DATA SISWA MK2MTs

MADRASAH TSANAWIYAH
KOTA BANJAR
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

NO

NAMA KKM MADRASAH
1 MTsN BANJAR
Anggota KKM
1 MTsS PGII BANJAR
2 MTsS DARUL ULUM
3 MTsS MIFTAHUL HIDAYAH
4 MTsS INSAN KAMIL
5 MTsS PERSIS 85

MTsN LANGENSARI
Anggota KKM
1 MTsS AL-AZHAR
2 MTsS KARYAMUKTI

Drs. Abd. Gaos M., M.Pd 150198870

Drs. Asim
150270369
Drs. KH. Ujer Ruchiat 150188046
Djedjen, A.Md
150191315
Wahyo Sukandar, A.Md 150127683
M. Taufik Syah, S.Pd
Jumlah

32
24
25
25
8
241

25
22
27
20
7
219

57
46
52
45
15
460

11
17
28
19
11
183

Nandang, S.Pd

150250403

111

114

225

-

19
32
162
403

21
27
162
381

40
59
324
784

Drs. KH. Mubarir AR
Drs. Andi Mugni
Jumlah
Jumlah Total

NIP

JUMLAH SISWA
KLS VIII
L
P
97
116

KLS VII
L
P
JML
127
118
245

KEPALA MADRASAH

JML
213

L
109

KLS IX
P
100

14
21
20
8
15
194

25
38
48
27
26
377

10
12
15
21
11
178

8
20
18
14
10
170

18
32
33
35
21
348

93

95

188

105

124

229

23
25
141
324

21
23
139
333

44
48
280
657

21
23
149
327

23
40
187
357

44
63
336
684

JML
209

Banjar, 06 Mei 2008
Mengetahui
Kasi Mapenda
Depag Kota Banjar

Drs. H. SUPRIANA, M.Pd
NIP. 150259718

Pd JUMLAH NILAI AKREDITASI 667 B 100 116 133 107 62 1185 C C C C C 642 B 128 170 940 2125 C C . H.DATA SISWA MK2MTs ADRASAH TSANAWIYAH KOTA BANJAR UN PELAJARAN 2007/2008 Drs. SUPRIANA. M.

A. Mubarir. Atun Honatun.Ag 150345083 15 15 30 13 7 20 12 8 20 7 8 15 14 6 20 5 105 101 206 82 93 175 80 70 150 68 73 141 86 76 162 65 17 11 28 19 13 32 17 9 26 18 18 36 10 10 20 10 1 MIN Karangpucung Anggota KKM Jumlah 2 MIN Hegarsari Muslikhin. A.Ma 4 MI Batulawang 16 13 29 11 14 25 14 9 23 11 7 18 12 8 20 9 3 7 10 2 9 11 8 5 13 5 5 10 4 3 7 2 150170319 11 8 19 13 9 22 5 2 7 6 11 17 10 11 21 10 Hj. S. A. Darsono.Ma 150127871 2 MI Panatasan Cucu Nurhayati - 3 MI Rancakole D. S. A.Ma 150159914 17 12 29 11 14 25 14 10 24 5 10 15 9 6 15 12 5 MI Binangun Adang Holil. Enung R. A.Ag 150273458 18 24 42 18 21 39 13 17 30 14 12 26 18 25 43 10 1 MI Banjar 2 Sarnan Syarif.Ma 150127867 19 20 39 14 16 30 12 15 27 10 14 24 17 16 33 13 3 MI Cibonte Soleh.Ag 150206230 15 22 37 16 23 39 13 14 27 17 14 31 12 13 25 15 2 MI Cibeunteur Aan Hasanah. A. S.Ma 150200528 6 2 8 5 3 8 5 2 7 7 4 11 6 6 12 6 5 MI Purwaharja 1 Syarif Husen.Ma 150127912 10 12 22 3 13 16 10 11 21 10 8 18 6 13 19 8 6 MI Persis 85 Rasto - 4 4 1 2 3 7 2 9 4 4 2 76 135 69 48 117 62 61 123 55 106 53 Jumlah 74 63 137 59 51 . A. S.Ag 150250403 0 Anggota KKM 1 MI Jelat Hj.DATA SISWA MK2MI MADRASAH INTIDAIYAH KOTA BANJAR TAHUN PELAJARAN 2007/2008 NO NAMA KKM MADRASAH KEPALA MADRASAH NIP L KLS I P JML L KLS II P JML L JUMLAH SISWA KLS III KLS IV P JML L P JML L KLS V P JML KLS VI L Hj. N.Ma 150127883 19 7 26 10 16 26 18 7 25 9 11 20 8 7 15 9 4 MI Bantarsari Jaja Supriatna.Ma 150206068 13 11 24 6 7 13 7 7 14 4 10 14 11 3 14 7 6 MI Purwaharja 2 A. Jubaedah. A.

H.Ma 150235460 6 7 13 9 5 14 5 8 13 8 6 14 5 2 7 5 4 MI Bantardawa Sopiah. A. A. A. NIP.Ma 150248943 11 9 20 10 10 20 11 5 16 9 9 18 6 7 13 8 5 MI At-Taubah Setu S 150127844 7 8 15 9 8 17 9 7 16 11 8 19 8 10 18 11 6 MI Al-Azhar Budaeri - 31 6 37 10 10 20 11 12 23 11 8 19 19 7 26 14 Syarif.Ma 150257051 11 14 25 6 6 12 16 4 20 5 9 14 6 8 14 5 3 MI Sindanggalih Suyatmi.NO NAMA KKM MADRASAH KEPALA MADRASAH NIP 3 MIN Sampih KLS II P JML JUMLAH SISWA KLS III KLS IV P JML L P JML L KLS I P JML L 31 16 47 16 18 34 24 18 42 17 21 38 23 16 39 17 4 4 8 6 9 15 3 9 12 11 5 16 10 11 21 5 L L KLS V P JML KLS VI L Anggota KKM 1 MI Langensari Syarif Hidayat - 2 MI Waringinsari Ilah Sriningsih. SUPRIANA. 06 Mei 2008 Mengetahui Kasi Mapenda Depag Kota Banjar Drs. A.Ma 150128083 7 MI Sasagaran 10 4 14 6 10 16 10 14 24 9 12 21 5 4 9 5 Jumlah 111 68 179 72 76 148 89 77 166 81 78 159 82 65 147 70 Jumlah Total 290 232 522 213 245 458 238 195 433 211 212 423 219 196 415 188 1359 Banjar. 150259718 .

DATA SISWA MK2MI MADRASAH INTIDAIYAH KOTA BANJAR UN PELAJARAN 2007/2008 JUMLAH SISWA KLS VI P JML JML NILAI AKREDITASI 13 23 203 C 12 27 186 C 13 26 179 C 10 19 131 C 4 10 56 C 12 19 98 C 10 15 120 C 74 139 973 15 25 167 B 10 19 134 C 4 6 57 C 7 17 103 C 10 22 130 C 4 12 108 C 2 4 24 C 52 105 723 .

H.JUMLAH SISWA KLS VI P JML JML NILAI AKREDITASI 24 41 241 C 13 18 90 C 11 16 101 C 4 9 70 C 5 13 100 C 9 20 105 C 13 27 152 C 8 13 157 97 956 C 87 213 401 1293 2652 Banjar. 150259718 .Pd NIP. M. SUPRIANA. 06 Mei 2008 Mengetahui Kasi Mapenda Depag Kota Banjar 2652 Drs.

KH.Pdi Tohir. S. Mu'in Abdurrohim Jumlah Jumlah Total KLS X L P JML 9 18 27 L 29 19 48 49 52 101 30 7 9 16 12 18 30 22 16 38 37 36 73 15 165 168 333 45 IPA P JML JUMLAH SISWA KLS XI BAHASA IPS L P JML L P 14 20 34 36 28 64 32 62 16 48 7 11 16 31 16 93 100 L 25 21 25 12 12 20 92 19 23 16 36 192 KLS XII IPA IPS P JML L 0 0 14 39 31 18 49 56 32 88 2 6 19 17 90 Banjar. H. Zakiyudin Hasan. S. M.Pd H. M. K.Pd Drs. S. 150259718 . Ujer Ruchiat Drs.P NIP. Dadan Ramdan.Pd 150235274 Rusliandi Rustam.Ag Drs. 06 Mei 2008 Mengetahui Kasi Mapenda Depag Kota Banjar Drs. Aang Sukarman. M. SUPRIANA.DATA SISWA MK2MA MADRASAH ALIYAH KOTA BANJAR TAHUN PELAJARAN 2007/2008 NO NAMA KKM MADRASAH 1 MA PGII Banjar Anggota KKM 1 MA DARUL HUDA 2 MA PK YABA AL-MA'ARIF 3 MA PERSIS 85 BANJAR 4 MA DARUL ULUM 5 MA AL-KAUTSAR 6 MA AL-AZHAR KEPALA MADRASAH NIP Drs.H.

SUPRIANA. 150259718 B .Pd NIP. M. 06 Mei 2008 Mengetahui Kasi Mapenda Depag Kota Banjar Drs. H.A SISWA MK2MA DRASAH ALIYAH KOTA BANJAR ELAJARAN 2007/2008 JUMLAH SISWA KLS XII IPS P JML BAHASA L P NILAI JML AKREDIT ASI 31 56 117 B 20 41 9 9 11 15 19 36 178 153 219 46 68 73 208 884 B B B 19 88 Banjar.