12.1 DAKWAH SATU : PENGENALAN 12.

11 MUQADDIMAH Apabila seseorang itu telah bersyahadah, maka ia telah membuat pengakuan untuk mengabdikan diri kepada Allah dan RasulNya dengan melaksanakan segala tuntutan syahadah tersebut dan salah satu daripada tuntutan tersebut ialah untuk menyeru dan mengajak manusia kepada jalan Allah atau dengan kata lain menyampaikan dakwah islamiyah. Firman Allah SWT mafhumnya :

“Orang orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepadaNya dan mereka tiada takut kepada seseorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan” [ Al ahzab : 39] 12.12 PENGERTIAN DAKWAH Dari segi Bahasa: Dakwah adalah kalimah Arab yang merupakan “masdar” (kata benda), berasal dari perkataan “da’a”,” yad’u”, “da’watan” yang memberi maksud seruan, panggilan atau undangan. Firman Allah SWT maksudnya:

“Dan apabila hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawaplah) bahawasanya Aku adalah dekat,Aku menjawap seruan hambaKu yang menyeru (berdoa) apabila ia memohon kepada Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah )Ku dan hendaklah mereka beriman kepadaKu, agar mereka sentiasa berada di dalam kebenaran” [Al baqarah : 186 ] Dari segi Syara’ : Dakwah memberi maksud menyeru atau mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan menuruti petunjuk, menyuruh berbuat kebajikan dan melarang perbuatan munkar yang dibenci oleh Allah SWT dan RasulNya agar manusia

Yang dimaksudkan dengan ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang mengandungi caracara dan tuntutan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut. Firman Allah yang bermaksud : “Dan hendaklah ada dikalangan kamu ummat yang menyeru kepada kebajikan.mendapat kebahagiaan dan keredhaan di dunia dan di akhirat. dan menyetujui atau melaksanakan suatu ideologi. aku dan orang orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Menurut Ibnu Taimiyyah antara tugas dakwah adalah untuk menyuruh melakukan yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatn yang munkar. pendapat atau pekerjaan tertentu. itu adalah tugas tugas orang yang berkopiah. sehingga menjadi "Ilmu Dakwah" dan “Ilmu Islam" atau Ad-da'wah Al-islamiyah. 12. berjubah atau bertudung litup. mengikuti. dan aku tiada termasuk golongan orang yang syirik” [Yusuf : 108] Dakwah juga sering dikaitkan dengan "Ilmu" dan "Islam". Manakala Syaikh Ali Mahfudz pula menjelaskan bahawa dakwah itu adalah membangkitkan kesedaran manusia di atas kebaikan dan bimbingan. yang hanya terbayang pada fikiran kita. Orang yang menyampaikan dakwah adalah da'i dan orang yang menjadi sasaran dakwah disebut sebagai mad'u. Maha Suci Allah. Realitinya samada kita sedar .13 TUNTUTAN DAN KEPENTINGAN DAKWAH Bila di tanya tentang siapakah pendakwah? seringkali persoalan ini akan menimbulkan perselisihan faham dikalangan masyarakat masa kini. menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. supaya mereka beroleh keuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. mereka itulah orang orang yang beruntung” [Ali imran : 104] Dan firmanNya lagi : “Katakanlah : inilah jalan (agama)ku. agama. Apabila disebut sahaja tentang dakwah.

Kesemua ayat Al quran yang mengandungi suruhan atau tuntutan untuk berdakwah turut ditujukan kepada seluruh ummat Islam.ataupun tidak itulah jawapan yang sering digambarkan oleh masyarakat kini terhadap golongan pendakwah. Ini bermakna Allah SWT memberi satu keistimewaan dan penghormatan yang tinggi kepada ummat Islam untuk terus berkongsi menyambung perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Secara asasnya dakwah ini adalah tugas utama para nabi yang menjadi utusan Allah untuk menyeru seluruh ummat manusia supaya beriman kepada Allah SWT. sebagaimana firmanNya : “Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan di setiap golongan kamu seorang rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka) : hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut. firman Allah yang bermaksud : “Katakanlah : inilah jalan (agama)ku.. melainkan terdapat pengecualian yang khusus di dalam ayat ayat tersebut.. amanat tersebut adalah menyebarluaskan agama Allah keseluruh pelusuk dunia iaitu berdakwah ke jalan yang diredhai oleh Allah SWT . dan kewafatan Baginda mewariskan satu amanat yang besar yang perlu dilaksanakan.” [Yusuf : 108] Menurut Dr.Abdul Karim Zaidan di dalam sebuah kitabnya “Usul Dakwah”. Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk orang orang yang syirik. Dan hal ini dikuatkan lagi dengan Firmanullah : . aku dan orang orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. ” [An nahl : 36] Perlu diingatkan kepada ummat Islam pada masa ini. kerana pada dasarnya setiap perintah yang ditujukan kepada Nabi SAW adalah merangkumi ummatnya sekali. bahawa Rasulullah SAW adalah rasul yang terakhir yang diutuskan kepada ummat manusia.

Kerana ini adalah tugas setiap ummat Islam itu sendiri. setiap orang Islam itu wajib melaksanakan dakwah tak kira lelaki mahupun perempuan. maka mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekelian makhluk. serta menerangkan (apa yang mereka sembunyikan) maka orang orang itu.“Kamu (wahai ummat muhammad) adalah sebaik baik ummat yang dilahirkan bagi (faedah) ummat manusia. sesudah Kami menerangkannya didalam kitab suci. Firman Allah yang bermaksud : “Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan daripada keterangan keterangan dan petunjuk hidayah. kerana kamu menyuruh berbuat segala yang baik dan melarang daripada perkara yang salah (buruk dan keji)” [Ali imran : 110] Maka jelaslah bahawa. dan memperbaiki (amalan buruk mereka). Aku terima taubat mereka dan Akulah Tuhan yang Maha Penerima Taubat. bagi mereka yang mempunyai kuasa mungkin mempunyai lebih kemampuan untuk berdakwah. Allah mewajibkan orang orang yang berilmu agar menyampaikan ajaran Islam yang mereka tahu kepada orang ramai. Manakala bagi orang biasa bolehlah dilakukan mengikut kemampuan dan kebolehannya. Namun demikian tugas dakwah itu bergantung kepada kemampuan dan kebijaksanaan kita serta boleh dilakukan dengan pelbagai cara. untuk memastikan keutuhan ummah Islam itu sendiri dan ini ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya bermaksud : . lagi Maha Mengasihani” [Al baqarah 159-160] Justeru itu. Oleh sebab itu Allah SWT memberi amaran yang keras khusus kepada golongan yang berilmu agama dan mengingatkan mereka supaya tidak menyembunyikan sesuatu yang mereka ketahui. dan tugas ini tidak dikhususkan kepada golongan alim ulama’ semata mata ataupun golongan yang mempelajari ilmu agama seperti ustaz ataupun ustazah. Kecuali orang orang yang bertaubat.

dewasa ini sering kelihatan dimana adanya pihak pihak ataupun individu individu tertentu yang tidak mempunyai latar belakang pengajian agama. Dan ketauhilah bahawa Allah amat keras siksaanNya” [Al anfal : 25] Sesiapa sahaja yang mengetahui serba sedikit tentang Islam bermakna ia mengetahui sesuatu dan perlu disampaikan kepada orang yang belum mengetahuinya.Firman Allah SWT maksudnya : “Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang orang yang zalim sahaja diantara kamu.sebagaimana Sabda Nabi SAW mafhumnya : “Sampaikanlah dariku walaupun hanya sepotong ayat” Akan tetapi. terdapat perbezaan pendapat di kalangan Ulama' samada dakwah itu adalah fardhu ain atau fardhu kifayah. walaupun kita dituntut untuk menyampaikan apa yang kita tahu. kemudian mereka ini muncul ditengah masyarakat dan mereka cuba untuk menyampaikan ilmu yang diperolehi dengan penjelasan yang salah tentang Islam.“Demi masa. ataupun hanya sekadar berada di pusat pengajian Islam dalam tempoh yang singkat. Dia juga turut mengakui bahawa solat.14 DAKWAH DARI SUDUT HUKUM Daripada dalil-dalil yang dikemukakan di atas. sesungguhnya manusia itu benar benar didalam kerugian. manakala perkara yang tidak diketahuinya tidak boleh disampaikan kerana dia tidak mengetahuinya. atau dengan membaca buku-buku agama tanpa mempelajari daripada ustaz mahupun ustazah. haji. 12. . kita adalah dilarang supaya tidak menyampaikan ilmu ataupun dakwah yang salah. sehinggakan manusia di waktu ini mengambil Islam dari golongan yang jahil dan mereka diselewengkan. dan Al quran itu “kalamullah”. oleh yang demikian dia boleh menyampaikan apa yang dia tahu. maka jelaslah bahwa dakwah adalah suatu kewajipan bagi ummat Islam Mengenai jenis kewajipan ini. Dan inilah perkara yang mendukacitakan kita. kecuali orang orang yang beriman dan mengerjalkan amal soleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati dengan kebenaran” [Al a’sr : 1-3] Dakwah juga perlu dilaksanakan supaya semua manusia terselamat daripada melakukan perkara perkara yang di murkai Allah. puasa dan zakat diwajipkan oleh Islam. Setiap orang Islam tahu bahawa balasan Allah di akhirat itu adalah benar.

“Kamu (wahai ummat muhammad) adalah sebaik baik ummat yang dilahirkan bagi (faedah) ummat manusia. iii) Dan Sabda Nabi SAW : . yang dengan jelas menunjukkan bahawa dakwah adalah sifat ummat ini. maka dengan hatinya. kerana kamu menyuruh berbuat segala yang baik dan melarang daripada perkara yang salah (buruk dan keji) [Ali imran : 110] ii) Hadis Rasulullah SAW mafhumnya : "Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran.Fardhu Kifayah Sebahagian ulama' mengatakan dakwah adalah fardhu kifayah ke atas ummat Islam berdasarkan ayat Al quran yang bermaksud : “Dan hendaklah ada dikalangan kamu ummat yang menyeru kepada kebajikan. sekiranya tidak berkuasa maka dengan lidahnya. menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Yang demikian itu adalah selemah-lemah Iman". mereka itulah orang orang yang beruntung” [Ali imran : 104] Daripada ayat tersebut mereka berpendapat bahawa yang dituntut syara' ialah tugas dakwah itu dilaksanakan oleh sebahagian daripada ummat Islam sahaja. sekiranya tidak berkuasa . maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. dan ini adalah berdasarkan kepada hujjah yang berikut : i) Firman Allah SWT. Fardhu Ain Ulama' yang lain pula berpendapat bahawa dakwah ialah fardhu 'ain yang wajib dikerjakan oleh setiap Muslim menurut kemampuannya.

Tidak melaksanakan hukum Allah adalah satu kemungkaran dan kezaliman yang amat besar.“Sampaikanlah dariku walaupun hanya sepotong ayat” iv. supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata mata untuk Allah.Firman Allah SWT yang bermaksud : “Dan perangilah mereka.15 MATLAMAT DAN TUGAS DAKWAH Matlamat dakwah adalah semata mata untuk memastikan perkara perkara yang diredhai Allah (ma'ruf) tersebar luas dan perkara perkara yang terkeji (munkar) dapat dihapuskan. 12. jika mereka berhenti (dari kekafiran). maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan [Al anfal : 39] Pada hari ini dalam keadaan tiada sebuah negara pun yang melaksanakan hukum Islam secara total. maka dakwah juga mesti bermatlamat untuk menegakkan hukum Allah atau Daulah Islamiyah di atas muka bumi ini. dan Dia benar benar akan menukar (keadaan) mereka. sebagaimana Dia telah menjadikan orang orang yang sebelum mereka berkuasa. Qaedah Feqh : “Tidak sempurna sesuatu perkara itu melainkan dengan adanya ia maka hukumnya adalah wajip” Menurut Imam Al ghazali pula dakwah itu adalah pada asalnya adalah fardhu kifayah sekiranya ada pemerintahan Islam dan ianya akan menjadi fardhu ain mengikut kemampuan setelah jatuhnya khalifah Islamiyyah. ini telah dijelaskan dalam Firmanullah yang bermaksud : “Dan Allah telah berjanji kepada orang orang yang beriman diantara kamu dan orang orang yang mengerjakan amalan soleh bahawa Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. dan sesungguhnya Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredhaiNya untuk mereka. Sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman . Orang-orang yang berdakwah pada jalan Allah perlu yakin bahawa mereka akan mendapat pertolongan daripada Allah dan keredhaanNya.

ini bermakna pendakwah tidak sepatutnya menuntut ganjaran dari mana mana manusia.Ini dijelaskan oleh Allah mengenai nabi Nuh AS maksudnya : . yang ketika itu berada bersama kaumnya dipertengahan jalan menuju ke Madinah. ini bermakna tanggungjawap dakwah itu boleh dilaksanakan pada bila bila masa sahaja. jemu atau malas.sentosa. malah seluruh fikirannya akan tertumpu terhadap dakwah. Ini dapat dicontohi dari perilaku Rasulullah SAW yang sentiasa mengajak kaumnya siang dan malam. pangkat atau dalam apa jua bentuk kebendaan. pujian. Orang yang mengajak manusia kepada mengingati dan menyembah Allah. sebagaimana nabi Allah Nuh AS yang tidak pernah jemu untuk berdakwah mengajak kaumnya kepada Allah selama lebih kurang 950 tahun. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu. seorang pendakwah yang ikhlas. walaupun tidak ramai yang menyertainya. bersama dengan Abu Bakar As siddiq RA. tiada suatu perkara pun yang dapat mengubah pendiriannya daripada perkara ini walaupun berada di dalam keadaan yang amat genting dan dalam keadaan yang terdesak. maka mereka itulah orang orang yang fasiq” [An Nur : 55] Di dalam menyampaikan dakwah. ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan berhijrah ke Madinah. Baginda telah menemui Buraidah bin Al hasib Al aslami. ini menunjukkan Rasulullah Saw tidak pernah lupa untuk menjalankan tugasnya sebagai pendakwah mengajak manusia kepada Islam walaupun pada ketika itu kaum Quraisy cuba untuk menangkapnya. dia perlu melaksanakan dakwah dengan berterusan tanpa merasa putus asa. akan diperolehi dari limpah kurniaan Allah Tuhan yang Maha Agung. sebenarnya hanya melaksanakan kewajipannya dan menunaikan ibadat sebagai tanda ketaatannya kepada Allah SWT. Mereka tetap menyembahKu dengan tidak mempersekutukan dengan sesuatu pun dengan Aku. samada dalam bentuk harta.Baginda mengajak mereka kepada Islam dan mereka menerimanya. puasa atau sebagainya.secara tersembunyi mahupun terang terangan. Hakikatnya. setiap tindak tanduknya adalah untuk dakwah. Tanggungjawap seorang muslim adalah mengajak manusia supaya menyembah Allah dan bukanlah tanggungjawapnya untuk memberikan hidayah kepada mereka. Ganjaran ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. dan tiada satupun yang dapat menghalang Baginda dari menjalankan tugas dakwah tersebut. tidak ada had masa yang ditentukan sebagaimana solat. Ini bermakna. selagi kita berkesempatan untuk melaksanakannya. akan memberikan sepenuh tumpuan terhadap dakwah. dan tidak pernah bakhil untuk mengorbankan masa dan tenaganya untuk melaksanakan dakwah tersebut. Satu contoh yang kita boleh renungkan dan mengambil pengajaran darinya adalah.

orang yang mengucapinya semestinya seorang yang mempunyai syakhsiah ataupun keperibadian yang baik dan tunduk hanyalah kepada Allah SWT. akan memeperolehi ganjaran seperti mana ganjaran ganjaran yang diperolehi orang orang yang mengikutinya tidak kurang sedikitpun.“Oleh itu.” 12. dan nasihat-nasihat yang baik-baik. dan Dialah yang mengetahui siapa yang terpimpin.dan Allah menjanjikan ganjaran yang istimewa kepada pendakwah sebagaimana sabda nabi SAW maksudnya : “ Orang yang mengajak manusia kepada petunjuk Allah. lebih lebih lagi ketika manusia menderhakai Allah. perlulah di ingatkan dan ditekankan bahawa dakwah itu hendaklah di langsungkan dengan penuh kebijaksanaan (berhikmah) agar dakwah yang dibawa menepati sasaran dan kehendak ummah demi menjamin tertegaknya agama Allah di muka bumi ini. dan bertukar fikiranlah dengan cara yang lebih baik.16 PENUTUP Setelah kita mempelajari dan memahami tentang perihal dakwah. kerana aku tidak meminta sebarang balasan daripada kamu ( mengenai ajaran Allah yang aku sampaikan) balasanku hanylah daripada Allah semata mata. maka tidaklah menjadi hal kepadaku. jika kamu membelakangkan peringatanku." [An-Nahl:125] . sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud : "Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. (samada kamu beriman ataupun ingkar) dan kau pula diperintahkan supaya menjadi orang Islam (yang berserah diri kepada Allah) ” [Yunus : 72] Tidak dinafikan. merupakan ucapan yang terbaik kerana. ucapan bagi mengajak manusia supaya menyembah Allah. sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful