOlD tleliU1memb1lJaI b~ tu!lruk EI1efil:lka:i!lQri.l.il.rne.rnrne~ lbillll:w:m'~ >o~g. ~.g" ~~ ~ak. ~.eirti (!bmw .. 01 1. ''ntJ:l.~ ~ ill! .~hama k1!Jrr~~ diw<ilb~~ lI.Ka'mi !ti't!~... ~'~~J:j.Jtl! .tne. jI! ~ co!. h~r. '.. meLal! mend. ~!~·Ny~.e.tt1'lipa~ya tmiap_ot. YIUlf!j: m~!:!oJ!:a. .g dienglU'l. At H.! .(JW'"IU:J: S~ttll...... ~~rl1m'1~..R(1. mem~.ta . d.gj.11!1 d!i'.meJlO]ong ag.IW.~ dJamm. seperti poo:mg.~'.:ti:kank.wbil!fl\l'lAIl._ .!.kki~b~!l.!!rtIi!~li::a m~~tlms~t~~ D.. ~..]b~d. t~.i!~ ~lI. SJelal:igus 5lecag.t:lt mpgJt'iliAllah ~'e1l:getfi.:a'.11 "ymru. Ahrn::til dan Aililu Da. ..lJ~ ~®.bmp1lik.ad!Ul..al buktL Setielah hUJljilh diteg\tkk.al! bat:wg~dlf't'.mg~~yatI1g D:.~ y:ang m. ~.[I!i1dil!:Jm pe.hfli t.l!l'II.57.lI!t!.~ 4Ib.m~~ wr~t 8MJt4${m }'loIng bRt.!iIyen!p'~:l'lI!"l~ bUm!.:m ~.. lb¢si..:I:~ i!'Qt! dimillpa. r'~ ~i.m:~~ l1i~ta!:!.1t'us !ei!lVfl!mern'baw:a pooall:g sebdUiil1l harl. 4'~.'.d:li.ritD}'::I.1'I.tp:!rlik:JffiL malib.~: £if..~ ~~l N ."y akill!i..l'Iu. diU! C~:I'h~. getg.anllllht dd$ ato .11i dengitIiL m~gu[]. peIlie~ a1!l.:. __ .01:· '"..d\l!p . iPe-.t k41kfJ4tan yang be'ba~. ~ • .~ W)~~ ~Dltn..m~!'ll1JR. ". ..r-eh.:!~ ~'~ '·'.T. y'q dii.s'ld.bcliMg.m.uWd.' " l~ip!~.lo m~d~t~.lii.I' . :.d~b~~ SiI. .w:aihlJJill!l:Dgi\fi 1iOmlhak].mrg.t1ti. memerimahkiW.zJkiklll beram di ba. .mg.ol::J<n~l"ruligmen.~'. .nj"l1aC lMgi ~.~ ~ "'Y. ":' • f ~ "1' ._rll t!f..!!!' dahm be. . seirt~ men.I ~~I ~r ~ ~.g)'lIDS m~~~~ p~ d. j" 'I. d!a1i1:ffi kehid.l.m l'allg stlITllll!lill.. .•RaruiUllM :iji ~.mg:l1llJ. se!:tingga d hmy'~IPill~ $!lij~.<l.lmh dw. D:lin. tombak..h ~ ~J ~~I~ ~ ~ "1l.llill.mlIDsY::l!ri'~[kill1 hi.ep!l.Jit':l 1nlt. .g-Of'.. LI o!' iI.I!'M~t MikMyy:.~ll. ]ilIJJjllrfb..c.iltil.

S. ~l!Xllity.anpa." Ywi. ta1u mer:eJiur metneiiIJriiI:liflJy:tf den~(I'n p(t'meliiJamtm 11'!:tlg ~'Ii':m\mb~}tlif.m o~f1~-6m~ yang mellgikifll~llya Jum.!1!1J!.h m.~~. Di:~.!:¥! ~1!iflk!l!1 mri l\:~!1.kallgi.!:!~ nya.1.da ya~me'l:i€rilJJa Pf1lf~'~ilk dan hl1nya& (h' atrl.a IIJjII(LanLmijaiiiuntinJa)n b.~~1~rlt~d$Ji m~~i~" D~$les. D:ajl sflSnngg. ats.lkm~"guji sl.Allab Mnl.l.ulll dOll11m.zl tlliak !mtJtk lI~e1lcm keridb~ltul A. D!lmciilcimjuga.R~nlKm~i: dim ..S. t.kllI yangJat.Jakllat M'ahotkmt rllm Mwped":1I5~.27)" m~~M.n~m saillJl K:i!mhp'l!hl d.Jik.drm Ii. ke"lJ11!!tlilh~·N.7:!i~}KfflJtldt(m ..Ufa m~-.Jr til tmWli mmka a.jtiflj. .nmemhat"lJtl!I !lropa saja. ptliJd j ttt:!a ~aj.lytlk it . Di:~ti.(QS .mm. M""ka~ /{(I. dii1at.li h~it kep~iklo..~ w3.~m ""u~iliJ!ln All" T:lii'.(tflJl'.If.kenaMan (tallal:. ylllilg. pl11a ID.:gillLn m.!nut1M' lntnlJortda4ltiaklil'n t:t!hiJ'dnfjr}tlJjo Anah.DIln .Kami iri'N~ di belfl"~~~ UI'~U iJ~(I:J B...tIIfig~!:!r!l Albh :m~r~rii!l!~k:an jih.iln dtln .~rang' ya1l)gbmm(l'/~ rii "mfR' m~ pr!lMlaillya d'al:l.i.td::a~~O(I1l!:l!!!:pp m.#~.iq.trIg b_m: ~ Y~':" ~:~ .!il''W-1I')rn1r~ :I/(~1!~ ttr. (QS.adllluln. ile:~ &ri :siliallihkm~~· HJf'l. Dl+l tiM ~~Ij!Iah.dak.' "D4n K.d~ N.r. ~ mem!bell'ii..I.lytt) kmnt tti/"k m¥t"4mjiiJktlml~ k€padail"er:eka~~f!i . Mmm/teruff.Kit<fiJJMd.n'Y-a $~O~S ~w'! .Kumi irir~gi:Jntla)d~~g. dan Kami b~tm ( M kepaiimly.tU8 5iIID!I'mg Ra.~w.uJ111l]l1: KaJni: fe/ab lnengul'llS.[t:!l:tI'!:'!1 ml!Tek~ m. 6eJil&'iI:Il Nabi.ellgll.j ii.s.ilr1 hwgi't dan tidllik.!!l iit!. ]!Jlt!laloii:lJg-N)'"S!.gb.lb~.U .an 'l~ap"ler'ij ~ry"dm.ull5!f:rt:a triM m. ]:buhi:m~.i hmyru#J.Ulltl.m ~Jabian d:m aJ.h~n kep..doillui :£eb~~#m la:ii!:u!Yll:.~ij~.~~ pI.lIiI'lI..(m't7'eka sfmdirl~ ~tJl<'lng•.:2'r) lt1h~utc~g mmgadn.Ilttn kelIlml1yct .Ku:ltti1 I'lMk.. b.mukmi bilhw<l se:Jlll meJ]gJII~lIS NllIb ~./£a"lni jaflj~ ktltmJ.. me.anktlMb :Ptld(lb..: k~w~"'~~JIa' (QS" A1··'A!iMb~~t:.cl~l:u:! di". NnJiJ . '5/.tn.a:rbfil:a. ~gi.

hacbp ses~ makMuk" ~~ ."lru.jIh T~'.::i omng-fJ1'!'mgjd$ik ~ Y ili:m. ".kd!.)'a_u. berEU..tW:..ui se[. abri Abu S~'~cl:!N:Gliudri 4l:J IJ.~d~~-~ AtJrJ1 menwn~ ]j:lll iIli u!XI~~. ~ ~:.enka b~"t·buat i~tl deng.J:pat men. AL HA])[[D ~ ~.ak-4~ c Ulcbhaniyyah.g. .m~!l:5y.:~li .!lhwim. 1\. r~Jt:.~M.erak~ ~ Mahiid[ly~.n mmb 1J1~?p-da.dr :mfrnlbe-iitilhu.l!}'aiIkan.s-"Jg.kepl1.I.u~. Nibi temkh.i! A:~l!.yasenY"l 'b.jII. l:ami. Ra~jil.ei l.. ~ Qcr"'.U\:.m y tii .ruga:ma.t] jllg. pila Hawa-r-iyy.t mel-e'b~i(lak meJIlge-_rj:iilm. K~(.K.rn dan mf.tt hDUSDerjihw.pirtl1.kepad!a RasJj_j~ulhh.i>l: ct:.j!lliW meaesri ikeridhaan.ak m_m~tar:k.a.:nllt itu dan yang .ltll }'. ~ ~ ':':I'~J ..·~· C)jl.f'.ma!h i!ilIr.t'uk se-'IlalltJ:J.la pe!].j€~t. .alah pokak d.a:m. me-:rel~ !:IlIn ! fl. detiVr'I mehk.Slit• . ~ .ihslity.g:ll.~Ie.gif-.~f\!'J.J:m~". dir.!!.' y:trii. se!(l!~l:1Jg K~rn~ $!lm~ $~ik:aliti~~k p~~n.ll1l5..~.i!.t:. (mu.Jn rwa . :lllJerehpng IllIflldius[llr1.t. k:aum Nil!ll":itlll.i:_ti '. ~Y i1lbi.:J~ i4f~ ~. . Ah:m:adi m81.ru!.d:m ~.liri !leillil-]a :!l.)~~ ~*J:9 ~n.IIt:m.L~ Miii:.b~a: ~Be!p!l'S..1:~r.t_~.p:ro1:\\lga'1i.57.ta"f:a !!~erd!-. kll'l1'h'l~ $e$iii"J:ggtil:1:tlJy~_ Di~ ~d.t~iJlI"K~tib yang MnfiLmik<l1lJJ Alll1ih Ta'al!a. K4m£pdik4.(l.y. F'ert.:.merel:a " ~i.:UIlP.!1!.lJJ ~ fi:l'lllatlJ.1ia1it.dekfiJtkm.tet::!lP'~ merekamet!igad~iI:Ii!i h~nsep~:nj I~ kilren~tt!Ildo:!'o[Jg O]dl diri me:rd. ~-abb. .tl:tl..J' ~rmJj.1]<111. "tel...cl!Ill. Aktl berpe.tmiiring.1ksU!clTIY~.lkepa.PJ~:a11.~--n J&p:I1Ja .ag<1Ii:iUlI!t1l! l~ d. k~t~[jJ. 7Cla:pi.tdl.Ieblli."'yibi. btljm.M'lIlWlg.d.epad~ Allah ~.m~n}"l!ul:anbtll!hw~ <lif!.:grn."'.:. m~<1i ~.mII.iik1im tili!'l:gl}. mel"eka p~g bt'. k ~ di m:l. Demiiki.d~lI. D~d~h... m_ereik:<lk.'Np..lv'[.[ lIo.ercka ~id"dt dengan Fmdwll'fal:1l yang .dl~ lll!l~i1g)erj .m"Nya khmlmj.k:almg.i-$l.'a]a.!t b~gi m_e<~i-._}:'. • kami bagi m~1'~~ .AJ~.i:ln'l!SJn. kOlmu j..si. Husaia-Ibnu MUhm'l:lm.:m.~.eclirman: ~t1.es.u. .dan ]lleru!hell.. ruk. :I]Ja}l'l_. bki·[a_ki)'ll.:lebi.rengikm setia).:l.i:r dari .~ lw.mereka. ~ S~r..L7.1!V:J'lg mel:llgik-lltinya.t5~diri" han di bda1umg (J. ka:relJiaj~lnd rnemp~_k:m.i1~ya...el.~ I€)j.rYltY}'ah Inurn. ymg alblJlaNon. t~.!Ii.ilifig dlWirilk_ akll Sa'Id bin J!illb~T fiat' Qo1![~d\1!h.i.!<I.eka tid..t :S~'~d menjillWilJb: ~EngkiliG fibflmtU_ kepaJakll ilIJJ!1l }"<mg dulll1pe-.u1a~n had Oni~.r/4n Kami _ _ ~.mmfjtlt~~ka.k:fl.iI ~.~ Dia!ll E~rErutI!I.iI]dah kep<l!clik!.uib" b!~Jit'!J mefeb..r.en:ak.BalibllJl.!latlJ.'/Nl~t~'r1/!J!!l" ~~Yi~.]m01ell. lll!elljaJ~nbIl $~"$~tiU y!Q1gt~dd r~i!'rn.Ny-a ~etaplallJl hil~e'l'sebrtn telaih be(l:huai~ b~dI'al d:a~:rumme1lJJ}al:mbfll.pada.~1:! dvp¢rir!!~h!_ol~h . D!I!Jir¢!1dap~r k~.\) 9 'Itt.l_g-. A[lab 1'9.~!iid ~ Old:! k~_te!J!!l Alb.:a:1il Bmi lsrail •'lls:ilJibin MalJ'~ ~ }~g tdOlh ~~~rl !ll'~r~.lib!]lil iilu b~ti !]l>el:et~.riJ.dw:ts~:!lr~ :l<&!51~O~g.rimm kepOOJaktl . ~..og mef\lkalil1Jat"b~.m yang ..lsa b.~ ~ ~P~i Kami ~£dafg t!ulrtJajib!e:a~nya l~e:jMd'a m.R<1sillK&lmi d4~ Jl[gmi iri1'tzkai'~ptda '1$4 'p~lt:'Fa Maiygm.~IDbi~ .l!ik~bli1!I.. ~lA1rl m.~~.m.It T:lI?~hb. ~~~ ." U~~U.~ ~Jl5i: ~ ~ ~'~ "KemtJ.itl1.. [(em11!d!i:!inen:g1ka.a1ta>]tami ~~ m'~ me'lJIoil:. lul!mei:ih'llrtm)!tl M1im I wli m~ll~l{ll: d\M ti.masul. Al!I~.~ m~"nCl)ri k~ridh~_.!jl.. Ml.l!:np) tmwk mmoi---..ntan:l ~.l.il)9 ~Raw~!ltN. dirik.U!.1ighalt~t$~bll. .'lI1':ilJlke.-I].m'l (Pa:ra.f. "Dalt.!i~ k ~~e~i~Mmra.t( ~ lIoa.

::..~.•.1~.b~.. ~'..."'. '.lS~ . .' . "'~J' r: ~ '@I '_.:imim:~.1.cia!!']Ihau 'Ab.~ rk _j.Ahli Ki~ab tl~~ll!i~l~i ..~.'.~..'~'. ~» .ooJJ AI:III1::1d.dUlLP~' .li'niaAl'ab (jika m!Wdla~iilak bmma:ll. " -: ~'." '~'Jo"" U"'"J'.5']..~ ~ .J.el'lgk". ~1 '.'l...dan. 51':29) Altah."'~t I!. '" I.' ~I ( . 'Oniig j'Mg becifi'iitn ria".Wall'Mml.: iliri~}'aik:m oW! J:m. ..'" . '.1r.... dilrinw di Imgi..ldald4N'ya..'3!lll d~am haili~ asy- im :Sya'hi..'. ®. ~r .~O!J. :lsbm.a .:''1-'" ?C1 ~.. . '>I.41j.' . !.. .-~'" =i!.'~.~.gatiUlm1i di iJu:mi.daP:(fl berjrrlan . Jug".Qk.m'tJljadifiEan tmtubtu caba}'l1Y<Ill/Kd~~i4~ Ci1brzyll #JiI kam~i .....:r.i! i_ol mmd~p<l!itkm .laca al:nib. .t~~ gokl..'I:> :!le!J'rmg h:aimba. ~'f. b::iliwa.~ merILlpallw:i mh. )J.". . .I.~'p:ll·dadiw. dari Abu Mti$~.yrmg·lMnmil·n (ke[!dila para .al!!W:~. :.~ ~. j'llllig ~~.t F~rg~~!!!l. . .l!~~...r~)@ ~ ~'. "'.2S)~~~ng~ii:l~g·dem~fun #'ffj ~r~a}\ij .-:.. kat=a.lit1:er:€'ka~idak .. ~ p~ m. prmg(lmpfm f_ogiMdl'!~p.akti':Il ka.~""~" ".. dad AbllJ.ahwa..-... H~:J]di:lklah. &ibM pah. '~.. !il'!~.eb.. ~1iL ~n:li.~eJJkil pnn .A.'... ~ ".·.~ De...~..IJ.w.J:..4!1 ~. olkm.."1I!ce.. ~~ .:rmt!l! S~1l: dan.J~ . sesunoggulm.. dim ..:~ri..Y'.mlt~ dl.• ~~.. Q!lIl~. ".ij 'L.~ ~Tj ..i~"=l!t ya:g li~iI"~:IU~ d1dam $u:rn~ Oli"QOI5h1ll5h.r!Mn btilJif)(JS41~ya k4l'm~ia itu ad'rl'td Jir6cill"...om kepads N~hin..i'I"" ~~'1 • ~ '~-•.Dttn Allah }~tdfM.emptm}lfi ~mitf S:~b1lg. ~·~.)ll!d:Ui. ikatmg.J.ngc-oran.mlIifiit.~. ::..tJlig i:lern. y.' Iii.mmd'apt' .(QS.a'lsm.o!.m: be:rima.. ~. . d~ k!di Ilpolit.·'t$y..' ~ v.atwwltih kfj}a.. dik:rn.. (QS..1J.II' . $eblligaMmrut:! ~. ].ft - '.d!a. kepada Mflbl!1mma~ • .JJ -" ~.:..~:aim..m AhlulK:itab y.adh~ d. :.elfibo~w....~'I'" jr.. _.b. "'''' . ~:r-~j' til.'. k9.r.way.§=""t.ill..tdaJ!J..RdtJll).-"".fl: . r.~...ifI.dwg d:ailam..nIglllym1g ptaJlalJa. . Dia berikal'l ktifflnia' m. "'....i:li.~ ~1 ~~~ ~f ~ ~~.killliL dalam :b. bfi:ft.~lahkepadaRNstdeN}M..mM..m ...ll~ or«.:a:kir k~M'lllo f.fla .-.iJkim YilfI:l!. ~ '/' ..!fi mk ..." .'jl:' • ~.A~ d'._1!t. ~ tela ibersabJa: ~~(.'..~·N!!:i'$·i. ("~.tij ~ ~J:1j1~I~ "A. l..' Y. ""~.. B<ul'da:h.elleka...Jfo' .!...OO.' :)..~J r. ~~.. Dan Allah }l1i!1l:8 be~'t. if·. be:r.i'.JY:~~!J_Jil ...... :f..51" At HAD[[D doJam.oe:r1la: di "~uiulli:J:b.~~ .J-iiD .. " ~.m~f. ~ • ...i·~ll:krpad~ f-iap..fd:... ..dan ma mecngamptmUl!ii ..oW'. nis~ A~h nif!l'/Wedhn rilhm~· N:F keptliJal!w iht'ltMgftm. r r ~.mg tell~hdis6Dut.. J·~~'J1d!J·~~~~~d\~~.~~. U!l.ek. '~..b.~ . -" ~~. ".U1 :..p.(J )'allg dikdler.' ~~ !1i".maymg disebll'(lk.•.. :. ~ ~~."l~~.g ..berimlm. h·. AJclul IC_it~b>dimana m. " ..:'......

.e.m:!ap<il!tl\.mg hersedia.gpega!w:ti.l.~1~ .l5 ~.M~b a5bSJMlNJmi)j~ ~ llbml 'AbiOOs ioi dlis~Wti olehar.~g Jb.1:J1JiQung rerseber 'S~a!':aI:i y. yamg~efSooi.hU..57.~~~ l!IT!t!!at i'rri.bu.-tu umukmll mha:Pt ~'1grt~p~ w~yli.dLll!fi ].lo1~ aIJ·Bul_hllirl ~ MuS~i. .. y.• IJimlluJt Y mlldi iti:Jih. . ~ pene.bekfrja.i dian Nasrani :tdabh gepe:rti sebeberapa Or'..en:mpum:lll k.Nw. $~ OO.t {~S:~g ~e~!iJlI.p~cb.ua. killIIp!lJt.en.u:ay<1!.~t~ lM~~.ItWll:p'" p$toojWi.~.lk:illan daipilitmell. M¥ Mom ffi~m~eriktm :>11.:a:c dan . 'Utom 11m A~i H'rucim.UI~"Kst:i!_b Ahhil Kil.aY:li .U!d1J~.dan wiman1ak'k~ 1.is memerdekWnIilJfii .rn~ diw.li.g~fiy ..ml!.l~.:Ian d!U1.m druMIJ. dan.d!ll d~1ie-rl pahala.imDllJig bud!ak wmita1lY~.m..~o1~h Mtm~d diaci Ib!J1u 'U ma!:' ~~ :i:t ~~rucit:lli: "R. . menik:mi:llya.IIIe'reika. mlKl fi k m d!~kiw 1'-g dJ!nwayca/[ktn QkftlJ IbJrl.:Yl'~k::l..i O!':<1'~8'0!':aJ'ilgya~gbmmd~ RtlSlil. (k~da para ~~ ~.D"].bagian.i p.~ ~ :c.."..1ia Dm pe:nllibi[ltJil. Nya.jj.A1HADJID Al!I~ dkm halt iiIlIiii.a:[l!lll. A1Lai:JJT:ili'ah ~!JmwJi.~dlarnmttnbrtrik:l. 1J!mIDilit YahOO.. da1il ymg m.:i/I IP.li.ep:as::k. . r {leiIJIg.1' . serta merubefikamam.uiHd ~ tel!m '~enalb&t: o j "P. Di iilmlr.1» kep.W. maJa ilagmya (iu.UI."Kam"la ~*m4t.apl[[!:l1'!lf:.t !rffi .!Jb me· nyomhongkalll I . ~YaJ. alIo..t MUh .me~.iliI1m ]Ibnu Jafif' 'idMfiJ~b.m ar.-a :p~alaL.Ja mereka. rn~lak:uk.W q:]xm. llJmpWJIa!l.:I:~ ..ookin.Ul.a5uJ.d!id dati kdll.d!im or~ttg ymg lllemb.y.. "Ha.l:ibISlp.Qg:iihm . la..ell1peke-. .elm.:UMl tclM. i~1l!pllilil ymg rn:elljoW. kel:ie.El taimb.rj mel1ga'E_.ur nJ:1W~r1. 1Wsit~. hti.da!:!.selbribib.~ . kep<lda l!:a]iID.~~ ..1mtp:}i' ~ i~me.iriw~.~~ d~kiafl.w!iliti..d.n?' r..tn. membe~cM. 8!l()nng flllI!ll rn.jj~uherkai::abg'j: ...t adrulaih hadin~yuJig dJ.g!1. [)e.yacJ.krukwmah irepada AllAh . ma]~" Dall kemu.pg'~44.e mpf:. mwaJ s~mlal[Slmimh I.dian.~.puflJiUl.r:'" I. ~ .dik.~~~.u]ari:r.et~lJ]' L. "M~'lJ~r~j !.. 1~lu.r: ~.. Id.m D~ ~g dlici'lV:.h. ~~ Aifaj) mr!mb~~ 'mh}:n:atc~ kf!jlaJamu d'lla .:.ya.l. wuukku Jeri.dih-Obilihaik.. ~Dan mmj.. .

.lmiCIi (lil1!l N:ilis<r...t~!!'~~!J.~ ~~..il:lIhh..til' L~l1J ia berl!.r:bid.. -_!!'>.ji ~..~.~~ .*~ . W.."'!w r<:ol!!ii. Lalu merek:a iJ.t!lg t._ cl.iLlkamimi. kiep!ii.)r..!bu Mll!:il!.~r"j:'~ ~J~~J _ ~.:"f."rn..t diciw.ll .. _ .ai.·rJJ' I""!"...I~1l .. sikll[daRD.i~ ..Lg akiil~Jdti..-~•. Dru1 ~Pi!ly..k.u.·M· ~_ic . Uiti~~kil] '.':t:. ~.uk.. ~~.bekel'jla ~e[.ip af.. La]ItlD."_.:tn slag SlBf:lya..I# ~..n:gan ormg. dari p~ ~pai . .~ .il1J ""..un.uiIbh ~. NasI"llni ~j!1d!iiri!lflil ."ta.(lIiI:IlI!II!<ltM~d) ~~: be.et:e~rja..~ .$h~..1_.~:"'·B".l!g....D~~~dju yM.ui ~. ~" .. yD. .!k. sedilkk 1l!pi1!h1lya. dan hmi.~ "" .-r~ ~"'" _ : .lligaD ha:ruts Nian'.JlJahupa kailiu set:Ull! I:I!p1tlih ilp:ay:il!!Ilg [kamtu.". ffi. _'".I'. U!IImlilIt N~ tlb:ti ~halat ZhuhlU£ $o1iQ]!p~i :shdat ]agi: 'Siil!paki!!ht y<l!llg i:lecl!'lledillJ melakM.IIl:IIYa. &. ft\:.. $ 'J'r' _:.imiiDI de.l.5. " _. .rnDrnM.l>i3!ilWl ".nzhi11llmi kat1im padS..• . . Ia m~..' r.g:!l:ttrut jl.llleagenal. ~~i-' '~~~ jJ ~~.~ ~ i·I..h3!l! I~am <l!l·fi~knatl me:nway.4lk.'Uc kan hal ltm"K:erjaklW..'~ Imam Ahm~d m~riV7.bmcd!'abd:!e~l:i. ~ q J~ :il.a.<lilil rek. Uim dan amb.'~'. dian a!...p~ ~.~/-.. &ri[bntl 'Um.w~~. rneIl1herikm b4¢rj:li!. _ '-TU1 . 'Ii .):.r:.mi:r.et'~J ..a.l :p. '<7'""~ !. dI~ri N.~-:.<ll' ~..Umfruj.l!.m dID: -me..'~" w-" ~..h."" . W :i~~ ._:_ r-..... JIi:.Jll _ ..da!"l HillitlL'l1Jil!d.il!..ti . ~IS" 1'1: ~ ...J..NrufP. darlk.._A.raJl:. '~""'" ":PeJlJ!mp~maO!iIlibum musl..e' ' ~n .f hi_~g . rn..e~l!.". ]fuga te!ah ycang $rulU.f. .:IDiID .qu~?' K. m>l. . ~~\:Ir·. ..~:I'tt\..i~'.b.wyliJtkan ani Qu[aibili..T-r ~ ." r.r..~ ~ • ..e".. "L~..:·..AiI:J~..m¢~perll.~' •..\.#1 .~rsyar~tk~ ik~1I~djlj kami.~.'~\i ~ rIii _ . {1:~. ~. d~. " N iii ~ .lIlluilit:uknya.J' :.J~I .. .t" Li ~ ~ .lD!IOl. .At HADEID iSi:ll!.. • .. K11Iu...me. clclrl Mll'mWI. .1e:n:r.* ~#~ ~:~J~ ~. . be1i:tubet~abda: Rawrn.l}'lltk:X__1iL Mn..erliJH aJm I:!edkan ke.paorllatllapa ~aja yat.~L~·:~ _..~LW:s..if' 'ill ~ . 1'~~ " . -I.makm . I'~.Ii _:.~iIlIl.__~.gerjak. ~'~i ~~f • .ll r-"'"' j1 1.s.ernBdia ~am'qirath~' Ke~ahlliLili •. " ..57.tuk..~ » # ".ri S1!J~.UIJ.~ji~ '.o. ~5'O!ipeke'rjA1W.e_..Hft~1 jl Jf~ ~.J~.' .w~y.·~~' J.~(.iriwayaEkail serrdliri..mtttJ9w.t1llbia:n....e~j.'~Ii~j.~ ~j. tel!teEJl:l!I.t:iyang ~anr..t ia akatD.~Sili~!'lJ'!'!l.~ ~~.~~. 'AMWbh D. dari.ibe:riahukaJ!'.me:r~k<li:'J~ ]M.hailitsf<l!Diii: .t J I..!l!!'l Mm Hai:l.o1! dd:. I!lPH-tiJi~ . olehaJ..Jj im kUM o:J1li1mo'lJP IN.r ..:.1"t~kllllJm. ~pili pen!1oflgH.' Ia bel1t<l!filya:'Apaklili..lhliLlI 'Um:M """r." 12 .ttt dkui I!.~ :JL.t.mg[ldapatkmdw.or:rng ¥ ".rng..1[!I d~ri m~bi $1:H~bt 'A. 'r .~~~.~.aku akmJ..])pi 1ehiJh...ehlb hmi ..~_ ~..ra.r:led~.i1~~r!ll~g .-.:iri delli~ llIPI3!b.t Y~iLld:j dan.._ .e1l.reb m:eD:ga!takm: 'Kami yang lehili bm.·Eillihan .i.jJ~" <'I -: (-:. $~p~[I!i ~~OIQ!.' .-~.d.~1' ~.l!in.1J~' .~'...rli yarag . • u.\l.:l'JI l. herhrn:'~ rid\1!kb'illtitib l!... "'iF' -. _ ~' • . lD.".d!>I.s.

'i .~ . p1'~ ~r." DtlmikiiiLI1i:Jaditst-mS .d.:c ru I".ng tdah Kam:i h.~~-ngim~ m lImuk lMn!lJud{1t..' M.mellia<lipOlitk.eJ].~-A'~. edijci~ ~ s_ W~iUI yang. kanmia itn or ~".1f~t M¢ffibeti apa y~~gdfto~~k·Ny'.AJlili~.1.' ak~.pt:JI ~g ooJ!ah k:tWl k~i!'~ . .g .:[j)!1'O.2). l'f~b:~.tl11ilh jJff:lJllilPlllmulLliI mereka daa cabaYaJy<lltg we:!1ek.tlAhi1Jl K~a.1I ]leWle:b.e:tlo.ilil1ll.JiDlU[ t:efSiebpt..11Zg ..1:. me:!1ellia m.(QS.fi:l~~k!l~:3!'~Kare.r:Wl!I oJ. or ~. .e.".di:~~. Ariilib m.:¢IjIll>ll!1 k~. tidLaJ:.b '~''''' ~M~ksU!cl..l s~jnaSle~aH tidal\: =rn:pl:l m..p ~T. 109).. . sampai maltm:!Jri tetJigg~bm.~b~~ata ~~.i:Jya.patilalme1'.'~" ~iida!k} H.{j. WI . ..l. tersisa. §arir rne..dlaJa ooa g:ol:IIJqlilR' Demiki.' bi... .{o.1(J1 mfme... l'Iingg:llll:khirnYll" m~t._L~':" !n!~~~Tc'4 .!nYIll. me":IJJ~l'!rja:kaD. ~".dl....cl.d. pergi.M. . M 'SlilesaiblJlbh ~~5!1l pek.iII pWIl bo~hasi.'mil:i'l·Nyiil.ikiw.' '. mf!l:lJi:n~JLllialli1JJya" Ke-~lllJfialil Oifmg . ~ .j:adikm. ia.b. Jan Ibnu Mas'l:Ii:I.lIIiese!k..wali:fJUI ad 11afilft'1l...Ianwtll j..5ud.3Jkhir k.g iain l:lgi g~uk be:keJjameti!y¢I~k~1i :sl$ii:. ~'.. j f .1!<f"be!U!t t-e:rib~kli boa_~w:a I'i1IJ~re~ il1.~1JpllP.. '. I.tflJ~!~4t_~~i~~ .r ~r~'- 9]e:hb~.~. i:lllll!l1lJJaI.a il. tne1fika pun meIlg. ".~ w- .'." kembali (k€p«tla Kam.~ .I ~'i' T!l."D(m aJMIMl~)'(l'f.".. 1. .etoillJui.erja r d b:ruJiya.U1 se'ba. 'ym..rU lLI1t:.a..g<ll pe. Oem. . Se'b~lmTIa firm~.'1 A~m':'{QS.iW. JJ.:l bibw mrnik4 .:ci1ll&ic:e:~Jt)~ '" Rf'l ~~ M~SPl...:lJ~ .. bahws ia me:rnhaca'A.5? AL HADHD ptIl:UIl. orang ]1:11oerhu."~ ~~~~.fititd'!!' 11U:n$f!lcanfU t. A ". Jar.l!I. do m.~. anM' baIW dian !mibi!1 ~I!!lnhili WllUklllllUip>lih Y:)l!fig relah .l-~"".. ~1..y~drui D~ .('-.p. ". ~e'rfi~m~: IJ.J!..h.'i "l.mem:pumy:'.~h AJ~ !il'¥:1 d:m ti~ jl!l!g:ll..] mfol1!dilP3I~k:iW. . kata . :it'l:l. . S~'j. mereka menolak Jm._.ll\lbm'lgs:a.. ..ah pe.w upab yang 1I~aI:! ~k~ peirSfl!'fOlJt!..tk .'E r~. ' A1• An' .padla setiap k~J]mat }'a_~ :m!lsu! p:3id. .l.lbillir. tiiiak su:pa)nl ben.fo~~.jik~!IJJ 1(1:1.-lfYd.ll...nhiy<m': 9:))..~\ ii} ~.I1A11:l1h ·'k'" .an kie.o1!jffj.."y'j Oil! ~ ~ . maka.diciwar~~bli $e. .~ J$~4~:. ·aam.t :me- f. t.~~rr .l.' M1libm~:r'~~ :pooIl:UJjjJm~i!l@t1'j:U:al'!IiU:lJya rul:l!~. Mika.t .j~ m.n}'ewakalD.d. -..itU! menyew[IJotrlLng lain 5et~m ~~~.. Via 1ii!ITkaJ. o1eh. .r' ['"""" ailaldh d~ta'l'lgm:l Ai1@.t:I. ~i)~:.' N=nn.: tns..l.' Nam1Jl:l!l.:.y "Dan ~n)'i1..etih w.i.l.Me[leka be'lbt:J:')\.~!ru 1...·Bulhui.". ~}< ~ApaJwbw>'.. Sebmjntn}'llJ.~~'~. :5' nya '~Y" dtligg. .wal :3!~a~.li.dikebmdaki. kiliaD iilkan .01.H ·Albdll~..a l\:.!. yL.fW Da'l1 AJlah m~mpml'}P'i lM:rrmia ~ kepada ~ sfapa jll.ek\'l!' '5eJlesaill:aniaih sisa ihar.I~.. LJ:~.laikapiIJ~g diile. "' Ihml'!lI.. .J:.!:llgtl!IJJgkapkm: .w mW"eka ddd" Iii'ka".mill'!! 'Asihar it'~ha.~~.nglmbl!I1E .dan.i1#i5akl!l!n Imbr. "SiUp:a). rl~)P"S~~~U1!'h tid4k m'D1~kin~'<f$ {pmdU'tiuk)5i1#W t~ y.d&.: tt·d. ~rnilia.e.lgmrolberit:twJntk4Jtk~I1j:f~ .p'.'lo~l JJ'£'lJ.'-' ~ iN-' T .f'!1'Jj'll 1n~t i'ediiIJ'it PUI1IlMn #Mrrmia Al/(lh.bill JlI. kilim a.p~t:la ~r:lk~..y ••• .JfI..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful