P. 1
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Hadid

Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Hadid

|Views: 69|Likes:
Dipublikasikan oleh Jacob Junian Endiartia

More info:

Published by: Jacob Junian Endiartia on May 08, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

nail

,AL-HADIID
(Besi
)1
S!i!~t MaJd:attlllfyllill

:Surnt !k.,·I5F: 2'\11'9I}"1!ilL

"DI!!~tllJ

11Jelrym",rl' Ntfmn; .Allab

y#~ Mah~penr~lf"~h J(lg~

M;li1b,~pen.ya)'!1i~.Ii'

Imil!l-n Ahma:d, .iIlleI'iw~yiJtkan ~ci
pernah .m.eDIyampailiii!n

',[i;'b;iJl!i.

bii;!! Sari.y~\i.~ bd.w:asan:Jl1l. ia.

memhasa al"M~ahbJ}Jat. :seb~liJJ!IDtid~r dan be:lla'lll, he.rs:iIibd.t:

h.wi~:!)

J.i;:~iI.da

rneuka., buwilI :Rru:t:JJ]iljUilh~ pe.tt!lilh

« .~ ~f
"S:e,~Il:llggl1.:11.ll}'a

~

~!

~'l :~O:~))

,aryar.;'··

di

~;l;_ml1!~

t¢it'd:1!pa[ ~ru~1.:laYlltyang ~eb~hb.cik dian :se.,ibu

Dr,)mik~arn.l~h .ha~~Sy.a:tlg ,dir.iw~Yi!irk:moi~ Aibu D;!'w1l!.d, ~~.:.Ti:mui&ri, d~man-NiJj5if1l-i, PJiel~I'I!!i.j.il;l;l'l B\1qlj'-Y,iI!~. Ar· T:~r.midci. mm:J:gartaka~m. "H.l..d~l$ ~eTSebtlt bm gh1!:rib." D;i:ri a~t :r.m.g (Ii:Ilil<1lh~~ Mliam hlldits tembl,!!Jt " W4114i!oW'1i<il 'Ltm-i!:d:l!1.:& Jirmu. AU.:ai~ 't:;!"i1~: .~.~ .;;.. :~ ~~ @o!l~h~AJh~f\lG . j.~.~ "1Ji~·l~h ~" Y~i1lA~t dan Y~ng Akhi:/Y.rJi,g ~ir ,rUn. Yatsg iklhin dan Dia Mfl.1Mmen~riJmi Jet4J~ Wf($J.f~ '" (QS. Ail·Had!iid: j). Seb~m!l f1I1!l--i ~ diur.ID{aIl ]ebmbn.~llt. itnsya MJjlliI. K~~da~Nya. k.ep~}'am tett'aTIil,~an l1i!i!p~tla·NYl1 pi.ii1a ~iil.w:lkka1d1sitilcllar.· kan. DlfI. Mt.ip1aBiJ. Dia menjadiPd:ID(h!.t!g, d.atJJ. D.~a ~haik~baiJk. Pel!U:Jid~

:yang herada {/t ,l(mgi1' tt~n yltng ,ber:a:d« hmni h\ma~hih keptilda di ALld, (m'tl.l!,~lakttn ,Wes.arrm .All«h), &n ~IMY (l'Rg MtllMfJ'erka~r1lag;i .[M,flbi1b{jakstftur.(QS,. 57d) K.epnnJYd({n,"~14ab' w~i'uu'.l: lifngiJ: ~lan bumt, Did; !lttmghidnpkn~.dtm m'Cfll4fikfln, ,d(ll~Did; MaiNnmmd; QI!p.!~eg(flfl; mutl!", {QS,. Si':~)DitNrih Yang' A:WWflI. iJr!lI; Y~~ AkiJir. Y:r:1~ Zfila",i:r d(m Yfl;ifl:g iJa:hitl!; daJJ .Did Mab!1me~etilb.'fi~egili'la se8w.!!~11" ,'QS. S:7~j.)
SeJ..~:li!l1

'~~~>l5b1_hkliplad:;li.Npt" ~~i" Y

AlI;ah,'~ mem:heritahukillil. ib,,]bW;1, ~elIlllJa,~, ada OJ_! lmglt ~ dli,I)IJJ!D $~~,l,:J;t. .h~w~g d~ 1)~rnbr~·tlJmb~hillJJ. D;!IJJ fj~·!I:W:lb'~, 4 j,.~! "lJ.m DUt ,~kaM, "yahui.~~aSe5iUllitUtnJiDdwt :kep"d<1-Nya. 4:, ~ ·!f"Lag(M,f!k:J~fI.._'Jia;1' '" ~..1am ,pemcipt;1m, pett'mTIlh, elm, --- N -- ",._ " '"' • ,I - t-.";"-lah ,_. ~ itwa":!iy:;m,C', ..:t,·__ y... ·..,:c -';"',,!J ~,y,) . ~'1J '-"'J'~- 1- ~ - '! l. "I(, '-,' '" r' . ~~._,,,,,,,lan,gil' ,iLvl DurniL Did Wf;engpid~~pJian tid:n m'€m""ri&\:1;i'J,"' M~ksm:iny;1. Djiil, i.l.~ Rajay.m.g mftl!ii:':~~1I!d<l!likm m:aJkh]uk,Nya, m.e1il~hid.1.iIp~iIIn,_ me~actik!itR, dan m"mlDeri si iolp 01, $1!.ijay~_~~ ~ :k~h~nd;i_ki, ~ ~ji .~ D $ ~ )oJ t ":D4~ Di4 ,iI!ft:rw'kullm am ~~ ~er,~r;o:ltrl, Alitmy;a. "JU yang D:i",k,ebenil!a.ki '", :pruti ikm ~Il:rjadidaaapa ymg tid.lli. Dia. ikehendakU. tid1~k3i'lui:a pemd. te.r:_iadJi

:t,~.~

A~da

D.~nji~rl, A'n,a;_~ TiI'a1~,<I ~L;H~ ~~ ~ ~~,'G:I~~!i "Dfp,i;;;;h, Yo1ng ;., Y mg AM,ii!', Yang ZlmAiT dan Y4.'1\g&tbin,., .A.yWilillilah }"mlg di· ~tik:~n oleh h ..di~ '~fb;i..d!!i bin S;!rir~ di ~t'AA" Y~fJl,i m¢i:l!,i!p-~ ~.~. y,~g lebih. bam dan. se;r.jlburuyn'!:.Abu Dl!iwud meciway;}tkm;! Abl11!-~Z1l!rn_a]lm~m· bentah'lll, .!k:a:mi, 1a, bercem: "A,k,tII pe,maih brnanY"L :k,ep.;J;d ...IbilJlu 'AlbbCdlll ,~, '[$-1!.'!k.y'Mt$-_1:i!ti~'A& :5~~tli!-~@: 1!k~ d~F~tl! .di d!\laUiri d.wJi\'kI,!!l:i" :r;'ibei1!,~~; '.Apa, ~t1l!1" a!!;! kukatakm: <Demi, J!Jlah, @k.. tidak !!km :n't~~-IM~,~rit~Jb.t!1ll!l.yI1!.· L Wu ~,l b;e.rt-mya k~pa.OOku: 'A:pd~ Se5W,tIJ ,itu bii!l9i.!p~ -I;\F.I~?' Kem1,!!di_~ k i~,~,t~~lw,~.seLay.l beEka\':ilt.'Ti!lu. arl:a ~OO'Bi1i~, f'iW'I. )"<1!llg. teirMndlaft'i dlan h~ :il:U-.
ii

,~: ;:;J;!} ,.::r..' ;j-JI

S~h~W~~I~L!::'~~
41.!';;'- ~ ~

~1]~~

'~W"a'ka~ k-aml~(MM'~&J'd) j'ilta kntdada.l'drn" ke:ragu.raglian tmt~n;g a:pa ,ang .Kami uJ!rn~, k:epaaa:rml, n~ M1l:;akardab k~da I:l'l'':ulg-o~n:g ya1'l!g me!lj~ca Kita'h $e:brdumm,tl" S-~il'fnggll.b.t~}ta .dahda'tar~g ke~la:?;ar: kepa~ ~ da;r-i R~--bb.mu.·(QS. Yi,llU:IiS; 9:,;),'

~

"r'~

iJ J< fi 0!f11

q~~_:;N"~~3J':. ," ~,._._~. "_ JL...u ~I Q) '4-- ~,

~' ~

,_ • ,~

;;)'~ .~.

57. A1 HADl[D

Sel\1injl:iimY.3i.Ia be r k.r[l k!eplldab:: ;]il-m ~,ng:k~~ mep~ap~ti.. ~~UI~,ttl i ~ a diaihuilJidirimll, m:iika ba{:d.u.. ~ ~ .~ ... ~J' $~I'-" ~l.iloJIJ ~~iJ' Jj~l! t ~ ~ 'DIA,Jaf.' Y'ltng A'fVWI1! dan Ya!1gAk..b.Cl"> :Yang ZWirJan Y<1J'tg Bathin. l!km: .Di4 MAhal1'umgeMh.uistilg<t~4
:ayart :i!n!,ymg
51JSJlat.11. ~

Tem~pat beibe.rap<:l perhed;lm dbci 'pri!;~ MI:ii t;afStf mwgu,;ci .ik:u:I'.Wg ]ehili.berlcisar ~f:pu1olJ. S!il!D]pai dlld!pWlllih. peJiLd!aJp;lt~

.~.P.
,

11il~[!1Jkh~ri mel'~wllymk.m" Y11-1ty~b!)~'i1~="'Y:;l!~g Hi! dlari'!lb:a[h:in." D:atl. Syilikh. k:u:n1, iI:·Hdi l ·Mizz:.i beEL.ta: ~Y:Jih~ dismi a&:i:dl Lb.l1li! Ziyad :d·F~.mi~ ill. ~.pw~SGbuah kir.tb .ymg diben ~ Ma 'am aJ.Qu'l'-an.~ Dm. bm.yak. hdi.ts ymg d!iri~" kaa b~.ken.am:t dlengw hail tel'Sle1illlt" O.i. mrnr:my-a ~ ymgrnnwilyM"m o]eh
[mllm ~~~~. SestJ~lu sec3rn.lalllr

Im1!m Ahm,.j
,do'lllwtika

h~dak
_
-

d;t_~ Abll!!- HII!!-i1!1[.~ ~
tidil;l!t:
. _.

~b~rw!l. R~i1!-!.l!~S
.

$~~~~~

~¢rJI

Jfo ~~~ jS"'y~j L4) '!~:~ J~' Y~JI ~J~ ~(~J~ y~~i .., ~ ~ ~ .. ~, ~ ~ ;.~, ~I! ~~ ~'~ ':i ~Jfi~J ~j, ;)!lA! ~~Uj.alIJ,~~~_, ~IJ~i
0, '_
,

.

1I

-iii

Ii

HI!

_,,,.

,

...

'I!'_....

or.

~

..

~

~

~

~.;r--J
.j!Ij,

, ·ii ··~~i ~rJ·2. ~ ~ . ~:.
I~U

_

~
~,

u:i~JI·.J'~i ~~b.ii, d
~'."

l,..1 ~r i.~
tf!r

--W"~
;01"-

'.,'111,,(,'··

.. '

,SiI,F

.: ~ ~~'I·f '.'! .

'.

:j

",

~J"'.~

~~

~.t.,

'I:~ ~i"'· '".

"",

'if'

,!:II

~ J'

~.'1,F""

~

~IJ' ~

'·II~·."_ "tj. ~ ..
':., ... ~ '"

~'

...

~\#

i."~ ~'J
,r" ~~

-

d'I'~ r; ~~

ill

'.

,~.r

~''V'''!""'41!!
-~, ::

...._:l,

'!i!I1"

..

I!~··-·

.r

~( .~r~

~

~')

~~:lJ~ .~~ ~

r"

~

"Ya JJLiIi:i,. Rabiblm;git. yang herkpis,tlJ!jiUh. Rabib 'Ar:;yymg agtmg, Y~ Rahh kamid.t!l R~lbbseg;i!a 5~tI!.!., ~s ~ial!:! llni~l!!.tUElkan T;l;~t.l!iiiji], d~ al· F'l:Jiri1~, yang. me.n,umbuih!k:mbuJi[ttl'JI1b-lIh~·lIIhm dan bjji In~~. ']"id!ak~dll r1ah seLaiD lliJgbU!; Alu~e;r1i.!ldWlg kep"r;bM;U dim, kej~,5eg..u.~, serjWl![tI ]l'31li§; .pegwg '1.Ir!:t'!il!l1<,ubwwya, E:tligkaul:a!h ,rd-A~,tldlak <Ida
dan EIIgkau-!1Iih Ymg BaJdl]Il, dan tidak ada £!5Il!l!W ~mIl yangterse.mD'!iI!lJiyi d:aJrj-MIl" ~er.i1>o.a!ilb.b. kemanllp'I.I!l1 kep<lca kilIllLll 'I:I!lit:ulm.etuJj},iliSl b,utam ~ (HR. Mfiillm d~ .

~;~~;~~ y~gi::t~:l:~:!~:~ :~;!;::::~~:

~ilIp,kID1lah. k~. dan ke£ilirm. (kemis:kin31li)"
:tl.y;JI).

.n b.i!kitan~t~· kedAlilm m41tlm.llJi. :p~:!"~ Mabiht &m.a~ Allilih ~ me:m. J am-pe:r. 57:6} ( .:!lli· . I~QS.j_.~..~:«JMJ)IIln~ 4effl~TJa~}'a.I1.yamilin"Ny~ ~i.i~{I.ij m'ltlltm ire· ddlam $lang dan me.r:a:aJ'seb:iugga tidaLk ped'!:l.nJ/'l·Jab m~rfltki..l:ikan d 5egalri Urmtm.l!~~ :sesWl.a J<"li!l:g' .lab kerajM1! .11.kerjaka~. . ~ ~ j:~ rrDan ~ )'IlIllI~' tI.masl. bijii. Sii14) Kqm.llIul. (QS • .~'Ur. dailam 8I1ita![ al. Dl. Ser~ iitu Dia membenfl:an'l.Mil.i.lmg~t dan bruni oId:tNyu ~.1"5)'" seit'elM ~d:p~~hmgi~ d~ ib~ Pernb~:l. .~anliriJI.~. Dan Allab' Mo:b4tndfb'{lt affil ~'k4fJ~U . d~ b~b~.a' Mahllm~~·tlb'liJ t~{fla tsl: !m~i.dmYlI.ijf!Hl!.ri.la~.i.l«n. (ketIk:. &i.li~ dm~..m .OS. DIli1.trnu di m~na .ftc b'NI7d' Un ap'lt y:ang kd'llar' dar"padaJlY~.ktptt. ju~d.1rep'iJaa· Allah-~'b diktmba.uinJa' "Yif!Th:nt. t:iI.~ ~g .-b.ha. seru h~"b~k:~ _y.'3ImJtng~J:~.li g ~ &t a!lt.w.'r::rn".J)iaJah ya~g mi~.'\ak. MW'.!lit~..ml.IDg disenaip'llota Mailalkili[ ymg :mlliia.D.D:a.a~:frru .I.e &JimlDya..~.&n 1Ji. <: ~. Dm firman Allah Ta'illa.kdir.g.:rJ1. . siicl:jru. pei!'ua.A'.1r:e 4£am bl~mt.!n merJ!p~ ay.{:t.rnpil bu)'D. sebellum simg ].ya. &!/jd.tw. . "~h~p~ ~1iLtJ:ljb~·t~~~ taDJ!!Ul'I~. ~i pe!:b!J. fin:Mlil. S~b.Dat..m.ed~ya ~ ~e!ll~~r.liught rJan.1. amal pelil:m. ~~10· ~Danoiptt yang .1!f.5:7::5) .Ny~.hih: "])i.~ kepiula-NY.~ ~~ L:~~ '".!!kan tielli~mg per:liema.li) &img sehell1m ma1!am i1. emcu. [ehh disliJ:IDp_an.a.di'a m~rta'hu~ d.ersllm.fmJ:iJo.m4'1i~~ .4' . .s '.cikm rur"~ mMuik k.tllt'lmdtirl I.berit'l1!hukm te:!l{:angpencipt. ~.~(lj(lkam·n btmdd.iamm~lii~apa ~g m~l~k'.\!lIJ dan' langi'li diU! (ll'fl. J'41t1 tr4fk ..l(:ip'tt1ltn.q..I:i(l~ Dia hmmt9nmdi a-la'j 'Any •.d4fj~ .< l!~j ll~gidi rum.tit~ yakni ~l:..arfl:m (k~ika) m1libm.l«11Jll'lta.NY1 leb.n)l4·f!M-· Nya.iikti.di:seburik.'~ d"'j~j. rr h1t@'tS $b. d\:iin.ih hnjlll['.apt: j!'a~g ..a Ce.ll. ~~' ~ ~D.i... Dsa ftitm.dalam .•.aim~ rmg..~.:1.se~r~ dtl1:gaatl!..

r<ii..gli!.!!tmi~ ''-TiJak ada re.iji'briij h~NmY1likep(jJ.57.cib i.fi1.'"Art. h:<lII~ k~adi1.lii1dili~ I!1l!gk(l.w :llir!!.. kem$ual.llbl\lrib>td~ ~!!!Pli.llll kdii!l6.&AI~u $oo'~olblh ~gll. semJ.!!i ~h~i'_.NY'iiI.J ~i! ~ '! s . ~iIIl tempat ~~i~.Ul.mellihilimu.nlig M • O~e~. bendia.n (keQ.berada dalam pe:tl!getalllliW.l.f4h dike'mlMlikrm $~Wlla.. b~<IIp!J.acb 11M £eJia][1Dia {l!m r tiilllk:ad:a fulblb mdamkML '~'Yl"diri-N·.tm.p'!d.!l~fi~~' @J . aEailjJ. ~ tclil:t am: "j: ({ .) k... : .tiJ.m:-~ D. brena iru.d.!l.ya.jL-rt jntl'l.i'3l$etl!I:ITJJti~ me~g. MMy..ji ..d.!beJiirlru!l.iri~ se:ndiri "{QS.ngar.m.m.io.aill :1nf!Hf. Se.iJJra:b selmgai reD:rang hamba..lh'l. me.l..~9 ..kalian. ~eli:aljJ te:otmg • _JO sh.p.(.itmg_iJ.1!iW.!tJ..t Jibril Jl.}]un. .g~1'j: hitNi!lV~ )'4#8: teliti ~n: .d4n mmg:6i~J~ii1gm~ de!f. . y.~ittpm~rekoi! n.fr bul_I".jdMi. haikdl danlJtan illHi'!lljpUlil . ~. Imam. M[lk~.tr1JClL--p.!.:.s:i~ M<liJUiP'I.p1.~~ ~~:. dan penJ. &i mana .'ll!lll3!l'lJilan:gkw d1)j~sy~. ~ "DIm ~ Aa~'h.w. Ahmad ~ pe.&J.'. [)~.I'YY~ngpwl dl.llihili t~hili dittig.~ ~')l~ ~G.da.mlli'b :S~WJlggWmy<l Oiiil. m~JliF. t:~~~t .wm.ng . m daJ!amll!l-d:itll b¢!l'kJilt!i k~. m.I ~~ . .P'e:ngall?l~..lab fJ'lerdoi! .1!!l..tn &ifaw..rn.~" if'i"" j)~' » "HI'. dli. S!:!:!llmggtthn:1Jlo:=AIL0 $td4h'i':I~J.~~m.~JaRabfj. ktdl:j1.lihat.d~hUittm.da. AL HAD[[D kimamal pe.!~bJJIJ'llJhw'I!J R!l5~]IJ[JiI1I.e.dan di ltJJmi. .~N~" jik~ ttlgMllItlilliik meliha~NY"'i. unJ$MJ. ~ ~..t!i.k4n dattm. da:n.uiJ. kaliaa.~i:r:.il!l1LlI~ 93~95J.g Jt~'(la A."i<1p.ll~J~ p4r14J'4ri Ki4m~t den:gan.

I1.dan na~kk.I. ' ~ _'.L~ra m.gak~lI.dny~...-Ny~" Pia MiliudllL.._e ~D.ip m:ilWIlJbNy<L. }~ .'a .jl.¢l1l~k.' re..~.~likk:.b~il.' '~.~ ..}J~ ~ ~ ~ ~.# -_J ~.~. _.lrn _rUi:!il-:yt§ t£ pa&Ja .-. '_ .lm!!l: ~i.hUkmilh..\_..dll.!leJ:Iffit'UaJil Jan._I&~ L _.tei-kadmg..~~ . y~ . . 1I-"Ul'a"'o1'l.!1~g m.3. -_. .~.]/~ ~elllk..Vk. &:mte'..lJ sdl:lJi:'1!iil ma!khl.eJql~iJiIibliL sdu.l. s.1lim. ""~.m.ia· l~· J.!alCtg kctL14".e:flg.lfip~mj~g dm memperpendek sirul!lg. b:Lhhlil jib.~m iid~1!.sem:i.reb..·. t· .II.j •• _. . mll.1:Eig N m~.Nya.Ii ~~!l..~ll.uik-Ny~.( ~ '·r· . tpail:il:!l. .kll tfa. ' '"' . .k.eJ)1- fi~ :.' ~.iplakill D..• "'. .2".. A:ni~Nisa!..m fI'I~ Datlu:rmiltl.:ud~ bell'bU.J:n:jilltliLy<lJDi~. pi~ .:Fatlbt. ... d...r-'rL'" .~m IIlp!ll'l\..y'1l.mliL m.y..an g.:." .L'li!yanS~~1'$~m~unyi.£f:S1I:1.J salah 1l80I'<l!ng dan mf'. .iUl!kehell.Ny~" T~tkll!d.57... 1ebil:! lwjl:lm. D.k. dian.11:l mninm .. ':.aikom me1ipatgmdall:.. Dja ~~g¢t~!.ik:ililll. ~M~.1l."'.(...il!lU!pa:! se'pI!l~I!I~l L. ''lh. Ta. •.~_...[~· n.':4{ll ".ia. •. IHll~k._ -'J... • .kMlIIk.1i IJia J..•. ada yang haik. 4i e..N. $f$1:mid. ~~~.<]. k~fHtd.'iaim-meRtptltJfti !feg4la isi Mli. "{QS..~l:I!ol memb¢rikan k~et..rwi. ' ' 1). se:imlhitilg.1Ii dengm keheliLdal-Nya teih..musim glJiflJi."Jo!J "lim . IDI!Is:imaillgill.:!im. -'J .i'. ""'~7i'~-- f' I J.! t!ut1am: ~MaJk5illldnr<l.. .-::: -:.lilll1lya.l'lb(bl1~g 1[J)eJ[Jr bei!'[\1ik1!.".meml"".r. Il'i' L· .mg ~. .!d. F ~.rbdll1l~8eihaJilWya. o!"'.. y<lJU. 1¢~etI!Ihu[]!yi ' . mlli!l1m .kilrlafJJg. ••0\::-0.~. tie.gilt b~~~rk..~' ' :~~.~I fl~~~. I.m'e!liki!P'w:I S:mgilit h$1!I!l dsn t<l!ll.illak akanp em:3!h metl!J::!mkllfl llema1!stllli d:ul1.m. ma[~[IlI.j .. •..¢odiI.•.:oi~g: dan.!:!:'.:nkalJl irepi!lj(U!lafl... DD semua itubeOO&sllrkm paM .Nim~no"._j! t·····. N'" 'I.. L"L J_"" "N.lHADUD keJIibili pO!d!~ hllr~ K:ia:m. Se:i.~ ~ I.-:_. Dialf'l1lg m...1i~ zhalim meski JunTa sebesar biji f...

di. k~~:Ji. da:il Ufl!lrn{ seJam:aillij'.l ]'.~ d4i!l:1t. kep'ad'a .1_- lm'1Wlnt )Wilg .blialll it'!:! unlJ'!:!!!.epild1 me:rek~. 5r.mlt1'l1~t1I:Ua:rk61't. Dm.& . Dj~.m.ilM..giapa .kan (bmmJ~ . ~empurn~. dIm dirJ ak. lb~w!l.gii.ggi . l1i.ket~aJtm kep@d:!rNy.t!'j.mu]ltng Alltlb teltib Jmmj. Aildb ptJld4hal Ra. Sed hin:~ Allah m_mwwg ka1im~g. ~'_" • -- .t'krajar:ttyn d'anpflM omRg"6mngya~iIlg mfm'l'ffiabiu:tJ (h#rtll!n)'ll) dIil'l1 bupa:angfttudaJ. "" '_L.iul m~ti)!mfllm slI/ffl)l:akamubmm4:1.~QS.@~ b~~~liI. ..'iii tlilltlfm kttrn'u .ang . Jila melIDm. Dan s~'U:Il!ggJlbnJ.im~b~ ~ di ~~ .j -. sec-an.u! k~i.mJ1J!lS!ci:!::! M ~t ymg .'I'Jyaya~g reilmd'ap.d!a .Nya~t-aytl'~ y.tMrlal:u:1All.tti:JI dari.ilIl!ak:iiAJ~ ~~ m.JI (Makhb).ma~:. nl8:1'!lb meIJmg~ :!Ipa ~lell:ili di.! kepada Rnbb-tnuf·.l~i!i~ fI1I~R.(lpe.mm.m apa ya~llgi:!Imu:~~.~r:piil. Y~. ttu.)~g:s~bdmn 1. 57:?) .a AIMh beoor-be.rJga.~. Allli'lbtlum.e..<ll'memp~m aOUltOly<W.AJl~ teM~ ~1:IrojfldiJ.d~h ke t~g.:~' ~~r-.oI'l..l"r~· dtm na. k.afmmbfll. :57~8) ia-hh jIlt2'l~ meD .! ~1Imn./'k4bktmlab'Jel:mgitm drlfihart.~O}Sfapalr..fj~.U!. ~ JI.Meuka ltbilJ tit1.efils.. M4ka~ Qril~ ywng bm~<rl!ii .!fik~1!J.1JerimoVllifh (j"""" !'jJi:run:~\ii:lj.rmrMaJ.IU kepracla k~.$bDi~ pip!~ L~ bold!jwili.@ti: Ra~JIJ.!:!.pen}\l1mut.an. nl.m'hi"P~Jl!ji(J"Jm~ jilw kNmu (lltInla]}' O'FtI~!l'rti'ng y~'U beri.).mjlu.erittl!t~ ~g:a:£ he.i!i.a .~ (~~'«~ d4ri ~n!>:IiIy~ .hpaa.ALHADUD kmlUJ. t!~~mll1i1.an #Jllilu'ttlmyaj. ~m~itiI.a'ieI:fIJ twtlipa(:gctrJldakan (bara.aya. ~m]]m.erhil:'l:mg.tl~ ~~mrif~ meminJamkan.~1kah.egeJajM"n met. h.ri:D!fMlc h""lita bmdlt ymgteiib.Db.u lidllk bmm4Jl . l'Mn Aflai!:! mrngel:ttb.epadl1.' 11~e.I:.lhIn jff!l11. il. (QS.k.lJlju ctth.~j ffllfflgff'M>fi'1ya.mu.AUmy. 5i~:9)Dtrn MJIm.:~ii~ll.g .kan (~ehatMn imrtd:mu)pad'a jaltin Allllfh.~i!l: m~(Jp~ltam. 'Ii.iI'l.)rtu.~(Jn) piujam.Wl!ij!ibkm l.:m dall filf'_Jirri!ks~ mereka b~elJJiI.dall ~ti.iJJ' ".i1!.rl"4 lIia tela]..-<!.~?lftqb. pei1~:n.~• ).dan h'tT'pemrlg ~~ebe.:rn memlM:rolehfMbtlM J"uJtb.g diik~iWI l!.eiPa. Se]a1n irtUl.Jab ya~' mtm'PU$a~.. . kep3d~. liLt.! ke:pada.a...I.t (mffiflp.amki.-Nya da!:JJ.l.l~.. (QS.fJfflillg'Yllillg~b.!.tllie:-lHlJmJl~bJNlh48a )\a:ng b~"J'"~QS:. .~m'4 ~. tmdJal!:m.lhi.g men~klL m~u [!(ist!gr)['j~:Hl!p~'lhuM t:e~~dJt.~h. Tiila\!..¢m~rii'!l:~~!k~k~p.i'liga.daAlJflb .g ceM!'j."d~k ali.brIikJ tlUlk'ff A 11".kk.~ kep'ada mwtlW"masi:ng mereka ~aftzsa!l)')'aillg 1&iJ.!)7. e' .:.kamutidttk "u:.. b~n~ drui .lum _ptJutJdstka. 'in_.janJ.. ~iDi~~.d~ ~!:lAA~~riiI!.(d·Q~l'-dn) ~"payl1. (([IS•..Allill! pinjlf1tUU'J:y. r-c.! 1) N~~ r4~'f'4~~ ~:r~~~1$m.:.n:ib'!ll:ltb :I).R'aI!Rl:I-Nya.dibJlJnu lnfflg~~ii'.i 1agi..itl}Fi) Mn.M«h.. :illem.g#:dan INlMli.m.m.57. Datl jlih ddak m~fi'i!ui.llIiOtlI.fn~k.'!g~.

d.' p. S!lmpai l\:.h~.. dilk..AlIah :k.akm.a!p'lill.dall::.wruism1lt}'~ al. ~ti' ~n.I.~J:i.i~ij.ia aka pelSi...IlbemJj~bi_atkEpii~. AlaI!i..iiI.gi<l den. ~ebili~jj ~F ~. dari Mudurm :lliJlJ1:1 .~b~.. S:l!l1!mJ!.Il]al\ ~....q~.i.t be[()(irit~:" A.. aUllI hm:a }'~& i!.u. yang selaia itu.~<~.~U :.lebili.~. d!!IIndil.. yaIlg tellah." .l-.~ ji~~ .. mu.~.ij..._ .mfiIJJjadi :m:iJikmu meilmllia:D..ut m~.<t .¢FI!id.a=r~ lmt. mema:'ewg!ln.sellirl.epa.<~:." ~I _ ~~ .. J\J!mud. p~mah.l3il'!l p~nni!lSuhll!llL I:tnam..lJ.jladiusmg.AlbJliil!Im iIIli.j~ -.. _ .danya me1eib!ilh:i dli:cimu. Ya11[!.k . ~ DiriWilYilItkui ol~b Muslmt dari h.t1!w·ra b~1'btnill~~a d..J...tlflil » ~~I' « ~ :. ~~ m.t5 ~·b@b.ilId. Atau sebal!ilnya..lliy<lo.d:a Ai..~~ :". !J.y-Syikbir.m.1: asu]iJ. _ " » ~A.:ngs~k~ Wfitl!!llk '. ~s~mu pakai Lilu meJil...'U p'iikaliii!i. dan R beliillub~I$~bdl~: ~~ .gu ap<!~ tebb. km-w ~ kemudim.al!ia]d. adla. . __ ~ ~' 1 .i.mia P~~!lnuntu.ill .wi S H'9"~~ lain. 'Hilltil:li::. dan a.(~~jl j .eJl!~:m k:wan~. all) !. ~~.mtt! s~t1d. nreJi'iwqarkiW.l~rm.. ati!. ~a.57-&HADUD tm~ Mlli..ahkrul!mak1l" I!!an~ It.Uillag .llt ~~ J~ ~ ..gga ia du.. "i!I . I.~~ 'IlL.. J ~)~Ju:'r.I.1: ~berkn~.miilik~n . . m~kmm .' ]h!l!1. Dan l:a Il1~bl1hk. ~~!!Uldah ~].k~~~[31'i k:~a.yab..]ah.U keikallber'l. bel1hab~.

'11m ke. .[~ ]eJJllhar..IJ!RtukbeMhl.'illt.. dan ~eci:nU:ak.e.abd!a:: ~Jet"Jljmeooka. Ibshwa yatlg di:mah~dfu:m deJlgMlluilftu il:dail:aLh p~r]!.. d"ol!ll:m.~Jikii!mer¢bmeiliSlh.]lemD~s.r.:.. Dafl l'~'1i .~ ~·n~a~.mb_ren:~ w:~~ diJl~~ :Mp~d~ mercil:!I?" -Mereka menjil. _ . Nab.d.1.1l!ab~nt1.}'~g ~. DmJi f:i:f.il ...d.~!~~b-lY'llJl>.l!h .~ Ditl~relah d:i1}~mlu[l Albh T~:alll ._:~! ~.~~klti ~g p~u" 'Jcr lSl'-' _ if Fr. petU!'lJuk Jp~J?<lldllJ S'neLah Dia m:mJtl!!ll~ ~etIt~.laillll men!iibn m.w~: ". A1Ll_~T.lI. ~J~ j$~ u~ }.l!: Ml~.nM4rl kepada }lamhaoNyl1.\..\!: ~ .:...' ss: .tyal yang ~I!:rang.-". petmlillik. ~I:J~= .•. _" .-dii1iltiLi~Nyap\~i'3 Ri:I:!:ui . ~!l[ Nya dM.g.' J'".I' ..l:Ukili.~ hail ~tlLIaMhI:! ibai'n RasfU'IlIlIah jj.HADHD ~~~ ~. h~Jl~·hu~~~~I~d~~il~~~.{.i. ~ S-'~:~~' Wtj ~'H"J~' WJ:JU~~.. Al-~.. Ibemla.. W ) ~~. iJemr. :lips.mtmafrahk.Ummm.ILf!I. . tnka.?.57.i dlmgal" Jan . d:i :ii:i:5i RJi~IJ)I:i· ~rtk~" ~M·~tdail!l!eil!raJw~ht ~].~\tla.par14~tA1lab-Mh }I!Il1llgm>t'm..e:t1Jg~~I'il!ngkau~~.~r.._. [lfitliIi:!: bertm.fd' ~ ~~ . Y~i."tl fJ~l1j~n:··N-pt)'<. f btma~aT.e£~ka. ...erekillilntUkbenIllW.!:1..J-n~i!'!11~~ Mmu tiMk .Be'liau menjaw~t.tel.j!. _ .lt!:1!f.mgbe.. J.m waya.mm-Ny~.~ b£ri~.:.i'.Ii!nJli<i!riikan.1Imii.. "Yaiw m~ sisi (br~haiw pada <lwal ru:I<l'li pm. j~ .Jlr1{.rtQUkiJebkan.iJe.walb: "Kailau ilegU[Il.rr.tlhdiiJe.U}wcl.at. me.. n Dn f~m1$_1].l~ ..m..rek.ai:aJh: 3)._y. 4:.. ~Di..w.~J ~l!!1 D:rull kaml[e1aJhmenyebmbb~I:!e.~ 1J. ymg merelbt I:!~rimm.Njfa dtms-mu k'el. ~g ~~m~rdia lI.enmm L:reJIla me~k~. kekut1!:III"IlD. " n1..-Maa-.i?~p Rasufclla!h.tn ~-n 1M.aJM:fo:: ~ "{ akm.!. Al..:' if.~.~. fJI:. . tli ~~ ::.:j ~ ~ ~!~ ~D{m~i!'f.~it~.c:Wl: 7'}.I' ~ . . b. ~~I ":5&a:pdah Ornlll.r.tl)~ pl~~ A.t::. ~ I~ 'j~~ iU.rnm ~.k. kePwh JiMng flMib.'~. '" {Q'S" AI..lq.Wi: DiillIJI.~epw. f:J 1i~ ~.l!lill1Y'1?~ ·~k'~ . m..t~1 ~ J .:sclllifl. Wtdl'aabll <t'lam.~"J. ~ ~e~~g~:im.dei1l~ &!~.. k.t.j. ..~ M~~~...ng..... "ffel<Ji5 k. Adam.·Ny.'.li'lgmenj~di pe:itldap$! M.m.. yang dll"alli:llungllya. ai}iat.•NY.~ ~ {( .I]j).Illma." 'Sr~Dia ~gpl!4 ..nt. n'l!erekamellLdalliil!.bi:m.g"orang. ballwa Di .. kJlS1tililw d!l1l!!n'WS]!~!k'!i!!1 k~~a kepada mereka pe. EJtUI .!dl WQgah~~ :k-d~~ Te~~f Q' m!JIkmi!l yaII!Il d:ikaguml llJl):m:n}'. (QS .¥ ."RomdWla!h.. be. Dii!i.I'J.~ b~. .a:ll.~..11Ici. dill ..5i1 '. .u. cl:m.. ~ .~.kat:a::J~hs. ~ ~~~ Sgs!MlU#h..:I~.im.!!.. ~ggtJ4h.1. tJ.'" :. AJilah Ta"~laFuga m=gc :"'"1!aJik. keya!ki:mm.. ~el.Upb. AlJ!ili ml: ~ ~~ p I1'Ilmftmh. beraJiI ill dal\1!m~w!mg .'\!1: .i!m~n.daPi:lll y.~.Md!1ftPenyant:rm lagi M~~i(!J'had4pmtl.u1:1bI~~=~Iul!.g d!e.ei1l:je]a~ka~. pe:n..:. mnkmim yang k.rtlf.~. ~ ~ i ~ ~j~1J ~~Jt::JL blMO:I).a:!l. ilJ~rtiJk !i.\l!iII.~mla AlI~-h kI!fN!J4..}'1lI1g d~'IJdIbn d!BJ]. ~~ . .. t .. ~.t~d~la_hk~l1Jm yl!~S d!l!taElS $~~I.~.1'l1iUl..flt.}.._'IJi~~t!m'~/!4R m!€t7!~iju 't.c.~aka~ L.H".iflrm. [b:w Jli:I'ir 'u. .tm ~t. &Ul gclapm:ra keDodoom. .ilM k$mt/ m~!fi. I:'tr!!enylllgli:ifl. ~Diaow~)l!1Rg tnt!. beci:m.1!I:iaJilDenmm ~<I ~\!! b~~d.

i .p-nmkni (memptt1:1:y:a. (p~f.a ~~1)~1~ p~.~da.lr. "'.:g dlim.gkip.i. kead.wi1.Jiilll. r .? rJ -+ ..".. ~_ L _" ~ _~I.."h..:.gs.-{lrnng yang rrlmnfo«hJt~-n ~lita11iwJJq~ .n b.lng dad m~~ .~' ~I:JH :ll. . Mmng l':'.ili. -: I . ~§ij..1.. 'f .r«J~g ti{JaJ!IlIn. B+Lgimef.!f.Y!l t" urrnm:"i( ~ebaik-wJknya..].. Ta'da :ibm IIIlLWherika. y. yang dd"k l:!e'rl:n:~1l!kp.t perbed~r. ""-l ..tlj.ih..1l1 ~ . NyW:i.ti'IS-.r Okh karena . .....bea:lJi!' ikl:l.mel1.ing 1nernk" ... otan:!r-Onw~ J'lUlgberinfa& ~~hd1. ilJi.. ~~ . bl:..se:~t1l:'uh. 1 .i.. i!J]::.!' :i1Jg. Dia.1.c:' 1"' "..t'lfiy.figtdah m~!:'eb ikeijlikal1.ngpn tii-fat-b di.tn'g jli.I: O~[.""".l1l1aJ . re.ontt1l!il pu:~.lya DmnrrnnAUib..:.a be-:IJi~~P'ilt bahwa pn.~k~11 pe.g teMl:lJ~ .1'.lm~ betlld:l.!l[I{&~1'i keliJaikan} sailah s..S~b~':39).:l1l ahita. di rnmI:aIbe.l.Nya<l!dalillh P.t}.J:iJ!I}"h k~h~.'l lota w:akJt:tl i:ru. i il!lIurili ]l'l:ereh[~1'.vmencacipara S:rulub!l~kJt:i!..lA!:I..~ B]m~iah bJlian .mei'lr:)Jt" dan ia mevi~ah.·.·r~~.] Mikkrnh d!engalll oriulIg.).1:nil jlllgil. md.l' ~.si:n:i :l1:1~hhpeJllJJbeblS<I!fi koea MalrJah.l!th P:~tkri mM )'4~:8 ~~. Dm~ del1ll!iildan.i1Jin.~ kepq4a Jll.i.~h>lb!1l.o~ y~:r!ig:be\I]J.i!J:'i!~.l!:eil:lilliilLa!iJJl:lJr~.!k.jj~~Ni~~tian O ~a~lg~ibJJUn pe..g!lm..akUI.]i~!1Ib(!:rsalida: ~~g leVih d~ggi @r~jflt:rJ~ JaripaJa ~")' J .. iu:a~ap~.ui boahwa.:l ia . . in..aal'a.. '['a'. ul:lJg..guuberwu iiijruan.k. b~~a-Ny@ sll.n gil!lllr.l'! S.kll.~ri.ilJ b Rabb y:al:lJ§.d~iIJidi !iisi-N~ pula JJel'fbel:lJdaih. ..h. d!~n tLll.d1l!p . IidE ada Jl'l!figberimarl p~ $li!~ itu l\.an tidak..1(...~·d.I.rJ:lM.e. A]I:.rul ~esm~gguOOJ]'.ll5. di. akan pe(l']!ah. Diil. m.u!!l.jJJ! .mud.jl ".lf!iabk.:tntltra ka~TN~ :l).j ~...engjnFaklan emas ~sebes1l" gJiiDi!ll'lS UhY-d .:IJt .asing m~WM (ba~=) JtI:1i~lg lebih baik.1l.l ikepadlil.::!I!illdullah :iii .) 1#1tl.~ll!I:ah S(iO~g &an kalim.m m11!lJ!cu[ @ellgilll peImh ke:ge.:Ill ~ ! "\_ ""'~.m..el~rl!it.l. Y>l. SfllllldahI1J1"il ..~e:i'Sebut. '~i:JeJin:£ak .ll1c.• !li~~"r~ tijd:. d p . AllaJ) akan m~Aggam:inya.(bhh ~sebag:U i:lerii-::uE.~ o:m. "li.lapbertawakkal kepada J!d]ib.:!.. dan J)ta. .. r-~ j.tlJ.I' lJIiiim.11!aRYil. orn.~«:-m.}'"il!DiLll!. .(ki11a~'ltJ }'<1-ng iebih Milt.U.' .~g.kank~da m!!lSi.1TItWatp1l!l+L 5et~r<1J··~ D~nr:umlOUl! AJlla'.1I!m. kot~ Makbh.d. [~d. s.p.~ langj. QI:an~.padI w./1h ."Militi.l1iumj{1.NY\1! p'eIlig~dll!l~~n k.lk.bby..eb.ed.1NiylI.1!IitJ1ly:t pahala.me..UlIh d.ak~ll!m. d"pat meIlicilpill~ .. s~b~hilm.I]g-. jlib.eor.i1tg-maJ.ikl!. J T I 'ilajk4M4J:1. Allflh rr~rmfomji. s::mgat gelilltmg sekalli.!'~.b ~ her_II!" '=". HOI..l. "1''.~If' ~ .emi~~k!. dilll..rd!lJ!V1JIfroduYIll!f:lJma!Rllk ~ urman. ~ t.JI. 'blilJri!l'I.I! ~ot:a M..Ill':Ill 'f. . ~.:l!.\§!':ti.~ burni.[(.mkl!l~ ." ~QS. p ~!ti.H'kmbh mf~k d!am ~anPJl~a.ai!:g:hil $e~~la~.~ 11'_.m). ""_ ~ I' "'_ ..afnii.~' "1ikk ~a iti.i.<li]ilfllll1: diabW. " .IS. ": S£i1udahit!!. Dem! R.m.l"~J.~1Jk1l!!1 Mt<l MiMr.ot~ah ~~ja Pe~ '~y d:a£l1J.tt llbrn d ~~dit5~a_h. ~. kiliM:l[iIk~ ~ki!1! &_11 m_.. ia p1l.lli!J:'i! 1l¢mb~ii).u.lJr.aksud! de. Ta'ilib" }~'~I Ji ~.da.s-~9 ~All..1b] herada ruWligsn.n Derimak d.. he.:dfllJum (MaJe. Sed.njikan .Dafi y!ltlt t)~td~.1~mi~" M!I!k:5l.!-ng}'tingmem. KareJ'!l..:p¢~'l!." .Jllihng.

J~di.. iyat l. :me .m·Ny9.:l:lIl me[-ek~. ~MUSUiUy>lI. .P .k. . br-elL:jI itl!:l. b.tbnruntil!!k ~"liar :m~ a~iI!ebM!kili11IIWSinfi"JD.1$IkhJ!U d!a!l'!l df:.lt. m~i1L ~g..."Dm :r-mS:b~ili" b_Wl'! IbUlli.11 te[H .~"!~· _..n h!pa~ AlLihp.ISP I~'.l ~.ili:m.W.g'Oi:lii1g ~ " rusebmkOLll:: )ti!n~ pe!:tiima.pL'I &!er:tai keleb.~"S~k4b 1mak dIt j~ pinjamal1}1mg kiik.ngm.sw S.. dim.u:n Ilil!'SemJl~tilirI.l!~!.1 .ta.QlYlg-o.m:g ]aififi~ den.tip~ o~g mM.~.dlakP3M 1fUill JaW.. di j~m AJllah $~C-a[1.'l.N~-i.''!:eh~ll1lm.Yi!i" W4'lfgah~i 'lam.me![lja.k\l. me[lgllt<lihultujl:lan.'''mg dliibe.g d~!Cb1i~li..to. ketJlID1.$injamka.embeclak:ul.aSing:. a . 1:k. 1D~!l!. mJI<l.!la ben~mu:n. Dill m~_fl:W~~ pw~~ pl!l~ h-t:!d_~n~i'I:I!l ]mji.1.a :1.r c:~ .hti~guh.!.UiU ~islddak n:LSaik.J. ~ _ .Ill ~ IJ 4~ 11:. dhri. t.Dam Alf.rn~~1i!k~!"1i!~~~d. ttidak ~ S~Q. ~lla. Mn""iillurn. AU:iliTa/. AlW..l!hy. .t~. beci'k.bm: eJipu~~kan m (l>a8asa!'j) ~F~~ '"Y~.6.).-. dik~m. (1m.p Bl'lgeJrtlm.. K$["~i!. be.oh liI~ri.cikmkepa& keJ)!.dli..:!it l~bi. ~Ada. Ol~h ka_r:m!l!':I. dIIDatl'll.oh. n _L_.1l.'. dm d:d.m~t~: /ir' -"" . . HR.. be.l. -"" '_.ill.:io:.f!~ 'i~'. b elllk~.Lgii. :n:iottOfllil. i. Vmg demildm hi!Jl~ p l'.-"~".:m dm :s.wa ~.e~ otrag'Oirq ymg.ri:mm." h\1il[e.hamill k~M.IJJlehih dicintaiAJk'l!i &. 1.. iU.UI.II:o. dsJa_!f!!'! lk~~~ slJSOl!b. pl. .~ daJa:m ihadiiJ!1S y. fJIOlhTa'!da !)~mnru).. ~Si4~ ~ ~8M'l&i'U me.}>)j t.a~.IW! . m &1!lii!\Jj $~lt!~h~dili~ D~d..m~. keilil:'lL~a:n m!i!r~k~ y~g ~~r1!Jml.~ "'~ ~ m~ memi~#m&an~11lkAIIah Daa :fiI'!rumAIbili TlI'ab.q ~ l!a:gi."~ AUiIl.rnjllillpl teihl!.Gbatarnkioi!a Makkah d. II: I}i~ant:eiflad~p P..mia ymg 1~ .llht Qr.mi ~p!J.51" AL HADUID Dm de..'~8 . m1g'~t m¢~k!w' o !lr~~ i.5~"NY!!ly~!!g~~d~pa:~k\1iitlJ nbM ~~petti.!. . belJl~l'lmg .i p~l1.mp::lw~: ymlll wttli!l. '~'IL~. di :J.injlt»km )'iil!ll!g h:lik_ tl'Mka: AJrIlh a:.lDilcimlm S_Wib~ yOil_!l. bahW...o. ke t dabm.d\.rsebUit d!f:.lLI.elll Dil.m k. Mri. M:ikkah.dap' y. nA:th...m3ffl J Alhma.d-L: C--..saj:3!d..'U.'Umn billlll1"Kib<lt ~ H(t"Mwlim. \liI1WlilIl~ p~.tfllJ b~1"df:u Lebih tlfllIllm.lmlheihascullo.p~mJt.lJ~full. roapaYlln!!l.t or._. milim <I~r. ~1.rmgym:g: . l"IJl:lil DiIlK'iU" ay.~ m$1:giahkkm $¢hmili bJaJi!anYil da~'a!mnHl~a menc1lr1 k~ridihulil ALh ~) ·W.r.f1I p~La {)~g ~t b~rhiak du.. mih .(ug pWlldi $i. '~.. ~ £.pU]:l.ak dl~ ..i!h~m.l:!b:llitd2.) ..~ "'.. yang .S'iapliS::lij::l: ym.l[JiOllSm.1i1ilb "Ol'mg.d£.-'" n.. O]~h.m:g Y[Ijfl_g m~""i'--t L .:.mJi kj.rd!ilS":arhlJi p~@~~ahv.- ~ C~M'an ilof!!lM'dat:i_ ~_. Dis m. Nioi ymg~d.gDI!~..fl.I1IU.ng t!~I'dll:p""t d:d. ~...:f~I' :")..tp:id:ui.abmel"l:gm'aJ. la.!m..dan [b1fL'lI MJij1l.

diu (Ida siib'a.kepada Qrangc-<lW:lifng ya~:g l?.ah 8i1tmJ dttn'111tl.tl.~tib~lahhutTn:1l'~ imri .aiy.! mi~.~. fQS..:lii!. .ebel.iJilJ' jJ'lida bari kttl:k'a lilL'tm:i'l mtUhar' Cirtlttg 'itmkminlakirlakt d(fJller"'e'iRpl#l.1Il'Unafik itu.&a mfnj'tf'fl!'ab'. S~!ig rui.sttma dengf$.l.a.gYi1ilin~'U.tJ:l b~k ."."K.ki .mam. S7:].lawn .mema.a:ra .~er:eka).dartihfOO{I dan di .JaTi cahaCY(lJIIt/" "D£ktr4lkan (kgp:i1.:Imu kebmiMtigdtfll CJlrilah ~mdi'ria:h~'fumtfkmtf).al ill dalamtty...da .r.n.k~~k-a G'!'a~g·~ra~ mmtff{ik l~ki4.:mg mmb/~i1:iJ ~€i!"<"li)'<l bf!rkata: "8:u.~ggll mmka (0!a1l'..iIi'otmukr::i.m!l'rek~din:din.a:ng .dj s'ebelahkai!.i!.:l.a httri.k.ah dtJk:1~nlVll ."Pada luut ijJi ada berita gembi..li :!i~P4yakl1mi tlApm ~wnbil d~(ln .e»ibali~ l'tJbk.r-Q'.a\ ltu. S7:U) Orang" omrJg . Di s.emp".(Ya.~~..: di 111l!!..L!11u diai.k:l>it:l'meukit hmmttJ' dt hltdlfpal1i dall! .l.(dikataklii':ikeJMda .!..!: w-'I'~~ulah iaJ.a fj:l!~tdhnll" f)!m.l1k. ta .a.~ri"~tJ.g m.b~ar" (QS.2~1 Par1.~I11ir iti bawabnJII\"l: .rJ1nUrMfr~..tuj S:lItga yttJl.ltth ke:htro1t~"Jlg(m: yall:g.~ui1:ig~ioljtl.g Ji'L'l:IJg m.d~1Ii 'P(t~py.

me:relu.m m~rr"k." rv."Paria ~Y~ hari in.:1!u "Jell ~r.btb<lli!'g.f:." Dea~ hu .Allah'~d. ])1 :mtllL111 mfrcli:a ada yang j ca1mr. ~~!1g¢tl.l_k~ .my:a 5iepel't'J gWI1m:w..:mdi tan~~ ~4~. <4j ~1 ::. t ~L i". kalliaill terttll]!ii di . <E ~~l~~ NlJ."Sf~ga:I_\1! 1{:l!il:g dif:[=.I.1:!.mg. d~l (~.r.HJ.~~t.tI~Ny~. bagi kalisn j}erup<lJSurga. iab eikala: "Ses'LIiIl§jguibtn¥".1liJJak ffie:IJJgOliukm: ""l:lln:i:.!lJ~akan: "Yak!l:lJi.1'Mn lIia arirtfah sibnmllJiJurnitempm. ~ palli:lg geJlili]) caiIa.1:.ml.. ~ ~1 ~:.lla:lll. m~~h u:. da!.)~'Q\I. di b~. jl!l1~.e'beloili furnU . s~ mencefil:ilkiMl tefmmg o...I[:l.1. &ui Mujahiii:i. H:lil. ~~ ITMakor.ly..t t1}~dt'Ptni1!n.!.iCHI:.pohoJiL b:rrn~ d~ ada I?~a yang ~~y~ ::l~Jle!:t!.t::ilJkan hp[ljda.u.~~n:illy. .mg·ormg mukm:i:JiJ.u--sI. ~iI!~.]. ~*cN) SII'I1I.~.$el!itlgga darang{.memj~ ~eb~1Jmmtl: Iwrni) iAI. .e]!Lgen~i . m.:.1)r..erek.~g bedri..:fi 1. lim Kiamal :sesumdf11ga!1 mL:iJ~§t~.'dli :.1'l k:trNm nrglH'"agrr ~mr.p m.ellilJ!. Fi~m.ah a. .S ~-Sbitatf:t'" D:rul'!i.llm m~k~.manmempero:l£h cahaYll y_g (ierangdl :bad3iJlMli ffif:l'W d:I ]leh'mran.lifi~ ·~jdu adia. dim."fll'd'iberik..ttu.da. (QS.I:! Gr:mg-OraIl~ png ealnymya.]': 71J.mw.w:i di sem:hh ka.H~a!1lmefli!. " ' ~ilfi Mwih m.re!ia. ~. .nd..!i deJJIgw pel'bU.m k4m!l Ml(lh di#pn ~erbtJ.edekihl.. .eFi1ia:"Padahm mi ~ kalbar geml'li£a.tnm~i'~k3. lJ.Jj.nan m."'ilJ~..t!!l..ahkelctap{!!l.1ho1Si~.• ..: kf!l1llmfi. ~u. b~bJ:li1lili. t1e~d:!Jp::lil:iPada 'la jlui me. herupit SUlgfl }'.t"t'ji."S~~ ·Cil_ Jii.i.J. Albh Ta'ab.~/!ya. tl!!.innan.1:1 J~ bin AIOOlJ:rn_~yy.1bn..y:a[lg caihaymya Se(leot:.?~ be._.]I. [eAadltilgberomay. [ll:lJggaldi dilili1!mITliCa umuk ~~aw.\p~~-S$~~~~ ~g.. d!ika.eillgm .w:~ pada hari Ki::lm:at keilal meoollia. r "SM<mg Co:1~111~ beml'taTdif1<1d~-ptm m.!. ~ ~ amru Hal ir!l1jnl!:~cliriw." Nlwl~ W~11lnUl~~ ~ bear.rdi~.~a: bmiml'l' &i lkldaJM~l~fek. . y.leh (~FtJ:ti1t) aN.wu:Ilya.l.. han itlitfdritk ditmltltl y telnl$ltlj t:irnlJI1Jl {{a'll t~rlit~. £i1tmallll1lan Ta'iib.~l1ik.~ ~ .. DIUli .d.i . ii:li]ili .~.cuaya bagjrn'll.Modul.tl')mpa'tjr..=i!JJama. b:ili. beJ:li. ~: ~:J4'" ~ ~Yw~g kamu Jwltal di. bawahnJll:'l sU~. 1'i3:~g. S~ ats.t'mlhim I~.~.:.~ <ldih.sics.~ ~ . ]ihml Jar]r.m ~~'#n)ill- (Q5. rblDU AJbiH:].(QS. ~iJ ~'WPt1i lmiilJdtmgmti..ni.j_jJ ~ ~:J 1.!\.1'11. kaLillIl . Ai HADUD ~jtJ'Ulr. ~'I'¢m~ia~ Al-isl'. m.i ~ .~ "Sedang Ctih.g:ltakm: "'S.gJ~ ~M~M~'i1i!d IT!J.ada bmta gemhirn rmttlHmtl..fJli-Slmgr:L "Makrud:niy:a.iI"plli~ Inil!..lj~li!ng iu~fir~Tmnpa~ itaYlJi talilb lWt:f.~inJ:1rdi hQd.~.. "~a men.-1-_)) ..!'l.pnJIi! d6frj orn!'lg.\Il kit4b <ffJ14i{.In:~mengafu..I!j f~~"NYiil.. Daa kem:udillfi ia . S7'z1.Ada p'1JllO].fifiT!l2:l1i. &.:t~tl mmkl..tLnoiLe.<t jiang mlmgaJir.aJ.57. <i.m~ f.y=yaada]a. 57d4} . fii].l!!:!" Da:!J! jib hali Kj~Il!!"'ttibaj d!jb~ali::3!ijj::'H!l~ ftitali!i.a.~a.]t!b~h~!1j~t.T:sauri beFOerita cWi HU5~.<l.nya.Nya. ~ .!.l~~.left/pi ita/1m m~~!tkaka!l dirimr~$e1tdiri i4·~.jl ~ .t:ahayainti.tim.a.lidis l~li.5) Ailal ~ berl..membac~k:liliL.jbdMfi :p~clam. Allla'lif)..erJabn me~:fw!itaslembal'lUl!./1.Ilga:i:.:>1.lg(f~"t!.1Iliikall..i.g.

~ ~~~ . f1WU1l1 " (QS.lJJg-or. bernp...orang ntWlaflk. .al!a tern:mg apa yang ~bJ:t wrj~..!..~~.l. Cathay.):]l~.diliri [b.0 ...L -'. [ib~·[~h~ Al~d1 mengiri[l1~ruli..a. ~1mya (ul'. ~."~r! ...lbuJ\!!k lbci!.71~.~I~ J.ngerikaD.I)!!. !.1IJilib ~I r'h~.. A!JtNi..Jillya_ ~iut tidak ad'! ~....R. ~ ~~.gik~}"" ~~'_J\_ll:mp@ ~_beri_"-m l~c\pMl..dJ~f31. . .I . ~~~ Q~g-c-o~g bemdla.. '~y atI!~ dl~ilD!ill::i~J:! ~1lli:m it.beritJ'l<m: 7:tin~tilah ka-mi ~~ya kami da~-l' mtJmg4m.lIi &I..~I:'ll:h ~.ikruil.u'lg RliE!Jl~u~b ~ me. j)rmmJilk dari Aij(lhWllttuJk meti!U)ll!..pumflk}.::I . 'iI!~..-~~' _i~ ~.ma.'l.. ~ .~~ .i i:~} '~'I .&.u:!g~gbe.d~jJikm wa1M! k~ . ...r.1'- '\{ 'I~.Fw.m@Ili~t o[. .l:~tj"kmt4-'" Y ~'G.f't Ctlru.~ ~'.r.ggulah kam.Jj kepilIda.J""'1 .rimm kepm:!aAlbh dan . K~ik~.~ .gll'.r!iF' ~.~jlggr[hnJl'll Of'orn:g-.. In_a kalim.me~p'l[kil!i1i Sied!ib~]'Ul'! da~ Cl!harat~f$~!!ii.· ~ . dari tempat dli. 1'n..e.J'~I~bj>' r iIl_jj.l$ '*~.n iru m~tuplIk. d~fii!i!tm..APAliI£~ mel!i~~ dAn IjbI!l1!l·A~b.~dl.Y. Dan..t". .r'.rang pm.~'__' __ L~ .al y..m~.ilJ..rili .ahaJwmn.U1gmu:k_mniin~eb_n bemIllgIY~. Di".1. clllay"."~~.! bbar da:ri AIL-ili. Sehmll:g~Dilereh run k=!Ja]i keterop.'Ilj ".~iIl:lirU!daya AI1".a be-. .t8I1' bwktl~ kq4d% ~jf~4g>!l1':il'jlg)'lf1lg ..ttl:ti..l::ata: "~1!II11!ln1l!h ~ bffl~b~~" meriway:a:tkarl. .1' Lt' '-i' !...tu~~P\! mm~~ :p...J ijJil.~r1 W_~<l!ya 9~g.s". demiki .ai ]].milikmi.gj4~ dati aJM1).11l...mprmm'l'f'IJtm .Ja:fd J. yang bisa ~sehm:lt keruali P:jIm jru OnID_:g"9r...:.rng dian lk.fI1. "ehh berfinnan: ~' ~~.. h Su~_" [)..i[):l!~I'l~ .t! m¢_.bii~~ da...111.. At HAD]]D . D!in OntElg"0ntr!g mW!aflk~e!:k.l)t:..~._~! Q'~I(. ".b~gi melik".G.ktl.).:~ L '.. ~~ c"l. :'i.. Win" j l._ ~ h.~ . Laliu.!!t.hpmg ditlilj~l\:ar.m~~ or.arilJ diibag.'nE1'J!gam.)_-.l~~: ~.ot. ~ r' ~ ~"I ~J.l'lg.Jjp [:usehllt.pada sail/(it'll!.!~I TOI'aL1:: !p•• .l!~.arii._L.!lJg dap~1m.]..elilli:at.~iili!k..l>l!i"!ima:n.!. Ab'll] Qil!..3IRg ya.~ ~I".~_ Wjpl1' - .lcilh. .a=g. I:'U!~~ ~J!l....~..t'li..Im . nil.4. M1Ik~ oo~:gQ[~ Dil'llIkncin i:le'millt:l:'~ . Ta'.• ~..mR... 1'KembaliMh htmll he belakangnm. canlah.t: bJlak di pehrtar"lllli Ki:mt.oJl'ilJtl!g l\:afu: diiW.()(!1lni{?O:flQ:Ilg mubu:in mcllihalC!ih\1iy:l..reb.} ~ L! ~~ O:~I~'I"''''' "'TM. mefffb..·lIl(d)nl:'li ~ed.JJ '1. 'I. dJi.. Dm iilm.fltli]:ia.. juga 'benlpa.I ~~p~o\_r.)y ~~ ~' .i !mpttya kamJ m:en.rmtalhkarn 1I..es'!Jflgguhn.g--ot<lLng m!.iW!ket~'lI: Q~~~g m~d>..1'~B2).gf'o:I1'l:g11. .:j.~. {olqn[-o~. O~...' Yak:n:i..afi'k lfJ.!iLl ~ tl~'1'AU¢h' me~b~ tip!!~-n}.". . semJUil!I~it'ilnS1iill.nu'Abb. _.- ~ I L..fliU11ruin·blll!i.9.uJil'i. ~~i'll~~o~g bll.1lSu.:r.ki.w.IIDu4ik: itn mf1~ipltAltai):" d"rat IJ""'" jl .ib:tg.. ..)'dfflU. _!.t"' Dik4taw4J't (kepWdfl:m~4ta)' 'Ke?l1~WIil>I" kaJl~ltke Mlilk'llng da'fl: .:. ullQya d:i5<1I1i! " ad!h'[)h~hak.ya.lntnl~)~..r~'--: ~ l.an dta1'i~..i:~~j.1<1 j~ » '~"~ (~~¥ .ornJ. ~Qi'~ d~1~J~~1 ~'ft f .~ . _ .1tIaIh tepadanya !lena Illelljauhi.£ ~ '-1'J. ti!dak akan.r-'~. . :JJ ~ 0. hsllil.ar~tiIg ~mJm."' .~ ~ ~l..l.'TtmWJilabkami$ujMyt: kami ..e~pl[1. .[l.lmr.lNp sena mell!gama]kall a:pilJ"illg 'i:lipe.herkata: ~.egehprul.l1l.di m.57.A. kai1::lJibersama :kaliafl. 'S. cli keg.·Nyl'!' Jadi.~bif seh1~. dlt.l<!~I) "'..!... ~J~ . .dm.¢m~"dl.~ ~i <1.)l'" ra'I<l'.herD~gai gOf!lCarngm dan.r . [>~dah~ri Ki~. .7"~ ~i ~"l .M s.

ari Kj.11 H~~ . S~~a. )\]W! ~n menu.arnytl dan .:!illlat kel'Ollk (I():t!g.nn.'i' .k:m:.:r.ik. 1lrog<l!~<1 dibwt pam han Ki~ k.m:l.b l!!llID. d~am.ml1~w Mwudinya.j.as.~'A:bd~ bin Z~d 'b.bkm tl'1~h Ql!..' '" .!lu~'va R~b!b~~ :5empum~ ~}'a.~~ J •• "fhmriiJe'ilWh l':t.g ~~~1l!:. adaThmb. rnd1" J\lbJ!! T!!·abm~heti.£m. k:mli mp!:tt me..mgmWlLafik. {i~ Al!liih Ta'ab: _.: 'Tnn. . . ~ '::":. ".llggit mereMt ~JN. "m$~ Jala!1'l!' n)'l:l mb~f. .tl'.·:l.o. h:bOODh. "Se5l.k:di'a!lil.1.~ dm QatDh me. " AJ.uti bemill~aI pf{lf2E'imgarn.ik: k~ ~3]I'Il.i!!ll~:r¢k:l. memis:ahikaillnltU'al.•.r.it!! mt:ma.fo· um . . :l~m~gl'3!diris~ab~ jUn'!. !l[l!n'!~g. .:}J . DlOOikimLah y:lJ:lif:'l dJjke. on...W.~rJ~ d s.w. diaflpendlp<ari: lilwa.. Kemlldim orag""~an:g GUJ... $i:b:t. ibaik lili!:tki. mM " Ne'lm.. d!1Ulk.ka". ~) ~ ~ Van ai ..!l! di iU.b~Ny...orang-crRlllg nruikmin...up>ll.> tI~ . ~":_'I_"..~ AsJ!mb(l:!'b~a: "ktlJl}3!hyangciifl~ oldl: J!JW1.:·'~·~'JI •.li:ami hImJu ~~-. ~ J!U.._ ti J. k~apm.m jj]:a.~~1i. lC.t!l!Ibei:'$ii['ii_a"$~~ kidj~.ada.U'lISUtg. ]j:!ltlld :UluUik..~:~ berk'ita.li:epar.1!.~ 1I.. b~'rdiritJ¢.l. meIlgili:.rr: T Jailmya. ~JI'.w~w~ t~: ]aim."M()m.lid:i! h.Mfil!.mha" ii .a b]i\l!lIl~" t Jf . l'blllu . r.~~'Bmtl!r: ..~ ~ ~. di 'Arnfilh.i..yaLri.uW.~n yarng dlb:tllshuJ dengan hal~ru.Ta'.mgmmhil sebagllim dan cmaya.' M:da .e1ili 'UDltuk.d..:mwa m~ tiimlitllgyang m..Ilfbd3!lamkeb~gan..ya..~MJlanya:$da hiplt (/Mf4$). d!a:n :rlksaa:n.d~ ~UL ~esOOnlll"1g ddak: ~. b~t:"'uiii!i.. ke. ny.1~1lS~lilrlid.fJ~.!~ :_'}. ~ .flk .o~tmuikrrt!l.!il'I.Q~..Ma. 1leb!ai~a dulu._li.ntya ii4ri situ..mlui.J~ .ldlIIya" Or<Hlli~-O'Imig mu. m~t[ljaw~b 1tI~pa 'OIrll1l:Ir'OIOlD:g mliliIJia~ik ~er<ly:l 'O!I'MIIg ':~::::~.'!illaJ~hmb'f:rnillm.~ ~t Mn Iii 5ebelah l'l41.!Jtam . ~.yjJ~kil!fi 4ri M~~d ' d¥!lJ~]g~r.[).· Pll.dJiimbi~~.~itu ~i.~ ..oiU!lig--..o.)lI. J. :kier<l:gum.IlI~ dil'!:dittgpemi!sab: .mUbm dan .iI.l!:amti. =1lIP'WlI perempwm. Ifill ~g:ai[~g 1!1ht.ngconng munlfll it'Ll berseeu kepWil Ol"atIlgco'nDg mluikttnia: ~B·~~~ di!!1u:!i~J:'i:I di diU!tljiik. ij.!:1i1gguh:l1r~ Allill Tilli'~bm¢m~-Wi !. . :semi! me·1ilg. .· • dFlli p~!DJglt!lilmg d1ai!·Nyot !iJ~ !l:. :Dan.~ _.}i . ~rek'3!_b~ &I.~. k~.m Hama.Zoid dlml:l1in" D~miI!:i~ pul~ 1f~g difiW\~. ~~ifillii!DJgpagat: pme.· .H'J ~.r. .k'(:1n.II::lidah.)[tll!ll~i~p.~~~~~i:::~:~::.~trllli. ~~~. (QSi.. 's» sebJ'ah ~nya.Ii.m Nenl!:.. p~ bm~" k~~ . <rM~~ ..OnDg'ofllng rn1J~umllw1u~~i!ii fIlIIDwdib~W:::wg me.:I!Iafikherhta..m.t..h:lJi1M: j~'a!b.ggulih k:w:rr:is.m..i.t d:i d~ tel:Ji!1 beoo 9!aJ!am bk.lama dmgali. d1!lJI Q~"Qrlmig rn".l~ oiliap Setlap orang .. ~ ~ . Mllhl. "~>~!Jlrga dmsegili Se800lm ~g t~.pinm. ~~g-.L&I: •.":::::t:~.J ~ j-~ ~ffOm:IWg·Qra"l:g murw...e. mf~'1\ek. D.g ibm~it~k'i!11!i!!l.nbll!['k. Al·A '~J: 46).ng)lltahn: "yjl.!JJrang ll~!!'. .~.

w.r<lJlllg muk:min kepada.~i.. '.a luriilU dliJ.!.i\'lg ka/i'l'. k.. w!ll~i!lId rJsm sem.y~.:Dan lk_m scb!1i!. "f'.~~ ~~J firmm~N}'il. "}'[amJl .agil:l!l rnem!bl'Wa e.rnOO.<i~".m.aLli.m~taa t~. N.mt~bh diti.sya1!an... ..~.Albl:i. pU!la Ulillluk . ~ ~f ~ ~ ~ t "'1:N'~.M akm.mKcbn "t# P¥la ~e~~f.tn~ng<m kas&.m~ $eilJ.ik~tsekaii.' yilll.e:fiUllitb.cn'!~. '1Ii~ $~~1Jrnk"D!Jrnktemp~l1i>mlbml~.lXl dik~d~g "'LJli.~L~ N Mell~ ~~~~ .! .l kDfon:g.mt:a 8·~af mengnak'a!D: "JuUnya.men~blJis adiz.:rrlnY.a'l.lnmidal!am. ~ adal. ALHAD[[D .tl:captiUl.tt-m.mpaii: kemlb. :'lepen1it1!l. orill[lg. m!rolmda-nmuia. .m~.i.ig.p". '.. " M~k$llI.~. P4d4 harri mil tid4~ di~enma Di~. '. t Ne~ bn.:: Mti.r.~npe:ma~:i.:ilim .l!Jan~ me:nl(.~t:1'l. ~ 'Ii' r :.~p~(lia ArLin mellliii..kOll'enllJke" kl. t ~.1)t<l 'y-ug cidik dli5em~ . dml!.W.~~j . m.bksillldn.lli:nnbmll. ](1:1:.~fl1i' " .l.em<lill:g llersamll.1LIih..'-.s &lliamn klelda. t.l!~'r. lab.t:a:rn:g.tD.eJ:I. .p~ o~.14luemp4~ lm1miWngmu" ~Nen!!ka.a·b .J_}ji .~ tempa!t-tempat Lwy<l: .' IttimU ~cela1ta~an diifm#semiiritian merm~~j'J'Cfl~ Mm~dan:bfflJ~'l'agif-~8l'j. ymg 'piliIln~1ayak bagi ka1im. bahw. ~. ~-IJn::.1)1 :. firmatl-NJ"l'. jJiilld.lJllmi dan.!J:!oo ~u!b!lil dati wakt\! ke wWIU!. d:m ke sma p~ k~ iLl!:m d!ilkemJbiJi· D. o~'Qr.idi. seJbanyak.a!ok:ilian ~. .t n.SJ·~~."hdUll!.~ fi~·N}'<i. oilie:h.l~. "Qal~t!..JI)'.ya.ilit t:e. ~ '3f".~L@ m~c~. ~ I.00l.~ kei~[{t~" kem.o'r:m~a.~ ~S.tri:p."~ml. r. Qa~ ~~t~l "M~rtb. ~ . d.mas d :sepe:n.d!iLYl1!' $~dltu!t!. Allah' Qle:h~g ama~'~ipJj.kal~..k1. .. . ~ .. .h Nt!irnka.l[urm. te:bws.~ji~..aili ~.Jti.k.l~ dIclpuo1rili." ~a yamg di. ~''Dan: kamt. ~~r~n:i !lliliinggll Ni\1hmJIMJJCltl'np~lk:an merClb ke dal!am. m.it'!ll.war1:. .." E~~ katil. . cli!._}L1JI. "Temp.y!l sa]d sooriulg.. jiu. rn~" Sellain. :'lfh1n~ k!ell!hl. ~~QI$ ~lft.ll.~ "Y~.f ~:iJ1 ~.~P' kd:Jm~ ~"J..4.s<UIlill. ~'.~.tt~muida.y.n~ Se[.ij~~~~~~·~fi.'Dan um:'J dh1JmO'ieb 14!1l~1.. di :il!l1J:[tti!. ~ga~~ "'~ a!k.l.."' ~ ..e.ernfPllililUJlim.-rn..~." ~.tdan akipu .ro.tk~diri ]l. ..mm.m drm.l!!1 j)~[b!l.!IDJ dJJD~~nk.~k>!1jm.57.g-~¥4.k:ilta ~.ab . ~-~ M J.tl..1lti. Nern:klli.ga.e.s·~. "Dh." ~ ~JiJ1 ~'~~da. m!:IlJlempm k<lJli. 'II". '"I. liLiscilf'l o!l'"m~ m!JmilfUk. dim ..aleb ang.~~mp!l.1.~eru. killa:l1l.tka.n'y~ru.~ n:m~ syM..{d-gk :p~fo1l @ri QTa~. "Sehingg4 datang kas/l:l:n AllJ".tm: d md1m.agian u1.

.. Sel:!.l1llf1l:l' ~illl:lIk~rk. r .'~ ~ r-T-. 57:].a ~enebl!!t ]ugil cliriwa}'llib..ek(l .d1 [1'ut!l...lJ" tJ>:o!1sayall'.n. oian.A.::an.antla'r/." ~fi ~:.~.ffJt)la b~rgi Q.' . cMmgk..gyang &m:m-dn rrn~uk tmiJ:de !mri tm:rek41.~· 'iir ~ I !-.!mpat~ahw::iJ~iJ:rrn.wa..~ .[IJfilA'la me. aeim ~r.rang.1nerda a..I!:~_I!!" ]~'" ro~~.lr~.~ D~ li::rl'abin.jI~ ~~.a~i:!1Ja.IlJi~~xli ~II.WIl.:b. ~- .Ikan .keb~n..}!ll" itelnmlian berlr:dlJit.:r=-es )Ie "t.W.miJa .!f d~ m.::i'r..i\!J\~ A.. Qlelii. .~iba ~aa!: hari m.e1i1Jw ~.mempl!mY:rul hati YaJ!lghllil. .. be.'r~ '.ul':."1!l anr~a~"'eis:lillila1] kililili den~ t~ AlIili.~-j'.aJ. ~r ])emik:~~ 1fIuJ!..tY3[t." ' '. bkhmYll·m.em~. ~.. ]lb....t b~o!t'. flmlaiIJi .:.!1 oleh lbrie M"-ian..mr::r.r..':'''''-.. ~ ~~'.lrtltl bali mer.al:nlIlJad as:. b~.¢D!riiii~inyiil.JMn.nengiioJg<tJ: Ai/. me.·NaJsa·_i pada.h.~~.lTItifiry:t dhB.: « .hdi:tliTu1.gtmJr1b m~ $~~ QII'"~ll~'j)lm'WYff~ ~~aJ~ml1:ya (~. m.~gi c.i.amm dari H l!J1·H~$a1'l b~DllMIl.::ibd.wk tlJ.u 11lf'llliiirilanRya.th:ififJ1g '~UJ.y:at::inti: t .~5ha:billh di::llJJ M'!JIS1im.'" J.. pe.]'lkll:l~ ·Tid:Jl ada t~ll!~g w.h.. 57.AdJapWl ~f:l.rr.al.![I.~.multflil ha. ~~ ~K 1. d~n.i1k1.eJl il!I1I.td'ah curun (k~ p.d~.i. Alh~.l:!d~u be.i um'tlk .lsill.ll "'.d b'~[1Auspemm nl!~riw::tYll!dt~n d~:l'i~ul1!J~]aI1 ~.'k.-a'n yang.~'.fiil..l~~.f3[k:iWJ o~.g IWttkr.gi t:Htmg-O:rang ~R krimcm Nu.Mu£1impilicb aIiliirkitili. lJJasilian:.ilii(j m~~p~" k..k~<p~!l t~i b!lhw~ Sy~d.6) JCeMlmililh' aleh'11m bahwa ~!?5.i . ~1Jd~'jrnk.tka .RdieI1g.' .._. ~ ~.J" .~fb'.:d~njwmym ~ u ofi"''. S'eUINgglibtJ:y.Al. "m~~ ha:E!YII!r.j~ d .~ 'r:-""" J' Dm.r.' 'I': • wd! I'YJ'.Alak.'1~~~~~ ~"'B'rlN~ kght&tt<tXlg ~j~npi bt.~i .k:epmJarrm .~~.tthtfuJan.kqm!a. M~!lGlill1!!if!~.aJula ktbt:tar.eJl!ii. .. .Ii"I'R (K.lah mJ!n~dasJUl'~. lo]. yo1illg dici.an. "[\!IntiS 'biill '.]7) Moth m~fi'I!lln.\kb~i..~fsuL'lab Jtt.!fiitljd.niillk ba~im~ tllf'ngmgat Allah:..jI .at dari ID<lIil:m:a adlalah.mbtrit~lt~ l~ltli" dari[btfa1Ll M::a!s'lld. (QS..j.iil<liliLlIIJi1lt i:r:li.g p(mjang ~kI~ (neitlM.m it~. ~lIptt}!a!w"n. Qatadlah melligllltw~~ "Dittri~m.::Ktm# t(t.da. .mendel[l~r j!JQiI.lf]jg~..h .ilah 11I€tJ:gbid:II:jJ!kalJ bumi .KJiab kl!!p'tlcjan.~I .mfttb .rm~(i'!:i'l'ngjI!tf~ bmmtl:r.mJ:.·Ny~.:a:nmg adslsh saarr1l.~"".IablA'<lIOl:. i ~j :. .~ lA..-J.rclah.1~1mg- ~bem~.pt3!ooh kepadmra.mITe~" {Jall jaij. dan .t~I~~lh J.r(l.urang'()mng 'YtltJ'g#si'q.mengitlg'tU All'ah d4n .~ ~I!») II! 'S~UllfiUilimrya f3!EI!il:peonamili lbili. .m...nl~i~di ker(rg" ~1~ kW4'~_1II'aka:n iIi antard ..J'_p.j. DruJ.amV. ((lS..

g met..> '~J~ iIIiiL. memllnl. m.mJ:amal perimiJ'IilIlimf!reb. Se1Ja~ll..Sesi/ntgilhnya I.ak o]ellJ..y".tin. merek:.raug:-o'~g diilam t1l'i1:1i!lOUl ~gam.ili\1Ja2fam~4:tkl.g h 1]:yt1')jp~O~g'[)illUlg o..'!~~.· be.1l1U.~~bt:mU1lid lk~'P~d.lItti d!emgm ail:' i:Jtlljm y:J:E:g ~e-reu. ~~ ~/.ui!ld:lil..~ F'" ~ J.mapiMj jSY<Uilit y<mllmeiIJIllJJjillm. t Dli!liDb. bMw::! . .J.~ sep.dilWll bm.Wleil:cekilfi'l.1h o:tW~.mf:njat:l!i.l MeJlJrlhad:rpkmdirii padap~a1i.muaJtm.··=~-=·-··.~DJc~m!.a y. Gamiki.llI!J >e!1Jenm1l 1l:~.a ID1l1'1llbrukKir~lh AlJ!a."!I~1 . Maharn. .ll!i!!lny:a drop. Mil!I. ~ MllIh. m~e~ak1l1~prll ~..memib."" '11 ~~_- '•• :l~ D3inf:imli3in Allah Ta':a]a..6'-J' .=···.ft1!lLSi1Ml.a!l.Jl1. ·~"t~~~ ".-. b~.u!l!S~rn~r~"'-1l t!~!!Jk ]""~ ITcI.IiJi~ 'E ~hli ~ me]i:m. hMg. J'.tl!i :r>?p'l.!kmil:lootuik Ilten. dahm.tru:h djjJ~k. M.u itu ~g.iOilIm .. juga Allah :ik[l[ll memherikan petunjuk Iwp.:.m Yalludi d3in Nasi!'~.!l-Sf'!liU3tl" darnl.Allah T"'ilIb. dl1!11 akanlm.saj~}'~g D~ keh~&!i ~~liIli.i.janjf dan Dug..asaat iru~aJrt hM~ m.e... $.'gl1 $~~!flwiil~efli.pen.il!lllya tid.wg san'l~)1:t~g. m. AJbih.. Sl<ljayang d:ik.akb enni DeJ1J.hflI!I!ll: b~nda di tJ!llt. Pa. "Di dlaihm.··= ~ . h::Lti~e:~elah i~..s.pencl~t!l.. dan anneal merek a pun Se.HlJ.a.rt.g'Img-Setelah 1iebel1(!~p bernda.~~.~~cl~ d!iocri w-Kitah .I'ff.ia-'p~.ak ffiil..r..i1!dd. -f .liki:tib:mnF.lNd~p. d!:m.:mm m. ~ 'T'K~~!~~t4i! w~mu Mildtrh i11titfn}'a..a'ymg ~~ 1![Wlra£.)€~~ JiEiq. n-: t I.t!l.eJi.r..a]::an.til]~.itiU.njn~ al!4$m. ~.dWa:m ke.epa~.lIYa{ te-Lli:ebut~e.tb dJ~lai'Jl hse1!l1purnl1!ilillpemnlut. Menghid!lplufi Dumi. ~Y<lk:nl.1iP'~. m "g<lma. Mili~uci J!Jhuh.iJ1!lmeb sebdJum ~tcl. amal pell'bwtan . !lllafii.-.-" _.e-reka telah .[4rt.u:.illli!.PI~pun.1:'II£Sak..fotlr..uemD'U1i.i:l!~lbe~ daIam. MiIiI. htnl. ~kil ~·~~1fi.mud:l:lITI. .5'~be:LulmU. ~~Hl.d. sena . nleM.eadam terkllnci yang dd:ilikpernah &p<litd~j<Jingkalu o]eh iliiill.hai ~1hlik ~ .:wu. Ill. m~jly~~t'hiio'~~O'r.al!kil!lIDp .Ufi..!kci ~ dali[-d:l.dhltl·Ny~JU.liM hil[lggJI millIge~m dl.lJ ereks mell!jadikMl pafill.mrmJefMhtn ItI1JMMmtl tanna--tA.·=.kaikMl .Il'lW3. Defl!gMl derlllkhn.sOltm.tii11!h~ilahmereka sendiri Slelrun Albh.si:!!1lI~" m HJJlt\iIl!.. Sdmjut:Jl.t~m¢'t.dru.dl1ll! pemuk .e!l\ehp~.el'. MaI::I~..~k.an Ta'ab meluang OIFomg--ol:d!lJLg mtJiLn.merua. .·.elJlcilalk. h1lltim.D. p D~ m~.~etlj~i ras. 'fJ'J'i ~ .tilikebimry4'it(m:di .eliu:."~~:~[I~=·. dl!!t. ~=. ~~kh sfihelilmll1lya ta iJernJa.A=lH=·A=DI=ID=.ye-rupmi .a~ hru:nati~g m_em~.lr.J1L~.ernl.~~ayan (KAmi) i~lpa--yakamu m:et)...}'ii:lli_l bendadala:n!ll kell. Dishh.un dan ~!!IgJm$k.~.·.'!li ~.J!-:_~i_ .~.":L.iIlYl\.yaID.i k".t.jl.jaitg4nllth' m.~ge~.~miii1iti{ImF Al!4h m~IiiA1{~rmini Kami ~:ebfj. sega]" pe.IIN~l'ek~ d!~[Il~l..eI'W 1ieb'lg..[j)al<~ b~!li~~l.~ tdahdilPel']ntahlkllll dkm.ra Q :van'll . 7. . omn:to!1U1g:m!.. AJiihlJli. dililml. •••• ·. }'~n:g t1!ebe1umJIlI.t y.-~IJ~L-=-J-=lL.tebh rrl. seEdah be:b~raF:a w:l1k~~h~~.a.k1lt[lil. !ik'li!ii ~k:m cahary(l ke dalam llnl.1oemuJianherlal!dalj.~bh )1"I!l11g me..n'li'a.tel'ah d:il1tm'n'Ln aJ·Kitab kAp'llMn}'a~ .. l@k...&.~lli\: kep~da ora1:liiil.IfI'!~-:- -I':.tilg j'ailJll: di!""~h. ~ AII.di1Jamng ~~·NY:ll!.Al!bh O Tf~ :md~_~!). orm. .. ..akiIDJ :. ]iI.:mg-ci'rait:t ~#J1i~. .m j<ldilah watu.g<l!1ll ..e-l!n'bedka:llpe[Ili.. Di .eIl:~hw .~ uelml {pelkak) J ~~~p~I.ai\l.fulIlil PembeR pet:M:jul k. ..m ~~ti·b!.··=··=:~=J7=...a~1J.D]OL M.¢~k~ ~~ti!g~. dabm.I1Sa ya:r:rg 'f!11.:OIbljik~allJla ~~bdum. liela:h.]~g.:rn.J!rJlJ'(c'lIIbmg).W! al~.kes.r:m.~ }l'ilfig. ])..dail.eHt ·r.~I.~a>lair~ kui mereka ~J.a A1W1.!k~ 1:Ul~:Ll:Ig~Il\:~ri1 maupunJ.dibemaagpW1lggtrn.

e. .!..l!i'Alb'b~ ~ ~ r' "'.... .$m ~p[l. .l d1' l.' . &.~: ilagi !ll!l1U m~ paJMl!ii ~\Ii!lgbwiiyak'. b!1gi mer:ektl: '($h.~~ &ilk ~y ~i.·n. Dan orang"orang .![J: "'.~..)lI1c'!g Aliab' dan &~Ul-N'!'(l~m:errek. :0.hlm l~ih ].--'-~~. mereka be-ri."" iJfo~ I_'ll ... .:s.• ~~ LFfI ~~.mem~mt~Dkm.il~ ~~ ~ "~ ()ir..li1'l'#ya) kiii~ m~.p=~e~fI)a bsijih. 1J~~pab.".oG . '''' ~.n:~.e. ~mb.. • "" .'~ I"""'dJ r"":t"l ~ ~c. 57: 18).an kepa. t1ujuh :!"llM ~i Iip~.6.llg>{N'a.in.....it...iflaYiifnghan~k. ~ 1$/~~fj ~jj.mg-!'J'ra.:.anlOMtl.JJ iiI~ 'fr'\o.k4jir drl.i~!~!t!~_J1 .:rt '" .i!J~."AuIf mCii'!l.+1 ~G. shiddiq..p~h..~~~ N~d..sbci .jJId!~.. -&l. bem~ ~ .1f'F. ' ...R. ~]'lI!fil:g d1emikiim.~...-:.Ulll!!gimuJiia..~' met/jaw Stfbi ...dm mis~ A:l]iIh ~ lReno~:rin!km.:'. "~l'-r.rti . pWilJ uc::a. ~-1 _...II:.·..ilip.i1llpettmptiil'1t (Ian m~bijamlMn kepil.A[JJah .U. ni!i~ ai'timdiiipatgllnik1tntl: (IMml!<1.arangya~ memb.. "I.:.da Allah pdnJlfmtltl :yangbark.:()..L.I' 1.rfj: .. ..I.~g )'4'ng . m~ ~ .. ..!gi. ot ~..s~iRabb mere:ka. ~.~Q~...gkri!n~ ..~.~) .~ .ti Qmn~(li:mg dttddiiqlm" ". ~m n'Hl'filpaJl:. '.114gfmereka ~1a~ . • ~Ju1~·~:::~~t..pwn d!~ri orai!JJ~Qrnl1lil yail:lil tebb.~m~-p." AniDlya.I.ya arnng. L· 1'..!i. ..ua!:ya".an.~ ~ ..!l\@. ~ y~ piffid~flIlI1g md:n]pu ]. .'_ ~".>. ~ 'f.t().P..OJ d!a!ci[Im.r~lj" ~Jjl O'r~8"tmil~J\1. k'3!llllpiIlillYJl ~.g./.Q~'"'~.~~.:~ ~ . ~:. A11!ah T a.~eTIJt.. b. b~an ~~blh 'b~~ darlj.'!!I~!!'. ~:.di_lfoin. 4}i'lft~ 4J'4~' K$"1... _". L.Fij... ~.+!. k4:1'l tPem~\ilr.lIIrii "'~ci~~ . .ati!i kalim:aJ~ yam.1 y . ~. 4 !f~!j!..~m" m:~t~1kad..l . ~~k4 i~l!l~hpfflgbu~:r.A_l HAD[[D ~ _ < ~~ It /.e:k:.~ddi:qin i dan OIiU~~Iit1ng ya.'._'ljfig .illLm M'!i!wll!ltidak ~mpl.~~~. .a. hp~ ~Da~.~~..: ..~~ '4 .I.'HJtb !..)\i:!' m:erek~.imap.1'reij)akm dlIbal..7":~..iui'~K'~g *"~~ ~ ...QJ".~N.¥tt~i1ntl~) kepaJa m~.igJ!\lIn.. ~hid.. D.? ~r ~J' ~ ...1+...mg.f!..~a'rltan(AJkdJ dan "Mmu].ebm~~~~k. Wci-l<ihl ~tipl1tlJ pf:reilliP'1!Wl y:Mlg ]I=yOO.g"9r:ang sj..&a!'j: J. ~eiD!lp~!!':i!L\1!.:m 'bil:il.(.e:h~.7.. iJan c4ha.Nya) bmk la'kf..l!hblLll~a b~ ~a ~lmg~o~ ymt. ~i...!l ~~ kiIi'lt.._ ~...r~:bilili Ylmg~kD d:ibe:ril. AJ.·~.~~i~j~~ h ~.~ . O:~eh kareaa it~. '~QS.I. m~~ai:~ .t.r~.-'! .~Jl~ ~$ A-1 ~t. S1~il!~) (lilt: bmm.da1l:.~~g~!:l! [liu :ruJiw: k~~..57. 111.3~. kebumymg ..MQcr«._h~ .~-*l.ili Y!I!.A[I~ T:li'al!~.~: ~ illf. RasllJNya" m~.uh.tJ: meml"¥t~wrl"l. .f~mJa".... .meireka.! _ j'T-- :~ pdi dj..!ik.[aJd maiJp..k~. II" ~ .'ail a menyi£~tia!l':i)n~r:w:g m:!:Ikmiil:li. .~ ~:.~ mrfminJmn~ ~A1ltJhpin#~ . :seru~h.j.'I~mm..da Altabdan. Qtm&~r.:".am o:ratl!g'oratl!gyatl!.u.t$ :!Oepw\lll.Ailabdtm.ih. mm .!gi d!iri iu:!. !Dan flmlw Allah Ta \iI.~ .~A~I~ ..i r~ng. t~:lit E c. '. ~ ~ ~~'d.~J\t·.R.1.abb~kil."'r')..fab.

.'! . Si1t.m. go]oag<L11lyang u:.id~1!'J1a QP.m.fS .D. 11lffiiM. N "Danorang-rn:a!'ll~~ m. (QS.~F M:WlI.ghtm.inelijh\1!~Mil!~ililJgYCllli!lg b~rkdap"kil1.l~ akaii (dllip@t s~1i:!l!~' m.tJg~di $aNi .~ Co ~~~~J.~~ Q:~gy. diili~as ]!fieru:L seiugailn:'U:JJa.o~g }'"lWg seti_m.rrutg- D~~. ~ ~1~.KbJudli.!I!d"rul! p~mRi!5Ul. . b.llIiD1jlllkkm.dMtn'~4hl'1.~~ '~~~~~iJI)) ~~Jj~~ R~bbfMl.JJ! ~t ~. Den~ de!l!1!!k:!Iin. R:asululail.. ~D~~kia!i:!bh ~g ruk.i~ . it.!lg·o:ra1l'.J.1.i'j<.::l!n:!1IY'!~rj l!!_..Lp }'Ug d:!t.!'jlt'O~W.a" "~~~Iijm~jj.t_r. tailim .D j.¥:ll~.t)w.ad. b-ara't.ilLIil 'tti. .ja.i Sl.~ '.J ~1 ¥ @:!!"~~!k~Al!m 'f.1lilig bilrad~.ex. All!iih~ yaf:tM pa~.mgTIMngy.&gi ~~!J~~.(Ii ~t.~JI.1k.~im. mempakm d!ln.Nabi.I~ J .~fJi ~. (~k:m :litbyang {I. oatlgco.y.isah.~ .ri ~:tib tlmll!t m~I1.. l~.ab:l!tberbta:"Ya.itllBifN ~" o.~~t~: ~M":rek~.kiiJrm!). Ml:lq3Jtab~nHi1Y}':aJil daiCi b]l]·hin" Al.mg sibJidilliqua.lm:rangs.dadi t~Nya.id}lDh~~.\ ~~'~I~j.¢:JiliV'P~yfj!l M@lik.~Y'" [)~!!ib~ ~~~ . :a<!~ o~g-.~.l m~~~" ~ N~b~ }'M~ Para.A'mASY m.. 8.:DillS.. Oem m.h:iddiql'lliLun oCllllig-O[<JJngyang IIDlitlsyUid.Um. ~ m Ab'll Sil.M.'id <1!l.!l Y4.t1I.!~~ . &. al!:an '~111~ &gall'!Uo~~. bMW<I.f'!lil'i.i$.tJ'.i Rabb'~..emuillim Albl1dh D~.~<!!.r.[empat para 'ddak. d~ . .1:IDJcitillbnp."I.ikedlt. serl\ttl!1!!!!:!.d.:l1"l:g)W'Jgm:ati.}1 K.!i!~tdi!h O~t-o~t~e!diq~"" ~Dan.gY4Jj8.b .rp.fl: jliw::lku iJ.rJan O!llll!~.1.r4.ti~r.~~~~m~~b~~!i!fi!~~ Otal'l!g"' Ofling s.J i.t)raJ1!&.~. .i~ J!Jla!bi Ti!"~.t~. dan o.n:Ir.dlaJk dtra..m..gmafih.~~.{!. 69'. yairu QtmfiJr-Crll'Dg11l1Dg."~llI or.l'lg ~p~~i.. ittll adalah teIDp~t.i Alrilh ann RasuJNJil. AI-lBukh~.~~.ii ~j~l:# ~~I:J ~ ~'. .!!p'.ullikm Q:t.! }) ~1~1 ~ ~~iJ ~~I ~Sesi!mgguh!l!r~ :p'~!l. '1m. . ~'biddifPll'1.tl1! k. AUoo &_n ~b~~l...enSiU~t "M~r." "Dm~T.eJlI!C~_fi1.r4L~.rtnj:tJdi nXn ai si..~.~tu IDe[I.~ h JAK « .~w:Ji1i kf"mbali mebhl:l ]~fmiW .a!kMl dan A!Pl.e!f_h~!lj:lj[a !peH~iU!n:i f karil31" }'.j•.'Nkfihtfu'.. An"Nisa~': ~.tI!h\1! iM. eli acc!!!ll.(licicianlig:i go~olll&m.kma~ old.~1Q~i~.ahwa RaslllhilJ!ah OMIL ~ b~wa~Mdd!q!~~~~iI!lW k!~~d~Y<l! "~t'km ~.~dJah$~p~kat ID~riw.Ine.fU!ni.be~:ed~k.:wpat M~.di~isjJt.J :~ .-m.$f1..!d m~~1I:if. SW~. fhi .ri ~ M!. .l.~''. hin !!.rd:~$.. S~b~~~~ ~g.lra.~.u..~b '~r~'J\b@i!!l!ld~ bwii~'i.mi~ 1i hemal~d!a: da!l.eh MOI1iru!J!.adict5.\lfut.. ~ J• ~?~ ~f ~. yag . aIMtt. Albh 'Ta·ru.-:&'W'eka -. . .h·Dball1il.mya..d!..w~b: « ·.• }'aJ ~ '~.

" De..ngi'lenman :kepruia Al.:lilJ:g... m¢rgk~..Se$~~!!ya A~!J.. :!). "''I!JJ!' __ !~k - :J~ ~.'9J:pn: hm..l:l:dI1Y"'.Oa1:un boJ Jt'U:_ ~~1'b~~-:b~~ ~. iKi'!m~dian.Ill J!..u.- _.{I~ ~ " .:pan mereL.. - .in.llilPJ[lg..."OD. tor .(~hjli:ti". ..t:ulah PfiT!.~ :.~ ~.i~ . .jlj ~..u:i~~ ~" - ~.)H png F~tru1!~ m.rilI<g..1:1i.IMtarlg O...t! b~'W" ~l\...i M!lI_k~Al!l.l...".5t. ..'pelita ~t[l...g y~~gw!~1k~d!..g~cl1!.~~i))Ji!.ljr.. ~'~-:~ -_.l!i1.:a seikehe. :srnMiq~ dim!1 pti1:!!..!iI!-~g bei::e.emkm.ui M<e~'lI.ij. m¢ID-W~.U!jaiill:L Dm fi~a!l A]bh l~:!lbj ~ ~ .n .ad~!!k ~.'~ .!I"_l"""'iI~t' (iJ ...llIp""Jjta.I t.~mb@li!<ll.agi sep~ru 1lP~· p[]....gi le :!lam..n.. m~!1j:~!~!-i_....)..Brncgbu !Ft!¢!'l4t!mbtlllikrul..Rd~kny~.rmg-ornng pi1'g~e.~'~~ ~~i ~ ~~ . .g'0)'<mg }l:Viig' mmjaJi 5aksi di sisi Rothh 'ne~' Dan de!Jlg<rn de~.:llhb·lDiu ~jlmi~ :sejen:ak..1 r.orangya.-m~M d! di!!g):!.: i [4~·JI... :d.r _..·" ji1i~d.lI.l..jJ . d:iI SU!~ yrng lPeII..J3patkm p~b:da Y'.rm bl!J~gl!!.¥~..uhk.[I l~ in.!l)':lll11tl!Ji~~~. ~:i~ .£i~~~ i.:i~O!~») .m...·~ ~_..~~.:'Iym': ktl:mi• .mml'enakm pea:Jl)l'.~"yalJi.tl~wjp~mrnak. dJWlI! ~lJ!an O~l'li\\l-rFr. oleh ]]bJ]l~ J:lrir dan M.ah.tl'l~ ..i' ~~...m.w~-:Sh. ~ga-~ "'Plil M[l.l..t ~~j~' .. 'b~m!Il1a!l:.... Di<l.¢rnd.lt!'j:tn"lJ:lcg'~"'g yang t rnmjadi '~'I~ di siJi R~bh ." Se~~ll1bA~]d! T~...m~n~ 'J\:Pi~ ym.Ji~G..m'! 1I:m!ll~~ m~~'iI" DliI!tlirmi!!lAl!a_~ T~'.m.'.. $Isi AI~u.f~~. R. J~~ . fr ~~. di d!IJ~ pot.·ala mtmyehlll[komo. ~:~iIl"'-I'i. ~ .. ~' "'. :Ji~ ....at:. ~:£.Qo:I':t:I. .b. .I!.~' :_.~h.~' __ ~ ~.e~u&ian lrem!bali me]m.angmdiSiu~g.~ ~ .ehahlili.!'lIbJada.IIJ. ..mllIcim yang dicentil\.m. 1II. AJl~ Ta'ala mcnoentait. iii .g k~fi'r dt:1l melJdu...~~a lI.~.rbillh+!..~m~''P!mglmni Ne1:<1k'<1.ID. JI:U'~ .-Nya b*WiL mereh~d:!lm Qrn:l!!.. Jl.If "" "~S~u~y~ ~t'W..i1.ih p@rn r.m.nS.3!llIJ!i y.f" F ~k}.h k~mj .rJg.wL~ ~~~t~1o. kami ke dJuuia.l.alerm . ~~:l"il!! ~ .".gfo.m..~ dan t. =~!!I_~ 'ill _ .anig}\lltl. oli ~.. ~Rit:gimemka fMhala Jan ru~ ~Mi'Ik!.ebuI<IiII ornn~:t. .gii!:!kanJ' M~~k!l IDJ~!t1!~awab: ·l{lll!mli:j!J.r _ ~J Ii! '~L· .er. bmy<ll c:L1ncaha.. k..~/jidJi{Jun.d..... Sebag~a }'a. (bes:ou) d:i h".ya. dil. iIi .If\~1f ~ ~ ~ J~ ~'llJ 'f_ . mllberpe[~ k di ja1m-MIi~ehlln:ggil kmu t\erb~J!Iil1llih.tIg dwwJTilidbm d~iam Jci'l:~b . !F~:n-nan Allah Ia'ru!91.~ ~D._. haJJu.eJ!-. ....~ ~~ _i_I" .bil dan RacstJ!ll..:iytlJ.. Wilu Dia berfil:'..k~~iH .~ 1...

..gwb!J:Y4 .~ ~."~ pitiwrJ.m: 14}. dan: di lui Alt'll'b-lah tempa.g. Dtm A.tigllwll1'ilfl:P4r-a pel(I. ~a_n ill.aljg-b. ~i..g d!1J1lJ.'afl J(fllg ~mmip.JIJ~""-.!l:J]l mi Yang.r.._]_di ~~e:rfitJn.DIlI'l keb.~'I .~ I.eperti bl~jml Jll.~Q:S..:ll~. ~.~) 1nantlsia k11id:nt"~fm: epda k apINt.<1}Unrakarnll W'ta htt.ktlT1J1lia ytilJ8' bfJ. ~ ~ .i'i4.\.m kcl:!id.pllly...ng lni7t'Jf1k darifrmis emas..m ~fj fllJl!UfJlIlU dan AIZrIhsma kmdha"n".laik.._. ~ _ .J:ii~gi~1it.kh. p'(}1:hidSd.Nya kepll1da ~iiJ:pa)'$~ dik_Gilki..tantlJJ'Ul:~nJ'~rlleJJg... ml'n:i# it1f fmrrY!:lkh tkri1~(Iin'lln dan m. ~.id!f/NW ·d~!'/j:i(/.!:r!J:)'4 ~ItJN~M14r~:g.(lJ)b·~l!~~ S~rg:t')i¥!'~ lU r.li' tJlIimiJ~-wP~ba~ a71al'>.tr.rrIJalJWtl ~l:'.:.ln:~ firm3i'i All~Ta'<'i18.r~ .aF.a.tm. bi1.r1J1ak.r~~) 5 m~'p'u..lMI~ 4.u:p~r.igJi'fl"!1g bcnmdfl ..tdtrn !)J'fmi~ dan.~.kghhlff/!(1. (Q5.~.ig {QS. .!~j1lgg~rlJll! i1)~'dJlpa't1. ~.!JmJ dati P.l:dl. J>tNlahk:m'M~ia Allab •.-..!:ig tafl:nlJn.wya k!i~ing.kcp.. }'aiIJig Jilus~ oleh hail~.d!!'I'ii4'm b~.afl:.iT~~ (1J~fl~i)adff (liMb ~..mg. 1~Jn.j!J(flrfh. !> Yakn:i.N~ ..lg baik" Ali <imr. DIm di (l.ALHADUn K(J{#h~1i'J4b.lat. Nya:..j~ ~J.k..senang.t.~~Ij f<.tltj tJ..t[~Y'fJlg 1nw/gik }\.kl.s:. ~n: ~aW\i!ll)1'4>tia:t1.J.':.!J<ffikult'mm dan 5f!s:nntn )\~11~ m<eZ:o.t.r. ..57. ~ ~ ~.nm. .rllgkfJ..t. 71~ ". I! ".yIl hMiLyahili ymgdiseb1t!.hdi ya~. .irJi tidtlk laiJl hafj:)I(llalJ keseur...kwmdA~1~lumenr.u.lg .~. ~Dijadiier.perbi$i1'1i rl\..."i'"l~toik.ada Allah dan It'ISt/iN'y.w~~~I1'l!g. JIillig dhedi4~n b'flgi (M411g:-~m..! s!Gb~)1_im..:a~""r.~£.diiJ!!rik'tm.~ w'f .l'..lMaa (pandilinga. perak.i..ln irw. 'kffm.:~ ::A L.:20) lit:iltHllbfl"l(}fllbal(lh kalN:~ keJNrd~fI.keI1Jm'($i{m umm1Um i£# m€1ljaili' km~ dtl~ karm~ ]iht$f.l'l :~I _ """ 'I' t: I.lk.:f:.llah 11lffollli:P'l\myai .warn:r.JI~~i IG $e'hl'@!1I!~~~kati! ~ rt'i~~~~. l~lIi<1). p.i d4Jl: bt:Nfl1eg(lh'llM!Kllb (ll'i'krrakml:m ~~1a beibfltl!U~anggilt(JlI$iltl:g b(uJi]i~k~JflI:J'M1~dtmtfJ~ak..a. 57:21) 1 ~ ~t.nya/mya lMffa dan arsak.mne:gafN:I~h . _.j~:.'J ~ ~ .. }1iii':J"Mp. (~tllJ:tg ka1.. .I:Iifndrl:lNllk.'Vl birJ1j'P di dm.b1ll dUilJiim"i hay re[JJ~Il!..

l. "YaJ.gn· ~. Allah mengingatk:m :3igaJrmewas. ~.k-U!ltl:~tmj~ ~tm>a dll.~~ ~p. biI:J.eilJljmii ke·rmg d1liO:11. )JjlJi b:. hihng. \._ _~' -.it'll bemhah m.du~M# ridt1k 14in.~~.lilS: &m.lid!:l:k a lliI~.!. ib!lD!mr..]1.:ili T. ~esungguihl'lya ~a {d!ooi.~14k ~n.am1g t-emp:t:l o.kecmt<l!lliI!l llerh3.~Fi!tb ~ ~idlrpa~ ..m~ilaYia adzab yang ~Ja!'t ~/#i=n dar. y a~i'm~ {n.n seisia~.pmilli.llli~.m:lu.JL GJ !JLpJ) .gan ~ .c:b1. ':!II~i ~I iM:hidt(pgn dt/~ia i~j:tUkk lain hm::ydiah Alesrmmi. * III" t r. la.mt~_mIb!d!rw~my.+I1_:g. pmahail.llYlIi.'J' ~~!'i: di.JJ.akhilit se~flud'W1i:ia.Ii J'. Ib:n.. dtm. . . 51UdM. f. .)UEI&".lpi!Jl" " M~&lr}% tid$! ~.u]1:1mm ~~.l!~3!\jJrurtllplm.t1Jmr ijiiibm. . semlllalll. Lp ~1:. Dan.s . .tlj:an.JL 'J~Jii ~~. ' 'ylh~.an talllllm.. b~:Il!':lbillb: l.M~ks'i.Y~$ak:lll..Ei: ~') ~J('e:1mfdi.-!.51.t.iti}'a. I"J .:iil dim .!wi.tmd:axJ.I - _ . • ~. ":Seper# h..y.tidlilR.j~.gan &.t! n~f. am .j:rn ~tl:ll. dm. dl llIlIlma Di:l1Je~~J '4: ~ ..:rll im't.JIl. . ~ b~~~!!! t~~~gill ~t.oir~g--o:~ka£gtm_~ll~~.I~fJi keri~ J4i~k4ffl.-.!I1amm'I:~.~ ~~~ {( .)11 II! 0 .m~~..~UJi~ ~ "Yimg~1:i\1" m~gttg#~.[!!!I!l·NY'\.y:rng pgd.l15J~:Un d1.rn. K~~ F~p:a_!if!1"fa~ .~ :(!4.!li. ~ 'Satil!irretnp~ sep..au me]matny-a beiI'WiIlJIil kWl!i~g sstcli1h se'bdwnnya ~¢I:'W:s!m.l: .dap . re. Hural.. b~was_y.lelwy-adm dllhwmy.la..~"u~ ~!I.'I' ~I " ~j.Demikianbh H kdJJduprn d1l!rnll b~(~I:IiS$!.$~ keri~.ah. lmlliwm .ini M'ihk l~{rl kuJyakh ke!mang:an: ~\[men.tbtb: m.iay~n:g oeml~~g kep~d.es~fial1iS'Jll.~ipll.rul d!a!lil kefidl:rLltU ~ti Ailiah.p.~ '1'.Y<ilitll.ailam ~t. &can.: b~.k!e-' b~_:11 d:i dal<r.teilah.g pasti d!tl.a .'~an.:m.ilifly:a dWli.~ itt!.-'1.limf" kl!!mmiian mmjadi btmr:ur. rs J' ~.llJ..ng: f guhnyanun~ y.ryil!di.aiIa.e.1.JJJSimp'!: hina d~!1! .emhe. yug. Yaktll.!ilt . ~ ~I . _ Iii ~ _ k:a~1lDideng..gmn.lH ]l1Btc:mi Se1bag:ti~ mcmjadii: bpli!k.1liO:CIII:f. me~a.~ Inl!:reka hu adhliM rnakbJ!uk.W!]Jm~gm.lmWgkiR ci~. mmjadi ~.iling it'lf:l!tmt lk~iI!da kehldupm duma . 'J .iAt/'sh .t'.rili:an !Pemm:'p~.4 ~j!i.u:jad:ikeri:ng ~lJigpen:gll.ay:atLn dan.mbiii.s~ ~..~i.~t :p~ . At HADUD ICe:iFJ.waan p.drlhll:. pslng r:a&:...a.IlUe:d!i1l . h11l~mymgwrm:l setielill nliiI!RtII!l!l<l be4]lmUll<llll.s:esu:.a..l. ~ Y.m... kehiclU!p~n ~. petani ]rru.i!1 .hlja1Ll.ia.6' .~.~.efiw.tidak .~.'~il.p~.ff i J. _ .}'lil!ku n3Jl}"ii1l t.*-' ~~m. O. A. A.lidak.. P~mm:. dewm:ll.ad.]ilkhii.:!'" ~)l)l tG 'fl.· Firrnan. dern:iki:m.fl:akjl!lbk:a1JlP'.t. ~~an. . d!aLnnlkmM yiU!L'SPMti. ~g m~ipJ]' '" .mll£l1. kdl~diUpiil!ll.~ ~~ .» .gi di ~imt "y:wn..aiJt!I!.lllfo1:lJanillnkWll . ~gm~rul?'~si!tP'i! s!t.Jm fJf!tani~ ~Mwl!loolr'·ac.~.3itizllb J[2.. ()lek:~ ~m" kec'IlIillhrullya. SJ....~. ~a.Dan l?wid'llpan d~I1lW .ujiang C!!lnbllikdl S~~ 18hlh b3iill.me.:tfNaJ':!.ihu. Oia bedi:rmlln."!JI~ .1Jh~rl:l semiUiI be'Rlbilllh .wakiebidiUfJm dunia $eb~ I...s:'Ul!g!ttbcil dijb~aJ[l ae:rJg. Tiu:r:tm:ll}'ll. ~~uh ht. b!i!1J~.:.AJlhh T~'absellmjmliLp. akMlle-. ztiilp. sf:ltltl.r~Jk1l.:m b.~jU~l '!t'.J!' .mp.ffJ "'r'1~ ~..

lnm~nI.~ i·-:. ~illIih-a£l dafi m.m~plI.~.b ti:r-R.lgan hai :lrCI.l1!n.~) :~.nda $!~~ )'Q.m. ~danya \"1.Jlaabu a 'lam. ( .-I..t1i·Nyjj!.'_"= ~~..tl'. dikrikan-Nya ke.rceril:ll.00 [mUll a1.J1d-':ft.S.-Buldun mer. N~[ii!ka ~::I.~k= b>edJ~g:ai ]ar.iJ" :<-.at mll!U!5ia.i...II~' ~_..b.e~adra:n .il:l!tah1i::an!..mpiJikmbagjan d~l] rnhmat dru::!kru!!i.j . dekamYll ~ha:ik:m daa kebu:rUILm dari U!HOO..t!l }'l!i[lS daip. m~~k!l!!fL ~!i dim.a-rrmia .J""_ ~''t .mlb~. lwlah n_ _~.l'llalbcl:l: 'SU!li~ S~ iittl~~bih d!~t kepl1Afu saJah $mrang di ~an..~ )!.a~ny~.ill · ~_ f1.w:arptl\:= kdits t~iI'Seimlt semi:ir]M1.t:Wi:.me:tlillllltjtlkkOlIfi. I ~r " .pMIah :!le~ll dera. _~ t. .'~' ~ "r::. ~~I!i~~d.:tqaa~~dilri ludiits.<./}. ju.~ i "Rasulullah ~be.J!l1.g>I t:~dakla.i. &ll~g~lta.&al"lm.k. ~. m~m~r. r'-~. k:anisn dilrip:ada trui $.lil!l.gll/tlmiylt ..~(I<r. ~"'}J_".rull..1i.!.AlJaJ1..rflmlan: = le..~ ~ J.f'ttcka'1) lil~iJW!lan. dan Ribh·h:I:J~dan Smla ~.l'll dJi dlall'1im klt~b ShofA.~.-D!!i!J!.a ~i:t:lW'Oleh hmm itu.~g d:lbe. &ri~-A·m:lSy.'. meWn. klfibalkall demgm m. D@!'!.!.rikm kiepadla....flga. ~lH~1'Ii'JMIi k4"!U'nia jIIa-ng baar.•. MWt T:li·~be. Im>SLml.dt/~ langj$ dan {NlInt" ~ d>m :van.Dil~ d~!..mt!l!li~iU :kepadla. &:-'..Biglt rl!~:n di ~.p~k~ k~~ka.".u.enge.se.g . "'""j.lIle'fiel.'" . ~pa W.:adi[s dl !lfS$~e'.~ 7' d~cediaJMn .g d~maikcs1Jd slill ~dabb iii~jeW5 h.r~.tji:Jika'[l .dal:un liI.et:J/M:Mil dkm.a·Ny~. a1$-Ts!liuri..aj!j.:pa1' da]il yang ..lnl.:an::a-lIDlt:i :me.a be.r-' .riWIt]'lrt:kml dan 'A!hd.h-.g-lmmg Jilllng kiiman ktIp<adaAl'J4h Jai:i R4s!iJ'Nyg.a. '~G1 ~&tlo~lN1.jlll: (yailg ~~}p. m~b Anal:! 'fa'~b.ln." Mab:ucluy.~ ~~ L.~g di}..rebe~d4ki·Nya~ [MJ1 Allo1f1.. A[bm~d me.ha. apa yang toBla!hiberiikm Allib d kItpada.JI"'. K~~~.t"mlNlah kamu kefmda (mmtW..nya . ~eger.51ALHADIID H!IIdJil:S ill!..• -_ -.uIlWl.

(1II<da) ..mdihiuk Ii:.. c:J: ~ J if'.w1l. Do ymgp:.t.em"§.. yilll~.w:wl.~ji.tmtiMk pJ1ia pn.. Mbh Ayat ym:&ilIgJLlJ]g :tdWib le'bihba!]j}'l!ll" Q!ld.l311.l. adMih. . :51<14) .I.t }'IDS t1dab &!t1et"pllt!!::!til:!'h~.ih.alJlllya) ke-."Lel.Kaln:i mt. "Telolh $.S ~ .E(oJ.:i'lltm:E1li\1!~ . .::(_..r Juli' _"'.m6lJlc. m:tk1:n1)!1ik hldiu!p 1aiIUlfll.ruc:ip[wl] mJtl[u~i.iLis:jiti!. ~~i:Jdum K-ami (A]bh) ..l1.lla.i m\e'~yu.I" oIi." KemudlLm filmeJJtgau. :i~O'~rn:gp~ y~g w!:<~mpamU'lilb~ d~g1U1~enU!li. ~M ~mam.mipa .}"l!rne.Titfd'a Sft'l.Ahmad meriwa.h.e.~Jl:J~L~ _.) .m:aFll!])l.1! AIIiIh ~d:Ul ]n.Iii bmn'.I!J:.~Qilitdh..!Diil..dilln.m.a~~'e>N.iJak sda :'loottUl.elatl.1 i!'_ ~ _ ..JiImg b6Diat" bahw'll I.m~e~~l~~[llicif. ~ {:s:ebehU:IlKami . binJI1J~ ill mI!il'l:g:atakm: "Ya'kci.a_n. bahwa h~~.f.Amrlhm~I-"AS.illk b. "Y~i. lWz-la'iJ' YangMti'hak~ ll1gi.r diV:!.ITttUI henct1tlrl fJUIJ)Ulll~ Jlj:fflim..ki:kir dim mM. .!!l~Jah f.p:. kf:!l:linliL Q<I!Eildm IllBJiL[!liWan: ~I.. 'lllSibm.m:W.ufuk mail:lpWlidida.: ..~[hIDl ad<t p1Ja:~.rl'lti e~i..(ti'dllk p'Nla.mci1~n.1! ~"M!Nainkan telah rertuJis dt.pada airil/Ul ~eniliri 1ntlainun teiah lUl'.~tot:.jeltrsJtttnyon:g(/.ddfl: .. IIIL~~m:k..flllwrid'4}\fllng b~aling (dari peJi'J:tab.b" ~a.la:mdirihl.(QS.!J..I''' ki .p.n. .teIlttlw} ..g"Ow.}]" (QK 5i:l~' (Kamf..daIil.L.aJ.~erlkf(la... me" Il~t:._ .~.If' ~' ...lIJie.I!hail:ll:!~aih!lm ~l~Htll!lm2ill. dm y. piUII ya<n~ m.Jirir.)~tl.~~~?d. Ses.1' .y.e~a m d:.(lb (14-niltri Maifo'lbj' ~.~ nyatl.'ljk~""da ~~m]~~:I:!w!l$M:l!yati~!....u" mi.D«I~ A.. _<!'iSi ..ili'Gipit.~ ~~. . Imam .11luhemhaJikiepllda IIiwibah. SediWgtLlm.~ . ~~i (d:iri:mu). dan.g m(7f.Nya .I b~r.hat:t:l &m iJI.jll~ ~f ~.m.tI1..J~ >t ~ ~ "r' ..a k~11U(. l~.mrlll. )) ·Sesu~~uh!lli".t.A1IIah ~ .tp Ma~g'ya:llg~o~iItg f l4gi.A!lhb y.EIgn:r.miRJan it«) Stlp-af. dkipukan .l5b¢!:'Si1JtMl\t: « .'mla/1' apa ylltillg ltipni: .repadi:fm:u • .tm.attl OOS1.t'.e[le)t~pkMli.". " .jrfl-.~~1i k~~thl._.tUlggul!onya yangrlemtktan iil:J:l adaJab II~Md(lb b.menciplak.J.a:ktt~:nya.ii bumi.tia.f.=· dan 'Abdul!lMi hin '.D\l!:I. b~[ka!!li ~y ~lJl.. "I~ ~Jl'ji ~(~~ ~ ~1.fUl ~iri.abbm o!Leh ::m. .:rng yttJlg .llah tik. <'!dtt. b. .m'iU!d..}'a.Ili:lf'-.t:am kirab (LawhNl Mab/'fj.p~ di bmni . kllkin!lf"'ll..itimu d t~ndiri. D.]a'l!igil1l bf!T'tl'1lk«dtat'tr/. 5/~:m tYailtJ~OiTlttJ.MabqJ:~. t~ren!l~riMlya d)i1!li[ ~Yll~rang.r ~I J.ik dll.. klLR.i:b. pei'ld~~'~il~in:tkh. ~ • .n.~.mg.eiJ...'1!l.~p'mkhl.twl:ouk YiWgl1Jlernrl'~k"all pen:ger:m!l..a.gj)L d:mbm'll!1.:wzi'i8' (l~1l./Nf!:rintdh Alta~J..l~b!.~ d bfil~lln.Ny.hp!l.e.fl!Sll Si3hl.tj'l'!' pm }\:in.ngguhn:yaAJlah.~ A..~.dt'bip apa .ng nkidif.el:i~ak~nt~t:"..m:\l ada sebd.ia h'DlmaJ kiJri:J'..rm!t{~ :be".l.y.cl.lll1'b<lilikepm!.) ~~m :KQi!'l'l:i m. mmWmggaNn diri~ (QS.rffflh mtt:lll~.r~t:nya ptit'iilll m.a.l!lgatailm: .1::aikd:~l"-I~kdir(ke..rfir~ •.~tln tf!rl'alu gemb>iriitifif'!J.tu i~U1 1. "Yakn~ di.A]~h la'aLl ~'a_ _~~ I.tJ:lts lifllifm kit. ymg h.' 1 'h~IJ. ~ Y~1'1J§l'1~tidail: 1'"'(...14J1' iI!. lhefl:..nkall clli.m.£h. .d~ o:Ieb.Mil:~Al1J _per."'(wi..a.!!~r.~rimtja da1J 5lijMya k«IIJU jd.il.

. _ _. ~_ ~_ - - kl.. .YlI ~g~!:' Ibili~J!]me!l..n ~QllilbOi[lg dan mer.!L1kepada kallilfl.. <i Arti. k:ilian 1:lle11l~:l!k:.til.:! ter.Lh :llil!d<lbi b+l.g. 4 Jf'-J J~ JJ .ffiernberiimhtikrull.'.llI!I!l Kami. Ipl!~~.'a]. ~~. ""'!- ~ .1]!~nJ !=~fWi.1. jili!~g. k!l~I~t1.il. ke.p.:ia "~d1t$~~~~bl. ~ ~~.:.'!.sehagai wujud rna jUl. ~Il . '" _ lr:_g i.rn.!lIi) ~etI!~{. . I1ikm.~ An~ . 1e:t. At H:ADI[D Mw:l!im.dzi.ki. dm peanlissn {Jl!ereillr::aIiI<tMl) K~.dttp g/~ YR'~gdllTer.fj'!J. kali<l!tl menjadibil.!pt~ dellg~1JJ k~J". 1.1k~. ~!l!I~ ~!t!lb fPMMMya ~ri lrn. ~ M_dnya.!t}"L.l. t. medw:3!y~l:hn di. Allah ~id4.mengal[."Omrlil.ngcm.11rrpaya .kmfflJiluk4i reri41J'o'l:ang)'4"l'g j:CI.\ l~k~~~.!.akatn t.Jm11.diJt:s 'Abdullah. kalreruLDjja.l!!3iI11:G ileg~Jb sesuam ~6belum.~i1ig Dm fimlID A!l1lh T1l. 'L.n t~l$l~~ $fmbir<. ~ ~ . plIDm~~k~ ~~ m~'<t~· dan sedih. ) "Se.dr.57.I!.:mp eR1Jmarunya...J. b.~Nyakepa. bahwa ilml1l Allah {AlIbh meJil:ge~. ~ j!i!dikmlah P'~:a k¢s()di~. tetspi i.sudruhpilSti aka.5J.ela]) diberikm A1!I<!!h. kt:padl~. ..l.'ilifiI..!ik511!a". kalian.y-mg Lebih daJhwuadia.~ ~iJi' ~ 1\.!1.hnyay:. .mH: tkmikia-n i~'tl ~(i:S1.~.nio:rpa. ruti kali::m b~M.gebhuioMwa :JJP. ~.p 'i.· Nya. :payili k. "Dilil ~&J."T:idak ~da S>:..'l berarti metnlberi kal!Ll!n.'!:~ ~sb:a~ M~b:!i~.~i~ ..Allah T~ al./unllljtmgml 'temJu gemhira ~lJ. D rnenllfapka!::i ~f:!ruaEll.\.NYil!b~!l4 .l':am1 ses~ . A]!all T ili·ail. Kmti Iehh .di~ tidm m~~ui!J'l}'1l!. "<lilJJg.~ kan b~ .ilib.wm S~ltm'fll ~!1i~r~j4~g~.diW. be'Jbm~ rul'i aras or~ng ]alrn" 01s1:~ b~a ~tl. If!.n.btdgaimH1!~ferj:aJlfi~. " D~mwiI:I:i. ~'7!i' i_':. ~Supaya kamufor...sHIm darim.dim.hih-" Flrmm.r~wll!l'. ~1..~!'jk<li r:ita ~e:ff]{tdo1!l~'pg.: i'.~ 'J i/IJJ:.1.tiil pmgenialJlteit'Sebut ~'mlIli. te1jaill. • _ ' _ _ _.e~ad. Allah.gg~un diri.erua:mlbahbn.(Ii <l~ .b~.:ibn11E AU:ah f!''' . ~Lmjt. dit(fjllkm :keJ]aoilia kilia!l]"ma]"a 'Cidak 3kwpemab m~imiPa..tUhejMal:!iIio. keiP3d:a li:aHafIJ U!i1~3 pelli&~laJ!!!1.! $~..m~m.1.!Jk<l!tL!'l. 'I _I _ _ _ _~:-.tll.rj~.~_ ..1:l'il 2. daitmg kepad:l. y.l. .. K1l~n.akanj 4rhj~th m-Hd4j~ itag:iAtiah.!'1~boii1i hl~ me»i~n.be-rurm~n.m mria~<Ui Qrang lain breJJI~.:all oleh .~~.!t h~sJ!u.som!bOOlg. Thlln Wab:b j1Jj.ut yang t.b.p.Ul dml. t~nggi diri. ~yaktti.i.um $ diwuJl!..lMi.ah ·A~.IfiIwk m~TIiyaMlk~ diirii !"di. ~ MakU'drJI)i':!li."lf. hin W. dan ornmg ~i!!liIJJ. y~g . ymg d~beriik.~J:1.!.. JiIilJ ked.. dirud:IkattwY<li dmke~et~~fi Krun'lli. Kata TSL..~~ daa apa ya:!]glid.dll~~\1p~~i.! 1. Te~afii.riz. Dengilin kata i:JJin..lh_!l karena usaha dem.g :me. Offing.-Ny.leaw.l.k111.I· y~g!1.~d!~r! 1. .I' . datlJ. jmgrunlili.apa: ~ dibmJea.leihrur:hpa!31U ~nl eihe!.mgg. ~ ~~I ~ .~ ~~~¢.-Nyg Jreplldliimu.y~llg da.1Ii-Tirmi. ::>~g. • JI .a (bung lbu:'eetl!a.V-:- ']krirmah metligMal3!D1L.umg bl.!!pl. hiiJall .!!r.I:..l.q~O!. suclah ~lle:tlijadi kemapiiUll.lnggJI. J:lidillunlah ikeOOiu..~_ $!!~Jtke~@dI'-!J! ~tiJ ~!Ctj~dI cl..jjt]l.l\:m.ya~ .ll!gg~.at :!lU! d.nt1.!f.i dam kabu saja.SlIlebolb. :sekallgtl!l ~ebl1.ll!Irn~w yang telah dan ikat:l~etiadL D~ . . yan.il1a ~tu.tr!hdl O k~H~berpi. jeM. JaElgilllWl. ld! l'::a!:/.

ml.!!~t mmkram.... ~eng!ff!l$-R/JiS~Jtz:..I~t~..m1l!k.~ .Kltml ttlnlniM....U] yang dda]..a~ Allab I'lu:~etah"j~ia"4141/~ me1~!lr:o..eadlibit.f1:ml1Jl. pire ~~m eaR ~¢t.t. L... '" """r'~' O!»"'" .r...a£11iI.. .rm kellfdila. di d~m s~!:. i(pemikif.erek~. }'<!in.apal he:kwl'an yang hebat~l.~Y~1.. Qll!t:i!ld~J'dan.rf. T~'a1a: ..~apm1Jla .t41u1tlb~£ ya~ 1f~ikmy.' '_"""".¢illg n_fdttt daR t'dd'h .!'_.k!il:! !I)!cli M~.nta~ti sepi.. :5.n-'-. malilJ_' Q~.wiI i~ .. Sec <lig aimaaa finn\Ul AI]!Ih Ta'aI!a. Se5U!JJlgrJ[J_l:my~~pi1!if'LDg :para. J ~ 2. '. .~ . :E'\jJj.:. ddn.lab mif4lgtl.. n .l. 91eb k~IrlL1l :it:1J.IJ. k~b!J1. A . ..1lf ter&.p~$S!l.:g (ag.. .c:-J.~~ ~-f~' km..l!b·g~)'J~ . .S~rf1W:Uh1~~ ARab Mah4iJloa' la:gi Maba:P~a.. :(QS.hj." Ylkitl.."" m.btrli~: "....: &iraguksn.f.tffJ.alkui o1eb. ~D..r~15) S(fS.tt~ ~Hl~.JiJ.membawJl lnlJi~r.a$I. Demikim.Ilk'dli ".1 :W. ~ j tL.Ji .:n:a (kruIl1rlt1R) s.ulr4"'Vya p4(/rfhal A.k.Dia:~ k-4n 1:!1!!1:o:liCit ltmdi£m .. ~u.~IJ' ..I.i~1 .'l't}oeidfo_Kami flmm:kanh:ersl5ltnl5l 11Ie:Y<!LaJKi:tab ...dKami ~'P~' me~~ . T~/..o~!t....!dn&i~.W:!!. hwah k:~henarc3CJ ymg &i.' . ~ "yaitui!. .ili."'Y:ab:i. .. All.'.ul iba. HAD[[D Ra$ul~RamlKdmi:de1l. . I~! y~!!'!g.'. . ... kehilrnitan &fl.u".. ki1..I~ . .. (QS.57.:.'.P' ~S~Im!ggm!m}\:I Kami.J~l~ggub.. ymg d!i:pe.~ r.'''' lc~' ". . ~ ':':I. .H~"napa: m~=kan ku..m} y:~g ~r~m.1 ~~...:!t i:J1ali:! i~.!'l: bm.r.~ya..i!!@~..Al1f1!h.'(fma}.ikmiapa~~ .) ~:._. fA..!'."""""'..l'.I' _ j • '1.tl.tf4nR!'lJu'~ /las.. bilri~1 }'atlllgbilMr. k~acliim.tt~ f. it". .'A ~ ~".gatt .!:!.IMn Kami dp. ur._ . "t. ebWgus me.Q J t ~DanAiJa}.bnkUy.u P~P'''!.IJI. AI...~I "U(.:mel1eillcumg bertbilt.."]a1[1.h. RIl5. aka!l sehat Y. " I""'IM. ""]:~ ~jJJlm<f4:bk:aiitJ'l!.):dal!~kebe@~:r. oleh ]J\lI£a R..m.i\~all "". ..Mf.ayamttill:m:£a: d."..rtm4 m~ aUitt!l'h dan ~f". tikth ~.~.P. ~\l1. ..i~.lEmtu1.·Ra:hj1i1~an:7).N-y!a .~ ~ .g d!ilp!i'mlllk..'" '.I1a'htirla}e dilih'!'ll1~y. ]agl: ~Ill~d~ad!a.Kam:i u.iDl Se4allllllya.. ~lhe.St!P'P I't14n. .lIn? ]a.. ""'>I' iIli'!lF"n f.l: b~ fo .a.!~ bp~ s m.

!!rtIi!~li::a m~~tlms~t~~ D.c.d\l!p .1. ~'~~J:j.lJ~ ~®.. .. ~ ~.'i!uill-N~ ~ } 1"'" #kIWy4 -'. ~~rl1m'1~.mg~~yatI1g D:.rne.l..g-Of'.Di~m:~~j. '. t~.mg. . . At H..~: £if. LI o!' iI..lii. 4'~..wbil!fl\l'lAIl.tt1'lipa~ya tmiap_ot.anllllht dd$ ato .t k41kfJ4tan yang be'ba~.w:aihlJJill!l:Dgi\fi 1iOmlhak].tp:!rlik:JffiL malib..P..01:· '".:m ~.be(. se!:tingga d hmy'~IPill~ $!lij~.(JW'"IU:J: S~ttll..i or..el!dl!l5~ii1· k~!lira. ". m."' MakS1!!diJYII.~dilm kehinam duJ.'.r-eh.d~b~~ SiI. AJ!-J!.:ti:kank. b DM.. ~!~·Ny~.llill. getg..~ .I _.hi. d!a1i1:ffi kehid. y'q dii.. Ahrn::til dan Aililu Da..bcliMg.p. 01 1. dIU]!i!lil:l·l~:I!I. jI! ~ co!. SJelal:igus 5lecag.al! bat:wg~dlf't'.eJil. . O]~hkare~a d ~t~. • ~.Ka'mi !ti't!~.rnrne~ lbillll:w:m'~ >o~g. k~~~ ~.~'.!iIyen!p'~:l'lI!"l~ bUm!.:a'.ta . . __ .p..eirti (!bmw ..l!l'II.11!1 d!i'.! .l. .. I!?" '~'-'" .' '. ~Y<llm~ Q~!Ul. tOlD tleliU1memb1lJaI b~ tu!lruk EI1efil:lka:i!lQri. iPe-.."1··..!ID]]D R'gb~rnt~(~i"Qwt~nJ re/J!tlg4i k~lirn4t yang kItar ..R(1.fi.Jtl! . r'~ ~i. A[lilIh T:a.rul!tih S81ll::a h:r.-.e!leoflfl:m~ya sfte]ah . DetIJI. . seperti poo:mg. ~ • .e. '.~'J.1'I.s'ld. ]ilIJJjllrfb.~ m~mb~gl\:~gtd.y~k. h~r..I~m.iltil.ad!Ul.m~!'ll1JR.' " l~ip!~.lI!t!.l.i!~ ~lI...~ oJ" iJJI ~'-' ".!!!' dahm be.111 ~i ~:i'iig p4J. ~.!lial!: Imttili: .hfli t.!.~.~::ip~ $.~.meltf'h.I!'M~t MikMyy:...i!~ll.'.m:~~ l1i~ta!:!.d.Ilam: l lS}..p.b~j'l:! m~nll>i~ OIr.~p d!i MalLkU."y akill!i..t1p':'I11I'mereh. al. . ~.]b~d. . 1l1eII~~.~ ~lJ .r:s1l'lIj~t:l~.:!~ ~'~ '·'.-~ _•• "'.t. KiltEl'lil!t:d:rlifIJ!?i.b(!ri.' ~. memerimahkiW. peIlie~ a1!l.:.~.ajielasan.. b~rreri. ~d'.lda: IHlttJil1l 'Umar ~.~.I' .ti~JI .u toersebut:. JiJl!~ T~·~\l.al buktL Setielah hUJljilh diteg\tkk.T.fil'matlJi . km~biiian $damati!~ bdl3$ ~Ull!.:I:~ i!'Qt! dimillpa..ol::J<n~l"ruligmen.g)'lIDS m~~~~ p~ d..adap . pwa.zJkiklll beram di ba.gj.uWd.membtl::ll) m.11 "ymru. ~. ill" t~rrn~gQk~ng. .ep!l.m~~ wr~t 8MJt4${m }'loIng bRt....1t'us !ei!lVfl!mern'baw:a pooall:g sebdUiil1l harl.• '. ~..gtlilbl1i ri..~.¢1l!®~!li. :.meJlO]ong ag..1. nya.. d. tiJali:diliWt~~.~ ~p._ .h ~ ~J ~~I~ ~ ~ "1l. .I ~~I ~r ~ ~. tl!llJ~* be'1pe'tlUII.t1ti. seirt~ men..rmm .ittp"a ]I'a'~g i\\>i!eJii~lO'~g'<tg~i\'iita}-Nj1'4 JoIn R<1~nl..'alJa .'D.r:M>1.yllk..~'.lo m~d~t~.• Iya 1ehu. ~.:tI..~ll..mrg.." ".l'Iu. !iLs~p.~ y:ang m.t:lt mpgJt'iliAllah ~'e1l:getfi. j" 'I.da oo. b...riwaYlll\:<I!ll dari iii.bmp1lik.•RaruiUllM :iji ~.J' ~.tne.m l'allg stlITllll!lill.~ 4Ib.l. D:lin.~ ~~l N .)~ m.~ '. meLal! mend._rll t!f..~ dJamm.57.nj"l1aC lMgi ~.<l.~ W)~~ ~Dltn.1J1&.I: ~diL~'fQS. YIUlf!j: m~!:!oJ!:a.jl!:. "Raslll1lill!th ~ herg. mem~.d~ptaJ[lbemk:[ifi~11S keell.IW..g dienglU'l.~i d1il1n1li1~t~"luntUkbe:rtenr!'![!.Jit':l 1nlt. ":' • f ~ "1' ..hk.'.mlIDsY::l!ri'~[kill1 hi.~hama k1!Jrr~~ diw<ilb~~ lI.[I!i1dil!:Jm pe.kki~b~!l.mg:l1llJ.us..~ ~ "'Y.Lmo"l JJliiIh ·dan [lJl.lmh dw. diU! C~:I'h~. .11i dengitIiL m~gu[].~ ~ ill! .rtmya..ritD}'::I.:1) ' I~ ~ ~.~ JILl . .d:li.m.NyapaJn].g" ~~ ~ak.w'!lIJ tda1J . lb¢si.A11M:J. .il.. ''ntJ:l. tombak.

nmemhat"lJtl!I !lropa saja.Ulltl.. (QS.cl~l:u:! di".s.tIIfig~!:!r!l Albh :m~r~rii!l!~k:an jih.doillui :£eb~~#m la:ii!:u!Yll:..da ya~me'l:i€rilJJa Pf1lf~'~ilk dan hl1nya& (h' atrl.r.~~ pI.[t:!l:tI'!:'!1 ml!Tek~ m.kenaMan (tallal:. ylllilg.27)" m~~M.kllI yangJat.ull5!f:rt:a triM m. 6eJil&'iI:Il Nabi.Allab Mnl.ilr1 hwgi't dan tidllik.~ w3.:2'r) lt1h~utc~g mmgadn. S. ]:buhi:m~. '5/.U . ~ mem!bell'ii. ile:~ &ri :siliallihkm~~· HJf'l.Jr til tmWli mmka a. Di:~.iq.Ufa m~-.trIg b_m: ~ Y~':" ~:~ ..m ~Jabian d:m aJ.lytlk it .mm.lytt) kmnt tti/"k m¥t"4mjiiJktlml~ k€padail"er:eka~~f!i .~~.7:!i~}KfflJtldt(m . ptliJd j ttt:!a ~aj.d~ N. ]!Jlt!laloii:lJg-N)'"S!.li h~it kep~iklo.~~1~rlt~d$Ji m~~i~" D~$les.Ilttn kelIlml1yct .l. b.m o~f1~-6m~ yang mellgikifll~llya Jum.tU8 5iIID!I'mg Ra.dak.S.:gillLn m.h~n kep.iln dtln . dii1at.!:!~ nya.!1!1J!.n'Y-a $~O~S ~w'! .DIln .!nut1M' lntnlJortda4ltiaklil'n t:t!hiJ'dnfjr}tlJjo Anah. ta1u mer:eJiur metneiiIJriiI:liflJy:tf den~(I'n p(t'meliiJamtm 11'!:tlg ~'Ii':m\mb~}tlif. ..Kumi irir~gi:Jntla)d~~g.: k~w~"'~~JIa' (QS" A1··'A!iMb~~t:..(m't7'eka sfmdirl~ ~tJl<'lng•.an 'l~ap"ler'ij ~ry"dm.Kit<fiJJMd...i. Di:~ti.anktlMb :Ptld(lb.ellgll.Jakllat M'ahotkmt rllm Mwped":1I5~. ~gi.n~m saillJl K:i!mhp'l!hl d.Kami iri'N~ di belfl"~~~ UI'~U iJ~(I:J B.~rang' ya1l)gbmm(l'/~ rii "mfR' m~ pr!lMlaillya d'al:l.jtiflj.anpa.mukmi bilhw<l se:Jlll meJ]gJII~lIS NllIb ~.I. ~l!Xllity.j ii..#~.~m ""u~iliJ!ln All" T:lii'. t.lb~.!:¥! ~1!iflk!l!1 mri l\:~!1.h m.a IIJjII(LanLmijaiiiuntinJa)n b.lIiI'lI. dan Kami b~tm ( M kepaiimly.1.td::a~~O(I1l!:l!!!:pp m.(QS .~w.uJ111l]l1: KaJni: fe/ab lnengul'llS..!il''W-1I')rn1r~ :I/(~1!~ ttr.~ij~.drm Ii.kallgi.tn.adllluln. Dl+l tiM ~~Ij!Iah. ke"lJ11!!tlilh~·N. M""ka~ /{(I." Ywi. D:ajl sflSnngg.!!l iit!.lkm~"guji sl.If.Jik.' "D4n K.zl tlliak !mtJtk lI~e1lcm keridb~ltul A.. D!lmciilcimjuga. me. ats..R~nlKm~i: dim .gb.a:rbfil:a.Ku:ltti1 I'lMk.ulll dOll11m.(tflJl'. NnJiJ . Mmm/teruff./£a"lni jaflj~ ktltmJ.i hmyru#J. pl11a ID.

)'a_u. ".ak m_m~tar:k.dan ]lleru!hell.dw:ts~:!lr~ :l<&!51~O~g."'..U!.]m01ell.m~n}"l!ul:anbtll!hw~ <lif!.t :S~'~d menjillWilJb: ~EngkiliG fibflmtU_ kepaJakll ilIJJ!1l }"<mg dulll1pe-.ihslity.dr :mfrnlbe-iitilhu. F'ert.ercka ~id"dt dengan Fmdwll'fal:1l yang .d.~!iid ~ Old:! k~_te!J!!l Alb.ltll }'.lkepa.iik1im tili!'l:gl}.u. AL HA])[[D ~ ~.i>l: ct:. detiVr'I mehk.!latlJ.gif-..en:ak..t5~diri" han di bda1umg (J. Ra~jil. Husaia-Ibnu MUhm'l:lm.r/4n Kami _ _ ~.alah pokak d.:l.K.!1!.pirtl1.jIh T~'.eka tid. r~Jt:.L7.t'uk se-'IlalltJ:J.iI ~. ~-abb.1:~r.d:m ~. dir.enka b~"t·buat i~tl deng.eclirman: ~t1.i!.:nllt itu dan yang . ka:relJiaj~lnd rnemp~_k:m.t.rengikm setia). A[lab 1'9.:.merel:a " ~i..kepl1.tl:tl.IIt:m.i.n mmb 1J1~?p-da. .~ lw. berEU.l_g-.hacbp ses~ makMuk" ~~ .."lru.!<I.t mel-e'b~i(lak meJIlge-_rj:iilm.~f\!'J.:lebi. m~<1i ~.:J~ i4f~ ~.1!V:J'lg mel:llgik-lltinya. ~~~ .f.r.~ ~ ~P~i Kami ~£dafg t!ulrtJajib!e:a~nya l~e:jMd'a m. Demiiki.t] jllg..y.k:almg.kd!.og mef\lkalil1Jat"b~. ruk.si. Ah:m:adi m81.masul.Slit• .:grn. k:aum Nil!ll":itlll..~ ~Jl5i: ~ ~ ~'~ "KemtJ.Ieblli.1ighalt~t$~bll.jII.dekfiJtkm.mII..It T:lI?~hb.:.g:ll.M'lIlWlg.m y tii . t~.~ I€)j.j!lliW meaesri ikeridhaan.:UIlP.AJ~.i:ln'l!SJn.-I].kepad!a RasJj_j~ulhh.u1a~n had Oni~. K~(.1ia1it.d~lI. 1\. "tel..J:pat men.erak~ ~ Mahiid[ly~. kOlmu j.. • kami bagi m~1'~~ ..uib" b!~Jit'!J mefeb.ui se[. . ymg alblJlaNon._}:'. me-:rel~ !:IlIn ! fl.iI]dah kep<l!clik!.. :I]Ja}l'l_.Ny-a ~etaplallJl hil~e'l'sebrtn telaih be(l:huai~ b~dI'al d:a~:rumme1lJJ}al:mbfll.i1~ya.R<1sillK&lmi d4~ Jl[gmi iri1'tzkai'~ptda '1$4 'p~lt:'Fa Maiygm. ~Y i1lbi. . lll!elljaJ~nbIl $~"$~tiU y!Q1gt~dd r~i!'rn.m~!l:5y.pada... kll'l1'h'l~ $e$iii"J:ggtil:1:tlJy~_ Di~ ~d.J:m~". ~ S~r. k ~ di m:l.57.mmfjtlt~~ka.ta"f:a !!~erd!-. .~d~~-~ AtJrJ1 menwn~ ]j:lll iIli u!XI~~..I. ~ .itl1.s-"Jg.el.tmiiring. K4m£pdik4.tdl.lv'[. se!(l!~l:1Jg K~rn~ $!lm~ $~ik:aliti~~k p~~n.i:r dari .yasenY"l 'b.ma!h i!ilIr.riJ.mereka.1]<111.m yang .b~a: ~Be!p!l'S. l:ami.m"Nya khmlmj.j€~t.'lI1':ilJlke.~M..tt hDUSDerjihw.'Np.. D!I!Jir¢!1dap~r k~.i:_ti '.f'. bki·[a_ki)'ll.k:fl.la pe!].!i~ k ~~e~i~Mmra.lib!]lil iilu b~ti !]l>el:et~.!jl.rimm kepOOJaktl ..(l.a1ta>]tami ~~ m'~ me'lJIoil:.~.BalibllJl.~Ie.ruga:ma. lul!mei:ih'llrtm)!tl M1im I wli m~ll~l{ll: d\M ti.tW:.'a]a..l!:np) tmwk mmoi---.:m.~1:! dvp¢rir!!~h!_ol~h ..m. .PJ~:a11. "Dalt. ~lA1rl m.p:ro1:\\lga'1i..a:m. abri Abu S~'~cl:!N:Gliudri 4l:J IJ.lsa b. m_ereik:<lk..ag<1Ii:iUlI!t1l! l~ d.rYltY}'ah Inurn.i-$l.l!}'aiIkan. ~ ~:..:a:1il Bmi lsrail •'lls:ilJibin MalJ'~ ~ }~g tdOlh ~~~rl !ll'~r~. k~t~[jJ.!t b~gi m_e<~i-.lJJ ~ fi:l'lllatlJ.t:. Ml.)~~ ~*J:9 ~n.l.:~li .tet::!lP'~ merekamet!igad~iI:Ii!i h~nsep~:nj I~ kilren~tt!Ildo:!'o[Jg O]dl diri me:rd.~~. ~ ~ ':':I'~J .~ Dia!ll E~rErutI!I.~.1ksU!clTIY~.i! A:~l!.liri !leillil-]a :!l.' y:trii."'yibi. ~ Qcr"'. Aktl berpe.t( ~ lIoa.m'l (Pa:ra. 7Cla:pi.ilifig dlWirilk_ akll Sa'Id bin J!illb~T fiat' Qo1![~d\1!h.rn dan mf.dl~ lll!l~i1g)erj .·~· C)jl.t~iJlI"K~tib yang MnfiLmik<l1lJJ Alll1ih Ta'al!a.L~ Miii:.l!ik~bli1!I. mel"eka p~g bt'. Al!I~.~--n J&p:I1Ja .~ m~"nCl)ri k~ridh~_.ntan:l ~." U~~U. btljm.~IDbi~ . :lllJerehpng IllIflldius[llr1. [(em11!d!i:!inen:g1ka. .Jn rwa .!!. Nibi temkh.g... pila Hawa-r-iyy.ru!.epad~ Allah ~.ll1l5.J' ~rmJj. ~.ei l. (mu.u~.!Ii. D~d~h.!lhwim.il)9 ~Raw~!ltN.::i omng-fJ1'!'mgjd$ik ~ Y ili:m.es.\) 9 'Itt.a.cl!Ill.ak-4~ c Ulcbhaniyyah.[ lIo. dirik.'/Nl~t~'r1/!J!!l" ~~Yi~.U\:.t_~.

ahwa.. .. dari Abu Mti$~. J·~~'J1d!J·~~~~~d\~~.~eJJkil pnn . r.tJlig i:lern.. !il'!~...~ ~Tj . ~:r-~j' til. "'~J' r: ~ '@I '_..way. . ~~ .Wall'Mml.1r.oe:r1la: di "~uiulli:J:b.'" .li'niaAl'ab (jika m!Wdla~iilak bmma:ll.~.-~'" =i!.. b::iliwa. be:r. dim .dan ma mecngamptmUl!ii .' ~ v.killliL dalam :b. ..mlt~ dl. .·. Dan Allah }l1i!1l:8 be~'t.-.'~'. " ..adh~ d.~'I'" jr.i'. ~ p~ m.dwg d:ailam.mM.ifI. ~ tela ibersabJa: ~~(..I..gatiUlm1i di iJu:mi.dUlLP~' .'. dilrinw di Imgi.:imim:~.::. Dia berikal'l ktifflnia' m. Jug". ~~. h·.A~ d'. ~» ...: iliri~}'aik:m oW! J:m.a'lsm."'~t I!. nis~ A~h nif!l'/Wedhn rilhm~· N:F keptliJal!w iht'ltMgftm.:'.t~~ gokl... :lsbm. r r ~.ij 'L.'l..Ahli Ki~ab tl~~ll!i~l~i .r!Mn btilJif)(JS41~ya k4l'm~ia itu ad'rl'td Jir6cill".g ..-..A.ill.(QS...:''1-'" ?C1 ~..p."l~~... ~1 '. ~.~·N!!:i'$·i..w.41j. .mmd'apt' ..ngc-oran. :.r.b.. if·.~lahkepadaRNstdeN}M.cia!!']Ihau 'Ab..... ". .~ rk _j.~.J.' Iii...J:. ~r .'.. :.ek. '>I.~ ~.~ De...d!a.•. _... ®. '~.RdtJll). "'...oW'. " -: ~'.atwwltih kfj}a... '.Y'. "'..' ~~ !1i". $eblligaMmrut:! ~.~""~" ". " ~.Dttn Allah }~tdfM...OO..b.l!~~..~.:r.~.. :..(J )'allg dikdler. B<ul'da:h.~ ~ .."'.el'lgk".ooJJ AI:III1::1d....m'tJljadifiEan tmtubtu caba}'l1Y<Ill/Kd~~i4~ Ci1brzyll #JiI kam~i . (QS..!fi mk . ~'f..i~"=l!t ya:g li~iI"~:IU~ d1dam $u:rn~ Oli"QOI5h1ll5h. y... dad AbllJ. ~ • .~.r~)@ ~ ~'.al!!W:~.' Y.i! i_ol mmd~p<l!itkm .JY:~~!J_Jil .' .fl: .lit1:er:€'ka~idak . '" I.iJkim YilfI:l!...ldald4N'ya.5'].•.'jl:' • ~..~~ .. ~1iL ~n:li. :f. &ibM pah. Q!lIl~..fd:..." '~'Jo"" U"'"J'..~.. ~ ".:. bfi:ft.4!1 ~.II' .."1I!ce. k9.'. ~'.mg tell~hdis6Dut.. "...J.. . )J. . -" ~~.'. ~ '/' .dan..emptm}lfi ~mitf S:~b1lg._1!t... prmg(lmpfm f_ogiMdl'!~p.2S)~~~ng~ii:l~g·dem~fun #'ffj ~r~a}\ij ..m: be:rima..m AhlulK:itab y..a .berimlm.m .elleka.~ ~1 ~~~ ~f ~ ~~.1~.Jfo' .fla ..~ merILlpallw:i mh.'3!lll d~am haili~ asy- im :Sya'hi.t F~rg~~!!!l..mlIifiit... j'llllig ~~.. '~.·'t$y.i'I"" ~~'1 • ~ '~-•.' ..J~ .' :)..lS~ . l. ("~.~O!J.. "'''' . dik:rn.' ~I ( .tdaJ!J." .Qk.nIglllym1g ptaJlalJa.eb.:rmt!l! S~1l: dan. . d~ k!di Ilpolit.elfibo~w."...'I:> :!le!J'rmg h:aimba.§=""t...i:li...)ll!d:Ui. .~.. ~·~.~:aim. AJclul IC_it~b>dimana m..1.:a:kir k~M'lllo f.'~. ::.-"". ikatmg. H~:J]di:lklah.om kepads N~hin. .ll~ or«.b~...tij ~ ~J:1j1~I~ "A. sesunoggulm... 51':29) Altah.-:.~J r. ~ ~~. !. ""~.51" At HAD[[D doJam.~ ..~~..~'p:ll·dadiw.i·~ll:krpad~ f-iap..:~ri..!.U1 :. .daP:(fl berjrrlan .• ~~.ft - '.akti':Il ka.o!.'.. kepada Mflbl!1mma~ • .J-iiD .JJ -" ~. olkm..yrmg·lMnmil·n (ke[!dila para ... '.maymg disebll'(lk.1J... 'Oniig j'Mg becifi'iitn ria". ].... kat=a.m~f. U!l.IJ..laca al:nib.

krukwmah irepada AllAh .me~..d!ll d~1ie-rl pahala..W. [)e. y.gpega!w:ti. 1Wsit~. membe~cM..UI..m ar. . kep<lda l!:a]iID.Qg:iihm .i dian Nasrani :tdabh gepe:rti sebeberapa Or'.jj..dian.ml!. "Ha.tn.l5 ~.". ~Dan mmj.e mpf:.:I:~ . . hti.mg hersedia.:Ian d!U1. killIIp!lJt..et~lJ]' L.g!1. ma]~" Dall kemu. r {leiIJIg.Ul. mwaJ s~mlal[Slmimh I. da1il ymg m.:Yl'~k::l.ya. maJa ilagmya (iu.~t~ lM~~.~.g~fiy .l. (k~da para ~~ ~.~~ d~kiafl.!Jb me· nyomhongkalll I .1' ..dLll!fi ].l.bekfrja.ItWll:p'" p$toojWi.U!d1J~.m.M~b a5bSJMlNJmi)j~ ~ llbml 'AbiOOs ioi dlis~Wti olehar..i p.t !rffi .en:mpum:lll k.r: ~.~~~. 1J!mIDilit YahOO.~~~ l!IT!t!!at i'rri. .a5uJ.u:ay<1!.is memerdekWnIilJfii . 1~lu.d!id dati kdll.• IJimlluJt Y mlldi iti:Jih..~g Jb.ookin.elm..Ja mereka.iriw~.t adrulaih hadin~yuJig dJ.puflJiUl.d..W q:]xm.m druMIJ.t MUh .. M¥ Mom ffi~m~eriktm :>11. menik:mi:llya.w!iliti.aY:li .dik.ep:as::k.1ia Dm pe:nllibi[ltJil.iliI1m ]Ibnu Jafif' 'idMfiJ~b.m D~ ~g dlici'lV:.r:'" I. ~ pene.1:J1JiQung rerseber 'S~a!':aI:i y.n?' r.i O!':<1'~8'0!':aJ'ilgya~gbmmd~ RtlSlil.ell1peke-..h.UI~"Kst:i!_b Ahhil Kil. A1Lai:JJT:ili'ah ~!JmwJi.~.:a:c dan .lo1~ aIJ·Bul_hllirl ~ MuS~i.1» kep.rn~ diw.p~cb.apl[[!:l1'!lf:. .imDllJig bud!ak wmita1lY~..yacJ.~ .li..bagian.~dlarnmttnbrtrik:l.dih-Obilihaik."Kam"la ~*m4t.pg'~44. Di iilmlr.bu. Nya. serta merubefikamam.D"]. i~1l!pllilil ymg rn:elljoW..e.u]ari:r.Nw. "M~'lJ~r~j !.~~ .. llJmpWJIa!l.A1HADJID Al!I~ dkm halt iiIlIiii. ~~ Aifaj) mr!mb~~ 'mh}:n:atc~ kf!jlaJamu d'lla .:i/I IP.t {~S:~g ~e~!iJlI. la. yamg~efSooi.hU.dan wiman1ak'k~ 1. $~ OO.~ ~ :c.:UMl tclM.l~.en.d!im or~ttg ymg lllemb. alIo. rn~lak:uk. ~ . Id.:.IIIe'reika..-a :p~alaL. mlKl fi k m d!~kiw 1'-g dJ!nwayca/[ktn QkftlJ IbJrl. . wuukku Jeri.jj~uherkai::abg'j: .ua.uiHd ~ tel!m '~enalb&t: o j "P. kel:ie.l:ibISlp.El taimb. 8!l()nng flllI!ll rn..~1~ ..y.rj mel1ga'E_.a:[l!lll. ..ur nJ:1W~r1. .1mtp:}i' ~ i~me.57. 'Utom 11m A~i H'rucim..da!:!.m:!ap<il!tl\. dan.lk:illan daipilitmell. ~YaJ.li.-tu umukmll mha:Pt ~'1grt~p~ w~yli.selbribib.~o1~h Mtm~d diaci Ib!J1u 'U ma!:' ~~ :i:t ~~rucit:lli: "R.

e_.. d~. . " _. ~5'O!ipeke'rjA1W.1_. ..1"t~kllllJm.uiIbh ~.jJ~" <'I -: (-:..d!>I.bmcd!'abd:!e~l:i.At HADEID iSi:ll!.:IDiID ._:_ r-.J~I .4lk.r.l>i3!ilWl "...e1l.mi:r.~ "" .Jj im kUM o:J1li1mo'lJP IN. Lalu merek:a iJ......'~" w-" ~.o. 'r .l}'lltk:X__1iL Mn.erliJH aJm I:!edkan ke.imiiDI de.~_ ~.s.~ .AiI:J~.reb m:eD:ga!takm: 'Kami yang lehili bm.~~ . dari.i. &ri[bntl 'Um.~' •.i1~~r!ll~g .Lg akiil~Jdti. '~""'" ":PeJlJ!mp~maO!iIlibum musl.~ ~~.~ ~ i·I.~. NasI"llni ~j!1d!iiri!lflil .~L~·:~ _. JIi:. " N iii ~ ...e~l!.me.k.~ :JL..ip af.Hft~1 jl Jf~ ~.lIlluilit:uknya. _ '-TU1 ..il:lIhh.. sikll[daRD.... ......~. • .l!g. I!lPH-tiJi~ ..1e:n:r.gerjak.:...un...'~ Imam Ahm~d m~riV7.:"f.~ ~ • ..p~ ~.~Sili~!'lJ'!'!l..".!l!!'l Mm Hai:l..Jll _ .et:e~rja.aku akmJ. be1i:tubet~abda: Rawrn..l!in..il1J "". tel!teEJl:l!I.lligaD ha:ruts Nian'.l.l :p.e~j.. .NrufP..*~ .et'~J .Umfruj. olehaJ..~iIlIl.nzhi11llmi kat1im padS..5.\. ~~i-' '~~~ jJ ~~..t Y~iLld:j dan.• . .~r"j:'~ ~J~~J _ ~. lD.hailitsf<l!Diii: .._A.f...$h~..w~y.' .e' ' ~n ...i~ .' Ia bel1t<l!filya:'Apaklili.~ ~j. ft\:.!bu Mll!:il!."'!w r<:ol!!ii. ~~\:Ir·.wyliJtkan ani Qu[aibili..g:!l:ttrut jl. ~ q J~ :il..e".iriwayaEkail serrdliri.I~1l .t ia akatD. dari p~ ~pai .I'..:·.<ll' ~. clclrl Mll'mWI. ]fuga te!ah ycang $rulU. U!IImlilIt N~ tlb:ti ~halat ZhuhlU£ $o1iQ]!p~i :shdat ]agi: 'Siil!paki!!ht y<l!llg i:lecl!'lledillJ melakM. . "L~. $ 'J'r' _:.' . .t. W :i~~ . Uiti~~kil] '...a.)r..t1llbia:n.ibe:riahukaJ!'. -I. ..r:bid. dI~ri N.r:led~. "'iF' -. .])pi 1ehiJh. .n:gan ormg.:iri delli~ llIPI3!b.·~~' J.lmiCIi (lil1!l N:ilis<r.:l'JI l.raJl:..ji ~. rn.. yD.JlJahupa kailiu set:Ull! I:I!p1tlih ilp:ay:il!!Ilg [kamtu.:tn slag SlBf:lya.rnDrnM._ .mtttJ9w. sedilkk 1l!pi1!h1lya..ernBdia ~am'qirath~' Ke~ahlliLili •.#1 .".. m>l.-.me:r~k<li:'J~ ]M.1[!I d~ri m~bi $1:H~bt 'A."rn..iLlkamimi...~/-.·Eillihan . herhrn:'~ rid\1!kb'illtitib l!..' r. {1:~..J' :.):.r:.llleagenal.ui ~..~ .ehlb hmi ...t J I.t diciw.t!lg t.qu~?' K.~ ~~.rli yarag .J.D~~~dju yM.'~\i ~ rIii _ .m dID: -me.m¢~perll. '<7'""~ !.':t:.UIJ...~:"'·B"...ai. 'AMWbh D. ~~.paorllatllapa ~aja yat."_.!k.lhliLlI 'Um:M """r. dan hmi.lD!IOl. La]ItlD..f hi_~g . K11Iu.b...~'.da!"l HillitlL'l1Jil!d...__~.". .~rsyar~tk~ ik~1I~djlj kami. _'". $~p~[I!i ~~OIQ!. Ia m~.ri S1!J~.T-r ~ . Uim dan amb. .'~'.~~.ti ..t:iyang ~anr..h3!l! I~am <l!l·fi~knatl me:nway.r ."" . ~.t" Li ~ ~ .. _ ~' • .h.ra. ~" .1J~' . ~IS" 1'1: ~ ..s.~.." 12 ..-r~ ~"'" _ : .J~..if' 'ill ~ ..-~•.57.w~~. Dru1 ~Pi!ly.ttt dkui I!. rneIl1herikm b4¢rj:li!.~1' ~.\l."ta.~:I'tt\. ~.til' L~l1J ia berl!. W.Ii _:. ffi. 'Ii ._ cl.. darlk.~(..'Uc kan hal ltm"K:erjaklW.a.·rJJ' I""!".I# ~.~ » # ".il!.u.rng.uk...mg[ldapatkmdw. ~pili pen!1oflgH.'~Ii~j.d. dian a!. I'~.<lilil rek.. _ .~ji~ '. -_!!'>. ~'~i ~~f • .-~..* ~#~ ~:~J~ ~.. 1'~~ " .ll r-"'"' j1 1.tuk.i~'.l!.o1! dd:.ll .(lIiI:IlI!II!<ltM~d) ~~: be.makm .or:rng ¥ ". kiep!ii. " ..IIl:IIYa.·M· ~_ic ..bekel'jla ~e[.." r. • u.t~!!'~~!J..~~~.~LW:s.. &.~-:.

:lJ~ .. kanmia itn or ~".ilil1ll.:¢IjIll>ll!1 k~.(QS.~ .l. . .01."y'j Oil! ~ ~ .:ci1ll&ic:e:~Jt)~ '" Rf'l ~~ M~SPl.~~-ngim~ m lImuk lMn!lJud{1t. "' Ihml'!lI. .'E r~. 'ym.ek\'l!' '5eJlesaill:aniaih sisa ihar.d&. -. l'Iingg:llll:khirnYll" m~t.' '..."D(m aJMIMl~)'(l'f.H ·Albdll~.-lfYd. '. maka.y~drui D~ .wali:fJUI ad 11afilft'1l..!nYIll..'mil:i'l·Nyiil.ng tdah Kam:i h.. "..an kie..I1A11:l1h ·'k'" .l.l s~jnaSle~aH tidal\: =rn:pl:l m.'lo~l JJ'£'lJ..~. Via 1ii!ITkaJ.5ud.fW Da'l1 AJlah m~mpml'}P'i lM:rrmia ~ kepada ~ sfapa jll. I..bill JlI..l.f'!1'Jj'll 1n~t i'ediiIJ'it PUI1IlMn #Mrrmia Al/(lh.a il.b '~''''' ~M~ksU!cl. bahws ia me:rnhaca'A.1.b.pt:JI ~g ooJ!ah k:tWl k~i!'~ .{o.. .iII pWIl bo~hasi.iW.dan.eJ]. o1eh.r ~r~'- 9]e:hb~..U1 se'ba.ll.itU! menyew[IJotrlLng lain 5et~m ~~~. Mika. ~1.etoillJui.' bi. yL.~~.e:tlo.Me[leka be'lbt:J:')\.y ••• .:l bibw mrnik4 . ~ .mellia<lipOlitk.. ' A1• An' . me":IJJ~l'!rja:kaD..('-.e.p.M.l-~"".dl.t:I. :it'l:l..".l.. Oem. Jar.... ~i)~:.1:.t ..".w upab yang 1I~aI:! ~k~ peirSfl!'fOlJt!.i:Jya.p ~T.. l'f~b:~._..di:~~..a l\:.j:adikm.lgmrolberit:twJntk4Jtk~I1j:f~ . tne1fika pun meIlg. ia.cl.h....~ . sampai maltm:!Jri tetJigg~bm.!:llgtl!IJJgkapkm: .d. .p'.fi:l~~k!l~:3!'~Kare.JiDlU[ t:efSiebpt. ~}< ~ApaJwbw>'.o1!jffj.dlaJa ooa g:ol:IIJqlilR' Demiki.JfI. . Se'b~lmTIa firm~.a.:c ru I".. . A ".~. tidLaJ:.'~" ~iida!k} H." kembali (k€p«tla Kam.' Nam1Jl:l!l.I ~'i' T!l. . M 'SlilesaiblJlbh ~~5!1l pek. ".g<ll pe.nglmbl!I1E ."~ ~~~~. WI .: tns.jik~!IJJ 1(1:1.laikapiIJ~g diile...~~rr . tersisa.J!.w mW"eka ddd" Iii'ka".~1JpllP.erja r d b:ruJiya.j~ m. .etih w.1f~t M¢ffibeti apa y~~gdfto~~k·Ny'.:. edijci~ ~ s_ W~iUI yang.t :me- f. me:!1ellia m.n}'ewakalD. ·aam.padla setiap k~J]mat }'a_~ :m!lsu! p:3id.!.'i .: tt·d..~\ ii} ~.' M1libm~:r'~~ :pooIl:UJjjJm~i!l@t1'j:U:al'!IiU:lJya rul:l!~.' M.~h AJ~ !il'¥:1 d:m ti~ jl!l!g:ll.Ianwtll j.l!I. §arir rne.{j.] mfol1!dilP3I~k:iW. or ~. JJ.r' ['"""" ailaldh d~ta'l'lgm:l Ai1@. .~-A'~. pergi._L~':" !n!~~~Tc'4 .J:. LJ:~. mereka menolak Jm.g iain l:lgi g~uk be:keJjameti!y¢I~k~1i :sl$ii:. .'i "l. do m.AJlili~.tk .~b~~ata ~~. rl~)P"S~~~U1!'h tid4k m'D1~kin~'<f$ {pmdU'tiuk)5i1#W t~ y. i:lllll!l1lJJaI.. j f . . S~'j.fo~~..mill'!! 'Asihar it'~ha..tl11ilh jJff:lJllilPlllmulLliI mereka daa cabaYaJy<lltg we:!1ek.. anM' baIW dian !mibi!1 ~I!!lnhili WllUklllllUip>lih Y:)l!fig relah .:[j)!1'O.".1I ]leWle:b.I~. ~'.r:Wl!I oJ..patilalme1'..p~t:la ~r:lk~.. .wal :3!~a~.i1#i5akl!l!n Imbr.' N=nn. tiiiak su:pa)nl ben.e.3Jkhir k.·Bulhui.~!ru 1.tlAhi1Jl K~a. ~rnilia...lbillir. .~ J$~4~:.'-' ~ iN-' T .y "Dan ~n)'i1.mem:pumy:'.tflJ~!~4t_~~i~~ . .. 109).' ak~.ah pe. kata .1!<f"be!U!t t-e:rib~kli boa_~w:a I'i1IJ~re~ il1.. "SiUp:a)..fititd'!!' 11U:n$f!lcanfU t.li.d.nhiy<m': 9:)).. orang ]1:11oerhu..~ w- . kilim a.d.lIIiese!k.g . mf!l:lJi:n~JLllialli1JJya" Ke-~lllJfialil Oifmg . kiliaD iilkan .ikiw. 1.~~'~. Sebmjntn}'llJ.l. ~".dikebmdaki.rU lLI1t:. Jan Ibnu Mas'l:Ii:I.. :5' nya '~Y" dtligg. ~e'rfi~m~: IJ.5? AL HADHD ptIl:UIl." DtlmikiiiLI1i:Jaditst-mS .diciwar~~bli $e.. p1'~ ~r.'. Ariilib m. ..i.'1 A~m':'{QS..11Zg ..2).ll\lbm'lgs:a. t.1(J1 mfme.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->